Články

• Praha 11: Odvolat, překroutit fakta

vs.web• Vážení občané Prahy 11,

TOP 09 ve spojení se skupinou kolem bývalého starosty Mlejnského získali těsnou většinu a odvolali radní za Hnutí pro Prahu 11 Šárku Zdeňkovou. Neváhali a prezentují, v čem spočívá její údajná nekompetentnost: Nepochopila geniální myšlenku Ing. Urbánka z TOP 09 ohledně Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a hlasovala proti jeho návrhu usnesení. Asi jsem také nekompetentní, ale jeho návrh na bezvýhradnou podporu podle něj jediné správné varianty okruhu, tzv. stavby 511, jsem také nemohl podpořit.

Byl to špatný návrh, který staví proti sobě obyvatele různých městských částí a nevede k cíli. Odmítá připustit jakoukoli jinou variantu řešení, nebere ohled na názory MČ na východě Prahy ani na skutečnost, že jejich odpor proti trase prosazované silou zároveň oddaluje řešení u nás, na Jižním Městě.

Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) stavbu 511 neodmítají, pouze se distancují od zjevné snahy Ing. Urbánka (TOP) předem zabránit, aby při posuzování vlivů na životní prostředí, kterému se budoucí okruh nevyhne, bylo porovnáno více variant, jak ukládá zákon. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, může stát navíc přijít o dotaci z Evropské unie.

V „naší“ jihovýchodní části již okruh reagoval na růst Prahy a je vysunut mimo město.  Ve východní části ale návrh sleduje stopu navrženou těsně po 2. světové válce. Není divu, že se tam setkává se silným odporem obyvatel. Ti navrhli a předjednali alternativní trasu, která současné zástavbě lépe odpovídá a byla by dokonce o 40%, tj. o 20 miliard Kč, levnější.

Nikdo z nás, ani pan Urbánek, nemá právo určovat, kudy má vést dálnice v jiné městské části. Máme odpovědnost za životní prostředí zde, na Jižním Městě. Proto podporujeme, aby odborníci při definitivním posouzení zvážili více možností. Velmi vážně se obáváme, že "stavbě 511! budou tamní obyvatelé dlouho s úspěchem čelit a nás i Spořilov by kamiony dusily dál.

HPP 11 podporuje urychlené zprovoznění SOKP, zejména pokračování už hotové části v jihovýchodním segmentu Prahy, přitom předem nepreferuje ani neodmítá žádnou z možných variant trasy SOKP a za správnou považuje takovou variantu, která věc v souladu s platnou legislativou vyřeší nejrychleji.

HPP 11 žádá kompetentní orgány veřejné správy o bezodkladné posouzení možných variant SOKP, a to zejména varianty "511" a regionální varianty "rozumný okruh" v rámci EIA, v souladu s aktuálními evropskými a českými právními normami. Se stavbami dálnic kromě změn životního prostředí souvisí výkupy a zhodnocování pozemků, rozvojové plány a další investiční záležitosti. Nabízí se otázka, co stojí za nepochopitelnou snahou omezit škálu možných řešení našeho problému...?

Ing. Václav Šmrha (KDU-ČSL), člen klubu HPP 11, člen výboru zastupitelstva pro rozvoj a životní prostředí

 

Komentáře  

-3 # František Dostál 2016-05-27 07:32
Vážený pane inženýre,
Váš návrh je jen alibi ... nic neříkající blábol. Troufnu si odhadnout, že dosud známá fakta jasně říkají, že bohužel jinak to nelze. Z mnoha důvodů. To co navrhujete Vy je věta, abyste pak mohl kdykoli říkat, já byl pro všechno....
Nepreferuje ani neodmítá... buď jste pro něco nebo nejste. Buď tomu rozumíte, nebo nerozumíte,ale pak se nevyjadřujte.
Přijeďte se někdy k nám na Spojku podívat a přijďte mi říct do očí, že to tak bude ještě 10 let, protože politici nepreferují ani neodmítají.
F. Dostál
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Zdenek Kvitek 2016-05-27 18:11
Vážený pane Dostále,
rozumbradů, kteří vědí, kudy má vést okruh je hodně, ale bohužel chybí experti, kteří by sepsali "jasné", "zřejmé", "rychlé", "jednoduché", v ucelený celek tak, aby stanovisko bylo obhajitelné v rámci všech správních řízení. Respektive chybí politická vůle vytvořit expertům podmínky k tomu, aby takové stanovisko co nejdříve vypracovali. Místo toho se hledají výmluvy proč nejde postupovat podle zákona.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Václav Šmrha 2016-05-28 03:17
Vážený pane Dostále,
pokud jsem dobře pochopil, bydlíte na Spořilově. Já bydlím na dohled D1 a měli bychom tedy mít společný zájem přesunout tranzit na vnější okruh.
Před léty jsem se trochu podílel na vzniku a politickém projednání SOKP Vestec-D1 (JVD, dnes 512). Tehdy hrozilo, že budeme mít dálnici za Milíčovským lesem (JVK, ZÁKOS). Také nám "odborníci" tvrdili, že je to Jediné Správné Řešení, ale nakonec se ukázalo, že reálná je jedině zdola a aktivisticky navržená trasa JVD.
K aktuální diskusi o dokončení SOKP předložilo HPP 11 dva protinávrhy usnesení, které najdete v dalším, podrobnějším článku na těchto stránkách. Oba měly shodnou myšlenku: Žádáme urychlené dokončení okruhu v jakékoli variantě, předem žádnou neodmítáme.
Konkrétní trasa pokračování okruhu za D1 se nás bezprostředně nedotýká. Můžeme Běchovicům, Stalicům a spol. fandit nebo se je pokoušet umlčet jako někteří kolegové ze zastupitelstva. Nemůžeme jim ale zabránit, aby za svá práva bojovali a tím dál prodlužovali tranzit skrz Prahu 11 a Spořilov.
Víc možností je pro realizaci čehokoli jednoznačným přínosem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Varlam 2016-05-27 10:36
Myslím, pane Dostále, že to máte dobře vysvětlené o článek níže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # A. Kulhánek 2016-05-27 11:39
Pane Dostále,
na Jižní Spojce kamiony bohužel dalších 10 každopádně budou. Realizace SOKP v trase 511 je nyní odhadována na rok 2024 (pokud vše půjde dobře). Je jasné, že obce a městské části na východě Prahy budou 511 blokovat a tak se výstavba ještě význmně může oddálit.

Tzv. Regionální variantu by podle následujícího článku by bylo možno dokončit do roku 2020 (pokud by se stát rozhodl zabývat se alternativní trasou).

praha.idnes.cz/.../. ..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Daniel Mrázek 2016-05-27 15:05
Dobrý den,
do diskuzí na Internetu se obvykle nezapojuji, ale zde mi to nedá.
K okolnostem odvolání paní Zdeňkové se vyjadřovat nebudu, její práci jsem detailně nesledoval a z jednoho veřejného vystoupení, které jsem viděl a kde argumentačně tahala za kratší konec, si obrázek udělat nemohu.
Pokud jde však o dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu, je stavba 511 ve stávající trase asi jediná možná (nepočítám-li nulovou variantu) a to i přes současný problém s platností posudku EIA.
Skutečně si myslíte, že regionální varianta „rozumný okruh“ nebude vzbuzovat odpor? Její trasa se dotýká desítek obcí, kde s ničím takovým nikdo nikdy nepočítal. Fakt, že jedna varianta prochází územím spadajícím pod hl. m. Prahu a druhá nikoliv, neurčuje, kolika obyvatel se negativně dotkne. Hustota osídlení v okrajových částech Prahy a v území těsně za jejím okrajem je srovnatelná.
Zkuste dotčené obce navštívit a zjistit, jaký mají na regionální variantu názor jejich obyvatelé a zastupitelé. Starosta Běchovic si s takovým výzkumem práci dal a se zlou se potázal. Ostatně existuje i otevřený dopis starostů obcí dotčených regionální variantou ministru dopravy, kde podporují stavbu 511 ve stávající trase a regionální variantu jednoznačně odmítají. A podle dostupných informací se s dotčenými obcemi navrhovatelé regionální varianty ani nebavili.
Pokud jde o MČ Praha Běchovice, proti které zřejmě nechce zastupitelstvo jít, ani tam není situace tak jednoznačná, jak se snažíte naznačit. Je pravdou, že část obyvatel bojuje proti trase 511 všemi dostupnými prostředky, ale druhá část obyvatel (troufnu si říct mlčící většina) by vybudování stavby 511 v současné trase s přeložkou silnice I/12 spíše uvítala. Zbavila by je totiž přetíženého průtahu obcí. Navíc projekt křižovatky D0xŠRxI/12 prošel výraznou úpravou, která umožňuje splnění hlukových limitů i bez nutnosti vyhlášení ochranného hlukového pásma, které bylo hlavním oficiálním trnem v oku odpůrců stavby a hloupou snahou státu zjednodušit si práci.
Argument o finanční výhodnosti regionální varianty je spíše zbožné přání jejích zastánců a porovnává neporovnatelné.
O dalších problémech regionální varianty, jako je konflikt s trasou vedení velmi vysokého napětí, zatahování osobní tranzitní dopravy na Městský okruh, množství spáleného paliva navíc na delší trase, nebo nutnost zanést novou trasu do územních plánů, ani nemluvím.
Osobně považuji regionální variantu za ránu pod pás lidem, kteří se při stavbě svých domů zajímali o územně plánovací dokumentaci a vybírali dle ní, kde si vlastně své obydlí postaví.
S pozdravem
Ing. Daniel Mrázek
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Zdenek Kvitek 2016-05-27 18:19
Vážený pane Mrázku,
my jsme zastupitelé za Jižní Město a zájmy Jižního Města jsou jasné. Chceme okruh co nejdříve a to jsme navrhli na Zastupitelstvu. My nechceme mluvit jiným, kde jim má vést silnice, jako si nenecháme od nikoho diktovat, kudy má vést silnice přes JM. Podle mne je realizovatelná jakákoliv varianta, ale bude třeba v tunelu. Je to celý komplex problémů pro řešení odborníků a ne politické reprezentace.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-12 # Robert Vašíček 2016-05-27 17:27
Bohužel pan Ing. Šmrha potvrdil, že dopravě nerozumí. Odmítnutí schválení 511 na zastupitelstvu bylo klamně vydáváno za snahu udělat lepší variantu 511. Ve skutečnosti to zabrání stavbě obchvatu na dalších deset let. Nesouhlas městské části by byl vysvětlován: podívejte, oni s tím také nesouhlasí. A já mohu za občany Prahy 11 říct, že my sii moc přejeme 511. Kdyby chtěli být zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11 konstruktivní, propašovali by do návrhu také výzvu k souběžné stavbě 512. 511 bude v podstatě vnější magistrála, průtah částí prstence vnějších městských částí. Naopak 512 by mohla plnit roli skutečného dálničního obchvatu. Pak samozřejmě zkapacitnění 511 nedává smysl a jistě by se od něj ustoupilo ihned po souběžném zahájení výstavby 512. Úkolem nyní není brzdit 511, ale co nejvíce uspíšit 512.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Varlam 2016-05-27 17:53
Vašíček zato rozumí úplně všemu :)

O článek níže vaše řeči vyvrací fakta, přečtěte si CELÝ TEN ČLÁNEK!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Robert Vašíček 2016-06-05 08:34
Bohužel opět podvodný nick Varlam Šalamov. Domnívám se, že jím ve skutečnosti je pan Ladislav Kos do Senátu To je na tom hnutí hodně špatně, jestli používá smyšlené identity už mnoho let.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Varlam 2016-06-05 10:02
Musím vás zklamat pane Vašíčku, jsem příznivec HPP11 a ne politik. Nejsem v politice, takže nejsem členem hnutí ani zastupitel. Jen dobře informovaný občan. Někteří mě znají, jiní ne. A je to tak dobře.

Zatím :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Václav Šmrha 2016-05-28 02:37
Pane Vašíčku, než začnete zasvěceně diskutovat, seznamte se nejdřív alespoň se základními pojmy. Stavba 512 není alternativa k 511. 512 už stojí a jezdíme po ní z Vestce na D1. Dříve se jí říkalo JVD. Byla a je to naše "regionální " varianta na rozdíl od JVK, která měla vést za Milíčovským lesem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Robert Vašíček 2016-05-28 18:31
Děkuji za vysvětlení, pane inženýre. Znamená to, že jsme ve shodě ve věci dostavby 512. My po ní sice jezdíme, ale víte, že od Říčan už nikam nevede. Řešením by bylo dotáhnout 512 až k dálnici na Liberec a rovněž souběžná výstavba 511. Nejsem tedy čistý zastánce pouze dostavby 511, ale její výstavbu ruku v ruce s 512. Myslím si přesto, že znovu otevírat proces posuzování rizik životního prostředí zbytečně zdrží stavbu veliké důležitosti. A není také pravda, že se současným posudkem nelze stavět. Věřím, že se najde kompromisní varianta. A beru zpět, co jsem napsal, že tomu nerozumíte, omlouvám se, myslím, že jsem se unáhlil. Pojďme zkrátka hledat kompromis. V tomto směru jsem chápal i kladný postoj demokratické většiny zastupitelstva k výstavbě 511, který mě potěšil.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Jiří Štyler 2016-05-28 09:05
Vážený pane Vašíčku,
několikrát a před svědky jsem Vás, jako odborníka na pejsky do které jste se pasoval), abyste našel pozemek ve správě MČ P11 na umístění hřiště pro psy. To bylo několikrát za poslední rok. Neudělal jste zcela nic, protože tomu zhola nerozumíte. Nyní vstupujete do dopravní diskuze, která dle Vašich výroků je Vám též cele neznámá. Znám dva velké rozumbrady: Vás a brouka Pytlíka. Chaos a nesmysly jsou Vaše společné atributy. Naučte se něco o psech a hřištích a pak přijďte. Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # alabama 2016-05-28 09:59
pane předsedo v úctě, šíře témat vašich příspěvků dalekosáhle překračuje možnosti prosté, malé, drobné, až nicotné městské části. jistě nás ještě zaskočíte
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Robert Vašíček 2016-05-28 18:24
Cituji Jiří Štyler:
Vážený pane Vašíčku,
několikrát a před svědky jsem Vás, jako odborníka na pejsky do které jste se pasoval), abyste našel pozemek ve správě MČ P11 na umístění hřiště pro psy. To bylo několikrát za poslední rok. Neudělal jste zcela nic, protože tomu zhola nerozumíte. Nyní vstupujete do dopravní diskuze, která dle Vašich výroků je Vám též cele neznámá. Znám dva velké rozumbrady: Vás a brouka Pytlíka. Chaos a nesmysly jsou Vaše společné atributy. Naučte se něco o psech a hřištích a pak přijďte. Jiří Štyler


Pane starosto, pro změnu já jsem Vám několikrát sděloval, že nemusím hledat vhodné místo, protože po bývalém vedení radnice zbyl projekt na psí hřiště v Centrálním parku. Není nic jednoduššího, než abyste pověřil své zaměstnance otevřením projektu a jeho realizací. Do té doby pro nás pejskaře nic na radnici neděláte. Vzhledem k tomu, že jste kočičkář to chápu. právě proto ale nechápu, proč vaši lidé paní Zdeňková a pan Kos nepustili nikoho z pejskařů do komise pro životní prostředí.

Jestli si myslíte, že budeme pro vás vymýšlet volební smetanu podobně jako s internetem zdarma v Centrálním parku, nebo s nápadem na ombudsmana městské části (my to nazýváme Komise pro podněty občanů, vy jste to chtěli jako trafiku pro pana Kosa po jeho odvolání), tak nepočítejte, že bychom s vámi spolupracovali z pozice méněcenných partnerů. Komise byly zřízeny jako poradní orgán rady, pokud chcete, abychom vám radili a pomáhali, navrhněte nás tam. Ale o tom se bavíme už dva roky. Přeji vám, nechť se Vám daří dobře a nechť k sobě občané Prahy 11 Vašim prostřednictvím najdou cestu. Hezký víkend.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Ing.Stanislav Urbánek,CSc 2016-06-08 17:55
Klidná síla s militantní tváří
Před několika dny Parlamentní listy zveřejnily příspěvek „Nikdo z nás nemá právo určovat, kudy má vést dálnice v jiné městské části“ podepsaný Ing. Václavem Šmrhou (KDU-ČSL), členem klubu HPP11, členem výboru zastupitelstva pro rozvoj a životní prostředí Městské části Praha 11. Článek který je zřejmou reakci na schválení usnesení zastupitelstvem , ve věci „Podpora dostavby Pražského okruhu – stavba 511“, hlasy 6 ze 7 politických klubů, tedy kromě všech členů klubu Hnutí pro Prahu 11, k němuž se ing. Šmrha také hlásí. V uvedeném příspěvku kromě toho, že je zde zmíněno několikrát moje jméno je také uvedena věta dovolím si citovat „ Asi jsem také nekompetentní“ se kterou lze bez výhrad souhlasit, je ještě třeba doplnit a nekorektní.
Autorovu nekompetentnost lze spatřovat v tvrzeních, že stavba silničního okruhu SOKP 511 mezi D1 a Běchovicemi nebyla posuzovaná variantně, že je tedy potřeba nové variantní porovnání v tzv. procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Pan ing. Šmrha zřejmě zapomíná, že stavba 511 je totožná s variantou JVD (jihovýchodní dlouhou), jak je jednoznačně uvedeno v křeslickém Kurýru 2/2004 1url.cz/tt1bs. To, že byl v únoru vynesen pravomocný rozsudek zamítající vyškrtnutí stavby 511 z ZÚR autor diskrétně opomíjí uvést, rovněž prohlášení premiéra Sobotky z května letošního roku o dalším postupu ve věci ověřovacího stanoviska k dřívějším posudkům EIA u 11 vybraných dopravních staveb (včetně SOKP 511 D1- Běchovice) nechává nepovšimnuté. Toto je také odpovědí na volání oponentů usnesení po právním postupu.
Nekorektnost autora a celého přístupu HPP11 k projednávání usnesení na podporu dostavby se projevila v klasickém negativistickém scénáři při projednávání na zastupitelstvu městské části dne 19.5.2016, kdy byli starostou přizvaní pouze odpůrci předmětné stavby, ale např. občanská sdružení ze Spořilova, která díky bezprostřednímu kontaktu jejich panelové zástavby s tranzitní kamionovou dopravou vydávají jednoznačná stanoviska typu “ Stavba 511 – jediné reálné řešení problémů Spořilova“, přizvána starostou nebyla.

-2-
Tvrzení, že stavbou 511 se zvýší intenzita dopravy na již hotovém úseku 510 je rovněž zavádějící, neboť vlastní stavba 511 tam nepřivede navíc jediné vozidlo, ta tam z částečně přijedou pouze jinudy a to po téměř poloviční trase. Tranzitní kamionová doprava nebude zaváděna nesmyslně radiálně k centru tj. 5km od Václavského náměstí. Nekorektnost autora se nejvýrazněji projevuje v opakovaném tvrzení, že „nikdo nemá právo určovat, kudy má vést dálnice v jiné městské části“, přičemž jedním dechem však propaguje tzv. „rozumný okruh“, který je situován jako vzdálenější varianta do Středočeského kraje. Problém tohoto tvrzení byl, že na ZMČ nevystoupil ani jeden starosta obce touto variantou dotčené, který by uvedl souhlasné stanovisko. Právě toto je důvodem nevěrohodnosti, dokonce se dá říci pokryteckého alibismu, tvrzení odpůrců 511 „HPP11 podporuje urychlené zprovoznění SOKP a žádá bezodkladné posouzení možných variant a za správnou považuje takovou variantu, která věc v souladu s platnou legislativou vyřeší nejrychleji“. Ta chytrá horákyně od Boženy Němcové je zde přímo hmatatelná. Co zapomínají dodat občanům dotčených městských částí obtěžovaných nesmyslným zatažením více než 10000 kamionů v každý pracovní den do blízkosti jejich obydlí je to, že tím prodlužují současný stav minimálně o desetiletí. Také narážky na výkupy a zhodnocování pozemků v trase 511, ať pan ing. Šmrha a jeho kolegové urychleně doloží výpisy z katastru nemovitostí, protože jinak se lze domnívat, že takové jednání lze považovat za protiprávní a je navíc oním militantním projevem.
Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že občané Prahy 11tj. nejlidnatější postižené městské části na jihovýchodu Prahy nezapomenou do příštích komunálních voleb, kdo jim svým negativním hlasováním na ZMČ zakonzervovával ekologickou zátěž, srovnatelnou co se týče emisí, s každodenní produkcí 100000 osobních automobilů s naftovým motorem, na další desetiletí.
Ing. Stanislav Urbánek, CSc
radní MČ Praha 11 za TOP 09
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Václav Šmrha 2016-06-10 12:11
Pane inženýre, pokračujte klidně v mystifikaci, když Vás to baví.
My Vaši oblíbenou variantu neodmítáme. Pouze nevidíme důvod, proč bychom si právě my v Praze 11 měli předepisovat jediné možné řešení, kudy povede okruh na východě a severu Prahy. Odmítli jsme pouze Vaše zužování možné škály řešení našeho problému. Vašich "6 klubů" - od Mlejnského, KSČM a ODS až po Vás o našem, mnohem lepším, návrhu včera znovu vůbec nedovolilo hlasovat. Možná jste na to hrdý.
Vláda ČR včera uznala, že nová EIA musí být. Chcete ji převychovat?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Šárka Zdeňková 2016-06-09 10:00
No né, sám pan vrchní destruktor Rady MČ Praha 11 nám napsal. Naštěstí již netrávím dva dny v týdnu potýkáním se někým, kdo vystrnadil z jihoměstské politiky za desítky let desítky slušných lidí. Jako vždy mě ale kolega Ing. Urbánek inspiruje k reakci. Protože nejsou svědci ani v předcházejících generacích, že by se Ing. Urbánek (kdysi ODS) skutečně občansky zasloužil pro Jižní Město, lze se zaobírat myšlenkou, proč D511 tak tlačí současná TOP 09? Odpovědí jsou pouze investigativní a spekulativní informace z dotčených oblastí. Severozápadní část pozemků plánované č.511 údajně kdysi zkupovaly neprůhledné firmy napojené na ODS (ŘSD). Východní část okruhu 511 měla být v zájmu spekulantů a společností napojených na ČSSD. U Běchovic se hovoří o firmě člena velké politické strany a pozemcích pod a kolem okruhu. Je opravdu 6,5 mld. Kč připraveno na výkup pouhých 17 km úseku D511..? Pohádky o trápení Ing. Urbánka ekologickou zátěží jsou pro mě zábavné. Zejména, když jsem byla více než rok svědkem lobování Ing. Urbánka na Radě pro megalomanskou zástavbu Nový Opatov (dokonce osobní iniciativa), zástavbu Roztyl, zástavbu školních hřišť a dalších záměrů, které dopravní zátěží naše spoluobčany určitě nepotěší. O účelových a vykonstruovanýc h důvodech pro odvolávání kolegů z Rady (HPP 11) ani nehovořím. Důvěryhodnost autora je doložena i čím dál otevřenějším spojenectvím TOP 09 s Mlejnského opozicí a KSČM, viz.

www.hpp11.cz/.../

Pěkný den,

PhDr. Šárka Zdeňková
zastupitelka HPP 11
(odvolána všemi hlasy TOP 09 dne 19.5.2016 z funkce radní pro životní prostředí a dopravu MČ Praha 11)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Zdenek Kvitek 2016-06-09 23:03
Jsem rád, že se vláda se nenechala unést na vlně populismu politických pletichářů a proběhne na jihovýchodní okruh řádná aktuální EIA. Je to vítězství zdravého rozumu, kterého se nedostává na Praze 11 TOP09, Ano a ostatním politickým subjektům. Je děsivé vidět, jak lidé kteří hovoří o územním rozvoji nemají elementární znalosti o legislativě. Pevně věřím, že Ministerstvo dopravy urychleně předloží aktuální EIA k jihovýchodnímu okruhu, aby mohla být co nejdříve zpracována a následná řízení proběhla též podle zákona.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2020 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist