06.12.2022 • 01:18 • týden 49

V úterý 24. ledna 2012 dobrovolně odešel z toho světa Mg. Petr Kopal, člen Zastupitelstva Městské části Praha 11 v letech 1988 až 2006.

Petr byl člověk, jemuž nebyl lhostejný svět, ve kterém žil. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a jako pedagog nejen léta učil na ZŠ Schulhoffova, ale staral se zejména o sportovní vyžití jihoměstských dětí. Neúnavně pro ně organizoval rozmanité aktivity, soutěže a turnaje; byl úžasný trenér, hlavně fotbalu a futsalu, ale i florbalu, volejbalu a vybíjené. Byl i obětavý vedoucí turistických oddílů, na Jižním Městě založil také klub deskových her.

Petr taky hodně psal, byl dobrý novinář, rád a dobře fotografoval, hlavně přírodu a děti. Přírodu miloval, rád se do ní vracel a k lásce k přírodě a citlivému zacházení s ní vedl i své svěřence. Petr měl rád své blízké, kamarády, přátele, ale hlavně měl rád děti. Dětem a práci pro ně věnoval celý svůj život.

Petr Kopal byl laskavý a obětavý člověk, kterého těšilo starat se druhé, ale byl to i člověk, který dokázal pevně stát za svými zásadami. Petr byl čestný, nebojácný, pravdomluvný a poctivý. Takoví lidé to nemívají v životě moc lehké a někdy tíhu života neunesou.

Věnujme mu, prosím, tichou vzpomínku!

Daniela Jungmannová a Radka Soukupová


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit