29.09.2023 • 09:20 • týden 39

2023.02.03.HPP11.radnice• Jak jsme řešili rozpočet MČ Praha 11 na rok 2023 | FB

V pondělí 23. ledna na svém pátém jednání schválila naše nová Rada MČ Praha 11 návrh rozpočtu, finančního plánu hospodářské činnosti MČ P11 na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2028.

Návrh byl ještě téhož dne zveřejněn na úřední desce a občané Prahy 11 mají nyní možnost se s ním seznámit a zaslat k němu své připomínky (s termínem do 8.2.2023). Následně bude rozpočet v úterý 9. února předložen na jednání zastupitelstva.

Ke vzniku tohoto návrhu rozpočtu vedla dlouhá cesta, kterou započalo bývalé vedení radnice v září roku 2022. První “ideální” verze rozpočtu, kdy by bylo papírově “dost peněz na všechno”, měla schodek ve výši téměř 200 mil. Kč. Vezmeme-li do úvahy, že odhadované příjmy městské části jsou cca 493 mil. Kč, je to schodek přímo gigantických rozměrů! Muselo se tedy začít škrtat, a to ve velkém. Psal se podzim 2022.

Postupným škrtáním, škrtáním, navyšováním a zase dalším škrtáním výdajů vznikla verze č. 2, č. 3 a nakonec č. 4, kterou jsme jako danajský dar dostali po svém zvolení 21.12.2022 jako nové vedení MČ Praha 11 pod stromeček.

Škrty mimo jiné zahrnovaly například snížení položky “Příspěvky na provoz MŠ a ZŠ” o 20 milionů Kč, snížení položky “Opravy komunikací” o 5 mil. Kč (tedy o celou polovinu), dále vyškrtnutí 15 mil. Kč na rekonstrukci (bezmála) havarijního stavu KC Zahrada (o nutné výměně dřevěných oken se mluví již dlouhé roky) nebo snížení financí určených pro sportovní dotační program z 12 mil. Kč na pouhé 3 mil. Kč.

Protože měl rozpočet připravený předchozím vedením radnice celou řadu dalších nedostatků, odmítli jsme se za něj jako nová Rada dne 2.1.2023 postavit a shodli se na tom, že je třeba jej v maximální možné míře přizpůsobit našim představám.

Finanční situace městské části je v důsledku rekonstrukce ubytovny Sandra (obří investice, která byla jednak nad rámec možností městské části, jednak špatně připravená) velice napjatý. Kvůli (již nutnému) dokončení Sandry jsou letos ohroženy všechny kapitoly rozpočtu.

Jako největší hrozba se nám jevil být návrh podfinancování našich základních a mateřských škol. Nový radní pro školství Veselský (P11S/Zelení) ihned zahájil jednání s řediteli škol s jasným zájem vyřešit návrh na snížení provozního příspěvku o 20 mil. Kč navrhovaný minulou Radou.

Úspory jsme hledali, kde se dalo - v nesmyslných investicích, studiích pro studie, v dalších zbytných aktivitách. Nakonec se nám i přes špatnou finanční situaci a minimum času na přípravu (necelé čtyři týdny) podařilo dospět k rozpočtu, do něhož jsme promítli maximální množství bodů z našeho volebního a koaličního programu, které bylo současně s navýšením financí pro školy možné.

Stihli jsme také uspořádat Seminář o rozpočtu pro zastupitele a členy finančního výboru. A to navíc takovým způsobem, jak jsme si to vždy představovali my a jak jsme to také marně požadovali po minulém vedení radnice. Tedy ještě před schválením rozpočtu Radou, tj. v době, kdy je ještě možné jednat, vyjednat, doplnit, zapracovat připomínky. Trochu nás mrzela poměrně nízká účast zástupců opozice.

K rozpočtu hovoří náš radní pro finance Marek Milaberský:

„Podařilo se dát do rozpočtu audity městských firem, nové vodní prvky, více peněz do školství, opravu chodníku u knihovny, přípravu na opravu pochozí zóny Háje, pozornost k bezpečnosti a další položky dle požadavků jednotlivých radních. Bohužel zásadní úpravy, které by ovlivnily výdaje naší městské části, ty změnit či odložit nešlo. Jsem rád, že rozpočet mohl před schválením Radou projít jak finančním výborem, tak seminářem, kde zazněly návrhy, vč. opozičních, které byly následně zapracovány. Celkově vnímám rozpočet s přihlédnutím k podmínkám a atmosféře jeho vzniku, a vlastně že se na jeho znění podílely dvě Rady, za celkem uspokojivý. Již nyní víme, že budeme během roku řešit problém vysokých cen energií, inflaci, odkládané opravy… Čeká nás ještě moc práce, než dáme Jižní Město do pořádku.“

Vaši radní (a starostka) za Hnutí pro Prahu 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit