08.06.2023 • 08:01 • týden 23

• Tento článek byl cenzurní Radou MČ P11 ANO a TOP (ve složení Jirava / Lepš) zamítnut. Autorovi byly nařízeny úpravy, se kterými autor zásadně nesouhlasí. Článek v celém znění zveřejňujeme na webu HPP 11, aby si čtenář uvědomil, jak důležité informace mu jsou zastupiteli a radními ANO / TOP zatajovány, jaké jsou v Klíči cenzurovány.

Hnutí ANO a TOP po dvou letech sbírání odvahy vykročila ve šlépějích minulé pro developerské garnitury a zcela zapomněla, že stejné chování jí ve volbách 2014 srazilo vaz. Členové ANO / TOP se již nemají za koho schovávat, ačkoliv Jiřího Štylera odvolali s podporou pana Mlejnského a dalších obviněných / vyšetřovaných, za všechny své kroky se budou zodpovídat obyvatelům Prahy 11 sami.


Novy.Opatov.16• Změna Z2832/00 - kdo potřebuje ohýbat územní plán?

V současné době je v Praze projednávána změna metodiky stávajícího územního plánu. Klub HPP 11 podporuje kritické připomínky k této změně, které vypracoval Odbor územního rozvoje Prahy 11 z těchto důvodů:

Na pozemcích, dříve rozprodaných radnicí ODS, docházelo k tzv. úpravám územního plánu - administrativním úkonem byla výrazně navyšována zastavitelnost pozemků, developer mohl postavit více bytů a maximalizovat svůj zisk (se všemi souvisejícími dopady na dopravu, životní prostředí a prohlubování deficitu občanské vybavenosti).

Tyto úpravy probíhaly v tichosti na Magistrátu, bylo třeba pouze podpisu šéfové tehdejšího Odboru územního rozvoje paní Cvetlerové a souhlas radních Prahy 11. Občanské sdružení Arnika odhaduje, že tímto způsobem vzrostla hodnota pozemků vlastněných developery po celé Praze o miliardy korun.

Na Praze 11 byly takto "upraveny" např. pozemky přichystané na stavbu záměrů Nový Opatov, mrakodrapu na Litochlebském nám., garáží Nešporova, obytných souborů Na Výhledu, Bytový park Roztyly apod.

Kde se vzala tato neobvyklá vstřícnost vůči developerům? Nebylo by pro Prahu 11 výhodnější provést zhodnocení svých pozemků úpravami územního plánu ve vlastní režii a následně je prodat za podstatně vyšší ceny?

Některé projekty, umísťované do smíšeného území, radní Prahy 11 povolili jako tzv. výjimečně přípustné stavby, resp. schválili výjimku z pravidla, že ve smíšeném území žádná z funkcí (byty vs. administrativa atd.) nesmí převýšit podíl 60% z celkových hrubých podlažních ploch stavby. Tímto způsobem mohla vzniknout monofunkční zástavba, tedy např. pouze byty nebo administrativa bez jakékoli občanské vybavenosti. Ukázkovým příkladem je plánovaný kancelářský komplex Nový Opatov.

Administrativnímu schvalování úprav územního plánu udělal přítrž až nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu, který jednoznačně označil za protizákonné navyšování intenzity využití ploch formou úprav územního plánu. Úpravy lze tedy nyní pořizovat ve stejném režimu jako změny územního plánu, tedy za účasti veřejnosti a dotčených orgánů státní správy (což je proces na cca 2 roky).

Toto omezení začalo zřejmě někomu vadit, a tak byla v dílně Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR) upečena změna Z2832, která mimo jiné ruší uvedené pravidlo, že ve smíšeném území žádná z funkcí nesmí převýšit podíl 60% z celkových hrubých podlažních ploch stavby a dále obchází výrok soudu a znovu zavádí možnost úpravy územního plánu, přestože jen o jeden stupeň zastavitelnosti.

Schválení těchto úprav by mělo být pouze na rozhodnutí stavebního úřadu – opět zde vzniká prostor pro korupci či případný nátlak na úředníky. Ptám se, kdo má zájem měnit zavedenou a zákonnou metodiku platného územního plánu, navíc v době, kdy je připravován zcela nový územní plán (tzv. Metropolitní plán)?

Na 17. jednání Komise pro strategické územní plánování jediný ze členů - pan Ondřej Prokop (ANO 2011) - nepodpořil kritické připomínky k diskutované změně Z2823. Představitelé TOP09 rovněž neskrývají své sympatie pro zmiňovaný kontroverzní projekt Nový Opatov. Nezbývá, než se jen ptát PROČ? Náklonost k developerům je zřejmě jeden z důvodů, který ANO a TOP09 spojuje s lidmi pana Mlejnského, se kterými dne 16.11.2016 odvolali starostu Prahy 11 ing. Jiřího Štylera.

Hnutí pro Prahu 11 a Jiří Štyler


• Galerie Nového Opatova:

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit