06.12.2022 • 01:23 • týden 49

sz.web• Vážení zastupitelé, občané...

v kompetencích životní prostředí a doprava, které jsou od 19.5. bez radní, se bohužel u desítek problematik na úrovni vedení MČ zastavil čas uprostřed práce.

Od mého odvolání zůstaly k řešení důležité rozpracované záležitosti, u mnohých jsou aktuální termíny, je potřeba rozhodnutí, materiály, schůzky, je potřeba práce. Příklady ohrožených kauz v životním prostředí a dopravě:

• Doprava

• Praha 11 aktuálně čelí dalšímu záměru ROPID na změny (omezení) v autobusových linkách. Rada MČ Praha 11 podpořila 17.5.2016 společné nesouhlasné stanovisko mé a dopravní komise, je potřeba urychleně jednat.

• Dopravní komise schválila 12.5.2016 záměr aktualizace dopravní studie směřující k návrhům řešení parkování v konkrétních lokalitách JM, je potřeba posunout na úrovni vedení MČ.

• Jsou rozjednané záležitosti s TSK a Dopravním podnikem na úrovni vedení MČ – bezpečnost provozu, autobusové zastávky, přechody pro chodce, rekonstrukce podchodů, spolupráce se školami/ školkami, které poptávaly dopravní úpravy ve svém okolí.

• Tolik potřebný pasport komunikací je v řešení, je následně potřeba implementovat nové údaje do dopravních problematik (smlouvy atd.). Nový pasport jsem připravovala na tento podzim završit vydáním mapy pro občany „majetkoprávní vztahy v zeleni a komunikacích na Praze 11“.

• Začátkem května se po mnoha měsících podařilo získat výpůjčku pozemku od MHMP na úpravu parkovacích stání v ul. Brechtova, kde by mělo přibýt až 25 parkovacích míst, je potřeba směřovat k realizaci a pokračovat v dalších lokalitách.

• Obyvatele ul. Ke Kateřinám celé roky trápí vjezdy kamiónů, aktuálně jsou k dispozici podklady, které vyžadují další rozhodnutí a kroky.

• Je rozjednána obnova osvětlení Blažimská - Mír. hnutí, osázení sloupů hlavních ulic P11 květinami, doplnění dalších měřičů rychlosti.

• Oddělení dopravy prošlo za poslední rok potřebnými zásadními změnami, pomalu dochází ke stabilizaci, proces ale není definitivně ukončen.

• Životní prostředí

• Rákosníčkovo hřiště - Praha 11 potřebuje urychleně řešit smlouvu, pozemek a další záležitosti k realizaci hřiště v lokalitě Klírova tak, aby mohlo být nové hřiště v září slavnostně otevřeno. Hrozí ztráta výhry a její předání na druhou umístěnou MČ Praha 13.

• Začátkem května se konečně podařilo získat výpůjčku pozemku od MHMP na realizaci revitalizace vnitrobloku Ledvinova/ Kahovská, kterou jsem více než rok připravovala s místním BD, je potřeba akci realizovat.

• V řešení zůstaly komplikované restituční a majetkoprávní vztahy v zeleni a na to navazující údržba.

• Mým odvoláním skončila pracovní skupina pro dětská hřiště, které se podařilo během jednoho roku navrhnout a realizovat desítky úprav a doplnění herních prvků na dětských hřištích JM. Poslední tři kolotoče se stihly objednat koncem dubna, před realizací je nová herní sestava pro veřejné dětské hřiště u školky Mendelova.

• Skončila pracovní skupina pro intenzivní opravy a doplňování laviček a dalšího mobiliáře s OŽP a SZ JMM.

• Parčík Plickova skončil v procesu proměny na dětské hřiště, v těchto dnech mělo dojít k bezpečnostnímu posouzení jeho prostoru a potřebným úpravám.

• Obyvatelé v blízkosti pergoly Tesco Mendelova čekají na trvalé výsledky spolupráce v problematice bezpečnosti a úklidu na úrovni vedení MČ a Policie ČR / MP.

• Veřejné sportovní hřiště Jažlovická mělo v těchto dnech následovat veřejné sportovní hřiště Křejpského, tj. potřebné opravy a zahájení práce správce hřiště zejména pro zajištění klidu a pořádku.

• Končí přípravy pro realizaci veřejného dopravního hřiště na Praze 11.

• Letos by měla být zahájena dostavba Centrálního parku (CP), jednání jsem s MHMP zahájila, nyní není partner k jednání, dostavba CP tak může být ohrožena.

• Končí zahájená spolupráce na úrovni MČ - MHMP ohledně problematiky volného pobíhání psů + řešení pro Kunratický les. Za Prahu 11 jsem měla být spolutvůrcem nové vyhlášky.

• Končí jedinečný projekt biologických průzkumů na Praze 11, spojila jsem v loňském roce zainteresované instituce pod vedením své kompetence, zajistila smlouvu s AOPK.

• Končí naše dobře nastavená spolupráce od vedení MČ při velmi náročném období pro OŽP i středisko zeleně JMM při převzetí celého Jižního Města do správy údržby zeleně a úklidu od 1.5.2016. 

• Končí naděje pro zahájení společného projektu odboru životního prostředí a školství ve věci ekologické výchovy/ přednášek v našich MŠ a ZŠ.

• Na životním protředí začalo zpracování materiálu k zahájení rekonstrukce oblasti Blankytu, po jednání na stanovení postupu měl být nyní záměr předložen do Rady MČ a zahájen.

• Již nebude Jihoměstský bazárek dětského oblečení a hraček, měl být po dvou úspěšných konání tradiční.

• Nemá kdo připravovat rozpočet na rok 2017 v životním prostředí i dopravě, končí příprava investičních záměrů.

• A tak dále...

• Lidé / BD / SVJ ze všech lokalit JM mi stále volají a píší, již nemohu pomoci. Hovoří se o odchodu klíčových úředníků a kolegů z uvedených kompetencí.

Bohužel rok a půl práce v dobře fungujících kompetencích životní prostředí a doprava jde nyní do nejistoty. Z politického hlediska bylo mé odvolání velká zábava, prý byl i ohňostroj. Z hlediska věcného jde o nezodpovědný krok, kdy těm, kdo odvolali, nejde o Jižní Město ani náhodou. Kolegové z Rady za ANO a TOP 09 si byli velmi dobře vědomi, co účelovým odvoláním způsobí a jsou za stav destabilizace v uvedených kompetencích plně odpovědni.

 

PhDr. Šárka Zdeňková, zastupitelka MČ Praha 11 za HPP 11 
(odvolána z funkce radní pro životní prostředí a dopravu 19.5.2016)

oddelicka

Související:

Prohlášení PhDr. Zdeňkové k odvolání z funkce radní

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit