08.06.2023 • 06:25 • týden 23

 fb.cenzura.alborg• Vážení čtenáři,

tento text byl rozhodnutím radních ANO a TOP 09 vyřazen ze sekce “Názory zastupitelů” zářijového Klíče č. 9 údajně pro “nepravdivost”. Příspěvek je po skutkové a tím i po právní stránce v pořádku a případ jeho vyřazení je jedním z bodů k projednání na mimořádném zastupitelstvu dne 8.9.2016.

 

oddelicka.gray

Kryjí radní ANO a TOP případný trestný čin?

Radní za ANO a TOP na jednání Rady MČ dne 28.6.2016 bezdůvodně odložili podání trestního oznámení na prodej pozemků na Roztylech firmě Alborg-Development, a.s. Pozemky v blízkosti metra Roztyly (43 000 m2) prodala MČ Praha 11 v roce 2008 pod vedením ex-starosty Mlejnského za pouhých 2450,- Kč/m2! Tj. celkem za 105,4 mil. Kč. V roce 2015 jsem jako radní MČ iniciovala nezávislé znalecké posouzení prodejní ceny pozemků a výsledek nepřekvapil - cena měla být nejméně o 40% vyšší. Případná škoda městské části tedy může činit nejméně 42,8 mil. Kč. Nezanedbatelná částka, která by mohla znamenat nezanedbatelný (trestný) čin.

V této souvislosti připomínáme, že bývalé vedení radnice a řada zastupitelů jsou stíháni za nevýhodné rozprodávaní obecního majetku v letech 2010 a 2011, resp. za zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu. Rozprodej obecních pozemků pod cenou a následný souhlas s úpravami územního plánu umožňující navýšení zastavitelnosti pozemků nebylo za předchozího vedení radnice ODS / ČSSD / PP / KSČM nic neobvyklého. Nejen tyto kauzy vedly na konci roku 2014 ke zrušení místní organizace ODS. Letos v dubnu zadala Rada MČ právníkům posouzení možností městské části, jak dojít v případě prodejů pozemků na Roztylech spravedlnosti.

Doporučení bylo jednoznačné: 1. podat podnět na Magistrát hl. m. Prahy na určení vlastnického práva podle § 80 zákona č. 99/1963, 2. podat trestní oznámení ve věci prodejní ceny pozemků.

Jako veřejní činitelé musíme konat v případě, že je podezření na trestný čin či nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Přestože se trestní sazba (a tím doba promlčení) liší podle závažnosti činu, nebylo dne 28.6.2016 věcí Rady MČ tuto skutečnost posoudit, ale povinností trestní oznámení podat. Vzhledem k čím dál bližší a otevřenější spolupráci ANO a TOP s panem Mlejnským a jeho lidmi, bohužel je možné, že ANO a TOP nepodáním trestního oznámení kryjí případný trestný čin. Podnět na podání trestního oznámení budeme tedy navrhovat na zářijovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 11.

PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.
zastupitelé MČ Praha 11 za Hnutí pro Prahu 11

oddelicka.gray

Válka v Klíči začala již v březnu 2016, kdy byl odvolán Ing. Kos (HPP 11). PhDr. Zdeňková (HPP 11), člen redakční rady (i tenkrát Rady MČ), předložila usnesení na Radě MČ s návrhy řešení prokazatelně nezákonných textů. Materiál nebyl radními ANO a TOP 09 podpořen. Mgr. Lepš (TOP 09), taktéž člen redakční rady Klíče, prosazoval zveřejňování čehokoliv, vč. prokazatelně nezákonných skutkových tvrzení. Tento přístup byl Mgr. Lepšem prosazován do momentu, kdy byly nezákonné texty směřované na zástupce HPP 11. A když se zastupitelé Zdeňková a Kulhánek rozhodli zveřejnit kauzu Alborg? Příspěvek zastupitelů HPP 11 byl radními ANO a TOP 09 z radničního prostoru pro zastupitele Klíče č. 9 vyřazen.

Sestavil Martin Farmačka, HPP 11

Související:

Cenzura se vrací na Prahu 11

ANO a TOP podporují změnu územního plánu na Roztylech. Je proti pravidlům radnice

Před rokem: 6.6.2015 zastavilo HPP 11 výstavbu na Roztylech


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit