08.06.2023 • 07:39 • týden 23

• Vážení čtenáři,

hnutí ANO 2011 pokračuje v zahájených čistkách nepohodlných kolegů. Radní ANO (Jirava, Říčař, Balík) a TOP 09 (Urbánek, Lepš) po odvolání radních za HPP 11 Ing. Kosa, PhDr. Zdeňkové a po odvolání předsedy sportovní komise Michala Horníka (i z pozice člena komise!) odvolávají předsedu představenstva Jihoměstská sociální a.s. Ing. Mariána Murča, svého bývalého člena a místopředsedu ANO 2011 na Praze 11, na kterého nejsou známy žádné připomínky k jeho práci. Pan Murčo má naopak za sebou vynikající práci pro sociální oblast a společně s paní Alžbětou Šafránkovou (HPP 11) a dalšími kolegy úspěšně skoro dva roky stavěli JMS, a.s. na nohy.

Odvolání Ing. Mariána Murča opět považujeme za účelové. Hnutí ANO v čele s MBA. Janem Říčařem a Ing. Petrem Jiravou si tak vyřizuje účty s nepohodlným kolegou, který koncem loňského roku hnutí ANO pro závažné morální neshody opustil. ANO se za podpory TOP 09 snaží postupně "čistit" klíčové pozice komisí, výborů, akciových společností a dosazovat do nich loajální osoby. Navrhovatelem odvolání je Petr Jirava, radní za ANO.

Seznamte se s dopisem pana Murča, určeným Radě jako reakci na návrh odvolání ze své funkce.

oddelicka.gray

mm.web• Vážení členové rady MČ Praha 11,

reaguji na zítřejší plánovaný bod programu zasedání Rady MČ Praha 11, na kterém Ing. Petr Jirava navrhuje v bodu č. 21 odvolání předsedy představenstva JMS a.s. Jedná se o moji osobu.

Z pozice předsedy představenstva si nejsem vědom, že bych jako předseda a člen představenstva JMS a.s. udělal jakoukoliv zásadní chybu, jenž by ohrožovala chod společnosti, nebo její hospodaření. To potvrzuje fakt, že za celé moje působení ve funkci předsedy představenstva neměla rada (tj. jediný akcionář JMS a.s.), radní pro sociální oblast Ing. Jirava, Dozorčí rada JMS a.s., člen představenstva ani člen Zastupitelstva MČ Praha 11 připomínky či stížnosti k mému výkonu funkce a fungování představenstva JMS a.s.

Rovněž o všech krocích představenstva byl předkladatel mého odvolání Ing. Jirava (rovněž člen představenstva JMS a.s.) informován, se vším souhlasil jako radní a také jako člen představenstva. 

Tento výrok dokládají i hlasování představenstva, kde naprostá většina výsledků hlasování představenstva skončila stejným hlasováním všech zúčastněných členů představenstva - tedy jednomyslně. Všechny zápisy z jednání představenstva jsou k nahlédnutí na úřadě MČ Prahy 11 u radního pana Petra Jiravy.

Pro JMS a.s. jsem přínosným členem představenstva. Mám zásadní a nepopiratelný podíl na dnešním stavu společnosti - na tom, že se hnutí ANO může honosit výsledky této společnosti... což se o jiných odvětvích řízených ANO zatím nedá říci. I díky tomu, že jsem se k vedení společnosti postavil - jako manažer, který tuto společnost chce dostat nahoru bez podléhání politickým tlakům!

I díky mojí prokazatelné snaze, navzdory politickým tlakům z ANO 2011 a po odstoupení ředitele jmenovaného Radou MČ Prahy 11 nominovaného hnutím ANO 2011 byl do managementu společnosti představenstvem a výběrovou komisí vybrán zkušený ředitel v řádném výběrovém řízení.

Během mého téměř dvouletého působení ve společnosti ve funkci předsedy představenstva jsem obájil své profesní kvality a potvrdil správné rozhodnutí rady městské části o mém zvolení do představenstva společnosti po nominaci hnutím ANO 2011.

O mých profesních kvalitách při výkonu funkce předsedy představenstva rovněž svědčí i fakt, že jsem v době, kdy několik měsíců ve společnosti nebyl ředitel, dokázal na základě úzké spolupráce představenstva společnost bez problémů řídit. A to bez výhrad členů představenstva, bez výhrad dozorčí rady, bez výhrad jediného akcionáře.

V době, kdy společnost spolu s vedením městské částí řeší existenční spor s VZP, který vznikl v letech 2012 - 2014 v hodnotě deseti milionů korun, by bylo krajně nezodpovědné a v rozporu se stanovami společnosti moje dobrovolné odstoupení, taktéž moje odvolání Radou městské části z představenstva JMS a.s. Toto odvolání bude mít negativní dopad na řešení kauzy VZP. Proto tímto upozorňuji Radu MČ Praha 11 na důsledky jejího možného problematického rozhodnutí!

Tímto žádám radu MČ Prahy 11, tj. jediného akcionáře, o písemné sdělení a odůvodnění relevantních důvodů mého odvolání.

Ing. Marian Murčo
předseda představenstva JMS a.s.

V Praze, dne 12.9.2016

Sestavil Martin Farmačka, HPP 11

 

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit