06.12.2022 • 02:10 • týden 49

2016.01.20.Developeri.v.KCMT.th• Vážení občané,

přinášíme vám obsáhlý report o pozoruhodné akci, které jsme se se zájem zúčastnili. Dne 20.1.2016 se v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích konala prezentace stavebních záměrů Bytového parku Roztyly (rezidence Letokruhy) a Nového Opatova, z toho důvodu byli přítomni zástupci developera Alexander Adámek a Věroslav Machuta (oba za Alborg Development a.s.) a JUDr. Sklenka za spol. Starochodovská a.s. Nebudeme se zabývat detaily jednotlivých výstupů, jsou patrny v kompletním zpravodajském videozáznamu, nicméně upozorníme na to podstatné: na názory zastupitelů P11 za HPP 11, ANO 2011 a TOP 09. Budete překvapeni, jak se kdo drží svých volebních slibů...

Předesíláme, že podobná setkání s vyvozením seriozních závěrů by se měla konat v prostředí veřejného výboru pro územní rozvoj s lidmi povolanými, a ne jako občanská tlachárna plná emocí, na které se oficiálně něco rozhodnout ani nemůže.

Ačkoliv původně byla akce jen pro zastupitele a navíc v nepříznivou dobu pro pracujícího člověka, dostavila se asi stovka občanů. Někteří přišli na základu pozvánky na tomto webu a jejich tváře jsme poznávali, dále byli přítomni i zcela neznámí lidé, usazeni poblíž sebe a jak se později ukázalo, názorově přizvukující organizátorům, snažících se publikum přesvědčit o blahodárnosti výstavby na Roztylech a na Opatově. Z debaty vyplynulo, že v publiku jsou kupci bytů na Roztylech - čekatelé, z nichž mnozí již zaplatili zálohy za neexistující byty developera Alborg-Development a nyní byli přizváni na agitku za obnovení výstavby rezidence Letokruhy, která byla 06/2015 rozhodnutím soudu pozastavena, o což se zasloužily místní spolky podpořené občany Roztyl a HPP 11:

Před rokem: 6.6.2015 zastavilo HPP 11 výstavbu na Roztylech


Developeři rádi obviňují zástupce radnice za HPP 11 z podjatosti. Prý na radnici sedí členové občanských sdružení. Ano, konečně tam sedí! Je správné a žádoucí, aby (nejen) v komunální politice působili lidé, mající podporu obyvatel. A členové občanských sdružení podporu obyvatel mají, dokonce legitimně vyjádřenou vítězstvím v komunálních volbách 2014.

Někteří se o zaplacení zálohy za budoucí byt prořekli bezděky, jiní své důvody, proč výstavbu podporují, zabalili jinak: rádi by se na JM přistěhovali, ale prý tu není nic na prodej. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, realitní kanceláře na JM nabízí dostatek volných bytů, což také záhy zaznělo. Kupci následně upřesnili, že nechtějí do panelových bytů, zato do novostaveb a není pochyb, že měli na mysli zrovna prezentované kostky Alborgu. Slečna z první řady si posteskla, že bydlí v domku za Prahou a ráda by si pořídila byt blízko metra. Její pozornosti (i dalším stěžovatelům) unikly Zahrady Opatov (mapa), kde si zájemce může v dubnu 2016 začít vybírat byt dle svých představ v cenové relaci cca 3 miliony za 2+kk nebo i velkometrážní za vyšší cenu. Naneštěstí objekt stojí velmi blízko komunikace Chilská, kde už teď jsou překračovány hygienické limity pro hluk a znečištění ovzduší. Takové prostředí je pro bydlení nevhodné. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu navíc platí, že v nadlimitně zatíženém území nelze umísťovat další záměry, které by zátěž životního prostředí a lidského zdraví dále prohloubily > VIDEO. Připomínáme, že na západní straně Chilské dosud nestojí kanceláře dalšího z developerů - pana Sklenky, zastupujícího spol. Starochodovská a.s. a prezentujícího kanceláře Nový Opatov.

Připomínky OS Chodov k EIA projektu Nový Opatov

SSO: Prezentace Nový Opatov

Pokud by zájemce o nepanelákové bydlení přeci jen toužil po klidnějším místě, pak v Újezdu za Kateřinkami se na poli podél jižního okraje lesa Milíčova plánuje výstavba cca 200 rodinných domků (mapa). Však nelze očekávat, že Alborg-Development bude zájemce o bydlení směrovat zrovna tam, když potřebuje dostavět a prodat Letokruhy. Zástupci Alborgu očividně s radostí naslouchali výkřikům, že na P11 není kde bydlet, pročež mají řešení: Bytový park Roztyly.

• Možná se zeptáte stejně jako my: je vůbec možné, aby po všech těch mapách výstavby, otištěných v Klíči a po tolika tematických článcích na webu HPP 11 a na facebooku, aby někdo nevěděl, co se kde na JM staví? Pravděpodobně ne, ale čekatele na byty Letokruhů teď jiná výstavba nezajímá. Nebyli tu náhodou, ba naopak. Na setkání je účelově pozval organizátor, aby vytvořili spřízněnou klaku a mávali vlajkami Alborgu před očima lidí, kteří mají skutečné obavy o své životní prostředí, neboť v lokalitě bydlí: ulice Komárkova, Brehmova, Kloboukova, Hněvkovská. Jedná se o běžný pracovní nástroj developera, jemuž se nepodivujeme, ovšem náhodný divák by si mohl snadno pomyslet, že do KCMT přišli běžní občané JM, kteří sdělují, že si výstavbu přejí.

• Publikum, přítomné dne 20.1.2016 v KCMT, nelze celkově považovat za reprezentativní vzorek obyvatel Prahy 11, jelikož nemálo jedinců bylo finančně zainteresováno v diskutovaném projektu developera a mnozí nebyli občany Prahy 11.

• Dozvěděli jsme se, že pod tlakem soudu (pozastavení stavby) a podaných žalob začíná Alborg-Development jednat s Roztylany o úpravách projektu rezidence Letokruhy (a to o snížení počtu pater v 1. etapě výstavby, o vybudování parku oddělujícího stávající zástavbu od nového areálu, o vybudování domova pro seniory v rámci 3. etapy výstavby apod.). Ptáme se proč tato jednání o zlidštění projektu nezačala dříve? Připomínáme, že realizace 2. etapy výstavby bytového souboru je podmíněna výstavbou 4 metry vysoké protihlukové stěny podél ulice Ryšavého, výsadbou dřevin za pokácené stromy a zhoršení kvality ovzduší v území. Na dotaz, kdo se o tuto stěnu a zeleň bude po dokončení projektu a prodeji bytů dále starat nám bylo zodpovězeno, že to bude v režii Městské části Praha 11 a SVJ prodaných bytů. Škoda, že se developer také nezeptal zástupců MČ a přítomných (potenciálních) kupců bytů, zda se svým dílem odpovědnosti souhlasí.

• Z úst developerů několikrát zaznělo, že radnice s nimi nekomunikuje. Zaznělo to tolikrát, že by tomu přítomní i uvěřili. Jelikož argumenty se váží a nikoliv počítají, promluvily osoby nejkompetentnější: starosta P11 Ing. Štyler a jeho první zástupce Ing. Kos a věci objasnili, včetně zmínky, co aktuálně se na JM stavíZa velmi důležité považujeme připomenutí plnění veřejného zájmu deklarovaného zastupitelstvem MČ P11 v říjnu 2014HPP 11, vítěz voleb 2014, tento zájem nadále respektuje navzdory tlakům, vyvíjených nejen developery, ale i ostatními politickými stranami na JM, tvářícími se během volební kampaně, že jim na zeleni a na spokojeném bydlení stávajícího občana P11 záleží. Evidentně už ne.

• Hnutí pro Prahu 11 je aktuálně zřejmě jediný politický subjekt na JM, který jednohlasně hodlá chránit kvalitu života stávajících občanů.


• V souvislosti s tématem tohoto článku si dovolíme připomenout závazek z programového prohlášení Rady MČ P11 ve věci životního prostředí:

> Zasadíme se o zachování příznivého životního prostředí na Jižním Městě v duchu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 ze dne 10. listopadu 2014 o veřejném zájmu.
> Budeme chránit stávající plochy zeleně a posuzovat jejich využití ve smyslu veřejného zájmu.
> Podpoříme kultivaci a zlepšení vybavení veřejného prostoru - okolí obytných domů, dětských hřišť, sportovišť a parků.
> Zajistíme kvalitní údržbu a úklid veřejného prostoru i odbornou péči o veřejnou zeleň.
> Rozšíříme spolupráci s institucemi ochrany přírody v Praze i ČR a zapojíme se do grantových programů v oblasti životního prostředí.
> Budeme chránit kvalitu ovzduší Jižního Města před nárůstem znečištění, jehož hlavním zdrojem je automobilová doprava.
> Podpoříme umístění certifikovaných stanic měřících kvalitu ovzduší na území Jižního Města.


Jak radní vystoupili, jak pohovořili a zda ctí výše uvedené, posuďte sami: 

• 13.Ing. Stanislav Urbánek (TOP 09)
Nenechme pozemky ležet ladem, nebo se tam postaví něco horšího
 

• 20.Ing. Ladislav Kos (HPP 11)
Developerovi jde o zisk a radnice má hájit veřejný zájem, což HPP 11 činí 

 • 25.Ing. Jiří Štyler (HPP 11)
Developeři, vytěžující území na maximum, nemají zájem jednat.
Co se kde staví na P11?

 • 27.Mgr. Jan Říčař (ANO 2011) se také ptá, co bude s P11 dál?
Bavme se o projektech, majících smysl pro obě strany

• 39.PhDr. Šárka Zdeňková (HPP 11)
Iniciativa chránit Roztyly vzešla od občanů, ne z radnice

• 12.Ing. Aleš Kulhánek (HPP 11, Zelené Roztyly, z.s.)
Zastavení stavby Letokruhy bylo důvodné


• Opoziční zastupitelé z ODS a z hnutí Jižní Město - náš domov, jindy radní HPP 11 osočující i z toho, že ve dne je světlo a v noci je tma, nebyli přítomni, čemuž se nelze divit, protože to byl právě pan Mlejnský, jenž prodal Alborgu pozemky pro Bytový park Roztyly Roztyly a podpořil navýšení kapacity tohoto projektu. Dnešní opozice (tehdejší radnice) se vyhýbá veškeré odpovědnosti za napáchané zlo, nazývané zahušťování Jižního Města výstavbou a prodej pozemků P11 developerům. Na lednovém setkání s občany na téma "Výstavba na Roztylech" byl člen JMND požádán o vysvětlení, proč pan Mlejnský, lídr JMND, prodal pozemky Alborgu. Odpověď Ing. Korbela: Já za to nemohu, nebyl jsem zastupitel a hnutí JMND tehdy ještě neexistovalo... > VIDEO

• Praha asi prodělala miliony na pozemcích u metra

Pražský deník: Soud zastavil stavební práce v Roztylech

• Zaznělo: Mladí lidé opouští Jižní Město, důvodem prý je, že se pro ně nic nestaví. Proto dovolíme Alborgu vykácet lesík a ke stávající zástavbě přilepit betonové kostky se stovkami bytů bez veřejné vybavenosti...? Kam rodiče odvedou dítě do školky / školy? Kde sami zaparkují, kde návštěvy?

• S novou výstavbou vzniká i nová potřeba veřejné vybavenosti, kterou musí vyřešit radnice, což je důvodem k důkladnému vyjednávání s developery předtím, než vyjede stavební technika. Zatímco odpovědní vyjednávají co nejlepší podmínky pro stávající obyvatele a nutí developera slevit ze svých nároků, neodpovědní toto prodlení považují za blokování výstavby a rozvoje JM.

• Při mnohých výstupech v KCMT vyvstalo, že diskutují myslí zejména sami na sebe, na své zájmy, své investované peníze, svou politickou líbivost - zejména radní bez kompetence Ing. Urbánek z TOP 09, bezostyšně kádrující názory přítomných občanů P11, by rád rozvíjel JM výstavbou pro mladé, snad mladým lidem i poradí, kde vzít minimálně 4 miliony na 3+kk v novostavbě a kam zapsat dítě do školy. Z vystoupení radních i zastupitelů bylo zřejmé, kdo plní a kdo naopak neplní své předvolební sliby. Zástupci HPP 11 stáli tradičně na straně občanů.

Zajímavá a inspirativní byla i vystoupení některých zástupců ANO, například pana Říčaře, s nímž lze souhlasit, že MČ by měla tlačit developery k tomu, aby se stavěly na Jižním Městě chybějící velkometrážní byty pro občany s vyššími příjmy. Radní Říčař též připomněl nutnost oboustranně prospěšné komunikace mezi radnicí a developery. Jak si takovou diskusi představují sami stavaři, vyplynulo z jasné odpovědi JUDr. Sklenky panu Břízovi z ANO (viz. video níže): Developeři nemohou ustoupit z intenzity zástavby, protože potřebují zajistit své zisky - tedy sešli jsme se proto, abyste ustoupili VY občané se svým vedením radnice P11.

Tomáš Bříza z ANO, člen strategické komise územního rozvoje, přesně vystihl podstatu výtek místních občanů. Též ukázal, jak malůvky developerů jsou zavádějící. Ani zastupitel Valigurský za ANO nechce žít ve stínu Opatova či jiné megalomanské zástavby: "Raději se odstěhuji..." a není sám, tento názor průběžně registrujeme z více stran. Jediní, kteří připomenuli co je veřejný zájem, koho zajímalo jak nová výstavba ovlivní životy stávajících obyvatel JM a jak se jim v obklíčení novostaveb bude dýchat, byli HPP 11, zastupitel Valigurský a Tomáš Bříza z komise pro strategické územní plánování, oba z ANO 2011. 

• 11.Koncepce Nového Opatova (pánové Valigurský, Sklenka) 

• 19.Tomáš Bříza (ANO 2011, komise pro strategické územní plánovaní): Uberte polovinu pater, snižte na polovinu zastavěnost pozemků a občan nebude protestovat

Zaujalo nás:

09.RNDr. Zelenková: Ukažte lidem celou výstavbu Letokruhy, ne jen první fázi

22.O sofistikovaném zcizení území místním občanům a necitlivém počínání vůči majitelům nových bytů

32.Zajíci a srnky v Praze? Sentiment starousedlíků...

36.HPP 11 podporuje lidi, proto vyhrálo volby a má na P11 rozhodující slovo. Respektujte to!

• 37. Investor JUDr. Sklenka o veřejné vybavenosti (VV): “Jestli Praha 11 řekne: postavte tam deset mateřských školek - já vám je tam rád všechny postavím, ale někdo to musí zaplatit. Myslíte si, že je správné, abych si koupil pozemek a postavil deset mateřských školek? Kde na to vezmu?". Do výstavby potřebné VV (školy, školky, zdravotnická zařízení, MHD apod.) se stavařům samozřejmě nechce > VIDEO

• Někteří zastupitelé ANO 2011 a všichni zastupitelé TOP 09 podporují zástavbu Opatova a Roztyl, přestože jedna stavba je zastavena soudem a na území, kde má stát Nový Opatov, schválilo zastupitelstvo pořízení regulačního plánu za účelem zjištění míry využití tohoto území.

• Regulační plán Opatov - Na Jelenách > ZDE

• Zastupitelé P11, vyjadřující souhlas se zastavěním Roztyl i Opatova, argumentují tím, že Jižní Město se musí rozvíjet. Slova, na která měl dosud patent jen pan Mlejnský, jenž např. plošnou likvidaci starého sadu na Roztylech nazýval revitalizací území. Někteří zastupitelé z ANO a všichni z TOP 09 dnes prezentují stejnou ideologii jako zmíněný propagátor zahušťování, jehož též nezajímal názor stávajících obyvatel z lokalit bezprostředně zasažených výstavbou. Nesouhlas s výstavbou vyjadřují dlouhodobě místní lidé a spolky, kteří se účastní vedených správních řízení a dávají své připomínky v procesu EIA. Na Roztylech vyjádřilo nesouhlas s výstavbou v letech 2009 - 2010 v petici téměř 1500 místních obyvatel. Proč se připomínek nikdy neúčastnili zástupci ANO / TOP 09, se začíná vyjasňovat.

Někteří zastupitelé ANO 2011 a všichni zastupitelé TOP 09 se bohužel po roce vymezili jiným směrem - před volbami, ve volebním programu a později v koalici s HPP 11 deklarují veřejný zájem nadřazený zájmům individuálním. Ve skutečnosti nežádoucí výstavbu vítají, s developery jednají a jejich záměry prosazují.

• Hnutí pro Prahu 11, vítěz komunálních voleb 2014, se nadále se drží svého volebního programu s tím, že náš volič je občan a nikoliv developer.

• Závěrem lze smutně konstatovat, že developeři opět nepřinesli do veřejné diskuse nic nového pro ty občany, kteří se zajímají o Územní rozvoj Jižního Města dlouhodobě. Spoléhají na to, že Metropolitní plán připravovaný MHMP jim rozváže ruce již úplně. Nenechme se otrávit mocenskými a politickými nájezdníky a stále hledejme pro nás všechny řešení, která budou příznivá pro občany Prahy 11. Je zapotřebí si uvědomit, že developer i občan investuje do rozvoje Jižního Města a občané řádově vyšší částky než developeři. Rozdíl je v tom, že občané mají osobní zájem na tom, aby investované peníze sloužily v souladu s jejich potřebami lepšího životního prostředí, ale investoři, kteří sami bydlí v příznivém životním prostředí, zde jen maximalizují svůj zisk.

Děkujeme všem aktivním občanům P11 za podporu při vyjednávání lepších podmínek k životu na JM pro stávající obyvatele! Neotočíme se k vám zády, ani před problémy neutečeme.

• Fotogalerie zde:

• Celý videozáznam > ZDE

Postřehy své i kolegů z HPP 11 zachytili a zapsali Martin Farmačka, Aleš Kulhánek, Zděnek Kvítek


Související:

2015.05.20. • Prezentace J. Sklenky "Nový Opatov" | KCMT

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit