08.06.2023 • 08:10 • týden 23

DSCN3194 • Občané, čtenáři...

V tento čas se s námi můžete setkávat v ulicích, poznáte nás snadno: jsme žlutí, je nás nepočítaně, neseme logo Kosa do Senátu. Během živé kampaně se s vámi setkáváme tváří tvář, jsou to setkání nesmírně užitečná, neboť během chvíle poznáme, jaké informace máte z dění na P11, což nám pomáhá zjistit míru relevance veřejného povědomí.

V tomto článku se s vámi podělíme o informace, které jste zajisté dosud netušili. Nebude je vysílat Nova ani TV Barrandov, protože na zaplacení bulvárních médií nemáme peníze. Proto vás vyhledáváme osobně v ulicích Prahy 11, proto je naše oslovení srdečné, jelikož jsme vám rovni, jsme jedni z vás. Štvavé opoziční kampaně z nás dělají monstra, ale těmi bychom se stali, pokud bychom prodali pozemky P11, rozkradli obecní pokladnu či upřednostnili zájem developera před zájmem vaším. Dobře víte, že nic z toho se pod vedením HPP 11 nestalo. Suďte nás podle činů, ne podle pomluv. Čtěte dál, tohle vás zaručeně zaujme! A prosíme, nenechte si ujít úplně poslední odstavec...

• Upozornění: jedná se o soubor postřehů k diskuzi. Uvedená stanoviska nemusí vždy vyjadřovat názor celého klubu HPP 11.

oddelicka.gray

• Klíč: "Vyhoďte ty reklamy, nikoho nezajímají!"

KDS.logo.kulate.dokumenty• První zážitek jsem měl 8.9.2016 na lávce u metra Háje. Občanka z Hájů, působící dojmem aktivního občana P11, si postěžovala, že ji na dopis podaný na podatelně MČ nikdo neregoval. Třebaže senátní kampaň KDS s tím nesouvisí, rozběhl se dialog. Jelikož ve stejný den bylo od 18h naplánováno setkání radnice s občany na ZŠ Mendelova, pozval jsem ji, aby se dostavila a svoji stížnost položila přímo přítomným radním či panu starostovi - právě v tom je setkání se starostou unikátní a velmi se divím, že není občany více navštěvováno. Zřejmě jsou všichni se vším spokojeni a nespokojena je pouze Mlejnského opozice. Občanka byla překvapena, protože o tak významné události nevěděla, ani o ni nikde nečetla. Měl jsem po ruce čerstvý zcenzurovaný Klíč 09/2016 a nalistoval malý modrý čtvereček - pozvánku na setkání občanů s radnicí. Občanka spravedlivým hněvem vyjekla:

“Tohle malý je pozvánka na tak důležitou akci? To má být přímo na obálce!
Vyhoďte ty reklamy, stejně nikoho nezajímají!”

Pozitivní je, že paní na setkání zašla a hojně se debaty účastnila, ovšem nepřišli jiní. Zrovna v lokalitě Plickova / Nešporova jsem očekával markantní zájem obyvatel, neboť zrovna hromadné garáže Nešporova, navržené na stávajícím volném veřejném parkovišti, jim před pár lety působily nemalé starosti. Dnes se občané zdají spokojení, zájem o dění v MČ ustal, informace nevyhledávají, Klíč nečtou - zřejmě proto, že na radnici vládnou ti hodní z HPP 11. Nemohu se ubránit myšlence, že pan Mlejnský to (asi) dělal dobře, když žádné setkávání občanů s radnicí nepořádal, zastupitelstvo bylo čtvrtletně, prostor pro vystoupení rezidentů byl minimální, ke slovu se dostávali v osm večer… A smutné je, že Klíč se v režii ANO / TOP ocitl tam kam nyní obsahově je: z poštovní schránky občana letí nepřečten rovnou do krabice na letáky. Vrátila se doba, kdy občan je neinformovaný a stává se snadno zmanipulovatelným. Vždy jsem si myslel, že důvodem nezájmu občanů je nedostatek informací. Teď vidím, že o ně lidé nestojí. Ti, kteří o ně stojí, je neumím vyhledat. A ti, kteří hledají, volí cenzurovaný zdroj. Proč? Proč to má pan Mlejnský tak snadné?

oddelicka.gray

• "Pro vyvedení kamionů máte staré plány!"

KDS.logo.kulate.dokumenty• Občan před Albertem v Měcholupech se zajímal o problematiku vyvedení kamionů z P11. Téměř hřímal: “Za čí peníze to chcete vyvést? A kudy? Víte, že máte staré plány?!” Ano, to všechno víme, proto jsme žádali o dodržení legislativy EU, o novou EIA, podnítili memorandum vlády ČR o urychlené dostavbě SOKP a opakovaně umožnili ostatním stranám na P11 memorandum podpořit - ovšem marně, jejich zatvrzelost je skutečně alarmující. Jednají proti HPP 11 a neuvědomují si dopad na občany MČ. Po vysvětlení, že nejsme Sýkorovci z JMND obdržel odkaz na web HPP 11, kde je vše pečlivě zaneseno a zdokumentováno.

oddelicka.gray

• "Nejdu volit, protože jsou všichni stejní!"

KDS.logo.kulate.dokumenty• Občan před Billou na Kateřinkách mi oznámil: “Nejdu volit, protože jsou všichni stejní”. Samozřejmě, takový názor ihned získal moji pozornost a přeptal jsem se na detaily. Prý se mezi sebou pořád jen hádáme. Ano, měl jsem stejný dojem, nicméně hádat se můžeme, pokud chod MČ je zajištěn. Po odvolání radních Kosa a Zdeňkové a po opakovaném odmítání ANO odstřihnout se od TOP a vytvořit s HPP 11 navrhovanou koalici 4+4 nabývám dojmu, že už se nehádáme - ANO / TOP se s HPP 11 prostě nebaví, na zastupitelstvu odmítají projednávat body významné pro P11, jakými jsou memorandum vlády ČR na urychlenou dostavbu SOKP, cenzura časopisu Klíč či levné prodeje roztylských pozemků garniturou pana Mlejnského developerovi. Tohle není dialog, natož hádka. Když dojde k jakési nabídce spolupráce ze strany ANO / TOP, děje se tak formou individuálního oslovení některých členů zast. klubu HPP 11, což vnímáme jako pokus o rozvrácení jednoty HPP 11. Jsme v opozici a obyvatelé P11 si to pořád neuvědomují.

Občan volal: "Máte starostu, takže vládnete vy!". Ano, měl pravdu, máme starostu, ale zároveň neměl představu, jakého celku je pan starosta součástí. Vládne 5 radních za ANO / TOP a starosta má pouze jeden hlas, rozhoduje většina.

Občana jsem nasměroval na web www.hpp11.cz a doporučil mu, aby si srovnal informace i na webech dalších pol. uskupeních, což odmítl s tím, že se o politiku nezajímá. S mým dovětkem, že k volbám jde kvůli sobě, nikoliv kvůli mně, jsme se rozloučili. Já vím koho budu volit, já jsem nebyl líný si informace sehnat a zabývat se jimi.

oddelicka.gray

• "Proč blokujete výstavbu okruhu kolem Prahy?”

KDS.logo.kulate.dokumenty• Občan před Billou na Chodově: “Proč blokujete výstavbu okruhu kolem Prahy?” - v ruce držel časopis JMND 06/2016, kde na zadní obálce je ofocen návrh radního Urbánka z TOP 09 o dostavbě SOKP s dodatkem "tj. stavba 511". Nastalo vysvětlování v čem je dovětek “tj. stavba 511” zrádný, kdo je pan Urbánek z TOP 09 a jaký význam měla / má TOP 09 na P11.

Musel jsem se občana zeptat: "Co dobrého pro vás kdy TOP 09 udělala?" Odpověď: "Dobrého asi nic." Reaguji: "Tak to se bavíme o stejné TOPce."

Stručně jsme probrali problematiku obcházení legislativy EU a tendence stavět SOKP “po česku” a podle neaktuální dokumentace. Občan se na závěr zeptal: “Proč pan Mlejnský tiskne lži a polopravdy?” Odpověď: “Protože jsou z JMND, protože jsme je zahnali od korýtek, protože si na to během kralování uspořili peníze. Mají tisíc důvodů nás nenávidět - nejsme jejich kamarádi a nikdy nebudeme.”

oddelicka.gray

• "Proč nevysíláte přenosy ze zastupitelstva?"

KDS.logo.kulate.dokumenty• Občan před Billou na Kateřinkách: “Proč už nevysíláte přenosy ze zastupitelstva?” Někdy mě dotazy obyvatel překvapí, toto je jeden z nich. Samozřejmě, že přenosy jsou vysílány, navíc HPP 11 svépomocí zajišťuje další záznam. Na otázku kde občan hledal záznam a nenašel, přišla odpověď: na internetu. Pak občan hledal správně ovšem neefektivně - byl nasměrován na web HPP 11, kde v menu je položka “• ZASTUPITELSTVA”, vedoucí na youtube kanál HPP 11, kde cca 5 let zpětně nalezne záznamy nejen ze všech ZMČ P11, ale i ze setkání s občany a pořady vysílané v televizi. Vše vzniklo svépomocí a díky ochotě přátel a příznivců HPP 11, náklady pro Prahu 11: nula. Odměna za tuto práci: také nula.

• Video kanál HPP 11 > zde

oddelicka.gray

• "Měli by je zavřít všechny!"

KDS.logo.kulate.dokumenty• Velmi byl překvapen občan z Měcholup poté, co se dozvěděl, že pan Sýkora je členem JMND a má blízko k panu Mlejnskému, neboť v kampani se k JMND nehlásí. Ano, to je další politická finta JMND - nechlubit se panem Mlejnským. A dobře vědí proč...

Občan se zeptal: “Jak může pan Mlejnský po tom všem co provedl, nominovat kandidáta do senátu?”. Po vysvětlení, že jeho kandidát Sýkora má i statisícové dluhy, drzost kandidáta občana nepřekvapila. “Měli by je zavřít všechny!”, zvolal a vzdálil se.

Vyvstává otázka: kolik voličů neví, že pan Sýkora je vyslancem pana Mlejnského? Kolik voličů by po panu Sýkorovi plivlo, kdyby věděli celou pravdu? A od toho je tu masivní kampaň, v níž pan Sýkora, ač zadlužený, visí na každém rohu, na každé lampě… koho by napadlo, že tento pán přeprodává obecní sportoviště P11 a zcela zbytečně sbírá podpisy za vyvedení kamionů z JM, jelikož jako zastupitel P11 svým hlasem nepodpořil již zmíněné memorandum vlády ČR ze dne 7.9.2016?! Tato pravdivá fakta jsou součástí volební kampaně, ptáme se na ně často nic netušících obyvatel a sdělujeme je.

Nechceme, aby docházelo k záměrnému klamání voličů na bázi polopravd, jichž jsme u JMND častými svědky a považujeme za zcela normální, pokud pan Sýkora nebude volen pro to kým není, nýbrž nevolen pro to kým je.

oddelicka.gray

KDS.logo.kulate.dokumenty• Obdrželi jsme i trochu tajemný dotaz: "Zeptejte se prosím pana Petra Sýkory, co dělal 17. listopadu 1989 večer. Myslím, že by to voliče zajímalo." Tímto pana Sýkoru z JMND vyzývame, zda by mohl reagovat…

oddelicka.gray

• Zadlužený kandidát pana Mlejnského

KDS.logo.kulate.dokumenty

• Pan Sýkora z JMND to zpočátku myslel jistě upřímně, když se na webu rozhodl odpovídat na dotazy voličů, však nečekal takový zájem obyvatel o financování své kampaně, notabene když jeho osoba je v insolvenčním řízení. A protože na otázky typu:

"Z čeho platíte masivní kampaň, když zároveň dlužíte milony?" 

se odpovídá nesnadno, živí tazatelé byli označeni za "spamové roboty" a diskuze byla uzavřena, aby se nedejbůh voliči nedozvěděli, co je pan Sýkora zač. Ano, i to je řešení, pane senátore z Mlejnského hnutí JMND, které krtizuje trestní oznámení na kampaň HPP 11 v roce 2014, místo aby si udělalo pořádek ve vlastních řadách!

"Upozornění! Kvůli opakovaným útokům SPAMbotů jsme byli nuceni zrušit tuto diskusní sekci. Doposud nezodpovězené dotazy zodpovíme tazatelům osobně či emailem. Další dotazy prosím zasílejte buďto na mé facebookové stránky nebo na email. Děkuji a omlouvám se za případné komplikace. Váš Petr Sýkora"

• Odkaz na zavřenou diskuzi pana Sýkory > zde

• Kandidát do Senátu v Praze zbankrotoval a dluží 1,8 milionu. Kde vzal na kampaň? (Blesk 10.10.2016)

oddelicka.gray

2016.09.27.Leps.se.polepsi

• "Polepším se!" Nevěříme mu...

KDS.logo.kulate.dokumenty• Kampaň přináší i usměvné momenty. Třeba stržený lavičkový plakát pana Lepše z TOP 09 (Polepším Senát) dává jeho volebním slibům naráz celkem smysl: Polepším se.

Ale přesto mu neveříme. Tento radní za TOP 09 nás o své pracovitosti nepřesvědčil. Po dobu ve funkci radního pro sport, kulturu a školství doposud nevypracoval sportovní koncepci rozdělování peněz a podpory sportu na P11, ač mu byla zastupitelem Horníkem z HPP 11 předložena právním a daňovým posudkem podložená sportovní koncepce v podobě zapsaného ústavu. Pan Lepš i ostatní vyzvaní zastupitelé P11 se vyhnuli přímému jednání. TOP 09 hází klacky pod nohy fotbalu FC Háje - oddílu, který na Jižním Městě patří k tradičním a stará se o výchovu na 400 dětí a mládežníků...

Nulové argumenty pro návrh nuly hájeckým dětem z úst radního Urbánka

V současnosti TOP 09 ústy pana Stárka napadá finacování úspěšné volební kampaně HPP 11 v roce 2014. Domnívají se, že byla pofiderně zaplacena, ačkoliv její síla tkvěla především v práci mnohých dobrovolníků, stejně jako ktví dnes v kampani pana Kosa do Senátu. Jelikož pojem "dobrovolníci v ulicích" ANO ani TOP neznají (tj. dobrovolníky mezi občany nemají), musí podle nich za úspěchem HPP 11 stát jedině hromada peněz!

Mimochodem pan Lepš (a taktéž celá TOP 09 na P11) nepodpořili memorandum vlády ČR na urychlenou dostavbu SOKP, zřejmě natruc, že s návrhem vystoupilo HPP 11. Pan Lepš je člen (cenzurní) redakční rady Klíče, druhý člen je Ing. Ondřej Prokop z ANO - tito mají na svědomí vyřazení článku HPP 11 o odložení nepodání podnětu orgánům činným v trestním řízení k prověření toho, zda v roce 2008 při prodeji pozemků Roztyl panem Mlejnským developerovi Alborg nedošlo ke spáchání trestného činu. Rada MČ hlasy radních za ANO (MBA Říčař, Ing. Jirava, Ing. Balík) a TOP 09 (Ing. Urbánek, Mgr. Lepš) dvakrát případ bezdůvodně odložila (v červnu a září 2016). Více zde:

Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

Cenzura v podání ANO a TOP 09. Co se veřejnost nesmí dozvědět?

Jsou PROTI (zpráva z mimořádného zastupitelstva Prahy 11)

 Pro dokreslení představy: dne 4.10.2016 na stojce poblíž Kateřinek procházela jistá paní a vyjádřila názor: “Pan Lepš pořádně nepracoval ani jako člen Výboru SVJ v našem domě.” Touto informací jsme dosud nedisponovali, nicméně nepřekvapila nás. Přesto si přejeme, aby se pan Lepš skutečně polepšil, nebo aby odstoupil a předal místo někomu, kdo konečně pracovat začne.

oddelicka.gray

• ANO. Nemakáme, pijeme

KDS.logo.kulate.dokumenty• Prahu 11 též zaplavily protibabišovské plakáty. Proti panu Babišovi nemáme vůbec nic, je podnikatelem, vstoupil do politiky razatně, třebaže od oponentů poslouchá, že stát není firma. Však s údivem pozorujeme chování jiného člena ANO na Praze 11: pana Ondřeje Prokopa. Tento mladý muž, který před volbami 2014 byl zcela neviditelný, obdržel neuvolněného místo radního, ve kterém vydržel cca tři měsíce, neboť zjistil, že radní musí pracovat a na podnikání mu nezbývá čas.

prokop.je.vytrvalecV současné době pan Prokop, místo aby vyšel do ulic, navštívil některý z opuštěných stánků ANO a poreferoval občany o své (ne)práci pro MČ, vycestoval do ciziny, odkud pomáhá senátní kampani ANO tím, že píše štvavé články proti konkurenčnímu subjektu HPP 11 a zpochybňuje režii jeho volební kampaně 2014. Proč ANO / TOP nenapadly výsledky voleb ihned jejich vyhlášení, je záhadou...

Pan Prokop z ANO své články hanobící HPP 11 zřejmě tvoří na iPhone 6S 64GB Gold v ceně dvaceti tisíc, jenž vyfasoval v listopadu 2015 za peníze Jihoměstské majetkové (akciovky MČ P11), potažmo za obecní peníze - jako podnikatel z ANO by se zřejmě ničeho levnějšího nedotknul. Pitoreskní je, že zrovna jeho článek nese název: "Štyler a Kos káží vodu a sami pijí víno"!

Pan Prokop zastává spoustu funkcí: zastupitel MČ P11, místopředseda představenstva Jihoměstské majetkové, zastupitel HLMP, předseda dozorčí rady PRE Holding, a.s., člen dozorčí rady Operator ICT, a.s., podnikatel, člen dvoučlenné cenzurní redakční rady pro Klíč. Až se divíme, kde bere potřebný čas, aby každou funkci vykonával pořádně a zodpovědně, zatím s jistotou můžeme říci, že důkladně pracuje na kydání špíny na HPP 11, protože jeho představy o developerském rozvoji Prahy 11 považujeme za nebezpečné pro její obyvatele a dáváme to panu Prokopovi najevo.

Drsné bylo označení pana Prokopa přelomového článku Občane, ovlivni stavební záměry na Jižním Městě za "návod, jak byrokraticky obstruovat developerským projektům". Jistě s velkou nechutí dával z pozice člena redakční rady Klíče svolení k otištění map záměrů výstavby na JM, které HPP 11 zhotovilo zdarma pro obyvatele P11, aby po osmi letech panování garnitury pana Mlejnského alespoň něco tušili o chystaném zahuštění JM novou výstavbou.

Škoda, že tento mladík se o své morálce a o vnímají světa patřícího spíše do doby vládnutí pana Mlejnského, více veřejně nerozpovídal před volbami 2014 - mohl ušetřit námahu za vhozený volební lístek všem voličů, kteří se bláhově domnívali, že ANO bude chránit stávající zeleň na JM. Pan Prokop např. schvaluje masivní zástavbu Opatova na Nový betonový Opatov, hlasuje pro SOKP dle zastaralé dokumentace, aktivně komunikuje s developery, tlačí před domov seniorů Šalounova parkoviště pro středočechy, izolační zeleň je pro něj nevýznamná. V těchto krocích má plnou podporu radních Jiravy, Říčaře, Balíka (všichni z ANO) a Urbánka i Lepše (oba z TOP 09), za mimořádně slizké považujeme podlézání pana Prokopa panu Lukešovi, radnímu za HPP 11, který je poslední rok veřejně poměrně nevýrazný. Jelikož zastupitelský klubu ANO znechuceně opustili dva jeho členové kvůli politickým praktikám (následná msta proběhla zde), hledá ANO náhradníky mezi zastupiteli HPP 11.

oddelicka.gray

• Kterak pan Mlejnský (JMND) napadl volby 2014

KDS.logo.kulate.dokumenty

• Pro zajímavost: nikdo z oslovených občanů nevěděl, že Mlejnského JMND napadlo výsledky voleb 2014. Neúspěšnému JMND přišlo naprosto neuvěřitelné, že občané P11 nejsou hloupí tak, jak si je roky vychovávali (uspávali) Klíčem, a tedy bylo třeba najít viníka, který způsobil, že lidé mají na dění na JM vlastní názor.

JMND nechápalo: "Kdo voliče zmanipuloval tak, že své hlasy dali nějakému HPP 11, majícímu volební program postaven na nesmyslech, jako jsou ochrana zeleně i nezastavěných pozemků, zastavení rozkrádání městského rozpočtu klientelisticko-politickými skupinami, rušení nevýhodných smluv pro MČ, zajistění efektivity vynakládaných prostředků obecních fondů, veřejnou kontrolu příjmů a výdajů, transparentní rozpočet či stop prodeje pozemků P11 a zneužívání územního plánu k zahušťování výstavbou na JM?!" Pročež JMND napadlo výsledky voleb 2014.

Mlejnského tlupa a odpadlí členové ODS od té doby bombardují trestními oznámeními chodovský spolek JOSKA za vydávání Jihoměstských novin, které viní za volební neúspěch JMND, protože o chování garnitury pana Mlejnského psaly pravdu. JMND soustavně útočí na starostu Štylera, na celé HPP 11, zato názorově se sbližují s ANO a TOP 09, jenž na oplátku panu Mlejnskému odmítají "ubližovat" rozkrýváním jeho cílených přehnatů při hospodaření s majetkem MČ Prahy 11. Společně pak odvolali dva radní z HPP 11 a odhlasovali peníze do klubu FK Dukla pana Sýkory z JMND.

• Zamítnutí stížnosti Mlejnského JMND na neregulerost voleb > zde a zde

oddelicka.gray

• Slovo prezidenta Zemana

KDS.logo.kulate.dokumenty“Lidé, kteří nejdou volit, jsou buď líní nebo zbabělí. Až si potom v hospodě u piva budou stěžovat na politiku, že je něco špatně, mohou za to vinit jen sami sebe.”

prezident Miloš Zeman

 

Z četných postřehů sestavil Martin Farmačka, HPP 11
aktivní dobrovolník účasten kampaně KDS
odměna za účast v kampani: 0 (slovy: nula) korun
odměna za sestavní článku: 0 (slovy: nula) korun
pocit z průběhu kampaně: skvělý a k nezaplacení

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit