• Proč nesouhlasím s P+R před domem s pečovatelskou službou u Chilské ulice

PR.Opatov.pohled.od.metra• P+R prosazované bez ohledu na životní prostředí vyvolává protesty místních a odhaluje vetší poslušnost představitelů radnice zájmům developera než zájmům jejich voličů.

V blízkosti stanice metra Opatov předpokládá územní plán záchytné parkoviště, tzv. P+R. Příslušná značka v územním plánu je umístěna po obou stranách Chilské ulice a to tzv. jako plovoucí. To znamená, že umístění této monofunkční plochy pro dopravní využití není pevně stanoveno. Je proto s podivem, odkud se vzala představa vybudovat takové parkoviště pouze na jedné straně Chilské ulice a to sice vytěžením zemního valu, který odděluje od Chilské ulice dům s pečovatelskou službou. K dané lokalitě je nutné ještě upřesnit, že zmíněný val je porostlý izolační zelení a přináší tak alespoň kousek přírody do sítě hlavních uličních tahů a betonových krabic sídlištního celku.

Zamysleme se více nad skutečností, proč plovoucí značka „vyplavala“ právě do umístění bez ohledu na životní prostředí celé lokality. V materiálech předložených na 30. jednání zastupitelstva městské části jsou uvedena vyjádření orgánů a organizací do zjišťovacího řízení procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Vyjádření je poměrně značný počet, celkem 10, přesto stojí zato si některé teze připomenout:

Hlavní město Praha - se záměrem nesouhlasí

MČ Praha 11 - uplatnila připomínky: k souladu s územním plánem, zdůvodnění navržených kapacit, ke vzdálenosti od stanice metra a zastávek MHD, konkretizaci odvětrání, atd.

Hygienická stanice hl.m. Prahy – se záměrem nesouhlasí

Česká inspekce životního prostředí – uplatnila připomínky: k odstranění veškeré zeleně, naddimenzování záměru, k využití plochy stávajícího parkoviště P+R!, nedostatečnému zpracování odtoku dešťových vod, atd.

Odbor životního prostředí magistrátu – uplatnil připomínku k absenci kompenzačních opatření z hlediska ochrany ovzduší

Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (MŽP) – doporučuje vzhledem k překročeným imisním limitům realizovat maximální opatření ke snížení znečisťující látky, další posuzování v rámci procesu EIA (dopady na životní prostředí) MŽP nepožaduje; (sic !!!)

Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – souhlasí s výhradami

Občanské sdružení Chodov – zaslalo nesouhlasné vyjádření

Starochodovská a.s. – uvedla několik důvodů, proč by P+R mělo být realizováno

Pro doplnění uvádím ještě rozsáhlou diskusi v rámci dopravní komise rady městské části, kde se k danému tématu hlasovalo o 3 návrzích:

1) čelit zatížení automobilovou dopravou rozšířením kolejové dopravy > bylo přijato

2) komise považuje výstavbu tak rozsáhlého záchytného parkoviště v daném místě za nevhodné, upozorňuje na probíhající zpracování regulačního plánu v dané lokalitě > bylo přijato

3) V případě realizace záchytného parkoviště v daném prostoru komise doporučuje zabývat se možností výstavby podzemního záchytného parkoviště pouze v prostoru stávajícího P+R > nebylo přijato.

Poznámka ke zmiňovaným pracím na regulačním plánu: dozvěděli jsme se, že prý z iniciativy náměstkyně P. Kolínské (za Stranu zelených) byly práce na regulačním plánu (jeho výsledky by byly závazné) zaraženy a snaha byla převedena na územní studii (její výsledky jsou pouze orientační) se slovy: „vzhledem k velikosti a rozsahu není regulační plán dobrým řešením“. Takový postoj velmi zaráží u funkcionářky právě Strany zelených, neboť tato strana je pověstná zaváděním regulací kde se dá, zvláště pak do energetiky, gender nebo-li mezilidských vztahů, péče o lesní hospodářství a podobně. Podle mého názoru je naopak účelné stavební rozvoj lokality okolo stanice metra Opatov regulovat a tím zabránit jednak zhoršování životního prostředí, ale zároveň předejít i důsledkům konjunkturního uvažování politiků v daném volebním období právě ve funkci.

Ve sdělovacích prostředcích proběhla řada informací o parkovištích P+R, která zejí prázdnotou i když jsou dokonce bez poplatků, protože jsou nevhodně umístěná nebo nemají odpovídající návaznost na MHD. Vzdálenosti navrhovaného P+R od metra či MHD jsou od cca 230m do 410m, což jsou již vzdálenosti kde komfortní přestup na MHD je otázkou. Tento argument byl jedním z diskutovaných na zmiňované dopravní komisi MČ, ačkoliv vzhledem k politickému klíči ve složení komise usnesení nakonec nebylo přijato.

Závěrem s přihlédnutím k předloženým faktům můžeme konstatovat, že ačkoliv se reprezentanti radnice ve stranických dresech ANO 2011 a TOP09 vydávají na jednání na magistrát ve věci P+R na Opatově jako lidem volení zástupci občanů, vrátí se vždy pouze jako pacholci Starochodovské a.s.

Nabízí se totiž řešení jednak do realizace P+R podle platného územního plánu zapojit zmíněného developera a také dále hledat vhodný rozsah a umístění této služby s ohledem na dostup MHD a maximální přípustnou kapacitu. A také se odpovědně zabývat futuristickou myšlenkou prodloužení trasy metra C z Hájů například do lokality nákupního centra Průhonice, kde kromě modelu obchodního a zábavního centra by se jistě našlo místo i pro dopravní terminál či záchytné parkoviště P+R.

Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D.


• Zdroj > Parlamentní listy

Vox populi: Vyjádření občanů lokality Šalounova na P+R Opatov

 

Komentáře  

-5 # Josef Krutil 2017-12-05 11:27
Dobrý den,
P+R je potřeba, metro Opatov je vhodnou lokalitou, pokud necháme stranou myšlenku Průhonic. Souhlasím se zainteresováním developerů a táži se, proč se nedojedná jako podmíněná stavba v rámci rozvoje v těsné blízkosti stanice metra? Developer by s tím neměl mít problém pokud by součástí dohody s MČ bylo, že mu nebude házet klacky pod nohy. Současná lokalizace P+R je prostě důsledek války MČ s developery. Přitom by stačilo zasednout ke stolu a bavit se o veřejně prospěšných stavbách, kterými by se podmínila další výstavba. Divím se, že se s Rodamcem v rámci stavby Centra Chodov nedohodl např. 2. výstup z metra Chodov směrem k sídlišti, k Pojišťovně. Udělal se tam pouze výtah, kterým se zúžilo schodiště, které je přecpané a podobných příkladů je X. Jiné MČ, jsou schopny dojednat např. výstavbu školy či školky, dopravní stavby atd.... proč to nedokáže P-11?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Roman V. 2017-12-05 12:48
Dobrý den, podle mě není P+R rozhodně potřeba tam, kde to vadí místním lidem a dusí to jejich děti výfuky. Rozhodně není potřeba dávat přespolním parkoviště, když sami máme problém s parkováním. Ať si to postaví někde na poli nebo ať jezdí autobusy, těch je méně a vezou více lidí než osobní automobily. Pojďme hájit hlavně naše občany a naše potřeby a naše plíce.

Děkuji a někdy na viděnou. Roman Vaceck, občan P11.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Josef Krutil 2017-12-06 11:24
Pěkné mínusy. A kde je argumentace???
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Petra M. 2017-12-07 22:41
Pane Krutile a čím toto parkoviště bude prospěšné lidem na Jižňáku, čím bude prospěšné pro ty stařečky, co to budou mít u nosu ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Josef Krutil 2017-12-05 13:17
Ale pane Vacecku, přespolním parkoviště nikdo nedává, platí se a po čase může generovat zisk do kasy MČ, pokud to tedy nepostaví soukromý subjekt. Před Prahu značku zákaz vjezdu asi nepostavíme (i když by to bylo pod vaším heslem obrany našeho teritoria fajn), auta sem vjedou a zaparkují třeba přímo před vaším domem, když nebude záchytné parkoviště. Tak zkuste navrhnout jiné konstruktivní řešení, místo vašeho závěrečného zvolání:
"Na hradby!!"
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Josef Krutil 2017-12-06 11:25
Další mínus, ale argument nikde.....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Jakub Chroust 2017-12-06 13:19
Zisk do kasy se dá dělat i z automatů, které škodí zdraví lidí. Zisk se dá dělat z parkovišť pro středočechy, kteří nás budou dusit svými výfuky. Takové zisky já osobně nechci. Raději zisky z kultury a z magistrátu. Raději ze služeb než z betonu na úkor zeleně a zdraví.

Ať si to postaví někde dál na svém poli a zbytek dojdou nebo dojedou autobusem nebo jezdí autobusy celkově. Jeden autobus doveze 100lidí a ne 1-2 lidi jako auto. Méně výfuků a lepší parkování pro naše lidi. Udělejme jen parkoviště do země, jedno dvě patra, výhradně a přednostně pro naše rezidenty, občany Prahy 11.

Argumenty tady máte. Jen není čas sem stále psát. Pan Vacek tu není, evidentně, jinak by napsal, to se nebojím.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Josef Krutil 2017-12-06 15:36
No, počkáme tedy na pana Vacka. Vy jste zatím předvedl:
1) Únik od tématu parkoviště k hazardu
2) Demagogii. ".. ať si postaví oni..". Proč? Je to přeci náš zájem, aby sem nejezdili, nesmrděli a neparkovali v našem sídlišti.
3) Konečně k tématu. Souhlas, do země pokud na to MČ má. A proč se nevrátit k prvnímu bodu této diskuze, kde jsem navrhoval jednání s developerem o výstavbě parkoviště v rámci zastavování okolí metra Opatov.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Josef Krutil 2017-12-06 15:39
10x mínus / jeden argument.
Krásná demonstrace prázdnoty HPP11 a jeho fanoušků.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Jiří Krautwurm 2017-12-06 21:14
Na metru Opatov územní plán parkoviště P+R předpokládá a ani já jej nechci zcela zpochybňovat. Jaká má být maximální velikost a kde má být umístěno bohužel stanoveno není.
Na druhou stranu lokalitu Opatova považuji pro Jižní město za natolik významnou, že velké kapacity P+R tam nepatří a mohou toto vstupní území jedině degradovat. Jako náhradu jsem proto navrhl vysunout větší kapacity např. do oblasti nákupní zóny Průhonice.
Vaši tezi "developer by s tím neměl mít problém" (rozuměj: umístění poblíž metra) zpochybňují a vyvrací citace z předložených materiálů, které dokládají, že naopak developer je JEDINÝM motorem (důvody, proč P+R realizovat) umístění. Z nedohody MČ s developerem tedy rozhodně nemůžete podezírat nebo dokonce obviňovat HPP11, které zatím nebylo na radnici ani celé 2 roky a to v čase, kdy záměr již existoval.
Ptejte s proto minulých představitelů MČ i magistrátu a ani ty současné doporučuji nevynechat.
K čemu se asi tak doberete?

Na každý pád Vám děkuji za přispění do diskuse.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Josef Krutil 2017-12-14 13:49
Děkuji za kompetentní reakci.
Někde jsem kdysi četl prohlášení pana Štylera, nevím přesně citaci, ale bylo to ve smyslu, že je vyhodíme oknem... To si myslím, že stačilo ke zmaření dialogu v rekordně krátké době a proto HPP11 trochu podezřívám z nedohody s developery.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Roman V. 2017-12-14 13:54
To je dobře, že se HPP11 s nimi moc nepárá, to se bude hodit po roce 2018...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2019 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist