08.06.2023 • 06:44 • týden 23

 • zpravy.z.rady3. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11 se uskuteční ve čtvrtek 9. 2. 2023 od 9 hodin v sále KC Zahrada. Online přenos můžete sledovat > ZDE
 • 🍅🥬🍖🥖 I v letošním roce plánuje městská část farmářské trhy u Komunitního centra Matky Terezy. Ty by měly odstartovat 3. 4. 2023. Konat se budou každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin. „V letošním roce, jako tradičně, chceme v oblasti Hájů u Modré školy farmářské trhy. Ty potrvají od Velikonoc až do konce listopadu. Na tyto trhy by letos mohly navázat větší vánoční trhy, které bychom rádi propojili s akcemi, jako je Mikuláš nebo rozsvěcování stromečku,“ upřesňuje plány Zuzana Böhmová - místostarostka Prahy 11 pro sport a kulturu a digitalizaci.
 • 👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦Vedení městské části se podařilo udržet v provozu komunitní centrum nedaleko metra Roztyly, které slouží desítkám ukrajinských rodin postižených ruskou agresí. „Na konci minulého roku hrozilo, že provoz centra bude ukončen. Po dohodě s odborníky se nám podařilo najít řešení – provoz centra převzala městská organizace Jihoměstská sociální. Díky tomu má téměř 70 malých dětí nadále potřebné zázemí,“ říká místostarosta Jan Jaroš.
 • 🏕️🤸‍♀️ Městská část již tradičně přispívá rodičům dětí účastnících se jednodenních příměstských táborů v termínu jarních prázdnin, které letos připadají pro území MČ Praha 11 na termín 13.-17. 3. Příspěvek činí 100 Kč pro dítě na den. „Dům dětí a mládeže Jižní Město je pořadatelem příměstských jarních táborů, které jsou dlouhodobě finančně podporované Prahou 11. I to je důvod, proč dokážeme udržet cenovou hladinu táborů na úrovni, která je dostupná všem účastníkům, kteří chtějí trávit prázdniny aktivně ve skupině vrstevníků. Tábory vedou zkušení pedagogové DDM JM, kteří celoročně pracují s dětmi a mládeží. O letošních jarních prázdninách se můžete těšit na dva tematické tábory, a to Po stopách umění a Příroda všemi smysly,“ komentuje připravované akce Zbyněk Lála, ředitel Dům dětí a mládeže Jižní Město. | ZDROJ

20.1.2023

 • Rada městské části Praha 11 na svém 4. jednání dne 19. 1. 2023 zřídila nové komise, současně byli zvoleni členové. Z důvodu finanční a pracovní efektivnosti byl počet komisí snížen z 18 na 12. Nyní je vše připraveno k zahájení činnosti těchto poradních orgánů Rady MČ Praha 11.
 • „Nově jsme zřídili Komisi pro energetiku, technologii a inovace, která se bude věnovat aktuálním tématům a trendům například v oblasti solárních zdrojů energie, eletromobility nebo moderním možnostem energetických úspor,“ přibližuje náplň nové komise starostka Prahy 11 Šárka Zdeňková.
 • Jednotlivé komise a členy naleznete na tomto odkazu > ZDE - kde najdete také novou komisi, která se zaměří na současné technologie a jejich vývoj.

16.1.2023

Vedení MČ Praha 11 projednalo na svém 2. jednání konaného dne 12. 1. 2023 mimo jiné tyto důležité body:

 • Nesouhlas Rady MČ ve věci záměru Polyfunkčního komplexu Opatov, tzv. Sky Opatov. 💬 Rada městské části nesouhlasí v souladu s místními obyvateli se současnou podobou záměru a podala námitky týkající se nevhodného umístění bytového objektu. Kromě stabilizovaného území absentuje posouzení stávajících bytových domů na denní osvětlenost a je poukázáno na nesrovnalosti v řešení dopravy v klidu. Tomuto záměru bude Radou věnován samostatný příspěvek. „V této podobě je výstavba na ploše mezi poliklinikou Opatovská a takzvaným obláčkovým domem pro místní obyvatele naprosto nepřijatelná, neboť by nepochybně zhoršila kvalitu jejich bydlení a zatížila okolí další dopravou. Uděláme vše pro to, abychom pro obyvatele ulic Jašíkova, V Jezírkách a Křejpského našli co nejlepší řešení,“ sděluje výhrady k projektu Jan Jaroš, místostarosta Prahy 11.
 • Zelený pozemek před ZŠ K Milíčovu je soukromým majitelem nabízen k prodeji. Pozemek parc. č. 781/16 v k. ú. Háje se nachází v rohu ulic Hlavatého a K Milíčovu. Studie k tomuto pozemku přepokládá výstavbu devítipodlažního bytového domu s 41 bytovými jednotkami.
 • Vedení s případnou zástavbou pozemku nesouhlasí a prověřuje možnosti získání dotčeného pozemku do správy městské části. „Před školou je další zástavba naprosto nevhodná, naším cílem je zachovat zde park,“ říká ke studii Šárka Zdeňková, starostka Prahy 11.
 • Prodej pozemků na Roztylech parc. č. 3393, 3394, 3395 a části 3260/2 v k. ú. Chodov ve vlastnictví hl. m. Prahy dostal souhlas bývalého vedení MČ. Důvodem odkoupení pozemků společnostmi Office Park Roztyly, a. s. a Roztyly Investments, a. s. měla být snaha o scelení pozemkového vlastnictví umožňující realizaci dopravního napojení k další zástavbě v území.
 • Radnice prověří dopady případné revokace souhlasného usnesení s prodejem pozemků, které bylo vydáno v roce 2019.
  „Strategické městské pozemky by měly zůstat v městských rukou tak, aby měla městská část kontrolu nad jejich využitím. Např. tyto pozemky umožní investorovi napojení velkého stavebního záměru u lesa. Ten tam prostě nepatří,“ říká k prodeji Šárka Zdeňková, starostka Prahy 11.
 • Přístavba a nástavba objektu č. p. 1828 pro bydlení a ubytování (Vojtíškova). V současné době je prostřednictvím úřední desky zveřejněna výzva k vyjádření k podanému odvolání k uvedenému záměru.
 • Vedení městské části nechá prověřit možnosti a dopady případného vypovězení nájmu 12 parkovacích míst. „Naším cílem je zmírnit dopady na okolí, které by přinesla přestavba kotelny na ubytovnu,“ říká Šárka Zdeňková, starostka MČ Praha 11.
 • Návštěvní dny členů vedení > Návštěvní dny jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 11 v sekci Radnice -> Rada MČ -> Členové RMČ. Dostupné jsou také > ZDE

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit