08.06.2023 • 06:30 • týden 23

js.web• Dne 16.11.2016 hnutí ANO / TOP / JMND / ODS / ČSSD / KSČM společnými hlasy odvolaly starostu Jiřího Štylera z Hnutí pro Prahu 11, o události jsme již psali zde > • Byl odvolán Jiří Štyler, starosta Prahy 11

Co nás i naše voliče opět (!) nesmírně udivuje, jsou důvody odvolání. S panem Kosem se “špatně spolupracovalo”, paní Zdeňková prý “neposekala pampelišku” a teď se dokonce dozvídáme, že pan Štyler “v Evropské unii aktivně sabotoval dostavbu Pražského okruhu na jihovýchodě Prahy", což je velmi úkladný trik pana Lepše, politruka z TOP 09, radního pro školství, kulturu a sport s kvalifikací... ehm, amerikanisty.

Mezi těmito zjevnými nepravdami i dětinskými důvody k odvolání pana Štylera chybí sdělení, co pan Štyler jako první (a dlouhou dobu jediný) starosta pro Prahu 11 udělal. Prodal snad občanům P11 pozemky před okny kvůli výstavbě 20m vysoké garáže nebo pozval developera zastavět poslední zelené místo mezi domy? Choval se bezohledně jako jeho předchůdce Mlejnský, nebo jaké pracovní výsledky můžeme zpozorovat? Aby jeho zásluhy nezanikly v ryčném povyku zlojedského pro-developerského bratrstva ANO / TOP / JMND / ODS / ČSSD / KSČM, jehož hlavním pracovním nástrojem je “být v početní převaze”, přinášíme vám následující článek.

Doufáme, že vám text otevře oči a uvědomíte si, co obnáší dodržování a prosazování volebního programu HPP 11, vítěze komunálních voleb 2014. Že v něm nejsou kompromisy, jen obrovský kus náročné práce, kterou nelze “dělat napůl” jen proto, že koaliční partneři ANO / TOP ke spolupráci postrádají elán, zkušenosti a veřejně zahanbeni raději vymýšlí pokoutné obezličky v podobě paktů s “partou Mlejnského + komunisty”, kterak se úspěšného HPP 11 zbavit a uvádět pro to důvody zhola nicotné, k čemuž dva roky sbírali odvahu. Tak zoufalí jsou, že začali “prostě lhát” - tvrdit např., že HPP 11 blokuje dostavbu pražského okruhu a další nesmysly, mající se soustavným omíláním dostat do hlav občanů a především pak voličů z P11. Lhát je snazší, nežli začít “prostě makat”, ovšem ne na sebe, nýbrž pro obyvatele JM.

Pozorně čtěte, tohle v (Radou ANO / TOP cenzurovaném) Klíči nenajdete...


Hlavní důvody mého odvolání, aneb co strůjci odvolání (raději) neuvedli...

Dodržování sedmi základních bodů volebního programu Hnutí pro Prahu 11:

I. Plochy zeleně patří obyvatelům Prahy 11

• Velmi důsledně jsem při jednání s developery prosazoval veřejný přínos jejich plánované výstavby pro stávající obyvatele Prahy 11. V souladu s moderními rozvojovými koncepcemi západní Evropy a dodržováním platných předpisů a vyhlášek (zvláště územního plánu) bez udělování výjimek. Developer byl zvyklý maximálně vytěžit zájmové území (parazitovat na něm), ale co jeho projekt přinese, resp. nepřinese, stávajícím obyvatelům P11, ho nezajímalo. Projektům chybí nové školy, školky, zdravotní a sociální služby, naopak způsobí zvýšenou kapacitu stávajících komunikací, vodovodu, kanalizace a zadržování a používání dešťových v souladu s vládní koncepcí „Sucho“.

II. Hospodárné a přehledné financování

• Zavedli jsme veškeré veřejné zakázky na internet (od nákupu toaletního papíru až pro generální rekonstrukci budovy základní školy).

• Rozpočet MČ Praha 11 je na internetu mnohem přehlednější, je možno spárovat rozpočet, výběrové řízení a k tomu příslušnou fakturaci. Každý ze zájemců toto nalezne.

• V roce 2015 jsem zajistil systematické navýšení finančních vztahů od MHMP z 2450,- na 2900,- Kč na obyvatele za rok. Tímto jednáním se mi podařilo navýšit roční rozpočet o 29 mil. Kč.

• Pro rok 2016 jsem zajistil dotace na rekonstrukci ZŠ Schulhoffova ve výši 15 mil. Kč a dotace na rekonstrukci parků Ocelíkova x Sulanského, mezi radnicí a ZUŠ a Ledvinova x Kahovská ve výši 11,5 mil. Kč.

• Zajistil jsem dotaci na pořízení nového zásahového vozu pro dobrovolné hasiče ve výši 4,5 mil. Kč.

• Pro rok 2017 jsem zajistil navýšení prostředků na provozní náklady na žáka ZŠ a MŠ z 1360,- Kč na 2000,- Kč / rok, což celkově činí navýšení o cca 5,3 mil. Kč.

• Nejenom financování městských částí, ale i malá možnost ovlivnit územní plánování a nakládání s majetkem mne vedlo k úvaze, jak posílit samosprávu. Jednou z možností je větší suverenita MČ vůči magistrátu, tj. posílení právního statutu MČ směrem k obcím a tím dosáhnout zákonného financování, nikoliv jako doposud spoléháním se na hlasování magistrátních zastupitelů. Tato myšlenka však byla mými odpůrci hrubě zneužita, lživým způsobem zkreslena a obrácena proti mně, (viz. kauza odtržení P11 od hlavního města).

III. Náprava škod a vyvození odpovědnosti

• Dva roky mi trvalo, než jsem prosadil, v souladu s naším volebním programem, forenzní audity akciových společností a obecně prospěšných společností, zakládaných a zřizovaných MČ Praha 11. Auditoři jsou vysoutěženi, smlouvy podepsány a nyní nezbývá než čekat, zda nové vedení radnice umožní předmět smluv naplnit.

IV. Údržba zeleně

• Podařilo se nám zajistit údržbu (sekání, úklid listí a odpadků, řezy keřů, aj.) vlastními silami, tzn., že servisní akciová společnost Jihoměstská majetková toto vykonává za skutečně reálné ceny a jen s minimálním ziskem. Současné ceny za údržbu veřejného prostoru Prahy 11 jsou o 15% nižší, než byly v roce 2014.

V. Transparentnost

• Obnovil jsem veřejné setkávání starosty s obyvateli Prahy 11. Na těchto setkáváních jsem obyvatelům předkládal stavební a developerské záměry, vždy se stanoviskem zastupitelů za Hnutí pro prahu 11. Ze setkání jsme pořizovali videozáznamy, které můžete shlédnout na našem kanálu na youtube.com/hpp11cz i na našich webových stránkách hpp11.cz.

VI. Pracovní doba

• Čas, který jsem věnoval práci pro MČ, vysoce přesahoval standartní pracovní dobu, a to bez nároku na vyšší odměnu. Zcela odlišný přístup jsem pozoroval u uvolněných zastupitelů za hnutí ANO. Projednávání zásadních principiálních otázek je nezajímalo tolik jako neveřejné jednání s developery, které si zvali na uzavřená jednání zastupitelského klubu ANO. Z toho vyvozuji, že zde padly dohody nejenom o mém odvolání. Zbývá jen čekat, které developerské záměry od nového vedení radnice dostanou nyní zelenou.

VII. Územní plánování

• Předpokládám, že první schválený záměr po mém odvolání bude výstavba parkoviště P+R na Opatově pro 600 - 1000 aut, druhý bude megalomanský záměr Nový Opatov. V současnosti má ANO velký zájem na dostavbě podél ulice Ryšavého, tzv. záměr Alborg - Letokruhy. Naši zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11 budou bdělí a stejně jako v minulých letech se developerům postavíme, samozřejmě s Vaší podporou. Budeme požadovat výstavbu v souladu s platným územním plánem a platnou legislativou ČR.


Proč jsem byl odvolán? Odpověď je jednoduchá

• Nepřizpůsobil jsem se starým pořádkům reprezentovaným pány Jiravou a Urbánkem. Nelhal jsem, nekradl jsem, nenechal jsem se zkorumpovat a snažil jsem se napravovat chyby minulého vedení radnice a zajistit stabilitu MČ. S tím měly problém koaliční kluby ANO a TOP. A tak následovalo jejich několikanásobné porušení koaliční smlouvy a následné odvolání Ládi Kosa a Šárky Zdeňkové. Moje odvolání bylo jen otázkou času. A ten nastal při zasedání zastupitelstva 16.11.2016. Spojení ANO a TOP 09 s KSČM, JM-ND, zbytky ODS a ČSSD bylo vidět už od března letošního roku.

ANO a TOP 09 porušily nejenom koaliční smlouvu, ale i svoje volební programy a spojily se s příslušníkem StB z řad komunistů (lze dohledat na abscr.cz), s dvojnásobně trestně stíhanými p. Mlejnským a p. Zítkou (za hospodářskou trestnou činnost na radnici), s dalšími trestně stíhanými zastupiteli z éry exstarosty Mlejnského (jeden z nich je dokonce ředitelem základní školy) a se zatím nepravomocně na tři roky nepodmíněně odsouzeným zastupitelem za ČSSD za zpronevěru.

Pan Jirava, který si velmi zakládá na své cti, vyměnil volební program svého hnutí ANO za naplnění svých mocenských ambicí. Jeho politická kariéra stojí za to. Startoval za Občanské fórum, přešel do ODS, odkud utekl, protože mu nekvetla pšenka, v roce 1997 vstoupil do SNK (Sdružení nezávislých kandidátů) a v roce 2006 kandidoval za VPM (Volba pro město). V roce 2014 se spojil s prodejcem vysavačů (dnes se veřejně říká: šmejdi, co okrádají seniory), panem Říčařem a obsadil ANO 2011, které hlásá "boj proti korupci".

Veškeré mé veřejné působení bylo, je a bude ve prospěch obyvatel Prahy 11. V příštích volbách jsem připraven znovu bojovat o Vaši přízeň spolu s Hnutím pro Prahu 11. 

V Praze 30. 11. 2016

Ing. Jiří Štyler
zastupitel MČ Praha 11 za Hnutí pro Prahu 11 a předseda Hnutí pro Prahu 11


Související:

Byl odvolán Jiří Štyler, starosta Prahy 11

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit