06.12.2022 • 01:23 • týden 49

hpp.reklama Vážení čtenáři,

třebaže se aktivně nezapojujete do dění na JM a politika vás nezajímá, všichni dostáváte do schránek časopis Klíč, radniční periodikum. Vzpomínáte, s jakou slávou se v něm v březnu 2015 objevila první mapa záměrů výstavby, z níž jste se dozvěděli, že možná i vám mají před okny vyrůst bytový dům nebo hromadné garáže, o kterých jste dosud nic nevěděli? (Že jste nevěděli, že na sousedním pozemku má vyrůst mrakodrap?) Právě pro vás je tento článek, dokládající podivné chování opozičních politiků. Možná se i vy po přečtení zeptáte: o co jim jde, komu tím pomohou...?

Také jsme byli opozice, také jsme vše kritizovali, ovšem přitom nezapomínali na práci pro obyvatele P11. Bránili jsme zlojedy prodané pozemky Litochleb, zájmy rezidentů-petentů ve věci výstavby megalomanských parkovacích i bytových domů před jejich okny, snažili se vládnoucí garnituře rozmluvit nákup hotelu Sandra i pořízení malého bazénku, a to vše za miliardové sumy z obecních peněz. Velmi důkladně jsme se též zabývali plánovanou výstavbou na Praze 11, před občany mnohdy důkladně utajovanou, a jak jsme postupně spletitou síť záměrů výstavby odkrývali, dech se nám zatajil z jejího rozsahu. Tehdy se zrodil nápad ihned informovat obyvatele P11, neboť radnice za vlády pana Mlejnského tuto souhrnnou informaci nikdy neposkytla.

• Poznámka: Dnešní opozice považuje za největší nebezpečí pro JM rozkvetlou pampelišku a chuligánem rozsypaný koš. Obskurně křičí: "Odvoláme radní z HPP 11!", k čemuž se ANO / TOP 09 přidávají a vytváří "demokratickou většinu".

V únoru 2015 vznikla souhrnná mapa, obsahující 85 záměrů výstavby, pracoval na ni dobrovolník a zdarma ji přenechal HPP 11 ke zveřejnění na webové stránce. Mapa uváděla zdroj údajů: HPP 11 a OÚR P11, a byla označena logem HPP 11. Následně vznikly další mapy, zabývající se jednotlivými developerskými projekty, uchystanými garniturou pana Mlejnského a jeho party budovatelů ve složení ODS-ČSSD-PP-SPOZ-KSČM.

Ve volebním programu HPP 11 stojí: Časopis Klíč bude informovat o podstatných věcech, o tom, co se skutečně děje a plánuje na Jižním Městě. Jelikož podobný projekt byl ze strany ostatních politických uskupeních v nedohlednu, rozhodli jsme se uvést sliby do praxe a otisknout mapu záměrů výstavby v časopisu Klíč.

Další mapy postupně obsadily dvoustrany v šesti vydáních časopisu a staly se velmi populární. Lidé si je četli v metru, nosili je na setkání radnice s občany, tématicky zaměřené na výstavbu v okolí. Mapy důkladně bilancovaly aktivitu neblahého vládnutí minulé radnice, jejich tištěný předvoj měl velké úspěchy během volební kampaně HPP 11 v ulicích JM, staly se trnem v oku dnešní opozice a pomohly tehdejší “spřátelence developerů” z ODS-ČSSD vyhodit z radničních i zastupitelských sedel. Mapy výstavby dokonce inspirovaly časopisy vydávané jinými městskými částmi! > Tučňák (Praha 4)

• Spolek JMND se konečne odhodlal udělat něco užitečného pro obyvatele P11! Napadl mapy výstavby...

mapa.logo.clanekLeč čas pomsty poražených se přiblížil, Mlejnského uskupení JMND předvedlo představu své užitečnosti pro občany Prahy 11 a v 03/2016 napadlo mapy výstavby!

Důvod? Ne obsah, za který by se měli kát, omlouvat se občanům za zatajování důležitých informací o výstavbě před okny jejich domovů, nýbrž malé žluté logo HPP 11!

Nazvali je “neoznačenou inzercí politického hnutí ovládajícího místní radnici - Hnutí pro Prahu 11 reklamu na HPP 11”, že prý došlo ke zneužití radničního periodika a MČ vznikla škoda přes půl milionu tím, že HPP 11 za zveřejněné mapy nezaplatilo inzertní poplatky! JMND na svém liduprázdném webu píše: “Vzhledem k tomu, že transparentní účet HPP 11 žádný takový výdaj neeviduje, vzniká zde závažné a důvodné podezření, že se jedná o zneužití veřejných prostředků a radničních novin exkluzivně jedním politickým subjektem, které vzbuzuje řadu otázek a zavdává důvodné podezření z možného porušení několika zákonů.”

• Poznámka: Od ledna 2016 je HPP 11 jediným politickým subjektem na P11, mající transparentní účet. Proč jsme jediní? Zřejmě jako jediní chceme, aby volič neměl pochybnosti o financování HPP 11... > transparentní účet HPP 11

Nehodláme komentovat, jak nezvladatelné utrpení z neúspěšných voleb 2014 musí prožívat spolek JMND a jejich spřízněnci, např. bývalý radní Belaník z ČSSD, podporující v roce 2014 likvidaci večerky Žabka na Hájích a místo ní realizaci tzv. Jihoměstské lékárny (v okolí metra Háje již páté), neváhal vystoupit na ZMČ a mapy výstavby zpochybnit, nebo i pan Daniel Urban, bývalý zastupitel a radní ODS, odpovědný několik let za dostavbu Zookoutku dole u Milíčova, kde místo ráje chlupatých a opeřených zvířátek "postavil" zaplevelenou plantáž kopřiv, obehnanou prkny a drátem, aktuální foto pozemku dne 1.6.2016 > foto + foto. Na jeho výstupu na ZMČ bylo pitoreskní, že zrovna držel mapu č. 3, kde se píše o nečinnosti spol. Dinoco s. r. o., mající blízko k Tarrouca z. s. (napojeného na ODS), kterého je pan Urban členem.

• Kauzu si připomeňte zde > Pasáček za všechny peníze • Aktuální foto pozemku 1.6.2016 > foto + foto

• O zookoutku se můžete dočíst ve 3. dílu "reklamní mapy" vpravo dole > zde

qr.fb.hpp11Další narážka byla na tzv. QR kód, odkazující na webové stránky HPP 11 a “nelegálně propagující HPP 11 v Klíči”. Tato “propagace” spočívala v odkazu na elektronickou verzi tištěné mapy, na zdroj autora. Na odkazu nebylo možné nic zakoupit, ani se stát obětí politické agitace HPP 11 - pouze se zobrazila mapa > takto. Domníváme se, že většina kritiků se neobtěžovala QR odkaz otevřít, jinak by nemohli vyslovit takový nesmysl. Nebo mohli?

Uvědomme si, kým jsou: bývalými zastupiteli obviněnými z možného nehospodárného nakládání s obecním majetkem a z možného zneužití pravomoci úřední osoby, těžko jim uvěřit i pozdrav, neboť HPP 11 viní naprosto ze všeho a jistě jste si všimli, že naše bývalé koaliční partnery nechávají "volně dýchat". Že by od nich něco potřebovali...? Brzy zjistíte.

• Poznámka: QR kód je černobílá čtvercová grafika, obsahující binární informaci, která po vyfocení mobilním zřízením přenese uživatele na internetovou stránku, zobrazí text, vizitku, GPS polohu, přihlásí vás k wi-fi, otevře PDF, multimediální obsah, obrázek... - obsah QR kódu generuje autor.

• Obrazem ze zastupitelstva

11.6.2015 • 8. ZMČ P11 • Pan Urban (ODS) poprvé připomínkuje grafiku map výstavby > zde

21.4.2016 • 16. ZMČ P11

• Pan Belaník (ČSSD) označuje logo HPP 11 za reklamu > zde

• PhDr. Zdeňková (HPP 11) vysvětluje smysl loga na mapách a doplňuje právním názorem > zde

• Pan Urban (ODS) podruhé připomínkuje grafiku map výstavby > zde

• Starosta Štyler (HPP 11) v interpelacích reaguje na pana Belaníka (ČSSD) > zde

• Právní názor

Pokud jde o poukaz stěžovatelů na přítomnost loga HPP11, nepřevládá dojem, že by připojení předmětného loga k článku (článkům) bylo možno bez dalšího považovat za porušení nějaké zákonné povinnosti. Naopak: prostřednictvím loga je relativně jednoznačně identifikována osoba, která je původcem zveřejňované informace.

Pokud jde o stěžovateli zmiňovanou otázku (nepovolené) reklamy, označení článku (článků) logem HPP11 nelze považovat za reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, nebot' předmětné označení postrádá hlavní definiční znak reklamy podle tohoto zákona, a to cíl podpořit podnikatelskou činnost. Obecně totiž platí, že problematika tzv. politického soutěžení není úpravou obsaženou v tomto právním předpise nikterak dotčena. 

Uveřejněné články (ani se zřetelem k připojení loga) nelze považovat za inzerci, jak se domnívají stěžovatelé. Lze je považovat spíše za informování o skutečnostech týkajících se územního rozvoje územně samosprávného celku, včetně připojení osobních názorů a v jistém objemu i hodnotících soudů týkajících se jednotlivých projektů. Tato skutečnost však není způsobilá z předmětných článků učinit nepovolenou inzerci či reklamu. 

• Slovo závěrem...

Napadení map záměrů výstavby na Praze 11 členy bývalé vládnoucí garnitury ODS-ČSSD považujeme za ryzí pokrytectví. Mapy byly darem MČ P11 (náklady MČ = nula, pouze autor si užil spoustu práce), které obyvatelům JM otevřely oči, předešlé mocipány usvědčily z nepravd, tajnůstkaření a úskočného svinstva, byly stejnými osobami nazvány nelegální reklamou a dokonce měly P11 způsobit škodu tím, že byly zveřejněny a drze informovaly...

Když zpětně rekapitulujeme chorobné uvažování volebních zkrachovalců (především z ODS) a srovnáme jak se chovali před volbami a jak se chovají po volbách, konstatujeme, že se chovají stále stejně. Svůj vlastní plán zahuštění JM mohutnou výstavbou umě překroutili na "rozvoj JM" a nenápadně navlékli na naše bývalé koaliční partnery ANO / TOP, kteří se pro něj s naivní vidinou úspěchu nadchnuli, třebaže s jejich volebními programy úplně korektně nekoresponduje > z volebních programů ANO / TOP

Evidentní je, že všem dohromady stojí v cestě Hnutí pro Prahu 11, kterému jsou postupně odvoláváni radní pod záminkou nekompetentnosti a špatné spolupráce. Oba odvolaní radní, Ing. Kos a PhDr. Zdeňková, jsou reprezentanti občanských sdružení / zapsaných spolků, a ve volbách obdrželi tolik hlasů, že si o nich mohou členové ANO / TOP nechat bláhově zdát. Možná kdyby méně podnikali, více chodili mezi lidi a vnímali jejich skutečné problémy, považovali by mapy výstavby za symbol vítězství demokracie, k níž jsme na P11 směřovali mnoho let, a ne za konkurenční produkt svých koaličních partnerů, od kterého v případě napadení zlojedy dají ruce pryč.

Vše co dělá HPP 11, dělá v souladu se svým volebním programem, za který obdrželo ve volbách 2014 zastupitelské mandáty. Vše co činí HPP 11, činí ve prospěch stávajících obyvatel JM. Pracujeme, nelžeme, nekrademe.

Martin Farmačka a Jiří Štyler, HPP 11

oddelicka

Související:

• Vůle občanů projevená v komunálních volbách 10. - 11. 10. 2014 (Deklarace veřejného zájmu) > zde

Závazek z programového prohlášení Rady MČ P11 ve věci životního prostředí:

- Zasadíme se o zachování příznivého životního prostředí na Jižním Městě v duchu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 11 ze dne 10. listopadu 2014 o veřejném zájmu.

- Budeme chránit stávající plochy zeleně a posuzovat jejich využití ve smyslu veřejného zájmu.

- Podpoříme kultivaci a zlepšení vybavení veřejného prostoru - okolí obytných domů, dětských hřišť, sportovišť a parků.

- Zajistíme kvalitní údržbu a úklid veřejného prostoru i odbornou péči o veřejnou zeleň.

- Rozšíříme spolupráci s institucemi ochrany přírody v Praze i ČR a zapojíme se do grantových programů v oblasti životního prostředí.

- Budeme chránit kvalitu ovzduší Jižního Města před nárůstem znečištění, jehož hlavním zdrojem je automobilová doprava.

- Podpoříme umístění certifikovaných stanic měřících kvalitu ovzduší na území Jižního Města (Stanice Chodov).

 

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit