06.12.2022 • 01:10 • týden 49

• Dne 24.3.2015 učinil developer Alborg Development a.s. další krok k výstavbě Bytového parku Roztyly (etapa I), zvaného též „Rezidence Letokruhy“ - z pozemku nechal odstranit osm vzrostlých stromů, bránících záměru výstavby, na který bylo 9.3.2015 vydáno pravomocné stavební povolení. Kácení monitorují úředníci MČ P11 a ČIŽP.

Kácení probíhá i přes doporučení Ministerstva životního prostředí nechat toto na podzim tohoto roku, neboť došlo ke květu stromů a hnízdění ptáků dříve než obvykle. Kácení podlehly i mladé stromky vysázené městskou částí v roce 2003 podél ulice Komárkova. Z důvodu ochrany hnízdících ptáků je zakázáno kácení keřových porostů a zapojených porostů na valu podél ulice Ryšavého.

Šárka Zdeňková – Rada MČ Praha 11, životní prostředí a doprava: "Jsme naprosto znechuceni. Developer postupně likviduje zeleň na pozemku od roku 2010. Přestože ještě nebylo rozhodnuto o správní žalobě na územní rozhodnutí, bylo vydáno stavební povolení. Připravujeme další právní kroky."

• Pozemek v roce 2009 - 2010 - kácení na valu 2014 - 2015 + 2015

• Protokoly ohledání pozemku Alborgu > zde a zde

• Informace o výstavbě na Roztylech na webu MČ (mapy) > zde

• Slza pro Roztyly (kácení v ulici Ryšavého v lednu 2014) > video

• Kauzy Roztyl na jednom místě > zde

• Aktualizace 31.3.2015

2015.03.30.Alborg.chysta.staveniste.na.Roztylech.6.thPozemky Ryšavého / Komárkova na Roztylech prodalo minulé vedení radnice r. 2008 za 2 480,- Kč/m2 (smlouvu podepsal Mgr. D. Mlejnský). Územní a stavební řízení probíhala v letech minulých přes odpor obyvatel, rozsudek soudu a zejména za maximální součinnosti MČ Praha 11. Jako nové vedení městské části po volbách v listopadu 2014 máme omezené možnosti napravit dlouhá léta připravované kroky.

Přesto nám není v žádném případě osud území lhostejný a připravujeme další právní opatření.

V úterý 31.3.2015 přijala Rada MČ Praha 11 následující usnesení:

I. Rada městské části odsuzuje a musí se důrazně ohradit proti chování stavebníka Bytového parku Roztyly, který pokácel vzrostlé dřeviny a zahajuje stavební činnost na pozemcích parc. č. 3322/1 a 3323/1, oba v k. ú. Chodov, přestože není v současné chvíli právní jistota ve věci rozhodnutí o umístění stavby a následného stavebního povolení. Likvidace zeleně proběhla v rozporu s doporučením Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Odboru životního prostředí MČ Praha 11 s ohledem na vegetační klid. Kácení podlehly i stromy, které nechala vysadit MČ Praha 11 v roce 2003.

II. Rada městské části ukládá vedoucímu právního odboru činit všechny dostupné právní kroky k ochraně území proti likvidaci zeleně.

Článek je > zde

 

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit