08.06.2023 • 06:49 • týden 23

as.web• Vážení zájemci o dění na Jižním Městě, rádi bychom vás informovali o práci naší kolegyně Alžběty Šafránkové, zastupitelky MČ Praha 11 za Hnutí pro Prahu 11.

Alžběta Šafránková, místopředsedkyně správní rady Jihoměstské sociální a. s. pracuje v sociální oblasti již mnoho let. V roce 1991 byla spoluzakladatelkou neziskové organizace Klub vozíčkářů Petýrkova, která poskytuje služby osobní asistence pro těžce tělesně postižené - vozíčkáře v bezbariérových domech na Praze 11 v ulici Petýrkově. V té době šlo o první organizaci v republice, jenž poskytovala nepřetržitou službu (tj. 24 hodin denně) pro postižené spoluobčany a tím jim umožnila žít nezávislý způsob života v domácím prostředí. Jako předsedkyně této organizace se činnosti věnovala ve svém volném čase déle než dvacet let!

Paní Alžběta chtěla víc a byla pro to ochotna i něco udělat. Chtěla v místě svého bydliště zlepšit postiženým lidem kvalitu jejich života odstraňováním bariér jak fyzických, tak i psychických, proto vstoupila do komunální politiky, aby pomohla některé věci ovlivnit a přesvědčit zdravou veřejnost o dobrém soužití s těmito lidmi. Po volbách v roce 2014 měla zájem pracovat a své zkušenosti využívat v Jihoměstské sociální a. s., neboť byla přesvědčena, že činnost této organizace nefunguje tak, jak ukládá Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Během roku 2015 JMS a. s. prošla mnohými změnami dle platné legislativy v oblasti organizačního uspořádání, personálními změnami vedoucích pracovníků, ke zlepšení organizace práce v oblasti pečovatelské služby ale i na ošetřovatelském středisku v ulici Janouchova. Rovněž došlo k personálním změnám ve stravovacím středisku a ke zkvalitnění a možnosti výběru ze tří jídel, což se projevilo ve zvýšeném počtu odebíraných obědů.

Na úseku sociálních služeb musely být aktualizovány standardy a metodiky poskytování sociálních služeb, uzavírány nové smlouvy, vytvářeny pracovní náplně zaměstnanců, jejich ohodnocení a v oblasti ekonomické přehodnoceny smluvní vztahy s dodavateli, bylo kontrolováno i účelné hospodaření společnosti.

Úspěšnou snahou paní Alžběty a i dalších pracovníků JMS a.s. bylo poskytování služeb pro klienty v plném rozsahu a v dobré kvalitě, což se odrazilo ve zvýšení rozsahu poskytovaných služeb. Mimo tuto činnost pořádali v rámci volnočasových aktivit další akce pro seniory - jazykové kurzy, cvičení, vlastivědné vycházky, sportovní hry seniorů. V květnu 2015 byl zahájen provoz Kulturní kavárny Křejpského, leč bohužel, po několika měsících byl z personálních důvodů provoz ukončen.

Ředitel společnosti Mgr. Valigurský (ANO) k 31.10.2015 ukončil pracovní poměr ve společnosti a bylo vyhlášeno výběrového řízení na nového ředitele. Do nástupu nového ředitele Mgr. Černovského se řízení věnovalo představenstvo po dobu 3 měsíců a snažilo se, aby provoz společnosti a kvalita služeb nebyly narušeny.

Paní Alžběta se jako členka představenstva se snaží zlepšovat služby pro seniory a zdravotně postižené, pomáhat vytvářet nové aktivity, např. projekt Mezi domy, propagovat společnost na veřejnosti, zlepšovat podmínky pro zaměstnance. To, že tato společnost se “odrazila ode dna” a začala vytvářet lepší služby pro klienty, je též důsledkem nástupu dvou odborně fundovaných náměstkyň a nového pana ředitele.

Paní Alžběta Šafránková věří, že Jihoměstská sociální a. s. bude jednou z prestižních organizací na Praze 11 - její dosavadní snaha a objem odvedené práce k tomu cíleně směřuje. Držme palce její blahodárné činnosti!

 Martin Farmačka, HPP 11

 

 

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit