• Praha 11 chystá kontroverzní nákup

hotel.sandra.historie.th

• PRAHA - Radnice Prahy 11 chce pro své občany pořídit 422 nových bytů, a to asi za miliardu. Kromě dosud nepostaveného projektu firmy Sekyra Group jde o ubytovnu Sandra na Opatově. Na svém posledním zasedání to odhlasovalo tamní zastupitelstvo. (...)

25. jednání zastupitelstva MČ P11

• Zastupitelstvo MČ Praha 11 se konalo dne 16.12.2013 od 9 hodin v KC Zahrada. Na programu bude mj. rozpočet na r. 2014. Většina peněz jde na dostavbu bazénu a koupi 180 bytů, jinak se ve všech položkách škrtá. Ve výhledu hospodaření po takovém provětrání pokladny zbývají v r. 2018 na investice pro celou P11 pouhé 3 mil. Kč (r. 2013 - 600 mil., rok 2014 - 420 mil.). Že by taktika "spálené země"?

Cantante: adventní koncert v kostele Matky Terezy na Hájích

2013.12.15.cantante.advent th

• Přijďte se zaposlouchat do krásných písní smíšeného pěveckého sboru Cantante, přijďte si s námi navodit klidnou a příjemnou vánoční atmosféru.

• Nedej se: Zahuštěná Praha

nedej.se.logo

• Přinese nový Metropolitní plán Prahy občanům ochranu veřejných zájmů? (režie J. Gasiorovič)

Již třetím rokem se připravuje pod vedením současného primátora hlavního města Prahy RNDr. Tomáše Hudečka nový územní plán, který vzniká pod názvem Metropolitní plán. Strategický dokument rozvoje hlavního města s názvem „Metropolitní plán Duch plánu“ obsahuje 10 zásadních tezí k obrazu města.

• Zpráva ze 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha 11

jz maly

• Jednání bylo radnicí svoláno do KC Zahrada od 9 hodin, naprosto nechápu tuto hodinu, když běžný obyvatel je v tuto denní dobu v práci. Úmysl je jasný: koalice nechce být „obtěžována“ prostým lidem. Zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11 nezařazovali žádné body programu, odvolání starosty je vzhledem k finanční soudržnosti koalice bezpředmětné. (...)

Místo sociálních bytů luxus za miliony

zahrady.opatov.1• Byty za osm až deset tisíc korun za metr čtvereční a v případě rychlé platby ještě levněji. Takto velkoryse rozprodala radnice pražského Jižního Města bytový fond. Teď ale obecní politici projevují velkorysost jinak: chtějí se plácnout přes kapsu a plánují koupit zbrusu nové byty až za miliardu korun - tedy za osmiapůlnásobek ceny těch prodaných. Pak prý nabídnou mladým rodinám luxusní bydlení za přijatelné nájemné. (...)

Ozvěny Dne veteránů: Zapomenuté oběti "Velké války"

2013.11.11.den.veteranu.0 maly

Den veteránů jsme si připomněli i na Jižním Městě. Na padlé zavzpomínal Petr Lukeš.

Sociální pomoc mladým rodinám nebo další tunel koalice ODS, ČSSD, Občané za svá práva a KSČM na Praze 11?

• Na Zastupitelstvu Prahy 11 dne 5. listopadu 2013 si prohlasovala koalice nákup nájemních bytů v hodnotě několika stovek miliónů korun, konkrétně v tomto případě každý občan Jižního Města včetně nemluvňat zaplatí za tento jediný nákup 10 000 Kč. Nákup nájemních bytů koalice zdůvodnila potřebou sociálních bytů pro mladé rodiny, důchodce a z veřejného zájmu. (...)

Jihoměstské noviny č. 12/2013

jmn.12.2013.maly

• 11. listopad 2014: Den veteránů

den.veteranu

• Vážení občané, jako každý rok, můžeme i letos společně zavzpomínat na padlé vojáky obou světových válek. Dne 11.11.2014 si připomínáme 96 let od ukončení první světové války. (...)

• Mimořádné zastupitelstvo svolává HPP 11 na čtvrtek 8.9.2016 do KC Zahrada

KC.Zahrada.sal.th

• Aktuálně: Čas 14:25 > Zastupitelé ANO / TOP 09 / JMND / ČSSD / ODS / KSČM neschválili program mimořádného ZMČ, jež tímto bylo ukončeno. Předtím byly odmítnuty mnohé návrhy bodů programu z úst HPP 11 (týkající se časopisu Klíč i dostavby Pražského okruhu), zastupitelé ANO / TOP 09 / JMND / ČSSD / ODS / KSČM taktéž neschválili odůvodněné body, kvůli kterým bylo ZMČ svoláno. Na bližším zpravodajství nyní pracujeme. (...)

Ekofórum: Boj občanského sdružení Hezké Jižní město o zachování biotopu zvláště chráněných živočichů na Milíčově

Debata v pořadu Českého rozhlasu Ekoforum s zastupitelem HPP 11 RNDr. Zděnkem Kvítkem k Odůvodnění neudělení vyjímky z ochrany kriticky a silně ohrožených druhů Ministerstvem životního prostředí, kterou žádala společnost Skanska pro výstavbu sídliště Milíčov.

  • Audio záznam > zde

Poděkování Ing. Kosa voličům

Vážení občané a voliči...

Volby do Poslanecké sněmovny potvrdily znechucení voličů ze zavedených stran. Děkuji Vám, kteří jste se nebáli zvolit nový politický subjekt ANO a případně i dát mé osobě preferenční hlas. Věřím, že ani Vy, ani já nebudeme tohoto kroku litovat. (...)

Tisková zpráva Hnutí pro Prahu 11 a Top 09 k mimořádnému zasedání zastupitelstva městské části Praha 11

Hnutí pro Prahu 11 s Top 09 požádalo o vyhlášení mimořádného zastupitelstva Prahy 11 z důvodu vysvětlení okolností zásahu specializovaného útvaru Policie ČR ÚOOZ v prostorách budovy radnice MČ Prahy 11. 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 bylo svoláno na 22.10.2013 s následujícím programem: (...)

 

Osobní vyjádření předsedy HPP11 k nadcházejícím parlamentním volbám

Vážené dámy a vážení pánové, je před parlamentními volbami a mnoho z Vás, mých sousedů, mi stále klade logickou otázku… Půjdeš k volbám...? Koho budeš volit...? A při mé zdvořilé odpovědi, následuje a proč...? Odpověď není jednoduchá. Odpovím Vám všem tímto svým osobním dopisem... 

Mimořádné jednání zastupitelstva MČP11

Na základě žádosti HPP11 a TOP09 se bude dne 22.10.2013 konat mimořádné jednání zastupitelstva, kde budeme požadovat vyjádření vedení MČ Praha 11 k zásahu specializovaného útvaru Policie ČR ÚOOZ v prostorách budovy radnice MČ Praha 11 za účelem zajištění důkazních materiálů.

Blog Petra Lukeše: Radnice Prahy 11 opět zkouší, co si může dovolit

…a vypouští novinářskou kachnu, která se 1. října zahnízdila na stránkách deníku Metro. Dozvěděli jsme se zde, že zanedbané prostředí stanice metra Háje projde zásadní změnou k lepšímu a bude k nepoznání. Vzniknou tam promenády a přibudou zelené plochy. Mohly by tam vyrůst i nové budovy. Zatím se prý neví, k čemu budou sloužit a obyvatelé to prý vítají... 

Protimafiánský útvar zasahoval na radnici Prahy 11

Občané Jižního Města, v dnešním krásném podzimním dni, kdy do ulic vyjely čistící vozy a vyšly metařské čety, proběhla očistná akce i na úřadu naší v městské části. Od 10h zasahoval na radnici Prahy 11 protimafiánský útvar ÚOOZ, což potvrdil i jeho mluvčí. Blýská se na lepší časy...

Zpráva z 22. jednání zastupitelstva MČP11

Vážení občané, na jz konaném dne 17.9.2013 v KC Zahrada, se zastupitelé z HPP11 pokusili zařadit do programu jednání tyto body...

(viz. celý článek)

 

Sportovní areál Nad přehradou: veřejné projednání EIA bylo zrušeno!

Na facebooku se ptáte, co pro vás členové HPP11 udělali, zde máte jednu z odpovědí. Po úporném a zdlouhavém připomínkování megalomanského sportovního areálu Nad přehradou" se dostavuje významný úspěch...

Radnice P11 se nestydí prodávat i školky

Koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM-SPOZ se už neštítí téměř ničeho a aktuálně chystá prodej objektů bývalých školek a jeslí. Jižní Město trápí nedostatek mist ve školkách a místo, aby se uvažovalo o rozšíření jejich počtu, objekty se mají rozprodat a tím nenávratně skončit jako možnost pro provoz dalších obecních školek nebo na jiné využití pro veřejný účel.

• Projekt Výstavní II pokračuje!

• Další krok k realizaci stavby devastující Jižní Město – souhlasné stanovisko EIA pro soubor Výstavní! Přes stovky nesouhlasných stanovisek vydal odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy stanovisko, že „Obytný soubor Výstavní je z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelný“. Je to další ukázka toho, jak se Magistrát staví k názorům odborné veřejnosti a občanů.

Poděkování občanům Jižního Města

Vážení sousedé z Jižního Města, dovolte mi malé ohlédnutí spojené s poděkováním. V první polovině letošního května bylo distribuováno první letošní vydání Jihoměstských novin, ve kterém jsme uveřejnili číslo účtu jejich vydavatele, Jihoměstského osvětového spolku, který je začleněn jako spolupracující občanské sdružení do struktur Hnutí pro Prahu 11. (...)

Článek: Veřejný zájem musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého

Názor Nejvyššího správního soudu ve věci společnosti Skanska: "Ministerstvo životního prostředí v případě výstavby v oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les na pražském Jižním Městě nedostatečně odůvodnilo, že zájem na výstavbě bytů je skutečně veřejným zájmem...

Ing. Radka Soukupová opouští klub HPP

K datu 15. 5. 2013 odchází paní Ing. Radka Soukupová ze zastupitelského klubu Hnutí pro Prahu 11 (HPP11). Za předchozí práci pro HPP11 děkujeme, a přesto, že vnímáme rozhodnutí paní Soukupové jako politickou chybu, přejeme potřebné štěstí pro další politickou kariéru.

Členové HPP11

• Za sportoviště s bazény má Praha 11 zaplatit na 400 milionů. Opozice projekt napadá

• Občan se může zeptat: proč opozice projekt napadá? Cožpak nepřeje lidu Jižního Města koupaliště a vodní radovánky? Pojďme si všimnout několika faktů, jimiž se radnice nechlubí... | Článek z webu Rozhlas.cz > zde | "Areál za zhruba 430 milionů korun by měl sloužit především dětem ze základních a mateřských škol nebo seniorům." | Městská část P11 není plátcem DPH, čili skutečná cena bude 516 milionů. (..)

Prodejna Žabka na Hájích: NE další lékárně!

Občané, přijďte podpořit existenci prodejny v úterý 7.5.2013 v 9h. Provozovatel Jan Lidický odvádí na nájemném do městské pokladny milion korun ročně. Zřejmě tato částka není pro městskou část Prahy 11 zajímavá, neboť se rozhodla místo prodejny zřídit "neziskovou" lékárnu za pět a půl milionu - lékárnu blízko metra Háje již pátou.

Jihoměstské noviny č. 11 právě vychází!

Další číslo JMnovin je tu! Opět jsou plné informací, které v Klíči nikdy nenaleznete...

Copyright © 2018 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist