Články

• Setkání s developery: Rezidence Letokruhy na Roztylech a Nový Opatov

2016.01.20.Developeri.v.KCMT.th• Vážení občané,

přinášíme vám obsáhlý report o pozoruhodné akci, které jsme se se zájem zúčastnili. Dne 20.1.2016 se v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích konala prezentace stavebních záměrů Bytového parku Roztyly (rezidence Letokruhy) a Nového Opatova, z toho důvodu byli přítomni zástupci developera Alexander Adámek a Věroslav Machuta (oba za Alborg Development a.s.) a JUDr. Sklenka za spol. Starochodovská a.s. Nebudeme se zabývat detaily jednotlivých výstupů, jsou patrny v kompletním zpravodajském videozáznamu, nicméně upozorníme na to podstatné: na názory zastupitelů P11 za HPP 11, ANO 2011 a TOP 09. Budete překvapeni, jak se kdo drží svých volebních slibů...

Předesíláme, že podobná setkání s vyvozením seriozních závěrů by se měla konat v prostředí veřejného výboru pro územní rozvoj s lidmi povolanými, a ne jako občanská tlachárna plná emocí, na které se oficiálně něco rozhodnout ani nemůže.

Ačkoliv původně byla akce jen pro zastupitele a navíc v nepříznivou dobu pro pracujícího člověka, dostavila se asi stovka občanů. Někteří přišli na základu pozvánky na tomto webu a jejich tváře jsme poznávali, dále byli přítomni i zcela neznámí lidé, usazeni poblíž sebe a jak se později ukázalo, názorově přizvukující organizátorům, snažících se publikum přesvědčit o blahodárnosti výstavby na Roztylech a na Opatově. Z debaty vyplynulo, že v publiku jsou kupci bytů na Roztylech - čekatelé, z nichž mnozí již zaplatili zálohy za neexistující byty developera Alborg-Development a nyní byli přizváni na agitku za obnovení výstavby rezidence Letokruhy, která byla 06/2015 rozhodnutím soudu pozastavena, o což se zasloužily místní spolky podpořené občany Roztyl a HPP 11:

Před rokem: 6.6.2015 zastavilo HPP 11 výstavbu na Roztylech


Developeři rádi obviňují zástupce radnice za HPP 11 z podjatosti. Prý na radnici sedí členové občanských sdružení. Ano, konečně tam sedí! Je správné a žádoucí, aby (nejen) v komunální politice působili lidé, mající podporu obyvatel. A členové občanských sdružení podporu obyvatel mají, dokonce legitimně vyjádřenou vítězstvím v komunálních volbách 2014.

Někteří se o zaplacení zálohy za budoucí byt prořekli bezděky, jiní své důvody, proč výstavbu podporují, zabalili jinak: rádi by se na JM přistěhovali, ale prý tu není nic na prodej. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, realitní kanceláře na JM nabízí dostatek volných bytů, což také záhy zaznělo. Kupci následně upřesnili, že nechtějí do panelových bytů, zato do novostaveb a není pochyb, že měli na mysli zrovna prezentované kostky Alborgu. Slečna z první řady si posteskla, že bydlí v domku za Prahou a ráda by si pořídila byt blízko metra. Její pozornosti (i dalším stěžovatelům) unikly Zahrady Opatov (mapa), kde si zájemce může v dubnu 2016 začít vybírat byt dle svých představ v cenové relaci cca 3 miliony za 2+kk nebo i velkometrážní za vyšší cenu. Naneštěstí objekt stojí velmi blízko komunikace Chilská, kde už teď jsou překračovány hygienické limity pro hluk a znečištění ovzduší. Takové prostředí je pro bydlení nevhodné. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu navíc platí, že v nadlimitně zatíženém území nelze umísťovat další záměry, které by zátěž životního prostředí a lidského zdraví dále prohloubily > VIDEO. Připomínáme, že na západní straně Chilské dosud nestojí kanceláře dalšího z developerů - pana Sklenky, zastupujícího spol. Starochodovská a.s. a prezentujícího kanceláře Nový Opatov.

Připomínky OS Chodov k EIA projektu Nový Opatov

SSO: Prezentace Nový Opatov

Pokud by zájemce o nepanelákové bydlení přeci jen toužil po klidnějším místě, pak v Újezdu za Kateřinkami se na poli podél jižního okraje lesa Milíčova plánuje výstavba cca 200 rodinných domků (mapa). Však nelze očekávat, že Alborg-Development bude zájemce o bydlení směrovat zrovna tam, když potřebuje dostavět a prodat Letokruhy. Zástupci Alborgu očividně s radostí naslouchali výkřikům, že na P11 není kde bydlet, pročež mají řešení: Bytový park Roztyly.

• Možná se zeptáte stejně jako my: je vůbec možné, aby po všech těch mapách výstavby, otištěných v Klíči a po tolika tematických článcích na webu HPP 11 a na facebooku, aby někdo nevěděl, co se kde na JM staví? Pravděpodobně ne, ale čekatele na byty Letokruhů teď jiná výstavba nezajímá. Nebyli tu náhodou, ba naopak. Na setkání je účelově pozval organizátor, aby vytvořili spřízněnou klaku a mávali vlajkami Alborgu před očima lidí, kteří mají skutečné obavy o své životní prostředí, neboť v lokalitě bydlí: ulice Komárkova, Brehmova, Kloboukova, Hněvkovská. Jedná se o běžný pracovní nástroj developera, jemuž se nepodivujeme, ovšem náhodný divák by si mohl snadno pomyslet, že do KCMT přišli běžní občané JM, kteří sdělují, že si výstavbu přejí.

• Publikum, přítomné dne 20.1.2016 v KCMT, nelze celkově považovat za reprezentativní vzorek obyvatel Prahy 11, jelikož nemálo jedinců bylo finančně zainteresováno v diskutovaném projektu developera a mnozí nebyli občany Prahy 11.

• Dozvěděli jsme se, že pod tlakem soudu (pozastavení stavby) a podaných žalob začíná Alborg-Development jednat s Roztylany o úpravách projektu rezidence Letokruhy (a to o snížení počtu pater v 1. etapě výstavby, o vybudování parku oddělujícího stávající zástavbu od nového areálu, o vybudování domova pro seniory v rámci 3. etapy výstavby apod.). Ptáme se proč tato jednání o zlidštění projektu nezačala dříve? Připomínáme, že realizace 2. etapy výstavby bytového souboru je podmíněna výstavbou 4 metry vysoké protihlukové stěny podél ulice Ryšavého, výsadbou dřevin za pokácené stromy a zhoršení kvality ovzduší v území. Na dotaz, kdo se o tuto stěnu a zeleň bude po dokončení projektu a prodeji bytů dále starat nám bylo zodpovězeno, že to bude v režii Městské části Praha 11 a SVJ prodaných bytů. Škoda, že se developer také nezeptal zástupců MČ a přítomných (potenciálních) kupců bytů, zda se svým dílem odpovědnosti souhlasí.

• Z úst developerů několikrát zaznělo, že radnice s nimi nekomunikuje. Zaznělo to tolikrát, že by tomu přítomní i uvěřili. Jelikož argumenty se váží a nikoliv počítají, promluvily osoby nejkompetentnější: starosta P11 Ing. Štyler a jeho první zástupce Ing. Kos a věci objasnili, včetně zmínky, co aktuálně se na JM stavíZa velmi důležité považujeme připomenutí plnění veřejného zájmu deklarovaného zastupitelstvem MČ P11 v říjnu 2014HPP 11, vítěz voleb 2014, tento zájem nadále respektuje navzdory tlakům, vyvíjených nejen developery, ale i ostatními politickými stranami na JM, tvářícími se během volební kampaně, že jim na zeleni a na spokojeném bydlení stávajícího občana P11 záleží. Evidentně už ne.

• Hnutí pro Prahu 11 je aktuálně zřejmě jediný politický subjekt na JM, který jednohlasně hodlá chránit kvalitu života stávajících občanů.


• V souvislosti s tématem tohoto článku si dovolíme připomenout závazek z programového prohlášení Rady MČ P11 ve věci životního prostředí:

> Zasadíme se o zachování příznivého životního prostředí na Jižním Městě v duchu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 ze dne 10. listopadu 2014 o veřejném zájmu.
> Budeme chránit stávající plochy zeleně a posuzovat jejich využití ve smyslu veřejného zájmu.
> Podpoříme kultivaci a zlepšení vybavení veřejného prostoru - okolí obytných domů, dětských hřišť, sportovišť a parků.
> Zajistíme kvalitní údržbu a úklid veřejného prostoru i odbornou péči o veřejnou zeleň.
> Rozšíříme spolupráci s institucemi ochrany přírody v Praze i ČR a zapojíme se do grantových programů v oblasti životního prostředí.
> Budeme chránit kvalitu ovzduší Jižního Města před nárůstem znečištění, jehož hlavním zdrojem je automobilová doprava.
> Podpoříme umístění certifikovaných stanic měřících kvalitu ovzduší na území Jižního Města.


Jak radní vystoupili, jak pohovořili a zda ctí výše uvedené, posuďte sami: 

• 13.Ing. Stanislav Urbánek (TOP 09)
Nenechme pozemky ležet ladem, nebo se tam postaví něco horšího
 

• 20.Ing. Ladislav Kos (HPP 11)
Developerovi jde o zisk a radnice má hájit veřejný zájem, což HPP 11 činí 

 • 25.Ing. Jiří Štyler (HPP 11)
Developeři, vytěžující území na maximum, nemají zájem jednat.
Co se kde staví na P11?

 • 27.Mgr. Jan Říčař (ANO 2011) se také ptá, co bude s P11 dál?
Bavme se o projektech, majících smysl pro obě strany

• 39.PhDr. Šárka Zdeňková (HPP 11)
Iniciativa chránit Roztyly vzešla od občanů, ne z radnice

• 12.Ing. Aleš Kulhánek (HPP 11, Zelené Roztyly, z.s.)
Zastavení stavby Letokruhy bylo důvodné


• Opoziční zastupitelé z ODS a z hnutí Jižní Město - náš domov, jindy radní HPP 11 osočující i z toho, že ve dne je světlo a v noci je tma, nebyli přítomni, čemuž se nelze divit, protože to byl právě pan Mlejnský, jenž prodal Alborgu pozemky pro Bytový park Roztyly Roztyly a podpořil navýšení kapacity tohoto projektu. Dnešní opozice (tehdejší radnice) se vyhýbá veškeré odpovědnosti za napáchané zlo, nazývané zahušťování Jižního Města výstavbou a prodej pozemků P11 developerům. Na lednovém setkání s občany na téma "Výstavba na Roztylech" byl člen JMND požádán o vysvětlení, proč pan Mlejnský, lídr JMND, prodal pozemky Alborgu. Odpověď Ing. Korbela: Já za to nemohu, nebyl jsem zastupitel a hnutí JMND tehdy ještě neexistovalo... > VIDEO

• Praha asi prodělala miliony na pozemcích u metra

Pražský deník: Soud zastavil stavební práce v Roztylech

• Zaznělo: Mladí lidé opouští Jižní Město, důvodem prý je, že se pro ně nic nestaví. Proto dovolíme Alborgu vykácet lesík a ke stávající zástavbě přilepit betonové kostky se stovkami bytů bez veřejné vybavenosti...? Kam rodiče odvedou dítě do školky / školy? Kde sami zaparkují, kde návštěvy?

• S novou výstavbou vzniká i nová potřeba veřejné vybavenosti, kterou musí vyřešit radnice, což je důvodem k důkladnému vyjednávání s developery předtím, než vyjede stavební technika. Zatímco odpovědní vyjednávají co nejlepší podmínky pro stávající obyvatele a nutí developera slevit ze svých nároků, neodpovědní toto prodlení považují za blokování výstavby a rozvoje JM.

• Při mnohých výstupech v KCMT vyvstalo, že diskutují myslí zejména sami na sebe, na své zájmy, své investované peníze, svou politickou líbivost - zejména radní bez kompetence Ing. Urbánek z TOP 09, bezostyšně kádrující názory přítomných občanů P11, by rád rozvíjel JM výstavbou pro mladé, snad mladým lidem i poradí, kde vzít minimálně 4 miliony na 3+kk v novostavbě a kam zapsat dítě do školy. Z vystoupení radních i zastupitelů bylo zřejmé, kdo plní a kdo naopak neplní své předvolební sliby. Zástupci HPP 11 stáli tradičně na straně občanů.

Zajímavá a inspirativní byla i vystoupení některých zástupců ANO, například pana Říčaře, s nímž lze souhlasit, že MČ by měla tlačit developery k tomu, aby se stavěly na Jižním Městě chybějící velkometrážní byty pro občany s vyššími příjmy. Radní Říčař též připomněl nutnost oboustranně prospěšné komunikace mezi radnicí a developery. Jak si takovou diskusi představují sami stavaři, vyplynulo z jasné odpovědi JUDr. Sklenky panu Břízovi z ANO (viz. video níže): Developeři nemohou ustoupit z intenzity zástavby, protože potřebují zajistit své zisky - tedy sešli jsme se proto, abyste ustoupili VY občané se svým vedením radnice P11.

Tomáš Bříza z ANO, člen strategické komise územního rozvoje, přesně vystihl podstatu výtek místních občanů. Též ukázal, jak malůvky developerů jsou zavádějící. Ani zastupitel Valigurský za ANO nechce žít ve stínu Opatova či jiné megalomanské zástavby: "Raději se odstěhuji..." a není sám, tento názor průběžně registrujeme z více stran. Jediní, kteří připomenuli co je veřejný zájem, koho zajímalo jak nová výstavba ovlivní životy stávajících obyvatel JM a jak se jim v obklíčení novostaveb bude dýchat, byli HPP 11, zastupitel Valigurský a Tomáš Bříza z komise pro strategické územní plánování, oba z ANO 2011. 

• 11.Koncepce Nového Opatova (pánové Valigurský, Sklenka) 

• 19.Tomáš Bříza (ANO 2011, komise pro strategické územní plánovaní): Uberte polovinu pater, snižte na polovinu zastavěnost pozemků a občan nebude protestovat

Zaujalo nás:

09.RNDr. Zelenková: Ukažte lidem celou výstavbu Letokruhy, ne jen první fázi

22.O sofistikovaném zcizení území místním občanům a necitlivém počínání vůči majitelům nových bytů

32.Zajíci a srnky v Praze? Sentiment starousedlíků...

36.HPP 11 podporuje lidi, proto vyhrálo volby a má na P11 rozhodující slovo. Respektujte to!

• 37. Investor JUDr. Sklenka o veřejné vybavenosti (VV): “Jestli Praha 11 řekne: postavte tam deset mateřských školek - já vám je tam rád všechny postavím, ale někdo to musí zaplatit. Myslíte si, že je správné, abych si koupil pozemek a postavil deset mateřských školek? Kde na to vezmu?". Do výstavby potřebné VV (školy, školky, zdravotnická zařízení, MHD apod.) se stavařům samozřejmě nechce > VIDEO

• Někteří zastupitelé ANO 2011 a všichni zastupitelé TOP 09 podporují zástavbu Opatova a Roztyl, přestože jedna stavba je zastavena soudem a na území, kde má stát Nový Opatov, schválilo zastupitelstvo pořízení regulačního plánu za účelem zjištění míry využití tohoto území.

• Regulační plán Opatov - Na Jelenách > ZDE

• Zastupitelé P11, vyjadřující souhlas se zastavěním Roztyl i Opatova, argumentují tím, že Jižní Město se musí rozvíjet. Slova, na která měl dosud patent jen pan Mlejnský, jenž např. plošnou likvidaci starého sadu na Roztylech nazýval revitalizací území. Někteří zastupitelé z ANO a všichni z TOP 09 dnes prezentují stejnou ideologii jako zmíněný propagátor zahušťování, jehož též nezajímal názor stávajících obyvatel z lokalit bezprostředně zasažených výstavbou. Nesouhlas s výstavbou vyjadřují dlouhodobě místní lidé a spolky, kteří se účastní vedených správních řízení a dávají své připomínky v procesu EIA. Na Roztylech vyjádřilo nesouhlas s výstavbou v letech 2009 - 2010 v petici téměř 1500 místních obyvatel. Proč se připomínek nikdy neúčastnili zástupci ANO / TOP 09, se začíná vyjasňovat.

Někteří zastupitelé ANO 2011 a všichni zastupitelé TOP 09 se bohužel po roce vymezili jiným směrem - před volbami, ve volebním programu a později v koalici s HPP 11 deklarují veřejný zájem nadřazený zájmům individuálním. Ve skutečnosti nežádoucí výstavbu vítají, s developery jednají a jejich záměry prosazují.

• Hnutí pro Prahu 11, vítěz komunálních voleb 2014, se nadále se drží svého volebního programu s tím, že náš volič je občan a nikoliv developer.

• Závěrem lze smutně konstatovat, že developeři opět nepřinesli do veřejné diskuse nic nového pro ty občany, kteří se zajímají o Územní rozvoj Jižního Města dlouhodobě. Spoléhají na to, že Metropolitní plán připravovaný MHMP jim rozváže ruce již úplně. Nenechme se otrávit mocenskými a politickými nájezdníky a stále hledejme pro nás všechny řešení, která budou příznivá pro občany Prahy 11. Je zapotřebí si uvědomit, že developer i občan investuje do rozvoje Jižního Města a občané řádově vyšší částky než developeři. Rozdíl je v tom, že občané mají osobní zájem na tom, aby investované peníze sloužily v souladu s jejich potřebami lepšího životního prostředí, ale investoři, kteří sami bydlí v příznivém životním prostředí, zde jen maximalizují svůj zisk.

Děkujeme všem aktivním občanům P11 za podporu při vyjednávání lepších podmínek k životu na JM pro stávající obyvatele! Neotočíme se k vám zády, ani před problémy neutečeme.

• Fotogalerie zde:

• Celý videozáznam > ZDE

Postřehy své i kolegů z HPP 11 zachytili a zapsali Martin Farmačka, Aleš Kulhánek, Zděnek Kvítek


Související:

2015.05.20. • Prezentace J. Sklenky "Nový Opatov" | KCMT

 

Komentáře  

+16 # Ondřej Prokop 2016-02-02 20:08
Nebudu zde reagovat na výpady vůči koaličním partnerům, to mi nepřísluší. Jen bych rád upozornil na odstavec, který mě skutečně nadzvedl ze židle a to:

"Její pozornosti (i dalším stěžovatelům) unikly Zahrady Opatov (mapa), kde si zájemce může v dubnu 2016 začít vybírat byt dle svých představ v cenové relaci cca 3 miliony za 2+kk nebo i velkometrážní za vyšší cenu. Naneštěstí objekt stojí velmi blízko komunikace Chilská, kde už teď jsou překračovány hygienické limity pro hluk a znečištění ovzduší. Takové prostředí je pro bydlení nevhodné."

1) vůbec není jisté kdy a za jakých podmínek se budou byty v ZO prodávat. Klub ANO má usnesení, kde nebudou zastupitelé hnutí ANO hlasovat pro prodej byť jediného bytu, pokud nebude předem projednaný a schválený smysluplný investiční (rozvojový) projekt v hodnotě prodeje dotčených bytů. Netuším tedy kde autor článku bere jistotu, že výběr bytů začne v dubnu 2016. Chápu, že je možné, že tento záměr má HPP11 projednáno s podporou opozice a nebude možná hnutí ANO pro tento krok potřebovat.

2) Co je pro mě osobně horší a nerozumím tomu už tedy vůbec... Je to, že pokud tedy bude MČ i prostřednictvím svých radních HPP11 byty prodávat, že jí nejde o to maximalizovat profit z tohoto prodeje. Domnívám se, že tímto článkem HPP11 poškozuje zájmy Městské části a to výrokem, že lokalita není vhodná k bydlení kvůli překročení hygienických limitů. Omlouvám se, ale jsem asi z jiného světa. Pár nemovitostí jsem v životě již prodal a vždy jsem ji opravil, uklidil, naleštil podlahy, fotil za slunce a prostě celkově udělal nejlepší možný dojem nemovitosti, abych maximalizoval prodejní cenu při jejím prodeji. Veřejně deklarovat, že to co budu prodávat je vlastně nevhodné k účelu ke kterému by měl byt sloužt a to k bydlení mi přijde opravdu nešťastné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-12 # Libor 2016-02-02 22:04
Pokud někomu prodám načinčaný byt a zatajím mu známé skutečnosti ohledně "zdravotního stavu" ovzduší, tak to je minimálně vychcaná levárna. Naopak pokud je pravda, že v dané lokalitě je znečištěný vzduch, jedná se z pohledu prodejce o čestné jednání.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Ondrej Prokop 2016-02-02 22:53
Takze v ramci cestneho jednani navrhujete byty prodat levneji nez byly postaveny se ztratou? Do inzeratu na sreality dame info, at si byty nekupuji k bydleni, ze stoji v miste nevhodnem k bydleni? Nebo jak si to predstavujete?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-20 # Ladislav Kos 2016-02-03 11:21
Pane zastupiteli Prahy 11 a zastupiteli hl.m.Prahy Prokope za ANO,

nevím jestli záměrně lžete nebo vůbec nevíte, co se na Praze 11 děje, což byste jako zastupitel vědět měl.

Prodej bytů Zahrady Opatov byl schválen jak Radou MČ P11, tak i Zastupitelstvem MČ P11. Samozřejmě i hlasy radních a zastupitelů ANO. I Vy sám jste hlasoval pro usnesení zastupitelstva, které deklarovalo prodej bytů v komplexu Zahrady Opatov. Proto Vaše tvrzení, že HPP11 má projednáno prohlasování prodeje bytů s opozicí je naprosto irelevantní. Klub HPP11 nikdy s opozicí, vedenou stranou bývalého starosty Mlejnského, o podpoře jakéhokoli bodu jednání zastupitelstva nejednal a jednat nebude.

Pane Prokope, pokud máte alespoň kousek cti v těle, měl byste podle mého názoru po tomto svém výroku rezignovat.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Ondřej Prokop 2016-02-03 14:08
Láďo schválili jsme pouze vágní záměr prodeje. Velmi dobře víš tak jako já, že konkrétní prodej konkrétních bytů bude třeba schválit dalším usnesením a o tom tu mluvím. Toto usnesení klub hnutí ANO nepodpoří pokud nebudou splněné výše napsané podmínky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+12 # Jan Netolický 2016-02-03 13:47
Pane Kosi , co se týče opozice - ta není vedena stranou DM.Jsou tam socani , komunisti. To ale dobře víte , takže než něco vypustíte z úst , znovu si to přeberte.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+19 # Michal 2016-02-03 15:22
Omlouvám se, že budu reagovat trochu mimo téma, ale z Vašich příspevků to na mě působí tak, že Vám hodně záleží na dosažených titulech - na tom by nebylo nic až tak špatného, kdybyste v tom nedělali tolik chyb. Působí trapně, když v jednom příspěvku u někoho titul uvedete (např. „Ing. Kos“), a u druhého ne (např. „pan Korbel“). Co je ale mnohem horší, u někoho tituly pletete („Dr. Zdeňková“ - tituly PhDr. a Dr. jsou něco jiného).
Předpokládám, že je to způsobeno pouze drobnou neznalostí akademického prostředí (nejspíš pana Farmačky, ostatní z podepsaných pánů by tuto znalost dle titulů mít měli), nicméně i tak bych Vám doporučil buď znalost doplnit, nebo tituly neuvádět vůbec (nemusíte pak nic řešit).

Michal
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Martin Farmačka 2016-02-03 19:43
Zdravim vas a dekuji za pripominku. Vysvetluji ji tak, ze doktorka Zdenkova byla zkracena na Dr. Zdenkova. Doufam, ze vas zmatlo pouze to a nikoliv obsah clanku, coz si velmi preji. Zaridim opravu titulu pred jmeny, a zaroven vas laskave pozadam, zda byste priste vy netrpel "drobnou neznalosti" vaseho prijmeni. My se tu pod vsim podepisujeme, prijde nam to normalni. Zrejme pak nedostanete u prispevku tolik "palcu nahoru" od anonymnich posmevacku, zato vas nazor ziska na vaze.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Marek Heřman 2016-02-08 15:38
Dobrý den pane Prokope, osobně jsem na setkání s developery byl, poslouchal, ale váš úhel pohledu s Vámi příliš lidí nesdílelo. Viděl jsem pana Urbánka tvrdit, že na jednání není přítomen reprezentativní vzorek občanů JM. Bohužel nevím co tím myslel. Pár občanů (max. 3) mělo zájem aby se stavělo ovšem ti mají zaplacenu zálohu u developera, takže jejich postoj chápu. Dalšími kdo podaroval výstavbu byla část zástupců TOP09 a ANO. Tento postoj již nechápu. Při jednání jste od občanů (velké většiny přítomných) slyšel jejich postoj a nechuť k zahušťování JM. Váš článek > ondrejprokop.cz/.../ ... jsem ČETL CELÝ a domnívám se, že jeho jediným cílem je útok na HPP11 (doposud Váš kolaliční partner). Pokud se takto chováte ke svým partnerům, nedivím se, že se stejně chováte k občanům. Deklarovat jeden směr a konat druhý je bohužel pro zástupce ANO a TOP09 standardem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+18 # Pavel Novotný 2016-02-11 08:56
Vážený pane Heřmane,

původně jsem se nechtěl pouštět do Vaší pestré debaty, ale nakonec jsem nevydržel. Při čtení Vašeho příspěvku se mi totiž zdálo, že jsem se zúčastnil zcela jiného setkaní než toho dne 20.1. 2016. Pokud píšete, že na místě bylo pár občanů ( max 3), kteří měli zájem, aby se stavělo, pak (nerad to říkám) prostě neříkáte pravdu. Byl jsem na místě a vím, že zhruba polovina přítomných si přišla poslechnout důvody k zastavení projektu Letokruhy. Byl jsem jedním z nich, protože mám skutečně zájem si byt v tomto projektu pořídit. Snad jsme nebyli tak hlasití v porovnání s přívrženci současné koalice / HPP11, kteří kohokoliv, kdo zastával jiný názor, začali arogantně a neslušně překřikovat. Zabývám se designem a byt v tomto projektu jsem si vybral, protože mne zaujal pro svou tvarovou jednoduchost / funkcionalismus a malý počet bytů v každém domě. Osobně nerozumím tomu, že někdo proti takovému projektu brojí a zastavuje jeho výstavbu. Nerozumím tomu, kde jinde by se měly stavět bytové domy, když ne na stanici metra? Na poli o 3 km dále? Ptal jsem se rovněž jednoho ze zástupců P11, proč se tento projekt zastavuje a o 400 m dále se buduje gigantický projekt dostavby Centra Chodov, který zcela mění život všech obyvatel v širokém okolí a přitáhne do lokality tisíce nových aut. Jeho odpověď, že s tím nešlo nic dělat, mne neuspokojila. Je mi 41 let a většinu svého života jsem strávil v paneláku v Doubravické ulici ( bývalá Maurerova ul.) na Praze 11, chodil jsem do školy v Tererově ulici a většina mých přátel v tomto obvodě stále žije. Minulé vedení P11 pro mne bylo odstaršujícím přikladem. Obávám se však , že to současné rovněž neobstojí. Po zemitém a arogantním vystoupení současného starosty P11, po kterém odešel z místnosti, jsem si uvědomil, že rozumný a pragmatický rozvoj místa, kde jsem strávil své mládí nemohu očekávat.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-22 # Martin Farmačka 2016-02-11 13:45
Pane Novotny, pokud rikate, ze na vas udelali priznivci HPP 11 spatny dojem, nebot vasnive debatovali, pak setkani plnilo svuj ucel. Meli sedet jako pěny? To se tak stava, ze nekdo neudrzi pocit na uzde a je uplne jedno, koho volil. HPP 11 neridi sve volice, kazdy je svepravny, jedna dle sveho uvazeni, muze vystoupit a promluvit. Nemelo by vas to "rozhodit".

Pisete, ze nemuzete ocekavat "rozumný a pragmatický rozvoj místa, kde jste strávil své mládí", usuziji tedy, ze tato vize vystavby se vam libi > hpp11.cz/.../... - ale vetsine lidi se nelibi a mne se take nelibi. Proto jsem kandidoval za HPP 11 a dostal hlas techto obcanu, majicich proti zahustovani vystavbou pripominky. Alespon vidite, jak dulezite je mit volebni program, jenz sdeluje, jak to bude vypadat po volbach, pokud subjekt vyhraje. A dnes se HPP 11 volebniho programu drzi a nikdo nemuze rici opak!

Pisete o ul. Doubravicka. Zrovna tam mely na parkovisti vyrust HG Doubravicka. Jestli mate zajem "rozvinout" toto misto a zastavet je krabici, seberte podpisy obcanu z vasich domu a garaze dostanete, staci se trochu snazit a muzete mit "rozvoj" primo pred okny. To myslim vazne, nebot nekde na JM se nejake garaze musi postavit a budou hledany vhodne lokality. Samozrejme se nebude jednat o ty obrovske příšery, jenz byly pred par lety naplanovany, ale i tak budou vyraznym prvkem lokality.

Pan starosta v KCMT nebyl arogantni. Durazne sdelil, ze radnice neblokuje stavebni zamery, ze se stavi a co se kde stavi - to vas melo potesit! Duraznejsi byl na pritomne developery, protoze se vymlouvali, ze s nimi pry nikdo nekomunikuje. Opet nepravda, kterou bylo treba uvest na pravou miru.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+14 # Ondřej Prokop 2016-02-11 18:34
Martine víš dobře, že to co je pravda a nepravda je velmi relativní. Mohl bych reprodukovat mnoho (ne)jednání s developery ze začátku úřadování u kterých jsem byl někdy já někdy kolega Říčař přítomen. Pokud na jednání přijdu s tím, že se nechci dohodnout a vlastně ani bavit, je pro protistranu velmi demotivující a unavující snažit se o cokoli. Taktéž je alibistické mluvit o tom, že se tu vlastně staví a poukazovat na stavby, které byly v době voleb již rozestavěné nebo měli roky schválená veškerá povolení (například zmíněné OC Chodov).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+18 # Jakub Hájek 2016-02-11 17:40
Dobrý den,
souhlasím v jednom, že předchozí vedení bylo špatné. Současné vedení vzniklo jako reakce na předchozí vedení, nikoli svoji zásluhou a svým přičiněním, že někde něco dokázali, ale tím, že nejhlasitěji křičeli proti. Až potud je vše v pořádku.
Bohužel, neexistuje a noví představitelé nepředložili žádnou vizi pro Jižní město na 20 let. Bohužel, současní představitelé nejsou z těch, kteří by se mohli chlubit nějakými osobními úspěchy. Pokud jsou mé informace správné, starosta pekl štrůdl, zaměstnával načerno lidi. Není za ním úspěch a těžko bude vzorem.
Na Úřadě o něm nikdo dobře nemluví.
Nechci nikoho kritizovat, jen od něj i od ostatních slyším, co kdo dělá špatně. Lidi vše posuzují perspektivou závisti, kdyby dnes někdo přišel s projektem Chodova, tak pan starosta bude první proti...
Smutné na tom všem je, že je Jižní Město ošklivé, neatraktivní. Naše Augustinova je příšerná. Není tady nic než panelák, křoví a silnice. Není kam jít na kafe, na večeři, na zmrzlinu.
Koukal jsem se na weby těch prezentujících, mají za sebou plno projektů. Letokruhy jsou podobné projektu v Chuchli, na kterém se pan Adámek také podílel. Jsou to také 4 podlažní bytové domy a vedlo toho vily.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-20 # Martin Farmačka 2016-02-12 03:47
Pane Hajku, diky za prispevek.

Ad vize > Prosim, znovu se podivejte ma mapu > hpp11.cz/.../... - prijde vam to jako dobra koncepcni vize za osm let kralovani DM? Tohle dokazali. K tomu prodat Litochlebak, Skansku pustit do Milicova, Alborg na Roztyly, Central Group na Vystavni, premenit volna parkoviste na placena krytá, zastavet pozemky nad Hostivari, zastavet Opatov, nalepit na panelaky dalsi hranoly jako na Bachove ci "minarety" jako v Hlavateho (nastesti nestoji, mistni obcane se vcas ozvali) - hlavne aby se tam vesel, a dalsi a dalsi "krasy". TOHLE jiste neni koncepce, kterou chcet videt. Vznikala dlouhe roky a vy chcete PO ROCE videt koncepci JM? Dejte nam cas, pane Hajku. Zajdete na vybor pro uzemni rozvoj > praha11.cz/.../..., sledujte co se tam deje, jake jsou napady a jake argumenty. Na Opatov byl schvalen regulacni plan, preci byste nechtel zacit stavet kancelare pana Sklenky bez zjisteni, co uzemi snese...? Co se postavi, to tam na veky zustane a rozvaha odpovednych je na miste.

Pripominam, na co se po pomalu zapomina: kdyby obetavci z HPP 11 nezhotovili mapu(y) vystavby (a neustale "neotravovali" OUR P11), nikdo z obyvatel JM by nemel predstavu o rozsahu zameru vystavby na JM! Temito mapami mela zacit "akce beton", ne tajnustkarenim, delanim z lidi hlupaky a vysmechem, ze odmitaji, aniz by vedeli co. Ja to zazil, radni z ODS se citili jako vladci sveta...

Ad "starosta pekl štrůdl" > Jestli mate neco proti remeslnikum, napiste to primo. Tak jak jedna pan starosta, jednejte i vy: pekne na rovinu a čelte dusledkum svych slov. "Inteligence" nam tu uz vladla, a jak to dopadlo. Jihomestsky narod nikdy nebyl hloupejsi a lepe ovladatelny nez za DM. Ano, muze se vam po to styskat, ale volicum nikoliv. Přáli si "pekaře" a ne "doktora skořápkologie", mate to nekomu za zle? > .../tema.aspx?c=A111 111_122232_pozice_43 827

Ad: "Na Úřadě o něm nikdo dobře nemluví." > Inu, maji respekt:-) Pane Hajku, to je bezny jev i na jinych pracovistich jinde. Ale zaroven dobre vedi, ze je pracovity, ma vysledky, celi presile a neshodam svych spolupracovniku , ma obdiv obyvatel JM. Historicky poprve v dejinach JM uci developery komunikovat ve smyslu uzitecnosti jejich del pro obcana P11. Dava svym volicum nadeji, ze nesli k urnam zbytecne.

Ad "jen od něj i od ostatních slyším, co kdo dělá špatně" > To ja zase vim, ze dobreho pracovnika umi odmenit i motivovat k dalsi praci. Prijdte na setkani s obcany a povidejte si verejne s panem starostou (ZS Campanus 25.2.2016 od 18h). Odpovi vam bez vytacek a pokud mate problem, vyjadri se k nemu. Kolikrat se vam stalo pred volbami, ze by za vami prisel starosta MC a zajmal by se, co vas trapi? Ze ani jednou? Pak oba zijeme na stejnem sidlisti, nebot ja mam postreh stejny.

Ad "Jižní Město ošklivé, neatraktivní" > Pane Hajku, JM se stavelo jako mesto bytovych domu. Bydli se tu a lidem to vyhovuje. Maji to vsude kousek, panely preziji i zemetreseni, vsichni maji plastova okna a zatepleno, pred domem jim jezdi MHD, na predzahradce rostou stromy, odpadky vynasi pres uilci, 5 minut pesky maji les, obchody, lavicku v parku. Jestli vam neco prijde osklive, jiste to nejsou nase domovy. Navrhujete zborit stare domy a postavit nove? Jsem pro, pouze tak se nebude zahustovat a REvitalizace nebdue DEvitalizaci. Ale protoze v nich nekdo bydli, neni to mozne a i developer to dobre vi. Takze navrhujete stavet DALSI domy, krasne domy s 3+kk za 4 miliony, nalepene na sebe jako ve Skanskalandu na Milicove, s ruskymi a asijskymi jmeny na zvoncich? A pak to bude na JM hezke...? Pak necht se 30 000 volicu laskave zvedne a jde volit stranu, ktera slibi zastavění JM vystavbou.

Ale vase Augustinova je na tom jeste dobre - 100m jizne mate les, ten by vam spousta lidi zavidela, ale myslim, ze vam rozumim: hovorite o tom socialistickem pristresku u skolky Hrudičkova 2107/18, konkretne na pozemku 3336/142 a 3336/143, jenz jsou v majetku Magistratu, sverene do pece P11. Obavam se, ze P11 tam zrejme nic pekneho nepostavi, ale mohl by k vam zavitat developer s tim, ze pozemek od mesta koupil. A moc bych se divil, kdyby vam tam postavil zrovna cukrarnu...

Dekuji za pozornost.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+17 # Jakub Hájek 2016-02-12 11:55
Pane Farmačko, přijdete mi trošku jako pan Ovčáček - sám také nevěří, jaké blbosti pan prezident říká, ale v náplni práce má je obhajovat.
Ani slovem jsem neřekl, že HPP něco udělalo špatně, chtěl jsem ale znát tu vizi. Vize není mapa toho, co všechno někdo chce dělat a my to zničíme, ale co budeme dělat jinak a jak bude vypadat JM v roce 2040.
Mě nevadí, že je pan starosta pekař, mě vadí, že si na rozvoj města nenajal někoho, kdo tomu rozumí a má s tím zkušenost ze západního zahraničí....
Mám pocit, že to tak pytlíkujete, jak si zrovna myslíte, že je to dobré, bez nějaké hlubší znalosti problematiky.
J.H.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-16 # Martin Farmačka 2016-02-12 15:38
Pane Hajku, vy mne zase prijdete jako nekdo, kdo ac obdrzi dostatek informaci, aby si mohl o veci udelat usudek, reaguje nezavisle na obdrzene odpovedi. Venoval jsem vam hodinu sveho zivota, netusil jsem, ze to bude nanic.

Mapa vystavby je sama o sobe "znicujici" material. Racte si toho vsimnout. Verim tomu, ze az u vas v Augustinove skoupi developer pozemky 3336/142 + 3336/143 a vysvihne vam tam 12NP bytovy dum, prvni koho zavolate bude HPP 11, protoze nikoho jineho vas problem se zamerem vystavby nebude zajimat. Nebo od HPP ocekavate odpoved: tenhle barak, co se sem tak tak vesel, je ROZVOJ JM a ten jste preci chteli...?

Ad "vy to pytlikujete" > A co vam na tohle odpovedeli na vyboru pro uzemni rozvoj, treba Ing. arch. Karel Maier, CSc. nebo i nas RNDr. Zděnek Kvítek, PhD.? Proc mate pocit, ze pan starosta vsechno dela sam nebo nema odborniky? Mozna jen nesledujete problematiku JM pozorne...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+13 # Jakub Hájek 2016-02-12 18:09
Pane Farmačko,

věřte nebo ne, ale se ženou hledáme jiný byt. Tento máme zájem pronajmout.
Hledáme byt, který bude mít parkování v domě nebo v blízkosti. Chceme mít dvě parkovací stání.

Mapa, kterou zmiňujete, ukazuje jen hrozby. Mě upřímně asi tak nevadí, kdyby kolem našeho dome se něco postavilo, hlavně aby byla předělaná Protěž, aby byla zbouraná Koliba a místo toho vzniklo něco gramotného. Upřímně by mi nevadila zástavba parkovišť za předpokladu, že dojde k zapracování parkování o větší kapacitě do země.

Pana Majera neznám, ale nikde na internetu jsem žádnou jeho vizi JM nenašel. O Dr. Kvítkovi jsem se dočetl, že chce odstranit projekt Skansky, který upřímně já považuji za nejvíce povedený široko daleko. Můžete mi prosím dát příklad, čeho významného na poli územního plánování pan Dr. Kvítek dosáhl? Co se dle něj podařilo dokončit a jak to funguje?
Díky J.H.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # libor 2016-02-13 12:51
Pane Hájku, co uděláte s faktem, že nové byty se staví s normou, že co jeden byt, to jedno parkovací místo. Zatím u všech nových bytových souborů je nedostatek parkovacích míst a jejich lidé parazitují parkováním v okolní zástavbě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-16 # Martin Farmačka 2016-02-12 19:29
Pane Hajku, mozna jste mel zacit tim, ze se vam libi Skanskaland u Milicova. Hned bych mel jasno, cemu se obdivujete a nekazil bych vam dojem z dila fakty o likvidaci vseho ziveho, co v mokradech Milicova zilo. Odpovedni lide: predesla vladnouci garnitura. Pokud jste clanek necetl, tak prosim, zde je > hpp11.cz/.../... - a pokud cetl a presto se dilu skansky obdivujete, pak k tomu nemam co dodat. Kontakt na VUZ jsem vam dal, zbytek aktivity je na vas. Jste obcan, zajimejte se a ovlivnete co ovlivnit chcete. Tohle razime i u nas v HPP 11 a funguje to.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+15 # Ondřej Prokop 2016-02-13 12:52
Pro mě osobně je bytový park na Milíčově to nejlepší bytové bydlení, které se dá na Praze 11 pořídit. Cena bytů a zájem o tyto byty tomu také odpovídá. Ale to je tady asi škoda mluvit. Sám jsem bydlel pár let na "Slunečním vršku" na Košíku v podobném projektu, pěkném velkém slunném bytě s velkou terasou a 2 garážovými stáními. To je bydlení, které v dnešní době hledají mladé rodiny s dětmi na delší dobu / celý život. Nikoliv jako přestupové bydlení / nocleh k přespávání jak fungují často byty v paneláku. Myslím, že to je to co se zde pan Hájek snaží říci, ale je to marné. Bohužel objektivně Skanska při tom napáchala mnoho škod a věci se mohly řešit lépe. Ale tvrdit na druhou stranu to, že zlikvlidovala život v mokřadech je opět lež. Chodím tam běhat a mokřady kolem bytovek i uvnitř lesoparku jsou plné života. Zajděte si tam někdy v létě brzy ráno, při východu slunce. Uslyšíte úžasný orchestr žab a uvidíte spoustu živočichů. Otázkou je zda Skanska nemohla být o něco více citlivá, v tomto s vašimi postoji souhlasím. Ale prosím nestavte to tak, že Skanska zničila vše živé na Milíčově.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-16 # Ladislav Kos 2016-02-13 17:10
Sídliště Miličov a všechny další stavební záměry - vše bez jakékoli občanské vybavenosti. O dopravu, služby, lékaře, školy, školky se postará MČ. Ta ale nedostává z Magistrátu investiční peníze. Tak nějak nerozumím tomu proč bychom tu měli chtít novou zástavbu. Jen proto aby se sem mohli nastěhovat další tisíce občanů, kteří pak následně budou nespokojeni s infrastrukturou ? Je třeba se dívat na novou zástavbu v souvislostech, nikoli očima toho kdo má v kapse deset mega a chce tu za každou cenu bydlet.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+13 # Ondřej Prokop 2016-02-14 09:41
Jeden dobrý důvod je sociodemografic ký vývoj. Který je pro Prahu 11 jeden z nejhorších vůbec v rámci celé Prahy. Pochopitelně je logické, že developeři musí do lokality přinést investiční peníze i na potřebnou infrastrukturu. To co tu vznikalo za minulých vedení právě vč. Milíčova není ideální. Někteří developeři nicméně jsou ochotni se bavit o veřejné vybavenosti a jejich podílení se na ní. Oni totiž existují ti developeři, kteří chtějí jen drancovat území tak jak je podáváte vy, ale pak i slušní developeři, kteří například sami provozují různé charitativní projekty a naopak do jejich marketingu a firemní kultury zapadá vybudovat školku, DPSku, sportoviště nebo cokoli dalšího. Podstatou toho je se s takovými investory bavit. Neodpovídání, neřešení, obstrukce, zavíraní dveří pouze vyvolává konflikty a animozity a k ničemu dobrému to nevede. To je podstata toho co se snažím vysvětlit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+16 # Vávrová M. 2016-02-15 21:14
Dobrý den,
souhlasím s panem Prokopem. Chápu, že některé nesmyslné projekty je třeba zastavit. Jestliže ale přijde developer s návrhy, že pomůže vybudovat občanskou vybavenost – park, školku, zařízení pro seniory – nevím, proč s takovým developerem nevyjednávat. Na setkání s developery, kterého jsem se zúčastnila, protože bydlím nedaleko Litochlebského náměstí (přistěhovali jsme se s dětmi před 12 lety), mne velice překvapilo vystoupení pana starosty. Místo aby oponoval, vedl dialog a logicky argumentoval, křičel na developery, že s nimi on se vůbec bavit nebude. Nevím tedy proč. Jižní město chátrá, kolem Opatova a Hájů to vypadá, jako kdyby se člověk propadl o 50 let zpět, peníze na opravy nejsou. Proč nevyužít možnosti, že někdo něco v rámci projektu opraví nebo něco nového vybuduje? Zavřít se na radnici, bouchat rukou do stolu a s nikým se nebavit povede jen k tomu, že Jižní město zchátrá a nikdo tu nebude chtít bydlet.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Ondřej Prokop 2016-02-15 22:03
Paní Vávrová,
děkuji vám za podporu. Snad je nás podobně smýšlejících více. Bohužel za většinou problémů stojí osobní zájmy. Tak jako v minulosti za pana Mlejnského byly pravděpodobně za hlavními průšvihy na P11 osobní motivy v podobě peněz do kapes zkorumpovaných zastupitelů, tak v dnešní době je za blokádou věškeré výstavby zase osobní motiv konkrétních zastupitelů a radních bydlících v dané lokalitě. S novou výstavbou má vždy v každé době někdo problém. Nejvíce jsou dotčeni přímí sousedi. Nicméně osobní zájmy jednotlivců by neměly mít přednost před zájmy celé společnosti. Ve své podstatě meritum problému a hádky na Jižním Městě jsou 2 nebo 3 projekty. Jak HPP11 dobře demonstruje na svých stránkách, tak záměrů na P11 jsou větší desítky, ale na těch má celá koalice (ANO a TOP09) shodu - nepovolit. Celá tyhle diskuse a problémy jsou u 2-3 projektů, které se ANO a TOP zdají za určitých podmínek bezproblémové či dokonce veřejně užitečné. Je škoda, že se to otáčí a překrucuje a nemluví se o těch desítkách projektů ve kterých je absolutní shoda a není u nich ani diskuse o tom, že by se snad jejich stavba měla v tomto volebním období přispustit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-11 # Martin Farmačka 2016-02-16 03:19
Pani Vavrova, pan starosta se s obema pany developery nevidel poprve a lecco si jiz rekli drive. Nepovazoval za nutne hrat pred lidmi divadelko "vidime se poprve", a nechtel tim znovu a vice ztracet cas. Proto to na vas zapusobilo tak divoce, ale verte, ze obe diskutujici strany mely jasno o forme dialogu i o jeho obsahu.

Pisete, ze bydlite pobliz Litochleb... podivejte se na obrazek, rika vam to neco?Vzpominate si jeste, kdo vam to tam chtel postavit? Kdo prodal pozemky a komu? Vite jeste za kolik? Vite, ze ten kupec nikdy nikde nic nepostavil a ze naprojetoval rovnou 100m vezak s heliportem? A ted hlavni otazka: KDO sebral petice tisicu lidi kolem Litochleb, sehnal poradce / pravniky a nekolik let (!) soudne bojoval a pripominkoval neadekvatne vysokou stavbu pobliz vaseho bydliste? Jiste to vite, byl to pan Styler a HPP 11. Ma 1000 duvodu se mracit a ztracet nervy... vsak pokud je jednou ztrati, JM se kvuli tomu nezbori.

JM chatra > Nemyslim si, ze JM chatra. Domy jsou revitalizovany, zatepleny. Z BD se stavaji SVJ a jsou hospodari sveho vlastniho majetku, meni el. vedeni, porizuji si vlastni zdroj tepla, nekupuji levnejsi energie, meni vytahy. Jsme panelove sidliste, tak jsme byli postaveni, co na tom chcete (z)menit? Zeptejte se lidi, co tu bydli, jestli tu bydli radi. Reknou, ze ano - vse maji "pod nosem", voda tece, elektrina sviti, vsude proudi internet, do lesika na prochazku je to 10 minut pesky. Jenomze: JM neni nafukovaci. Vsimnete si, ze revitalizator umi jedine: neco nekam pristavet. Nic neboura, jenom pristavuje. Aby nas tu bylo vic, abychom k sobe meli bliz. A rika tomu "rozvoj". Nekteri odpovedni lide si jsou vedomi nebezpeci zhorseni žp stavajicich obyvatel a zvazuji kazdy krok pri planovani vystavby - mela byste byt za to rada, taktez pokud nekdo dava developerovi najevo, ze musi myslet na lidi a nejen na penize. A to chce ODVAHU. Zde sofistikovane ambiciozni recicky nezabiraji... Nezapomente, ze jeste pred rokem a pul byly na radnici osoby, ktere se vas na nic neptaly a stavely a dalsi stavby planovaly. Na podobne zivly plati pouze tvrda pravidla diskuze.

Kolem Opatova je to hnusne... > Prezentuji postreh z plena na setkani v KCMT: oni to tam hnusne udrzuji sami developeri, aby to lidi chteli vycistit a zastavet. K tomu nebudu dodavat nic, vse je na zaznamu...

Diky za vas zajem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Vávrová M. 2016-02-16 22:52
Pane Farmačko,
samozřejmě mi tento projekt něco říká. Také jsem ani nenaznačila, že jsem pro povolení veškeré zamýšlené výstavby. Minulé vedení Prahy 11 bylo jakýmsi extrémem, který se teď obrátil v extrém druhý a zastavily se všechny projekty (které, jak zaznělo na setkání, zastavit šlo – což jsou skoro všechny). Neustálé poukazování na chyby minulé radnice není konstruktivní a Prahu 11 nikam neposune. Jde o to, že některé projekty nejsou třeba až zas tak špatné, někdy je developer ochotný k úpravám a sám s návrhy i přichází. Např. na Roztylech nabídl developer udělat z části (a poměrně velké) park, vybudovat občanskou vybavenost, ale radnice nekomunikuje a neřekne, jakou vybavenost by uvítala. Jde o to vést s developery dialog, nastavit nějaká pravidla, ne pořád všem developerům nasazovat psí hlavu a vykřikovat, že jim jde jen o peníze.

ad) Jižní město chátrá – To že vlastníci domů objekty opravují, není zásluhou radnice, ale družstev a SVJ. Šlo mi samozřejmě o veřejné prostory, ne soukromý majetek. A tam opravdu je co budovat. Chybí sportoviště, restaurace, kulturní zařízení atd. Argument, že jsou tu lidi rádi, protože „vše mají pod nosem, voda teče, elektřina svítí, všude proudí internet“ snad ani nemůžete myslet vážně. Jsme v Praze! Voda teče a internet je zaveden dnes už skoro v každé vesnici. Chápu, že výstavba se musí zvažovat a plánovat. Ale zastavení úplně všeho není žádný rozvoj.

ad) Oni to tam udržují hnusné sami developeři - Trochu mi není jasné spojení „udržuje hnusné“ – jsou to prostě plochy zarostlé trávou a keři – to jako že by tam developer navážel odpadky a zval bezdomovce? A navíc kolem Opatova ani tak nejde o přilehlé plochy jako o prostor u metra.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Martin Farmačka 2016-02-17 03:29
Pani Vavrova, zastavily se zejmena ty projekty, proti kterym se dva roky pred volbami zvedla masivni nevole obyvatel P11 a u nichz byla zadavatelem MC P11! Co bylo volicum HPP 11 slibeno, to bylo okamzite po volbach splneno. Prosim, proti tomuto naprosto korektnimu postupu nic nenamitejte, nebot se jedna o zcela ferovy postup. Kdyby vsichni lide chteli stavet na JM, tak masivne voli strany, ktere zahajily proces zahustovani JM, a to je parta kolem pana Mlejnskeho, to jsou lide z CSSD, stavari Pro Prahu (Passerovci) a brontosauri z KSCM - ti tvrdili koalici svym hlasovanim. Proc podle vas dnes nesedi na radnici? Neni to nahodou tim, ze jim volic jasne sdelil, ze maji jit... vite kam? Od toho je tu volebni program. Samozrejme, kdo ho opsal od HPP 11, ma ted problem, protoze zjistuje, ze na jeho plneni nema odvahu ci kvalifikaci, ale to je jine tema. HPP 11 se drzi sveho volebniho programu a soustavne zjistuje nove cesty ke zlepseni zivota na JM. Prioritou je obcan P11.

Ad chatrani verejnych prostor > Treba pochozi zona kolem metra Haje nebo garaze pod ni? Nepatri MC. Treba Galaxie a to hnusne panelove namesti pred ni? Nepatri MC. Treba louka vedle financaku a lavkou na Hajich? Nepatri MC. Metro Opatov? Nepatri MC. A dalsi a dalsi mista, o nichz obcan vetsinou netusi komu patri, lec stezuje si, ze se mu nelibi. Nam se take nelibi, ale miliardu na vykup tech pozemku proste nemame. Tedy snad naposledy pro vsechny ctenare: co vidite kolem sebe na JM, nemusi byt v majetku ci ve sprave P11. P11 nevlastni ani vsechny pozemky, ani vsechny chodniky, ani vsechnu zelen a uz vubec ne zelen na pozemcich soukromniku... o ty se stara MAJITEL, paklize si s MC nedomluvi uzivani ci spravu. Ale to neni novinka, to tu bylo i pred volbami... tim ma zacit kazda kritika: na pozemku MC neni posekana trava! Ok, kritiku prijimame a zaridime napravu. Protoze tim se prezentuje nase opozice: zamerne neinformuje + za vsechno muze radni HPP 11. Ze je to tuze hloupe chovani, o tom nepochybuji. Kritika prosim, ale ne ucelova demagogie.

Ad radnice nekomunikuje s developery > Neverte famam jen proto, ze jsou pro vas uveritelne a opakuji je vsichni kolem. Tito lide s developery NEjednaji a "papouskuji" co jim developeri vsugeruji. A developeri vedi, ze lide casto nic nevedi, proto je snadne je ovlivnovat. Pan starosta Styler i pan Říčař jasne rekli, ze jsou na jednani se stavari pripraveni, proto jim verme a neztracejme vice cas temito bezpredmetnymi tematy.

Ad hnusny Opatov / metro > Vestibul neni majetkem MC, ale majetkem Dopravniho podniku - ten prostory pronajima. Stavajici najemci maji uzavrene s DP najemni smlouvy na dalsich 20 let, tedy nechapu souvislost vaseho stesku na adresu HPP 11 ci dokonce vuci mne samotnemu.

Ad neustale poukazujeme na chyby predesle garnitury > Byly velke, staly se osudnymi. Po volbach jsme nektere napravily, ale co neslo jen tak napravit, byla PRAZDNA POKLADNA. Dovedete si predstavit, kolik ODS & spol. nechali zasmlouvanych pohledavek pod hrozbou zalob?! Cyklovez na kola za 10 mil. podepsana dva dny pred volbami - naprosto trestuhodny ulet, posledni sance politickych figur, kterak si naplnit kapsy a dovysat pokladnu MC. Prodali 3000 obecnich bytu (dnes jim vadi, kdyz nabizime 5, navic naprosto transparentne), prodali pozemky P11 a trebaze na hotelu Sandra zbytecne preplatili 185 mil. (cena celkem: 336 mil.!) a jak jsem zaslech z uradu, na rozloucenou si rozdali kralovske vyplaty, presto nejake penize po nich zbyt mely. A bum: nezbyly! Pani Vavrova, mozna mi date za pravdu, ze kdyz nejsou penize, nejsou ani projekty. A tohle nehospodareni budu lidem porad pripominat, proto jsem se dal k HPP 11: aby pomohl tyto zlojedy zahnat od kormidla a nedal lidem zapomenout, o jakou sortu nelidí se jednalo. Protoze oni se budou chtit vratit, jiz se o to snazi skrz lzi, prekrucovani faktu, buzeni nenavisti a umeleho udrzovani svych ctenaru / volicu v neinformovanost i. Mne totiz neprijde normalni, ze na kazdy nedostatek na JM reaguji slovy: za to muze nekdo z HPP 11. Pritom jsme neprodali pudu developerovi, nezahustili jediny vnitrolblok, ani neutratili miliony za studie predem neprojednanych zameru vystavby... a mohl bych pokracovat cely tyden. Nejednalo se o CHYBY, to byly zcela ucelove tendence vytezit JM do dna a neresit jaky to bude mit dopad na obyvatele. Az padnou prvni rozsudky, doufam, ze oba budeme u toho.

Uz jsem to mnohokrat psal, zaznelo to i v KCMT - zadny rozvoj NENI zastaven, na Opatov byl schvalen regulacni plan, dalsi projekty vystavby maji stavebni povoleni, vse jsme zverejnili na tomtom webu, staci trochu hledat. Proto se vzajemne neobirejme o cas neustalym opakovani toho sameho. Dekuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Vávrová M. 2016-02-17 06:49
Pane Farmačko, to je přesně to, o čem jsem mluvila. Dlouhý rozbor toho, co bylo špatně. Všichni to vědí. Proto také lidé volili HPP11. Jenže teď už by chtěli vidět nějaký progres. A právě proto, že je pokladna prázdná, se nabízí využít rozumně prostředky z investorských projektů. Říkáte, že je pan starosta připraven s developery jednat. Já sama jsem ho na setkání v KCMT slyšela říkat, že on s nimi jednat nebude. Dobrá tedy, počkejme si a třeba už v příštím Klíči najdeme seznam, kde se co bude stavět a opravovat. Hezký den
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Zděnek Kvítek 2016-02-16 15:43
Ondro,
občanské sdružení Hezké Jižní Město nebylo proti výstavbě Skanska Milíčova v místě skladů, ale bylo proti rozšíření výstavby z nenažranosti Skanska na území mokřadů. Skanska přitom porušila platné zákony České republiky což konstatoval i Nejvyšší správní soud. Z věcného pohledu obojživelníky dnes vidíš koncentrované na malé ploše právě proto, že Skanska zničila nezákonně většinu jejich původního biotopu v místě zástavby. Pro mne je to barbarství, které by si Skanska ve Švédsku nedovolila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Ondřej Prokop 2016-02-16 15:52
Zdenku,
Cetl jsi me komentare? To jak postupovala Skanska odsuzuji. V tomto s vami souhlasim. Ale vyroky, ze Skanka zahubila vse zive na Milicove jsou take mimo misu. Takze nehadam se a naopak s Tebou ramcove souhlasim. I kdyz ja nejsem zalozenim nejaky ultra-ekolog, myslim si, ze ve meste ziji primarne lide a ne zvirata. Ale to je na jinou diskusi do ktere se nechci poustet a ani k ni provokovat. Chápu tvůj pohled na věc a tvoje zapálení pro ochranu těchto živočichů a neodsuji to, ani nezlehčuji a naopak s tebou v tomto dokáži souhlasit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Zděnek Kvítek 2016-02-16 17:54
Ahoj Ondro,
četl jsem Tvé vyjádření, že nejsi podporovatel Skanska a jsem tomu rád. Původní návrh ještě z doby pana Jíravy a paní Soukupové byl vyvážený k potřebám nového bydlení a ochrany přírody. Je hrozné jaké zahuštění s zastavěním mokřadu si pak Skanska prosadila.
Myslím si, že je zcela nepodstatné, zda někdo říká, že Skanska zahubila na Milíčovu vše živé nebo zda jsem nebo nejsem ekolog. Přece naopak podstatné je, že při výstavbě Skanska došlo dle soudu k porušení zákona o Ochraně přírody a Skanska postavila sídliště v rozporu s zákonem. Přitom představitelé Skanska všude chodí a pokrytecky tvrdí, že jsou ekologickou společností s společenskou odpovědností.
Pro mne je Milíčov velkým ponaučením, že nelze věřit ani velkým developerům jako je Skanska.
Mimochodem, Skanska na Milíčovu zničila biotop pro živočichy s nejvyšším stupněm ochrany, kriticky ohrožený. Do stejného stupně ochrany patří třeba na Šumavě Tetřev hlušec.

Diskuse o tom, zda Skanska zahubila vše živé nebo jen část, mi přijde přitažená za vlasy stejně jako obhajoba jednoho zloděje před soudem, že sice obchod vykradl, ale neukradl všechno, zbytek lupu nechal v obchodu pro chudé a hladové.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Martin Farmačka 2016-02-13 13:03
Ondreji, to bys mohl vysvetlovat memu znamemu: 2+kk za 2,8 mil., papundeklova koupelna, tenke zdi, chvejici se zabradli, sikma podlaha lodzie, kde se voda kumuluje u zdi obyvaku kam samozrejme prosakuje, naproti oknum mu vyrostla dalsi kostka pro nove "mlade rodiny s detmi". Nepresvedcis ho ani zlatem, ze koupil dobre. Vymena bytu? Nemozna! Reklamace? Resi se... jiz tri roky. A co teď? Splácet bude 20 let. Ale o kvalite domu jsem se bavit nechtel. Je to nabidka, kdo ji akceptuje, at zakoupi.

Dnes uz vime, ze Skanska se nechovala uplne skvele. Nemusela, nikdo to po ni nechtel. Proto se divim, ze jsou mezi nami nekteri, kteri to tez po developerovi vubec nechteji:-)

"Vse zive" - samozrejme neco tam jeste zije, mravenci, šneci? I kdyby jeden zivocich mel chcipnout, protoze ho zaslapli, budu nastvany. Uz z principu, nebot kdo kasle na zvirata, kasle i na iidi.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Honza 2016-02-14 14:18
Z hlediska nové výstavby jsou dvě skupiny. Developeři a obyvatelé bydlící v okolí záměrů, kteří jsou většinou ostře proti nové výstavbě.
Pro posouzení kdo má pravdu jsou důležitá následující fakta:
1)P11 má 2% plochy, 6% obyvatel a 9% administrativný ch ploch celé Prahy. Vezmeme-li v úvahu, že zde bydlí další, kteří nejsou
trvale hlášeni je to až 8% obyvatel.
2)Problémy parkování a kapacita křižovatek. U některých z nich již dochází překročení kapacity, nebo se k ní blíží.
3)Jsou překračovány limity hluku a škodlivin.Že je hluk překračován je vidět u nové výstavby bytů. Aby byl dodržen zákon, může být
část bytů jen ateliery, musí se postavit protihlukové stěny, případně použít předsazené skleněné panely a pod.
Státní zdravotní ústav vypočítal, že v Praze v důsledku znečišteného ovzduší za rok předčasně zemře 700 až 800 obyvatel. To je asi
15x více než zemře při dopravních nehodách. V P11 za rok předčasně zemře as 40 - 50 obyvatel.
4)Dle demografických výpočtů má u nás populace stárnout a snižovat se. V Praze se předpokládá, že vlivem migrace bude asi zachován současný
stav. Aby byla zdůvodněna intenzivní výstavba, začalo se tvrdit, že v Praze přibude migrací 450 000 obyvatel.Není uváděno okdud a kdo to bude.
5)Plán výstavby P11 z roku 1971 předpokládal postavit 2 800 000 m2 HPP. Nyní je už asi o 60% překročen.Při dodržení původního plánu by
nebyly problémy s životním prostředím a dopravou.
Je možné napsat další body. Z předchozího je vidět, že na P11 je při dodržení zákonů možné stavět jen omezeně, přednostně to co chybí.
To jsou školská zařízení a zařízení pro seniory.
Develeperům nepatří město. Patří jim jen pozemky na kterých mohou stavět tak, aby neohrožovali život, zdraví a pohodu okolních obyvatel.

Toto bylo bráno asi v úvahu při tvorbě volebního programu ANO Praha 11, kde je uvedeno:
"Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů? Uděláme to!
Rozvoj Jižního Města musí být plnohodnotný, ale uměřený.
Zájmy developerů se musí podřídit potřebám obyvatel Jižního Města."
Názory pana Prokopa, které jsem četl neodpovídají tomuto bodu volebního programu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Ondřej Prokop 2016-02-15 07:20
Honzo, dá se říci, že s tím co píšete se ztotožňuji. Až na nějaká fakta, která se nezakládají v tuto chvíli na skutečnosti dle posledních studií z roku 2015 a nejnovější 16. Ale je to přesně o tom, co jste vypíchl z našeho programu: "Rozvoj Jižního Města musí být plnohodnotný, ale uměřený."
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Honza 2016-02-15 14:30
Dobrý den pane Prokop,
jsem rád, že máme podobné názory, ale asi se lišíme v chápaní pojmu uměřený rozvoj.
Já považuji projekty Nový Opatov, výstavbu na Roztylech, Výstavní a PET za megalomanské
projekty které by se zde stavět neměly.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Ondřej Prokop 2016-02-15 14:46
Pokud chceme být konkrétní (mě to nevadí) tak za mě osobně (teď mluvím za Ondřeje Prokopa nikoliv za klub hnutí ANO na P11):

1) Nový Opatov tak jak je nyní prezentovaný za mě s velkými připomínkami. Tak jak je pro mě problémový projekt.

2) Alborg na Roztylech - s tímto projektem nemám problém, pokud bude v II. etape navazovat adekvátní veřejná vybavenost na pozemkách vedle. Například školka, domov seniorů atp.

3) Výstavní - bavímeli se o CG a 3 věže jsem proti.

4) PET jsem proti min. do doby než se vyřeší mnoho "detailů", díky nimž je pro mě stavba zcela nepřípustná. Tedy například 2. výstup z metra, samostatný sjezd z dálnice ad.

Takže jediné v čem se naše názory podle mě rozcházejí, pokud to dobře chápu je názor na projekt Alborg na Roztylech. Což je dobré. Demokracie je založena na pluralitě názorů a určitě máte své důvody pro váš názor, stejně tak jako mám já své důvody pro ten svůj.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Honza 2016-02-16 08:32
Upozorňuji, že Bytový park Roztyly má 3 etapy a vedle má být záměr Na Výhledu.
To už je významná výstavba. Nevím jak přesvědčíte voliče z Roztyl, že se jedná
pro ně prospěšné a uměřené projekty.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Ondřej Prokop 2016-02-16 15:31
Honzo právě 3. etapa je již pouze "VV" - tzn. veřejná vybavenost a to znamená prospěšné projekty pro lidi. Je zde mnoho lidí, kterým Alborg vadí, primárně z principu, že tam 30 let na stavební parcele byla louka a domov bezdomovců. Pak je tu celá řada lidí, kterým projekt po úpravách již tolik nevadí. Projektant snížil bytovky o patro, vypracoval návrh parku a chce se bavit právě o pozemku určenému k VV. Nicméně nebudu vás jakkoli přesvědčovat. Jak jsem psal demokracie je založena na pluralitě názorů a určitě máte své důvody pro váš názor, stejně tak jako mám já své důvody pro ten svůj. To podstatné je, že v 98% procentech developerských projektů máme absolutní shodu napříč vládnoucím politickým spektrem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Jakub Hájek 2016-02-15 07:55
Pokud se nepletu, v bytech Skansky žije přes 1.000 lidí. Snažil jsem se přes víkend najít nějakou nabídku na prodej těchto bytů v inzerátech, ale neúspěšně. Stejně tak jsem nenašel žádné diskuzní fórum, které by nějak ve větším hanilo tento projekt lidmi, který v něm bydlí.
Myslím, že je naivní dělat politiku tak, že z dotací a z prodeje bytů si vyděláme na rozvij JM. Naopak. Jiné městské čtvrtě byly postaveny soukromými investory. Jižní město bylo postaveno komunistickým rozhodnutím. Myslím, že by všichni dnes na radnici měli nastavit taková pravidla, aby bylo možné využít peněz investorů k rozvoji JM. U nás v Augustinově by to minimálně bylo třeba na každém rohu.
J.H.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Zděnek Kvítek 2016-02-16 15:09
Vážený pane Hájku,
právě proto, že se snažíme využít soukromých peněz k rozvoji Jižního Města, tak Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo přípravu pro zadání Regulačního plánu na Opatově. Soukromé investory chceme široce zapojit na spoluúčasti rozvoje Jižního Města formou plánovacích smluv dle stavebního zákona.Jen nechceme dopustit to, aby veškeré zisky byly na straně soukromých investorů a náklady jen na straně obyvatel Jižního Města. Věříme v rozumnou dohodu, ale odmítáme od investorů diktát.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+16 # Pavel Novotný 2016-02-15 08:18
Dobrý den pane Farmačko,

každý si asi představujeme význam slova "debata" trochu jinak. Já si představuji, že mohu svobodně říci svůj názor, aniž by mě kdokoliv překřikoval, přerušoval, popř. rval mikrofon z ruky. Ano, to je přesně to, co příznivci (ne všichni) hnutí HPP11 dělali. Pokud kdokoliv nemá základní slušnost vyslechnout názor druhého, zamyslet se nad ním a udělat rozumný závěr, pak, věřte, se nejedná o debatu. Píšete, každý z voličů HPP je svéprávný. Nezlobte se na mě, ale u některých vystoupení "vášnivých příznivců" HPP11 jsem o tom pochyboval. V jednu chvíli jistá dáma začala vykřikovat kolik milionů stojí byt v takovém projektu. Uvědomil jsem si, že řada lidí, kteří se na místě sešli, tuto kauzu vnímá spíše jako třídní boj, než cokoliv jiného. Vrcholem pro mě opravdu bylo vystoupení pana starosty, který nejdříve prohlásil, že bude mluvit, až bude pravá chvíle a pak měl dlouhý monolog, po kterém nečekal na reakci protistrany ani dotazy občanů a se slovy, že nebude poslouchat pohádku o Smolíčkovi Pacholíčkovi, opustil centrum. Připadá Vám to jako nearogantní, racionální chování dospělého člověka, starosty městské části? Pokora, moudrost, nadhled ..., ano to je to, co mi tam chybělo.

K pragmatickému rozvoji snad jen znovu dodám, že mi opravdu nepřipadá špatné stavět bytové domy na stanici metra a zastavováním takovýchto projektů přírodu rozhodně neuchráníme, ale naopak poškodíme, protože lidé budou volit jiné alternativy bydlení o pár kilometrů dále s tím, že se budou do lokality Prahy 11 dopravovat auty. Myslim, že na to člověk nepotřebuje být raketový inženýr ani vystudovaný urbanista, aby mohl tvrdit, že maximum lidí ve městě by mělo bydlet především na stanicích metra a ne v satelitu 5 km za hranicí Prahy. A to nemluvím o samotné likvidaci orné půdy obrovského rozsahu, který je s tím spojen. Chápu, že sousedovi se může zdát 5 pater moc a developerovi málo. To jsou ale v obou případech velmi subjektivní pocity. Proto tu jsou právě instituce, kde jsou zaměstnaní profesionálové, urbanisté a k záměru se vyjadřují, nebo ne? Problém této společnosti však je, že tu jsou všichni, zejména politici, zároveň architekti a urbanisté. Dle toho to tu také vypadá.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Martin Farmačka 2016-02-16 02:35
Pane Novotny, priznivci HPP 11 nejsou navadeni nikym z HPP jak se maji chovat, jak maji hovorit. Priznavam se, ze bych je vsechny ani nesvedl zavolat jmeny, natolik se nezname. Prisli jako jini obcane P11 a neumim je odlisit, treba to ani nebyli volici HPP 11, treba ti byli volici ANO ci TOP, co na miste zmenili nazor, kdo vi. (vtip)

Pokud pani nahlas sdelovala, kolik bude stat byt v novostavbe, rad bych si ji poslechl, protoze i me zajima, kolik si ma pripravit mlada rodina s detmi, aby nam neutekla do domku za Prahou. Chapu, ze uz nemame socialismus, ale jestli daji cca 4 mil. za 3+kk, pak nam z JM asi opravdu utece.

Pokud se nemylim, tak to nebylo setkani starosty s developery, to bychom si nerozumeli. Pan starosta mel celou debatu uzavrit, a prislo mi, ze byl k proslovu predcasne "vyprovokovan", alespon si pritomni vyslechli improvizovany projev a ne žehlené usneseni politicke strany. Dozvedeli se to podstatne: ze na tahu jsou stavari (ikdyz tvrdi, ze se s nimi nikdo nebavi) a ze se na JM stavi a rekonstruuje. A chystaji se dalsi velke veci, lec nic nemohu prozradit...

Pohadka o Smolickovi > Mate pravdu, to se nelibilo ani nam a nasledne jsme to s panem Stylerem probrali v uzkem kruhu. Pokud vas neco urazilo, prijmete prosim omluvu s vysvetlenim, ze parafraze na opakovane predkladani nesmyslu se mela snest jen na hlavu jednoho z organizatoru. Nejsme neomylni, my to vime. Ted to vite i vy:-) Otazkou je, zda tato vyjimecna udalost je tou, ktera nyni negativne ovlivni zivoty obyvatel na JM. Jestli byste to panu starostovi pro tentokrat prominul napr. ve srovnani s cinem jineho starosty, ktery za necky 11VS pro cca 80 lidi utratil 700 mil., nebo prodal objekt Sandra za 151 mil. a nasledne jej vykoupil za 336 milionu, kde v bunkach bez kuchyni mely / maji byt ubytovany "mlade rodiny s detmi", pro ktere exstarosta DM klidne vyhodi rozpocet cele MC z okna. Musim dodat, ze predesla garnitura skutecne nepaberkovala a rozdil 185 mil. ze Sandry se podel buhvi kam > hpp11.cz/.../...

O stehovani (mladych) lidi z JM > Nestehuji se proto, ze by jim nevyhovovalo bydleni v panelu, ale proto, ze jednoduse chteji do baracku. Vysvetlil vam nekdo, proc se misto Noveho Opatova nepostavi 150 rodinnych domku, navazujicich na stary Chodov? Mne ne. Ale copak domky pro lidi mohou byt "centrem JM"? Domky nejsou zadny pomnik, zato hotel, to je vec:-! A tak na Opatove bude vysoky hotel a kancliky, a nikdo si nepripusti, ze by se tam (pri nizsim vydelku ivestora) dalo i bydlet. Jak se rika: pod svicnem je tma a lide jsou pro stavare zajimavi, pokud plati.

Dekuji za vas nazor, dobre jsem si pocetl.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Jan Kulatý 2016-02-16 13:40
Dobrý den pane Famačko,

je zřejmé, že se od chování svých voličů distancujete ("natolik se neznáme"). Přijde mi to trochu zbytečné, protože i Vy se často vyjadřujete ironicky, populisticky a používáte tzv. argumentační fauly, zejména zobecňujete ("mladé rodiny se stěhují z JM, protože chtějí do baráčku").

S názory ohledně ceny bytu se ztotožňujete. Zajímá Vás, kolik si má připravit mladá rodina, aby neutekla do domu za Prahou. Možná je pro Vás částka několika milionů za byt nepředstaviteln á. Omlouvám se, ani přesně nevím, čím se živíte. Věřte mi, že rodiny bez dluhů na tuto částku dosáhnou zpravidla pomocí hypotéky. To znamená, že každý měsíc platí splátky hypotéky namísto nájmu. Na internetu se dočtete víc.

Pan starosta měl celou debatu uzavřít? Pan starosta nebyl ve své kanceláři, aby něco uzavíral.

Omluvu za Smolíčka Pacholíčka jste spojil s činy minulé radnice. Mám od Vás hodně informací ohledně neduhů minulého vedení, opravdu to máte dopodrobna zmapované. Předpokládám, že na základě těchto obvinění musel být někdo odsouzený. Bude se Váš politický program zakládat na neustálém kopání do minulého vedení? Připadá mi to, že se pořád chováte jako opozice, i když už jste ve vedení a máte reálnou možnost něco vybudovat. Jaké má městská část plány pro financování nové občanské vybavenosti čistě bez pomoci developerů?

Bylo by opravdu nesprávné, kdyby se budoucnost Jižního města zakládala na třídním boji, jak píše pan Novotný. Cena bytu stejně jako kanceláře se odvíjí od poptávky. Když je poptávka malá, je byt neprodejný a kancelář se nedá pronajmout. Když je poptávka velká, je byt prodejný snadno a kancelář má zájemce o pronájem. Počet rezervací bytů v Rezidenci Letokruhy vypovídá o tom, že je o tyto byty zájem. Typickým zájemcem o byt je opravdu mladá rodina, která chce bydlet na metru, u cyklostezky, na Jižním městě.

Nemám zájem o byt v Rezidenci Letokruhy, ale vadí mi arogantní chování HPP11.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Martin Farmačka 2016-02-17 04:59
Pane Kulaty, rozhodne se od svych volicu nedistancuji, jen ony mnohe tisice lidi neumim vsechny pojmenovat jmeny. Snad mi vsichni tito odpusti. # Vasi fintu ohledne "vyse ceny bytu" jsem prokoukl a rikam: o me vubec nejde. Jde pouze o to, ze pokud byty jsou prezentovany jako "startovaci / pro mlade rodiny s detmi", aby byly prave mladym lidem financne dostupne. A pozor, ne kazdy se stehuje az po svatbe (cili byt splaci vice lidi), leckdo je single nebo ve volnem vztahu a tim spis mu muze rozpocet 3-4 miliony udelat "trochu" pruvan v penezence. Nedomnivam se, ze bezna "mlada rodina" ve veku 25 let ma miliony na uctu, to mi netvrdte.

Pan starosta promluvil vecne a jasne. Ze se pri tom na vas neusmival? Vsak vy se take porad neusmivate, nemam pravdu? Tema bylo vazne, diskuze bourliva. Koho byste chtel za projev kritizovat a jakym pravem? Sam jste hovoril o cem? Pripomente mi to, dekuji.

Uz jsem reagoval pani Vavrove vyse: Chyby predesle radnice byly osudne. Po volbach jsme nektere napravily, ale co neslo jen tak napravit, byla PRAZDNA POKLADNA. Dovedete si predstavit, kolik ODS & spol. nechali zasmlouvanych pohledavek pod hrozbou zalob?! Cyklovez na kola za 10 mil. podepsana dva dny pred volbami - naprosto trestuhodny ulet, posledni sance politickych figur, kterak si naplnit kapsy a dovysat pokladnu MC. Prodali 3000 obecnich bytu (dnes jim vadi, kdyz jich nabizime 5, navic zcela transparentne), prodali pozemky P11 a trebaze na hotelu Sandra zbytecne preplatili 185 mil. (cena celkem: 336 mil.! nezajima vas, kam rozdil zmizel?) a jak jsem zaslechl z uradu, ze na rozloucenou si rozdali kralovske vyplaty, presto nejake penize po nich zbyt mely. A bum: nezbyly! Mozna mi date za pravdu, ze kdyz nejsou penize, nejsou ani projekty. A toto NEhospodareni budu lidem ochotne pripominat za sebe jako za obcana, vsak proto jsem se dal k HPP 11: abych pomohl tyto zlojedy zahnat od kormidla a nedal lidem zapomenout, o jakou sortu nelidí se jednalo. Protoze oni se budou chtit vratit, jiz se o to snazi skrz lzi, prekrucovani faktu, buzeni nenavisti a umele udrzovani svych ctenaru / volicu v neinformovanost i. Mne totiz neprijde normalni, ze na kazdy nedostatek na JM reaguji slovy: za to muze nekdo z HPP 11. Pritom jsme neprodali pudu developerovi, nezahustili jediny vnitrolblok, ani neutratili miliony za studie predem neprojednanych zameru vystavby s rezidenty... nikdo neni poskozen a nezije se mu kvuli HPP hur. Pane Kulaty, nejednalo se o CHYBY, to byly zcela ucelove tendence vytezit JM do dna a neresit jaky to bude mit dopad na obyvatele. Az padnou prvni rozsudky, doufam, ze oba budeme u toho.

Mohl bych se vam za chovani HPP 11, jez se vas ocividne dotklo, omluvit, ale to by nevyresilo nepochopeni, ktere mezi nami evidentne vladne. Predpokladam, ze i vam jde o prijemny zivot na JM, ktere bylo vystaveno jako bytove sidliste. Vsude nekdo bydli a je tezke neco nekde pristavet, aby to nekomu nevadilo - to chapu. Vsak nepolozil jste si nekdy otazku, PROC se vsichni betonovi investori tak vytrvale derou zrovna na JM, kde je tolik lidi a zavani to mnoha problemy? Dle meho si mysli, ze obcan P11 snese uplne vsechno. Byl zvykly, ze se s nim drive nikdo o vystavbe nebavil, zadne protesty nebyly tak zasadni, aby se jimi radnice musela vazne zabyvat a developerovi neco nakazovat.

Vezmete si treba Hamr na Milicove - investor se proste rozhodl, ze si na stavebni povoleni udelene na projekt A postavi projekt B. A nejde o verzi "jeden kurt navic". Svete div se: vadi to pouze HPP 11. Ostatni s temito kejklemi investora souhlasi, zrejme proto, ze jsou sami podnikateli a toto šponování za vyssimi zisky "chapou". Misto "chapani" bych cekal, ze pro mistni obcany usporadaji prezentaci projektu "Novy Hamr" a laskave je se "dvaceti kurty za domem" seznami a vysvetli jim, ze tohle na JM potrebuji. Poloha planovaneho arealu prilis nekamaradi s prijezdovou cestou, vedouci domkovou zastavbou u Exnarovy (na rohu u Vystavni cekame casem Tri veze!), kolem domova senioru, pripadne nahoru uzkou Hlavateho a velmi rusnou krizovatkou v Kluhaveho (Alza / Lidl). Tam kde byl u lesa klid, zacne pro zmenu velky neklid skrz cca 1500 aut denne. Skutecne se to musi postavit, aby pozdeji vsichni zjistili, ze k tomu dojit nemelo? Kazdopadne je jiste, ze pozdejsi problemy nebudou resit teniste-podnika tele ze sirokeho okoli, problemy se obrati proti radnici, ktera takovou stavbu pripustila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Zděnek Kvítek 2016-02-16 15:25
Vážený pane Kulatý,
My se snažíme využít soukromých peněz k rozvoji Jižního Města, a proto Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo přípravu pro zadání Regulačního plánu na Opatově. Soukromé investory chceme široce zapojit na spoluúčasti rozvoje Jižního Města formou plánovacích smluv dle stavebního zákona.Jen nechceme dopustit to, aby veškeré zisky byly na straně soukromých investorů a náklady jen na straně obyvatel Jižního Města. Věříme v rozumnou dohodu, ale odmítáme od investorů diktát.

Výstavba Milíčova od Skanska za podpory ODS a ČSSD bez občanské vybavenosti je pro nás odstrašujícím případem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Pavel Novotný 2016-02-17 14:39
Pane Farmačko,

vůbec si nemyslím, že příznivci HPP11 byli navedení. Tím hůře, protože to, co jsem viděl, pro mne bylo nehezké představení. Neustálé dogmatické opakování toho, co již bylo několikrát v průběhu jednání vysvětleno (např. v projektu Letokruhy bude bydlet 6.000 lidí….:-), bylo opravdu únavné. Pokud má dotyčná osoba byť jen průměrnou inteligenci, musí jí být jasné, že to co říká, je hloupost. V tomto případě však šlo opravdu o třídní boj a snahu překřičet vystupujícího s jiným názorem a to za každou cenu.

Pokud jde o cenu bytu, vůbec nerozumím Vaší úvaze. Praze 11 totiž chybí střední vrstva obyvatelstva. Ta je totiž většinou motorem rozvoje společnosti a pochybuji o tom, že by Praha 11 byla výjimkou. Prahu 11 Vám nepomohou rozvinout sociálně slabší občané, ani pár movitých v luxusních vilách, ale právě výše zmiňovaná střední vrstva. Já osobně se nepovažuji za bohatého, mám však svou vlastní malou firmu a snahu ji rozvíjet. Začal jsem v podstatě z ničeho a po letech tvrdé práce jsem na tom tak, že ve spojení s hypotečním úvěrem mohu pořídit byt s cenou kolem 6 mio Kč. Mám se za to stydět? Nechci do domku za Prahou, nechci dojíždět kamkoliv autem, unavuje mě to a připadá mi to neekologické. Má Praha 11 o takové lidi jako jsem já vůbec zájem? Z vystoupení příznivců HPP11 mám pocit, že nikoliv, protože ten, kdo má na byt za 5 mio, je velmi pravděpodobně zloděj, podvodník, nebo minimálně „zbohatlík“. Koneckonců i Vy ve svém příspěvku pochybujete o tom, že vůbec mohou existovat mladé rodiny, které si mohou dražší bydlení v bytě na Roztylech dovolit, nebo chtít.

K vystoupení pana starosty jsem již řekl své a nebudu se opakovat. Myslím, že vše vyjadřuje výraz „kult osobnosti“. Musím říci, že mě toto vystoupení (a dalších příznivců HPP11) natolik překvapilo, že jsem začal být více aktivní a bdělý.

Ve Vašem příspěvku opět popisujete, co všechno bylo špatně a já s Vámi ve všech bodech do posledního písmene souhlasím. S tím se ale dalších 2,5 roku vyžít nedá. Nikoliv slova, ale činy ukážou, jak jste naložili se svěřeným úřadem a časem. Doposud nevidím nic jiného, než popisování špatných věcí minulého období a zastavování v podstatě všeho.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Zděnek Kvítek 2016-02-17 15:06
Vážený pane Novotný,
na Jižním Městě se staví i toto volební období a staví se to, co je povolené. Nestaví se to, co není povolené a je v rozporu se zákonem. My jsme jako samospráva žádnou povolenou výstavbu nezrušili, výstavbu nanejvýš zrušily soudy a ty měly k tomu zákonné důvody. Budete se muset smířit s tím, že HPP11 nepodporuje každou výstavbu jen proto,že je pro ni investor, ale jen tu, pro kterou je investor a navíc neohrožuje ostatní obyvatele a není v rozporu se zákonem. V kulturním prostředí platí i pravidla v nekulturním jen peníze.
Jinak plně souhlasím s účastníky debaty, že ten, který prosazuje výstavbu pro svůj prospěch přestože ví, že musí porušit zákony, je pro mne podvodník. A to i podle slovníku naučného.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Novák Jiří 2016-02-22 02:42
Zdravím všechny diskutujícívšim l jsem si, že se zde živě diskutuje o výstavbě na Jižním Městě, a proto bych Vás chtěl se zájmem odkázat na zajímavou facebookovou stránku Zachraňme Jižní Město ( www.facebook.com/... / ). Jsou zde každý den nové fotky, které zachycují problémy Jižáku.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist