22.03.2023 • 06:38 • týden 12

Roztyly.Crescon.klinika.1• Vážení obyvatelé nejen z Roztyl, když CRESCONU a Alborg-Development nevyšla společná megalomanská zástavba studentského bydlení a domu pro VIP seniory v území u ul. Ryšavého na Roztylech, navrhují zástavbu plošnou.

Objekt kliniky má mít 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Tři navazující objekty by měly údajně sloužit pro osoby se zdravotním postižením a jsou navrženy s 4 NP a 2 PP. Celkem 311 parkovacích stání, která budou umístěna v podzemních garážích a na terénu. Spolu se sousedními záměry Bytový park Roztyly I a II a bytovým souborem Na Výhledu se jedná o bezprecedentní vytěžení dosud nezastavěných území severně od ul. Ryšavého. 

@PETICI proti záměru můžete podepsat zde > https://e-petice.cz/roztyly

Studie k záměru je ke stažení zde: Záměr výstavby zdravotnického zařízení a Domova pro osoby se zdravotním postižením při ulici Ryšavého

Studie má být projednávána na veřejném Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ve středu 21.2.2018 od 17 hod. na radnici v Ocelíkově ul. > pozvánka

Přijďte prosím na jednání výboru. Váš názor na daný projekt můžete též napsat Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na facebooku FB Prahy 11 či formou komentáře k uvedené petici.    

Nejsme proti ideji zdravotnického zařízení, ale proti příliš intenzivní zástavbě, která vyvolá neúměrnou dopravní zátěž a související zhoršení životní prostředí ve svém okolí. Předložený koncept významně navyšuje intenzitu zástavby daného území oproti původně předloženým projektům Nové Roztyly a Bytový park Roztyly, které ostře odmítají místní obyvatelé, občanské spolky a částečně i Městská část Praha 11. Další důvody, proč daný záměr odmítáme jsou uvedeny v petici.

Více o původním kontroverzním projektu Nové Roztyly ve stejné lokalitě a o Bytovém parku Roztyly, vč. relevantní reportáže NEDEJ SE - Morální limity > ZDE

Aleš Kulhánek, Šárka Zdeňková | Zelené Roztyly, z.s.; Hnutí pro Prahu 11 | www.hpp11.cz
Zuzana Malá | Ochrana Roztyl, z.s.

Roztyly.Crescon.klinika.2


• Vyjádření nesouhlasu dne 16.12.2019

Vážení radní, vážení členové Komise pro životní prostředí, dovolte, abychom tímto způsobem vyjádřili nesouhlas místních obyvatel a spolků se dokumentací pro územní řízení záměru Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby se zdravotním postižením, která má být dnes projednána na Komisi pro životní prostředí. Náš nesouhlas nesměřuje proti vlastnímu zdravotnickému zařízení ale zejména proti navrhované intenzitě zástavby. V rámci projednávání předchozích záměrů v území (Bytový park Roztyly, Nové Roztyly) se investor, po jednáních s místními občany, zavázal významně snížit intenzitu záměru v dané lokalitě. Tento závazek aktuálně předkládaný záměr postrádá - je navrhováno zastavění území nad rámec koeficientu „E“ v ploše VV, což je v rozporu i s požadavkem Rady MČ Praha 11. Ta se k záměru Nové Roztyly vyjádřila usnesením rady > ZDE

Kromě snížení intenzity záměru investor dále nesplnil tyto požadavky Rady MČ Praha 11:

• neposoudil dopravní zatížení navazujících komunikací (zejména nebezpečných křižovatek Ryšavého x Hrdličkova a Ryšavého x Komárkova)

• (dle našeho názoru) nepřijal dostatečná opatření z hlediska hospodaření se srážkovými vodami a adaptace na změnu klimatu (v projektu je navržena pouze retence a odvod dešťovky do kanalizace) a částečně zelené střechy

• projekt (nebude posuzován v EIA) nepřijal podmínky z procesu EIA pro Bytový park Roztyly II stanovené souhlasným závazným stanoviskem EIA (z hlediska ochrany životního prostředí při fázi výstavby a provozu záměru - jedná se o 4 strany podmínek!) > ZDE

• neprůjezdnost nově vybudované komunikace Hrdličkova - Komárkova

E-petici (a petici ve fyzické podobě) proti záměru v navržené podobě podepsalo přes 500 převážně místních obyvatel (viz https://e-petice.cz/roztyly)

 

Z hlediska zájmů ochrany životního prostředí je navržený projekt v konfliktu:

• s ochranou zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se v lokalitě prokazatelně vyskytují (např. slavík obecný, ropucha, slepýš křehký, čmeláci, netopýři, chránění brouci atd.). Zoologický průzkum z r. 2017 (má k dispozici OŽP) konstatoval, že lokalita má vysokou přírodní hodnotu

• s ochranou krajinného rázu (jedná se exponovaný svah, dojde ke zrušení výhledu z terasy MediCentra na centrum Prahy a Pražský hrad - dle ÚAP je zde vyhlídkové místo)

• s ochranou dřevin rostoucích mimo les – v území je velké množství vzrostlých dubů

• s ochranou okolních obyvatel před hlukem a imisemi emisemi - příjezdová komunikace - i v rámci výstavby - je navržena v těsné blízkosti stávajících domů. Požadujeme, aby příjezdová komunikace byla umístěna dále od stávající zástavby

 

Děkujeme za zohlednění nesouhlasu s předloženou dokumentací pro územní rozhodnutí a požadavkem na její přepracování při jejím projednávání v rámci orgánů městské části.

S pozdravem Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D. (Zelené Roztyly, z.s.), zastupitel MČ Praha 11 a RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. (Ochrana Roztyl, z.s.)


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit