08.06.2023 • 07:14 • týden 23

• Vážení obyvatelé z jihovýchodní části Prahy - z Jižního Města, Prahy 15 a 22, Dolních Měcholup, Kolovrat, Královic, Křeslic, Nedvězí a Benic. Vážení voliči TOP 09, ČSSD i ODS…

KDS.bb.2koloV prvním kole voleb jste preferovali vašeho kandidáta do senátu. Měl svůj volební program, jímž vás oslovil a proto jste mu dali váš hlas - to je přirozené. Voličská veřejnost možná rozhodla, že nepostoupil do druhého kola, což ale neznamená, že by vás nemohl oslovit program kandidáta z jiné strany a toho podpořit teď ve druhém kole.

Ing. Ladislav Kos, kandidující za koalici HPP 11, KDU-ČSL, Pirátská strana a Strana zelených, má za sebou viditelné pracovní výsledky na Praze 11. Disponuje kvalitními názory, které sdílí mnozí obyvatelé jihovýchodní části Prahy, a díky kterým se probojoval do druhého kola senátních voleb 2016. Jsme srozuměni s tím, že nemusí být vaším kandidátem "první volby” a máte k němu své výhrady, ale přesto vás může zaujmout svými dílčími postoji k podstatným problémům, týkajících se vašeho životního prostředí na Praze 11 a především jeho budoucnosti.

• Okruh kolem Prahy pouze podle směrnic EU!

Jeden příklad za všechny: na rozdíl od ANO a TOP 09 na Praze 11 se opakovaně vyjádřil pro urychlenou dostavbu silničního okruhu kolem Prahy dle platné české i evropské legislativy. Máte také názor, že EU a zákony na ochranu životního prostředí nelze jen tak obcházet výjimkami? Pak podpořte našeho kandidáta Ing. Ladislava Kosa!

• Oslovujeme též voliče ANO 2011

Víme, že jsou mezi vámi občané, kteří třeba dnes litují svého hlasu v komunálních volbách 2014. Stejně jako my, i vy jste věřili, že bude líp, však zatím velké zklamání doprovází skutečnost, že hnutí ANO na Praze 11 přestalo sloužit svým voličům, obsadilo trafiky v Jihoměstské majetkové akciovce a začalo nenápadně pracovat na nedokončeném díle garnitury D. Mlejnského: na zahušťování stávající panelové zástavby Jižního Města novou megalomanskou výstavbou. Zejména ale -na rozdíl od kandidátky ANO- bude Ing. Ladislav Kos v Senátu PČR zastávat zájmy obyvatel našeho regionu, které zná z každodenního života a praxe. Bude využívat svého práva vystoupit v zastupitelstvech hl. města Prahy a našich městských částí. Je naším kandidátem, který je schopen se skvělou orientací v problematice jihovýchodu Prahy hájit potřeby občanů v Senátu.

• Hnutí ANO na Praze 11 pod vedením pana Jiravy nerespektuje zájmy svých voličů,

odmítá vyšetřit nejasnosti kolem prodeje pozemků Roztyl exstarostou Mlejnským, cenzuruje radniční časopis Klíč a své nepohodlné oponenty odstraňuje silou za přispění pana Mlejnského. Společně v březnu 2016 takto odvolali Ing. Ladislava Kosa! Ptáme se voličů ANO 2011: cítíte se býti voliči pana Mlejnského? Radní za ANO 2011 na Praze 11 vás za ně evidentně mají. Pokud máte pochybnosti o jejich pracovní morálce a vnímáte negativně alarmující prodeveloperský směr ANO 2011 na Praze 11, dejte najevo, že si vás koblihou a sliby znovu nekoupí - podpořte našeho kandidáta Ing. Kosa!

• Distancujeme se od strany JMND pana Dalibora Mlejnského

- nechceme podporu nikoho z tohoto hnutí pro jeho opakované selhání při vedení MČ Prahy 11 a pro zřejmé nehospodárné nakládání s obecním majetkem, za které jsou mnozí Mlejnského spolupracovníci obvinění a jejichž případ dodnes vyšetřuje policie. Paní doktorko Válková (ANO), stojíte vy o hlasy voličů pana Sýkory a trestně stíhaného exstarosty Mlejnského z JMND?

• Nenechte propadnout váš hlas

- protože je volen i váš budoucí senátor pro Prahu 11! Vás bude reprezentovat, pro vás bude pracovat, věnujte laskavou pozornost následujícím informacím...

oddelicka

Důvody, proč volit Ing. Kosa 

• Pan Kos žije 25 let na Jižním Městě, několik let bydlel na Praze 15, v Uhříněvsi pracoval. Má tak osobní vztah k našemu společnému domovu a jeho okolí.

• Nepodléhá zájmům "velké politiky", není nikým řízen jako ve firmě.

• Již 10 let hájí Vaše zájmy v místní politice.

• Konstatuje, že některé zdejší problémy, zejména doprava a územní rozvoj, svým dopadem přesahují rozměr městské části i hlavního města a je nutné řešit je na celostátní úrovni.

• Jako aktivní občan se podílel na prosazení dálničního okruhu v dnešní trase, dál od Prahy. Dnes potřebujeme okruh dokončit – rychle, objektivně a podle práva.

• Nikdy nebyl členem KSČ.

• Na jeho kandidatuře se shodly čtyři strany. Na první pohled jsou rozdílné, ale mají společný zájem na zlepšení životního prostředí nás všech a na odstranění korupce a klientelismu z veřejného života. V podobném složení tyto strany spolupracují v zastupitelstvech Prahy 11 i Prahy 15.

• Kampaň Ing. Kosa je financována z transparentního účtu. Nestojí za ním žádné účelové zájmové skupiny.

• Zde, v oblasti jihovýchodní Prahy, potřebujeme člověka dobře znajícího místní poměry, který se postaví za prosazování zájmu obyvatel. Místní problémy s dopravou a územním plánováním svým dopadem přesahují rozměr městských částí i hlavního města a je nutné je řešit na celostátní úrovni. Obsazování Senátu lidmi "za odměnu", kteří navíc na Praze 11 ani trvale a dlouhodobě nebydlí, nepovažujeme za správné. Tak nevypadá služba obyvatelům Jižního Města, Prahy 15, Uhříněvsi a dalších městských částí.

• Chce využít desetileté praktické znalosti komunální politiky v jihovýchodní části Prahy k legislativním změnám ve prospěch těchto obyvatel, ale i celé České republiky. Na těchto změnách chce úzce spolupracovat s dalšími senátory zvolenými za koalici Zelených, Pirátů a KDU-ČSL Michálkem a Láskou.

• Bude se zasazovat o to, aby právo občanů na zdravé životní prostředí a ochranu zdraví včetně ochrany před hlukem a znečištěním ovzduší z dopravy bylo vymahatelné, stejně tak bude hájit právo veřejnosti účastnit se procesu povolování staveb.

• Hodlá využívat pravomoc senátora k interpelacím na zastupitelstvech městských částí a hlavního města Prahy.

Důvody našich pochybností o protikandidátce paní JUDr. Válkové z ANO

• Paní Válková nemá bydliště na Praze 11 a nezná místní poměry. Co udělala pro občany jihovýchodu Prahy? O vaše hlasy usiluje až nyní, těsně před volbami.

• Paní Válková je spojena s provařenou ANO na P11, která bezkrupulózně podporuje developery a nebrání se spolupráci s extarostou Mlejnským. Proč posilovat vliv těchto nedůstojných politiků?

• Paní Válková je v současné době poslankyní ČR. Její případná účast v Senátu je tak pouze stranický handl s koryty. Do Senátu nepotřebujeme recyklované politiky ale osobnosti.

• Senát má být oponenturou sněmovně, tudíž tam je potřeba mít "běžné lidi", ne lidi z vládních stran. Senát ztrácí smysl, když ty co vládnou, kontroluje stejná strana.

• Paní Válková by se měla věnovat spíše teorii práva a výuce než praktické politice, kde nemá potřebné zkušenosti z komunální politiky a neví jak hájit práva měst a obcí.

• Na rozdíl od pana Kosa se paní Válková dlouhodobě nevěnuje problémům Prahy a zejména Prahy 11, navíc kandiduje za stranu, jež prosazuje metropolitní plán v podobě, která umožní zahušťování zástavby sídlišť. ANO má na Praze 11 velmi negativní vliv na chod radnice, např. personální obsazování městských firem, hromadění funkcí u některých členů této strany a také hlasování s bývalou trestně stíhanou garniturou kolem ex-starosty Mlejnského.

• Před listopadem 1989 členkou KSČ.

 

O čem jsou senátní volby?

• O volbě osobností nebo o realizaci stranických umístěnek? Paní Válková je poslankyní sněmovny, členkou výborů a několika podvýborů. Proč chce tuto práci přerušit a nastoupit do jiného tělesa, tj. do senátu? Je to její osobní zájem nebo je to snaha sekretariátu nominující strany ANO 2011?

• Senát potřebuje nezávislé osobnosti, které přinesou svůj vlastní pohled a zkušenosti. Nejde o to rozšiřovat vliv stranických aparátů na obě komory, jde o to, aby senát mohl korigovat znění zákonů, které sněmovna vytvoří.

Kandidát se znalostí obvodu, za který kandiduje je jistou výhodou. Bude to i Váš kandidát ! Proto se obracíme na všechny voliče, volte svého člověka. My takového kandidáta nabízíme: volte Ing. Ladislava Kosa!

Jižní Město za koblihu nedáme!
Volte Ladislava Kosa, volíte vašeho souseda!

Jiří Krautwurm, Václav Šmrha, Martin Farmačka, HPP 11

oddelicka

Související:

Prosím, podpořte našeho kandidáta

V Praze 10, 11 a 15 můžete o víkendu zvolit pirátské senátory!

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit