08.06.2023 • 07:55 • týden 23

aktualni.novela.psp

• Připomínky k novele PSP

17. 10. 2022 schválila Rada hl. m. Prahy (RHMP) novelu PSP. Novelu lze nalézt i na webu IPRu > ZDE

Vypracovali jsme připomínky, které si můžete stáhnout a podat je za sebe. Použít můžete i pouze jednotlivé připomínky, se kterými se ztotožňujete.
Připomínky je možné podat do 12. 12. 2022 přes aplikaci na webové stránce, dále mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Také lze adresovat panu Ing. arch. Kamil Kubiš, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Předpokládám, že by připomínky měly jít podat i datovou schránkou a podatelnou MHMP, jen prozatím nevíme, komu či kterému odboru je adresovat. Po zjištění Vás budeme informovat.

RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Připomínky > ZDE


• Text připomínek

Připomínka k Návrhu Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Nesouhlasím s novelizací PSP, kterou odsouhlasila Rada HMP 17. 10. 2022.

1. Nesouhlasím, že Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP je zveřejněna v takové kvalitě, která neumožňuje detailní seznámení se se změnou rozložení jednotlivých zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že k novelizaci PSP se může vyjádřit každý, je třeba, aby každý měl k dispozici mapu zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání v plném rozlišení, které je součástí platných PSP. V opačném případě se jedná o diskriminaci. Teprve při návštěvě webu je návštěvník stránky odkázán na stránku, kde je možné prohlížet mapu zón v dostatečné kvalitě. Ten, kdo se rozhodne podat připomínku písemně prostřednictvím podatelny (což není zakázáno), nemá možnost se o existenci podrobnější mapy dozvědět.

2. Nesouhlasím se změnou, tj. snížením Přepočtu návštěvnických stání bydlení; vázaných a návštěvnických stání ostatních účelů užívání; to jak pro minimální tak maximální hodnoty. Nesouhlasím se změnou, tj. snížením Přepočtu vázaných stání bydlení; to jak pro minimální tak maximální hodnoty. Jako obyvatel/ka Prahy 11 zdůrazňuji svůj nesouhlas pro zóny 05 a 06, do kterých MČ Praha 11 spadá.

Zdůvodnění: Již nyní se developeři uchylují k vybudování minimálního počtu PS, které jim PSP umožňují. Tato praxe významně zhoršuje kvalitu životního prostředí stávajících obyvatel, protože se Jižní Město dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Výstavba minimálního počtu PS podle platných PSP nevede v žádném případě k tomu, že noví obyvatelé automobilem nedisponují. Navržená novela situaci s parkováním na Jižním Městě ještě prohloubí. Řešení problému s PS tak developer přesouvá na MČ Praha 11. Ta nedisponuje takovými prostředky, aby mohla postavit dostatek parkovacích domů, aby zajistila (i za úplatu) parkování svým obyvatelům.
Představa tvůrců novely PSP, že snížením PS v nové výstavbě zamezí tomu, aby obyvatelé automobily používali, je iluzorní. I ti lidé, kteří se po městě pohybují MHD, velmi často automobil mají a používají ho např. na cesty mimo město, za příbuznými apod. Odůvodnění, že kupující PS stání nepožaduje, protože on automobil nevlastní je nepřijatelné. Byt může záhy změnit majitele, který bude mít jiný názor. I názor samotného kupujícího se může v průběhu času změnit, jak se změní jeho životní situace (bude mít děti, začne se starat o stárnoucí rodiče atd.).

Snížení počtu „přepočtených“ stání se týká i ostatních účelů užívání ne jen bydlení. Nedostatek PS v administrativních budovách, u obchodů atd. zapříčiní pouze to, že automobily budou odkládány na komunikacích.

Snížení počtu „přepočtených“ stání se týká i zdravotnictví a školství. V případě zdravotnických zařízení je to velmi nepochopitelné, protože v novele není vysvětleno, jak se zajistí dostatek PS pro vozy přepravující nemocné.

3. Nesouhlasím se změnou zóny 05 na zónu 04 v okolí stanice metra Háje

Zdůvodnění: Tato lokalita již nyní řeší naprostý nedostatek PS. V lokalitě se připravuje další dosti rozsáhlá výstavba, která i podle současných předpisů významně zhorší situaci s parkováním místním obyvatelům. Převedení území do zóny 04 by bylo velkým darem společnostem, které v území záměry plánují, ale naprostým výsměchem současným obyvatelům celých Hájů.

4. Nesouhlasím s rozšířením zón 05 na úkor zóny 06 na Praze 11.

Zdůvodnění: Rozšíření zón 05 na úkor zóny 06 na území Prahy 11 zhorší situaci s parkováním pro současné i budoucí obyvatele. Např. v oblasti Roztyl se připravuje více stavebních záměrů, které povedou k zahuštění sídliště a k nárůstu počtu obyvatel a automobilů. V případě, že developer nebude nucen zajistit PS pro nové obyvatele nebo pracovníky administrativních budov, které se v území plánují, budou tito hledat parkovací místo v ulicích sídliště. Již nyní je v území deficit PS, který nová výstavba ještě dále umocní.

5. Nesouhlasím, aby zóna 05 v okolí stanice metra Roztyly zasahovala do území Krčského lesa. Nesouhlasím, aby zóna 05 v okolí stanice metra Chodov zasahovala do území Krčského lesa.

Zdůvodnění: Krčský les spadá do nezastavitelného území. Rozšíření zóny 05 na jeho území navozuje myšlenku, že se uvažuje o rozšíření zastavitelného území na úkor Krčského lesa. Z důvodu předejití spekulací o takovém záměru je třeba, aby do tohoto území nebyla zóna 05 rozšířena.

 

V Praze dne

 

Jméno a příjmení:
Adresa:


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit