Archiv

• Ve veřejném zájmu. Nový magistrátní šéf výhodně zprivatizoval obecní byt

Architekt Jan Kábrt před lety získal byt na Jižním Městě. Současné vedení Prahy 11 tvrdí, že v rozporu s pravidly. Nájemní smlouvu dostal ve veřejném zájmu. (Článek 28.7.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Praha, Vojtěch Janda)

• Komu patří pozemek? Naučte se hledat v katastru nemovitostí

katastr.ikony.th

• Vážení občané P11, s problematikou sekání zeleně na JM přišlo do povědomí, že ne všechny pozemky na JM jsou v majetku či správě MČ. Ne zřídka jsme se setkávali s požadavkem o posekání pozemku patřícímu restituentovi, ovšem tento pozemek MČ sekat nemůže. (...)

Nechtěný úředník ing. arch. Kábrt je na Magistrátu!

kabrt

• Architekt Jan Kábrt, bývalý vedoucí odboru územního rozvoje MČ Praha 11, neblaze podepsaný pod systematickým zahušťováním Jižního Města, se ucházel o jeden z nejdůležitějších postů na Magistrátu. Pražští radní na schůzi dne 21.7.2015 kladně posoudili návrh na jmenování arch. (...)

• Pražské stavební předpisy, další výstavba a životní prostředí v Praze

• Vážení občané, zachytili jsme debatu kolem polemiky PSP, považujeme ji užitečnou a tímto vám nabízíme slova pana Musila, člena o. s. Chodov

V § 43 pražských stavebních předpisů je uvedeno: "Stavba musí být navržena, prováděna, užívána a případně odstraňována tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech." (...)

• Pražský deník: Soud zastavil stavební práce v Roztylech

2015.06.12.Roztyly.th

• Práce na nové rezidenci Letokruhy musí stavebník dočasně zastavit. Vedení Prahy 11 by rádo získalo pozemky zpět do svého vlastnictví Městský soud v Praze přiznal na začátku června odkladný účinek žalobám na územní rozhodnutí a stavební povolení pro Bytový park Roztyly alias rezidence Letokruhy. (...)

• Zázrak na Roztylech: Soud zastavil Alborgu stavební práce

P1040666 .th

• Občané (nejen) z Roztyl, v dubnu začal developer ALBORG-DEVELOPMENT a.s. likvidovat zelené pozemky Roztyl a stavět na nich Bytový park Roztyly. Informovali jsme vás o tom > zde

• Fakta o výstavbě na Milíčově

2006.Milicov.biotop.th

• Článek, otištěný v Klíči 06/2015, ve kterém odpovídá RNDr. Kvítek občanovi Čižmárovi na otázky ohledně výstavby firmy Skanska na Milíčově, doplňujeme videozáznamem, povinným pro každého občana JM. Článek i živý odborný výklad Dr. Kvítka považujeme za věcné, pochopitelné, vzájemně se doplňující a především burcující.

Copyright © 2019 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist