29.09.2023 • 09:30 • týden 39

Novy.Opatov.04.th• Slíbili jsme Vám zpravodajství z veřejného projednávání EIA (vlivu na životní prostředí) masivní zástavby okolí stanice metra Opatov. Jednání proběhlo 8.7.2014. Nejde o nic menšího než 165 000 m2 hrubých podlažních ploch v šesti devítipodlažních administrativních budovách doplněných hotelem o výšce 74m (17 podlaží). Komplex ”Nového Opatova” má pojmout 10 500 osob a 3200 aut v podzemních parkovištích.

K zástavbě nad limity platného územního plánu chyběla maličkost: úprava územního plánu - tzv. navýšení koeficientu zástavby. K úpravě územního plánu se kladně vyslovila Rada Městské části Prahy 11 ovládaná lidmi starosty Mlejnského a úpravu následně schválil pražský magistrát. Háček je v tom, že se jedná o zcela nezákonný postup. Kuchařku nám dodal Nejvyšší správní soud v Brně - Úprava nemůže být schválena škrtem pera a bez účasti veřejnosti, což dokládá vystoupení Petra Lukeše, video > ZDE

Na projednávání EIA nebyl ani jeden z “pachatelů” tohoto podařeného kousku. Co by tam také pohledávali...? Opouští rodné strany, zakládají nová politická uskupení (Jižní Město-náš domov, Občanská konzervativní strana) a připravují předvolební kampaň v naději, že se na jejich předchozí působení rychle zapomene.

Hnutí pro Prahu 11 se jednání zúčastnilo, k řízení EIA přineslo 14 stran připomínek - co obsahují? Naše kritika se snesla na stávající nepříznivé hodnoty kvality ovzduší a hluku, které záměr výstavby “Nového Opatova” ještě zhorší. Paní Polanecká z Hygienické stanice hlavního města Prahy jasně řekla, že v oblastech, kde jsou v současnosti limity překročeny, by se neměly více navyšovat. Ing. Ládyš & spol. to vidí jinak: malé navýšení již překročeného neuškodí. V tom se samozřejmě mýlí, opět se můžeme odkázat na soudní judikáty.

V projektu jsme zároveň objevili řadu posudků, v kterých předkladatelé záměru žonglují s čísly. Skoro to vypadá, jakoby se hodnoty hluku a imisí vešly do normy. Při bližším pohledu je všechno jinak. Posudky obsahují tragické rozpory a podezřívavý našinec stojí před záhadou: Jak je možné z evidentně špatných vstupních údajů vytvořit správný výsledek?

Ing. Štyler, zástupce OS Chodov, se záhady dotkl v následujícím výstupu:

 

Poté, co se Ing. Kos nenechal umlčet předsedajícím úředníkem, zmínil levný nákup pozemků Opatova (1900,-/m2), developerské eskapády majitele pozemku, nedůvěryhodnost členů komise a podtrhl neschopnost (neochotu?) mgr. Pacnera, zaměstnance magistrátu, bránit veřejný zájem, zakončil projev otázkou: co budete dělat, když na základě již zmíněných judikátů víte o nezákonnosti postupu při schvalování stavby? Budete soudní judikáty ignorovat? Výstup Ing. Kosa > ZDE

RNDr. Kvítek: "Mně toto projednávání přijde jako podvod. Vy jste odborníci, před vámi tu sedí laická veřejnost, a vy záměrně zneužíváte své znalosti k tomu, abyste ji mystifikovali." > VIDEO

Závěrečná část projednávání patřila uvažované zeleni - kolik stromů, kde, jak vzrostlých. Jednání skončilo ve 22h a nelze nezmínit, že načasování akce bylo nešťastné. Červenec odpoledne, občané jsou mimo město, těsně před volbami, najednou vše náramně spěchá, jakoby v říjnu měl přijít konec světa… jsme ujištěni, že zahušťování JM probíhá zcela plánovitě.

urbanisticka.studie.thDoplňující informace: ačkoliv se jednalo o zastavění západní strany ulice Chilská, zastavěny mají být obě strany, o čemž z úst komise nepadlo ani slovo. Pak by studie působila výrazně hrozivějším dojmem a především pohled vizualizace východním směrem na Centrální park by tolik neoplýval prostorem a zelení, jak bylo občanům promítáno. Každý developer zastaví to své, výsledek bude nešťastný.

Vyjádření občanského sdružení Chodov k dokumentaci EIA Nový Opatov (PHA845) podle zák. č. 100/2001 Sb.

• Připomínky OS Chodov > zde (PDF)

• Jak by měl Nový Opatov vypadat? > takto

• Blog Petra Lukeše: Domorodci a developer > zde

• Kompletní zpravodajský záznam z projednávání naleznete > zde

• Galerie vizualizace "Nový Opatov"

• Fotografie z projednávání EIA "Nový Opatov"


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit