31.01.2023 • 15:26 • týden 05

• Vážení obyvatelé Prahy 11 a zejména Roztyl,

červnové setkání se zástupci radnice bylo oznámeno na 15.6.2016 na ZŠ Pošepného a spíše než zástupci, dostavil se jen jeden zástupce radnice: starosta Ing. Štyler. To je přinejmenším zvláštní, neboť radní všech pol. stran na P11 chtějí velmi agilně JM “rozvíjet výstavbou”, a když se pořádá prezentace developera, majícího ambice od Alborgu převzít a dostavět projekt Bytový park Roztyly, tak nepřijdou.

To samé zastupitelé: za ANO / TOP / ČSSD / JMND / ODS / KSČM nepřišla ani noha. Za HPP 11 byli přítomni zastupitelé Zdeňková, Kulhánek, Zelenková, Šafránková, Farmačka, v neposlední řadě přišly desítky občanů - zejména obyvatel Roztyl z okolí plánovaného záměru.

Musíme být opatrní, co označujeme termínem "rozvoj výstavbou či ekonomický rozvoj". Velká část developerských projektů generuje obrovské zisky pro velmi malý okruh lidí. A to nemá žádný širší efekt, ze kterého by měli prospěch obyvatelé JM. O ekonomickém rozvoji nemůže být ani slovo. Jedná se o zastavování cenných městských pozemků s cílem vytvářet superzisky pro pár vyvolených.

Promítanou prezentaci projektu komentoval pan Jerie, spolumajitel firmy Crescon a.s. Firmu představil, popsal situaci na pozemcích kolem ulice Ryšavého, poukázal na odlišnosti od původního projektu Bytový park Roztyly společnosti Alborg- Development a.s., promítl 3D vizualizaci. Poté byla zahájena diskuze…

• Odkaz na web o projektu > zde

• Odkaz na kauzu Bytový park Roztyly > zde

• Fotogalerie

• Videozáznam

• První vystoupila RNDr. Malá z Ochrany Roztyl, z.s., promítla podklady z EIA, zmínila špatnou obslužnost plánovaných budov, poddimenzování obslužných komunikací, parkování, nereálnost intenzity zeleně na situaci a vizualizacích vzhledem k tomu, že většina území bude poddolována podzemními garážemi, reagoval pan Jerie. Sledujte zde > 13:08

• Hovoří Pan Novotný, soudní znalec v oboru stavbní fyziky > 19:46

• Hovoří pan starosta navrhuje zachovat plánovaná parkoviště (s možností využití pro okolní obyvatele) a snížit objem staveb o 20%, dále hovoří o nových Pražských stavebních předpisech > 23:26

• Ing. Aleš Kulhánek, zastupitel P11 za HPP, člen Zelené Roztyly, s.z. Připomíná, že na pozemku proběhla nelegání úprava územního plánu a později též její modifikace umožnující dvojnásobné zastavění plochy! Uvádí argumenty, na základě kterých soud pozastavil stavbu Bytového parku Roztyly (nadměrné zatížení lokality hlukem, emisemi a vibracemi od metra, výskyt chráněných druhů živočichů, likvidace zeleně atd.) a požaduje snížení intenzity zastavěnosti území… > 27:00

• Občanka Roztyl paní Řeháková navozuje téma kompromisu a dohody s místními spolky > 33:08

• Pan starosta o domech pro seniory a o péči pro dožívající občany (o plánu vybudovat v území hospic) > 40:47

• PhDr. Zdeňková, zastupitelka P11 za HPP, členka Zelené Roztyly, s.z. předává vzkazy obyvatel Roztyl: jak je najednou možné zastavět území zatížené vibracemi od metra? Sděluje apely občanů, kteří nemohli dorazit. Pan Jerie figuruje ve 115 firmách / akciovkách, řada z nich je v likvidaci - máme obavu z jeho role “bíleho koně” v dané kauze. Hrozi situace, ze si tam investor postaví co chce, účelově založenou firmu zruší a náprava bude nevymahatelná.  > 43:00

• Občanka Roztyl zpochybňuje umístění studentských kolejí (pro cca 300 studentů) vedle plánovaného domu pro seniory > 47:46

• Občanka Roztyl JUDr. Bílková v prezentaci postrádá ochranu stávající zástavby rodinných domů, požaduje snížení intenzity zástavby a upozorňuje na problémy s vibracemi od metra, změnu hydrogeologických podmínek v důsledu realizace záměru a současné sesedání terénu a praskání zdí rodinných domů v ul. Komárkova a Hněvkovská v důsledku vybudování základů a drenáže rezidence Letokruhy (Bytový park Roztyly - etapa I) > 48:53

• Občanka Roztyl Ing. Čápová provádí jemný výslech pana Jerieho, ten osvětluje situaci ohledně vyjednávání > 53:07

• Pan Zábrodský, spolumajitel Cresconu: Žil jsem tu a vrátil jsem se sem, abych tu něco vybudoval > 1:04:45

• RNDr. Malá, členka Ochrana Roztyl, z.s., má další připomínky, např. k zeleni na střechách v mělké zemině, zpochybňuje urbanistickou kvalitu projektu > 1:08:55

• Občanu Šedivému se projekt líbí > 1:16:35

• Starosta Štyler: pokud by nechtěl Crescon veřejně prezentovat, tak se s ním na radnici nebudeme bavit > 1:18:30

• Občan Čech má dotaz k fungování bytů ve studentských kolejích: Pronájem či prodej? Nejedná se o pouhou zástěrku, jak ze studentského bydlení udělat další byty? > 1:18:47

• RNDr. Zelenková o podlažnosti zástavby a zeleni > 1:22:30

• Dotazy občanů: Dotaz na zavážení kamenů v jejich ulici  > 1:26:48

• Občan Čech se táže na parkování, reaguje starosta Štyler a připomíná omezení magistrátní vyhláškou > 1:30:02

oddelicka

• Naše postřehy

• Firma Crescon se snaží komunikovat, čas ukáže, zda obě strany naleznou styčné plochy.

• Zatímco před volbami 2014 byly občanská sdružení a zapsané spolky obcházeny a jednání probíhala za zavřenými dveřmi kdesi na radnici v režii několika zasvěcených, za starosty Ing. Štylera jsou předmětem veřejných setkání s občany. Každý měsíc může občan P11 přijít a položit přímý dotaz zástupcům radnice P11 - přesně takto si představujeme slibovanou otevřenost radnice vůči občanům. S lítostí shledáváme, že zastupitelé z jiných stran nejeví o setkání s občany zájem.

• Vnímáme, že pokud někdo záměr výstavby nechce, argumentuje technickými fakty, hygienickými posudky, ochranou živočichů, porušováním koeficientů zastavitelnosti, nezákonnými postupy, zatížeností území, nárůstem dopravy, nároky na veřejnou vybavenost, požadavkem respektování stávajících obyvatel lokality atd. Tj. argumentuje fakticky, s ohledem na ostatní a na okolí. Pokud někdo záměr výstavby chce, argumentuje zas tím, že objekt je hezký a moderní, zatímco louka, na které má stát, je ošklivá a neudržovaná zeleň (v majetku investora), že je to plevel a džungle. Že to bude mít do nové kavárny blíž než na Chodov či Pankrác, a proto aktivitu developera podporuje. Tj. argumentuje subjektivně, s ohledem pouze na sebe samého. Takový člověk ve většině případů není z Prahy, nemá vztah k lokalitě, nebere ohled na její stávající obyvatele, leckdy je developerem vyslán do veřejných diskusí jako tzv. “mladý zájemce o bydlení”.

• Bohužel, naše zkušenost je, že v byty v novostavbách jsou téměř z poloviny kupovány, příp. pronajímány zájemcům ze zemí na východ od ČR, tj. argument o kvalitním bydlení pro místní mladé rodiny, pro které je takové bydlení finančně nedostupné, se v realitě rychle rozplývá.

• Území VV (tzv. veřejná vybavenost) je jedním ze dvou posledních nezastavěných území “VV” na Praze 11. Městská část by měla mít eminentní zájem toho území opět vlastnit a mít jako územní rezervu pro stavbu veřejné vybavenosti pro občany JM. Očekávali bychom od majitele pozemku, že území VV nabídne MČ zpět k odkoupení. Velmi by se tím zlepšila vyjednávací pozice obou stran.

• Kdyby ex-starosta Mlejnský v roce 2008 neprodal pozemky Pprahy 11 Alborgu (za 2490,- / m2) a následně nesouhlasil s úpravou územního plánu, která umožnila zintenzivnit zástavbu, mohli bychom být dnes někde jinde a řešit něco jiného...

Aleš Kulhánek, Zuzana Malá, Šárka Zdeňková, Jiří Štyler, Martin Farmačka, všichni z HPP 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit