• Členové poradních orgánů MČ Praha 11 mají možnost nebýt anonymní. Využijí toho?

seznam.po.po.doplneni

• Na webu MČ Praha 11 se v seznamech členů PO u některých jmen konečně objevilo doplnění kontaktních informací. K čemu je to dobré? Problematiku popisuje můj článek v názorech zastupitelů v Klíči 12/2019 ("HPP 11 usiluje o rozkrytí skladby poradních orgánů (PO) MČ P11" > FACEBOOK)

• Zlatý kopanec Marty Šorfové

zlaty.kopanec.MS

2006.10.28. • Na vlastní oči: Zlatý kopanec Marty Šorfové | Archivní video je sice z roku 2006, ale stále je vysoce aktuální. Pozor ale, nejsou žádní hodní a zlí, jak je v reportáži naznačeno. V podstatě šlo o boj dvou mocenských skupin uvnitř ODS, primátorem Prahy byl v té době Pavel Bém. Jedni chtěli pozemky na Roztylech při ul. Ryšavého prodat, druzí pronajmout (Šorfová, tehdy ODS). Ani jednu skupinu nenapadlo, že zbavit se rozlehlého pozemku, který je územním plánem určen pro veřejnou vybavenost (VV) je z hlediska správy městské části úplně špatně. Pokud tam měl vzniknout multifunkční objekt pro seniory, měl by být k dohledání na radnici Prahy 11. (...)

• Zemřel Erazim Kohák, bylo mu 86 let. Zůstal nám po něm i tento dopis

Erazim.Kohak

• Zemřel Erazim Kohák, bylo mu 86 let. Patřil mezi nejvýznamnější české filozofy 20. století > ČLÁNEK | Pan profesor v roce 2009 napsal dopis, jehož nadčasovost je zarážející. Kdo obýval radnici Prahy 11 tehdy? Kdo ji obývá dnes? Uplynulo 11 let. Je jedno, jak se jmenují, protože se chovají stejně a mají stejné developerské zájmy. Každý z nich se považuje za "slušného člověka", za politika, který prý svědomitě zastupuje svého voliče. Ptejte se jich: kdo vás volil? Občané Prahy 11 nebo ziskuchtiví developeři? (...)

• Rozpočet 2020. Volební sliby a realita

2020.01.30.ZMC12.Sliby.Piratu

2020.01.30. ZMČ 12 • PhDr. Zdeňková (HPP 11) konfrontuje volební sliby a realitu | TOP-STAN a Piráti | Vládnoucí magistrátní koaliční strany přistoupily k rozpočtu velice interesantně: v rozporu se svými volebními sliby 2018! Všechny subjekty koalice ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTI slibovaly zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče, Piráti dokonce nemocnici na JM (!!!). Více v článku...

• "Transparentní" radnice Prahy 11 blokuje natáčení veřejných jednání Výboru pro územní rozvoj

2020.02.06.VUR.Nepovoleni.nataceni

2020.02.06. • Výbor pro územní rozvoj Praha 11 opět nepovolil pořízení občanského záznamu. Důvody? "Vy to sestřiháváte a nám se to nelíbí!" A to je celé, nic víc? Málem jsem se lekl, že zákon ČR to zakazuje. Ve čtvrtek 6.2.2020 zastupitelé HPP 11 Malá, Tejkl a Farmačka navštívili VÚRŽP, který měl představit projekt BP Roztyly (bývalé Letokruhy). Při vstupu do místnosti cedule informovala, ze z akce je pořizován záznam MČ. Pozor, neznamená to, že "veřejnost si může pořídit záznam", třebaže splní radnicí požadovanou ohlašovací povinnost. Přitom může, oporou je NOZ, podstata jednání a zúčastněné osoby, vystupující ve veřejném zájmu.

• TZ k rozpočtu 2020 před ZMČ Praha 11 (30.1.2020)

2019.09.13.ZMC.lavice

• Rozpočet MČ Praha 11? Pracujeme, přestože víme, že naše návrhy ve prospěch obyvatel Jižního Města neprojdou | V pondělí večer pracoval zastupitelský klub HPP11 na přípravách na čtvrteční zastupitelstvo Prahy 11, a to zejména ke dvěma bodům: Rozpočet MČ na r. 2020 a Aréna ledových sportů na hřišti ZŠ Ke Kateřinkám. Poprvé po mnoha letech je MČ Praha 11 zadlužená. Rozpočet na r. 2020 odkrývá nehezkou finanční situaci MČ po roce vládnutí koalice Piráti/ANO/ODS/TOP-STAN. (...)

• Roztyly a developerské plány: debata v přírodě i pod střechou

• VIDEO: Roztyly a developerské plány: debata v přírodě i pod střechou

Dne 25. ledna 2020 uspořádaly spolky Zvonečník, Zelené Roztyly, Chodovský spolek, 4-občanská a Zdravý Spořilov procházkovou debatu na Roztylech k developerským plánům. Akce se zúčastnili zastupitelé různých politických klubů, zástupce developerů, odborníci na životní prostředí a územní plánování a nemluvilo se jen nad plány, ale v konfrontaci se současnou realitou na dotčených místech. (...)

• Jak jsme na Jižním Městě budovali koupaliště

koupaliste.male

• Jak jsme na Jižním Městě budovali koupaliště | FACEBOOK | V úterý 14.1.2020 jsem poprvé sebrala odvahu na jednání pracovní skupiny „koupaliště“ při MČ Praha 11. Její průběh připomínal povídku Š&G. Pracovní skupina čítá samé odborníky a předsedá jí starosta Dohnal. Tak směle do toho... (...)

• Petice za zachování lékařské pohotovosti v Poliklinice Šustova

Petice.pohotovost

• Petice za zachování lékařské pohotovosti v Poliklinice Šustova, Praha 11 a její rozšíření o pohotovostní službu pro děti | Provoz lékařské pohotovostní služby má být ukončen k datu vypršení smlouvy o jejím provozování, tedy k 31.3.2020. O vypsání nového výběrového řízení Rada MČ Praha 11 neuvažuje - prý je třeba šetřit. (...)

• Stále platí na Praze 11 deklarace veřejného zájmu?

• Jak lépe začít rok, nežli připomenutím si, co je veřejným zájmem na Praze 11? Ano, veřejný zájem (VZ) má svou deklaraci (viz. VIDEO) a čas od času je vhodné konfrontovat je s počínáním radnice - a porovnávat by měl zejména volič. Jelikož prodeveloperské chování RMČ ANO / TOP a ignorace názoru obyvatel začaly být po odvolání HPP 11 z radnice do očí bijící, HPP 11 po volbách 2018 interpelovalo přesluhující radní ANO / TOP, zda se stále ztotožňují se zněním VZ > FACEBOOK. Kupodivu radní se domnívají, že ano > ODPOVĚĎ RADNICE  (...)

• PF 2020

PF.2020.HPP11

• VIDEO: Projednání petice občanů JM proti BD Gregorova a zahušťování Prahy 11

2019.12.05.ZMC.11.Petice.obcanu.proti.BD.Gregorova

• Petice proti zahušťování sídliště Roztyly se projednávala na Mikuláše | 1464 - tolik obyvatel Roztyl podepsalo petici proti přestavbě kotelny Gregorova na bytový dům a proti zahušťování sídliště Roztyly předimenzovanými stavebními projekty, které developeři od posledních komunálních voleb začali vytahovat, jak králíky z klobouku. (...) Celý text a videa jsou v článku.

• Mikuláš na Chodově 2019

IMG 1296

• Fotogalerie Westfield + Sádka v článku.

• Otevřený dopis místostarostovi MČ Praha 11 panu Ing. Martinovi Sedekem

fb.dopis.sedekemu

• Tímto vyjadřuji svůj nesouhlas se zahušťováním sídliště JM II. | Vážený pane Sedeke, velmi pečlivě jsem si přečetl váš příspěvek v Klíči č. 11 – Územní studie Roztyly: fakta a mýty. Nevím, co si mám myslet o situaci, kdy vysvětlujete, že Studie vznikla na základě aktivit občanských sdružení a další POSTUP jejího zpracování a odsouhlasení. Domnívám se, že MHMP perfektně zneužil bohulibé snahy a jak sám píšete „cílem zmíněné iniciativy jistě nebyl vznik studie v podobě, v níž byla v minulých dnech předložena.“ (...)

• Lékařská pohotovost na JM skončí ke dni 31.3.2020. Proč?

fb.diskuze.th

• Na jednání finančního výboru dne 24.10.2019 o rozpočtu MČ P11 na r. 2020 se potvrdilo, že vedení MČ nemá v úmyslu prodloužit smlouvu na provozování lékařské pohotovosti a lékárny. Zdůvodňuje to nutností úspor. Několik milionů za lékařskou pohotovost je přitom v porovnání s 350 milionovou investicí na rekonstrukci Sandry pouhou kapkou v moři. Hnutí pro Prahu 11 je proti tomuto kroku a bude prosazovat, aby potřebné prostředky na tuto důležitou službu občanům byly získány zrušením poradenských smluv a placených postů pro zastupitele. (...)

• Informace z 8. jednání VORAD

vybory.MC.2019

• Martin Farmačka (HPP 11): Voliči, čtenáři, dovolte mi vás informovat o své činnosti ve Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci (VORAD).Pokud si myslíte, že se vašich životů aktivita poradních orgánů MČ (tj. PO) netýká, není to správná úvaha. Naopak: tyto PO jsou v úzkém propojení s Radou MČ P11 (RMČ) a zastupitelstvem (ZMČ), tedy s nejvyššími správními orgány Prahy 11, kde žijí vaše rodiny, kde máte vaše domovy, kde vychováváte děti i kde trávíte volný čas. (...)

• Hazard na Praze 11 nadále pokvete

op.nestezujte.si

• Dne 16.10.2019 proběhla na MHMP schůzka zástupců MČ na téma možných úprav vyhlášky o hazardu. Prahu 11 zastupoval radní Prokop (ANO). Přestože většina MČ podporuje nulovou toleranci nebo hazard drasticky omezuje, radní Prokop chce, aby P11 šla opačným směrem. (...)

• Jdeme k soudu. Kdo nás žaluje? Dalibor Mlejnský. Proč?

dm.clanek

• Citujeme úvod žaloby: "Žalovaný (Hnutí pro Prahu 11) dlouhodobě a opakovaně zasahuje do osobnostních práv žalobce, přičemž k těmto zásahům dochází rozšiřováním nepravdivých informací o jeho osobě. Cílem všech článků a příspěvků je dehonestace žalobce, snížení jeho vážnosti a důvěryhodnosti a snaha o jeho politickou likvidaci." (...)

• Záminka pro odvolání členky HPP 11 ze školské komise? Informovala jinou zastupitelku o programu komise

no.talk

• Koalice Piráti / ANO / TOP-STAN / ODS se chce údajně zbavit zástupkyně HPP 11 ve školské komisi a neštítí se lživé argumentace. Zastupitelka HPP 11 Mgr. Hovorková byla nařčena z porušení mlčenlivosti. V čem ji porušila? Sdělila jiné zastupitelce HPP 11, že komise rozhodla o umístění nového typu přístroje na dezinfekci vody do jedné z našich základních škol. Reakce předsedy HPP 11, která byla odeslána předsedovi komise Dittrichovi, radní pro školství Ujhelyiové a starostovi Dohnalovi dne 29.10.2019. (...)

• Betonářská radnice pirátského starosty Dohnala schválila právo stavby pro HAMR na Milíčově

2019.10.09.HAMR.schvalen

• Zazněla spousta protiargumentů ze strany HPP 11, leč netransparentní radnice neměla vůli jednat. Sledujte seriál videoreportáží.

• Rákosníček na jedenáctce, aneb jak to bylo ve skutečnosti

2019.10.04.JD.JL.oteviraji.Rakosnicka

• Občané, čtenáři, voliči, dne 4.10.2019 došlo na Praze 11 k předání Rakosníčkova hřiště v ul. Chalupkova, před kterým se okázale natřásali zástupci radnice starosta Dohnal (Pir) a radní Lepš (TOP-STAN). Pozoruhodné na celé věci je, že na získání hřiště nemají žádnou zásluhu.  (...)

• Velká pirátská ostuda, radní Prahy 11 byl aktivním členem DSSS

duska.cepice

• Dne 28.10.2014 se hlásí do Pirátů 22letý Martin Duška slovy: “V politice jsem si již jednou stranou prošel a zároveň hned odkryji svého kostlivce: Rok a půl jsem aktivně spolupracoval s Dělnickou stranou. V současné době se připravuji na bakalářskou práci na téma Legalizace měkkých drog. Mezi moje koníčky patří hudba, zajít na pivko s kámoši a protloukání se životem.” (...)

• Místo koupaliště megalomanský tenisový areál?

fb.hamr.10.2019

• Místo koupaliště pro 1500 lidí z Prahy 11 bude na Milíčově HAMRSPORT s venkovními kurty pro 16 tenistů? | Privatizace dalšího školního hřiště - pod vedením Pirátů chce vedení MČ schválit megalomanský komerční tenisový areál fy HAMRSPORT na školním hřišti ZŠ K Milíčovu. Přes mnohaletý nesouhlas občanů i Hnutí pro Prahu 11 schválila Rada MČ udělení tzv. „práva stavby“, což v podstatě znamená první krok k vybudování areálu a předložila jeho schválení Zastupitelstvu MČ P11, dne 10.10. od 9hod v KC Zahrada. Areál má sestávat z tenisové haly o rozměrech 125 x 50m s výškou 11 - 16 metrů, 14 kurtů na tenis a beach volejbal, které mají být v zimních měsících zakryty nevzhlednými nafukovacími halami a 160 místy pro parkování zákazníků. • Hlavní důvody našeho nesouhlasu se záměrem naleznete v článku.

• Připomínkujte územní studii okolí metra Roztyly. Podpořte petice!

zabetonovani.roztyl

• Připojte se k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly, která bude veřejně projednávána 9.10. od 18 hod v KC Zahrada a 10.10. od 9 hod na zastupitelstvu Prahy 11 v KC Zahrada. | E-petice na podporu připomínek HPP 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly > ZDE | Plné znění připomínek Hnutí pro Prahu 11 (v editovatelné podobě) je ke stažení > ZDE

• Radní Prahy 11 za Piráty, ANO, TOP 09-STAN a ODS zvýšili občanům Prahy 11 daň z nemovitosti téměř na dvojnásobek

fb.zvyseni.dane

• Za zvýšení daně z nemovitosti na Praze 11 můžete děkovat starostovi Jiřímu Dohnalovi (Piráti), radním Duškovi a Ujhelyiové (Piráti), radním Jiravovi a Prokopovi (ANO), radním Lepšovi a Stárkovi (TOP 09-STAN) a radním Sedekemu a Křiváčkovi (ODS). Vysvětlení proč máte "děkovat" radním na Praze 11 a nikoli zastupitelům hl. m.Prahy následuje: 1. Do letošního roku se daň vypočítávala ze základu daně a z koeficientů 1-1-5 2. Hl.m.Praha (HMP) navrhlo zvýšit druhý koeficient určený pro nemovitosti k podnikání na hodnotu 1,5. Znamená to, že daň pro podnikatelské nemovitosti se zvyšuje o 50%. Městské části nemají na výši tohoto koeficientu a tím i daně žádný vliv. 3... více v článku, včetně videozáznamu výstoupení senátora Kosa na ZMČ HLMP.

• Tvrdá ofenzíva na Roztylech - megalomanské plány Mlejnského architektů jsou zpět

Roztyly.jsou.jen.dira.do.zeme

• Nabízíme Vám odkaz na novou publikaci spolku Arnika „Mafiánské způsoby developerů v Česku - zkušenosti občanů a obcí“, kde najdete i příběh dlouholetého boje občanských spolků Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl s investory Alborg-Development a Crescon o území při ulici Ryšavého. Tento stejnojmenný příběh je praktickým důkazem toho, že developeři nejsou vždy ti „hodní“, kteří svými investicemi městu přináší „rozumný rozvoj“ (jak tvrdí někteří naši političtí oponenti) a že jejich jednání je mnohdy tvrdé a nekompromisní. V publikaci najdete např. i drsné čtení o kauze Květinového domu na Václavském nám., kdy jeden z občanů (který se postavil proti demolici původního domu na rohu Opletalovy ulice) byl tvrdě zastrašován a vydírán developerem. | Publikace > ZDE (...)

• Jak starosta Dohnal (Piráti) dělá pohůnka developerům

sta.pohunek.developeru

• Pokud nemáte Facebook, užijte si žhavou diskuzi obrázkem > ZDE (28.8.2019)

• Radnicí navrhovaná změna ÚP Brandlova vyvolává emoce

2019.08.24.FB.RMC.strc.si.HG.Brandlova.dopr.th

(při kliku na tento obrázek se ocitnete v diskuzi na FB, přístupné členům.
O členství si snadno požádáte klikem na "+ Přidat se ke skupině")

• Vývěs v lokalitě Brandlova, informující o místní změně ÚP, schválené subjekty ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTI / JMND na 8. ZMČ P11 dne 13.6.2019 (VIDEO), nenechal sociální sítě bez odezvy. Velice pestrá diskuze se rozpoutala na FB. Nejeden diskutující má dojem, že se radnice zbláznila...

Copyright © 2020 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist