22.03.2023 • 06:58 • týden 12

2016.08.20.Pozvanka.k.debate.Studie.Opatovska Centrum.Haje• Vážení občané, seznamte se prosím se zastavovací studií Centra Háje > zde

Mapa > zde

Zúčastněte se prosím informační akce investora o záměru ve středu 7.9. a čtvrtek 8.9. na pozemku záměru. Podrobnější informace naleznete v letáku investora, který nedávno roznášel v okolí záměru. Prosím, podělte se o své dojmy se svými sousedy a své připomínky, podněty k záměru prosím zašlete společně na odbor územního rozvoje MČ. Vhodné je formulovat společná vyjádření i za společenství vlastníků, družstva.

Jen několik mých doplňkových postřehů k prezentaci záměru, které by dle mého názoru měl investor upřesnit...

• Hluk a doprava

Investor sice prostřednictvím společnosti Agora zorganizoval během prázdnin dotazníkovou akci, ale ta bohužel nezohledňuje, že veškeré slepé komunikace kolem záměru by měly být v budoucnosti zprůjezdněné. Nebude tedy možné nadále zdarma parkovat ve třech pruzích, jak je to dnes praktikováno v slepé ulici Mnichovická a v přilehlých slepých ulicích.

Též informace ohledně hluku jsou zavádějící, protože sice pravděpodobně dojde v Mnichovické ulici novou zástavbou k částečnému odstínění hluku z Opatovské ve vyšších patrech, jak uvádí dotazník, ale zároveň dojde nově zavedenou dopravou v těchto ulicích ke zvýšení hluku v přízemních podlažích dosud slepých ulic. Každopádně lze očekávat, že hluk od nové zástavby na jih od Opatovské odrazí hluk směrem do zástavby na sever od Opatovské.

Kvantitativní údaje může přinést až hluková analýza, ale kvalitativní analýzu možných dopadů je možné udělat již teď.

• Parkování - doprava v klidu

Již dnes je okolí zástavby s obrovským deficitem parkovacích míst a v budoucnu počet bezplatných parkovacích míst se ještě více sníží.

• Zelená střecha

Nenechte se zmást zelenými střechami budov, které se dobře vyjímají jako zeleň na obrázku z helikoptéry, ale Vy je tak nikdy neuvidíte, protože většina budov na obrázku záměru je vyšší než původní zástavba . Nechte si prosím ukázat veřejnou zeleň na rostlém terénu.

• Vysoká intenzita zástavby, která maximálně využívá limitů podlažní plochy

Není dobré maximálně zahušťovat zástavbu!

• Průchodnost a bezpečnost

Průchodnost území 24 hodin, včetně noci.

• Veřejná vybavenost i pro stávající občany

Veřejná vybavenost jak z pohledu stacionáře pro seniory, jídelny nebo jiné veřejné služby, které považujete za potřebné.

Na závěr bych rád konstatoval, že je potřeba akceptovat, že toto území nezůstane jako celek v budoucnu jako veřejná zeleň. Důležité je, aby byl v území postaven smysluplný dlouhodobě udržitelný záměr, který bude i pro stávající občany z okolí přínosný. Celá plocha je určena jako městské centrum. I veřejná zeleň by měla být součástí budoucího záměru, který si klade za cíl dotvářet centrum Hájů.

Úkolem MČ je sladit zájmy občanů a investora, a proto buďte aktivní, aby Vaše podněty byly vypořádány.

Děkuji za pozornost.

Zděnek Kvítek, člen Výboru pro územní rozvoj a Strategické komise Prahy 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit