• Roztyly a developerské plány: debata v přírodě i pod střechou

• VIDEO: Roztyly a developerské plány: debata v přírodě i pod střechou

Dne 25. ledna 2020 uspořádaly spolky Zvonečník, Zelené Roztyly, Chodovský spolek, 4-občanská a Zdravý Spořilov procházkovou debatu na Roztylech k developerským plánům. Akce se zúčastnili zastupitelé různých politických klubů, zástupce developerů, odborníci na životní prostředí a územní plánování a nemluvilo se jen nad plány, ale v konfrontaci se současnou realitou na dotčených místech. (...)

• Jak jsme na Jižním Městě budovali koupaliště

koupaliste.male

• Jak jsme na Jižním Městě budovali koupaliště | FACEBOOK | V úterý 14.1.2020 jsem poprvé sebrala odvahu na jednání pracovní skupiny „koupaliště“ při MČ Praha 11. Její průběh připomínal povídku Š&G. Pracovní skupina čítá samé odborníky a předsedá jí starosta Dohnal. Tak směle do toho... (...)

• Petice za zachování lékařské pohotovosti v Poliklinice Šustova

Petice.pohotovost

• Petice za zachování lékařské pohotovosti v Poliklinice Šustova, Praha 11 a její rozšíření o pohotovostní službu pro děti | Provoz lékařské pohotovostní služby má být ukončen k datu vypršení smlouvy o jejím provozování, tedy k 31.3.2020. O vypsání nového výběrového řízení Rada MČ Praha 11 neuvažuje - prý je třeba šetřit. (...)

• Stále platí na Praze 11 deklarace veřejného zájmu?

2014.11.10.ZMC01.Deklarace VZ

• Jak lépe začít rok, nežli připomenutím si, co je veřejným zájmem na Praze 11? Ano, veřejný zájem (VZ) má svou deklaraci (viz. VIDEO) a čas od času je vhodné konfrontovat je s počínáním radnice - a porovnávat by měl zejména volič. Jelikož prodeveloperské chování RMČ ANO / TOP a ignorace názoru obyvatel začaly být po odvolání HPP 11 z radnice do očí bijící, HPP 11 po volbách 2018 interpelovalo přesluhující radní ANO / TOP, zda se stále ztotožňují se zněním VZ > FACEBOOK. Kupodivu radní se domnívají, že ano > ODPOVĚĎ RADNICE  (...)

• PF 2020

PF.2020.HPP11

• VIDEO: Projednání petice občanů JM proti BD Gregorova a zahušťování Prahy 11

2019.12.05.ZMC.11.Petice.obcanu.proti.BD.Gregorova

• Petice proti zahušťování sídliště Roztyly se projednávala na Mikuláše | 1464 - tolik obyvatel Roztyl podepsalo petici proti přestavbě kotelny Gregorova na bytový dům a proti zahušťování sídliště Roztyly předimenzovanými stavebními projekty, které developeři od posledních komunálních voleb začali vytahovat, jak králíky z klobouku. (...) Celý text a videa jsou v článku.

• Mikuláš na Chodově 2019

IMG 1296

• Fotogalerie Westfield + Sádka v článku.

• Otevřený dopis místostarostovi MČ Praha 11 panu Ing. Martinovi Sedekem

fb.dopis.sedekemu

• Tímto vyjadřuji svůj nesouhlas se zahušťováním sídliště JM II. | Vážený pane Sedeke, velmi pečlivě jsem si přečetl váš příspěvek v Klíči č. 11 – Územní studie Roztyly: fakta a mýty. Nevím, co si mám myslet o situaci, kdy vysvětlujete, že Studie vznikla na základě aktivit občanských sdružení a další POSTUP jejího zpracování a odsouhlasení. Domnívám se, že MHMP perfektně zneužil bohulibé snahy a jak sám píšete „cílem zmíněné iniciativy jistě nebyl vznik studie v podobě, v níž byla v minulých dnech předložena.“ (...)

• Lékařská pohotovost na JM skončí ke dni 31.3.2020. Proč?

fb.diskuze.th

• Na jednání finančního výboru dne 24.10.2019 o rozpočtu MČ P11 na r. 2020 se potvrdilo, že vedení MČ nemá v úmyslu prodloužit smlouvu na provozování lékařské pohotovosti a lékárny. Zdůvodňuje to nutností úspor. Několik milionů za lékařskou pohotovost je přitom v porovnání s 350 milionovou investicí na rekonstrukci Sandry pouhou kapkou v moři. Hnutí pro Prahu 11 je proti tomuto kroku a bude prosazovat, aby potřebné prostředky na tuto důležitou službu občanům byly získány zrušením poradenských smluv a placených postů pro zastupitele. (...)

• Informace z 8. jednání VORAD

vybory.MC.2019

• Martin Farmačka (HPP 11): Voliči, čtenáři, dovolte mi vás informovat o své činnosti ve Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci (VORAD).Pokud si myslíte, že se vašich životů aktivita poradních orgánů MČ (tj. PO) netýká, není to správná úvaha. Naopak: tyto PO jsou v úzkém propojení s Radou MČ P11 (RMČ) a zastupitelstvem (ZMČ), tedy s nejvyššími správními orgány Prahy 11, kde žijí vaše rodiny, kde máte vaše domovy, kde vychováváte děti i kde trávíte volný čas. (...)

• Hazard na Praze 11 nadále pokvete

op.nestezujte.si

• Dne 16.10.2019 proběhla na MHMP schůzka zástupců MČ na téma možných úprav vyhlášky o hazardu. Prahu 11 zastupoval radní Prokop (ANO). Přestože většina MČ podporuje nulovou toleranci nebo hazard drasticky omezuje, radní Prokop chce, aby P11 šla opačným směrem. (...)

• Jdeme k soudu. Kdo nás žaluje? Dalibor Mlejnský. Proč?

dm.clanek

• Citujeme úvod žaloby: "Žalovaný (Hnutí pro Prahu 11) dlouhodobě a opakovaně zasahuje do osobnostních práv žalobce, přičemž k těmto zásahům dochází rozšiřováním nepravdivých informací o jeho osobě. Cílem všech článků a příspěvků je dehonestace žalobce, snížení jeho vážnosti a důvěryhodnosti a snaha o jeho politickou likvidaci." (...)

• Záminka pro odvolání členky HPP 11 ze školské komise? Informovala jinou zastupitelku o programu komise

no.talk

• Koalice Piráti / ANO / TOP-STAN / ODS se chce údajně zbavit zástupkyně HPP 11 ve školské komisi a neštítí se lživé argumentace. Zastupitelka HPP 11 Mgr. Hovorková byla nařčena z porušení mlčenlivosti. V čem ji porušila? Sdělila jiné zastupitelce HPP 11, že komise rozhodla o umístění nového typu přístroje na dezinfekci vody do jedné z našich základních škol. Reakce předsedy HPP 11, která byla odeslána předsedovi komise Dittrichovi, radní pro školství Ujhelyiové a starostovi Dohnalovi dne 29.10.2019. (...)

• Betonářská radnice pirátského starosty Dohnala schválila právo stavby pro HAMR na Milíčově

2019.10.09.HAMR.schvalen

• Zazněla spousta protiargumentů ze strany HPP 11, leč netransparentní radnice neměla vůli jednat. Sledujte seriál videoreportáží.

• Rákosníček na jedenáctce, aneb jak to bylo ve skutečnosti

2019.10.04.JD.JL.oteviraji.Rakosnicka

• Občané, čtenáři, voliči, dne 4.10.2019 došlo na Praze 11 k předání Rakosníčkova hřiště v ul. Chalupkova, před kterým se okázale natřásali zástupci radnice starosta Dohnal (Pir) a radní Lepš (TOP-STAN). Pozoruhodné na celé věci je, že na získání hřiště nemají žádnou zásluhu.  (...)

• Velká pirátská ostuda, radní Prahy 11 byl aktivním členem DSSS

duska.cepice

• Dne 28.10.2014 se hlásí do Pirátů 22letý Martin Duška slovy: “V politice jsem si již jednou stranou prošel a zároveň hned odkryji svého kostlivce: Rok a půl jsem aktivně spolupracoval s Dělnickou stranou. V současné době se připravuji na bakalářskou práci na téma Legalizace měkkých drog. Mezi moje koníčky patří hudba, zajít na pivko s kámoši a protloukání se životem.” (...)

• Místo koupaliště megalomanský tenisový areál?

fb.hamr.10.2019

• Místo koupaliště pro 1500 lidí z Prahy 11 bude na Milíčově HAMRSPORT s venkovními kurty pro 16 tenistů? | Privatizace dalšího školního hřiště - pod vedením Pirátů chce vedení MČ schválit megalomanský komerční tenisový areál fy HAMRSPORT na školním hřišti ZŠ K Milíčovu. Přes mnohaletý nesouhlas občanů i Hnutí pro Prahu 11 schválila Rada MČ udělení tzv. „práva stavby“, což v podstatě znamená první krok k vybudování areálu a předložila jeho schválení Zastupitelstvu MČ P11, dne 10.10. od 9hod v KC Zahrada. Areál má sestávat z tenisové haly o rozměrech 125 x 50m s výškou 11 - 16 metrů, 14 kurtů na tenis a beach volejbal, které mají být v zimních měsících zakryty nevzhlednými nafukovacími halami a 160 místy pro parkování zákazníků. • Hlavní důvody našeho nesouhlasu se záměrem naleznete v článku.

• Připomínkujte územní studii okolí metra Roztyly. Podpořte petice!

zabetonovani.roztyl

• Připojte se k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly, která bude veřejně projednávána 9.10. od 18 hod v KC Zahrada a 10.10. od 9 hod na zastupitelstvu Prahy 11 v KC Zahrada. | E-petice na podporu připomínek HPP 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly > ZDE | Plné znění připomínek Hnutí pro Prahu 11 (v editovatelné podobě) je ke stažení > ZDE

• Radní Prahy 11 za Piráty, ANO, TOP 09-STAN a ODS zvýšili občanům Prahy 11 daň z nemovitosti téměř na dvojnásobek

fb.zvyseni.dane

• Za zvýšení daně z nemovitosti na Praze 11 můžete děkovat starostovi Jiřímu Dohnalovi (Piráti), radním Duškovi a Ujhelyiové (Piráti), radním Jiravovi a Prokopovi (ANO), radním Lepšovi a Stárkovi (TOP 09-STAN) a radním Sedekemu a Křiváčkovi (ODS). Vysvětlení proč máte "děkovat" radním na Praze 11 a nikoli zastupitelům hl. m.Prahy následuje: 1. Do letošního roku se daň vypočítávala ze základu daně a z koeficientů 1-1-5 2. Hl.m.Praha (HMP) navrhlo zvýšit druhý koeficient určený pro nemovitosti k podnikání na hodnotu 1,5. Znamená to, že daň pro podnikatelské nemovitosti se zvyšuje o 50%. Městské části nemají na výši tohoto koeficientu a tím i daně žádný vliv. 3... více v článku, včetně videozáznamu výstoupení senátora Kosa na ZMČ HLMP.

• Tvrdá ofenzíva na Roztylech - megalomanské plány Mlejnského architektů jsou zpět

Roztyly.jsou.jen.dira.do.zeme

• Nabízíme Vám odkaz na novou publikaci spolku Arnika „Mafiánské způsoby developerů v Česku - zkušenosti občanů a obcí“, kde najdete i příběh dlouholetého boje občanských spolků Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl s investory Alborg-Development a Crescon o území při ulici Ryšavého. Tento stejnojmenný příběh je praktickým důkazem toho, že developeři nejsou vždy ti „hodní“, kteří svými investicemi městu přináší „rozumný rozvoj“ (jak tvrdí někteří naši političtí oponenti) a že jejich jednání je mnohdy tvrdé a nekompromisní. V publikaci najdete např. i drsné čtení o kauze Květinového domu na Václavském nám., kdy jeden z občanů (který se postavil proti demolici původního domu na rohu Opletalovy ulice) byl tvrdě zastrašován a vydírán developerem. | Publikace > ZDE (...)

• Jak starosta Dohnal (Piráti) dělá pohůnka developerům

sta.pohunek.developeru

• Pokud nemáte Facebook, užijte si žhavou diskuzi obrázkem > ZDE (28.8.2019)

• Radnicí navrhovaná změna ÚP Brandlova vyvolává emoce

2019.08.24.FB.RMC.strc.si.HG.Brandlova.dopr.th

(při kliku na tento obrázek se ocitnete v diskuzi na FB, přístupné členům.
O členství si snadno požádáte klikem na "+ Přidat se ke skupině")

• Vývěs v lokalitě Brandlova, informující o místní změně ÚP, schválené subjekty ANO / TOP-STAN / ODS / PIRÁTI / JMND na 8. ZMČ P11 dne 13.6.2019 (VIDEO), nenechal sociální sítě bez odezvy. Velice pestrá diskuze se rozpoutala na FB. Nejeden diskutující má dojem, že se radnice zbláznila...

• Na Praze 11 padají stromy, radní Lepš svou nečinnost schovává za magistrát

FB.Kdyz.se.do.udrzby.zelene.neinvestuje.th

• Pro vás, kteří nemáte Facebook, užijte si žhavou diskuzi tímto obrázkem.

• Petice proti nesmyslné výstavbě a přesunutí autobusové zastávky na Roztylech

Gregorova.kotelna

• Petice za přesunutí autobusové zastávky Roztyly, směr Chodov, na původní místo > ZDE | • Podpisová listina > ZDE

• Nesouhlas se zastavěním veřejného parkoviště Kaplanova (ul. Hrdličkova / Blatenská) | Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s předloženou podobou projektu firmy Na Výhledu, a. s., tj. s výstavbou 2 domů na veřejném parkovišti Kaplanova (Hrdličkova, Blatenská) a 1 domu na pozemku u komunikace Ryšavého vedle MediCentra. Dojde k zástavbě jediného veřejného parkoviště v části sídliště Horní Roztyly východně od ulice Ryšavého. (...)

• Radní Prokop (ANO) v roli věřitele i dlužníka 8 milionového dluhu

2019.08.08.OP.veritelemdluznikem

• Místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO) zastupuje v dohodě o splátkách dluhu mezi městskou částí a jí plně vlastněnou společností Jihoměstská majetková, a.s. (JMM) zároveň věřitele i dlužníka. Pro opoziční zastupitelku Šárku Zdeňkovou (Hnutí pro Prahu 11) jde o střet zájmů, Prokop v tom ale nevidí právní problém.

• Pro vás, kteří nemáte Facebook, užijte si žhavou diskuzi tímto obrázkem.

• Článek z Lidovek > ZDE

• Pirátská koalice schvaluje zástavbu zeleně při přírodním parku Hostivař

• Koalice Prahy 11 pod vedením Pirátů (Piráti / ANO / TOP / ODS) na zastupitelstvu 13.6.2019 schválila podnět na změnu ÚP “lokalita Výstavní”. Při vstupu do přírodního parku Hostivař-Záběhlice se místo stávající funkce zeleně při ul. Výstavní budou rozhodnutím ZMČ P11 stavět supermarket a restaurace. Jde o první z řady (bohužel) očekávaných rozhodnutí pirátské koalice v neprospěch životního prostředí.

• Územní řízení na dostavbu 3. etapy OC Chodov

• Bylo zahájeno územní řízení na dostavbu 3. etapy OC Chodov (obchodní dům s nábytkem) > INFORMACE | Vlastníci nemovitostí - bytů v okolí mohou podat připomínky proti záměru na stavební úřad Prahy 11, a to do 26.8. Důležité je uvést důvody, proč se do řízení hlásíte a dále argumenty proti výstavbě. Popis záměru (kromě dokumentace pro územní řízení - ta je k nahlédnutí na stavebním úřadě), posouzení jeho vlivu na životní prostředí i připomínky roztylských spolků k záměru najdete také > ZDE

• Betonové léto. Nabízíme petice na ochranu Prahy 11 před zastavěním

fb.kotelna.gregorova

• Vážení spoluobčané, nabízíme vám k úvaze a podpisu několik petic proti stavebním záměrům na sídlišti Roztyly. Developeři se probudili a začínají na nás valit projekty takovou rychlostí, že ani nestíháme vytvářet petice a psát připomínky. Nové vedení radnice je zatím většině projektů bohužel nakloněno a dokonce bude samo podávat několik podnětů na změny / úpravy územního plánu (např. na veřejných parkovištích Gregorova, Krejnická, Nešporova...) pro výstavbu až 5podlažních garážových domů. (...)

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist