• Články zastupitelů HPP 11 v Klíči

• Vážení čtenáři,

v této rubrice naleznete články zastupitelů klubu HPP 11, předurčené pro publikaci v radničním časopisu Klíč. Obsahem jsou naše postřehy, úvahy, tématicky situované do prostředí Jižního Města. Prezentují naši práci, náš zájem o občanské a politické dění na Praze 11.

Délka textu je dána 1250 znaky (výmysl radních ANO / TOP), články bývají zpravidla otiskovány bez výhrad, jiné s cenzorskými zásahy, některé vůbec. Závadnost článků posuzuje "cenzurní komise", tvořena Mgr. Lepšem (TOP) a Ing. Prokopem (ANO). Cenzorní zásahy jsou označeny červeným písmem

oddelicka

Klic.2018.01.thKlíč 2018/01 | ZDE

• Bez regulačního plánu bude pořád chaos | Ing. Václav Šmrha, KDU-ČSL / HPP 11

Největšími úkoly každého zastupitelstva jsou obecní finance a územní rozvoj. Na využití financí dohlíží řada státních orgánů a jsou objektivně kontrolovatelné. V územním rozvoji je větší prostor pro subjektivní rozhodování. Proto vyspělá evropská města zpracovala regulační plány, které podrobně popisují, kde může jaký objekt vzniknout. Je to férové prostředí pro všechny. Investoři vědí, do čeho jdou, a občané se nemusí bát, že jim nové vedení radnice přes noc změní kotelnu pod okny na dvanáctipatrový věžák. Tahle praxe k nám ale zatím bohužel nepronikla. Praha má sice územní plán, ale ten je velmi obecný. Navíc se stalo zvykem pokládat ho za trhací kalendář a nejrůznější změny nebo úpravy byly ještě nedávno na denním pořádku. Developeři vytrvale bojují o přízeň politiků. Praha 11 se v minulosti několikrát pokusila o vytvoření koncepce rozvoje, ale přesto významné projekty, které zde vznikají nebo chtějí vzniknout, z oficiálních materiálů nevycházejí a často jsou s nimi v rozporu. Vzniká tak nekonečný prostor pro korupci a politické tahanice, které nás zdržují od prospěšnější práce.


• Milí čtenáři, vše nejlepší do nového roku! | PhDr. Jiří Krautwurm, HPP 11

V letošním roce nás čekají dvojí, vždyť Vy víte co. Hagride, já o tom nesmím mluvit, on by na mne vletěl ani ne tak Voldemort, jako cenzor. Přeji Vám proto naplnění Vašich přání, vytrvalost pokud jste se snad sami zavázali k nějakým novoročním předsevzetím, a nakonec i tu prchavou a nezbytnou dávku osobního štěstí. Ve správě naší městské části máme mnoho co zlepšovat: neustále se objevují nové a nové příležitosti, jak využít existující infrastrukturu a bez ohledu na stávající obyvatele realizovat soukromé stavební plány, téměř vždy se tak děje na úkor špatně chráněné zeleně; každým rokem se rozdělují nemalé obecní peníze sportovním oddílům, jde o to najít spravedlivý mechanismus, který by vyloučil nadržování a osobní zájmy; obyvatelé si zaslouží fungující sociální služby, v neposlední řadě je třeba pořešit situaci parkování, protože mnoho z nás nějaké to přibližovadlo touží vlastnit. Jako předseda Kontrolního výboru musím konstatovat, že legislativa je pro účinnou kontrolu naprosto bezzubá, ale i tak se budu snažit dosáhnout to nejlepší. Na tomto místě na žádost redakční rady vynechána věta zmiňující prezidenta republiky - pod hrozbou neuveřejnění článku. Cenzor se opět činil. | Cenzurovaná věta: Závěrem přeji do nového roku panu prezidentovi mnoho úspěchů v boji s krkouny, hlupáky i jinými parazity.


• Vedení radnice podporuje developera i u soudu | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Obyvatele Roztyl potěší, že radnice zamítla bytový dům Ovčárna „z důvodu nepřiměřené výšky“. Občanský nátlak formou petice se vyplatil. Nepolevujme ale v bdělosti. U Koliby je např. opět zájem měnit územní plán ze zeleně na zástavbu. V listopadu soud vyhověl žalobě našeho spolku Zelené Roztyly a zrušil stavební povolení na 1. etapu Bytového parku Roztyly společnosti Alborg-Development a.s., dle médií figurující ve skandálu kolem odvádění peněz z DPP, prodeje jízdného. Přesto právní zástupce Prahy 11 před soudem žalovaného plně podpořil! Stojí radnice za investorem, nebo svými občany? Díky výstavbě projektu již nyní dochází k praskání zdí okolních domů. Potvrzují se tak naše námitky, které se stavební úřady rozhodly ignorovat. Soud uznal též naši argumentaci o chybějícím posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Díky novele zákona o EIA platné od 11/2017 již drtivá většina záměrů, vč. bytových, administrativních souborů, garáží a parkovišť, nebude posuzována a lidé se o jejich přípravě často ani nedoví. Jedná se o ukázkový případ, kdy spolky úspěšně suplují kontrolní činnost stavebních úřadů. Díky poslancům ANO, ČSSD a ODS to však již od Nového roku nebude možné.


• Potěšilo mě, že jsme vyhráli na Roztylech soud. Netěší mě, že pan Jirava znectívá prezidenta Havla | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Městský soud v Praze vynesl 28.11.2017 rozsudek, kterým zrušil stavební povolení pro stavbu Letokruhy Bytový park Roztyly. Na jaře soud zrušil i územní rozhodnutí. Nesmírné úsilí místních obyvatel a našeho spolku Zelené Roztyly stojí za úspěchem ve zdánlivě předem prohraném sporu se sebevědomým developerem Alborg Development, a.s. Od 2008 poukazujeme na nevýhodný prodej městských pozemků, nezákonné navýšení zastavitelnosti a zejména na množství chyb, kterých se úřady ve prospěch investora dopustily. Bráníme maximálnímu vytěžení území, které investor činí bez ohledu na zdraví, majetek a životní prostředí místních obyvatel. Radost mi ten týden zkazil pouze starosta Jirava (ANO), který se v Klíči 2017/12 lísá ke jménu Václava Havla a chlubí se jeho portrétem v kanceláři. Skandální je totiž fakt, že pan Jirava je ve funkci starosty pouze díky nepřiznanému spojenectví s komunisty a hlasy komunistů byl starostou zvolen. ANO se ostatně spojenectvím s KSČM postupně odkrývá i na celostátní úrovni. Přeji Jižnímu Městu šťastný nový rok a ČR důstojného prezidenta.


• Kdy už konečně bude MČ podporovat sportování školáků místo sportovních bafuňářů?RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

HPP 11 dlouhodobě prosazuje místo stávajících neprůhledných sportovních grantů adresnou podporu výkonnostního sportování školáků. Každému školákovi na Praze 11 chce nabídnout voucher MČ na sportování v oddílech v minimální nominální hodnotě 1000 Kč. Pokud by nebyly uplatněny na sportování všechny vouchery, tak reálná cena voucheru při zachování celkové dotace na sport by mohla vzrůst i několikanásobně. Kdo jiný než rodič školáků je nejlépe schopen rozhodnout, jaký druh sportu je pro jeho dítě nejlepší a jaký sportovní oddíl se skutečně dětem věnuje. HPP 11 je přesvědčeno, že úlohou MČ není financovat okázalé soutěže nebo velmi nákladné sporty pro pár vyvolených, ale naopak finančně méně náročné sporty, které umožní s dotací MČ sportovat i sociálně slab-ším žákům, kteří by si jinak nemohli sportování dovolit. Taková investice by významně přispěla nejenom ke zlepšení zdravotního stavu mláde-že, ale i jako účelné protidrogové opatření zvyšující bezpečnost na JM. Obdobně nekorupčně postupuje Praha 6. MČ by obdobným způsobem mohla financovat i jinou zájmovou činnost školáků, jako je opomíjená hudební, výtvarná výchova, počítače...


• Právníci klienta Mlejnského z JMND vyhrožují HPP 11 | Za klub zastupitelů HPP 11 Martin Farmačka

Nelíbí se jim, že informujeme občany Prahy 11 o jeho prohřešcích. Nazývají to „protiprávními zásahy do osobnostních práv klienta”, který v minulosti jako starosta Prahy 11 např. rozprodal obecní pozemky (např. Roztyl, Litochleb) hluboko pod cenou, za což je násobně obviněn. Rozprodal i tisíce obecních bytů, mladí dnes nemají kde bydlet. S komunisty podpořil ANO / TOP při odvolání starosty Štylera z občanských spolků a volil nového starostu Jiravu z ANO, řízeného Magistrátem, čímž se opět radnice otevřela developerům. V komisích a výborech byli erudovaní zastupitelé HPP 11 v tichosti nahrazeni „odborníky“, servilními k rétorice klienta. Absurdní bylo napadení map výstavby, které HPP 11 zdarma zhotovilo pro občany P11, netušící, jak nekoncepční zahuštění sídliště novou výstavbou jim klient uchystal. Podle klienta, symbolu Jihoměstského Palerma pózujícího na plakátu s boxery, se o tom NESMÍ MLUVIT. Marně se klient snaží před volbami 2018 vyvléci z hříchů! Mlejnský slábne, volá o pomoc, agonicky gestikuluje. HPP 11 tímto sděluje, že nadále hodlá využívat demokratického mandátu k poukazování na skutečnosti, o nichž jako zastupitelé jsme povinni veřejnost informovat!


• Kultura na Jižním Městě od roku 2014 vzkvétáJiří Dohnal, Pirátská strana, Klub HPP 11

Jsou tomu již tři roky, kdy došlo k podstatné změně ve vedení městské části, čímž započal proces „lidé pro lidi“. Po volbách v roce 2014 pod vedením radnice J. Štylerem (starosta MČ 11/2014 až 11/2016) došlo i ke změně na pozici ředitele společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (dále jen KJM), jež v březnu 2015 obsadil MgA. Jan Topinka. Pod jeho vedením se podařilo vrátit úroveň a rozsah kulturní nabídky na Praze 11 tam, kde byla přibližně do léta 2013 pod vedením tehdejšího ředitele pana Jiřího Sulženka. Za přibližně 2,5 roku se podařilo rozšířit kulturní nabídku v Chodovské tvrzi a KC Zahrada na velmi dobrou úroveň - stačí se např. podívat do programu obou kulturních center v tomto vydání Klíče nebo na webových stránkách. Pan ředitel J. Topinka se rozhodl přijmout pracovní nabídku, která se neodmítá, a ke dni 21.11.2017 podal rezignaci na svoji funkci. Děkuji tímto z celého srdce jménem Kulturní komise za jeho uplynulou práci pro rozvoj kulturní nabídky na Jižním Městě a přeji mu a novému řediteli hodně pracovním úspěchů.

oddelicka
Klíč 2017/12 | ZDE

• Ať zastupitelstvo zasedá ve vlastním, ne u Babiše | Ing. Václav Šmrha, KDU-ČSL / HPP 11

Městská část vlastní Kulturní centrum Zahrada. Dříve se zde konaly schůze zastupitelstva, byly dobře dostupné veřejnosti a nájemné za sál bylo přirozenou a zaslouženou dotací obecní obecně prospěšné společnosti Kulturní Jižní Město (KJM), která Zahradu užívá… bohužel pouze do doby, kdy většinu v radě získali lidé z ANO a jednání i dotace přesunuli do Centra pohybové medicíny (CPM) v Pyšelské ulici, vedle Agrofertu. Zářijová schůze byla přerušena a mohla v KC Zahrada do 14 dnů regulérně pokračovat. To by ale panu Jiravovi nejspíš vadilo, proto pokračování svolal za cenu hrubého porušení vlastního jednacího řádu až za měsíc na jiném místě. Řada zastupitelů apeluje, aby se ZMČ do Zahrady vrátilo. Rada proto vyhlásila anketu, ve které tento názor podpořilo 13 zastupitelů a jen několik, tuším 4, si přálo dál zasedat v CPM. Jak byste takový výsledek ankety vyhodnotili? Pan Jirava 5. října v pozdních hodinách v přímém přenosu prezentoval vlastní bohorovný závěr slovy: „Takže v příštím roce bude ZMČ u Babiše.“ Možná nechtěně, ale srozumitelně tím deklaroval své priority při správě městské části.


• Betonový pomník Mlejnského na Opatově znovu ožívá | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Na pozemcích parčíku, vedle pomníku padlým na Litochlebském nám., se firma Tweelingen s nejasnou majetkovou strukturou snaží od r. 2010 prosadit výstavbu mrakodrapu (22 pater administrativy) využívající snad všechny výjimky ze stavebních předpisů. Praha 11 nejen prodala pozemky pod cenou, ale posvětila na nich nezákonnou úpravu územního plánu (rekordní navýšení zastavitelnosti). Díky žalobě HPP11 až k Nejvyššímu právnímu soudu byla tato úprava zrušena. Následně došlo i ke zrušení územního rozhodnutí. Nyní Tweelingen znovu žádá o umístění stavby a pokud by stavební úřad Prahy 11 nevyhověl, požaduje přerušení řízení na 2 roky. Důvodem má být termín pro vydání nové úpravy ÚP. Čeká snad investor, že po komunálních volbách v r. 2018 na Praze 11 a magistrátu dojde ke změně mocenských poměrů, což by jeho šílený projekt mohlo vrátit zpět do hry? Čeká na Metropolitní plán (rušící zavedený systém regulace výstavby), který by zajistil developerům pravý „klondike“? Stavební úřad žádosti naštěstí nevyhověl. Ovšem nebýt bdělého občanského spolku Chodov, místních lidí a HPP11, dnes by se již místo parku zcela jistě tyčil mrakodrap - megalomanský pomník Mlejnského rozvoje Prahy 11.


• Velké zklamání | Alžběta Šafránková, HPP 11

Za velké slávy se 11. října 2017 otevřelo nově vybudované Obchodní centrum Chodov a vozíčkáři se setkávají s novými problémy k řešení. V této lokalitě stojí dva bezbariérové domy po 100 bytech, takže frekvence hendikepovaných je daleko větší než v kterékoliv jiné lokalitě v Praze. 1. problém - multikino s 18 sály s moderními technologiemi. Ovšem velkým zklamáním je přístup pro zdravotně postižené – vozíčkáře. Přestože jsem od začátku stavby, jako členka komise pro zmírnění negativních dopadů stavby, upozorňovala na to, aby byla možnost vyhrazených sedadel ve středu nebo vzadu, nebyl na to brán zřetel. Ve všech sálech jsou vyhrazena 2 místa v první řadě na boku hned u plátna. Takže vozíčkář po zhlédnutí projekce může jít ohluchlý rovnou na rehabilitaci krční páteře. Škoda, že někde to jde - viz multikino na Černém Mostě - a dnes v 21. století se potýkáme s takovouto diskriminací našich postižených spoluobčanů. 2. problém - do 11. 10. byla WC pro vozíčkáře v OC Chodov volně přístupná. Po tomto datu jsou uzamčena a použitelná jen s tzv. euroklíčem. Klíč vozíčkáři běžně nevlastní a nelze si ho v OC půjčit, takže toto opatření je pro ně výraznou komplikací. Proč nejsou „vozíčkářská“ WC volně přístupná jako byla dříve a jako jsou přístupná všechna ostatní WC?


• Starosta Jirava odmítl 700 mil. korun pro občany Prahy 11 | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Před více než rokem bylo dokončeno 200 bytů v areálu Zahrady Opatov. Od té doby díky neschopnosti starosty Jiravy a radních ANO a TOP 09 nejen, že zejí prázdnotou, ale MČ hradí nemalé náklady na jejich ostrahu a vytápění. Hnutí pro Prahu 11 se po nástupu na radnici v r. 2014 rozhodlo tyto byty prodat a výnos z prodeje cca 700 mil. Kč investovat do zanedbané infrastruktury a vybavenosti JM. Po odvolání HPP11 z Rady sice ANO a TOP 09 pokračovaly v přípravě prodeje, ale ve svém snažení projevili jejich radní absolutní diletantismus a za rok neprodali jediný byt. V říjnu 2017 však ANO a TOP 09 změnily svůj názor a pod tlakem Mlejnského uskupení Jižní Město – náš domov, ODS, ČSSD a KSČM, jejichž hlasy potřebují pro udržení se na radnici, přivolily k pronájmu těchto bytů. O tom, že změna názoru měla pouze politický podtext, svědčí absolutní nepřipravenost dalších kroků: jak a komu byty pronajímat. Kdo bude těch 200 vyvolených? 700 milionů, které mohly být použity ve prospěch VŠECH občanů JM, tak do pokladny MČ nedoputují „díky“ Jiravovi a zastupitelům z ANO, TOP 09, KSČM, ODS, JM-ND a ČSSD. JM tak bude dál chátrat. Brzy bude šance to změnit, volby jsou již za necelý rok!


• Za kolik dní se stane Jižní Město neobyvatelné, když nepoteče pitná voda? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D, HPP 11

Takto přivítal na přednášce o vodě své posluchače známý český egyptolog prof. Miroslav Bárta, který se věnuje příčinám zániků vyspělých civilizací. Jižní Město si vybral jako příklad aglomerace s hustou bytovou zástavbou, kde dopady mohou být fatální. Tak kolik jste odhadli? Pokud jste odhadli pouhé tři dny, tak jste se shodli s prof. Bártou. Myslím si, že odhad prof. Bárty je realistický, protože pokud by například došlo k několikadennímu výpadku elektřiny (black out) s porušením distribuční sítě elektřiny v Praze, tak by se nepodařilo vytlačit do kohoutků pitnou vodu z důvodu výpadku čerpadel a zásobování cisternami nebo balenou vodou by nestačilo. Jižní Město by se stalo městem duchů po třech dnech vyčerpání paliva do záskokových zdrojů. Důležité je, že dopady takového rizika můžeme významně snížit tím, že se budeme již dnes chovat ekologicky, tedy s respektem k přírodě, jako naši moudří předci. Například budeme již dnes chránit přírodní mokřady před vysycháním. Dnes jsou významné pro rekreaci, ochranu živočichů, rostlin a podzemní vody. V budoucnu nás ovšem mohou zachránit před možnou katastrofou jako zdroj vody k našemu přežití.


• Pronájem Zahrad Opatov - kdo udržuje „klondike“? | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Zlatá horečka na Aljašce vypukla v roce 1896. To v Čechách vypukla o 100 let později a přežívá tu dodnes. Zlatokopové si tehdy vykolíkovali svá území, jeho vlastník tam měl výlučné právo rýžování zlata. V Čechách moc zlata již nezbylo, tak zlatokopové vymysleli vykolíkovat dodavatelské vztahy. Například: vykolíkujete si nějaký dům a bez vašeho souhlasu a podílu tam jiný dodavatel těžko dostane třeba internet. Kde je volná soutěž? Když si takto kolíkují podnikavci mezi sebou, co dělat, ať si to vyhodnotí koncový zákazník. Při zapojení městských peněz však má záležitost jinou příchuť. Městská část se zavázala odkoupit projekt Zahrady Opatov za starosty Mlejnského bez diskuse o podmínkách. Projekt není dobrý, prý se tam již objevuje plíseň v bytech, a to tam nikdo nebydlí, ve dvou kolech se nenašel kupec na některé byty. Rada se tedy rozhodla shodit své vlastní usnesení o prodeji, stanovení ceny se vyhnula pronajímáním. Na dodávku internetu tam má T-Mobile věcné břemeno s výlučným postavením. Rada ANO a TOP to neřeší, pan Prokop se ptá, proč se tím vůbec zabývat. Inu „klondike“ a prospektoři. Správné by bylo zajistit podmínky rovné soutěže. Že, pravičáci!


• Korupce v přímém přenosu? ANO dostalo půl miliónu od developera | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

U Kunratického lesa na Roztylech chce stavět PASSERINVEST GROUP, a.s. Prodeveloperská radnice Prahy 11 ANO + TOP 09 tlačí výstavbu administrativního komplexu Interlov. Na transparentní účet ANO přispěl 7. září 500 000,- Kč PASSERINVEST GROUP, a.s. Tak už víme, proč P. Jirava (ANO), starosta Prahy 11 (kterého drží u moci obvinění zastupitelé D. Mlejnského), O. Prokop (ANO), zastupitel Prahy 11 a hl. m. Prahy, J. Říčař (ANO), radní Prahy 11, A. Krnáčová (ANO), primátorka Prahy, tlačí na schválení administrativního komplexu Areál Interlov u lesa na Roztylech od PASSERINVEST GROUP, a.s. Záměr navíc potřebuje od magistrátu změnu územního plánu z území nezastavitelného na zastavitelné. U Kunratického lesa nebezpečný precedent. Jsme svědky „transparentní korupce“? Zábavný je v tomto kontextu billboard hnutí ANO umístěný na křižovatce Augustinova/Hrdlličkova na Roztylech, kde slibuje pan Babiš, jak zatočí s korupcí...


• Krásný podzim a volby za dveřmi | Jiří Dohnal, Pirátská strana, HPP 11

Mám ten pocit, že se věci daly pomalu, ale jistě do pohybu. Co mám konkrétně na mysli? Nastal podzim, teploty se mírní, jsme po dovolených a prázdninách. V tomto období standardní situace - děti začaly opět chodit do jihoměstských školek a škol, náš život se vrátil do zaběhlých kolejí. To, co je však za dveřmi, zatím někteří z nás vnímáme jen okrajově. Za pár dní proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po prázdninách a dovolených nastal návrat do „demokratické reality“, kdy budeme rozhodovat o společné budoucnosti naší země. Proč společné? Týká se totiž každého z nás, tedy i obyvatel našeho Jižního Města, městské části Prahy 11. Je čas po více než 25 letech na změnu. Jsme připraveni, půjdete do toho s námi? Krásný podzim a lepší budoucnost nám všem přeje Jiří Dohnal, Pirátská strana, HPP 11 (Příspěvek zaslaný 5. 9. 2017, který nebyl zařazen před volbami do Poslanecké sněmovny vzhledem ke svému obsahu, je zařazen do Klíče 12/2017)

oddelicka

Klíč 2017/11 | ZDE

• Občané Prahy 11, přijďte na zasedání zastupitelstva, je to lepší než silvestr! | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Dnes 5. 10. 2017 od 9.00 probíhalo přerušené zasedání zastupitelstva ze dne 7. 9. 2017. Jak jste dnes mohli sledovat na webu MČ P11 nebo HPP 11, zasedání zastupitelstva začalo min. s hodinovým zpožděním vzhledem k obstrukci současné koalice ANO, TOP 09, ČSSD, zbytků ODS a JMND v čele s Mgr. Mlejnským, neboť se čekalo, až dorazí potřebný počet jejich zastupitelů, aby se mohlo jednat, respektive aby tato koalice v případě hlasování měla potřebnou většinu 23 hlasů. Když se koalice sešla v potřebném množství, zasedání se okamžitě změnilo v napadání HPP 11, že za všechno může, provádí obstrukce tím, že má neustále k něčemu připomínky. A nyní ten silvestr: zasedání vrcholilo bodem prodeje nebo pronajímání „Zahrady Opatov“, a protože se blížila 19. hod., bylo nutné hlasovat, aby se zasedalo i po devatenácté. Když hlasování koalici 3x nevyšlo (z potřebných 23 měla jen 22 hlasů), hlasovalo se tedy po čtvrté a světe, div se, sehnala 23 hlasů. Ale ouha, jeden z nich po devatenácté odešel a musela nastoupit obstrukce koalice v podobě přestávek na klub, aby dorazil další 23. a přehlasovali zbytek, což se jim nakonec povedlo.


• Nejvyšší péče o příspěvek zastupitele neboli TOP cenzorský zásah | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11 

„Tak nám je zase zvolili, paní Müllerová,“ řekl by Švejk po svobodných volbách. Čas oponou trhl a všichni zas máme běžné starosti. Tedy již mohou vyjít i názory, jež byly shledány jako nedovolené z hlediska volebního zákona. A co prý takovým bylo a jest? V mém názoru pro říjen dovolil jsem si připomenout rozdávání zmrzliny z obecního panem Lepšem. I dostal jsem dopis úřední, že prý názor nemůže být nyní otisk-nut, se zdůvodněním, že to neumožňuje zákon o volbách do parlamentu. A to jsem nikam nekandidoval. V dopise ještě tučně zdůrazněno, že za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující strany či jejich kandidáta. Podepsán, no samozřejmě kandidát TOP 09 pan Lepš. Tentýž pan Lepš, který, když se mu to ho-dilo, neváhal z pozice radního na zastupitelstvu poučovat, že politik musí nějakou tu kritiku unést, a nic nevadilo, že tenkrát se jednalo o informace zhusta nepravdivé, zkrátka politik musí kritiku vydržet. Zřejmě moc dobře pochopil, pan Lepš, že rozdávat před volbami zmrzlinu z obecního by prospěch TOPu neudělalo. Ale že je štědrý. „Já jsem vám tak rád, paní Müllerová, za tu péči,“ řekl Švejk, „vždyť já mohl jednat protizákonně!“

Komentář redakční rady Klíče pod článkem v Klíči 11/2017:

Vážený pane Krautwurme, nemám nejmenší problém s tím, abyste kritizoval rozdávání zmrzliny prvňáčkům v první školní den, což je zvyk inspirovaný jinými městskými částmi. Ostatně tuto Vaši kritiku si všichni o pár řádků výše mohou přečíst, na tu máte plné právo. Váš příspěvek zastupitele navržený do říjnového Klíče nebyl otisknut jednoduše proto, že porušoval zákon č. 247/1995 Sb. o volbách. Toto je názor právního oddělení radnice, který jsem Vám za redakční radu zaslal jako vysvětlení, proč Váš příspěvek nemohl být otištěn. Radniční média totiž dle tohoto zákona nelze využívat ve volební kampani - ani v pozitivním, ani v negativním smyslu. A ve Vašem příspěvku byly volby tím či oním slovem zmíněny nejméně 6x. Všechny ostatní politické subjekty na Praze 11 tento zákon respektovaly a žádné volební komentáře do Klíče před volbami neposlaly - jedinou výjimkou bylo Vaše Hnutí pro Prahu 11, které do Klíče zkusilo prosadit hned tři takovéto příspěvky. Jakub Lepš, zástupce starosty Prahy 11


• Občané z lokality Šalounova nesouhlasí s parkovištěm P+R Opatov | Martin Farmačka, HPP 11

Dne 20. 9. 2017 zorganizovalo HPP 11 kontaktní akci před domem s peč. službou Šalounova. Cílem bylo přímo informovat místní občany o výstavbě hromadných garáží P+R Opatov, odůvodňovaných potřebou Středočechů odstavit si sem auta při cestě za prací v Praze. A na zdraví to mají odnést naši senioři! Projekt prosazuje radnice starosty Jiravy (ANO) a radního pro územní rozvoj Urbánka (TOP 09), stavba je naplánovaná do těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou a rezidenční zástavby v ul. Šalounova a Nad Opatovem, v místě vzrostlé izolační zeleně, jež bude odstraněna. Během hodiny se zastavila téměř stovka občanů odsuzujících výstavbu na tomto místě. Kulisu dělal transparent používaný v časech despocie pana Mlejnského a není bez zajímavosti, že jeho úderná hesla jsou opět aktuální: „Prodáváme obecní majetek za zlomkové ceny.“ | „Dezinformujeme veřejnost.“ | „Likvidujeme zelené plochy.“ | „Sloužíme developerům.“ Foto i video z akce naleznete na našem webu, který sem nesmím uvést. V současné době je na papírových peticích, roznášených místními dobrovolníky, více než 250 podpisů. Cenzurovaná věta: Váš podpis můžete připojit na el. petici zde > https://e-petice.cz/propatov


• Nestandardní. Amatérské, nebo účelové? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Jak hodnotit jednání vládnoucí koalice, která naplánovala na stejný termín s veřejně přístupným jednáním zastupitelského Výboru pro rozvoj a životní prostředí ve středu 6. září trucpodnik - „setkání vedení MČ s občany na téma územního rozvoje“ v ZŠ Pošepného? Proč rovnou nevyužila jednání výboru? Předsedou výboru je přece také představitel koalice. Nabízí se jediné vysvětlení: ANO a TOP 09 nestačí, že v osmičlenném výboru má klub HPP11, který představuje 40 % členů zastupitelstva, jediného zástupce. Takový výbor je nejspíš pořád nebezpečně pluralitní a je třeba ho odsunout na vedlejší kolej. Přitom jednání výboru vychází ze zákona, zatímco takzvané „setkání vedení s občany“ je neoficiální a především zcela nezávazná propagační akce - bez řádného hlasování, závěru a zápisu. Radní takovým způsobem reagovali na opakovanou žádost členů výboru, aby se účastnili jeho jednání. Vypovídá to o jejich pokřivené morálce, o jejich vztahu k občanům, k zastupitelstvu i k zákonům tohoto státu.


• Má ještě vůbec cenu posílat názory zastupitelů? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Současná rada omezila příspěvky na 1250 znaků a odmítá akceptovat členění na odstavce (asi se snaží vzbudit dojem, že opozice se neumí vyjadřovat). Zároveň vytrvale zmenšuje velikost písma. Některým kolegům předepisu-je, co musí vypustit nebo upravit, a subjektivně hodnotí údajnou „nepravdivost“ obsahu. Pro koaliční zastupitele neplatí závazný termín odevzdání a mají možnost na své méně rovnoprávné kolegy reagovat v témže čísle. Mně nebyly v září a říjnu zveřejněny příspěvky vůbec. K prvnímu jsem dostal komentář po měsíci, na výslovnou žádost, ke druhému vůbec. Předpokládám, že někteří radní se rozhodli zneužít svého postavení, protože v době, kdy se pokoušejí kandidovat do Poslanecké sněmovny, je jim jakákoli kritika zvlášť nemilá. Samozřejmě – i tento příspěvek může skončit v koši. V Praze 11 je dnes bohužel možné všechno. Je jasné, že pro objektivní informování občanů musíme hledat další kanály. Pány cenzory bych chtěl ujistit, že až oni budou, jak doufám, sami v opozici, budu vždy pro, aby své názory alespoň v minimálním rozsahu prezentovat směli. Jednak se jich nebojím, a především to patří k zásadním principům civilizované společnosti.


• Podporuje radnice ANO a TOP záměr BD Ovčárna na Roztylech? | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

V květnu byl radnici předán zásadní nesouhlas s projektem - petice se 468 podpisy a podporou místních SVJ/BD a spolků. Petice dosud nebyla vypořádána, nedočkali jsme se odpovědi na naše argumenty. Na setkání s občany 6. 9. na ZŠ Pošepného starosta Jirava neunesl kritiku od místních obyvatel a setkání předčasně ukončil. Na jednání zastupitelstva 5. 10. zastupitelé (mimo HPP11) odmítli tento záměr projednat. BD Ovčárna ruší stávající parkovací dům hotelu Globus a vyhání auta nájemců na ulici, kde již v současné době není kde parkovat! Přímo na okraji lesa místo jezírka, parčíku a podloubí u hotelu Globus vyroste parkoviště pro potřeby hotelu. Takto si „rozvoj“ našeho bydliště nepředstavujeme! Pokud radnice Ovčárnu neodmítne, budeme požadovat kompenzaci za zhoršení parkování, statiky domů a našeho zdraví. Dle aktuálních dat SZÚ kvůli znečištění ovzduší v Praze každý den předčasně umírá 1,5 člověka a každý z nás je připraven minimálně o 10 měsíců života. Aktivity proti zahušťování našeho bydliště mají smysl. I díky odporu veřejnosti došlo ke stažení záměru megalomanského parkovacího domu v Gregorově ul. a odmítnutí bytového domu Holušická ze strany radnice.

• Volme do parlamentu strany, které hájí zájmy občanů po dobu mandátu a ne jenom před volbami! (cenzurovaný článek v říjnovém Klíči) | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11


Nelze věřit politikům, kteří se o občany zajímají jen před volbami, aby následně svoji moc využívali jen ve svůj prospěch. Pak je již občan hájící svá práva obtěžuje, tak ho ignorují. Občan brzy pochopí, že ho opět nikdo do dalších voleb neposlouchá, tak rezignuje a omezí se na zajištění prostého přežití své rodiny. V demokratických zemích je monopol moci politických stran vyvážen aktivní účastí občanů v referendech nebo správních řízeních se soudní ochranou. Jenže spekulace s pozemky a reality jsou u nás tak lukrativní, že není zájem mocných politiků a vlastníků hledat shodu se zájmy občanů v správním řízení a napravovat nezákonná rozhodnutí úředníků správním soudem. Proto byl přijat Parlamentem nový stavební zákon, který vy-lučuje účast veřejnosti, spolků ve správních řízeních. ANO, ČSSD, ODS, KSČM prosadily a schválily tento totalitní zákon, který nás posouvá do zemí, kde vládnou oligarchové a právo je nedostupné a nevymahatelné. Jsem rád, že náš senátor Ing. Kos zvolený na Praze 11 za HPP11, KDU-ČSL, Piráty a Zelené podal se svými kolegy ústavní stížnost, a věřím, že uspěje.

oddelicka

Klíč 2017/10 | ZDE

• Parkoviště P+R před okny DPS Šalounova. Komu ku prospěchu? | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

Velkokapacitní P+R na Opatově pro 550 aut Středočechů prosazují pánové Dolínek (ČSSD, radní magistrátu), Jirava (ANO) a Urbánek (TOP 09), oba Praha 11. Umístění P+R ke stávající panelové zástavbě vymyslel developer Sklenka, aby jiné své pozemky zbavil zátěže veřejné služby. Snaha současného vedení radnice P11 prosadit P+R je až neuvěřitelná. Obyvatelé ulic Šalounova a Nad Opatovem budou mít emise a hluk z provozu parkoviště přímo do oken svých bytů, výstavbou bude zlikvidována 40 let stará kvalitní izolační zeleň. Parkoviště P+R nezvýší stávajícím obyvatelům kapacitu parkování, jen přivede další provoz a zhorší kvalitu bydlení. To je politika ANO a TOP 09 podporovaných JM-ND, komunisty, ODS a ČSSD. Zastupitelé zvolení za Hnutí pro Prahu 11 tento projekt považují za škodlivý a bez prospěchu obyvatelům JM. Činíme všechny dostupné legální kroky proti výstavbě této parazitní stavby.


• ZŠ Pošepného - jak zpackat přípravu rekonstrukce jídelnyPhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Na úvodních třídních schůzkách prvňáčků 7.6.2017 se dozvídáme, že plánovaná rekonstrukce jídelny ZŠ Pošepného před prázdninami nezačne a děti budou nejméně dva měsíce docházet na obědy do již přetížené jídelny ZŠ Campanus. Ještě v dubnu ZŠ Pošepného s rekonstrukcí počítala a přizpůsobila konec školního roku. V čem je problém? Je v tom, že radnice MČ Praha 11 obdržela dotaci na rekonstrukci jídelny ZŠ Pošepného již v prosinci 2016 a za celý půlrok nebyla schopna dotáhnout včas výběrové řízení. Rada MČ Praha 11 nebyla ani schopna školu na svoji neschopnost včas upozornit, protože škola připravená byla, a včas. V zápisku z třídní schůzky 24.4. 2017 mám napsáno: „škola končí 12.–16. 6. kvůli rekonstrukci jídelny.“ Nakonec se objevila 3. 7. 2017 zpráva radnice – jídelna ZŠ Pošepného se nakonec letos rekonstruovat nebude. Díky bohu, že Radě došlo, že v této zpackané akci nemá smysl přes letošní prázdniny pokračovat. Děti nebudou na obědy docházet, budou však nadále obědvat v jídelně hygienicky pochybného stavu. Komunikace s rodiči je tragická - zpráva na webu MČ je bez podpisu, zpráva rodičům žádná, odpovědný pro školství Lepš mlčí. Příští rok znovu a lépe.


• Nerozdělený zisk od roku 2015 do současné doby | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Ing. Kos, tehdy radní pro finance, na jaře 2015 poukazoval na skutečnost, že JMM, a. s., jako společnost zřizovaná MČ Praha 11, zbytečně vytváří zisk, z velké části na úkor MČ P11, který by se dal využít jinak, aby nedošlo ke dvojímu zdanění. Na tvorbě neúměrného zisku se v JMM podílí středisko č. 11 - správa bytů a č. 12 - správa nebytů. I když v roce 2016 byla u stř. 11 snížena mandátní odměna za správu byt. jednotek, na základě snahy HPP 11, nebylo to tak razantní snížení, které by mělo vliv na snížení nerozděleného zisku. Obdobně tomu bylo i u stř. 12. Přesto, že se část zisku využívala zpětně na zajišťování oprav objektů ve správě JMM od MČ Praha 11, proinvestovalo se méně, než bylo, s ohledem na potřebu snížit nerozdělený zisk, potřeba. Podotýkám, že stř. 11 a 12 vede Ing. Kováč (zastupitel za ANO). Ani případné nákupy techniky pro středisko 15 - správa zeleně, by nedokázaly snížit nerozdělený zisk. K tomu ani nedošlo. Při pohledu na výroční správu JMM zjistíme, že nerozdělený zisk činí něco přes 16 mil. Kč – bude tedy opět něco pro státní pokladnu. Ještě že stř. 16 mělo ztrátu přes 3 miliony - pod vedením zastupitele Mgr. Stárka (TOP 09).


• ANO, prostě vás umlčíme | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Díky poslancům a senátorům za ANO, ČSSD, ODS, STAN (a TOP 09 při 1. čteních zákona) a jednotlivcům z KDU-ČSL přišli lidé v tomto roce o svá občanská práva, aby stavaři a nadnárodní koncerny mohli na našem zdraví a životním prostředí vydělat. Novelami stavebního zákona a EIA dochází k vyloučení širší veřejnosti a spolků z rozhodování o povolování staveb, které mohou mít zásadní dopad na své okolí (např. supermarkety, garážové domy, bytové a admin. soubory). U takových záměrů lze rovnou zahájit územní řízení, které mohou připomínkovat pouze vlastníci okolních dotčených nemovitostí. Brabec (ANO) je prvním ministrem ž.p., který bere lidem občanská práva! Při projednávání zákona o EIA v Senátu odmítl návrh ing. Kosa na vrácení veřejnosti do stavebních řízení. Ministryně Šlechtová (též ANO) tvrdí, že zájmy veřejnosti mají hájit přede-vším zastupitelstva. Smutnou praxi zapomínání předvolebních slibů (např. o výstavbě), a že radní vědí nejlépe, co je pro občana nejlepší, bohužel známe i z Prahy 11. Četná úspěšná odvolání v územních a stavebních řízeních na Praze 11, vyhrané žaloby a precedentní rozsudky soudů ukazují, že ani úřady nekonají vždy správně a že kontrola občany je více než potřeba.

Neuveřejněno redakční radou Klíče s odkazem na volební zákon a příslibem uveřejnění v listopadu, což se však nestalo:

• Volby jsou radostný den občana - projev svobodné vůle | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Ať se natěšeně chystáte nebo jste již odvolili (pro nejistotu vydání v říjnovém čísle) tak stojí zapřemítat, jak to tuná chodí. Ve světě marketingu a přetvářky se právě před volbami počíná školní rok rozdáváním zmrzliny (za asistence zást. starosty za TOP; proč ne, když z obecního; děti budou mít radost). Také je vhodné natřásat si pírka před televizními kamerami (zást. starosty za ANO; na zahájení tamtéž). Nic nevadí, že vlastní volební program se po obsazení pozic neplní, ba jaksi koná se zhusta pravý jeho opak. Viz: další zahušťování nepřipustíme, versus Jižní město potřebuje nové byty! Ale dosti našeho komunálu. V letošních volbách jde o velké věci. Parlament, vrcholný zákonodárný orgán! A tady úkol zní: dostaň čápa. Nic proti tomu, škodné ptactvo je třeba lovit (viz. modré straky). Kdyby pan čáp neklapl zobákem, že těžba lithia má zůstat v rukou státu. Jde o pakatel, nějaké ty miliardy k vyvedení do cizích rukou, při těžbě nyní strategické suroviny. Ale myslel to vážně? A co ti ostatní, jak mysleli vážně nápravu tzv. církevních restitucí?Tak až budete sami za plentou, vzpomeňte na minulé sliby a vyjádřete NE těm, co vás již zklamali. Ne z Vás dělá to, čím jste.

oddelicka

Klíč 2017/09 | ZDE

• Konflikt zájmů starosty Jiravy (ANO) aneb nájemné pro manželku za „hubičku“ | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Rada MČ schválila minulý rok prodloužení nájemní smlouvy části ZŠ Pošepného nám. Soukromé vyšší odborné škole umění a reklamy, s. r. o. Na tom by jistě nebylo nic divného, pokud by: 1) ředitelkou a jedinou společnicí této soukromé školy nebyla manželka radního Jiravy Mgr. Andrea Jiravová-Čapková 2) radní Jirava nebyl členem školské rady této školy 3) nájem nebyl prodloužen o nestandardních deset let 4) výše nájemného nebyla pouhých 516 Kč/m 2 /rok 5) členem Rady MČ, která nájem schválila, nebyl sám starosta Jirava. Prostory v ZŠ jsou tak na 10 let pronajaty za nájemné, které je nižší než nájemné v sociálních bytech (to činí 780 Kč/m 2 /rok). Přičemž soukromá škola není ničím jiným než podnikatelským subjektem, navíc vybírá nijak zanedbatelné školné. Každá koruna ušetřená na nájemném, se tak projeví na zvýšení zisku této školy, tzn. zisku rodiny Jiravových. Proč MČ Praha 11 nevyžadovala vyšší nájemné, tak jako u pronájmu učeben v ZŠ Miličov (1200 Kč/m 2 /rok) nebo u SCIO školy (750 Kč/m 2 /rok)? Jistě si odpovíte sami. Domnívám se, že člověk, který směšuje zájmy rodinného byznysu se zájmy MČ, nemůže být starostou. Pane Jiravo, odstupte!


• Starosta Jirava dal souhlas k betonování Jižního Města | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Na konci Hájů, mezi zástavbou řadovými domky, je krásná louka. Původně byla určená pro výstavbu rodinných domků, ale po mnohých peripetiích skončila ve vlastnictví fy Central Group. Mlejnského radnice dala v r. 2009 firmě k pozemku dárek - souhlas s navýšením míry využití území, což v praxi znamená, že na daném palouku může postavit neuvěřitelných 500 bytů. Toto rozhodnutí vzbudilo občanskou nevoli, záměr by výrazně zhoršil kvalitu bydlení v klidné lokalitě Hájů. Navíc je v místě překročena koncentrace znečišťujících látek, hladina hluku a panuje zde katastrofální dopravní situace. Developer se do r. 2016 ani nesnažil posunout záměr do dalšího úředního projednávání, protože negativní stanovisko k výstavbě měla z výše uvedených důvodů i radnice. Podotýkám radnice za starosty Štylera. Jen několik měsíců vládnutí starosty Jiravy ale stačilo k tomu, aby Rada MČ P11 vydala se záměrem souhlasné stanovisko. Záměrem lehce poupraveným, ale se všemi negativy původního. Betonování Jižního Města je tak znovu obnoveno. Dnes na Hájích, zítra na Roztylech, pozítří na Chodově. Nenechme si od vedení P11 (ANO a TOP 09) zničit kvalitu bydlení.


• Hrozí dětem místních občanů ztráta využití školních pozemků, když na nich budou stát soukromé objekty? | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Komerční stavby soukromých subjektů na pozemcích škol považuji za velmi rizikové, protože banky a investoři se budou přirozeně snažit maximalizovat zisk komerčním využitím. Obávám se hrozby, že pokud MČ nebude připravena dlouhodobě finančně sanovat budoucí požadavky soukromého subjektu, tak pozemky škol přestanou sloužit svému primárnímu účelu, místní školní mládeži. MČ prakticky nebude moci vypovědět smlouvu po několik desetiletí bez obrovské fi nanční ztráty. Pro všechny by měl být mementem nevýhodný „sanační“ odkup ubytovny Sandra za pana Mlejnského - a to nešlo o děti. Pan Lepš (TOP 09) a Prokop (ANO) z redakční rady měsíc cenzurovali vydání mého červencového článku v Klíči o výstavbě soukromé lední plochy na ZŠ Ke Kateřinkám, aby mne v navazujícím článku pomluvili. Má kritika se prý neslučuje s mým hlasováním v zastupitelstvu. Nepíší pravdu. Jako většina mých kolegů z HPP 11 jsem nehlasoval pro „Smlouvu o zřízení práva stavby“ na pozemcích školy na zastupitelstvu 1.9.2014, kde byla schválena. Co se jim nehodí, pomíjí, ale tentokrát se alespoň pod své názory podepsali a neschová-li se za anonymitu redakční rady.

oddelicka

Klíč 2017/7-8 | ZDE

• Jak se za exstarosty Mlejnského připravoval tunel na školní pozemky a sportoviště, který stále pokračuje? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Podnikavci kolem ODS vždy hledali cesty, jak pozemky, sportoviště a veřejné dotace co nejlépe využít ke svému soukromému prospěchu. Nejprve nechali školní areály zpustnout, aby je následně mohli nabídnout k nevýhodným dlouhodobým pronájmům svým kamarádům. Jenže v cestě tomuto plánu stáli Mlejnskému úspěšní ředitelé škol, kteří tato sportoviště uměli efektivně využít, a proto byli účelově odvoláni za údajné „kšeftování s pronajímáním sportovních hřišť“ (citát předsedy ODS Janečka). Například byl odvolán ředitel ZŠ Campanus Střihavka a ZŠ Květnového vítězství Kokšal. Když se pan ředitel Střihavka, opoziční zastupitel, bránil proti vykonstruovaným obviněním soudně, byl tak úspěšný, že mu MČ musela zaplatit téměř 1/2 milionu Kč jako mimosoudní vyrovnání. Dnes je váženým ředitelem v jiné MČ. Na ZŠ Mikulova si dosadili na pozici ředitele loajálního člena ODS Pulkerta, který dokonce kandidoval za ODS i do zastupitelstva. Jak probíhalo výběrové řízení, když neměl pedagogickou praxi? Až rodiče s učiteli zjistili, že neumí učit a padělal pedagogický diplom. Naštěstí byl tento člen ODS již pravomocně odsouzen.


• Co je špatně na financování plaveckého bazénu a zimního stadionu na Jižním Městě a proč nelze tato sportoviště financovat z fondů EU nebo tyto fondy nově naplňovat přímo Prahou, bohatým regionem EU? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Když cestujete po Evropě a jdete si zaplavat nebo zabruslit, vidíte na cedulce u vstupu, že sportoviště jsou většinou postavena zcela nebo z valné části z fondů EU, vlastněna městem a provozována ve veřejném zájmu. Proč tomu tak není na Jižním Městě? Panu exstarostovi Mlejnskému by ovšem nebyla nikdy podle těchto přísných kritérií schválena výstavba předraženého 25 m bazénu. Výsledkem je, že každá rodina na Jižním Městě musela navíc zaplatit ze svých peněz u MČ na stavbu bazénu několik desítek tisíc korun. Bohužel z fondů nebude ani fi nancována výstavba zimního stadionu umístěného nevhodně v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, protože ho bude stavět privátní subjekt. Z dlouhodobého pohledu hrozí, že pokud soukromý subjekt nebude schopen bankovní úvěr pravidelně splácet, přijde MČ navždy i o školní pozemek pod zimním stadionem. Umístění zimního stadionu je nevhodné i z hlediska provozu. Efektivní využití by bylo 24 hodin denně, a proto by měl být umístěn mimo obytnou zónu, aby okolní obyvatele nerušil po 22. hodině. Když cestujete po Evropě a jdete si zaplavat nebo zabruslit, vidíte na cedulce u vstupu, že sportoviště jsou většinou postavena zcela nebo z valné části z fondů EU, vlastněna městem a provozována ve veřejném zájmu. Proč tomu tak není na Jižním Městě? Panu exstarostovi Mlejnskému by ovšem nebyla nikdy podle těchto přísných kritérií schválena výstavba předraženého 25 m bazénu. Výsledkem je, že každá rodina na Jižním Městě musela navíc zaplatit ze svých peněz u MČ na stavbu bazénu několik desítek tisíc korun. Bohužel z fondů nebude ani fi nancována výstavba zimního stadionu umístěného nevhodně v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, protože ho bude stavět privátní subjekt. Z dlouhodobého pohledu hrozí, že pokud soukromý subjekt nebude schopen bankovní úvěr pravidelně splácet, přijde MČ navždy i o školní pozemek pod zimním stadionem. Umístění zimního stadionu je nevhodné i z hlediska provozu. Efektivní využití by bylo 24 hodin denně, a proto by měl být umístěn mimo obytnou zónu, aby okolní obyvatele nerušil po 22. hodině.

Vyjádření k příspěvku Z. Kvítka Zděnek Kvítek poslal svůj výše publikovaný příspěvek do červnového Klíče. Jakožto redakční rada jsme jeho publikování odložili, a to kvůli této větě: „Z dlouhodobého pohledu hrozí, že pokud soukromý subjekt nebude schopen bankovní úvěr pravidelně splácet, přijde MČ navždy i o školní pozemek pod zimním stadionem.“ Tato věta je totiž lživá. Praha 11 nijak neručí (ze zákona ani nemůže ručit) obecním pozemkem za úvěr soukromého investora. Proto nikdy nemůže nastat situace - ani pokud by zmiňovaný subjekt měl úvěr a nesplácel ho - že by město o zmiňovaný pozemek „navždy přišlo“. Z. Kvítka jsme na jeho omyl upozornili a požádali o nápravu. On to odmítl a naše rozhodnutí označil za cenzuru. Nehodláme být osočováni z cenzury, proto jeho příspěvek v tomto Klíči vychází, a to včetně této nesmyslné věty. A aby té absurdity ze strany p. Kvítka nebylo málo: ve svém příspěvku kritizuje výstavbu zimního stadionu navzdory tomu, že v únoru 2015 na zastupitelstvu i on hlasoval spolu s drtivou většinou zastupitelů pro smluvní dodatek, který zajistil zřízení práva stavby pro vybudování tohoto areálu. Ale přece mu fakta nebudou stát v cestě k „dobrému“ opozičnímu článku, že? | Ing. Ondřej Prokop (ANO) + Mgr. Jakub Lepš (TOP 09)


• Co s tebou dál, Jižní Město? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Naše městská část je jedním z nejhustěji obydlených míst v republice. Žije zde 7 883 obyvatel na km 2 (v celé Praze 2 582, hustěji je pouze v Praze 2 a 3). Občanská vybavenost Prahy 11 je slabá a obecní majetek minimální. Většina dnešních členů Rady MČ v ní sedí už od voleb 2014. Zástupci ANO loni vytlačili HPP 11, převzali moc a nahradili svoje vlastní programové prohlášení útržkovitým seznamem „Jedenáct bodů pro Prahu 11“ (kontrolní otázka – kolik bodů by měl, kdyby vládli v Praze 1?). Připravované koncepční záměry Rady jsou alarmující. Je prý třeba postavit nové byty pro mladé rodiny: Kde, když volné pozemky nejsou? Budou se pro každou další generaci vtlačovat nové byty mezi staré? Kde jsou meze takového uvažování? Občanskou vybavenost chce Rada „obohatit“ dlouholetými pronájmy školních hřišť soukromým podnikatelům, kteří na nich vybudují placená a monofunkční zařízení, jako tenisové kurty nebo zimní stadiony. Kde potom budou sportovat děti, i ty z oněch „nových bytů“? Je to krajně nezodpovědné nakládání s posledním obecním majetkem, který Praze 11 zbývá. Zahušťování zástavby i odebírání školních hřišť původnímu účelu má společný rys: v obojím by se točily velké peníze.


• Bytový dům Ovčárna v ul. Gregorova | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Zatímco se na radnici již delší dobu mluví o vybudování lehkých parkovacích domů jako řešení kritického parkování, na Roztylech se plánuje zrušení fungujícího garážového domu. Na dvoupatrovém parkovacím domu v Gregorově ul., jenž patří hotelu Globus, má být nastaveno 8 pater s byty. Místa v parkovacím domě zaberou majitelé bytů, náhradní parkování pro hotel má být vybudováno místo stávajícího parčíku a jezírka severně od hotelu. Již v současné době je parkování na Roztylech kritické – kde zaparkují vozidla vymístěná z garážového domu? Nesouhlasíme se zahušťováním zástavby, nárůstem obyvatel a prohubováním defi citu občanské vybavenosti, stejně jako se ztrátou hodnoty okolních nemovitostí díky ztrátě výhledu, sníženému oslunění bytů a navýšení hluku. Nemluvě o vlastní výstavbě záměru – ul. Gregorova je pro nutnou stavební techniku neprůchodná. Zástupci SVJ, spolků a občanů předali radnici jasný nesouhlas s tímto záměrem - bude ale vyslyšen? Obávám se, že za současné konstelace na radnici o podobných záměrech na Praze 11 ještě uslyšíme, zvláště když se na rozhodování podílí lidé jako D. Mlejnský - člen Výboru pro územní rozvoj, obviněný z machinací s městskými pozemky a dotace mi z EU.


• Pane Mgr. Stárku a vám na roveň postavení straníci z TOP 09 a ANO! | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Přemýšlel jsem, zda-li vám mám na čl. v „Klíči č. 5“ odpovídat, abych nevypadal před lidmi jako „potrefená husa“. Nedalo mi to však, a chci se proto podělit se čtenáři Klíče o situaci, jak to vůbec na Praze 11 vypadá s rozložením „opravdových“ zastupitelů, kteří hájí zájmy MČ Praha 11. Ti se v pravý čas rozhodli odvolat mne z funkce předsedy představenstva JMM, a. s. Po vypovězení koaliční smlouvy dnes již bývalých partnerů z ANO a TOP 09 bezdůvodným odvoláním radních za HPP 11 jim bránily v celkovém uchopení moci na Praze 11 některé funkce, které zastávali členové HPP 11. Ve většině orgánů MČ Praha (výborů a komisí) byli zástupci HPP 11 nahrazeni jinými občany, byť procentuálně by HPP 11 jako vítěz voleb mělo mít vždy alespoň 1/3 zastoupení. To však nezabránilo radním MČ Praha 11, aby poměr sil vyprodukovali vhodný pro sebe. A ejhle: v JMM, a. s., zůstali za HPP 11 předseda představenstva a členka DR, tak to NE, vadili by nám v práci, pryč s nimi - důvod se najde! Ale pozor, ještě je tu JMS, a. s., a další tři členky HPP 11, tož rovněž s nimi pryč. A máme volné ruce! Nebo se mýlím a je to jen zběsilá reakce na můj článek v Klíči č. 4? Asi obé pravda!


• Kdo vrátil Mlejnského na radnici? | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

Koalice ANO / TOP 09 / KSČM / ODS / ČSSD / JM-ND již nějaký ten měsíc na Praze 11 bezvadně funguje. Podívejme se ale, kdo hlasoval 23. 3. 2017 na zastupitelstvu pro zvolení D. Mlejnského do Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Prahy 11? P. Jirava, O. Balík, T. Kováč, O. Prokop, M. Pluta, J. Říčař (ANO), S. Urbánek, J. Lepš, J. Stárek, J. Mareš, T. Jileček (TOP 09), J. Belaník, J. Štefek, S. Jindráková (ČSSD), J. Gabriel, L. Zítka (ODS), D. Mlejnský, P. Sýkora, R. Korbel (JM-ND), V. Bayer, F. Hoffman, J. Semela (KSČM), P. Lukeš, J. Frey (nezařaz.). Celkem 24 hlasů z 23 potřebných.


• V životním prostředí a dopravě se zastavil čas | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Před rokem jsem byla odvolána z funkce radní pro životní prostředí a dopravu jako součást převzetí moci ANO / TOP 09 a lidmi D. Mlejnského. Kéž by se radní práci věnovali se stejným zájmem a nasazením. U ledu skončilo mnoho práce a připravených projektů. Zastavila se jednání o autobusovém propojení JM I a JM II, rozjednané záležitosti s TSK a DP, bezpečnost provozu, zastávky, přechody pro chodce, rekonstrukce podchodů. Stojí pilotní úpravy parkování např. ul. Brechtova. Občany ul. Ke Kateřinám roky trápí noční i denní vjezdy kamiónů. Byla rozjednána obnova osvětlení Blažimská - Mír. hnutí, obnovení přechodu Brodského, doplnění měřičů rychlosti. Rákosníčkovo hřiště, které vyhráli rodiče MŠ Hroncova, je neschopností Rady úplným debaklem. Kde je loni připravená rekonstrukce vnitrobloku Ledvinova/Kahovská? V řešení zůstaly komplikované restituční a majetkoprávní vztahy v zeleni a na to navazující údržba. Morálně zdevastované je Středisko zeleně JMM, a. s., bez personální i technické podpory. Mým odvoláním skončila pracovní skupina pro dětská hřiště, které se podařilo doplnit desítky herních prvků. A tak dále. Zastavil se čas, bohužel.

oddelicka

Klíč 2017/06 | ZDE

• Proč obyvatelé Prahy 11 nechodí k volbám? | Jiří Dohnal, HPP 11

Zajímavá otázka, co říkáte? Jednoznačnou odpověď vám neposkytnu, ale můžeme se společně pokusit o částečné zodpovězení. Začnu tím, že v principu poukážu na fungování a struktury tradičních politických stran. Z vyšších sfér (např. MHMP, Parlament ČR, lobbisté apod.) přicházejí pokyny, které pak řadoví členové plní. V mnoha případech je to v rozporu s potřebami nás, obyvatel. Typickým příkladem jsou developerské projekty. Další věcí je skutečnost, že politiky zajímají voliči pouze 1x za 4 roky, a to 2 měsíce před volbami. Proč? Aby se udrželi u moci a mohli tak dále prosazovat „svoje zájmy“. Prakticky to vypadá tak, že se opráší fotografie, počítačově upraví a šup s tím na reklamní plochy. Výsledkem těchto aktivit je zklamání a naštvanost, která vede k nezájmu nás o věci veřejné a prakticky to znamená nízkou volební účast. Sečteno a podtrženo. Mohou za to především politici sami, jelikož preferují své zájmy a zájmy svých politických stran před objektivními zájmy obyvatel Jižního Města - voličů, bez kterých by v politice nikdy nebyli. V HPP 11 se v roce 2014 sešli lidé, kteří stále hájí zájmy obyvatel Prahy 11, svých voličů. Pravděpodobně proto jsou dnes v opozici…


• Samé dobré zprávy, co říkáte? | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Padla vláda. Budou volby. Brzy všeho trojnásobně. Myslíte, že rozvoj městské části (MČ) ovlivňují hlavně volby komunální? Pražské zkušenosti ukazují, že ve skutečnosti je to trochu jinak. Když celostátní dění roztáčela ODS, rozjížděli městské aktivity zastupitelé za stejnou stranu. Ať již levné prodeje veřejných pozemků, drahé nákupy zbytných poradenských, projekčních a jiných služeb nebo policií vyšetřované revitalizace veřejného prostranství. V Klíči č. 5 se starosta Jirava chlubí navýšením dotací od magistrátu. Primátorka za ANO přece neponechá starostu za ANO na mizině, že ano. Stačilo jen odblokovat zaražené stavitelské aktivity a býti trochu po vůli v umístění P+R, i když míří do naší zeleně. Podřízené postavení MČ vůči magistrátu je určováno zákonem o hlavním městě Praze a např. s územním plánem tak MČ nehne, i kdyby se zpěčovala. Dalšími tématy k zamyšlení jsou vlastnictví nemovitého majetku, nemožnost vydávat vyhlášky či mechanismus přepočtu daňových příjmů. Obdobně jako vám výstavbu před okny ovlivňuje územní plán, který MČ neurčuje, stanovují podmínky stavební zákon a jiné předpisy. Oboje bez lokálního vlivu. Chtějte proto politiky, kteří jednají spravedlivě a odpovědně.


• Soud říká: Rezidenti nesmějí být pokusnými subjekty | PhDr. Šárka Zdeňková, Zelené Roztyly, z. s., HPP 11

Dne 23.3.2017 proběhlo soudní stání mezi Zelené Roztyly, z. s., a Magistrátem hl. m. Prahy ve věci napadeného územního rozhodnutí „Bytový park Roztyly I“ developera Alborg Development, a. s. Soud vyhověl našim žalobním námitkám: 1) záměrné salámování záměru na několik etap, 2) nedostatečné posouzení vlivu stavby na okolní zástavbu (hluk a ovzduší), 3) nedostatečné posouzení záměru výstavby protihlukové stěny v místě vzrostlé izolační zeleně, 4) neřešení výskytu vzácných živočichů v území. Rozsudek soudu navíc uvedl: „Limity nejsou stanoveny pro zajímavost, musejí být dodržovány. Rezidenti nesmějí být pokusnými subjekty, na nichž se bude bez ohledu na zákon testovat, kolik developerského zisku stojí zničené zdraví a předčasná úmrtí.” Zároveň byla MHMP zamítnuta změna ÚP 3. etapy „Bytový park Roztyly III” z „veřejná vybavenost” na „obytná zástavba”. Současná Rada ANO/TOP 09 v koalici s D. Mlejnským se svými sympatiemi k zástavbě Alborg netají. Obyvatelé tak opět nemají v radnici MČ Praha 11 legitimní zastání pro udržení životního prostředí svého bydliště. Děkujeme obyvatelům Roztyl za dlouholetou podporu.


• Bytový dům Bachova - zrůdný záměr Mlejnského má od Jiravy zelenou | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Rada MČ umožnila 7.2.2017 zahájení výstavby 12NP bytového domu Bachova v místě bývalé kotelny na Opatově. Záměr je jedním z majstrštyků Mlejnského vládnutí na Praze 11. Kotelnu prodala městská část developerovi r. 2013 až ve fázi uzemního rozhodnutí. Prodej městského pozemku, který byl poslední podmínkou zahájení stavby, byl nyní v lednu před veřejností neobhajitelný, viz jednání ZMČ 19.1.2017, a tak Rada MČ pod vedením Ing. Jiravy použila tzv. zřízení služebnosti, kterým developerovi využití městského pozemku umožní. Na zastupitelstvu navrhovalo HPP 11 s podporou místních obyvatel pozemek pro BD Bachova neprodávat, 12patrový věžák nalepený na stávajícím panelovém domě nestavět a naopak podat trestní oznámení pro podezřelé nakládání s městským majetkem. Zastupitelstvo prodej pozemku v lednu neschválilo, ale přátelská gestikulace mezi radním Říčařem a developerem Eichingerem, kterou jsme na ZMČ zaznamenali, dávala jasný signál, co bude dál - Rada ANO / TOP, kterou drží u moci Mlejnského zastupitelé (mnozí za prodej dne 1. 10.2013 odpovědni), developerovi záhy schválila využití pozemku pro stavbu.


• Rakovina společnosti? | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Poprvé od sametové revoluce poslanci (vč. ANO a ČSSD) v návrhu novely stavebního zákona vyloučili zásadním způsobem veřejnost z územních a stavebních řízení, řízení o kácení atd., a to v jasném rozporu s programovým prohlášením, kde se vláda zavazuje, že zachová úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí. Plní se tak přání mnoha developerů a politiků, vč. D. Mlejnského, který za svého starostování prohlásil, že „účelová občanská sdružení jsou rakovinou společnosti..., jejich vliv by se měl legislativně omezit např. tak, jak tomu bylo koncem či v pol. 90. let“. Přitom novela vůbec neřeší problém, kvůli kterému byla připravována, a nepovede ke slibovanému zrychlení povolovacích procesů staveb, ba naopak ke zhoršení jejich kvality - úřady ochuzuje o informace od občanů, potřebné k jejich práci. Sami zástupci průmyslu volají po okamžité přípravě nového zákona, který by přinesl skutečné zrychlení a zefektivnění povolování staveb. Návrh vrací ČR o 30 let zpět, snižuje transparentnost rozhodování a podporuje tak korupci. Proč se politici bojí kontroly? Jde o rozvoj ČR, lidi nebo o peníze? Vážení spoluobčané, ještě není pozdě – podpořte výzvu zákonodárcům na webu vrattelidemprava.cz


• Mimořádné Zastupitelstvo: o čem se veřejně bavit nechtějí | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Rada zrušila dubnový termín zastupitelstva (asi nemá o čem jednat). Na žádost více než 1/3 zastupitelů ho ale musela svolat na 2.5. Klub HPP 11 navrhl k projednání celkem 7 důležitých bodů: • Bytový dům Jurkovičova (Rada nerespektuje stanovisko výboru zastupitelstva) • Parkoviště P+R Opatov (Rada ho chce umístit místo zeleně před DPS Šalounova) • Parkoviště svěřená MČ Praha 11 (HPP 11 připravilo navýšení kapacity lehkými nástavbami, Rada v práci nepokračuje) • Návrat ZMČ do obecního KC Zahrada (dnes má tuto lukrativní zakázku společnost CPM, navázaná na ANO) • Zahrady Opatov (nové obecní byty za 600 mil. Kč už rok leží ladem) • Dostavba ZŠ Chodov (stavební povolení je vyřízené, ale Rada nekoná) • Změna nevýhodné smlouvy na vydávání Klíče (smlouva letos končí, je třeba vyhlásit výběrové řízení) Jednání podle očekávání skončilo za půl hodiny, strany ANO-TOP-ČSSD-ODS-JMND-KSČM program odmítly. Na závěr pan Jirava, jak má ve zvyku, zneužil funkce předsedajícího a obvinil ze zmaření jednání HPP 11. Prý jsme měli návrh dobrovolně zredukovat na 2 body, které by připustil. Nikomu ovšem neumožnil, aby se proti takové nehoráznosti ohradil, a zasedání ukončil.

oddelicka

Klíč 2017/05 | ZDE

• Kozel zahradníkem | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Po likvidaci HPP 11 z radnice na konci loňského roku 2016 byl koalicí ANO / TOP 09 / KSČM / Mlejnského JMND / ODS / ČSSD zvolen jako radní pro územní rozvoj Ing. S. Urbánek (TOP 09). Ing. Urbánek je součástí jihoměstské politiky desítky let, stihl vyměnit pár kabátů (OF, ODS, TOP 09), desítky funkcí a vypudit z politiky mnoho slušných lidí. Poslední funkce je mimořádně povedená a odpovídá prodeveloperskému zaměření Ing. Urbánka. Územní rozvoj je v nejvyšším zájmu developerů. Hned po odstranění Hnutí pro Prahu 11 z radnice si začali developeři na radnici dveře podávat a souhlasná stanoviska samosprávy dostává jedna kontroverzní stavba za druhou. Téměř dva roky se nám, HPP 11, úspěšně dařilo developery držet od Prahy 11 dál, povedlo se nám pozastavit některé kontroverzní záměry. Nyní začíná opět pravý Klondike. Namátkou megalomanské záměry, které pod vedením ANO/TOP/Mlejnský ožívají: Nový Opatov, BD Bachova, Nové Roztyly, Alitex - Jurkovičova, administrativní komplex u Krčského lesa, zástavba školních hřišť K Milíčovu a Ke Kateřinkám komerčními stavbami. D. Mlejnský Jižní Město pod cenou rozprodal a co nestihl zastavět, dotáhnou nyní s Ing. Urbánkem.


• Radnice Prahy 11 „ukrývá“ 200 nových bytů a hlásá, že jich má nedostatek | Ing. Jiří Štyler, HPP11

Neřešme, zda se v Praze staví málo bytů nebo zda nízké sazby hypotečních úvěrů spolu s minimem jiných investičních příležitostí zafungovaly pro trh s byty jako anabolikum. A opravdu nejsou v Praze volné byty? Jsme na Jižním Městě. Tady, několik desítek metrů od stanice metra Opatov, stojí bytový dům se dvěma sty novými volnými byty patřící, světe div se, MČ Praha 11. Asi se také divíte, že v době „hladu po bytech“ radnice Prahy 11 nechává svůj majetek zahálet. A abyste se divili ještě více, pak vězte, že radnice do dnešního dne neupřesnila svůj záměr byty prodat, neučinila veřejnou nabídku, neinzeruje, prostě dělá, jako že 200 bytů neexistuje. Přitom čas pomalu ukrajuje ze záručních podmínek, radnice musí hradit ostrahu i temperování objektu, což nás stojí 120 tis. Kč/měs. S nečinností starosty Jiravy (ANO) při nakládání s bytovým domem Zahrady Opatov ostře rozporuje jeho vyjádření do médií, kde prohlašuje, že Praha 11 potřebuje stavět byty pro mladé. Sami jistě cítíte velkou dávku pokrytectví v jeho sdělení, které má zřejmě sloužit jako signál pro developery, že na radnici Prahy 11 mají s „novým“ starostou už zase dveře otevřené. 


• Mafie v Praze (11) | Jiří Dohnal, HPP11

Udělal jsem si čas na přečtení knihy. Autorem je Michal Viewegh, vyšla před šesti lety. Mafie v Praze. Její název a obsah vyplynul ze skutečností, které se skutečně odehrály. Je plná Mordů, lobistů nejen ze Zadaru, násilí, kmotrů a jiných lotrů z politiky, kteří v době minulé ovlivňovali správu věcí veřejných. I finanční toky místních samospráv a Hl. města Prahy. Vzpomínám, jak jsme s Renatou Chmelovou (nyní senátorka za Prahu 10) na jaře 2009 zakládali Koalici Trojmezí, zřizovali webovou stránku www.trojmezi.info a informovali veřejnost, co se na ně chystá - zástavba lokality na rozhraní Prahy 10, 11 a 15 s rozlohou okolo 200 hektarů. Cílem byla nová čtvrť pro cca 20 000 obyvatel na úkor zeleně a ploch využívaných k rekreaci. Petici podepsalo více než 16 000 obyvatel, záměr kmotrů se nezdařil. Jak pak máme my, obyvatelé našeho Jižního Města, rozumět situaci, že lidé, kteří byli součástí těchto praktik, jsou nyní opět v poradních orgánech radnice (výbory ZMČ a komise Rady MČ)? Pravděpodobně se tak jedná o politické dohody, bez kterých by současné vedení MČ Praha 11 nebylo schopno řídit a spravovat věci veřejné - radnici Prahy 11. A co, milí občané, jak se líbí vám současná situace na Praze 11?


• Zastupitelstvo odmítá dotazy občanů Prahy 11 a Klíč opět mlčí | Martin Farmačka, HPP 11

Na únorovém i březnovém ZMČ navrhlo HPP 11 k projednání mnoho bodů, leč přijat nebyl jediný. Osopovali se na nás, že jednání zdržujeme a jen utrácíme obecní peníze, ovšem vzhledem k povaze návrhů šlo o témata nepříjemná pro Radu ANO / TOP a jejich koaliční partnery JMND / ČSSD / ODS / KSČM. Prezentovali jsme dotazy občanů na záměry výstavby, neboť zvolením p. Jiravy starostou mnohé z nich, pozastaveny HPP 11, dostaly zelenou a usilovně se na nich pracuje. Jde např. o kancelářské komplexy, komerční sportovní haly na školních pozemcích, P+R parking pro 1000 aut u domu seniorů. Zároveň se v Klíči setkáváme s informačním embargem na téma výstavby jako za časů garnitury ODS, kdy ačkoliv se rozprodávaly pozemky MČ developerům, na volných parkovištích připravovaly 20 m vysoké garážové či bytové domy, titulka Klíče 3/2012 prezentovala starostu Mlejnského, kterak rozdává dětem hračky. Dnešní Klíč je stejný a čtenáře uspává. Žádáme debatu s občany PŘED rozhodováním Rady MČ Praha 11. MČ by měla jednat v souladu s potřebami obyvatel, zatímco nyní je informuje ex post, že se s developery již domluvila. Mnozí občané, oslovující HPP 11, opět nemají informace!


• Co je nového v Senátu? | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Včera (příspěvek píši 5. 4.) skončil legislativní pouť zákon o národních parcích (NP). Zde sehrál Senát negativní roli, těsnou většinou schválil návrh, který by popřel samotnou podstatu NP. Naštěstí Poslanecká sněmovna Senát i veto prezidenta přehlasovala, zákon umožní zvýšit podíl netknuté přírody v NP. V dubnu bude v Senátu novela zákona o tzv. Registru smluv. Průhledné hospodaření subjektů s účastí státu byla jedna z mých volebních priorit. Sněmovna v březnu „vykostila“ zákon tak, že téměř postrádá svůj původní smysl. Až 70 % subjektů s účastí státu by nemuselo zveřejňovat své smlouvy. Na Praze 11 by tak zůstalo skryté hospodaření např. Jihoměstské majetkové, a. s. Takové výjimky považuji za nesystémové a budu se snažit přesvědčit kolegy senátory o vrácení novely do původní podoby. Dnes schválila Sněmovna novelu stavebního zákona. Sloučí tři řízení - o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), územní a stavební a omezí účast veřejnosti při projednávání stavebních záměrů. Ze své praxe na Praze 11 považuji vyloučení veřejnosti za cestu do pekel. Půjde postavit dům nebo kapacitní komunikaci před vašimi okny, aniž byste mohli reagovat. V květnu budu hlasovat proti této novele.


• Kontrola! Jaké má vlastně možnosti? | Jiří Krautwurm, HPP 11

„My můžeme jen naznačovat,“ parafrázoval jsem známou cimrmanovskou myšlenku. Tato skepse vychází z osobní zkušenosti předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva. Ten musí být zřízen vždy podle zákona. Výklad pravomocí je však nejasný, vymahatelnost v případě odmítnutí spolupráce problematická. Příklad: městská část pečuje o nemalý veřejný majetek, zároveň je jediným akcionářem společností, které sama založila, a tyto společnosti takzvaně s oním majetkem „podnikají“. Čítankový příklad spojených právnických osob z pohledu daňové problematiky. Lidově vyjádřeno: jedno politické vedení ovládá oba konce, tj. chod městské části a zároveň akciové společnosti, které s jejím majetkem podnikají. Kontrolní výbor opakovaně více než ¾ roku žádá o podklady z Jihoměstské akciovky. Za užití různých kliček vždy s negativním výsledkem. Posledním tahem vedení MČ byla výměna většiny členů Kontrolního výboru za nové, chápavější. Kontrolovaný má totiž politickou moc nad kontrolorem. Bez legislativních změn zákona o hlavním městě Praze zůstane role Kontrolního výboru podobná fíkovému listu. Jako v dobách předsedy JUDr. F. Hoffmana z KSČM, jehož práci vystihovalo Kalouskovo 11. přikázání. Neprokážeš.


• Kdy už konečně přestane nová koalice bránit občanům vystoupit se svými připomínkami na veřejném Zastupitelstvu Prahy 11, když mají na své vystoupení právo ze zákona? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Občané mají právo na Zastupitelstvu vystoupit se svými potřebami a podněty. Bohužel od zvolení nové Rady ANO a TOP 09 za podpory pana exstarosty Mlejnského, ČSSD, KSČM se neprojednávají na Zastupitelstvu desítky nahromaděných bodů, které je nutno řešit a před jejichž veřejným projednáním se koalice schovává. V minulém Klíči jsem psal, jak jsem navrhl na Zastupitelstvu projednání Schválení záměru výstavby Alitex Radou. Záměr zastíní stávající byty v Stříbrského a přinese nadlimitní hluk. Redakční rada, ve složení pan Ing. Ondřej Prokop z ANO a Mgr. Jakub Lepš z TOP 09, nepravdivě napsala pod můj článek, že bod nebyl projednán z procedurálních důvodů stanovení pevného času. Redakce otiskla nepravdivou informaci, protože o mém návrhu na zařazení bodu se hlasovalo 2x, a kdyby návrh koalice podpořila, tak shromáždění občané mohli dostat slovo. Myslím si, že byste se nemuseli napříště schovávat za redakci jako anonymové a mohli se pod své osobní názory podepsat. Kdy tedy v koalici umožníte na Zastupitelstvu s občany projednat Alitex - Jurkovičova?


• Občan se může zúčastnit jednání výborů a zastupitelstva, může tam i vystupovat | Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Důležité záměry, ke kterým je třeba vyjádření městské části, projednávají odborné komise - bohužel, stejně jako rada, neveřejně. Veřejně jednají výbory. Zájmové sdružení stran, které v nedávných měsících převzalo na JM moc, sice představuje 60% zvolených zastupitelů, ale ve výborech si odhlasovalo převahu proti HPP 11, KDU-ČSL a Pirátům v poměru 8:1 (v Radě je tento poměr 8:0). Pro občany, kteří chtějí zasáhnout do řešení některého problému, je mimořádně důležité, aby se jednání výborů nebo samotného zastupitelstva zúčastnili. Na veřejném jednání si ani radní většinou nedovolí hlasovat proti svým voličům. Na radě ale rádi zapomínají, co slíbili, a hlasují jinak. Potom zbývá jediná možnost: na jednání ZMČ jim připomenout, čí zájmy se zavázali chránit. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem městské části. Jednání je přenášeno přímým přenosem a záznam archivován. Kozla na zahradníka sice ani tam nepředěláme, ale tváří v tvář kamerám a veřejnosti se i otrlý šíbr chová jinak, než v bezpečí kanceláře.


• Chtějí nás opět umlčet. Radnice ANO / TOP 09 změnou jednacího řádu brání řádnému výkonu funkce a práv zastupitele | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Na jednání zastupitelstva 23.3.2017 došlo podle našeho názoru k porušení zákona č. 131/2000 Sb. při výkonu funkce a práv zastupitele. Zastupitelům bylo prakticky znemožněno zákonem garantované právo navrhovat doplnění programu jednání dalšími body. Při projednávání programu ZMČ navrhl totiž radní Říčař (ANO), že „od této chvíle” bude možné zdůvodňovat a hlasovat návrhy (pouze písemně podaných) bodů až po projednání původního programu jednání ZMČ v bodě Dotazy a připomínky na konci jednání ZMČ. Tento náhubkový návrh byl evidentně připraven dopředu. Přestože bylo HPP 11, vítěz voleb 2014, odvoláno z rady MČ, má nadále od voličů mandát hájit a řešit jejich zájmy a zastupitelstvo je k tomu vhodnou příležitostí. Činíme tak k velké nelibosti koalice ANO / TOP 09 / Mlejnského JM-ND / KSČM / ČSSD / ODS. V době přítomnosti HPP 11 na radnici se názory občanů snadno dostávaly na jednání Rady MČ a řádný program ZMČ. Dnes HPP 11 nezbývá, než názory a připomínky občanů prezentovat přímo na jednání zastupitelstva. Dne 23.3.2017 bylo HPP 11 umlčeno způsobem, který vedl k podání stížnosti.


• Čistky na Praze 11 pokračují, Mlejnský a jeho lidé obsazují orgány MČ | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Společné dílo Jiravy (ANO) a Mlejnského (býv. ODS, nyní JM-ND), zlikvidovat ve volbách vítězné HPP 11 ze všech orgánů radnice, pokračuje. Po odvolání všech radních HPP 11, vč. starosty v loňském roce, pokračovaly na jaře čistky v komisích a výborech MČ. Komise a výbory MČ Praha 11 obsadili 7. 2. a 23.3.2017 Mlejnského lidé, mnozí aktivní zastupitelé z éry nedávného tzv. jihoměstského Palerma. D. Mlejnský byl zvolen do Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, přestože je od 7.10.2014 trestně stíhán za nakládání s městskými pozemky. Nově najdeme v komisích takové odborníky na správu veřejného majetku jako jsou obvinění: J. Gabriel, býv. ODS, J. Belaník, předseda obvodní ČSSD, J. Semela, KSČM atd. Zastupitel P. Hrabal (ČSSD) to již nestihl, byl pravomocně odsouzen 22.3.2017 a vzdal se mandátu. Osvědčené kádry doplnily nové tváře z kandidátky Mlejnského JM-ND. Společné dílo nové koalice ANO, TOP 09 a Mlejnského stran je téměř u konce. Pak se může nová koalice plně soustředit na kamarády z řad developerů, kteří museli dva roky po volbách čekat, než bude radnice od Hnutí pro Prahu 11 očištěna.

oddelicka

Klíč 2017/04 | ZDE

• Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Znečištění ovzduší není vidět, přesto díky němu v ČR ročně předčasně umírají tisíce lidí, mnohem více než při dopravních nehodách. V Praze se na znečištění ovzduší podílí zejména automobilová doprava (exhalacemi i opotřebením pneumatik a brzd). I proto je HPP 11 obezřetné k povolování nových záměrů (dalších zdrojů dopravy) na P11. V průběhu ledna a února jsme byli oběťmi smogové situace vyhlášené v Praze, kdy i za slunného počasí byly dlouhodobě překračovány limity pro obsah prachových částic v ovzduší. Více informací najdete ve stejnojmenném článku na webu HPP 11. Přestože se jedná o zdraví ohrožující stav, na webu MČ se nedozvíme, že smogová situace je vyhlášena, resp. jak se v takové situaci chovat. Radnice by měla informovat zejména školská zařízení, aby omezila aktivitu žáků venku. Na únorovém zastupitelstvu starosta Jirava v reakci na náš podnět prohlásil, že se tím bude dále zabývat. Doufejme tedy, že se informování ze strany radnice zlepší. Závěrem bych rád za spolupráci poděkoval OÚR a kolegům z komise rady MČ, ze které jsem byl s kolegy Kvítkem a Dohnalem (zastupiteli za HPP 11) novým vedením radnice vyloučen.


• Petr Jirava - politický turista tělem i duší | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

1990-1994 zastupitelem za OF, 1994-1998 starostou za ODS, 1998-2002 starostou za SNK. Pokouší se zlikvidovat Chodovskou školu a udělat z ní střední školu pro svoji milenku, dnešíí manželku. Startuje zastavování Prahy 11, např. výstavbu skleněného pekla The Park, které sužuje obyvatele JM II. Odpovědný za předražené rekonstrukce KC Zahrada a Tererova. Prodej budov mateřských škol mu nemohou obyvatelé JM odpustit. 2002-2006 p. Jirava v opozici za SNK, v ZMČ neviditelný. 2006-2010 starostou D. Mlejnský, p. Jirava zastupitelem neznámé VPM, na zastupitelstva nedochází. 2010-2014 starostou D. Mlejnský, p. Jirava ve veřejném životě Prahy 11 NEEXISTUJE. Sám říká: „Chodím na výlety, věnuji se turistice.“ Kampaň 2014 založil na odporu proti politice D. Mlejnského. 2014-2016 starostou J. Štyler. V HPP 11 podporujeme občanské aktivity, chráníme JM před developery, konsolidujeme radnici po vládě jihoměstské mafi e. 1/2017 Jirava zvolen starostou zastupiteli D. Mlejnského. Pokračují společně v tom, co Mlejnský díky HPP 11 nedotáhl. Jiravův výrok: „Co se dělo v minulém období, nevím. Politice jsem se nevěnoval, a když nemám vlastní zkušenost, nedám na to, co mně někdo říká.“


• Proč nová koalice brání občanům vystoupit se svými připomínkami na veřejném | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Zastupitelstvu Prahy 11, přestože mají na své vystoupení právo ze zákona? I občané ve Stříbrského ulici si užívali po desetiletí pohody svých slunných bytů, když do nich investovali v dobré víře milionové částky. V prosinci 2016 se ovšem dozvěděli, že nová menšinová Rada MČ Praha 11, ANO a TOP 09 schválila investorovi záměr Alitex prosazovaný trestně stíhaným exstarostou Mlejnským, který jejich byty zcela zastíní, a tak zcela znehodnotí jejich dosavadní pohodu bydlení. O zimním slunovratu nemusí občané vidět slunce vůbec a o letním slunovratu jen některé výše položené byty. Starosta pan Jirava slíbil veřejně na lednovém zastupitelstvu, že záměr se projedná na únorovém zastupitelstvu. Požádal jsem tedy na únorovém zastupitelstvu, aby byl bod zařazen jako pevný na 17.00, když přišli dotčení občané. Koalice se opět schovala a odmítla bod existenčně zajímající občany projednat. Pan starosta Jirava dokonce začal vypínat zastupitelům mikrofony. Zastupitelstvo je ze zákona veřejné proto, aby na něm mohli vystoupit občané a mohli je zastupitelé vyslechnout. Jednací řád a řízení schůze je od toho, aby toto občanské právo bylo důstojně naplněno.


• Blíží se Velikonoce | Václav Šmrha, KDU / HPP 11

... a kdo se alespoň trochu zajímá o historii, jistě si vzpomene i na bývalého apoštola Jidáše. Ten jako schopný ekonom nejspíš očekával, že mu spolupráce s charismatickým vůdcem přinese hmatatelné výhody. Mistr ho ale zklamal. Místo, aby své popularity využil k získání moci a prostředků, zabýval se filozofickými otázkami. Proto pan Jidáš spolupráci s ním rázně ukončil a noví partneři ho odměnili částkou 30 stříbrných. Tím si přišel zhruba na několik měsíčních platů. Veřejné prestiže se nedočkal. O něco později, po volbách 2014, se na Jižním Městě dohodly HPP 11, ANO a TOP 09, že napraví chyby svých předchůdců a společně budou obec spravovat jinak, lépe. Co ale znamená „lépe“? ANO a TOP 09 by pouze převzaly moc. V tom je vítěz voleb, HPP 11, zklamal - chtěl zrušit zažité klientelistické praktiky - a proto mu koaliční partneři ve spolupráci s Mlejnského lidmi postupně zlikvidovali radní a zatlačili ho do opozice. Lídr ANO, pan Jirava, získal moc, ale nestačila mu, chtěl ještě dostat přidáno na platu a titul starosty. To mu noví přátelé splnili. Motivy, podle kterých někteří z nás stále určují (a často pružně mění) své společenské preference, se za 2000 let bohužel příliš nezměnily…


• Opravdu potřebuje Jižní Město (JM) nové byty!? | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

„Je potřeba, aby tu byly nové byty,“ sdělil Jirava (ANO), dnes starosta, deníku Metro 2. 2. 2017, ale až poté, co se dostal k moci. Před volbami o tom mlčel. „Je to pro mladé.“ Tohle heslo socialistických dinosaurů se procedilo přes Občanské fórum, ODS, SNK, VPM, až do koblih ANO pana Andreje. Prý se bude stavět podle předpisů, ale kde, to pan Jirava na můj dotaz neupřesnil. Problémy tu vidím dva: nové stavební předpisy oproti době socialismu zhoršují oslunění i další parametry, jsou pojmově zmatečné, není respekt ke stabilizovanému území zastavěnému již 40 let a normy pro sídliště jsou stejné jako pro centrum. Hej křečkové a bařtipáni! Hovoříte o nedotknutelnosti osobního vlastnictví. Nedotknutelné je i to naše, naše králíkárny. Investovali jsme do našich panelákových bytů, rekonstruovali, zateplovali, regulovali vytápění, pořídili satelitní příjem, kvalitní internet, bezbariérový vchod. Nechceme akceptovat nekvalitní stavební předpisy na zástavbu volných zelených ploch JM. Takové předpisy nás poškozují, poškozují naše vlastnictví. Nezahušťujte nám naše sídliště. Ne hloupé bytové výstavbě, ano dotvoření městského celku.


• „Hnůj“ starosty Jiravy | Ing. Ladislav Kos, HPP 11, zastupitel, senátor

Přečetl jsem si úvodní slovo starosty Jiravy (ANO) v Klíči č. 3. Cituji jeho slova: „Ale smutno je mně z příspěvků některých členů zastupitelstva v Klíči. Všichni jsou z jednoho klubu a jejich příspěvky se vyznačují nejen nepěkným slovníkem, ale také tím, že jsou plné nepravdivých informací. Mnoho lidí se mě ptá, proč tenhle „hnůj“ uveřejňujeme.“ V Klíči č. 3 nebylo v příspěvcích zastupitelů z Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) jediné „nepěkné slovo“, jediná nepravda, nato žpak „hnůj“. Možná jste, pane Jiravo, útlocitný, ale spíše nesnesete sebemenší kritiku. V r. 2016 vám HNŮJ v Klíči nevadil? HNŮJ, který ve svých příspěvcích kydali na mne, moji rodinu i HPP 11 zastupitelé z většiny stran Zastupitelstva? To byl skutečný HNŮJ, plný lží a nepravd. Tenhle HNŮJ vám nesmrděl? Asi ne, naopak jste měl nejspíš potutelnou radost, že vám tenhle HNŮJ pomůže zdůvodnit váš hlas pro odvolání radních z HPP 11 a zajistí mou dehonestaci před volbami do Senátu. Možná mi namítnete, že si na to nepamatujete, stejně jako si účelově nepamatujete na dobu vládnutí starosty Mlejnského. Toho Mlejnského, jehož hlasy jste se nechal zvolit do starostenského křesla. A právě tenhle HNŮJ, pane Jiravo, páchne nejvíc.


• Pozor na zastavitelnost stabilizovaného území JM | RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

Územní plán hl. m. Prahy rozděluje území Prahy na nezastavitelné a zastavitelné a to dále na rozvojové, stabilizované, transformační a nerozvojové. V rozvojovém a transformačním území je míra využití území stanovena kódem, ve stabilizovaném však stanovena není; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Pojmy umožňují nejednoznačný výklad poplatný subjektu, který je aplikuje, neboť zastavitelné území může být zastavěno trvalými stavbami, odpovídajícími funkčnímu využití stanoveným územním plánem. Vymahatelnost ochrany stabilizovaného území před zastavěním je tak velmi omezená. Nejednoznačná pravidla umožňují neobjektivnost posouzení souladu staveb s územním plánem. Pod vágní pojmy se schová i intenzivní výšková zástavba. Nelze tak vyloučit omezení práv stávajících vlastníků nemovitostí v důsledku zahušťování stávající obytné zástavby. V konečném důsledku nelze vyloučit snížení kvality životního prostředí a pohody bydlení pro místní obyvatele, neboť většina zastavitelného území JM je ve stabilizovaném území.

oddelicka

Klíč 2017/03 | ZDE

• Quo vadis, Jižní Město? | Jiří Dohnal, HPP 11

Kdo mne zná osobně, dobře ví, že raději něco dělám, tvořím, posouvám věci dopředu, než třeba píši. Otočím pořadí a podělím se s vámi o zkušenost, kterou je více než dvouletá práce pro naši MČ. Prakticky se setkávám s bojem o moc a postavení, se soubojem dobra a zla, závistí a přejícností, pochopením a nepochopením. Nejzajímavější místo k této přehlídce je nesporně jednání Zastupitelstva městské části, které se koná minimálně každý měsíc. Na jedné straně lidé, které v minulosti ovlivnily moc a peníze a končící zapojením do praktik odklánění veřejných fi nančních prostředků, a na straně druhé lidé slušní a poctiví, kteří spravují věci veřejné podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V HPP 11 se v roce 2014 podařilo nevídané spojení lidí, kteří mají Jižní Město rádi a mají společný cíl - prosazovat a chránit to dobré a výhodné pro obyvatele v rámci platných zákonných pravidel. Může se to zdát málo, ale opak je pravdou. Jedná se o jednu z nejtěžších povinností, jakou nyní máme. A jak to vidíte vy, občané Jižního Města, s naší společnou budoucností? Já osobně mám v této věci jasno.


• Okruhový populismus - 511 | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Členství v Evropské unii přineslo nové předpisy. Ne všechny je možné považovat za dobré. V oblasti životního prostředí jsou rozhodně evropské normy přínosem. Je tomu tak i v posuzování velkých staveb. Evropské normy žádají posuzování více variant. Na to máme v Čechách řešení. Například 20 let nic nedělat, a hned máte nulovou variantu. Tou další pak je „jediná realistická“ a nikdy jinak. Občané, vidíte, posuzujeme výběr ze dvou variant, evropské normy jsme splnili. Starý režim nám byl nepříjemný jak potrhaný špinavý kabát. I na to máme v Čechách řešení: prekabátiť. Lícem dovnitř, rubem navrch - a nový řád je tu. Dálnice stavět umíme, jde o to, aby to bylo rychle, občané na to slyší. A tak byla rychle postavena D8 přes Středohoří. Co na tom, že byla nutná výjimka z ochrany prostředí. Stavěli jsme prý rychle a levně. Co na tom, že geologičtí odborníci říkají, že problémy budou stále. Odpovědný přece není nikdo, může za to zlá geologie. Obdobně je potřeba rychle postavit stavbu 511 pražského okruhu, občané na to slyší. Co na tom, že postup není v souladu s po letech přijatými normami. Strany jako ANO, TOP 09, ODS a podobné přece zlikvidovaly ten starý kabát, občané na to slyší. Nevolte populisty.


• Proč ANO prosazuje v centru JM na stanici metra Opatov 1000 parkovacích míst pro mimopražské občany s komerční zástavbou? | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Náměstí, obchody, pošta, zeleň… jsou typické pro centra měst. Dnes vypadá okolí metra odpudivě, protože vlastníci a nájemci se řádně nestarají o svůj majetek a ani o čistotu. Do centra 80tisícového Jižního Města nepatří parkoviště, to patří na periférii. Stejně do centra nepatří komerční kanceláře, ale funkce, které může využívat více občanů. Proč by na Opatově nemohlo vyrůst i kulturní centrum, které by svojí nabídkou mohlo být atraktivní i pro ostatní Pražany? Proto žádáme, aby Praha jako odpovědná obec zpracovala pro centrum Opatov Regulační plán, který zpřesňuje Územní plán a je stejně vymahatelný. 26.1.2017 schválilo zastupitelstvo HMP nepřijetí pořízení Regulačního plánu, a to i hlasy zastupitelů ANO, včetně těch, kteří byli voleni za Jižní Město. Záměr pořízení Regulačního plánu nepřišel obhájit ani starosta za ANO Jirava, ani radní zodpovědný za ÚR Urbánek z TOP 09, přestože předtím záměr schválilo Zastupitelstvo Prahy 11. Regulační plány má Vídeň, měla je i Praha za první republiky, protože byl zájem na tom, aby se Praha rozvíjela ve prospěch občanů, obce a ne jenom developerů.


• Zastupitelé ANO a TOP 09 popřeli sami sebe | Ing. Ladislav Kos, HPP 11, senátor

„CO SE DĚLO V MINULÉM OBDOBÍ, NEVÍM, POLITICE JSEM SE NEVĚNOVAL,“ prohlásil před svým zvolením kandidát na nového starostu Prahy 11 Petr Jirava (ANO) na námitku, že bude zvolen hlasy exstarosty Mlejnského, komunistů a dalších postaviček z časů „Jihoměstského Palerma“. Z doby, kdy byli političtí oponenti sledováni fy ABL a přepadáváni na ulici nebo jim byl ničen majetek. Co způsobilo jeho náhlou ztrátu paměti, když se ještě před dvěma lety, v průběhu kampaně vůči těmto lidem ostře vymezoval? Ať jsou jeho temné pohnutky jakékoli - člověk, který si NECHCE pamatovat nedávnou minulost, by NEMĚL být starostou. K podobnému „zatmění“ mysli došlo i u zastupitelů TOP 09. Strana, jejímž hlavním programem je kritika KSČM, se nechá ve vedení P11 podporovat hlasy komunistů. Je to pokrytectví, nebo přetvářka? Asi obojí, a navíc chladný, vypočítavý kalkul, jak se dostat k moci. A že přitom členové TOP 09 popřou všechny zásady, které hlásají? Asi jim to nevadí, co je doma, to se počítá. Vážení občané, jak se asi budou chovat ANO a TOP 09 ve velké politice, když i na komunální úrovni popřou všechny své zásady? Pamatujte si tyto skutečnosti, až půjdete na podzim k volbám.


• Aktuální návrh Metropolitního plánu = Klondike pro developery | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Jeden občan se mne dotázal, jak je možné, aby po všech připomínkách městských částí P11, P4 a veřejnosti k aktuálně pořizované změně územního plánu Z2797 (admin. komplex spol. Passerinvest na Roztylech) byla taková předimenzovaná stavba povolena? Zřejmě stejným způsobem, jakým lednové zastupitelstvo hl. m. Prahy (vč. našeho zastupitele za ANO pana Prokopa) zrušilo pořizování regulačního plánu (RP) Opatov - Na Jelenách, který nám byl původně Magistrátem přislíben. Jedná se o facku všem, kteří na RP pracovali, i lidem, kteří v této lokalitě žijí. „Rozvoj“ Opatova bude tedy dále chaotický, odvislý od dohod developerů s vedením radnice P11. Asi stejným způsobem, jakým pražská ANO a ČSSD instalovaly zpět do funkce arch. Kouckého, hl. tvůrce metropolitního plánu (MÚP), který byl vyhozen za nekomunikaci s veřejností, městskými částmi, dokonce i radními hl. m. Prahy. Jeho návrh MÚP prakticky ruší regulativy výstavby, a z Prahy tak dělá dobývací prostor pro developery. Na P11 mimo jiné na všech stanicích metra Roztyly - Háje navrhuje 27podlažní mrakodrapy. Je nejvyšší čas na občanskou revoltu - vzepřeme se politikům, nenechme si zaprodat naše zdraví a životní prostředí!


• K čemu potřebujeme regulační plán? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Pražské zastupitelstvo neschválilo pořízení regulačního plánu (RP), který měl řešit charakter nové zástavby okolí metra Opatov. RP, zjednodušeně řečeno, vymezuje plochy, kde je možné stavět, jak velké mohou stavby být a jaký mají mít charakter. Konkrétně popisuje, co lze na pozemku postavit, a vytváří tak pro stavebníky stabilní prostředí, které není závislé na momentální politické situaci. Velice pěkně ho má zpracovaný např. Vídeň. Pražský územní plán je bohužel velice obecný a konkrétní zástavba se řeší případ od případu. Obvykle developer zakoupí pozemek a chce ho maximálně využít bez ohledu na zájmy okolních obyvatel. Předkládá samosprávě studie zástavby, smlouvá a zkoumá míru vstřícnosti jejích nejvlivnějších představitelů. Takový postup zjevně není dobrý. Zastupitelstvo Prahy 11 před rokem ve spolupráci s Prahou věnovalo mnoho času přípravě zadání RP tohoto významného území a dokázalo se na něm shodnout. Poslední krok hlavního města bohužel vrací odborné téma na politické kolbiště. Z nedávné doby známe řadu až hrůzostrašných studií na zástavbu Opatova. Pan inženýr Jirava říká, že neví, co se tady před rokem 2014 dělo. Tak nám asi moc nepomůže. Je to na nás, občané!


• Chci být starosta ANO, tak zvládnu i ztrátu paměti | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

„Co se dělo v minulém období, nevím.” Tak pravil 19. 1. 2017 před svou volbou do křesla starosty Prahy 11 P. Jirava (ANO). Ale, copak se nám to stalo s pamětí? Před volbami 2014 bojovalo ANO P11 před voliči s kmotry, s ex-starostou Mlejnským, kritizovalo jeho praktiky při správě městských fi nancí a majetku. Netrvalo ani rok a půl a ANO se spojilo právě s těmi. J. Říčař (místopředseda pražského ANO) a P. Jirava (starosta v letech 1994-2002) viditelně změnili svoji rétoriku, vyměnili koaliční partnery (původně HPP 11) a nyní si již na radnici developeři a Mlejnského lidé opět dveře podávají. TOP 09 v čele s pražským místopředsedou J. Lepšem je samozřejmě u toho. Ing. Jirava byl zvolen starostou hlasy trestně stíhaných, obviněných a KSČM. HPP 11 se volby neúčastnilo. Spojení ANO P11 s Mlejnským představuje pokračování neblahých hospodářských aktivit, podporu developerů, likvidaci hřišť základních škol ve prospěch podnikatelů ve sportu a zametení kauz z let 2006 až 2014 pod koberec. ANO P11 i p. Jirava se tak zpronevěřili volebnímu programu, důvěře voličů i veškeré politické slušnosti. Klub ANO kvůli tomu na P11 opustili již dva zastupitelé.


• Práce HPP 11 se chválí sama | Martin Farmačka, HPP 11

Na ZMČ zaznělo, že si svými projevy děláme reklamu. Zrovna jsme hájili obyvatele ul. Bachova, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s výstavbou 12p. domu přilepeného na dům stávající. Autor výroku, p. Sýkora z Mlejnského JMND, si dosud nevšiml, jak HPP 11 již deset let pracuje: problémy obyvatel si bere za své, aktivně se jimi zabývá, aniž z toho plyne zisk. Vzešli jsme z ulic, většina z nás je členy výborů SVJ/BD, ve svých domech konáme ve prospěch společenství, za nevděčnou činnost pobíráme skromné odměny. Naší prioritou je práce, nikoliv zisk, což přenášíme do funkce zastupitele. A jsme úspěšní: uchránění Litochleb od 90m věžáku, podpora občanů mnoha lokalit v kauzách zastavění volných parkovišť mega-garážemi, zrušení BD Benkova, Prašná či DPS Hviezdoslavova přímo u autostrády, výstavby na Podjavorinské. Kritika 165 tis. HPP varianty Nového Opatova a obcházení EU ve věci dostavby SOKP. Soudní stopka pro developera na Roztylech, kauza Milíčova a další, týkající se obyvatel zasažených lokalit. Žádáme rozkrytí nákladů „mlejnského bazénku” za 700 mil., na kterém pracoval náš radní Lukeš, než přeběhl k ANO/TOP 09! Práci HPP 11 nelze zpochybnit. Nejsme obvinění, vyšetřovaní. Nepotřebujeme reklamu.

oddelicka

Klíč 2017/02 | ZDE

• Bič na lháře | Martin Farmačka, HPP 11

HPP 11 nabízí občanům Prahy 11 unikátní videozáznamy z veřejných akcí, které zdarma pořizují dobrovolníci vlastní technikou. Materiál je rychle zpracován, zveřejněn a v roce 2012, kdy vláda pana Mlejnského zrušila živé přenosy ze zastupitelstva, zachytil významné události, např. prodeje pozemků Litochleb firmě Tweelingen či despotickou čistku ve výborech P11, při níž byli 01/2013 garniturou DM odvoláni všichni členové HPP 11 (tuto událost 12. 11. 2015 členové ODS popřeli!). Záznamy HPP 11 si vyžádala policie ve věci obvinění bývalých zastupitelů P11, byly použity v dokumentu Plán pana Tučka, zneužity Mlejnského spolkem JM-ND při splétání kauz proti HPP 11, využity novináři po odvolání starosty Štylera (ofi c. videozáznam MČ nebyl dostupný měsíc), zachycují i projednávání dostavby Pražského okruhu, kdy HPP 11 jako jediný subjekt na P11 lpí na dodržování směrnic EU. Přesto záhy v TV duelu zazní z úst H. Válkové (kandidátky ANO), že L. Kos, nyní senátor, dostavbu okruhu blokuje. Absurdně zní i důvody p. Lepše (TOP 09) k odvolání J. Štylera. Prý v EU aktivně sabotoval dostavbu okruhu, což jen potvrzuje NUTNOST záznamů HPP 11 dokazujících opak. Zřejmě jediný způsob, jak porazit HPP 11, je lhát o něm!


• Torzo Rady MČ ANO a TOP 09 odsouhlasilo v prosinci 2016 územní záměr výstavby Obytného domu Jurkovičova-Alitex, který prosazuje trestně stíhaný exstarosta Mlejnský! | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Opět se v Radě MČ P11 nehájí zájmy občanů, ale zisku. Tento záměr mezi Stříbrského, Jurkovičovou a Novomeského byl prosazen exstarostou Mlejnským a prodán za pouhých 4,4 mil. korun s odůvodněním, že MČ potřebuje zainvestovat mateřskou školku. Předimenzovaný záměr šel do územního řízení již bez školky, stínil původní zástavbě, nadměrný hluk... Správní soud následně zrušil územní řízení na základě podané žaloby občanů a OS Hezké Jižní Město. Po volbách v roce 2014 nová Rada HPP 11, ANO a TOP 09 odmítla nově předložený územní záměr tak, jak strany slibovaly občanům. V květnu 2016 jednohlasně odmítl záměr i Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí. Situace se změnila po odvolání zástupců HPP 11 z Rady, kdy se vytvořila nová koalice ANO, TOP 09 podporovaná panem Mlejnským a jeho věrnými. Tak torzo Rady schválilo 13. prosince 2016 územní záměr investora přes předcházející nesouhlas Výboru pro územní rozvoj. Opět si tedy občané musí bránit svá práva sami, protože současná Rada zase slouží developerům pana Mlejnského.


• Proč nenajdete v Klíči slibovaný „Senátní sloupek“? | Ing. Ladislav Kos, zastupitel a senátor za HPP 11, KDU-ČSL, Zelené, Piráty

Senát je zbytečný a měl by se zrušit, slyšíme z úst některých politiků po ukončení senátních voleb. Totéž si zjevně myslí i mnoho občanů. Chtěl jsem vás svými Senátními sloupky informovat jak o projednávaných zákonech, tak i o funkci Senátu a ukázat, že Senát má smysl. Sloupek o rozsahu cca 2000 znaků jsem v termínu odeslal do redakce Klíče a očekával jeho zveřejnění v lednovém čísle. K mému překvapení však vyšel Klíč č. 1 bez něj, aniž bych byl seznámen s důvody jeho neuveřejnění. Ze zdůvodnění, které mi teprve po vyžádání zaslal radní Lepš (TOP 09), vyjímám: „Vaši žádost neakceptujeme z následujících důvodů: V minulosti nebylo zvykem, aby senátor publikoval příspěvky do Klíče za prostředky městské části. Potřebujeme místo na komunální témata a také názory zastupitelů, které tam musí ze zákona být otisknuty. Již teď je někdy stávající prostor v Klíči nedostatečný.“ Lednový Klíč byl opravdu „nabitý“. Obsahoval mj. dvě strany vánočních fotografi í a rozhovor s P. Hannigem. To jsou „komunální témata“? Prostě Klíč se v rukou ANO a TOP 09 svým obsahem vrací o několik let zpět. Moji činnost v Senátu i na P11 můžete sledovat na mém FB.


• Zmocnili radu ke stomilionům | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

V prosinci zastupitelstvo přijalo rozpočet. Sláva! Usnesení k rozpočtu však má i část II., kde zastupitelstvo zmocňuje radu ke schvalování přesunů mezi oddíly, v rámci oddílů, v použití rezervy, v příjmech i výdajích, v plánu hosp. činnosti. Vždy ve výši do 250 milionů z 350 celkových rozpočtu. Hanba! O 71% plánovaných výdajů i příjmů spokojeně rozhodne 7 členů rady a nemusí se nikde ptát. Lidově řekneme: bianko šek. Jednotlivé změny drobných milionů v kapitolách rozpočtu se tak staly směšným řečnickým cvičením. Vždyť se stačí domluvit s pěti členy neúplné osmičlenné rady, a 250 to jistí. Podívejme se trochu na historický vývoj této nehoráznosti. Ve druhém období starosty Jiravy, např. v roce 1999, zmocnění dosahovalo 4,2 % výdajů rozpočtu, tehdy to bylo 16 milionů. A jak byli lidé ze socialismu uvyklí na nesvobodu, tak toto zmocnění bylo ještě omezeno po měsících a ve velikosti jednotlivého přesunu na max. 1 milion 100 tisíc Kč. V období starostky Šorfové se zmocňovalo na 3–4 % rozpočtu. Pak přišla léta tučná, zvyšovala se částka i procenta podílu. Pan Mlejnský pochopil svobodu na 40 % rozpočtu a 300 mil. Kč. HPP 11 navrhovalo návrat na 3 % pro nepředvídané okolnosti, tj. 10 mil. Kč, to ale tajnou koalicí neprošlo.


• Jak se dělá politika | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Staré gardy ODS se znovu sešly u moci pod novými hlavičkami ANO, TOP 09, JM-ND a ODS – i když bez jediného opravdového člena ODS v Praze 11. V minulosti se sice navzájem nemuseli, ale stejný způsob myšlení vránu k vráně znova posadil. Asi jim to ani nemůžeme mít za zlé, nejspíš se tak už narodili: Kdo je po volbách na koni, dosadí maximum svých lidí do placených funkcí v obecních akciovkách, získává právo na jednání s developery a své předchůdce nebude zlobit. Kdo prohrál, poděkuje za slušné jednání a počká na příště. My, zastupitelé zvolení na kandidátce HPP 11, chápeme, že k politice kompromisy patří. Jsou ale pouze nástrojem a politika se nesmí zaměňovat za obchod. Obec není fi rma a radní nejsou jejími vlastníky. Proto nám naši kolegové, kteří v minulosti v ODS natolik vyrostli, až se jí nakonec stali přítěží, nemohou rozumět. Naši radní vydrželi hájit sliby, které dali občanům, do poslední chvíle. Odmítli jsme využít vítězství ve volbách k vlastnímu prospěchu. Co kdybychom narušili zaběhnuté pořádky, díky kterým je naše městská část už léta v literatuře přirovnávána k Palermu? Až se za necelé dva roky zase objeví nějaká „nová“ strana, občané, dejme si pozor, zda nejde o recyklát!


• Developeři zahájili ofenzivu proti Roztylským | PhDr. Šárka Zdeňková a Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Zastupitelé za HPP 11 Ing. Kulhánek a PhDr. Zdeňková dostali pod stromeček od developera netradiční dárek - předžalobní výzvu, žádost o omluvu a vyhrožování soudem. Obyvatelé Roztyl jsou dlouhá léta ve sporu o stavbu developera Alborg-Development, a. s., který si loni přizval na pomoc dalšího (spřáteleného) developera CRESCON, a. s. Jejich snahou je přimět místní spolky a obyvatele stáhnout žaloby, které byly podány v souvislosti s I. etapou Bytového parku Roztyly při ul. Ryšavého na Roztylech a díky kterým byla rozjetá stavba pozastavena. V předchozích měsících byl Ing. Kulhánek vystaven nátlaku zástupcem CRESCON přes svého zaměstnavatele. Dalšímu občanovi-žalobci bylo vyhrožováno vymáháním milionové částky jako údajné náhrady škody, kterou developerovi svoji obranou způsobil. Zástupci spolků, místních občanů a HPP 11 odmítají nátlakové metody, které CRESCON používá k dosažení souhlasu se záměrem Nové Roztyly - manipulaci s fakty, nátlak a zastrašování. Po odvolání HPP 11 z radnice a převzetí moci ANO / TOP a Mlejnského stranami v 11/2016 mají developeři na Praze 11 opět dveře otevřené. A občané jsou opět v defenzivě.

oddelicka

Klíč 2017/01 | ZDE

• Skvělá zpráva - Ing. Ladislav Kos se stal naším senátorem | Klub Hnutí pro Prahu 11

V polovině října proběhly na P11 senátní volby. Volební obvod č. 19 zahrnuje Prahu 11, 15, 22 a menší sousední městské části. Ing. Kos zahajoval senátní volby v nelehké situaci jako odvolaný místostarosta Prahy 11. Rok a půl byl svým hospodárným přístupem k městským fi nancím trnem v oku jak opozici, tak později se ukázavší nové radniční koalici, usilující o návrat starých nehospodárných pořádků. Jsme velmi potěšeni, že kampaň, která se vedla napříč politickým spektrem proti Ing. Kosovi a dalším zástupcům HPP 11, neměla vliv na důvěru voličů. Mnoha lidem se může zdát práce v Senátu (a Senát celý) zbytečná, přesto je tam zastoupeno čím dál více regionálně oblíbených osobností, které se bez ohledu na stranické kandidátky a přímou volbou svých občanů dostanou k možnosti podílet se na nejvyšší politice a vracet zkušenost zpět do svých regionů. Velmi si přejeme, aby lidé jako Ing. Kos jednou ukončili na P11 éru starých struktur, jejichž pojetí správy věcí veřejných pluje v postkomunistických praktikách a kteří jsou pro trvalou poctivou správu JM tou největší překážkou. Ing. Kos by svoji práci v Senátu rád pravidelně představoval v Klíči v „Senátním okénku“.


• Jak je to s Jihoměstskou sociální, a. s. | A. Šafránková, zastupitelka HPP 11, místopředsedkyně představenstva JMS, a. s.

Členkou správní rady jsem se stala po volbách 2014 a překvapilo mne, jak JMS mohla fungovat. Bývalý ředitel a zastupitel ODS Gabriel hlásá, jak za něj vše perfektně fungovalo. Na jaře 2015 kontrola z MPSV zjistila, že byly nedostatky v řízení celé společnosti. Snažili jsme se dát vše do pořádku. V září 2016 byl RMČ odvolán předseda představenstva Murčo (býv. ANO) z důvodů politické nepohodlnosti. K jeho práci nebyly žádné výhrady, naopak. Na podzim 2016 odešla na vlastní žádost náměstkyně pro sociální péči, která celý systém vykazování a vedení služeb dávala do pořádku. Rovněž se našly nedostatky ve vykazování zdravotním pojišťovnám, což má za následek obrovské dluhy. Pan Gabriel byl ředitelem 5 let a zřejmě nekompetentní k řízení sociálních služeb, zato byl politicky spolehlivý. Pracuji v sociálních službách přes 30 let, zakládala jsem neziskovou organizaci a 22 let jsem byla její předsedkyní. Poskytovali jsme 24 hod. osobní asistence těžce tělesně postiženým a dotýká se mě výrok p. Gabriela, že členové správní rady nejsou odborníci v sociálních službách.


• Hnutí pro Prahu 11 - kdo a proč jsme | Ing. Jiří Krautwurm, předseda zastupitelského klubu HPP 11

Založit politické hnutí samostatné a nesvázané s žádnou tradiční stranou nebyl prvotní cíl, ale východisko z nouze. Motorem bylo hluboké zklamání ze stran, které si říkají demokratické, a ve větší míře i z těch, kterým je říkáno nedemokratické. Praxe ukazuje, že metody jedněch i druhých se ve výsledku podobají jako vejce vejci. Důsledek je potom prostý, když jde o „TO“, domluví se hladce. Vzletně to pak nazývají „napříč politickým spektrem“. Napříč spektrem fungují zájmy na zaplacení svých lidí, například účelově placenými posty, napříč spektrem jde kalkul za uchopení moci. Jste-li svým způsobem idealista, máte v politice problém. Bez stranického začlenění nemůžete ani kandidovat. Řeknou vám posměšně: „Tak si vytvořte svoji stranu.“ A tak jsme si ji vytvořili. V politickém zápolení však nesmíte zapomínat, že nejde jen o ta věcná témata, musíte si moc i udržet, abyste pak svoje cíle realizovali. Vždy si však můžete pomyslet: Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli. A když vám ten idealismus stále vydrží, tak věřím, že nakonec se podaří prosadit i věcné cíle, otevřenost, poctivost. Jsme hnutím normálních lidí, občanů, sousedů.


• Odvolali starostu Štylera, puč ANO a TOP 09 dokončen | PhDr. Šárka Zdeňková, zastupitelka Hnutí pro Prahu 11

Na radnici P11 se vrací D. Mlejnský. Nejde sám a hlavními dveřmi (zatím). Pro návrat k moci má zdatné pomocníky, kteří nejprve potřebovali zařídit jediné - dostat z radnice r. 2014 vítězné Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11). Pět radních ANO a TOP 09 sedí v torzu Rady MČ, ze které pomocí Mlejnského stran postupně letos odstranili HPP 11, včetně starosty. Nová koalice na Praze 11 je tak od 16. 11. 2016 na světě: ANO /TOP 09 / Mlejnského JM-ND / KSČM / ČSSD / ODS. Odvolání starosty J. Štylera  proběhlo tajnou volbou, kterou si odhlasovali taktéž společně. HPP 11 požadovalo veřejné hlasování, aby bylo veřejnosti pěkně viditelné spojenectví ANO / TOP 09 a Mlejnského opozice. Procesu předcházel pokus o zabránění pořízení občanského videozáznamu (p. Kováčem z ANO), který HPP 11 roky pořizuje pro obyvatele Prahy 11. Pod záminkou, že se s HPP 11 nedá spolupracovat, se během posledních měsíců ukázal skutečný cíl postupného odvolávání zástupců HPP 11 z vedení radnice. Puč byl dlouho připravovaný návrat starých pořádků před rok 2014. ANO a TOP 09 na Praze 11 se spojenectvím s trestně stíhaným Mlejnským veřejně zpronevěřily svým volebním programům a důvěře voličů.


• Proč nezajišťuje sociální služby na Jižním Městě neziskový ústav, ale akciovka zřízená za účelem zisku? | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Proč nová radniční koalice ANO a spol. na listopadovém zastupitelstvu neschválila rozšířit „Koncepci sociálních služeb“ o „Analýzu výhod/nevýhod poskytování sociálních služeb Ústavem oproti dnešní Akciovce - Jihoměstské sociální, a. s.“? Návrh jsem podal proto, aby Ústav transparentně a efektivně zajišťoval sociální služby jako svoji hlavní činnost. Ústav je na rozdíl od Akciovky ze zákona zřízen za účelem provozování společensky užitečné činnosti, a proto je vhodný pro poskytování sociálních služeb. Výsledky činnosti Ústavu musí být ze zákona každému rovnocenně dostupné podle předem stanovených podmínek. Ústav jako veřejně prospěšný poplatník umožňuje ziskové podnikání jen jako vedlejší činnost, a to za předpokladu, že tato činnost není na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti hlavních služeb. Zákonem garantovaná transparentnost Ústavu umožňuje efektivnější poskytování sociálních služeb občanům včetně více zdrojového získávání prostředků z veřejně prospěšných grantů. Na fungování managementu by bylo lépe vidět a byl by méně početný. To koalice ANO a spol. nepřipustí, protože by ztratila posty pro své kádry.


• Bývalá ODS opět pohromadě | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

S kým do koalice po volbách v roce 2014? Pro vítěze voleb, HPP 11, to byla jen zdánlivě jednoduchá otázka. Přece s těmi, kdo na Jižním Městě v předchozích osmi letech nevládli. Kde ale takové lidi hledat? V dobách konjunktury ODS se její představitelé průběžně kočkovali a poražení si nacházeli uplatnění v „nových“ strukturách, dokud sama ODS svou zdejší organizaci nezrušila. S. Urbánek (dnes TOP 09) kdysi jako předseda vypudil z ODS otce zakladatele P. Jiravu (dnes ANO). Teď chtěli společně převézt své bývalé spolustraníky D. Mlejnského (dnes JMND) a J. Gabriela (dnes bezpartijní). Nám zvoleným za HPP 11, KDU-ČSL a Piráty byly tyhle souvislosti známé, ale nebyla jiná možnost, než koalici s TOP 09 a ANO uzavřít. ČSSD a KSČM se totiž na bývalé správě obce podílely zcela otevřeně. Pánové Urbánek a Jirava za dva roky prokázali, že jejich „koaliční potenciál“ nemá omezení, a postupně vytlačili HPP 11 se 40 % mandátů do opozice. Nebylo to těžké, stačilo zapomenout na staré spory a přitisknout k hrudi bývalé kamarády z Bémovy éry. Vždyť nakonec ani nepotřebují být o tolik jiní než oni... Přál bych nám všem, i těm, kdo mají pověření, ODS v Praze 11 znovu vybudovat, aby oni jiní být chtěli.


• Touha po moci jim zatemnila rozum i čest aneb Jak odvolat starostu | Ing. Jiří Štyler, zastupitel za Hnutí pro Prahu 11

Mé odvolání je toho důkazem. Předložil ho p. Lepš z TOP 09 a schválil všehoschopný p. Jirava z ANO 2011. Zahodili svoji čest, spojili se s trestně stíhanými, odsouzeným a estébákem. Jen proto, že jsem nelhal, neposlouchal jejich skvělé rady, neohnul hřbet a dále bránil zabetonování Prahy 11. Jimi uváděné důvody k mému odvolání jsou zástupné, bylo třeba, bez ohledu na výsledky voleb 2014 a 2016, uchopit moc. Nejsou-li důvody k odvolání, vyrobíme je. To je přece dávná i nedávná minulost naučila. Údajné odtržení Prahy 11 je jejich lež. Nikdy jsem nic takového neřekl ani nedělal. Údajné bránění výstavbě silničního okruhu je jejich lež. Vyžadoval jsem „jen“ dodržení platné legislativy ČR - na rozdíl od jmenovaných. Spojí se mravním marasmem v zastupitelstvu a odvolávají. Spolupracují přece „jen“ s trestně stíhanými, odsouzeným a estébákem. Jak a kam to povedou dál, čas ukáže. Navracejí se k jihoměstskému Palermu. Z důvodu cenzury zavedené p. Lepšem z TOP 09 a schválené p. Jiravou z ANO 2011 jsem omezen v textu na pouhých 1250 úhozů včetně mezer. Mé podrobné vysvětlení naleznete na www.hpp11.cz.

oddelicka

Klíč 2016/12 | ZDE

• Zastupitelův rok | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Před rokem součástí koalice, nyní oponentem vládnoucí moci. Z čeho že se ona moc rodí? Z účelového souhlasu na udržení menšinové rady, ze zachování „socialistického“ hospodaření MČ, z přehlížení minulosti, z odměn pro věrné v podobě placených postů. Když jsme se pokoušeli dojednat nová koaliční pravidla, jako zásadní argument znělo: mohla by být zablokována činnost rady. Jak tomu rozumět? Bývalí koaliční partneři nám tehdy vlastně jasně sdělovali: my se dohadovat nechceme, my, tj. strany ANO 2011 a TOP 09, máme nyní příležitost rozhodovat v radě, radou „socialisticky“ řídit akciové společnosti, v radě hlasovací většinou připravovat programy pro zastupitelstvo. Tyto příležitosti si nechceme a ani nenecháme za žádné okolnosti ujít. Účelové dohody s ostatními v opozici nám to dovolí, někdy zavřeme oko, jindy obě, na mnohých bodech se shodneme i s panem Mlejnským, vždyť za jeho vlády to, v čem nyní pokračujeme, začínalo. Co by tedy mohlo být zablokováno? Na jedné straně přenechání školských pozemků do rukou investorů ve sportu (nehrozí školám vlastně skrytá vlna privatizace?), řada stavebních záměrů (metro, sítě, pozemky - vše pro kapitál k dispozici). Krásné svátky a mnoho humoru nejen na Silvestra!


• Maření spravedlnosti ANO a TOP 09? Podali jsme trestní oznámení na prodej pozemků na Roztylech | Klub zastupitelů za Hnutí pro Prahu 11

Během října 2016 podali zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11 několik trestních oznámení na prodej pozemků na Roztylech podezřelé společnosti ALBORG-DEVELOPMENT, a. s., v roce 2008 za D. Mlejnského. Prodejní cena pozemků 2450 Kč/m2  je důvodně podezřelá z činu trestného. Finanční škoda městské části dosahuje 40–100 mil. Kč! Prodej nese stejné známky organizovaného činu jako prodej dalších pozemků na JM ve stejném období, za který již Policie ČR doručila příslušná obvinění. Alborg-Development, a. s., fi guruje ve skandálu odvádění peněz z Dopravního podniku společnostmi I. Rittiga. Součástí trestního oznámení je podnět na maření spravedlnosti radními a zastupiteli, kteří podání trestního oznámení odmítli, přestože mají všechny podklady a jsou jako představitelé poškozené městské části povinni konat (psali jsme v Klíči č. 11). Podání trestního oznámení neschválilo ani Zastupitelstvo MČ hlasy ANO, TOP 09, Mlejnského JM-ND, ČSSD, KSČM dne 22. 9. 2016. Příčinou mohou být aktuální vřelé vztahy k Mlejnského opozici. Zastupitelé, kteří jsou schopni vědomě „krýt“ trestný čin, by se měli vzdát svého mandátu.


• Proč je obtížné prosadit Regulační plán na Jižním Městě? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Regulační plán (RP) je právně závazná zpřesňující dokumentace k územnímu plánu, která upřesňuje veřejný zájem občanů v rozvojovém území. Zde stanovuje nejenom právně vymahatelné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání komerčních i veřejných staveb, ale i pro ochranu hodnot a charakteru území a příznivého životního prostředí. Pořizovatelem Regulačního plánu je obec – Praha, která je povinna zapojit do jeho tvorby vlastníky, občany a zohlednit jejich oprávněné zájmy. Regulační plán může i nahradit Územní rozhodnutí. Je velmi smutné, že se v Praze rezignovalo na prosazování veřejné vybavenosti v rozvojových územích Prahy a stále se RP nepořizují. Přitom podrobné RP má dnes prakticky každé západní město a mnoho i velkých měst v České republice. Vymlouvá se, že jejich pořízení je drahé, ale ve skutečnosti by RP byly fi nancovatelné i z fondů EU. Pravým důvodem je, že územní rozvoj Prahy je stále od dob primátora Béma určován soukromým zájmem developerů a nikoliv veřejným zájmem občanů. Z výše uvedených důvodů je prosazení RP na Jižním Městě velmi obtížné a jsme opět tlačeni do územních studií, které jsou právně nevymahatelné.

oddelicka

Klíč 2016/11 | ZDE

• Kryjí radní ANO a TOP případný trestný čin? | PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Radní za ANO a TOP na jednání Rady MČ dne 28. 6. 2016 bezdůvodně odložili podání trestního oznámení na prodej pozemků na Roztylech fi rmě Alborg-Development, a. s. Pozemky v blízkosti metra Roztyly (43 000 m 2 ) prodala MČ Praha 11 v roce 2008 pod vedením exstarosty Mlejnského za pouhých 2450 Kč/m 2 ! Tj. celkem za 105,4 mil. Kč. V roce 2015 jsem jako radní MČ iniciovala nezávislé znalecké posouzení prodejní ceny pozemků a výsledek nepřekvapil – cena měla být nejméně o 40 % vyšší. Případná škoda městské části tedy může činit nejméně 42,8 mil. Kč. Nezanedbatelná částka, nezanedbatelný (trestný) čin. V této souvislosti připomínáme, že bývalé vedení radnice a řada zastupitelů jsou stíháni za nevýhodné rozprodávaní obecního majetku v letech 2010 a 2011, resp. za zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu. Rozprodej obecních pozemků pod cenou a následný souhlas s úpravami územního plánu umožňující navýšení zastavitelnosti pozemků nebylo za předchozího vedení radnice ODS /ČSSD/PP/KSČM nic neobvyklého. Nejen tyto kauzy vedly na konci roku 2014 ke zrušení místní organizace ODS. Letos v dubnu zadala Rada MČ právníkům posouzení možností městské části, jak dojít v případě prodejů pozemků na Roztylech spravedlnosti. Doporučení bylo jednoznačné: 1. podat podnět na Magistrát hl. m. Prahy na určení vlastnického práva podle § 80 zákona č. 99/1963 a 2. podat trestní oznámení ve věci prodejní ceny pozemků. Jako veřejní činitelé musíme konat v případě, že je podezření na trestný čin či nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Přestože se trestní sazba (a tím doba promlčení) liší podle závažnosti činu, nebylo dne 28. 6. 2016 věcí Rady MČ tuto skutečnost posoudit, ale povinností trestní oznámení podat. Vzhledem k čím dál bližší a otevřenější spolupráci ANO a TOP 09 s panem Mlejnským a jeho lidmi je bohužel možné, že ANO a TOP 09 nepodáním trestního oznámení kryjí případný trestný čin. Podnět na podání trestního oznámení budeme tedy navrhovat na zářijovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 11.

• Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři! | PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Praha 11 vymetla další shnilou kauzu: prodej pozemků podezřelé společnosti ALBORG-DEVELOPMENT, a. s., v roce 2008, za doby D. Mlejnského. Vzhledem k prodejní ceně pozemků 2 450 Kč/m 2 na metru Roztyly je důvodné podezření, že se prodej uskutečnil za cenu podezřele nízkou. MČ by proto měla podat podnět orgánům činným v trestním řízení. Rada MČ obdržela na jaře ofi ciálně všechny právní podklady, včetně návrhu na podání trestního oznámení. Posudek Rada zadala v době, kdy vztahy ANO a TOP 09 s trestně stíhaným D. Mlejnským a jeho opozicí nebyly tak vřelé. Rada MČ hlasy radních za ANO (Říčař, Jirava, Balík) a TOP 09 (Urbánek, Lepš) dvakrát případ bezdůvodně odložila v červnu / září 2016. Předložili jsme tedy kauzu Zastupitelstvu, které dne 22. 9. podání trestního oznámení neschválilo hlasy ANO, TOP 09, JM-ND, ČSSD a KSČM. Zbývá otázka proč? Na Praze 11 je aktuálně nejistá situace, kdo vlastně vládne. Koalice HPP 11 / ANO / TOP 09 skončila účelovým odvoláním dvou radních HPP 11 na jaře tohoto roku. Od té doby Radu i Zastupitelstvo ovládá ANO a TOP 09 s opozicí D. Mlejnského. Začíná se zametat pod koberec a to je velmi špatně.
PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek zastupitelé MČ Praha 11 za Hnutí pro Prahu 11

Jako ukázku nekutečné demagogie uvádíme reakci radních ANO / TOP, jenž usuzují, že machinace s obecními pozemky, které mají oni sami ve správě, má řešit občan. Což jen dokládá, jak správa ANO / TOP vypadá.

• Kryjí zastupitelé HPP 11 Š. Zdeňková a A. Kulhánek případný trestný čin? V předchozích dvou článcích jsou tvrzení, na která musíme reagovat. 1) Prodejem pozemků Alborg se zabývala již porada vedení 30. 5. 2016 se závěrem, že Praha 11 nebude podávat trestní oznámení, ale podá podnět hl. m. Praha na podání žaloby na určení vlastnictví. S tímto souhlasil i starosta Ing. Štyler a radní P. Lukeš, oba též z Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11). Od té doby nebyly předloženy žádné nové skutečnosti. Starostův překvapivý návrh z 28.6.2016 - trestní oznámení podat - proto považujeme za bezdůvodný. 2) V článku č.1 se s odkazem na právní posouzení tvrdí, že „Doporučení bylo jednoznačné: [...] podat trestní oznámení.“ Toto dle našeho názoru i názoru právního oddělení radnice není pravda, naopak právní posudek vyznívá dvojznačně. 3) Naše hlavní námitka však zní: jestliže jsou Š. Zdeňková a A. Kulhánek přesvědčeni, že zmíněný prodej má prošetřit policie, proč nepodají trestní oznámení sami? Policie by se této kauze věnovala stejně, jakoby trestní oznámení podala radnice. Co udělám, jestliže jsem přesvědčen o tom, že někde hoří les? Budu psát články do Klíče o tom, že má radnice zavolat hasiče, nebo zavolám hasiče rovnou sám?

• Demokracie rozkvétá | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Byť s kosmetickou vadou... v písni varoval K. Kryl pár let po převratu. Je obtížné na zmenšeném prostoru 1250 znaků vyvrátit polopravdy a lži publikované v této rubrice. Pánové Lepš, Urbánek, Stárek, Mareš si zjevně s pravdivostí svých příspěvků do rubriky „Názory zastupitelů“ v Klíči číslo 9 starosti nedělali. Možná už při psaní věděli, že následujícím číslem počínaje bude prostor omezen, a to právě hlasy jejich kolegů v Radě, tedy hlasy Lepše a Urbánka. Vždyť na konci září, kdy jablka zrají, hlas, to je zboží, co i dneska se cení; dovolte ještě jednou v parafrázi připomenout Krylovy texty. Pánové svým hlasem neopomněli tepat do HPP 11, jako kdyby HPP 11 bylo příčinou všeho zpoždění okruhu a sportovního klientelismu. Píši tento text pro listopad, a proto vzpomenu Kryla do třetice. Málo známá až indexová je vzpomínka jeho dlouholeté přítelkyně: Kryl uvažoval o spolupráci s režisérem Jiřím Svobodou, tehdejším šéfem komunistů. „To nemyslíš vážně, ty s komunisty?“ „Prostě budu napadat všechno, co se dělá špatně.“ „V tom je ten paradox, to bude zajímavé,“ popisuje vzpomínky týdeník MF Plus z roku 2009. Režisér Svoboda přežil atentát a natočil film o smyslu pravdy s názvem Jan Hus. Karel Kryl neočekávaně zemřel.

• Kdy odstoupí Rada MČ Praha 11 ovládaná TOP 09 a ANO, když nemá podporu Zastupitelstva? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Po odvolání radních HPP 11 Šárky Zdeňkové a Ladislava Kosa ztratila Rada MČ Praha 11 ovládaná TOP 09 a ANO podporu v Zastupitelstvu Prahy 11. Rada připravila na 22. 9. 2016 návrh programu Zastupitelstva, který podpořila jen 1/3 zastupitelů. Není možné, aby si ANO a TOP 09 se svými 12 hlasy z 45 kvůli postům v akciových společnostech pro své kádry braly za rukojmí občany Jižního Města. U moci se drží jen s podporou party trestně stíhaného exstarosty Mlejnského a možná spoléhají na nákup přeběhlíků. Místo plnění vlastního volebního programu rozvoje Jižního Města naordinovaly Jižnímu Městu chaos. HPP 11 je připraveno svými 40% hlasů podporovat Radu jen za předpokladu, že ANO a TOP 09 s 27% nebudou Radu ovládat a bude shoda. Zatím se ANO a TOP 09 chovají k Jižnímu Městu jako k dobytému území, kde vládne Rada - a veřejné jednání Zastupitelstva se snaží obcházet. Radní Urbánek za TOP 09 například 22.9.2016 navrhl Zastupitelstvu, aby bez veřejného projednání schválilo jeho materiál k silničnímu okruhu Prahy, ale když HPP 11 na projednání trvalo, pan Urbánek pro něj nehlasoval. HPP 11 také nesouhlasí s rozdělováním dotací pro sport podle kritérií, které neschválilo Zastupitelstvo. Zároveň bychom si přáli, aby obecní dotace pro sport směřovaly nejprve přímo k dětem a rodičům Prahy 11 a teprve na základě jejich preferencí ke sportovním klubům a jejich funkcionářům.

oddelicka

Klíč 2016/10 | ZDE

• Říkají to všichni | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Chceme, aby se urychleně dokončil Silniční okruh kolem Prahy, protože kamiony nám jezdí přes Jižní Město. Od některých politiků, hlavně bývalých nebo současných členů ODS, TOP 09 a ČSSD, kteří v posledních letech řídili Prahu, to v předvolební době nezní příliš věrohodně. Když měli vliv a možnosti, dokončení okruhu je nepálilo. V roce 1993 jsem měl tu čest účastnit se spolupráce samospráv z okolí Jižního Města, díky které vznikl návrh „našeho“ úseku okruhu. Dodnes na ni vzpomínám jako na mimořádný projev demokracie a konsensu. Magistrát a „odborníci“ preferovali silové protlačení nesmyslné trasy JVK za Milíčovským lesem. Městské části a obce se ale složily a vyhledávací studii a shodly se na nejméně špatném řešení. Díky podpoře veřejnosti - angažoval se například dnešní zastupitel a kandidát do Senátu Ing. Ladislav Kos – se ukázalo, že JVD nejlépe odpovídá současným potřebám a její část, podstatná pro Prahu 11 a okolí, dnes už stojí. Žádná z možných tras pokračování okruhu ale dodnes nemá územní rozhodnutí… Asi je něco špatně.Je třeba začít se s našimi sousedy vzájemně respektovat. I když někomu vadí, že právě tohle si nám dovoluje radit Evropská unie.


• Co lze změnit těžce a co snadněji | Ing. Krautwurm, HPP 11

Známý aforismus praví: „Snadno lze nasytit chudé, však obtížně lze nasytit bohaté.“ Budu telegrafi cký. Strany ANO a TOP 09 rozhodly, že vás nebudou obtěžovat jinými než svými názory. Tak proto „decimovaly“, pardon zpolovičatěly, rubriku „Názory zastupitelů“. O to snadněji se dozvíte, jak relaxuje pan Jirava či s jakými postavami se shoduje pan Urbánek. Těžce lze změnit nastavený směr: sportoviště za komerční ceny. A kdyby nějaký spolek stále přežíval, tak mu alespoň napařit pálku za nájem. Půl hřiště raději zaroste travou, známe i na Hájích. Snadno se naskakuje do akciových zaopatřoven. Ty připravili bratři v modrém triku. Představenstvo, dozorčí rada, ředitel, vedení a ejhle: stranická buňka je pokryta. O ekonomiku a DPH tentokrát nejde, zvenku tomu stejně nikdo nerozumí. Kdyby někdo snad poukazoval na cenu v místě a čase obvyklou, jen žádný audit! Byl by to průšvih celostátních rozměrů. Těžce se regulují stavební záměry. Územní plán v rozvalu, metropolitní plán nejistý. Kdo protlačí svou zájmovou změnu, vyhrává. Ještě je co zastavět, ještě je co vykácet. Snadno se rozdávají koblihy, těžce se plní sliby. Zas budou volby. Proto tam v koutku a za plentou buďte sami sebou! A zvolte dobře.


• Jdi nás volit občane, ale jinak nám do vládnutí nezasahuj! | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Tak lze shrnout politiku TOP 09 podporovanou ANO na Praze 11 k výstavbě jihovýchodního okruhu kolem Prahy. Neznám nikoho na Jižním Městě, kdo by si nepřál rychle postavený jihovýchodní okruh kolem Prahy, ale vím, že za posledních 15 let vlády TOP 09, ODS, ČSSD a částečně i za ANO se nic pro okruh neudělalo. Místo toho, aby se kály za svoji neschopnost, tak před volbami do senátu politikaří a hledají viníka v účasti občanů na správních řízeních a v Evropské unii. Dokonce radní TOP 09 a ANO zakázali publikovat vysvětlující stanovisko Evropské komise (EK), konkrétně Direktorátu životního prostředí sepsané generálním ředitelem Callejou, které jasně vyjadřuje maximální podporu pro rychlou dostavbu jihovýchodního okruhu s respektováním všech zákonných pravidel dle aktuální legislativy. HPP 11 souhlasí. EK nefinancuje developery, ale občany, a proto vítá každý relevantní podnět občanů v souladu se zákonem. A proto vás, občany, vyzývám, abyste v senátorských volbách nevolili populisus, ale kandidáta, který stojí za občany nejenom před volbami, ale i ve svém funkčním období. Kandidáta, pro kterého je každý věcný příspěvek občana inspirací a ne problémem.

oddelicka

Klíč 2016/09 | ZDE

 Klíč 2015/10 + 09 bez článků zastupitelů

Copyright © 2018 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist