• VIDEO: Balada o stravence

2018.04.19.ZMC.37.Balada.o.stravence

• Balada o stravence | 37. ZMČ Praha 11 dne 19.4.2018 | Na dubnovém ZMČ byla diskutována významná výběrová řízení, vzbuzující mnoho nejasností. Přítomna byla i zastupitelka PhDr. Šárka Zdeňková (HPP 11), která se krátce po poledni vzdálila domů opatřit malé dítě. Všiml si toho zjištný Ing. Prokop z ANO a začal se zajímat, zda paní Zdeňková při odchodu odevzdala stravenku v ceně 100,-, suplující zastupitelům stravu na cca 12 hodin jednání. Když se později vzdálila i JUDr. Jeřábková z ANO, o její stravenku se nezajímal, asi mu nepřišlo vtipné pálit do vlastních řad. Nicméně HPP 11 provokaci přijalo a rozhodlo se touto stravenkou pana Prokopa (ANO) i starostu-principála Jiravu (ANO) "pořádně nakrmit", což se i stalo, nyní sledujte video... (...)

• Petiční akce HPP 11 za opravu pochozí zóny u metra a proti hazardu na P11

2018.04.18.Petice.Haje.th

• Ve středu 18.4.2018 na náměstíčku před pizzerií Galaxie rozbalilo HPP 11 petiční stánek... Petice za opravu pochozí zóny u metra Háje > Zóna je v havarijním stavu, poškozená dlažba již způsobila množství úrazů, celý prostor je zanedbaný, špinavý. Radnice úpravy neřeší. Petice za vymístění všech heren a kasin z Prahy 11 > Jen v těsném okolí metra Háje je sedm heren. Koalice ANO / TOP / JMND / ODS / ČSSD / KSČM naopak herny podporuje a schválila umístění dalších heren na JM. Místo akce bylo zvoleno skvěle, s výhledem na hned několik heren / kasin, rozbitá dlažba vůkol. Foto / video / formuláře petic v článku...

• Jarní údržba Chodovského hřiště

2018.04.14.Chodovske.hriste.th

• Jarní údržba Chodovského hřiště | V sobotu 14.4.2018 proběhl na původním Chodově jarní úklid v podobě údržby místního veřejného hřiště ve správě Chodovského spolku, pečujícího o hřiště bez obecních dotací. Mladí brigádníci přijeli na kole, vylezli na žebřík, vyspravili příliš okaté sítě rybářskou jehlicí. Ti ještě mladší vymetli zámezí a zbavili okolí hřiště plevele. Sledujte video, více netřeba dodávat, snad jen: kdo sportuje, ten nezlobí. V případě mladých Chodováků: ten nepije, nekouří... a tak se žije na "starém" Chodově na Praze 11!

• Mlejnský z JMND lže, jako když NAŠE PRAHA 4 tiskne

2018.04.Nase.P11.DM.lze.o.cyklostezce.th

• Frustrace násobně obviněného exstarosty D. Mlejnského z JMND se projevují i v zoufalém lhaní o Hnutí pro Prahu 11 na všech možných úrovních, dokonce i za hranicemi Prahy 11. Pravidelně k tomu zneužívá stranické konexe s novináři např. z časopisu "Naše Praha 4" , kde v článku "V Praze 11 pokračuje výstavba cyklostezky v parku u Košíkovského potoka" (6.4.2018, str. 4) sděluje... (více v článku)

• Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí podporuje devastaci Jižního Města betonováním

fb.vuzr.zastupuje.developery

• Jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí dne 21.3.2018 bylo směsicí servility k developerům s naprostým diletantismem většiny členů výboru, nezájmem o názory občanů a arogance moci. Byly zde projednávány čtyři významné developerské záměry - na každý bylo pouze 45 min. včetně prezentace investorů, dva z nich přitom již schválila Rada MČ. Jednání probíhalo nedůstojně, občané museli čekat na chodbě, až na jejich kauzu přijde řada. (...) Článek zde nekončí! Nenechte si ujít názor občana z Roztyl a spoustu souvisejících odkazů na další stavební záměry...

• Radní Lepš (TOP) a starosta Jirava (ANO) se rozhodli zakonzervovat školství na Praze 11

Mgr. Jakub Lepš (TOP 09)

• Po šesti letech skončil kontrakt pěti ředitelům ZŠ na Praze 11. MČ má v tomto okamžiku možnost buďto ředitelům smlouvu prodloužit o dalších šest let nebo vypsat konkurz a hledat nové ředitele, kteří by přinesli změnu do jihoměstského školství. Přestože mnoho rodičů je s obsahem výuky v základních školách na JM nespokojeno, volají např. po nových a alternativních výukových metodách, radní Lepš se rozhodl pro první možnost - prodloužení smlouvy současným ředitelům o dalších šest let. (...) Článek obsahuje korespondenci mezi senátorem Kosem (HPP 11) a starostou Jiravou (ANO) a též připomene garniturní ikonu ODS: falešného ředitele Pulkerta.

• Praha 11: Kam (mimo jiné) mizí obecní dotace do sportu?

fb.granty.reklama

• FK Dukla Jižní Město a Atletika Jižní Město dostávají od MČ statisíce korun dotací. FK Dukla je spojena se jménem i osobou P. Sýkory, zastupitele za Mlejnského JMND - dlouhodobě profitujícího na městském majetku už od úřadování Dalibora Mlejnského na radnici. Atletika JM je spojena s bývalým radním Kárským z ČSSD, který mj. v letech 2012 / 13 lobboval za výstavbu nesmyslných bytových domů (vmáčknutých mezi stávající domy) a megalomanských hromadných garáží na veřejných parkovištích P11. (...) Grafika, video dále v článku...

• Hazard na Jižním Městě má opět zelenou

04.Přehled herních prostor na území P11.th

• Hazard se pod vedením Jiravy (ANO) a Lepše (TOP 09) vrací na Prahu 11 | 36. ZMČ P11 dne 15.2.2018 | Zastupitelstvo MČ Praha 11 koaličními hlasy ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ČSSD a Jižní Město-náš domov odsouhlasilo ve čtvrtek 15.2.2018 návrat tří heren na Prahu 11. Návrh na rozšíření počtu heren podal trestně stíhaný ex-starosta D. Mlejnský, který zdůvodnil podporu hazardu skandálním výrokem - herny přináší prostředky pro financování sportu a sociálních služeb. Jedná se o dvě herny v ulici Brandlova a Casino v OC Chodov. Proti rozšíření počtu heren hlasovali pouze zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11... Článek obsahuje videozáznamy, grafiku, komentáře RNDr. Kvítka a Ing. Řivnáčové z HPP 11.

• ANO / TOP / JMND & zbytek koalice promíjejí developerovi pokutu

• Více než o výši pokuty, jde o princip. Jiravova radnice jedná s developery v rukavičkách, plácají se po ramenou, spolupracují s D. Mlejnským (JMND) a s jeho lidmi, kteří podle zasloužených volebních výsledků 2014 by neměli mít na vedení MČ P11 žádný vliv. Ale mají, neboť ANO / TOP potřebují do voleb politicky přežít. Ovšem odpovědnost nesou radní ANO / TOP, ne pan Mlejnský. Starosta Jirava (ANO) v roce 2014 sliboval voličům: "Chcete zabránit megalomanským záměrům developerů?" Lidé uvěřili, volili ANO. Dnes všichni vidí, že to byly lži. Radnice naopak PODPORUJE megalomanské stavby na P11. Ba co více: situaci např. na Roztylech si občanské spolky řeší samy! K čemu takovou radnici potřebujeme? Kdo z radnice po odvolání HPP 11 brání rezidenty v lokalitách? Dokud HPP 11 kolem kauzy "neudělá dusno", nic se neděje. Sledujte video a uvědomte si, co se kolem vás děje. (...)

• Radnice ANO / TOP odmítá řešit kamiony a znečištěné ovzduší na Jižním Městě

fb.rmc.odmita.resit.kamiony

• Jižní město se rok od roku potýká s nárůstem automobilové dopravy, která významný způsobem přispívá ke znečišťování ovzduší a životního prostředí, ve kterém žijeme. Zásadní je pak zejména vliv těžké nákladní dopravy (1 nákladní automobil emisně vydá za 50 osobních aut). Stávající vedení radnice pokračuje v povolování velkých stavebních záměrů, které jsou dalšími zdroji individuální automobilové dopravy. Připravovaný Metropolitní plán - nový územní plán Prahy na dalších min. 20 let - počítá s výrazným zahuštěním okrajových částí Prahy, vč. Prahy 11 a celkovým navýšením počtu Pražanů o 600 tisíc obyvatel. (...)

• CRESCON a ALBORG jsou zpět s megalomanským záměrem kliniky na Roztylech

fb.petice.proti.zastaveni.roztyl

• Vážení obyvatelé nejen z Roztyl, když CRESCONU a Alborg-Development nevyšla společná megalomanská zástavba studentského bydlení a domu pro VIP seniory v území u ul. Ryšavého na Roztylech, navrhují zástavbu plošnou. | Objekt kliniky má mít 5 nadzemních podlaží a 2 PP. Tři navazující objekty by měly údajně sloužit pro osoby se zdravotním postižením a jsou navrženy s 4 NP a 2 PP. Celkem 311 parkovacích stání, která budou umístěna v podzemních garážích a na terénu. Spolu se sousedními záměry Bytový park Roztyly I a II a bytovým souborem Na Výhledu se jedná o bezprecedentní vytěžení dosud nezastavěných území severně od ul. Ryšavého. Petice v článku!

• Jakub Lepš, nový předseda pražské TOP 09, v koalici s komunisty a trestně stíhanými

fb.leps.kscm

• Dne 27.1.2018 byl předsedou pražské TOP 09 zvolen Mgr. Jakub Lepš. Pan Lepš je na Praze 11 radním pro školství a neúspěšný senátorský kandidát. V Radě MČ Praha 11 drží pana Lepše hlasy KSČM a několikanásobně trestně stíhaných zastupitelů kolem ex-starosty Mlejnského. A to v tiché, chcete-li nepřiznané, koalici. Pan Lepš se s oblibou prezentuje jako amerikanista a demokrat, veřejně se proti totalitám vymezuje. Pokrytecky však s totalitními postavami Prahy 11 vládne. (...)

• Kamióny v ulici Ke Kateřinkám

mapa.refi

• Obyvatelé domu Ke Kateřinkám 1407 - 1410 se na mě obrátili o pomoc... Po odstranění Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) z radnice (r. 2016) jsou místní lidé přehlíženi s problémem kamiónů, které je trápí před domem ve dne a zejména v noci. Roku 2015 jsem jako radní pro dopravu prosadila umístění značky zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun do slepé části ulice. Věřím, že i přísnější opatření by bylo akceptovatelné. Značka však byla odvoláním k MHMP odstraněna. Od té doby se neděje nic. Radnice nekoná, obyvatelé slyší pouze výmluvy “co všechno nejde”. Sledujte videozáznam, čtěte o skvělém nápadu Mlejnského a Jiravy prokopat chodník... (...)

• SSO: Ledová aréna, dopravní situace v ul. Ke Kateřinkám, revitalizace lokality

fb.sso.als.kamiony

• Dne 31.1.2018 proběhlo na ZŠ Ke Kateřinkám setkání radnice s občany. Místo nebylo zvoleno náhodou, debata probíhala na téma Aréna ledových sportů, revitalizace lokality, dopravní situace v ul. Ke Kateřinkám, Zdiměřická, Radimovická. Zastupitelé za HPP 11 byli přítomni v počtu 7. Hned v úvodu došlo na výhradu vůči sloupku starosty Jiravy (ANO) v Klíči 2018/02, kde označil HPP 11 za potížisty při schvalování rozpočtu 2018, což považujeme za neprofesionální a jasné zneužití radničního periodika k šíření nepravdy. Hovořilo se i o pronájmech bytů v Zahradách Opatov. Čtěte dál...

• Právníci pana Mlejnského z JMND vyhrožují HPP 11

fb.pravnici.dm

• Milí čtenáři, vážení občané,představte si, co se nestalo. Právníci pana Mlejnského z JMND vyhrožují HPP 11 za to, že roky informuje, co je zač. Nelíbí se jim, že informujeme občany Prahy 11 o jeho prohřešcích. Nazývají to “protiprávními zásahy do osobnostních práv klienta”, který v minulosti jako starosta Prahy 11 mimojiné rozprodal obecní pozemky (např. Roztyl, Litochleb), hluboko pod cenou, za což je násobně obviněn. Při likvidaci betonových prvků na P11 v jeho režii se kamsi zatoulalo bezmála 45 milionů. Rozprodal i tisíce obecních bytů, mladí dnes nemají kde bydlet. Utratil přes půl obecní miliardy za bazének 11VS, kam se vejde pár lidí. (...)

• Čeká nás významný rok 2018

pf.2018

• Drazí přátelé, sousedé, obyvatelé Prahy 11, máme před sebou celý nový rok, držíme ve svých rukou své jistoty i nejistoty, máme před sebou velikou naději do budoucna, že všechno budeme tvořit čestně a poctivě. Pro dobro všech občanů naší městské části. Čeká nás rok 2018, čeká nás rok zakončený osmičkou. Osmičkou, která je pro novodobé české dějiny významná. Vzpomeňme např. na roky 1918, 1928, 1938, 1948, 1968 aj. Klady a zápory těchto let si každý jistě sám uvědomí. (...)

• TISKOVÁ ZPRÁVA ze 34. ZMČ Praha 11: Dotace kamarádům

tiskova.zprava

• Dotace kamarádům: MČ Praha 11 rozdává peníze Mlejnského zastupitelům a odmítá se zabývat důležitými problémy Jižního Města | Jednání zastupitelstva MČ Praha 11 svolala Rada MČ k jedinému účelu: schválit mimořádné dotace Mlejnského zastupitelům, a to zcela nekoncepčně mimo dotační program. První dotace 300 000,- Kč putuje zastupiteli Sýkorovi (Mlejnského JM-ND) pro jím vedený klub FK Dukla Jižní Město. Druhá dotace 500 000,- Kč míří do TJ Chodov, kde je členem představenstva zastupitel Dalibor Mlejnský (taktéž z JM-ND). Další zastupitel z TJ Chodov P. Hrabal z ČSSD je ve vězení za dotační zpronevěru. Protislužba v koalici za podporu starosty Jiravy (ANO) a Rady MČ (ANO / TOP 09)? (...)

• Soud zrušil stavební povolení pro stavbu Rezidence Letokruhy na pražských Roztylech

TISKOVÁ ZPRÁVA | Praha, 7.12.2017 | • Městský soud v Praze vynesl minulý týden rozsudek, kterým zrušil stavební povolení na stavbu Rezidence Letokruhy alias I. etapu Bytového parku Roztyly na Praze 11. Vyhověl tak žalobě spolku Zelené Roztyly a jednoho vlastníka dotčené nemovitosti a navázal tak na svůj rozsudek z jara tohoto roku, kterým zrušil územní rozhodnutí pro uvedenou stavbu. (...)

• TISKOVÁ ZPRÁVA ze 33. ZMČ Praha 11

tiskova.zprava

• Dne 7.12.2017 Zastupitelstvo MČ Praha 11 opět neschválilo program, který připravila Rada MČ a tím ukázalo, že zbývající torzo Rady MČ nemá podporu. Jednání zastupitelstva městské části svolané na 7. 12. 2017 bylo ukončeno po zhruba dvou hodinách, protože nebyl schválen program jednání. (...)

• Mikuláš na Chodově 2017

IMG 6525

• Vážení účastníci mikulášských oslav, včera jsme vám v OC Chodov a v restauraci Na Sádce slibovali, že fotky z akcí uvidíte brzy. Slib plníme, fotky nabízíme, všichni jsme si to náramně užili, dárky byly rozdány, ze zlobivých dětí se staly poslušné - a tak to má být. Tak zase za rok!

Zdraví Mikuláš, anděl, čertík...

• Proč nesouhlasím s P+R před domem s pečovatelskou službou u Chilské ulice

PR.Opatov.pohled.od.metra

• P+R prosazované bez ohledu na životní prostředí vyvolává protesty místních a odhaluje vetší poslušnost představitelů radnice zájmům developera než zájmům jejich voličů. | V blízkosti stanice metra Opatov předpokládá územní plán záchytné parkoviště, tzv. P+R. Příslušná značka v územním plánu je umístěna po obou stranách Chilské ulice a to tzv. jako plovoucí. (...)

• Ryba páchne od hlavy, aneb městská akciovka páchne od Rady

• Občané, čtenáři, víte co je “Jihoměstská majetková a.s.” a čemu ji máme? | Senátor Ing. Kos, veden heslem “nazývám věci pravými jmény", se na listopadovém zastupitelstvu P11 pustil do městské akciovky Prahy 11, do Jihoměstská majetková, a.s., rozkrývání jejíhož hospodaření ho stálo místo v Radě MČ. Kterak městská akciovka “páchne od Rady” a kteří trafikanti v ní přebývají, sledujte v krátkém sestřihu z jednání ZMČ dne 9.11.2017. Přepis projevu pana senátora naleznete v článku...

• 32. ZMČ P11: navrhovali jsme nulovou toleranci hazardu. Kdo s tím má problém?

fb.omezeni.hazardu

• Dozvuky listopadového zastupitelstva | Jak se ostatní zastupitelské kluby postavily k návrhům HPP 11, týkající se hazardu, změny jednacího řádu komisí (nyní neveřejných), návrhu zpřístupnění projednání záměrů výstavby občanů Prahy 11, když novelou stavebního zákona byly občanské spolky na svých právech účastnit se řízení výrazně omezeny? Čtěte článek senátora Kosa, sledujte video. (...)

• Vlajky ven!

17.listopad.1989

• Vlajky ven! Svátek 17. listopadu je uctěním památky hrdinství roku 1939 a o 50 let později 1989, kdy připomínka výročí nacistických represí přerostla ke svržení komunistickému režimu. Den boje za svobodu a demokracii má každý rok větší význam, zejména po letošních volbách, kdy se znovu k moci dostávají komunisté a extrémisté.

• Den veteránů 2017

fb.dv.2017

• Vážení občané, jako každý rok, můžeme i letos společně zavzpomínat na padlé vojáky obou světových válek. Dne 11.11.2017 si připomínáme 99 let od ukončení první světové války. Památku padlých chodovských spoluobčanů uctíme při setkání v pietním háji u pomníku na Litochlebském náměstí v sobotu 11. listopadu 2017 v 17 hodin.

• Stanovisko HPP 11 k hazardu a mimořádným sportovním grantům na Praze 11

ZMC.CPM.th

• Stanovisko HPP 11 k hazardu a mimořádným sportovním grantům na Praze 11 (pár slov před zítřejším ZMČ P11 v CPM od 13h) | HPP 11 podporuje nulovou toleranci heren na Praze 11, včetně kasín. Pokud slyšíte nebo někde čtete něco jiného, jedná se o nepravdu. (...)

• Jaká bude vláda? Babišova politická laboratoř je u nás - na Praze 11

2018.02.27.ZMC.36.pokr.Jan.Ricar

• Proč mít koaliční partnery, když to jde bez nich? Zdánlivě nemožným řešením bourá ANO další politicko-morální hranici. | Na Praze 11, kde sídlí nejenom Agrofert, ale také radnice a zastupitelstvo pod vedením ANO, proběhl loni politický experiment. ANO chce vládnout (bez ohledu na volební výsledek) a když s partnery, tak se submisivními partnery. Pokud je nemá, potřebuje fíkové listy v podobě takových stran, které by navenek nejlépe přikryly ambice ANO. Nejlépe se k tomu hodí strany relativně úspěšné či oblíbené, bez ohledu na volební program. (...)

• Litochlebské náměstí: developer usiluje o vzkříšení projektu mrakodrapu

m4.09.maly

• Na pozemcích parčíku a poblíž pomníku padlým na Litochlebském náměstí se kontroverzní firma Tweelingen, a.s. snaží od roku 2010 prosadit výstavbu téměř 100 m výškové administrativní budovy “ozdobené” neveřejným heliportem na střeše 22. patra, doplněné 6 PP garážemi pro 354 aut a využívající snad všechny výjimky ze stavebních předpisů. V minulosti Praha 11 podpořila a magistrát odsouhlasil nezákonnou úpravu územního plánu (podstatné navýšení zastavitelnosti). (...)

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist