06.12.2022 • 01:32 • týden 49

• Hnutí pro Prahu 11 pokračuje v práci a protože radniční média opět mlčí o svých záměrech, developerských aktivitách a dalších záležitostech MČ, pokusilo se HPP 11 získat alespoň nějaké informace. Marně. HPP 11 nebyl koalicí ANO / TOP / Mlejnský schválen žádný bod do programu ZMČ dne 16.2.2017:

• “Nové byty - jak z Jižního Města vytvořit ghetto” jako program Ing. Jiravy bez mandátu, navrhuje Ing. Krautwurm

• Rozdělení nerozděleného zisku JMM, a.s, navrhuje Ing. Kos

• BD Bachova - obejití ZMČ a schválení Radou MČ využití pozemku pro výstavbu, navrhuje Ing. Šmrha, PhDr. Zdeňková

• Stanovisko k záměru výstavby společnosti Tweelingen, a.s. - Litochlebské náměstí, navrhuje Ing. Štyler

• Informace o stavu sportovní koncepce, navrhuje M. Horník

• Fungování redakční rady Klíče, navrhuje PhDr. Zdeňková

• Ochrana zeleně ve stabilizovaných plohách, navrhuje RNDr. Zelenková

• Pergola MŠ Blatenská, navrhuje PhDr. Zdeňková

• Zveřejňování důvodových zpráv ke schváleným usnesením Rady MČ, navrhuje Ing. Kos

• Odvolání radního Říčaře, navrhuje Ing. Kos

• Polyfukční centrum Opatov (aby ho zase potichu neschválila RMČ), navrhuje Ing. Šmrha

• Podpora dobrovolnické činnosti, navrhuje Ing. Řivnáčová

• Podpora služeb v záměru Alitex, navrhuje RNDr. Kvítek

• Bylo, nebylo jihoměstské Palermo?, navrhuje PhDr. Zdeňková

• Záměr Nové Roztyly, navrhuje Ing. Kulhánek

• Aktualizace mapy záměrů výstavby na JM, navrhuje M. Farmačka a nabízí pomoc zdarma

• Odvolání starosty Jiravy, navrhuje Ing. Štyler

• Zastavitelné, transformační plochy - jaký je rozsah čerpání na JM, navrhuje RNDr. Zelenková

• Záměr Stará pošta, navrhuje Ing. Řivnáčová

• Dopravní situace v ulicích Jurkovičova / Stříbrského, navrhuje RNDr. Kvítek

• Informování občanů o smogové situaci, navrhuje Ing. Kulhánek

• Odvolání radního Urbánka, navrhuje Ing. Kos

• Neúčast statutátrního zástupce Ing. Jiravy při projednávání bodu Regulační plán, navrhuje Ing. Štyler

• Aktuální informace o HG Nešporova, navrhuje M. Farmačka

• Programové prohlášení vs. 11 bodů pro Prahu 11, přesunout za bod “Nové byty - jak z Jižního Města vytvořit ghetto” a s projednáním, navrhuje Ing. Krautwurm

• Aktuální situace kolem záměru Blažimská, navrhuje J. Dohnal

• Služebnost Bachova, navrhuje Ing. Šmrha

• Souhlas RMČ s projektem Jurkovičova v rozporu s názorem VÚR, navrhuje Ing. Šmrha

• Konání ZMČ v KC Zahrada, navrhuje Ing. Šmrha

• Využití stabilizovaných území na JM, navrhuje RNDr. Zelenková

• Informování občanů v radničních médiích o změnách územního plánu, navrhuje Ing. Kulhánek

• Pevný bod Alitex / Jurkovičova pro možnosti účasti občanů, navrhuje RNDr. Kvítek

• Interpelace občanů jako pevný bod jednání ZMČ na 17-17:30h, navrhuje Ing. Kos

• Neúčast kompetentního radního Urbánka při projednávání regulačního plánu na MHMP, navrhuje Ing. Štyler

• Dodržování jednacího řádu, navrhuje J. Dohnal

• Změny v komisích MČ, navrhuje J. Dohnal

• Změny v komisích MČ a požadavek vysvětlení dosazení Mlejnského lidí, navrhuje PhDr. Zdeňková

Koalice ANO / TOP / JM-ND / KSČM / ODS / ČSSD nezařadila žádný z uvedených bodů, navíc neumožnila vystoupení obyvatel k záměru bytového domu Alitex / Jurkovičova. V Jihoměstském Palermu přituhuje...

Zastupitelé HPP 11

{gallery}zmc/2017.02.16.{/gallery}

Rada MČ Praha 11 stahuje mnohé významné body. Ptáme se proč?


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit