• Jablíčka pro Matěje Stropnického

2015.11.05.Jablko.pro.Mateje.Stropnickeho

• Oznamujeme občanům Prahy 11, že zastupitelé P11 za HPP11 se ráno dne 5.11.2015 dostavili na jednání ZHLMP, poděkovali panu Stropnickému za jeho dosavadní práci a předali mu symbolická jablíčka. Proč zrovna jablíčka? Vysvětlení naleznete ve videozáznamu v čase 3:15, samotné předání proběhne v čase 8:48. Fotogalerie je níže na stránce... račte si na zprávu kliknout.

• Setkání občanů s radnicí P11 na ZŠ Mikulova: Sport a výstavba na JM

2015.10.22.ZS.Mikulova.02.th

• Občané Prahy 11, setkání dle předpokladu probíhalo v atmosféře obav rodičů dětí malých fotbalistů z FK Dukla Jižní Město, že jejich ratolesti ztratí prostor na trénování, neboť radnice P11 dala výpověď Time 4 Sport z.s. (dále T4S), držícímu (obecní) sportoviště Mikulovka ve správě a přeprodávající je dalším subjektům. (...)

• Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1 až 57

• Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1 až 57 (15.10.2015, přítomno 46 starostek a starostů. Setkání probíhalo ve Kbelích, od 16:30h do 19 hodin.) • 1. Starostové (zástupci) městských částí Praha 1-57 v rámci rozpočtových vztahů k městským částem hl. m. Prahy pro rok 2016 zásadně odmítají variantu finančních vztahů hl. města Prahy k městským částem hl. m. Prahy, která byla schválena Radou hl. města Prahy 13.10.2015 (var. 17). Tato varianta je v naprostém rozporu s předchozími usneseními starostů městských částí Praha 1-22, městských částí Praha 23-57 a nyní i městských částí Praha 1-57. (...)

• Občane, ovlivni stavební záměry na Jižním Městě

eiaObyvatelé Prahy 11, úvodem nám dovolte osvětlit důvod proč tento článek vznikl: developerské tlaky, s nimiž jsme bojovali před volbami 2014, stále žijí. Nadále hrozí záměry výstavby, které dospěly do fáze stavebního povolení. Pokud si neuvědomujete o jak pokročilou fázi se jedná, připomeňme si procesy, vedoucí ke stavebnímu povolení... (...)

• Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják

fb.maska

• 44 obyvatel Jižního Města předčasně umírá každým rokem díky znečištěnému ovzduší, v Praze celkem 700

Ze zprávy Státního zdravotního ústavu o zdravotních rizicích ze znečištěného ovzduší za rok 2014 vyplývá, že jen znečištění prachem - částicemi PM10 a PM2,5 a látkami na prach vázaných - se v roce 2014 mohlo podílet na 5300 předčasných úmrtích v rámci celé republiky a 700 předčasných úmrtích v Praze. Na JM tak připadá 44 předčasných úmrtí ročně. (...) | Aktualizace 21.7.2017 na konci článku

• Článek v Euro: Útěk z ráje

P1040669 .th

• Developeři začínají v boji o povolení stavět používat zbraň aktivistů. Jmenuje se systémová podjatost úřadů. Když zástupci developerů jednají na radnici Prahy 11 se starostou, musejí se hlásit, když chtějí promluvit. Debata většinou končí do dvaceti minut tím, že Jiří Štyler zavolá na sekretářku: „Otevřete okna, pánové odcházejí.“ Názorová propast mezi šéfem radnice a investory se ani po deseti měsících jeho úřadování nezmenšila. (...)

• Stanovisko MČ Praha 11 k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů

pes.clovek

Městská část Praha 11 obdržela dne 15.7.2015 od Magistrátu hl.m. Prahy k vyjádření návrh obecně závazné vyhlášky (OZV), která stanovuje majitelům psů povinnost vodit psa na vodítku při jeho venčení na veřejných prostranstvích. Volné pobíhání psů by v případě schválení tohoto návrhu vyhlášky bylo povoleno pouze na vymezených plochách, které by byly specifikovány v příloze č. 1 vyhlášky. (...)

• Pasáček za všechny peníze

2015.08.11.Pozemek.Dinocco.781.16.th

S radostí informujeme, že se starostovi a radním za HPP11 povedl historicky významný krok: po mnoha letech se domluvit s restituenty o údržbě jejich zarostlých pozemků na JM. Z toho důvodu na nich mohla být tráva posekána a tak přestat hyzdit okolní plochy, udržované městskou částí P11. S majiteli pozemků či spekulanty se radnice P11 na sekání nedohaduje, mnohdy se jedná o lidi, čekající na nejlepší cenovou nabídku developera (...)

• Ve veřejném zájmu. Nový magistrátní šéf výhodně zprivatizoval obecní byt

Architekt Jan Kábrt před lety získal byt na Jižním Městě. Současné vedení Prahy 11 tvrdí, že v rozporu s pravidly. Nájemní smlouvu dostal ve veřejném zájmu. (Článek 28.7.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Praha, Vojtěch Janda)

• Komu patří pozemek? Naučte se hledat v katastru nemovitostí

katastr.ikony.th

• Vážení občané P11, s problematikou sekání zeleně na JM přišlo do povědomí, že ne všechny pozemky na JM jsou v majetku či správě MČ. Ne zřídka jsme se setkávali s požadavkem o posekání pozemku patřícímu restituentovi, ovšem tento pozemek MČ sekat nemůže. (...)

Nechtěný úředník ing. arch. Kábrt je na Magistrátu!

kabrt

• Architekt Jan Kábrt, bývalý vedoucí odboru územního rozvoje MČ Praha 11, neblaze podepsaný pod systematickým zahušťováním Jižního Města, se ucházel o jeden z nejdůležitějších postů na Magistrátu. Pražští radní na schůzi dne 21.7.2015 kladně posoudili návrh na jmenování arch. (...)

• Pražské stavební předpisy, další výstavba a životní prostředí v Praze

• Vážení občané, zachytili jsme debatu kolem polemiky PSP, považujeme ji užitečnou a tímto vám nabízíme slova pana Musila, člena o. s. Chodov

V § 43 pražských stavebních předpisů je uvedeno: "Stavba musí být navržena, prováděna, užívána a případně odstraňována tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech." (...)

• Pražský deník: Soud zastavil stavební práce v Roztylech

2015.06.12.Roztyly.th

• Práce na nové rezidenci Letokruhy musí stavebník dočasně zastavit. Vedení Prahy 11 by rádo získalo pozemky zpět do svého vlastnictví Městský soud v Praze přiznal na začátku června odkladný účinek žalobám na územní rozhodnutí a stavební povolení pro Bytový park Roztyly alias rezidence Letokruhy. (...)

• Zázrak na Roztylech: Soud zastavil Alborgu stavební práce

P1040666 .th

• Občané (nejen) z Roztyl, v dubnu začal developer ALBORG-DEVELOPMENT a.s. likvidovat zelené pozemky Roztyl a stavět na nich Bytový park Roztyly. Informovali jsme vás o tom > zde

• Fakta o výstavbě na Milíčově

2006.Milicov.biotop.th

• Článek, otištěný v Klíči 06/2015, ve kterém odpovídá RNDr. Kvítek občanovi Čižmárovi na otázky ohledně výstavby firmy Skanska na Milíčově, doplňujeme videozáznamem, povinným pro každého občana JM. Článek i živý odborný výklad Dr. Kvítka považujeme za věcné, pochopitelné, vzájemně se doplňující a především burcující.

• Jak sekat trávu a neporušit zákon?

2015.05.31.Zelena.Plickova.th

• S příchodem jara se nás často dotazujete na sečení trávy. Práce byly zahájeny dne 14. 4. 2015. V současnosti se dokončuje první seč ploch ve správě městské části. Na některých plochách se sekalo podruhé. Tráva zatím vítězí „na body". Než byl posečen východní okraj Jižního Města, okraj západní začal přerůstat. (...)

Návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk neprošel

• Návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk neprošel!

Dnes ve středu 20.5. 2015 se projednával v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve třetím čtení návrh Zákona o ochraně zdraví, kde byl také předložen pozměňovací návrh na umožnění trvalé výjimky pro nadměrný hluk, tam, kde by již nebylo možné snížit hlukovou zátěž. (...)

Jižní Město si připomnělo boje u chodovské školy před 70 lety

IMG 0020.th

• Místo před bývalou chodovskou školou v Praze 11 se dne 2. května 2015 proměnilo v bojiště. Vedení jedenácté městské části připravilo speciální program, který připomněl významnou událost v květnu 1945, kde padlo přes čtyřicet lidí a desítky bylo zraněných. Letos totiž uběhlo přesně 70. let od Pražského povstání a konce druhé světové války. V článku dále naleznete video a spousty fotografií...

Vyšel květnový Klíč, je plný zajímavostí

Klic.2015.05.th

Občanky, občané, čtenáři... od pondělí 4.5.2015 byste měli v poštovních schránkách začít nacházet květnové vydání Klíče, jež přináší spoustu zajímavého čtení. Dovolte mi upozornit vás na vybrané články a zprávy. (...)

• Chodovské čarodějnice 2015

• Chodovské pálení čarodějnic proběhlo v hojném počtu občanů, občánků i rodinných zvířátek, za dozoru sboru chodovských dobrovolných hasičů, jenž se postarali o profesionální podpal čarodějnice a poté i o dozor nad plápolajícími plameny, měnící buřty syrové na opečené. Zpestřením bylo rytmické vystoupení malých tanečníků a akční demonstrace mladých bojovníků Wing Tsun. Místo navštívila městská policie, nemusela řešit žádný přestupek. (...)

• Peníze z hazardu rozkmotřily sportovce

• V čele tělovýchovné jednoty na pražském Jižním Městě působí i exstarosta Dalibor Mlejnský. Velký počet sportovců ji opouští...

Bývalý starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský (původně ODS, dnes JM-ND) musí mít velmi silný vztah ke sportu. Na posledním zastupitelstvu městské části totiž navrhoval, aby radnice poslala tělovýchovné jednotě na Jižním Městě ze svého rozpočtu milion korun na opravu sportovní haly. (...)

• "Tři věže" prozatím odloženy

2015.04.09.Tri.veze.ustni.projednani.th

• Další vítězství občanů a radnice P11 proti realizaci záměru megalomanského bytového domu na Výstavní (tzv. Tři věže) Územní řízení k záměru „Obytný soubor Výstavní II“ (tzv. Tři věže), které se konalo dne 9.4.2015 v 17 hodin, trvalo pouze deset minut. (...)

Rozhovor se starostou: Sklopit oči a zdrhnout? To ne

• Ing. Jiří Štyler, starosta Prahy 11, v zajímavém rozhovoru s Pavlou Janouškovou z Pražského deníku, osvětluje některá fakta, která zatím zůstala nepublikovaná. Pozorně se začtěte a poznejte, jak se věci na P11 mají. Co brání nové radnici v "konání zázraků" a jaká jsou předsevzetí...? (...)

Mapa výstavby: Dostavba nad Penny v ulici Mejstříkova, BD Hlavatého, BD Schulhoffova

075.Mejstrikova.664.nad.Penny.th

• Jelikož mapa výstavby, otištěná v Klíči 03/2015 (i zveřejněná zde na webu HPP11) vyvolala dotazy ze strany občanů, poprosili jsme odbor územního rozvoje MČ P11 (tj. OÚR) o součinnost. Odbor pod vedením Ing. arch. Fišarové během krátké chvíle poskytl data, s nimiž bychom vás rádi seznámili. (...)

• Likvidace dřevin v rámci výstavby Bytového parku Roztyly

2015.03.24.Alborg.kaci.na.Roztylech.03.th

• Dne 24.3.2015 učinil developer Alborg Development a.s. další krok k výstavbě Bytového parku Roztyly (etapa I), zvaného též „Rezidence Letokruhy“ - z pozemku nechal odstranit osm vzrostlých stromů, bránících záměru výstavby, na který bylo 9.3.2015 vydáno pravomocné stavební povolení. (...)

Zpravodajství: Nový Opatov (prezentace)

novy.opatov.prezentace.th

• Obyvatelé Jižního Města, bydlící nejen v okolí Opatova, nabízíme vám zpravodajství z prezentace záměru výstavby Nový Opatov - masivního kancelářského komplexu, beroucí si za úkol centralizovat střed Jižního Města mimo metro Háje. Garnitura DM podpořila záměr majitelů pozemků Chodova postavit v okolí metra Opatov cosi vskutku velkého (...)

• Nevěděli jste, že na sousedním pozemku má vyrůst mrakodrap? Nejste sami

mapa.th

• Vážení spoluobčané, chodíte za námi s peticemi, ale často je pozdě. V minulých letech bylo na Jižním Městě prodáno množství městských pozemků a úředně se projednávalo mnoho staveb, o kterých veřejnost neměla tušení. (...)

Zpravodajství: 4. ZMČ P11

2015.02.17.zmc.th

• Vážení občané Prahy 11, dne 17.2.2015 proběhlo 4. ZMČ. Nabízíme záznam z jednání, jenž se objevil na youtube kanálu HPP11 > 4. ZMČ P11

Copyright © 2018 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist