Články

• Lokalita Milínská: developer NODOM se vrací se stavbami v zeleni nad Spořilovem

fb.nodomVoliči, občané, čtenáři… ačkoliv se vaše zraky již dva měsíce upírají zejména na vyjednávání koalice, za pozornost stojí i jiná událost. Dne 30.10.2018 obdržela MČ Praha 11 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci REZIDENCE NODOM. Po interním projednání bude dokumentace předložena Radě MČ Praha 11.

Nově navržený objekt je umístěn v ulici Milínská, cca 8 m východně od panelového bytového č. p. 2247, v místě původně navrženého objektu D > MAPA. Navržený objekt je v nadzemní části opticky rozčleněn na tři hmoty, které mají 5, 6 a 10 nadzemních podlaží. Objekt je osazen v severním svahu s převýšením 12 m. Objekt má z těchto důvodů 5 podzemních podlaží, dvě nejvyšší z nich jsou částečně určené pro bydlení, jsou v nich byty orientované k Milínské ulici. V podzemních podlažích jsou dále garáže, technické zázemí a sklepy. V objektu bude celkem 69 bytů a 1 obchod do 200 m2 prodejní plochy. | Více > ZDE

Zástavbě NODOM se v posledních letech věnovali místní občané Chodovce, spolky z Jižního Města a zástupci Hnutí pro Prahu 11. V lednu 2015 byl v informačním systému EIA zveřejněn záměr Bytový soubor REZIDENCE NODOM, Praha 11 (PHA963). K oznámení záměru se vyjádřili i občané a spolky. 9.7.2015 byl vydán závěr zjišťovacího řízení: Záměr Bytový soubor REZIDENCE NODOM, Praha ll - Chodovec, k. ú. Chodov bude posuzován podle zákona. Bohužel, firma NODOM nedovolila zveřejnit dokumentaci k záměru výstavby na webu MČ P11, ddříve s PD nesouhlasila jak radnice starosty Mlejnského tak starosty Štylera.


BD.Milinska.spol.Regard.th Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci, ve které je vhodné uvést následující:

• Přehodnotit rozsah záměru ve vztahu k platnému ÚPn a charakteru území, do kterého je záměr situován, včetně návrhu variant. • Precizovat rozptylovou studii, včetně doplnění návrhu kompenzačních opatření, která zajistí alespoň zachování stávajícího znečištění B(a)P v daném území, případně jeho snížení
• Doplnit rozptylovou studii o posouzení umístění výduchu z parkovacího objektu C tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality ovzduší pro obyvatele v dýchací zóně, případně navrhnout umístění výduchu nad střešní hladinu sousedních objektů
 Přepracovat hlukovou studii v souladu s požadavky HS HMP včetně návrhu dostatečných protihlukových opatření pro fázi výstavby i provozu záměru
• Precizovat studii vlivu na veřejné zdraví na základě aktualizované rozptylové a hlukové studie
• Posoudit možnou kumulaci vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných), včetně bližší identifikace těchto záměrů. Prověřit kapacitu ul. Milínská a ul. Klapálkova pro budoucí staveništní a dopravní obsluhu
 Prověřit kapacity nejbližších křižovatek v území
• Zdůvodnit navrženou etapizaci výstavby
• Doplnit popis stávajícího a cílového stavu dotčeného území z hlediska zastavěných a nezastavěných ploch, včetně ploch rostlého terénu a ostatní zeleně
• Precizovat dendrologický průzkum, včetně konkretizace kácených dřevin a návrhu náhradních výsadeb
• V co možná největší míře zachovat stávající vzrostlou zeleň a zvážit založení stromořadí podél severního okraje vozovky ul. Milínská
• Precizovat způsob nakládání s dešťovými vodami, včetně vyhodnocení vlivu na VKP Chodovecký potok
• Prověřit hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz a doplnit 3D model
• Doplnit dokumentaci o návrh opatření pro ochranu zvláště chráněného druhu rorýse obecného (Apus apus)


Nodom.Etapy.vystavbyPříslušný úřad doporučuje, aby dokumentace obsahovala přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení. Příslušný úřad podle § 7 odst. 5 zákona navrhuje zpracování variant řešení záměru, které by reagovaly na obdržená vyjádření k oznámení. Dokumentace do následujícího řízení nikdy nebyla dodána a záměr byl 15.6.2017 ukončen z jiných důvodů: Dne 9.6.2017 obdržel příslušný úřad žádost oprávněného zástupce oznamovatele o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Nyní se společnost již druhým domem “salámově” vrací ke svému projektu.

Prvním je již zmíněný Bytový dům Milínská (Regard), situovaný na místní nevyužité parkoviště > MAPA | WEB INVESTORA - zahájení výstavby > zima 2018 | WEB PROJEKTUWEB MČ P11 | Rozhodnutí o umístění stavby (12.3.2018). I když se jednotlivé domy odlišují od původního návrhu, bez celkového posouzení záměru nelze určit, zda investor splní alespoň požadavky, které mu byly uloženy v závěru zjišťovacího řízení EIAZměna zákona o EIA tak připravila místním obyvatelům nemilý dárek ve formě jednoduché realizace kontroverzního záměru. Novela stavebního zákona pak vyloučila spolky s jejich relevantními připomínkami z územního a stavebního řízení a ponechala veškerou tíhu na lidech bydlících v sousedství stavby. Nemyslíme si, že toto je nejlepší způsob, jak zajistit v Praze dostatečný počet bytů. Dalším objektem je polyfunkční dům ul. Choceradská a Senohrabská > MAPA (PROCTUS 4 s.r.o., (objekt SO.05.A / bytový dům, objekt SO.05.B / garážový dům) > Oznámení o zahájení stavebního řízení

NODOMU se HPP 11 věnovalo i v mapách výstavby, které znáte z Klíče (2015), když bylo HPP 11 na radnici a o stavebních záměrech obyvatele důkladně informovalo > Stavební záměry na Jižním Městě | MAPA

Na konci ulice plánuje stavet Central Group Obytný soubor Blažimská (dříve nazvaný Obytný soubor Trojmezí), psali jsme o něm zde > Stavební záměry na Jižním Městě | MAPA

Připomínáme programové prohlášení RMČ Praha 11 2014 - 2018 > ZDE: "Nedovolíme zahušťování stabilizovaných ploch dalšími investorskými projekty. Pro problematická území budeme požadovat zpracování regulačních plánů."

Jaký máte názor na tuto výstavbu na Praze 11? Skutečně nás v roce 2050 musí být na Praze 11 o 42 700 víc? Jisté je, že stavět se bude, pokud budou developeři na radnici P11 nacházet spojence, upřednostňující zájmy jejihc před zájmy stávajících obyvate P11.

“Počet obyvatel na Praze 11 v prosinci 2016 byl 77 522, současný územní plán předpokládá obydlenost na úrovni 85 590, zatímco MPP v roce 2050 na úrovni až 120 192 obyvatel. Jedná se o 55% nárůst vzhledem k současnému stavu. Na Praze 11 má díky “rozvoji lokalit” přibýt 42 670 obyvatel a 44 316 pracovních míst! Jedná o nepřijatelné zahuštění naší městské části. Stávající technická a veřejná infrastruktura Jižního Města je již v současné době na hranicích své kapacity, v případě dopravy v klidu dokonce za hranicí potřebné kapacity.” | Zdroj: • Metropolitní plán: jak na něj?

Infoservis HPP 11


Související:

• Téma NODOMu na The Facebook > ZDE

• Třináctipodlažní domy přilepené k paneláku? Rusové bizarnost v Praze 11 stopli

Komentáře  

-4 # Ondřej Truhlář 2018-12-02 14:01
Můžete mi někdo říct, jak jinak, nez novou vystavbou se asi tak zajistí doststek novych bytů? Jak vzniklo sídliště JM? Nebylo to nahodou ničení zeleně, které zajistilo byty pro pana Farmacku, senatora Kose a další z této strany? Ještě bych pochopil, kdyby treba pan Styler, kterého vídám u nás na Starém Chodově, vyzýval ke zbourani panelové zástavby, ale asi víme jak velký je to nesmysl.. Stejně nesmyslný boj jako tohle. Můžete vyhrát, ale nesmysl je v tom, že tahle aktivita nepřinese nikomu nic dobrého. P. S. Doufám, že vyjde alespoň stavba toho mrakodrapu na Hájích! Na vás je, pánové a dámy vidět, že jste nebyli dál, než na tom koupališti v Ládví, nebo kde jste se to fotili na BB..doporučuji návštěvu treba ve Varšavě, abyste poznali jak vypada obroda panelakoveho mesta v moderní metropili pro život...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Roman V. 2018-12-02 19:15
Bytů je dost, to lidí se rodí málo, přespolní nemají více práv než stávající obyvatelé, vlastně méně, protože stávající obyvatelé zde volí a mají právo tu chtít či nechtít další byty, rozhodovat o zeleni atd... další věcí je, že když se staví byty, tak lidé co umřou tu pak nechají volné byty a co s nimi bude? Nastěhujeme sem celý Přední východ nebo?

Ne ne ne. Děkuji, nechci.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Martin Farmačka 2018-12-02 19:30
JM vzniklo tak, ze na pláni, kde pro to BYLO MISTO, se postavilo JM. Vyprojektovalo se tak, aby se v nem dobre zilo, aby si lide neslapali po hlavach, aby dostacovala parkovaci mista a vsude to bylo kousek (po zavedeni metra v r. 1980). JM se NEnacpalo se do mezer mezi jiz stojici mesta, ani mezi jiz stojici baraky, protoze by takto devalvovana lokalita pozbyla komfortu bydleni pro vsechny stavajici obyvatele. Projektant JM nebyl zadny hlupak a byty (nejen) pro pana Kosa / Farmacku navrhl tak, aby se v nich dalo spokojene a perspektivne bydlet. A presne v techto bytech dnes bydlime - nikoliv na ukor sveho souseda, nase byty nikomu nesnizuji kvalitu byleni. Nebyly dobastleny na jiny barak, nevnikly na nici predzahradce jen proto, ze developerovi tam hodily a mohl na nich vydelat.

Vystavba ma byt zajistena tam, kde je pro ni prostor. A pokud prostor neni, vklini se do stavajci zastavby a velmi uzce se dotyka stavajicich obyvatel, je spravne zeptat se dotcenych na nazor. HPP 11 se pta obcanu na nazor a respektuje ho. Ja mam informace, ze obyvatele Milinske si vystavbu nepreji. Proto nemohu souhlasit, aby se nova vystavba zajistovala vklinovanim novych domu mezi domovy stavajicich obyvatel. Omlouvam se, ale me volil obcan z P11, ne developer.

Branit komfort bydleni stavajicich obyvatel je cilem mym i HPP 11. Pokud si obyvatele Milinske budou prat NODOM mezi svymi domy, vystavbu podporim. Jak vidite, nikdo z HPP neblokuje nic, co neni verejnym zajmem. Obehnete si lokalitu, ziskejte vetsinu podpisu pro vystavbu a s tim se uz da pracovat. Pokud vam obcane vyjadri jasny nesouhlas, pak ho berte i jako castecnou odpoved na vasi otazku zajisteni novych bytu: vystavba tam, kde je pro ni misto. Ne v Milinske.

Radeji znovu pripomenu: HPP 11 nasloucha obcanum P11. Nikdy jim nenarizuje, co maji chtit. HPP 11 nenarizuje, ze tady se nic stavet nebude a tamhle bude. Volic urcuje, co bude nebo nebude.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Pavel 2018-12-03 12:00
V r.1980 jsme se přistěhovali z Vršovic a ze třech vchodů 30bytů jsme se pouze dva narodili v Praze.V Praze se rodí nejměně dětí.Přirozená obměna bytů v rámci rodin je proto dostačující.Veš kerá poptávka je od lidí z vesnic,malých měst a cizinců.Jestli se chce zastavit kdejaká volná plocha,tak to tu nebude k žití.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Ondřej Truhlář 2018-12-06 08:12
Takže na poli je podle Vas stavba bytových domů v pořádku?ok..tak očekávám výživnou tiskovou zprávu plnou Caps locku a tucneho písma, o tom, jak se omlouváte za protesty proti výstavbě u ulice Výstavní.
Samozřejmě, ze v roce 1980 bylo všude dost parkovacích míst, kdyz jsme tu měli průměrně 1 auto v prumeru na cca 20 osob. Diky čemu to asi tak bylo? Z Vás pane Farmacko mam fakt pocit, že byste se do tech časů strašně rád vrátil..
Můžeme se bavit o tom, jakou zástavbu jste neblokovali-byl a to dostavba centra Chodov.. Rodiny s dětmi nemaji kde bydlet, ale můžeme nakupovat.. Fakt díky.. Doprava ze Sč kraje se nam diky teto stavbě významně snížila
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Roman V. 2018-12-06 10:19
Ano, výstavba kde to nikomu nevadí je správná, pokud to tam místním nevadí. Pokud tím nepřijde někdo o oslunění jak bylo definované dříve, ne dnes atd...

Nechceme se právě vracet do středověku nebo do favel, kde jsou na sebe baráky natisknuté a není vidět nic než protější barák. Si žijde ve městě kde to tak je, většina místních to tak nechce. Chceme zahradní město. Tečka pane developere.

Nashle :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Martin Farmačka 2018-12-07 02:01
Pane Truhlari, nevim jak jste u me prisel na vystavbu v poli. JM ma sve hranice, JM neni nafukovaci, JM jak stoji, tak je obyvatelne, mezi domy je prostor pro zelen a tak to funguje ku spokojenosti mistnich. Chranit tento stav si preje ctvrtina volicu z P11, pricemz 56% ze vsech volicu na to kasle uplne a volit neprisla. Nechci, aby nas na P11 bylo o desetitisice vic. Nechci, aby se JM zmenilo na Manhattan vsech barev pleti a jazyku. Nechci koukat 10m z do talire komusi v novostavbe a nepreji to ani svemu sousedovi - NENI TU MISTO pro domy mezi jiz stojicicmi domy! Nove rodiny s detmi nemaji pravo svou "potrebou bydlet" znehodnocovat bydleni stavajicim rodinam s detmi na P11. Ten kdo chce stavet a svou tendenci bezohledne prosazuje, at si napred zjisti KDE a dodrzi podminku, ze vystavba neponizi kvalitu bydleni stavajicich obyvatel. Snad jsem to napsal jasne a priste jiz z vasi strany k mylce nedojde.

Jinak geneze dostavby OC Chodov zacina v devadesatych letech - vznikl byznysplan, taktez Rodamco jiz davno vlastni pozemek pro budouci OC, a ten NENI predurcen pro vystavbu bytovek. Snazit se dostavbu OC hazet na HPP 11, to prosim nedeljte, dekuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Roman V. 2018-12-07 11:29
Ti co volili piráty a SPD si to také přáli, takže přes polovinu voličů co šli k volbám. Piráti je jen zradili...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Roman V. 2018-12-07 16:23
Piráti naprosto zklamali své ideály i voliče, jdou s trestně stíhanými, to by byla lepší ta opozice než toto.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Jana 2018-12-09 13:00
Vy asi nebydlíte na JM. Kde se ve Vás bere tolik nenávisti k lidem ? Pravděpodobně jste akcionář nějakého developera.Vy nevíte co stálo úsilí nedopustit,aby na Litochlebském náměstí nebyl postaven mrakodrap kamarádovi p. Mlejnského,aby nebylo zbouráno pietní místo chodovských legionářů,aby nám soused nekoukal do kuchyně. A hlavně to byl připravený podvod na finance JM.Proč Vám tolik záleží na zahuštění JM? HPP 11 udělalo pro občany hodně práce.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Tibor Kováč 2018-12-03 14:28
"Zástavbě NODOM se v posledních letech věnovali místní občané Chodovce, spolky z Jižního Města a zástupci Hnutí pro Prahu 11". Můžete mi infoservise HPP11 sdělit, kdo konkrétně ze zástupců HPP11 se v posledních letech věnoval tomuto problému Nodomu ? Odpovím vám - nikdo. S pozdravem předseda výboru SVJ Klapálkova 2238-2240 věnující se této problematice již od roku 2005. Tak občanům Chodovce nelžete.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Martin Farmačka 2018-12-07 02:11
Pane Kovaci, soustredte se na Regard a NODOM. Mate to mit par metru od domu, tak si po mnoha letech nicnedelani pro obcany P11 budete moci opet pripomenout, co je pro PRACE PRO LIDI > hpp11.cz/.../...

Mezitim vam HPP 11 po 8 letech doresilo treba mrakodrap na Litochlebech, zrejme ani nevite o co se jedna. Nevadi, hlidate si jen svuj pisecek, zatimco HPP 11 pusobi par lidech po celem JM. Ne, skutecne nebudeme za vas delat nic, nejsme vasi sluhove, ale muzete s nami na necem spolupracovat, radi poradime, nebot kazdy mame sve prace nad hlavu.

Nasi praci najdete na tomto webu. Vasi praci se mi nepidarilo najit, asi to bude tim -jak jste jiz rekl-, ze jste cca 15 let na nic nesahl a jen politikarite v prodeveloperske m ANO. Kazdy nekam patrime a na necem delame.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Zuzana Malá 2018-12-08 13:12
Vážený pane Kováči, vyjádření k oznámení záměru Bytový soubor REZIDENCE NODOM, Praha 11 podali v únoru 2015 spolky Zelené Roztyly a občanské sdreužení Chodov. Jistě víte, že členy těchto spolků jsou Aleš Kulhánek, Šárka Zdeňková (oba Zelené Roztyly), Jiří Štyler, Katka Zelenková (Chodov), což byli a jsou zastupitelé za HPP11. Pokud jsem na někoho dalšího zapomněla, omlouvám se. Výše uvedené se dá ověřit na portal.cenia.cz/.../ ..., závěry zjišťovacího řízení.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Martin Farmačka 2018-12-09 03:26
Takze pan Kovac, ten sympaticky pan, nemluvil pravdu... tak komu se v ANO da verit?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Josef Krutil 2018-12-03 15:01
Názor na výstavbu mám pozitivní. JM je třeba dotvořit. Ještě donedávna se tu v zelených plochách kolem Roztyl povalovaly betonové kvádry, z dob budování vámi opěvovaného sídliště.... Co máte za problém se zástavbou prašného plácku v Choceradké ulici, nebo na ploše určené k výstavbě v Milínské ulici? Chcete mít všude parky? Co vám brání si pozemek koupit a udělat si ho tam? Výstavbou v polích (jak prezentuje pan Farmačka) se akorát zvyšuje osobní doprava, emise (to vám ale nevadí když nejradši jezdíte po sídlišti smradlavou tisícovkou. Prodražuje se MHD,zvyšují se náklady na správu města. Je to super politika, každému nadiktujeme, jak má nakládat se svým majetkem, a bobtnající náklady zadotujeme z daní. Ať žije komunistické a neomarxistické HPP11! Výsledkem vaší politiky jsou zatím díry v zemi, prach a ploty.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Ladislav Kos 2018-12-05 22:12
Bože chraň JM před Krutily. I když si spíše myslím, že je za těmito oslavnými příspěvky pro betonování JM je spíše nějaký developer
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Martin Farmačka 2018-12-07 02:43
Copak povazujete za neomarxisticke? Treba zachraneny palouk Litochleb pred mrakodrapem? Prijde vam to jako mala vec? Stalo vas to neco? Pomohl jste nam s tim? Obejdete si okolni domy a zeptejte se mistnich na nazor... ja jejich nazor znam, vy se s nim teprve musite seznamit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Kulhánek 2018-12-08 18:28
Vážený pane Krutile, zdá se vám snad, že je na Jižním Městě obytných domů málo, že by se na každém volném zeleném plácku měly postavit ještě další a další vysoké obytné domy ? Pokud se má někde v Praze stavět, tak ne na zelených plochách, z kterých jsou nebo mohou být parky, ale na brownfieldech typu smíchovský Lihovar. Nebo třeba zbourat dva hnusné a devastované výškové domy Sandra a postavit místo nich nějaké obytné domy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Roman V. 2018-12-03 20:02
Podle mě JM nepotřebuje dotvořit, ale hlavně nepotřebuje zničit další hromadnou zástavbou :)

Nechceme tu favelu, právo nám umožňuje se bránit, na svém pozemku si každý nemůže dělat co chce, můžeme chtít zeleň před barákem, tak to tak dělejme, bojujme a dobře volme. :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2019 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist