06.12.2022 • 02:14 • týden 49

Pražský deník str. 2 |  17.6.2015 | Pavla Janoušková | odkaz

2015.06.12.Roztyly.thPráce na nové rezidenci Letokruhy musí stavebník dočasně zastavit. Vedení Prahy 11 by rádo získalo pozemky zpět do svého vlastnictví

• Roztyly. Městský soud v Praze přiznal na začátku června odkladný účinek žalobám na územní rozhodnutí a stavební povolení pro Bytový park Roztyly alias rezidence Letokruhy. To znamená, že by stavba měla být zastavena do doby, než soud rozhodne o žalobě nebo žalobách. Společnost Alborg, která projekt staví, se podle člena představenstva Alexandra Adámka cítí od začátku být poškozována jednáním zástupců Prahy 11.

• Stavbu musí zakonzervovat...

Aktuálně to vypadá na stavbě tak, že byla dokončená stavební jáma až po základovou spáru. „Dále založení objektu, drenážní systém, podkladní vrstva a statické zajištění části zemního valu. Bude nutné dodělat betony základové desky a retenční nádrž před tím, než bude stavba zcela zastavena,“ vysvětlil Alexander Adámek. Podle rozhodnutí soud se může jednat i o dlouhodobý stav, protože opatření musí být takové, aby obsáhlo i střídání ročních období.

S projektem rezidence Letokruhy to začalo už v roce 2006, kdy jedenáctá městská část vypsala výběrové řízení na pronájem předmětných pozemků za účelem výstavby seniorského bydlení, služeb a rezidenčního bydlení. „Byla to právě Praha 11, která předurčila základní parametry projektu. Na základě těchto parametrů byla vypracována studie zastavitelnosti. Naše strana se pouze řídila pokyny zadání,“ uvedl Alexandr Adámek. Po nástupu nového vedení městské části v čele se starostou Daliborem Mlejnským před sedmi lety rozhodli, že místo pronájmu pozemky Alborgu odprodají.

Podle radní pro životní prostřední Šárky Zdeňkové ze současného vedení Prahy 11 by si tamní obyvatelé přáli, aby se vše vrátilo právě do roku 2008, kdy se pozemky odprodaly hluboko pod cenou z městského majetku. Alexander Adámek si myslí, že práva společnosti Alborg, která před lety vstoupila do výběrového řízení, jsou od začátku poškozovány. „Bez ohledu na to, kdo ji v kterém okamžiku vede. Společnosti Alborg vznikly tímto jednáním nejen nemalé materiální škody, ale i škody ve formě soustavného poškozování dobrého jména. V této věci zvažujeme další právní kroky,“ uvedl Adámek.

• Vliv na životní prostředí...

Když se stavba rozjela, rozhodlo se občanské sdružení Zelené Roztyly za podpory Hnutí pro Prahu 11 stavbu zastavit. „Těžká technika naprosto změnila dříve zelený přírodní terén, hloubené základy domů dosahují mnoha metrů. Sedm dní v týdnu se do okolí rozléhalo burácení těžké techniky, rány, řev motorů. Jelikož na stavbě není voda, v horké dny se prášilo při průjezdu vozidel obyvatel Roztyl i návštěvníků curlingové haly. Slibovaná kropička situaci neřešila,“ řekl mluvčí Prahy 11 Miroslav Dvořák.

Žaloba byla podána z důvodu, že projektová dokumentace stejně jako stavební úřad městské části i stavební odbor magistrátu nedostatečně vyhodnotili vlivy stavby na životní prostřední, veřejné zdraví a stávající zástavbu. Alexander Adámek z Alborgu v tom vidí jasnou propojenost, protože na straně žalobce sice vystupuje sdružení Zelené Roztyly. „Nicméně toto hnutí stejně jako politické Hnutí pro Prahu 11 a vedení samotné Prahy 11 vystupují v naprosté shodě. Ve všech případech jde o stejný okruh lidí,“ řekl.

• Jedenáctka tam chce městský park...

V sobotu 6. června vyzvali občané Horních Roztyl, zástupci sdružení Zelené Roztyly a Hnutí pro Prahu 11 stavebníka, aby zastavil práce. Pokračování ve výstavbě bez pravomocného povolení je nezákonné. „Jde o unikátní jev, kdy na území města Prahy byla developerovi zastavena probíhající stavba,“ sdělil mluvčí Miroslav Dvořák.
Cílem jedenácté městské části je podle Šárky Zdeňkové získat pozemek zpět a vytvořit na tomto místě městský park. Adámek ale argumentuje tím, že už na lednovém setkání vedení města představili, že v projektu počítají s veřejným parkem o rozloze sedm tisíc čtverečních metrů. Celková stavba je velká čtyřicet tisíc čtverečních metrů. Park by odděloval novou výstavbu od stávající. Pokusy o kontakt poradce pro zeleň a autorem návrhu veřejného parku s městskou ale dopadly bez konkrétního výsledku.

„Skutečnost je taková, že developer zlikvidoval v letech 2010 až 2015 většinu hodnotné zeleně na pozemku, zlikvidoval hnízdiště chráněného slavíka obecného, plánuje území zastavět celkem 22 bytovými domy a pak nám tady začne vykládat o naučných stezkách, potůčku a výsadbě stromů. Jak jsme už uvedli, považujeme v této chvíli celé téma parku za výsměch území i místním obyvatelům,“ argumentovala Šárka Zdeňková.

Přesto si Alexander Adámek stěžuje na komunikaci s městskou částí. „Chování pana starosty bylo však našeho jednání velmi arogantní. Jasně nám naznačoval, že s námi nehodlá ztrácet čas, jelikož má na věc svůj názor. Tuto zkušenost nemáme jen my, ale i mnozí další developeři na Praze 11,“ uzavřel za společnost Alborg Adámek.

Jak šel čas na Roztylech:

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit