bn.1210.petice.pohotovost.a

KORONAVIRUS na P11 (info na nástěnky SVJ) | • Informace starosty Dohnala | • Informace pro seniory | • Rozvážka potravin či zachlazených obědů seniorům ZDARMA

oddelicka.1210

• Stavba 511: okruh kolem Prahy nebo skrz ni? Seznamte se s fakty

• Voliči, občané,

pokud jste nesledovali jednání zastupitelstva (dále jen ZMČ) dne 19.5.2016 a pouze četli zprávy na webech jiných politických uskupení na P11, můžete mít pocit, že HPP 11 je proti řešení odvedení kamionů z JM. Ovšem pokud jste jednání sledovali, víte, že je tomu přesně naopak. Opět se setkáváme se lživou rétorikou opozice i prakticky vládnoucího uskupení ANO / TOP, kteří spoléhají, že ZMČ unikne vaší pozornosti.

Žijeme v době, kdy jasně a veřejně sdělené věci jsou zpochybňovány zájmovými skupinami, které se snaží některé vybrané projekty prosadit silou. Tak se nám jeví na pohled nenápadný dovětek “stavba 511” v návrhu radního Urbánka z TOP 09, požadujícího urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavbu 511. Není to jediná možnost řešení a také není nejlevnější ani nejdostupnější. Kudy by mohly "vyvedené kamiony" jezdit, ať už kolem města nebo skrze ně, se dozvíte v tomto článku.

Pokud si přejete překočit odbornou informační část, pokračujte přímo na názory zastupitelů HPP 11 > zde

• V čem je tedy problém? “SOKP 511” je archaický projekt, nezohledňuje současný stav města Prahy, zasáhne 80 000 lidí, obchází proces EIA, ignoruje bezpečnost dopravy a nařízení EU

511.Situace.rozvoje.thNa ZMČ přislo mnoho odborně připravených hostů z obcí a městských částí na východě Prahy vyjádřit se k 511. Jako první vystoupila Petra Šubrtová, zastupitelka MČ Praha - Běchovice, aktivní v Iniciativě za Rozumný okruh Prahy. Seznamte se s jejím hodnocením chystaného díla 511 a velmi pozorně vnímejte, jaká úskalí představuje stavba 511, tak svorně a zároveň podezřele kvapně protlačovaná ANO + TOP + celou opozicí. Představa o problematice vám pomůže pochopit pochybnosti HPP 11 vůči této stavbě.

• Vážení zastupitelé Prahy 11, Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je oficiální název stavby, o níž tady mluvíme. Má zajistit plynulou a bezpečnou tranzitní dopravu a ochránit Prahu před jejími negativními vlivy. Nyní prosazovaný projekt se ale původně jmenoval „Pražský rychlostní silniční okruh“ (PRSO) a byl do území naplánován jako městská rychlostní silnice cca v roce 1963.

Na „Silniční okruh kolem Prahy“ je přejmenován - a to zejména proto, že pražskou komunikaci by Praha musela platit sama, zatímco tranzitní kruh je státní investicí a očekává se jeho zaplacení z evropských dotací. Jenomže to také musí vyhovět evropské legislativě, což se současnému projektu přes Běchovice, Černý Most, Dolní a Horní Počernice, a řadu městských částí dále do Suchdola, nepodaří.

Praha se totiž od 60. let zvětšila rozlohou 2,5 x a přibylo jí 250 000 obyvatel - jak je vidět na schématické mapce - Praha se zvětšovala a okruh zarůstal dovnitř. Na jihu Prahy se v 90. letech (z iniciativy městských částí) povedlo okruh rozumně posunout do Středočeského kraje, tudíž úsek 512 končí u Modletic u Říčan. Na severu Prahy se o trasu setrvale bojuje, neboť EIA doporučila už před lety trasu Středočeským krajem, což Ministerstvo dopravy odmítá respektovat a trvale prosazuje trasu přes Suchdol a další městské části Prahy.

Uzemi.Prahy.1922. .1974• Pět kilometrů = pět mimoúrovňových křižovatek

Východ: Od D1 se má okruh proti vší logice ostře vrátit do území Prahy a napojit se na Východní spojku (tj. část současné Jižní spojky od Běchovic přes Černý Most do Satalic). Napojení okruhu v Běchovicích na Východní spojku je velký problém, neboť spojka (označena jako SOKP 510) je přetížená vnitroměstská komunikace, leží 8 kilometrů hluboko v Praze a předpisům na transitní evropskou dálnici nedokáže vyhovět ani po přestavbě. Na pěti kilometrech je tam naplánováno pět mimoúrovňových křižovatek, což je drasticky v rozporu s technickými normami. Na dálnici jsou minimální mezikřižovatkové vzdálenosti 4 km, ve městě to lze snížit na dvě, ale v tomto úseku by i to bylo hrubě nedodrženo - někde se plánují dokonce průplety (tyto vzdálenosti se navíc měří od konce nájezdů u jedné křižovatky po začátek sjezdů u další, nejde o vzdálenost středů křižovatek). Tyto normy existují proto, aby dálnice byla bezpečná a je trestuhodné je obcházet. Navíc si vykoledujeme, že EU takový okruh platit nebude. Má totiž vysoké nároky na bezpečnost transevropských dálnic TEN-T, kterých je okruh součástí.

• Takzvaný "rozumný okruh"

Řadu let se několik starostů a iniciativ marně snažilo vyvolat posouzení tzv. Regionální varianty dostavby okruhu. V roce 2014 jejich argumenty uznal ministr dopravy Prachař a ŘSD nechalo vypracovat vyhledávací studii na Regionální variantu vedenou dále od Prahy Středočeským krajem, která by postihla podstatně méně obyvatel než SOKP 511. Mezitím se bohužel pokračovalo v přípravě trasy SOKP 511 a ta se zastavila až na současném problému se zastaralým stanoviskem EIA z roku 2002.

Věcně: Evropská komise žádá po České republice, aby u všech staveb, majících posouzení EIA starší 15 let (dle z. č. 244/1992Sb.), byla provedena EIA kompletně nová. Podle platné evropské legislativy, tzn. podle kriterií nového zákona a s účastí veřejnosti. Tedy i u stavby SOKP 511.

Pokud ČR odmítá připravovat stavby v souladu s právem EU, tak nebudou stavby proplaceny a dokonce hrozí zastavení peněz ze všech evropských fondů, v důsledku řízení o tzv. infringementu, které je proti ČR dlouhodobě vedeno. Všichni kritici stavby SOKP 511 upozorňovali na zastaralé, přežité a podhodnocené posouzení této stavby v EIA - od roku 2008 mnohokrát. Vždy byli umlčeni, že staré stanovisko EIA má nekonečnou platnost a území ani projekt se nezměnily. Opak je pravdou.

V této chvíli politici stále hledají cestu, jak evropskou legislativu opět obejít a žádají Evropskou komisi o umožnění výjimek. Snaží se přitom vyvolat tlak i zdola a staví proti sobě občany různých lokalit. My žádáme (v souladu s evropskou legislativou) o novou EIA (u nedostavěné části okruhu), a to se zahrnutím Regionální varianty do posouzení. Prosíme vás tímto o podporu, neboť odborným posouzením trasy vedené skutečně okolo Prahy by mohla konečně skončit patová situace okolo dostavby. Výsledek poctivého odborného posouzení obou variant budeme respektovat.

Je nám skutečně líto, jaká je nyní situace s tranzitem jak na Spořilově, tak v Praze 11, ale nejsme za to zodpovědni. Primátor Bém v roce 2010 ze dne na den zavedl kamionový tranzit na Prahu 11 a na Spořilov, dobře si vědom toho, že takto postižení občané mu pomohou zvýšit tlak na ty části města, které se okruhu brání.

My jsme tehdy už dva roky marně kritizovali projekt SOKP 511, nikdo s námi věcně nejednal, namísto toho proti nám pozvedli Spořilov. Zavést trvale tranzitní dopravu od D1 na Černý Most - není vyvedení tranzitu z Prahy, nýbrž vytloukání klínu klínem a  trvalé zakonzervování tranzitu uvnitř města a jeho nebezpečné mísení s vnitroměstskou dopravou.

• Doplňující informace

Důvodem posunu okruhu na jihu Prahy bylo:

 • ponechat uvnitř okruhu reservu na rozvoj bydlení Prahy
 • vyvést obtěžující kamionový tranzit skutečně mimo hlavní město
 • umožnit tranzit plynulý - bez nebezpečného mísení s vnitroměstskou dopravou, včetně MHD
 • všechny tyto argumenty platí i na východě a severu Prahy

Východní spojka (Běchovice - Černý Most - Satalice) byla postavena 1984 - 1993, úsek by se musel na SOKP přestavět (současná rekonstrukce není dostačující).

Úsek je přetížený a hlučí do obytných čtvrtí Běchovic, Dolních a Horních Počernic, Černého Mostu. Jede tam cca 85 000 vozidel denně a po napojení SOKP 511 by stouply na cca 125 000 denně, později dokonce na 150 000 (viz. oficiální prezentace ŘSD z roku 2015).

Běchovice: Proti dálnici SOKP 511 jsme začali vystupovat v r. 2008, kdy jsme zjistili, že na část Běchovic by měla fatální vliv, což nám dříve známo nebylo. Ještě v procesu EIA (2000) vše vycházelo na papíře v pořádku. V roce 2008 nám bylo v územním řízení sděleno, že investor není schopen zajistit v Běchovicích dodržení zákonných limitů hluku (jde o limity 60 dB den a 50 dB noc, tedy už zvýšené pro lokality u hlavních silnic). Přes námitky MČ i majitelů domů - vyhlásili v Běchovicích tzv. OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO dálnice, což znamenalo legalizaci nadlimitního hluku a stavební uzávěru na stavby bytové, zdravotnické a školské. Týkalo se čtvrti rodinných domků z 30. let 20. století. Jako kompenzaci nenabídli nic.

Od té doby se odvoláváme. Ani 1. ani 2. územní řízení nedokázalo prokázat dodržení hlukových limitů v Běchovicích. Projekt se od roku 2008 nezměnil, pouze nám slibují tichý asfalt - ten má omezenou životnost, výměnu již nezaručují. Hluková studie nám prve sdělila, že ochranu před hlukem by zajistil leda snad val 35 metrů, ale takové se nedělají, nepovolují.

Žádný nový projekt křižovatky, žádné zatunelování… nikdy nikdo s ničím takovým oficiálně nepřišel, to jsou vše jen pěkné řeči do médií. Ani posunout křižovatku o 100 metrů doprostřed pole nikdy nebyli ochotni. V ničem nám nevyšli vstříc a diví se, že se odvoláváme a budeme se odvolávat dál. Běchovice nepotřebují tranzitní šestiproudou dálnici, jež je neúnosně zatíží. Běchovice letitě usilují o odlehčení přetížené Českobrodské silnice (výpadovka na Kolín). Jenomže roky je na ně veden silný tlak, že jakékoliv řešení (přeložka) Českobrodské se bude konat pouze tehdy, pokud budou souhlasit i s přivedením SOKP do Běchovic. Odtud plyne problematický postoj Běchovic ke stavbě SOKP.

Právně: SOKP 511 a vyhlídky pro blízké roky

 • První územní rozhodnutí z prosince 2008 > zrušeno MMR k našim odvoláním v lednu 2010
 • Podnět k ombudsmanovi 2009 > úspěšný - zrušeno ochranné hlukové pásmo – nelze používat
 • Druhé územní rozhodnutí z října 2010 > zrušeno MMR k našim odvoláním v srpnu 2011
 • Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu proti trase SOKP v ZÚR – uspěla v lednu 2011, SOKP vymazán
 • Zastupitelstvo Prahy, 11. 9. 2014 > bez ohledu na žádosti řady městských částí o posouzení Regionální varianty SOKP zakreslilo okruh opět do ZÚR Praha v původní stopě. To vyvolalo novou žalobu proti ZÚR Praha. Podalo ji 12 samospráv a 6 majitelů domů dotčených trasou. U Městského soudu žaloba neuspěla, soud v rozsudku zejména preferoval politickou vůli zastupitelstva Prahy. Proti rozsudku je podána kasační stížnost a věc bude řešit Nejvyšší správní soud v Brně. Pokud žalobci uspějí, nebude trasa Prahou realizovatelná.

Pokud bude nyní v přípravě SOKP 511 pokračováno bez nové EIA, bude vydáno třetí územní rozhodnutí. V územním řízení byla ale vznesena řada námitek a proti územnímu rozhodnutí tudíž podá odvolání opět cca 200 subjektů, pravděpodobně včetně několika městských částí. Odvolání bude řešit MMR a pokud jim nevyhoví, podají odvolatelé žalobu k soudu. Předmětem odvolání i žaloby bude mimo jiné použití zastaralého stanoviska EIA. Všichni bychom si ušetřili čas a spory, kdyby byla konečně zadána nová EIA a posoudila i Regionální variantu.

Děkujeme za pochopení, za Iniciativu za Rozumný okruh Prahy Petra Šubrtová, zastupitelka v MČ Praha - Běchovice

V Praze, dne 19.5.2016


zk.web• Zastupitelé HPP 11: Chceme rychlou dostavbu okruhu kolem Prahy bez obcházení zákona!

Přepis výstupu RNDr. Kvítka (HPP 11): “Přeji si, aby byl co nejrychleji dostavěn okruh kolem Prahy. Myslím, že si to přejí všichni lidé na Praze 11 i na Spořilově, že si to přeje celá Praha. Ovšem pokud okruh 511 půjde do EIA, tak se nepostaví. Pokud bych přijmul myšlenku, že základní legislativní proces, který je schválen v Evropě a garantuje občanům jistá práva, neprojde EIA, tak stavba se tímto způsobem nemůže postavit. Lidé, co sem dnes přišli (starostové a ostatní), mají stejná práva jako my na Praze 11, a já doufám, že po roce 89 skončila doba, kdy co se má stavět a co ne se rozhoduje na nějakých politických sekretariátech. Dnes tu máme odborný problém. Já jako politik za P11 říkám:

Chci, aby byl urychleně dokončen okruh. Nejsem odborník, proto žádám odborníky, aby navrhli optimální variantu, tak jak ji vyžaduje EIA, musí odpovídat současnému stavu, současné legislativě a mám plnou důvěru v to, co EU prosazuje a odmítám jakékoliv výjimky.

A upozorňuji vás, že pokud je EIA připravena, proběhne za půl roku. Pokud tu jsou záměrně skrývané problémy, tak samozřejmě EIA neproběhne. Jsem pro transparentnost, proto navrhuji změnu návrhu pana Urbánka (TOP) - v bodě č. 2 text "podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavbu 511” formulaci “tj. stavbu 511” vynechat, protože je to odborná záležitost. My jako politici P11 nechceme, aby přes P11 jezdily kamiony a chceme, aby řešení bylo rychlé. Nepodporuji spekulanty s pozemky, jde mi o občany P11 a rychlé řešení - jak se bude jmenovat je mi úplně jedno, pokud projde a bude splňovat všechny zákonné podmínky, které EIA má mít.

• Video > ZDE

• Obrazem: Argumenty zastupitelů za HPP 11

Zastupitelé za HPP 11 vystoupili, jak pohovořili a zda ctí veřejný zájem, posuďte sami: 

• Jiří Dohnal > Je dobře, že všichni chceme okruh dostavět. Ale kudy povede? Trasa 511 prochází Prahou

• Ing. Kos > Osoby prosazující okruh nemají hlubší znalosti o problematice. Návrhy HPP 11 jsou rozumné

• Ing. Kulhánek > SOKP 511 je tlačen politickou silou, na výkup pozemků jsou připraveny miliardy

• PhDr. Zdeňková > Posuďme odborně jiné varianty dle evropského práva a legislativy

• Ing. Šmrha > Podpořme více variant, netlačme jen jednu

• RNDr. Zelenková > Vyhotovme EIA a vyberme si ze zpracování. Neodsouvejme problém na jiné obyvatele Prahy

• RNDr. Kvítek hovoří o SOKP z pohledu občana Prahy 11

2016.05.19.ZK.th

V celé Evropě jsou schopni používat EIA a my České republice nejsme?


• Obrazem: Argumenty hostů

Hostů se na ZMČ dostavilo nepočítaně - Ing. Petra Šubrtová (zastupitelka Běchovic), Miroslav Malina (starosta Dolních Chabrů), Mgr. Milada Voborská (starostka Satalic), Ing. Ilona Picková (místostarostka Prahy 14) nebo Ing. Milan Strnad z Dolních Břežan, pozorně si vyslechněte jejich příspěvky a zvažte, zda hovoří jako ekoteroristé (označení od opozice JMND), kteří by ostatním lidem nepřáli čistý vzduch... > video

 • Rekapitulace návrhů HPP 11, podporující rychlou dostavbu okruhu kolem Prahy

První návrh RNDr. Kvítka

Text bodu č. 2 návrhu Ing. Urbánka “podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavbu 511” změnit na “podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy.”

Druhý návrh Ing. Šmrhy

Zastupitelstvo MČ Praha 11

I. konstatuje, že vedení tranzitní kamionové dopravy středem MČ Praha 11 jako náhradní trasou za nedokončený Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) neúnosným způsobem zatěžuje životní prostředí obyvatel

II. podporuje urychlené zprovoznění SOKP, zejména pokračování hotové části v jihovýchodním segmentu Prahy; přitom předem nepreferuje ani neodmítá žádnou z možných variant trasy SOKP a za správnou považuje takovou variantu, která věc v souladu s platnou legislativou vyřeší nejrychleji

III. žádá kompetentní orgány veřejné správy o bezodkladné posouzení možných variant SOKP, a to zejména varianty "511" a regionální varianty "rozumný okruh" v rámci EIA, v souladu s aktuálními evropskými a českými právními normami.

Toto je v souladu se zásadami územního rozvoje přijatými v usnesení Rady k Metropolitnímu plánu č. 0699/19/R/2015 (kde se hovoří o urychlené dostavbě v jihovýchodním segmentu Prahy)

• Původní návrh předkladatele > zde

• Brilantní veletoč pana Urbánka při podání návrhu

2016.05.19.Hlasovani.511V 15:32 již opozice cítí, že nemá šanci argumenty diskutujících hostů a zastupitelů HPP 11 ustát ani vyvrátit (natož odborně), proto P. Hrabal z ČSSD navrhuje ukončit diskuzi (což společně s odvoláváním radních navrhuje často), poté ANO + TOP + opozice svorně diskuzi ukončují. Po několika dalších vstupech si slovo bere Ing. Urbánek (TOP), jež pojímá jako závěrečné slovo předkladatele návrhu. Jelikož si velmi dobře uvědomuje, že HPP 11 podalo dva obstojné návrhy, podporující rychlou dostavbu okruhu kolem Prahy, leč s vyloučením textu “tj. stavbu 511”, a že hlasování bude dle jednacího řádu probíhat od posledního podaného, narychlo opatřuje svůj původní návrh nepodstatným dodatkem (o zaslání dokumentu i na další místa) a předává návrhovému výboru, kde se ho ujímá jeho kolega Stárek a dává o něm hlasovat jako o prvním. Je schválen nejtěsnější většinou 23 a následně se o návrzích HPP 11 již nehlasuje!

• Opozice: Naši petenti si přejí okruh 511! Přestože zřejmě neví o co jde...

Vážení čtenáři, jistě sami zjišťujete, jedná se o dosti komplexní téma, a že nemusí být zcela k pochopení každému a už vůbec ne běžnému občanovi, jenž je osloven kdesi na ulici (!), zda si přeje “vyvést kamiony z Jižního Města”. Samozřejmě, že není tázán, zda si přeje výhradně “stavbu 511”, protože by nepochopil vůbec nic, nicméně podepíše petici, kde je uvedeno, že si přeje “stavbu 511”, aniž byl organizátory petice seznámen s klíčovými detaily projektu. Mnozí ze zastupitelů Hnutí pro Prahu 11 jsou k této formě sběru podpisů na podporu “okruhu 511” skeptičtí a nepovažují ji za směrodatnou.

• Závěrem...

Děkujeme, že jste dočetli jste až sem. Možná jste jedni z mála obyvatel JM, kteří se právě seznámili s fakty o okruhu 511. Sdělené informace jsme vám neposkytli proto, abychom hanobili naše politické konkurenty (na projektu osobně zainteresované či jen diletantsky připravené), ale abychom vás uchránili od nekompetentního podání problematiky. "511" je záležitost, vyžadující ohlédnutí se do historie, což jsme dnes společně učinili. I laik pochopí, že kudy stavba 511 vede, je v rozporu s tím, jaký má plnit účel a proto bychom měli s jejím pořízením váhat. Ve stavbě 511 je příliš nejasností, než abychom uvěřili, že bude sloužit lidem a ne např. spekulantům s pozemky, důvodně se obávajícími, že pokud by okruh byl posouzen v rámci EIA ve variantním řešení (jak to vyžaduje EU) a vedl jinudy (tj. skutečně kolem Prahy, ne skrz ni), notně by jim to zhatilo vidinu obohacení se. Další důvody již byly uvedeny výše.

Dozvěděli jste se, že křičet "vyveďte kamiony z P11" neznamená chtít pro obyvatele P11 nejlepší řešení. Volili jste HPP 11 proto, aby vám přinášelo objektivní informace, které se někdy nebudou dobře poslouchat a budou napadány, stejně jako je napadáno HPP 11 panem Mlejnským a nazývano "protestbandou" nebo "ekoteroristy" - asi proto, že na projektu není prospěchářsky zainteresováno a dodržuje svůj volební program.

Pan Mlejnský, který...

 • dohlížel na rozprodávání pozemků JM developerům (Roztyly, Litochleby, Milíčov...)
 • uchystal obyvatelům P11 zahuštění stávající zástavby sídliště novou výstavbou > mapa
 • napadl mapy výstavby (které zdarma zhotovilo HPP 11 pro obyvatele P11 a zachytilo v nich pokoutně uchystaná zvěrstva předešlé vládnoucí garnitury ODS) a označil je za reklamu na HPP 11)
 • nasmlouval svým kamarádům (i současným stranickým kolegům) velmi výhodné, dlouhodobě levné pronájmy a prodeje obecního majetku)
 • postavil extrémně předražený a zároveň extrémně malý bazén pro cca 80 lidí > článek
 • prodal 3000 obecních nájemních bytů
 • rozpustil miliardu z rozpočtu MČ do pochybných nákupů ubytovny Sandra, projektu Zahrad Opatov > článek
 • a ještě dva dny před volbami 2014 hodlal (na rozloučenou) proinvestovat deset milionů za zbytečnou cyklověž...

nyní všem uděluje knížecí rady, kterak na P11 efektivně hospodařit a všemožně zpochybňuje zveřejňování důležitých informací členy HPP 11, přičemž samo hnutí JMND nedisponuje odborníky takřka na nic, leč s o to větším úsilím vyvolává mediální kauzy na bázi překroucení faktů za účelem vzniku nenávisti u neinformovaných občanů, prioritně namířené proti HPP 11.

• Kompletní videozáznam ze ZMČ > ZDE

Za přispění kolegů sepsal Martin Farmačka, HPP 11


Související odkazy:

• Mýty a fakta o problému zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v České republice

Jančura chce překreslit pražský okruh, ministr mu naslouchá

• Pražský nebo středočeský okruh? Starostové chtějí, aby byl dále od města

 

Komentáře  

+6 # Ondřej Prokop 2016-05-27 07:33
Proč nemáte nikde ani na FCB ani v článku informaci o tom, že v případě změny trasování (nepostavení 511) se okruh posouvá řádově o 20-25 let? Tedy, že bude hotov nejdříve kolem roku 2036-2040? A že Jižní Město budou kamiony tedy dusit ještě dalších min. 20 let? Proč toto nenapíšete, aby článek byl hodnotově vyrovnaný? Ano 511 není naprosto ideální, ale jde o vnitřní okruh Prahy kromě transitu i pro pražany. Budou-li finance, mělo by se po jeho výstavbě urychleně začít s přípravou vnějšího okruhu, dalšího prstence kolem Prahy, který bude již kompletně vnějším okruhem pouze pro transit. Tak jako to mají některé jiné Evropské konglomerace. Tím se uleví nejen Běchovicům, ale celé Praze. A na to si už můžeme počkat dalších 20-25 let. Na odvedení kamionů ze Spořilova a JM já 20-25 let ochoten čekat nejsem. Dekuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Varlam 2016-05-27 10:40
Já vidím v článku fakta, ne výkřiky o "dušení".
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Ondřej Prokop 2016-05-27 11:29
Dobrý den pane Varlame,
Pokud toužíte po faktech, kopíruji vám článek plný faktů:

1/2:
Bohužel, v naší společnosti jsme se všichni naučili říkat, co nejde. Mrzí mě ale, že nikdo z těch, co volají po jiném okruhu, nepřišel s jinou variantou. Věnuji se tomu problému již 8 let, mluvil jsem s plno kompetentními i nekompetentními lidmi, který tento problém provází. Znám navrhovanou „rozumnou“ alternativní cestu - rozumnyokruh.cz/.../ ... - schválně si tuto navrženou variantu prohlédněte v turistické mapě a zjistíte, že je shodou náhod vedena v jediném možném pruhu mezi vesnicemi – ale shodou náhod v této mapě jsou vyznačeny i dráty vysokého napětí a zde je 400kV. Kam pak přeložíme toto vedení…

Bohužel, i zde je třeba politické odvahy a vyjádření, že každá dopravní stavba něco někomu přinese a něco někomu sebere. Před naším domem postavili Strahovský tunel a také nevolám pro jeho přemístění třeba o kilometr vedle, kde už je to Praha 1 a né Praha 6.
Vážím si vyjádření pana Urbánka a troufnu si říct, že jsou po dlouhé době mnoha let viděl prosazování nepopulárního politického rozhodnutí. Politika není o tom všem všechno slibovat a z cizího (společného) rozdávat, ale nastavovat pravidla pro občanské soužití…
A v demokracii toto občanské soužití je v tom, že co pomůže většině se má prosadit na úkor menšiny, které je tato újma potřeba kompenzovat.

Okruh kolem Prahy se řeší 20 let… možná i déle. S tímto postupem se bude řešit dalších 10 let možná i déle. Jiná varianta je jen na delší časový úsek, protože není zcela připravená a za domu, než se připraví, obrní se ty dotčené obce ještě víc.
Pokusil jsem si udělat jednoduchou úvahu, jaký skutečný dopad má chybějící okruh. Čísla jsou modifikovatelná .

Úvodní úvaha
Vznik obchvatu zkrátí cestu z dálnice D1 na Černý Most, což uleví jednak emisím, jednak snížení spotřeby. Denně tudy projede cca 100.000 vozidel, které musí ujet dnes 21 km namísto budoucích 12 km. /plno aut jede jen část cesty, ale pro představu uvažujme takto/.
Kritérium ceny
100.000 vozidel ujede o 10 km více, než v budoucnu. Kdybychom řekli, že jen polovina aut jede tuto vzdálenost, tak 50.000 aut jede 10 km navíc, ujede tedy denně zbytečně 500.000 km. Když vydělíme toto číslo 100 (spotřeba 8 l na 100 Km) a vynásobíme 8 litry paliva, je denní zbytečná spotřeba paliva 100 x 8 = 40.000 litrů paliva. 1 litr paliva stojí průměrně 30 Kč, tedy denně se utratí zbytečně 40.000 l x 30 Kč = 1.200.000 Kč/denně, při 365 dnech ročně je to 438.000.000 Kč za benzín zbytečně.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Ondřej Prokop 2016-05-27 11:29
2/2
Kritérium času a ceny
100.000 vozidel použije dnes Jižní spojku, projede přes Spořilov, zkrátí si to přes Jižní město. Pokud by alespoň 50.000 lidí vytvořením okruhu ušetřilo 20 minut času na místo objíždění, či si zkrátili cestu a tím ušetřili tento čas, celkově by denně ušetřili 50.000 vozidel x 20 minut / 60 (počet hodin) = 16.666 hodin denně, tj. 6.083.333 hodin ročně. Kdyby jedna pracovní hodina stála 100 Kč (nejmenší možná mzda), tak by tímto časem šlo vydělat 1.666.600 Kč/denně, tj. 608.309.000 mil. Kč ročně na nějaké efektivnější práci než jízdou po Praze.

Kritérium zatížení životního prostředí
Vozidlo při průměrné spotřebě 8 l /100 km vyprodukuje na jeden ujetý km 190 g CO2. (www.ekoblog.cz/.../ ) Pro výpočet emisí opět uvažujme, že 50.000 vozidel ujede dnes o 10 km více než při zprovoznění SOKP 511. Pak tedy 50.000 vozidel vyprodukuje 50.000 x 190g =9,5 t CO2 na jeden km. Celkový přírůstek emisí CO2 na 10 km bude 9,5 t x 10km. Denně se tak do ovzduší dostane navíc 95 tun CO2. Jak potom toto zodpovíte? Jak se prosím k tomuto stavíte?
Náklad na výstavbu 12-ti km části okruhu je, při ceně 500.000.000 Kč za 1 km (zdroj.: internet), tj 12 x 500.000.000 = 6.000.000.000 Kč. K tomu nějaké ty sjezdy, nájezdy, související stavby, cca celkem odhad kolem 10.000.000.000 Kč.
Odhadované náklady na kauzu „Běchovice“ jsou 300.000.000 Kč, což je 3% z hodnoty celkových stavebních nákladů.
Pokud se kauza řeší 5 let /asi se řeší déle/, pak za těchto 5 let ze zbytečně projelo benzínu a nafty za 5 x 511 mil. Kč = 2,5 mld. a zbytečně se vyplýtval čas v hodnotě 5 x 608 mil. Kč = 3 mld., tedy celkem je ztráta 5,5 mld.
Výše uvedená čísla jsou odhady s přesností ± 20%, s využitím zdrojů z internetu a osobní znalosti problematiky. Nicméně názorně dokazuje relativnost některých kroků a některého počínání.
Jakkoli nechci zpochybňovat právo Běchovických na slušné vyrovnání, stejně tak nechci zpochybňovat právo zbytku republiky na plnohodnotné dopravní napojení. A kompromis na straně jedné je kompenzace/přes těhování, kompromis na straně druhé je poskytnutí finanční kompenzace.

Jsem proto rád, že i přes tu bídu, co máme na radnicích, jsou na HMP lidé, kteří bojují za urychlenou dostavbu okruhu. Lidé i z řad Zelených, kteří si umí tuto triviální úvahu udělat a je jim jasné, že okruh tady měl stát již 20 let.
Proto si vážím pana ing. Urbánka, že v sobě našel odvahu a tento bod otevřel a prosadil.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Sporilovak 2016-05-28 13:11
Není nad čísla! :-))A mohl byste prosím ještě propočítat co znamená, že kamiony byly v roce 2010 převedeny na trojnásobně delší trasu přes Spořilov a P11 místo aby jezdily po JS krátkou trasou přímo na okruh? A otázka do pléna - proč to vůbec P11 dopustila?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Robert Vašíček 2016-06-05 08:33
Bohužel opět podvodný nick Varlam Šalamov. Domnívám se, že jím ve skutečnosti je pan Ladislav Kos do Senátu To je na tom hnutí hodně špatně, jestli používá smyšlené identity už mnoho let.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Varlam 2016-06-05 10:05
Musím vás zklamat pane Vašíčku, jsem příznivec HPP11 a ne politik. Nejsem v politice, takže nejsem členem hnutí ani zastupitel. Jen dobře informovaný občan. Někteří mě znají, jiní ne. A je to tak dobře.

Jinak reagujete na pana Prokopa, on je tedy Varlam? Že by ANO mělo uvnitř strany "krtka" z HPP11? To se mi moc nezdá :)


Zatím :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Zdenek Kvitek 2016-05-27 13:59
Ondro,
Pokud Ano tvrdí, že postup podle legislativy ČR a EU posouvá okruh o 20 až 25 let, tak to pro mne znamená neschopnost ministrů dopravy a životního prostředí. Měli bychom pak tedy vyzvat k jejich odvolání, protože jiná cesta není. V této zemi nejde vládnout pomocí politických dekretů, ale v souladu s platnou legislativou. Od té doby, co byla zpracovaná EIA před vstupem do EU se znásobila doprava a pod variantou 511 si také každý představuje něco jiného. Kdyby se chtělo a nevymlouvalo, už mohla být EIA dávno v tomto volebním období skončena.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Lojza 2016-06-23 11:13
Proč by to mělo trvat dvacet let? Od zapsání současné trasy 511 do ÚP a schválení tehdejší EIA uplynuly tři roky. Do té doby byla 511 plánována několik desítek let jinudy. A pak ke změně trasy stačilo pár let. Tady se několik let trvá na urychleném dokončení 511 v současné trase, přitom během té doby mohly být alternativy zpracovány do současného stavu 511 několikrát.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Varlam 2016-05-27 11:48
To je ovšem v rozporu s těmi fakty co vyplývají z toho článku od pana Farmačky.

Pokud si mam tedy vybrat, zatím konzervativně budu věřit spíš straně, co zde bojovala 8let proti svinstvu a ne že najednou nějaký Čapí hnízdo vyleze a začne dělat chytrýho, s prominutím.

Těším se na reakce pana Farmačky. Já se v tomto tématu tolik nevyznám, proto budu prozatím věřit jeho faktům a ne vašim, protože nevěřím vaší straně jako celku po všech těch skandálech. Ale rád si vaší debatu pročtu a budu vyhodnocovat co je pravděpodobnější.

Děkuji jinak za věcnou debatu
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # A. Kulhánek 2016-05-27 12:56
REGIONALNI VARIANTU by podle následujícího článku bylo možno dokončit do roku 2020 (pokud by se stát vážně projektem začal zabývat a ne dogmaticky trvat na trase naplánované v 60. letech - zřejmě tu jde o něco jiného, resp. peníze za výkupy pozemků podél 511, než o zdravý rozum, optimální trasu či zdraví lidí).

praha.idnes.cz/.../. ..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Ondřej Prokop 2016-05-27 13:12
A ty tomu Aleši věříš? Že někdo stihne EIU, výkup pozemků, veškerá povolení a celou stavbu za 4 roky? :-) Tomu opravdu věříš? Nebo jen pastuješ článek s blbostí co se ti hodí do krámu? Vzhledem k tvým zkušenostem jistě víš a dokážeš si reálně předsatavit jak by tento proces trval dlouho a že 20 let je realistický odhad, 25 pak ten pesimistický.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # A. Kulhánek 2016-05-27 13:57
4 roky jsou opravdu krátká doba.
Ale vzhledem k očekávaným obstrukcím trasy 511 se projektová příprava a realizace "méně konfliktní" regionální varianty jeví jako realistická. Každopádně by stála za pokus - a proto jsme pro její projednání v rámci EIA.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Novak 2016-05-28 00:31
Opravdu věříte tomu že "regionální" je méně konfliktní?
Jakmile přišel kdosi od Běchovic s návrhem odsunuté varianty, ozvali se okamžitě starostové obcí, kolem kterých by regionální varianta měla vést, že její realizaci nikdy nedopustí.
Pokud chcete můj osobní názor, regionální trasa by sice mohla vyřešit tranzit kamionů, ale nevyřeší tranzit ani současné přetížení komunikací osobní dopravou, která by v Praze zůstala (a kterou by 511 pomohla řešit).
Jasně je to vidět nyní na jižní části Jižní spojky a na Barrandovském mostě díky nesmyslnému odsunutí jižní části okruhu do StČ kraje k Modleticím.
Věřte tomu, že když budu chtít jet z Kralup do Jesenice, tak rozhodně nepojedu okolo Brandýsa a za Úvaly, ale po Jižní spojce. Na SOKP bych ale už využil 520 a 511.
Z Čerňáku na letiště se také nepotáhnu k Brandýsu, Klecanům a Přílepům, ale pojedu Blankou. V případě SOKP samozřejmě po 518-519 za 15min na terminálu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Martin Farmačka 2016-05-28 00:50
Pane Novaku, HPP 11 chce regulerni posouzeni dle smernic EU - co je tom spatne? Proste tak to ma byt, jsme soucasti EU, jak si nekdo muze dovolit obchazet narizeni a jeste spechat?! Zatim to vypada, ze stavbu 511 protlacuji spekulanti. Napred se to melo PODSTRCIT ke schvaleni na ZMC a kdyz HPP 11 poukazalo svuj takrka identicky navrh, hned byl "ohen na strese" a velka obava, ze se schvali prave tento navrh HPP 11, lisici se pouze vyjmutim spojeni "tj. stavbu 511". Tohle by vas melo zarazit, jak se postupovalo od nenapadnosti az do prosazeni silou vetsiny. Mimoto trvam na nazoru, ze okruh NEMA prochazet mestem, nybrz KOLEM nej.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Sporilovak 2016-05-28 12:55
Dobrý den pane Farmačka - a to vám nevadí že Spořilovská má mít EIA? A také schvalujete, že kamiony jezdí přes P11 od roku 2010 místo aby jezdily po JS? Čí zájmy vlastně hájíte? Na Spořilově také platí vyjímka z hlukových limitů. Hodnoty stanovené vyjímkou (život ohrožující!)mno honásobně překračují limity, které by mohly být překročeny u stavby 511. Ale jako většina zastupitelů P11 nejste odborník a tak to zřejmě nevíte. Je pak ale lepší se zdržet nevhodných komentářů, které vyplývají z neznalosti.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 13:25
Hájíme zájmy Jižního Města tím, že prosazujeme rychlou dostavbu silničního okruhu kolem Prahy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Novák 2016-05-29 12:15
Jaké směrnice EU by měla stavba splňovat pane Farmačko?
Pokud je mi známo, v Česku se ve stavebnimm řízení řídíme českým právním řádem a předpisy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 13:24
Vážený pane Nováku,
Vy nevíte, že SEA, EIA musí být v souladu s EU směrnicemi a v případě nesouladu je s ČR vedeno infringement řízení?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Martin Farmačka 2016-05-29 13:29
Pane Novaku, uz to zaznelo: tranzitni kruh je statni investici a ocekava se jeho zaplaceni z evropskych dotaci, proto stavba musi vyhovovat evropske legislative. Jste evropan? No tak, o cem tu pochybujete? Ridime se EU regulativy nebo rozhoduji politicke sekretariaty? Jestli vy chcete zbastlit archaickou a jiz nyni nevyhovujici zalezitost 511 tak, jak je cca pul stoleti naplanovana, tak ja nikoliv. Praha stale roste, budete chtit za 20 let stavet dalsi okruh? Kudy povede, opet mestem jen proto, ze se to(p) nekomu hodi, ze si to bude chtit postavit nezavisle "hezky po cesku" a vykrikovat: cekame dlouho, rychle to nejak postavme, volby se blizi..? Takhle ne, pane Novaku, a neni podstatne, jak presne se jmenuje smernice, na kterou se ptate.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Sporilovak 2016-05-29 14:21
Nějak jste zapomněli, že EIA měla stavba 511 schválenou dávno před vstupem do Unie a pak hloupostí politiků a obstrukcemi lidí prosazujících své úzké zájmy byla zdržována v neprospěch celé Prahy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Sporilovak 2016-05-29 14:25
No vidíte a to je ono - Spořilovská také nemá EIA a všichni to vědí! U Spořilovské snad nežijí Evropané?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Novak 2016-05-30 13:19
Dobrý den pane Farmačko, nedomnívám se že je to správný argument.
ČR implementuje směrnice EK do právního řádu České republiky (k čemuž jsme se ostatně zavázali), a v případě jejich nezasazení nebo chybné implementace dochází buď k soudnímu řízení ze strany orgánů Unie, nebo infringementu. Je to věc nepřímo související ale nelze stavět rovnítko mezi směrnicí EU stavbou na kterou je potřeba EIA.
Implementace v právním řádu ČR může být stejná nebo i přísnější, jak již známe z historie u jiných přenosů evropské legislativy do naší. Problém se starou EIA je náš vlastní problém, jestli dodržujeme naše vlastní zákony.
Okruh kolem Prahy může fungovat, pokud bude ucelený, a pokud bude splňovat funkci, pro kterou byl navržen, tedy odvedení tranzitu MKD a IAD a svedení části dopravy na něj mezi okrajovými částmi Prahy. Postavení dvacet kilometrů od města povede jen k převedení kamionové dopravy, ale stále se zvyšující osobní doprava bude jezdit pořád přes město.
Že za pár desítek let let se budou muset začít stavět některé části částí třetího okruhu kolem Prahy, to je jisté. Bez 511 i s 511, vyhovující nebo nevyhovující. Náznaky tu již jsou, díky nedostavěnému SOKP, u plánování spojky D7-D8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Novak 2016-05-30 13:40
P.S. Nová EIA by byla jistě čistším řešením.
Uvidíme, jak pochodí současná vláda s novelou zákona o životním prostředí u orgánu Unie.
(novela o ověřovacích stanoviscích na starou EIA)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Lojza 2016-06-23 11:17
jenže kromě té neplatné EIA nemá nic z toho ani současná trasa 511.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Všetečka 2016-05-27 13:00
Pan Prokop rozumí všemu. Já sleduji poslední dobou online i jednáni zastupitelstva magistrátního. Ještě jsem od zastupitele Prokopa neslyšel jediný příspěvek k jakémukoli tématu.
Tedy možná,že se zviditelnil při podpoře zapůjčení PANDY pro pražskou ZOO.
PROSTĚ TO NEFLÁKÁ...takže já jeho argumenty beru s rezervou jako celé ANOt
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Ondřej Prokop 2016-05-27 13:14
Super, někdy přijďte a rád s vámi témata proberu. Nevidím důvod proč bych měl zastupitelstvo prodlužovat diskusí ke koaličně projednaným návrhům. Zkuste se podívat na starší záznamy, kde jsem si třeba osvojil návrh Pirátů na změnu etického kodexu a pomohl jsem ho napříč politickým spektrem protlačit. Asi mě nesledujete pozorně, ale to chápu, vzhledem k délce zastupitelstvec h. Když se podíváte na záznam jsem jeden z mála kdo poslouchá interpelace a sedí v sále v tuto dobu. Práci se snažím věnovat maximum. Budu rád když mě kontaktujete a můžeme se potkat na témata, která vás trápí. Klidně mi napište nebo zavolejte - / 773 522 246
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Projektant dopravy pro ŘSD 2016-05-27 16:20
Rád bych se zde vyjádřil z pohledu odborné organizace, nikoli politiků. Politici přicházejí a odcházejí, naše organizace tvoří podněty, které se politicky buď podaří nebo nepodaří prosadit. V každém případě si troufnu říct, že ŘSD je odborná organizace, ve které je zaměstnáno plno skutečně odborně vystudovaných dopravních inženýrů, kteří mají jak teoretické znalosti ze studií, tak empirické zkušenosti.
Je plno politických i občanských nereálných představ, co by mělo být a pod. Příkladem jsou nevyužívané části metra třeba do Letňan, neexistence dalších staveb navazujících na Blanku a pod.
Stejně je to s OKRUHEM, všichni vědí, že by měl stát jinde, než před jejich domem a jejich obcí. Všichni ale chtějí ke své obci sjezd. Ideálně s protihlukovou stěnou. Všichni chtějí, aby dálnice byly.
My projektanti ale musíme akceptovat technické možnosti, reálné fungování dopravy, finanční rozpočet akcí a její efektivitu.
My si netrápíme hloupostmi, zda-li něco vymyslel Hitler jak zde nějaký odborník psal, protože každému je jasné, že jedno velké město musí být spojeno s druhým velkým městem velkou silnicí a ideálně je vhodné se vyhnout prokopání největšího kopce z nejtvrdšího kamene a přejít řeku v nejužším místě.... To zvládne vymyslet kde kdo. Je nabíledni, že většina těch komunikací vede sídelními útvary, protože tam před tím vedla menší komunikace a před tím polní cesta, po které se jezdilo na koni, protože se stále spojovaly dva sídelní útvary. A po nás se chce vymyslet, jak po dobu realizace tuto silnici nezrušit, nepřerušit. Jak novou silnici vést jinudy ale spojit stejná místa. Jak to udělat co nejlevněji, ale zároveň nezabrat nikomu místo, pole, pozemek, nezatížit ničím území....
Nepohrdáme lidmi, kteří se snaží vymyslet variantu Rozumný okruh a pod., ale je to o zadání a předpokladech.
Zadání je vyřešit okruh kolem Prahy pro vyřešení pražské dopravní obslužnosti s dodatečným vyřešením tranzitní dopravy. A ať chcete nebo nechcete, toto varianta 511 stále splňuje. Ostatní jsou jen subjektivní přání hájící individuální zájmy, což chápeme, ale neumíme vyřešit takové dopravní řešení, které nikoho nepoškodí.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Martin Farmačka 2016-05-28 00:57
Dekujeme za konstruktivni nazor.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 08:18
Vážený pane projektante,
jádrem problému je, zda se má okruh stavět podle standarních zákonem vyžadovaných postupů a nebo podle politických dekretů, které mají celý proces urychlit. My jsme přesvědčeni, že nejrychlejší řešení je aktivní postup v rámci standardních procesů, které jsou ve státní správě dlouhodobě zaběhlé. Samozřejmě, že někoho okruh v jakékoliv podobě poškodí, tak je to bohužel vždy a nedá se nic dělat, ale důležité je, aby to nebylo nad limit zákona což se skutečně dnes děje na Spořilově, Jižním Městě atd. Pokud varianta č.511 splňuje podle Vás všechny požadavky, tak jistě projde krátce k tomu určeným procesem EIA.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Sporilovak 2016-05-28 12:36
Proč nemá Spořilovská EIA když ji měla povinně mít při dostavbě části Pražského okruhu v roce 2010? Odpověď zní - protože ji nikdo nepožadoval! Nyní umírají na Spořilově a Chodově lidé na znečištěné ovzduší ze statisíců aut včetně kamionů a neználci tu prosazují nesmyslnou regionální variantu, kterou STČ obce již odmítly! Proč jste tam nepozvali jejich zástupce, aby Vám to sdělili veřejně? Právo mají jen někteří že? Jde o čisté politikum, které má aktérům této frašky přinést politické body! Okruh je nutné dostavět v původní navržené podobě, protože jinak je nedostavitelný!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 07:58
Vážený Spořilováku,
pokud jste věděl o tom, že má být vyhlášená EIA, tak jste ji měl požadovat. Je to Vaše občanské selhání, že jste nebránil práva svá a své komunity. Nemůžete se pak pohoršovat nad lidmi z ostatních míst, kteří jsou si vědomi svých občanských práv a uplatňují je.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-05-29 16:43
To je přeci práce zastupitelů! Proto jste občany zvoleni a placeni z daní voličů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Sporilovak 2016-05-28 13:52
Nyní vyjádření k výše uvedenému Okruh kolem Prahy nebo přes ni a dopisu Běchovic:
1. jde o věcný nesmysl - dnes vede okruh přes Prahu a její centrum a ničí denně životy statisíců Pražanů, kteří zde bydlí a váznou v kolonách. Stejně tak se negativně dotýká i desítek tisíc Středočechů dojíždějících do Prahy za prací.
2. Archaičnost projektu - kromě 511 lze řešit dalším vzdálenějším okruhem.
3. Zasáhne 80 tis. lidí - není pravda, jen dopravu přivede jiným způsobem a hlavně bez kolon!
4. Bezpečnost dopravy se zhorší - dnes je v metropoli v kolonách mnohonásobně více nehod než při funkční 511
5. Obchází EIA - totéž Spořilovská a kupodivu zde doprava v rozporu s právem zůstává! A jsou udělovány opakovaně vyjímky!
Závěr : Stavba 511 je pro Pražany i Středočechy životně důležitá. Bude-li respektována ochrana ŽP a zdraví tak jak to požadují Běchovice pak s tím musí souhlasit každý Pražan. Je třeba splnit požadavky ohledně křižovatek, vybudovat třeba i tunel a další okruh. Zároveň je ale třeba odškodnit obyvatele Spořilova za utrpení, nemoci a prokázaná úmrtí do doby dostavby okruhu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 08:01
Funkčním nástrojem v celé EU je na tyto otázky EIA, už tady měla dávno být. Každý by si měl odpovědět na otázku, proč zde není???
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Sporilovak 2016-05-28 15:43
Pan Kvítek tvrdí : Chci, aby byl urychleně dokončen okruh. Nejsem odborník, proto žádám odborníky, aby navrhli optimální variantu, tak jak ji vyžaduje EIA, musí odpovídat současnému stavu, současné legislativě a mám plnou důvěru v to, co EU prosazuje a odmítám jakékoliv výjimky.
Pak je ovšem nezbytná otázka jak je možné, že vám nevadí Spořilovská bez EIA a politické navedení kamionů v roce 2010 na Spořilov a Prahu 11. Navíc vyjímkou stanovené limity hluku jsou zničující. Stejná práva pro všechny ne?
Resp. nemohou-li být kamiony 200m od Běchovic pak tím spíše nemohou být na Spořilově 16m od oken obyvatel! Jak vysvětlíte tento zásadní rozpor?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 07:51
Vážený Spořilováku,
nám samozřejmě auta přes Jižní Město a Spořilov vadí, a proto požadujeme rychlé dokončení okruhu kolem Prahy. Moc má samozřejmě zájem na tom, aby lidé z oblastí zatížených hlukem byli rozdělení a hádali se mezi sebou místo toho, aby se spojili a jednotně požadovali vymáhání hygienických limitů po veřejné správě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Sporilovak 2016-05-29 10:58
Zatím to vede jen k tomu, že malá skupina lidí si osobuje práva nad velkou skupinou, která musí kvůli tomu strpět tragické překračování limitů. Jde o čistou diskriminaci. Přitom dopravní infrastrukturu využívají všichni a mají se spíše mezi sebou domluvit jak zátěž rozdělit a ne ji ponechat jen na jedné skupině. Tragédie je když rozhodují místo odborníků soudy. Žádný odborník neponechá kamiony v nejhustší zástavbě když mohou být ve volné krajině mimo zástavbu s ochrannými prvky. Takto může rozhodnout jen soudce od stolu. Pokud by si aspoň opatřil posudky odborníků a srovnal obě tyto situace pak by nemohl nikdy takto špatně rozhodnout. Rozhoduje totiž bez znalosti současné situace a komplexního přehledu o problematice!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 13:21
Vážený pane Spořilováku,
jsem rád že podporujete názor HPP11, aby ohledně silničního okruhu rozhodovali odborníci, tedy aby byl zahájen co nejdříve proces EIA, který je tomuto účelu určen.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Sporilovak 2016-05-29 11:23
A jak jste ty lidi spojili? Pozvali jste zástupce 3 spořilovských sdružení, další pražská sdružení a středočeské obce, které by byly dotčeny jinou variantou okruhu? Pokud ne pak jde o čisté politikum. Vy právě rozdělujete a děláte přesně to co odsuzujete na jiných politicích. Nadržujete jen jedné straně a dokonce v neprospěch vlastních občanů což je obzvláště nefér.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 13:19
Vážený pane ze Spořilova,
my jsme v HPP11 hlasovali za urychlené dostavení okruhu kolem Prahy, který byl odlehčil i Spořilovu.Takže jsme významně pomohli Spořilovu i Jižnímu Městu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Sporilovak 2016-05-29 10:36
Občané si volí zastupitele, aby hájili jejich práva. Jsou za to placení z našich daní. Pokud nyní vědí, že Spořilovská nemá EIA a tím pádem mají kamiony na P11 musí proti tomu vystupovat. Takto neplníte ani svůj volební program ze kterého cituji :
5. DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
• Zamezíme průjezd tranzitní kamionové dopravy přes JM a vjezdy kamiónů do sídliště.

Jak budete v této věci postupovat? Od kdy nebudou kamiony na Spořilově a JM??? Prosím o konkrétní sdělení.
Děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 13:18
Vážený pane ze Spořilova,
my jsme v HPP11 hlasovali za urychlené dostavení okruhu kolem Prahy, který byl odlehčil i Spořilovu.Takže jsme významně pomohli Spořilovu i Jižnímu Městu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Sporilovak 2016-05-29 10:43
Kolikrát zastupitelé P11 pomohli s vymáháním plnění limitů na Spořilovské a dále na P11? Kolikrát oslovili odpovědné orgány? Jak bojovali proti extrémní hlukové vyjímce?
Prosím o konkrétní údaje.
Proč nechali zastupitelé P11 navést kamiony na P11 a proč se tomu HPP11 nebrání když je to protiprávní, stejně jako neexistence EIA pro Spořilovskou?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 13:17
Vážený pane ze Spořilova,
my jsme v HPP11 hlasovali za urychlené dostavení okruhu kolem Prahy, který byl odlehčil i Spořilovu.Takže jsme významně pomohli Spořilovu i Jižnímu Městu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-11 # Sporilovak 2016-05-29 12:05
A pak ještě k tomu rozdělování. Když se v Běchovicích konalo jednání k okruhu tak nesměli vystoupit jiní zastupitelé a občané než Běchovičtí! Prostě to všem hostům stopli. A na Praze 11 mají Běchovice hlavní slovo, stejně jako na vaší stránce zde na webu. Proč si aspoň tedy nevyžádáte stanoviska ostatních, aby byla aspoň rovnováha?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 13:29
Vážený pane Spořilováku,
problém je ten, že my potřebujeme pro rychlou dostavbu silničního okruhu kolem Prahy stanoviska odborníků, kteří se na rozdíl od Vás pod své stanovisko podepíší svým jménem a mají k tomu i autorizaci.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-10 # Sporilovak 2016-05-29 13:58
Odborníkem se může stát i ten,který tu hrůzu prožil na vlastní kůži, zná zblízka problémy lidí, kvůli znalosti problému konzultoval s odborníky, sám se pokusil vzdělat v různých odborech a ochránit i jiné obyvatele. :-)) Připadají vám snad uvedené komentáře neodborné?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 22:10
Vaše dotazy žádnou odbornost neobsahují, ale to se ani nechce po účastníkovi řízení. Je škoda, že jste je neuplatnil v rámci Vámi uváděné EIA na Spořilově. Určitě Vaše názory nenahrazují odborné posudky v rámci EIA.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Sporilovak 2016-05-30 10:23
Hájit zájmy P11 a P4 musí zvolení placení zastupitelé. A za neplnění svých povinností se zodpovídají občanům. Takže účet bude jistě brzy vystaven. Bylo by to pochopitelné pokud byste byli zastupitelé Běchovic, ale vás volili na P11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-05-30 11:09
Na Spořilovské posuzování EIA neproběhlo a tak nebylo možné cokoliv uplatnit. Jinak jsou odborníci a odborníci. Někteří nepracují v obecném zájmu, ale v zájmu těch pro které posudky vypracovávají. I s tím se musí počítat.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Sporilovak 2016-05-29 13:44
Z podkladů zastupitelstva ale vyplývá, že jste pro podporu dostavby Pražského okruhu - stavba 511 nehlasovali jako HPP11!
praha11.cz/.../...
Bylo to schváleno hlasy zástupců téměř všech stran kromě té vaší. U vašich 17-ti členů je nehlasoval, proti nebo se zdržel. Co značí stanovisko nehlasoval? To jste nebyli přítomni při tak závažném hlasování?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 22:14
My jsme navrhli na zastupitelstvu k hlasování: “podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy.”, který neobsahuje balast schváleného rozhodnutí. Nemohli jsme hlasovat pro balast, který oddálí realizaci funkčního silničního okruhu kolem Prahy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Václav Šmrha 2016-05-29 22:17
Vážený pane Spořilováku,
HPP 11 není proti realizaci okruhu v trase stavby 511, jak tvrdíte. Pouze jsme proti tomu, aby se z posuzování předem vylučovaly jiné varianty. Jestli se odborným a veřejně kontrolovatelný m posouzením prokáže, že je nejlepší, ať se postaví. Máme vážné obavy, že případná snaha o prosazení některé varianty silou řešení tranzitu Jižním Městem i Spořilovem zkomplikuje a oddálí.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-05-30 10:32
Aby to bylo fér tak by musely nejdříve souhlasit obce dotčené jinou variantou. S tou středočeskou nesouhlasí naprostá většina obcí. Vy vlastně prosazujete nedostavitelnos t okruhu a tím to, že kamiony z P11 nikdy nezmizí. Zatímco o 511 se ví desítky let tak jinde si lidé postavili domy tam, kde okruh neměl nikdy vést. A vy jim chcete přivést dopravu pod okna? Jakým právem? Vy byste se tomu nebránili?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Václav Šmrha 2016-05-29 22:34
Pokud jsme pro návrh nehlasovali, vyjadřujeme tím, že ho pokládáme za nezpůsobilý pro hlasování. My jsme žádali bezodkladné dokončení okruhu jakýmkoli legálním způsobem. Politické předjímání odborných hodnocení nebo protlačování některé z variant, které jsou z hlediska dopadu na naše území rovnocenné, nám nepřísluší.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Sporilovak 2016-05-29 18:31
Prosím o konkrétní odpovědi na řadu konkrétních otázek. Takto to vypadá, že opravdu nemáte věcné argumenty a jen memorujete stále dokola lež o podpoře Pražskému okruhu. Přitom hlasování jasně ukazuje, že při hlasování o jediném reálném řešení, které pomůže P4 a P11 jste se zřejmě vznášeli někde v éteru??
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Zdenek Kvitek 2016-05-29 22:20
Bohužel jediné reálné řešení pro Jižní Město a Spořilov, které jsme my v HPP 11 navrhovali na zastupitelstvu k hlasování: “ Zastupitelstvo podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy.” nebylo schváleno. Odborníkům byly opět svázány ruce politiky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Projektant dopravy pro ŘSD 2016-05-30 08:32
Je smutné sledovat, jak moc alibisticky někteří politici trvají na nic neříkajících frázích, místo toho aby jako odpovědní zadavatelé - politici jsou ve skutečnosti investoři, rozhodují o investicích městských či státních prostředků - nesli politickou odpovědnost za rozhodnutí. Je veliký rozdíl mezi “podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy”, jak zde prezentuje pan Kvítek a rozhodnutím podporuji konkrétní řešení, které má takové plusy a mínusy, přinese takové konkrétní pozitiva jedné skupině (větší) osob a bohužel bude mít negativa pro druhou skupinu (menší). Takové to rozhodnutí není bohužel populární, není tak nic neříkající a tudíž kdykoli se politik může říci - já nic, já muzikant, já podporoval obecně urychlené řešení, to blbé vybral někdo jiný....
Politika je umění rozhodnout i proti vůli jedné skupiny občanů, třeba voličů v Běchovicích proti větší skupině občanů, třeba v Praze.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Sporilovak 2016-05-30 10:44
Přesně řečeno. Konkrétní řešení proti idealistickým nesplnitelným cílům. Zajímavé je, že jde přitom o čisté NIMBY - přesun problému na jiné! Alibismus je hrozná věc, ale voliči P11 jsou snad dost inteligentní, aby to poznali. :-)) Při každém hlasování rozhoduje vždy vůle většiny. Zde jde o zájem statisíců obyvatel Prahy a Středočechů, kteří denně váznou v kolonách kvůli nedostavěnému okruhu. Jednou možná dojde i na odpovědnost za zdržování dostavby okruhu. Protože samozřejmě čím později se 511 dostaví tím horší důsledky to bude mít pro lidi žijící dnes v katastrofálních životních podmínkách.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-05-30 11:34
Cituji Projektant dopravy pro ŘSD:
Je smutné sledovat, jak moc alibisticky někteří politici trvají na nic neříkajících frázích, místo toho aby jako odpovědní zadavatelé - politici jsou ve skutečnosti investoři, rozhodují o investicích městských či státních prostředků - nesli politickou odpovědnost za rozhodnutí. Je veliký rozdíl mezi “podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy”, jak zde prezentuje pan Kvítek a rozhodnutím podporuji konkrétní řešení, které má takové plusy a mínusy, přinese takové konkrétní pozitiva jedné skupině (větší) osob a bohužel bude mít negativa pro druhou skupinu (menší). Takové to rozhodnutí není bohužel populární, není tak nic neříkající a tudíž kdykoli se politik může říci - já nic, já muzikant, já podporoval obecně urychlené řešení, to blbé vybral někdo jiný....
Politika je umění rozhodnout i proti vůli jedné skupiny občanů, třeba voličů v Běchovicích proti větší skupině občanů, třeba v Praze.


Prosím mohl byste vyčíslit jaké finanční prostředky na okruh-stavbu 511 byly doposud vynaloženy a jaké bude nutné ještě vynaložit? Děkuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Daniel Mrázek 2016-05-31 12:34
Jsem rád, že narodíl od Prahy 11 alespoň některé městské části dokáží jednoznačné stanovisko zaujmout a nepovažují NIMBY aktivitu paní Šubrtové za objektivní fakta:


Situaci v Běchovicích pak dokresluje text starosty na straně 9 běchovického zpravodaje (praha-bechovice.cz/. ../....

Očekávám, že se na zdejším webu brzy objeví i stejně "objektivní" detailní analýza tzv. regionální varianty.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-05-31 18:35
Regionální varianta je jen čára nakreslená v mapě. Můžeme si každý nakreslit svojí a pak vyžadovat její posouzení... :-))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Václav Šmrha 2016-06-02 00:39
Regionální varianty jsou nejméně dvě - "středočeská" a "Běchovická". Navzájem se liší v severní části. Obě navrhli vysoce kvalifikovaní projektanti.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-06-02 12:37
Řeč je o oddálení trasy do STČ kraje ve východní části PO... Brzy uvidíme reálně jak nesmyslně vede! To by schopný projektant fakt nevymyslel... :-((
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Sporilovak 2016-05-30 10:14
Znovu musím vložit jasný důkaz o hlasování HPP11, který byl v mém komentáři smazán!http://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=6504&slozka=12&as4uOriginalDomain=www.praha11.cz&bod=1380759
Pro dostavbu PO - stavba 511 jste nehlasovali,zdr želi se a nebo byli proti.Téměř všichni ostatní zastupitelé Prahy 11 byli pro! Nehájíte tedy zájmy Prahy 11!
A z jakého důvodu mažete v komentářích fakta?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Sporilovak 2016-05-30 10:33
Aby to bylo fér tak by musely nejdříve souhlasit obce dotčené jinou variantou. S tou středočeskou nesouhlasí naprostá většina obcí. Vy vlastně prosazujete nedostavitelnos t okruhu a tím to, že kamiony z P11 nikdy nezmizí. Zatímco o 511 se ví desítky let tak jinde si lidé postavili domy tam, kde okruh neměl nikdy vést. A vy jim chcete přivést dopravu pod okna? Jakým právem? Vy byste se tomu nebránili?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Václav Šmrha 2016-05-31 00:18
Usnesení zastupitelstva Prahy 11 by nemělo pro rozhodování o další trase okruhu mít význam, protože už (naštěstí) nejde o naše nejbližší okolí. Přesto je ale nezodpovědné upínat se na jedinou variantu.
Před lety, kdy alternativa trasy 511 skutečně nebyla, poslaly město a stát místo dalšího prodloužení okruhu kamiony zpět do Prahy.
Ti, kdo mají právo o pokračování SOKP dnes rozhodovat, jsou povinni prokázat, že jde o obecně nejlepší řešení. To nelze prokázat hlasováním. Představy, že věc urychlí silový postup, nerespektování zákona nebo vládní výjimka z evropských směrnic, jsou pomýlené. Nechceme, aby kdokoli kvůli svým nejasným zájmům tlačil okruh do slepé uličky.
Nejrychlejší cestou k dokončení jakékoli stavby je splnit všechny požadavky zákona. To platí pro rodinný dům stejně jako pro stavbu dálnice.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-05-31 18:10
Takže vy téměř dokončený rodinný dům navrhujete zahrnout bagrem, pohřbít všechny investice a začít stavět nový dům s nejistým výsledkem a se stejným problémem že nebude nikdy dokončen? Takže např. stamiliónovou investici do stavby 511 (nepřeháním příliš - ptám se projektanta ŘSD?) tedy pohřbít a začít vše znovu? To byste jako stavebník fakt udělal?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Václav Šmrha 2016-06-01 23:54
Když si postavím bungalov 1+1 a za 16 let se rozhodnu, že přistavím patro, musím absolvovat všechna vyjádření, včetně sousedů, znovu. Mezitím se několikrát změnil stavební zákon a Pražské stavební předpisy, sousedé se vyměnili nebo zestárli a sami něco přistavěli, byl zakázán azbest a zpřísnily se technické normy.
A je přitom jedno, jestli jsem už před lety o přístavbě uvažoval nebo ji dokonce měl nakreslenou.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Sporilovak 2016-06-02 12:33
To je stejný absurdistán jako další EIA k 511!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Zdenek Kvitek 2016-05-31 07:07
My jsme navrhli na zastupitelstvu k hlasování: “podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy.”, který neobsahuje balast schváleného rozhodnutí. Nemohli jsme hlasovat pro balast, který oddálí realizaci funkčního silničního okruhu kolem Prahy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # František Dostál 2016-05-31 07:46
Pane Šmrho, pokud čtu správně, tak varianta k 511 stále není. To, že je zde skupina osob, které se nelíbí současné vedení a do mapy si vysnili jinou trasu nic nemění na faktu, že trasa 511 je preferovaná v odborné rovině a tento fakt by bylo fajn vzít jednou pro vždy na vědomí. Zcela souhlasím s tím, že i tato varianta musí respektovat současné zákony a tedy být realizována tak, aby vyhověla EIA, ale už bych se nerozptyloval dalšími variantami. Vždy se bude vybírat nejlepší ze špatných.
Franta Dostál
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Zdenek Kvitek 2016-05-31 15:23
Pokud 511 bude vyhovovat bez výjimek aktuální EIA a je to nejlepší varianta, tak samozřejmě podporujeme její rychlou realizaci v této podobě. To samozřejmě vyplývá z našeho stanoviska :“podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy.”
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Sporilovak 2016-05-31 18:26
A proč když vám tak záleží na EIA u stavby 511 proč nemáte stejné stanovisko i pro Spořilovskou? Měřit se má všem stejným metrem ne?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Václav Šmrha 2016-06-02 00:25
Kdyby v době vzniku průtahu Spořilovem byla povinná EIA, asi by nevznikl. Dovedu si ale představit, že pro hodně lidí z jiných, tehdy dopravně přetížených míst by to byla "jediná správná varianta"
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Sporilovak 2016-06-02 12:31
Spořilovská nemá základní kolaudaci, ani kolaudaci na těžký tranzit a ani EIA. Hledej šmudlo zda nějaké kolaudační papíry najdeš! Nenajdeš!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Sporilovak 2016-06-02 12:48
A přitom to byla ta nejhorší varianta ze všech! A stále je a přesto tu máme těžký tranzit jako jediní stále! A je to nezákonné... :-((
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Václav Šmrha 2016-06-02 00:16
Vážený pane Dostále,
jsem rád, že jste pro dodržování zákonů. Podle diskuse se mi bohužel zdá, že se to dnes příliš nenosí.
Která varianta je odborně preferovaná, nestačí věřit a vůbec už se o tom nedá hlasovat na zastupitelstvu.
EIA není norma, kterou by bylo třeba splnit. Je to posouzení vlivů na životní prostředí, které má mj. porovnat různé možnosti řešení.
Asi se shodneme, že u silničních staveb je nejvýznamnějším rozlišovacím prvkem trasa. Proto, má- li být varianta 511 prohlášena za nejlepší (ze špatných), je třeba, aby byla porovnána s jinými. Je dobře, že další varianty existují, protože srovnání se stavem, že nevznikne nic (tzv. nulová varianta), které by si možná někteří kolegové přáli, o kvalitě "jediné správné varianty" mnoho neřekne.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Štěpán Mrázek 2016-05-31 09:32
Dobrý den,

chtěl bych poděkovat za velmi objektivně napsaný článek, který shrnuje problematiku pražského okruhu ze všech stran. Jsem rád, že jste v článku zmínili PRO a PROTI obou variant. Také jsem rád, že Váš názor nezakládáte na postoji osoby, která bydlí v oblasti, kde by měla jedna z variant vést. To by totiž Váš názor pak nemohl být objektivní. Oceňuji, že dáváte jednoznačně najevo, co podporujete a neoddalujete tím zahájení výstavby okruhu. Také jsem rád, že jste se již dokázali povznést nad osobu pana Mlejnského a nezmiňujete ho při každé příležitosti.
Články pana Farmačky mám rád, protože jsou vždy naprosto objektivní, bez zbytečného napadání jiných osob. Mnoho novinářů by si z Vás mělo brát příklad. Na závěr bych Vám chtěl vyjádřit podporu, protože si myslím, že s tímto postojem dosáhnete velkých věcí!

Občan Prahy 11, Štěpán Mrázek.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Varlam 2016-05-31 10:29
Souhlasím s Vámi. Jen si myslím, že je dobré si nedávnou historii Prahy 11 občas připomenout, někteří totiž až moc rychle zapomínají...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Varlam 2016-05-31 10:17
Vzhledem k frekvenci a stylu příspěvků bych řekl, že Spořilovák, Projektant a Novák jsou jedna a ta samá osoba a někdo jí ihned dává plusy, jako na stranický pokyn. Já si nemůžu pomoci, když někdo opakuje ty samé nesmysly byť jste mu to zde vysvětlili, tak to není normální, spíš politická kampaň a trollení...

Hezký den :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Sporilovak 2016-05-31 19:18
Tak samozřejmě že eviduji všechny ty mínusy co mi dávají příznivci HPP11. Na svou čest prohlašuji, že nejsem Projektant a ani Novák a hlavně nejsem politik, protože mám všech pět pohromadě. :-)) Chci, aby si HPP11 uvědomilo kde je chyba, kterou lze stále ještě napravit. :-))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Novak 2016-05-31 10:21
Sluší se připomenout že tu máme ještě třetí variantu, a to VARIANTU NULOVOU, kdy nedojde k dostavbě. K této je třeba také přihlížet.
I bez jakékoliv studie na životní prostředí je však jasné, že tato varianta, která je v současné době "v provozu", je svými dopady jak na zatížení komunikací, tak na zdraví obyvatel Prahy a obcí postižených tranzitní dopravou tou nejhorší, která může být.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Zdenek Kvitek 2016-05-31 15:25
Nulovou variantu si skutečně nepřejeme a je v rozporu s námi deklarovaným zájmem: “Praha 11 podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy.”
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-05-31 18:15
Bohužel nulovou variantu podporuje každý kdo si pozve na své jednání jen zástupce Běchovic a spřátelených NIMBY. :-))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Václav Šmrha 2016-06-02 00:31
Nulová varianta se používá, pokud chce zpracovatel posudku nebo komentátor předstírat, že jiné skutečné alternativy neexistují.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # JirkaV 2016-06-03 21:23
Problém regionální varianty je v tom, že s ní nepočítají žádné územní plány - a nikdy nepočítaly. Mnoho lidí v okolí Prahy si vybralo pro bydlení právě lokalitu, kde žádná dálnice není plánována. A na bedra těchto tisíců lidí chtějí nyní někteří aktivisté hodit dopravní problém Prahy? Zástavba je navíc natolik hustá, že reálně není dálnici kudy trasovat. Čára v hrubé mapě je značně zavádějící. Tento nápad není realistický.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # A. Kulhánek 2016-06-03 21:31
Kdyby jste si přečetl výše uvedený článek, zjistil byste, že na Regionální variantu byla za ministra dopravy Prachaře zpracována studie proveditelnosti . Není to tedy jen "čára na mapě". Trasa je navíc částečně zanesena v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.

Hustotu zástavby podél trasy 511 vs Regionální varianty snad není třeba komentovat - stačí se podívat na mapu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Sporilovak 2016-06-04 09:25
A vy ji chcete protlačovat proti vůli většiny dotčených obcí, přestože by tam doprava projížděla lidem přímo pod okny? Při této variantě by navíc většina řidičů jela přes Prahu, protože odsunutí daleko do STČ kraje by je k tomu nutilo. Takže postiženi by byli opět hlavně obyvatelé P11 a P4. Je nutné dostavět 511 a poté navázat třeba dalším vnějším okruhem, aby se doprava rozmělnila. Dnes 511 podporuje většina i dříve opozičních obcí jak zde máte výše v diskusi. Jde o statisíce lidí. Proč stále trváte i přes všechny argumenty na nesmyslu? Čáry v mapě si mohou nechat udělat dotčené obce také (včetně studie proveditelnosti ) a odsunout dopravu dalším pod okna. O nic jiného totiž nejde.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Martin Farmačka 2016-06-04 16:02
Sporilovaku, co kdybyste zacal diskuzi resit na facebooku? Prihlasite se pod svym jmenem, budeme si rovni a o to vice si budu i ja vazit vaseho nazoru, nebot budu vedet, s KYM hovorim a budu na vas chtit reagovat. My take vystupujeme pod svymi jmeny, a nerikame si "Jihomestaci", podobne jako vy jste "Sporilovak". Mozna prijdeme na to, ze se zname - snad z toho nemate obavy? Odkaz > facebook.com/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Sporilovak 2016-06-04 19:05
Myslíte jména jako Varlam, Projektant atd. Varlam vystupuje jako váš podporovatel, ten vám nevadí že? Odborník a kritik je ale problém.
Myslíte že si kvůli vám mám založit FB? A opravdu se neznáme a ani jsme se nikdy nesetkali.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Varlam 2016-06-04 19:17
Já chápu, že reagovat se má hlavně na podstatu, ne na jméno, jenže vy stále opakujete ty již několikrát vyvrácené nesmysly. Což vás v mých očích pasuje do role trolla (v něčím zájmu?). Asi proto chce pan Farmačka znát vaše skutečné jméno, aby neztrácel čas třeba s někým z opozice co se snaží zde akorát budit dojem, že "lidé jsou proti HPP", což například minulé volby jaksi vyvrátily (i tehdy se zde objevovaly lidé jako vy a bylo jich jakoby "hodně") :)

Takže mně například nevadí že neznám vaše jméno, vadí mi pouze, že tu spamujete (jinak se to totiž nazvat nedá).

Hezký den :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Varlam 2016-06-04 19:19
Pardon, původně jsem napsal "podivné existence se zde tehdy také objevovaly" a pak jsem to raději změnil na "lidé" a nechal jsem špatnou shodu přísudku s podmětem. To je ta má roztržitost. Takže ještě jednou se omlouvám.

Takže znovu: hezký den :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Sporilovak 2016-06-04 19:27
Ptám se opakovaně protože nedostávám adekvátní odpovědi. Máte pravdu - ten spam tu skutečně je, ale týká se jiných - My jsme navrhli na zastupitelstvu k hlasování.....T a věta je tu téměř na každý můj komentář.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Martin Farmačka 2016-06-04 20:39
Sporilovak > Ja mam fb, abych mohl diskutovat pod svym jmenem, abych byl roven v diskuzi, aby mnou nikdo neopovrhoval, ze se BOJIM promluvit a SKYRYVAM se za masku anonymity. Proto mam fb... a vy ho nemate, a je mi jasne proc:-) # S panem Varlamem nic resit nepotrebuji, nebot nespamuje. VAS vyzyvam k ucastni na fb, kde se dozvite odpovedi na vase otazky i od dalsich lidi, tady POKUD o odpovedi stojite, ze? Ovsem nedivte se, jestlize se s vami nebude chtit nikdo bavit, pokud se budete schovavat jako maly hošík. Ja to povazuji za ztratu casu, lec respektuji lidi, nemajici odvahu otevrene komunikovat a nehodlam je v jejich schovavane vyrusovat verbalnimi reakcemi.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Sporilovak 2016-06-05 08:27
Jako zastupitel placený z daní voličů jste povinen odpovídat na dotazy. K demokracii patří v diskusích svobodná volba. To že si něco myslíte (a naprosto se mýlíte) neznamená, že nebudete odpovídat na konkrétní dotazy. Tím zakrýváte jen to, že skutečně nemáte žádné argumenty. Na tomto webu může svobodně pokládat každý své dotazy pokud jsou slušné.
A specifikujte konkrétně co je v mých dotazech spam? Wikipedie a význam slova spam = označení tak bylo přijato nejprve pro praktiku mnohonásobného rozesílání téže zprávy na Usenetu, ale pak se význam posunul pro zneužívání skupin k šíření různých nepřípadných textů a přímo reklamy...

V jiných výkladech je uváděn výraz SPAM jako zkratka z anglického Shit Posing As Mail, což v nevulgárním překladu znamená Odpad jevící se jako zpráva

Chcete říci že konkrétní dotazy občana jsou odpad???
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Sporilovak 2016-06-04 19:35
A ptám se znovu - proč byli pozvány jen Běchovice, proč je podporována jiná varianta kterou obce odmítají, proč P11 dopustila aby kamiony opustily JS a proč trpí jejich průjezd i nadále když je to bez EIA,.......... Těch nezodpovězených otázek jsou desítky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # JirkaV 2016-06-06 12:31
Ano, je v ZUR Středočeského kraje. Jako tzv. Aglomerační okruh, který má sloužit jako přeložka II/101, v kategorii tuším S 9,5 / 80. A takto je také koridor veden v územních plánech. Takže překreslit najednou běžnou silnici na dálnici není průchozí (a byl by to velmi krutý podraz na všechny bydlící u trasy). Obcím by to navíc nic nepřineslo - potřebují obchvaty (II/101), případně přeložku I/12, nikoliv dálnici pod okny (mám teď hlavně na myslí oblast Jirny-Úvaly-Říč any).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Sporilovak 2016-06-04 15:55
Projekt, který přivede na P11 a P4 tisíce dalších aut a stovky kamionů??? A těch 44 mrtvých kvůli znečištěnému ovzduší? Jaká pozitiva to přináší když to ničí lidem zdraví?
Je to v mých očích jeden z mála developerských projektů, který přináší pozitiva obyvatelům Prahy 11,“ uvedl starosta Prahy 11 Jiří Štyler.
Zdroj: praha.idnes.cz/.../. ..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Sporilovak 2016-06-04 18:51
Mohl by tu někdo ze zastupitelů P11 specifikovat kolik přesně kamionů a osobáků zásobujících denně tak obrovské obchodní centrum jakým je Chodov to přivede do oblasti P11 a P4? Jak se zhorší kvůli tomu ovzduší? A kolik chcete přivést dalších autobusů, kterých už je tu kvanta? Vy chcete dokonce zatížit dalšími autobusy Spořilov? Vysvětlete prosím plány na devastaci Spořilova další autobusovou dopravou v souvislosti s centrem Chodov!!! Zveřejněte v diskusi, na vašem webu či stránce Prahy 11 odborné studie k tomuto tématu. Díky
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Šárka Zdeňková 2017-10-12 09:14
Nepochybně obrovské Centrum Chodov přivádí obrovské množství dopravy. Navíc je pořád "v sídlišti". Těžko ale řešit něco, co dostalo územní rozhodnutí (v několika fázích) před více než deseti lety.. HPP11 nemá s dostavbou společného nic. Mě osobně mrzí, že hl.m.Praha nebyla schopná a ochotná alespoň posílit MHD, konkrétně zavést jižní autobusovou linku od CCH směr Háje přes Na Jelenách na Opatovskou/ Metodějova a dále.. Byla to jedna z mých snah na radnici 2015/2016. Autobusové spojení je na tak obrovské centrum žalostné a metro praská ve švech. ŠZ
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Zdenek Kvitek 2016-06-05 00:25
Vážený pane ze Spořilova,
my jsme v HPP11 hlasovali za urychlené dostavení okruhu kolem Prahy, který byl odlehčil i Spořilovu.Takže jsme významně pomohli Spořilovu i Jižnímu Městu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Zdenek Kvitek 2016-06-05 11:37
Vážený pane,
my jsme v HPP11 hlasovali za urychlené dostavení okruhu kolem Prahy, který byl odlehčil i Spořilovu.Takže jsme významně pomohli Spořilovu i Jižnímu Městu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Jiří Krautwurm 2017-10-11 09:24
Předvolební aktualita parlamentních voleb: !!!!

V propagačním čláku Babišova deníku 5+2 z 6.10.2017 o jejich kandidátovi, ministru Stropnickém, se bezostyšně tvrdí, že "Prosazují však změnu výstavby vnějšího okruhu dále od města."
Nepravda jako věž!

Že by redakci zapomněli informovat?
Nebo jen sliby se slibují, blázni se radují?
Nebo také pan Prokop a spol na Praze 11 si dělají co chtějí a politiku ANO využívají jak se jim to hodí?
Nebo o stranickou politiku vůbec nejde, potřeba je hlavně urvat koryto a moc a potom už se jen bruslí podle potřeby a momentálního zájmu, vždyť lidé vše do příštích voleb stejně zapomenou a naslibujeme zase něco chytlavého?

Vyberte si vlastní pohled na skutečnost a hlavně to u voleb zase nepo.....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Obcane.ovlivni.stavebni.zamery.na.JM

stavebni.zamery.na.jm.sl

fb.ucet

Copyright © 2020 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist