06.12.2022 • 02:36 • týden 49

Na výzvu ke zprůhlednění rozvojových záměrů (viz text Jihoměstských novinách č. 7) zareagoval starosta obsáhlým textem, který však odpovědí na výzvu ve skutečnosti nebyl. Starosta popisoval praxi, kterou by měly být vytvářeny nové představy o rozvoji Jižního Města. Vzhledem k tomu, že praxe je však naprosto odlišná, uveřejňujeme stanovisko Hnutí pro Prahu 11, které na starostovo dopis reaguje.

V oblasti územního rozvoje musí radnice MČ Praha 11 hájit zájmy svých občanů a ne investorů

Na výzvu ke zprůhlednění rozvojových záměrů (viz text Jihoměstských novinách č. 7) zareagoval starosta obsáhlým textem, který ale odpovědí na výzvu ve skutečnosti nebyl. Starosta popisoval praxi, kterou by měly být vytvářeny nové představy o rozvoji Jižního Města. Vzhledem k tomu, že praxe je však naprosto odlišná, uveřejňujeme stanovisko Hnutí pro Prahu 11, které na starostovo dopis reaguje.


Vážený pane starosto,

děkujeme Vám za reakci na naši výzvu k veřejné debatě o rozvoji Jižního Města. S mnohými názory by bylo možno souhlasit, kdyby realita na Jižním Městě nebyla zcela odlišná: rozvojové záměry nejsou dnes nijak koordinovány, nejsou konzultovány s občany, úpravy a výjimky z platného územního plánu jsou na žádost investorů běžně schvalovány, aniž by byl znám celkový dopad na okolí (např. zátěž dopravní, hluková, úbytek zelených ploch, apod.).

I proto jsme navrhovali, aby se veřejná debata otevřela okamžitě a byly do ní zahrnuty veškeré záměry, s nimiž se v současnosti na radnici pracuje. Hledání budoucí představy o rozvoji JM založené na odborných vstupech oponovaných veřejností může být dobrým východiskem pouze za předpokladu, že stávající záměry budou do doby nalezení celkové rozvojové vize zastaveny a Rada MČ Praha 11 nebude vydávat souhlasná stanoviska k navyšování míry využití území nebo k výjimkám z územního plánu. Pak teprve mohou občané brát záměry MČ Praha 11 vážně a nebudou snahu o zpracování rozvojové vize považovat jen za prázdný marketingový tah. V opačném případě se sice povede odborná debata, ale mezitím dojde k zastavění Jižního Města ad hoc megalomanskými projekty. Ty zablokují možnost citlivě řízeného rozvoje, který bude prevencí ghettoizace Jižního Města.

Ze zpracované studie „Jižní Město-místo pro život“ jasně vyplývá, že jsou na území městské části místa, z nichž se lidé touží odstěhovat. Jsou to místa s nejmladším věkovým průměrem obyvatelstva. Jižní Město tak čelí hrozbě odchodu mladé generace se všemi důsledky z toho vyplývajícími (příchod osob s nižším sociálním statutem, propad do seniorské demografické tísně, nutnost dramatického zvýšení výdajů na veřejné sociální služby). Obyvatelé dávají radničním stavebním záměrům jasnou zpětnou vazbu: Nebudete-li na naše názory reagovat v rozvojových plánech, odstěhujeme se!

Za této situace je nekoncepční zastavování Jižního Města strategickou chybou, která se všem jeho obyvatelům může vymstít. Nejenže je tento postup bez účasti veřejnosti a vlastníků nemovitostí věcně nesprávný, ale dle státního dozoru i nezákonný (viz Výzva Ministerstva pro místní rozvoj č. j. 37 851 – 81/865 ze dne 23.1.2011). Znovu Vás proto vyzýváme k veřejnému projednání všech existujících záměrů (s cílem získání zpětné vazby od stávajících obyvatel) a k jejich okamžitému zastavení do doby nalezení celkové rozvojové představy.

Rádi bychom také upozornili na to, že oficiální webové stránky MČ Praha 11 jsou v oblasti rozvoje Jižního Města naprosto neaktuální: není zde uveden aktuální stav výstavby sídliště Milíčov, není uveden záměr výstavby domu v ulici Zdiměřická, nejsou zde uvedeny rozvojové plány (lokality určené) na výstavbu parkovacích domů či sociálních bytů, není zde prezentován záměr společnosti REFLECTA Development a. s., na zastavění prostoru při západní části ulice Chilská, chybí plán společnosti Passerinvest Group a. s. na zástavbu u stanice metra Roztyly, plán výstavby bytových domů v dnešním parku za sídlem Úřadu MČ v ulici Ocelíkova, bytový soubor Na výhledu, projekt firmy Alborg-Development a. s. v ul. Ryšavého, projekt firmy Central Group a. s. v ul. Výstavní, projekt firmy ODDITY a. s. v ul. Nad přehradou a mnohé další. Je otázka, zda jde jen o nedbalost či o záměrné neinformování obyvatel o dalších plánech na zahušťování stávající zástavby Jižního Města.

Zástupci Hnutí pro Prahu 11 se budou rádi podílet na hledání optimální podoby Jižního Města a znovu k tomu nabízejí své kapacity. Taková koncepční práce však má smysl pouze tehdy, bude-li na straně stávající koalice ochota pozastavit stávající plány na zástavbu Jižního Města řízené jednotlivými developery. 

Ing. Radka Soukupová, zastupitelka za Hnutí pro Prahu 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit