06.12.2022 • 01:30 • týden 49

Vedení Městské části Praha 11 navrhuje privatizovat i poslední byty, které MČ vlastní. Místo nich chce na Jižním Městě stavět byty tzv. sociální. S tímto postupem Hnutí pro Prahu 11 nesouhlasí.

Současná vládnoucí koalice Prahy 11 zcela názorově odlišných stran ODS a ČSSD produkuje ve své ideové vyprázdněnosti a bezradnosti tváří v tvář prázdné obecní pokladně stále krkolomnější návrhy, které ve svých důsledcích zcela popírají priority těmito stranami hlásané. Tito orální zastánci volného trhu na straně jedné a sociální společnosti na straně druhé nejnověji vytvořili kočkokopsa ohledně privatizace i posledních obecních bytů se záměrem takové byty obratem opět stavět.

 HPP 11 podporuje dokončení privatizace bytového fondu za férových podmínek. Nemělo by se však jednat o byty pronajaté po 31.12.2006. V takové privatizaci totiž jde o nápravu situace, kdy se do původní privatizace z konce z konce přelomu století dostaly jen některé bytové domy. Tato privatizace se tedy týká původních nájemníků, kteří se oprávněně cítili být diskriminováni tím, že jim nebylo umožněno na rozdíl od jiných původních nájemníků privatizovat byty, v nichž desetiletí žili.

Přestože tato náprava starých křivd, která je objemově i časově náročná, není ještě na Praze 11 současnou koalicí stále dokončena, pouští se tato bezhlavě do dalších privatizací, které zcela popírají jak hledisko sociální, tak hledisko volného trhu. Případná administrace nového návrhu bude zdržovat již rozběhlé privatizace. Nájemníci užívající obecní byty desítky let se tak mohou oprávněně cítit poškozeni, někdo na privatizaci čekal desítky let, jiný na ni dosáhne jen za pár let. HPP 11 požaduje urychlené dokončení již začatých privatizací za férových podmínek a nevytváření dalších nerovností.

Privatizaci bytů pronajatých po termínu 31.12.2006 již nepovažujeme za „odstranění křivd“ právě proto, že se nevztahuje na původní nájemníky, ale na nájemníky, jimž byly byty pronajaty až po 31.12.2006. Pokud byl tehdy byt přidělen ze sociálních důvodů a nyní je nájemce schopen okamžitě zaplatit jeho cenu, tak logicky jeho sociální potřebnost pominula. Sociální byt by měl být obcí využit po sociálně potřebnější osoby. Koalicí navrhovaný postup tedy omezuje možnost bydlení sociálně potřebným. HPP 11 prosazuje přidělování sociálních bytů jen opravdu sociálně potřebným s pravidlem, že peníze z nájemného se investují zpět jen do sociálního bytového fondu.
Nesouhlasíme také s možností privatizovat byty těch nájemcům, kterým byl pronajat byt z důvodů tzv. veřejného zájmu. Institut tzv. veřejného zájmu je nástrojem pro uspokojení veřejných potřeb, které zpravidla trvají po určitou dobu. Po jejím uplynutí má obec možnost využít byt pro jinou osobu, která veřejný zájem naplňuje. HPP 11 prosazuje jasná pravidla pro stanovení veřejného zájmu včetně jeho časového omezení.

Nesouhlasíme také s možností změny nájemních smluv (uzavřených na tzv. dobu určitou) na dobu neurčitou, což by umožnilo i krátkodobým nájemcům těchto bytů odkup bytů za výhodnou cenu. Prosazujeme, aby jak současné sociální byty, tak byty veřejného zájmu byly pronajímány jen na dobu určitou do max. 5 let.

Princip prolamování hranice tzv. nápravy křivd a zkracování hranice mezi přidělením bydlení a jeho privatizací rovněž výrazně narušuje pravidla na volném trhu s byty i nájmy a vytváří nerovné soutěže, kdy nájemník-privatizér získává neoprávněnou cenovou výhodu s argumentem, že kupuje byt obsazený. To, že je byt obsazen jím samým, je jakoby pomíjeno. Za takové situace se nedá vyloučit riziko, že by mohl přijít postih od příslušných úřadů. HPP 11 prosazuje co nejotevřenější trh s byty, který nastaví místně férové ceny bytů i nájmů. Permanentní plíživé privatizace volný trh narušují.

Za nebezpečný považujeme rovněž nápad investovat peníze z prodeje těchto bytů do výstavby nových tzv. sociálních bytů, které ještě více zahustí již dnes přehuštěnou zástavbu Jižního Města, navíc s rizikem koncentrace sociálně slabých obyvatel. HPP 11 prosazuje ponechání současného rozptýleného vlastnictví sociálního bytového fondu, které brání koncentraci rizikových skupin obyvatel na jedno místo.

Nelze se ubránit podezření, že kromě snahy koalice získat peníze do prázdné pokladny, může být za snahou o prolomení privatizačních pravidel i záměr vytváření klientelistického prostředí, kdy se možná chce šibalská loajální menšina nezaslouženě obohatit na úkor většiny obyvatel městské části.

Hnutí pro Prahu 11 proto navrhuje ponechat byty pronajaté po 1.1.2007 v současném režimu a využívat je formou nájemních smluv na dobu určitou jako byty sociální, popř. jako byty pro osoby v tzv. veřejném zájmu.

Hnutí pro Prahu 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit