074.Hlavateho.th• Vážení spoluobčané, chodíte za námi s peticemi, ale často je pozdě.

V minulých letech bylo na Jižním Městě prodáno množství městských pozemků a úředně se projednávalo mnoho staveb, o kterých veřejnost neměla tušení. Připravovala se výstavba nejméně tří mrakodrapů, mnoha výškových budov, několika obytných souborů. Další domy měly stát přímo na veřejných parkovištích a volných zelených plochách. Většina záměrů byla pro obyvatele nepřijatelná nebo přinejmenším diskutabilní, řada z nich zhoršovala kvalitu stávajícího bydlení.

Možná ani vy nevíte, co mohlo vyrůst pod vaším oknem. Proto jsme pro vás připravili jednoduchou mapku výstavby plánované do roku 2014, zejména bývalým vedením radnice (ODS–ČSSD–PP–KSČM).

Mapa > zde

016.Prague.Eye.Towers.2.thBez zdatného právníka ani ránu...

Také jste krátce po koupi nového bytu na Jižním Městě zjistili, že samoobsluha pod vašimi okny se má proměnit ve dvacetipatrový bytový dům? Že má na vašem parkovišti uprostřed sídliště vyrůst administrativní budova? Co s tím? Někteří z vás se snažili chránit svá práva a museli spolu se sousedy sami zajistit a zaplatit právníka.

Vejde se na Jižní Město 130 místo 80 tisíc lidí?

Kdyby se mělo postavit vše, co bylo plánováno, můžeme s nadsázkou konstatovat, že z Jižního Města by vznikla de facto kompaktní zástavba a tomu odpovídající množství nových uživatelů (bytů či kanceláří). Nejednalo se o komplexní plán, každá stavba má jiného investora, jiný časový plán, jiný název. Občané nebyli informováni, jak velký objem výstavby byl v jejich okolí plánován, a MČ se nezabývala tím, že by k přibývající výstavbě bylo nutné dobudovat (za peníze MČ P11) školky, obchody a další vybavenost. Nikdo skutečně neřešil dopravní zatížení stávajících komunikací, nebylo řešeno komplexní zatížení vodovodu a ostatních sítí, o zvýšení hlučnosti a prašnosti v našich domovech nemluvě. Nikdo se vás, občanů, neptal, zda to chcete.

041.Litochleby.Tweelingen.1.thDěkujeme občanským sdružením!

Některé projekty výstavby vyburcovaly v letech 2007–2013 občany Prahy 11 k protestním akcím a k založení občanských sdružení. Námitky obyvatel bývaly úřadem vypořádány jako bezpředmětné. Pokud se chtěl občan na úřadě městské části seznámit s tím, co se vlastně chystá, narážel na neochotu, odmítání a zkreslování informací. Zdrojem informací byla spíše občanská sdružení, mnohá později sloučená do Hnutí pro Prahu 11. Tímto děkujeme členům a příznivcům občanských sdružení Jižního Města za práci, kterou celé roky odvádějí.

Jsem občan a chci být u toho!

Výborně, to rádi slyšíme! Vítáme občany, kteří se podílejí na správě veřejného prostoru. Výsledek voleb 2014 a zrovna tak výsledky některých kauz jasně potvrdily, že občané mohou mít velký vliv na to, co se děje. Choďte na zasedání zastupitelstva, zajímejte se o své okolí, pište nám do redakce Klíče. Budeme si vážit vaší účasti na veřejných jednáních Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, kde se jednotlivé stavební záměry projednávají. Sledujte dění na MČ Praha 11, ať víte, co nyní děláme. Společně tak nedopustíme opakování situace z předešlých let.

050.Novy.Opatov.17.thCo s výstavbou plánovanou proti vůli občanů?

Jako současní zástupci MČ P11 za Hnutí pro Prahu 11 se ve spolupráci s kolegy TOP 09 a ANO 2011 snažíme ty záměry, které probíhají proti vůli občanů, zastavit či zmírnit. Objem rozjeté výstavby je však obrovský. V příštích vydáních Klíče vás postupně seznámíme s detaily stavebních záměrů na Jižním Městě z let 2007 - 2014 a zejména s tím, jaké následky měly tyto aktivity pro současný stav. Připravíme vám průvodce - jakýsi návod, jak můžete jako občané vstupovat do územních a stavebních řízení k záměrům ve vašem okolí.

Snažíme se vám zprostředkovat informace za uplynulých osm let. Obnovili jsme přenosy ze zasedání zastupitelstva včetně záznamů na webových stránkách MČ P11, prosazujeme otevřenou a průhlednou politiku vůči občanům. Více na webu www.praha11.cz a www.hpp11.cz. V příštích vydáních Klíče vás seznámíme s představou rozvoje Jižního Města podle programového prohlášení současné Rady MČ Praha 11.

Ing. Jiří Štyler, starosta a Vaši radní a zastupitelé Hnutí pro Prahu 11

oddelicka

Pár zajímavostí...

• Bývalé vedení MČ přes odpor občanů veřejně obhajovalo výstavbu mrakodrapu u Litochlebského náměstí (bod 41 na mapě), jehož územní rozhodnutí bylo nakonec rozsudkem soudu r. 2014 zrušeno. Přesto nám na radnici nyní investor zaslal žádost o souhlas s výstavbou soukromého heliportu na střeše tohoto nestojícího mrakodrapu.

• Městský soud zrušil r. 2010 územní rozhodnutí na Milíčovský Háj Sever (bod 66). MHMP následně pouze konstatoval, že stavba byla již zkolaudována podle platného stavebního povolení. Sídliště je postaveno v rozporu se zdravým rozumem.

• Proč je bazén (bod 33) na mapě kontroverzních záměrů? Za prostavěných 690 milionů Kč (aktuální cena areálu k 01/2015 vč. DPH) mohli mít občané Jižního Města vnitřní bazén důstojných rozměrů, venkovní bazén, ledovou plochu a další sportoviště. Mnoho občanů se stísněným a předraženým prostorům Jedenáctky VS raději vyhýbá a pokračuje v užívání bazénů v jiných městských částech.

• Doplnění legendy k mapě o známý počet domů a nadzemních podlaží (NP) > • 01.Office Park Roztyly (6 NP) • 02.Polyfunkční centrum UNIMEX (10 NP) • 03.Patrové garáže Roztyly (3 NP) • 04.OB Hrudičkova • 05.OB Gregorova • 06.HG Gregorova • 07.Bytový park Roztyly (22 BD, 6 NP) • 08.BD Gregorova (11 NP) • 09.Obytný soubor Na Výhledu (4 BD, 9 NP) • 10.OB Filipova • 11.OB Holušická • 12.HG Holušická • 13.Polyfunkční dům Holušická (7 NP) • 14.Administrativní budova U Kunratického lesa  • 15.Polyfunkční dům Babákova (5 NP) • 16.Prague Eye Towers (PPF) (mrakodrapy 138m a 128m ; 32NP) • 17.Dostavba OC Chodov • 18.OB Hráského • 19.HG Hráského (4 NP) • 20.OB Vojtíškova • 21.HG Vojtíškova II (4 NP) • 22.Městské naučné Arboretum • 23.Obchodní a skladové centrum Na Jelenách (Globus) • 24.Polyfunkční soubor Jonathan • 25.Areál Praha West Investment (Globus) • 26.Rezidence NODOM (3 BD, 13 NP + 2 x 9 NP) • 27.Obytný soubor Blažimská (12 BD, 4 až 7 NP) • 28.Trojmezí - lokalita (podnět na změnu ÚP cca 30 ha) • 29.Bytový areál Blažimská • 30.Nový bytový dům Chodovec - Gemma (1 BD, 5 až 7NP) • 31.HG Kunínova (3 NP) • 32.BD Benkova • 33.Bazén 11VS • 34.OB Ke Stáčírně • 35.Viladomy Ke Stáčírně • 36.HG Brechtova (3 NP) • 37.Bytový dům Donovalská • 38.OB v ul. Dunovského • 39.BD Ke Stáčírně + garáže • 40.Polyfunkční dům Klecandova • 41.Litochlebský park (mrakodrap Tweelingen, 90m, 25 NP) • 42.BD Schulhoffova • 43.BD Prašná • 44.HG Brandlova (5 NP) • 45.Polyfunkční objekt Podjavorinské • 46.OB Mikulova • 47.BD Bachova (11 NP) • 48.HG Bachova (3 NP) • 49.Zahrady Opatov • 50.Nový Opatov (74m, 17 NP, kancelářský komplex) • 51.Parkoviště u DPS Šalounova (P+R Opatov) • 52.Bytový dům Zdiměřická (12 NP) • 53.DPS Chomutovická (3 NP) • 54.HG Zdiměřická (4 NP) • 55.Aréna ledových sportů (zimní stadion u ZŠ Ke Kateřinkám) • 56.OB Opatovská (KD Opatov / budova knihovny) • 57.OB Bohúňova • 58.HG Doubravická (4 NP) • 59.DPS Hviezdoslavova • 60.Divadlo Kotelna • 61.BD Háje (č.p. 833, 60m, 15 NP) • 62.Porto Háje (120m, 31NP) • 63.Revitalizace OC Háje • 64.Nová Radnice P11 • 65.BD Jurkovičova / Stříbrského • 66.Obytný soubor Milíčov • 67.Polyfunkční dům Hájenka • 68.Obytný dům Háje • 69.BD Mnichovická • 70.BD Letzelova • 71.Studentské bydlení - koleje Jižní Město (ZUŠ Křtinská) • 72.Enviromentální centrum • 73.Treehouse (8 NP) • 74.BD Hlavatého • 75.Konverze a dostavba stávajícího objektu občanské vybavenosti v ul. Mejstříkova 664 (Penny Market, 20 NP) • 76.BD Mejstříkova (původně BD Steinerova) • 77.OB Mendelova / Opatovská (tip lokality) • 78.HG Nešporova (5 NP) • 79.HG Štichova (4 NP) • 80.Změna ÚP, umožňující areál MŠ Janouchova rekonstruovat nebo jinak nově využít (podnět nepodala MČ) • 81.Obytný soubor Výstavní II • 82.Sportovní areál Nad přehradou • 83.OB Exnárova • 84.Sportcentrum Háje (areál ZŠ K Milíčovu) • 85.Zoopark Prahy 11 (venkovní ubikace pro kozy)

Tento článek najdete v Klíčí 03/2015, od v dubnového vydání se věnujeme vybraným záměrům výstavby, online verzi můžete nalézt > ZDE