29.09.2023 • 09:54 • týden 39

fb.rmc.odmita.resit.kamiony• Jižní město se rok od roku potýká s nárůstem automobilové dopravy, která významný způsobem přispívá ke znečišťování ovzduší a životního prostředí, ve kterém žijeme. Zásadní je pak zejména vliv těžké nákladní dopravy (1 nákladní automobil emisně vydá za 50 osobních aut). V rámci Prahy tak má doprava zásadní vliv na kvalitu ovzduší.

Stávající vedení radnice pokračuje v povolování velkých stavebních záměrů, které jsou dalšími zdroji individuální automobilové dopravy. Připravovaný Metropolitní plán – nový územní plán Prahy na dalších min. 20 let – počítá s výrazným zahuštěním okrajových částí Prahy, vč. Prahy 11 a celkovým navýšením počtu Pražanů o 600 tisíc obyvatel, tj. 50% nárůst oproti stávajícímu stavu.

Od listopadu 2017 platí zákaz průjezdu kamionů komunikací II/101 přes Říčany - všechna tato nákladní tranzitní doprava proto nyní musí jet po Jižní spojce, Spořilovské a Brněnské, tedy po dálnici D1 skrze Jižní Město. Ulice Výstavní a Mírového hnutí jsou dále zatěžovány kamionovou dopravou obsluhující obří překladiště METRANS u Uhříněvsi. Magistrát usiluje o vybudování křižovatky Exit 4 na dálnici D1 mezi Kateřinkami a Újezdem a návazné vybudování Vestecké spojky mezi Vestcem a Milíčovem. Na realizaci těchto staveb čekají majitelé pozemků, kteří v daném území plánují obří komerční zónu o rozloze 300 ha. Již v současné době je dokončována 1. etapa komerční zóny mezi Čestlicemi a Průhonicemi o velikosti devíti Václavských náměstí. Všechny tyto záměry vyvolají obrovské nové dopravní zatížení jak osobními, tak nákladními automobily. Další obavy z hlediska dopravy vzbuzují např. záměry výstavby naddimenzovaného P+R pro Středočechy na Opatově v těsné blízkosti Domu s pečovatelskou službou Šalounova či obří administrativní centrum Nový Opatov.

komercni.zony.pruhonice• Radní ANO / TOP se vymlouvají na dostavbu okruhu...

Na zastupitelstvech voláme po opatřeních omezujících průjezd kamionů Prahou 11. Starosta a radní se do kolečka zaklínají výstavbou silničního okruhu kolem Prahy v trase 511. Do té doby se prý s nákladní dopravou na Praze 11 nedá nic dělat.

Nehodláme čekat do dokončení pražského okruhu (za optimálních podmínek cca rok 2025) a nechat se pomalu trávit zplodinami.

Hodláme aktivně jednat s Magistrátem o omezení průjezdu těžkých nákladních vozidel Prahou 11 (zejména ul. Výstavní a Mírového hnutí). Ve spolupráci s ČHMÚ hodláme rozšířit monitoring látek znečišťujících ovzduší na monitorovací stanici na Opatově. Tato stanice funguje již od r. 2016, nicméně neměří řadu látek nejškodlivějších pro lidské zdraví, vč. látek rakovinotvorných (tzn. jemné poletavé částice a benzo(a)pyren). Tím by došlo zejména ke zvýšení informovanosti státní správy a samosprávy o kvalitě ovzduší na území Jižního Města a získání potřebných informací pro rozhodování o povolování nových stavebních záměrů na území Prahy 11. Podle platných zákonů nelze do nadlimitně znečištěného území umísťovat nové stavební záměry, které by toto znečištění dále prohloubily.

• Neviditelný zabiják

Podle nejnovějších dat je stav ovzduší v ČR velmi špatný. Tři z pěti lidí žijí v oblastech, kde jsou překračovány hygienické limity znečištění ovzduší, 56 % obyvatel ČR je vystaveno nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo(a)pyrenu a díky znečištění ovzduší prachem v Praze každý den předčasně umírá 1,5 člověka - každý z nás je připraven minimálně o 10 měsíců života.

Na Jižní Město tak připadá 37 předčasných úmrtí za rok.

V roce 2014 to bylo 44 úmrtí. Znečištění ovzduší vyvolává i další závažné problémy jako je rakovina plic, kardiovaskulární a respirační onemocnění apod. S příchodem zimy navíc tradičně nastáají inverszní a smogové situace, které vše ještě zhoršují.

Pražská (i celorepubliková) koncepce boje proti znečištěnému ovzduší je bezzubá a nevymahatelná. Lidem již dochází trpělivost - našlo se několik občanů, kteří krajské plány zlepšování ovzduší z uvedených důvodů zažalovali. Program, který měl zlepšit ovzduší v Praze, zrušil v únoru 2018 soud. Program počítal s nereálnými plány, např. s dostavbou Pražského okruhu do r. 2020. Praha hodlala též bojovat se znečištěním ovzduší vysazováním více stromů. Obávám se, že současný trend je bohužel spíše opačný. I nadále jsou povolovány megalomanské projekty a změny územního plánu, které zeleň plošně likvidují.

Plán rozšíření monitorování kvality ovzduší na Praze 11 byl vedením radnice opakovaně odmítnut. Jde o nepochopení závažnosti problému nebo úmysl? Hodlají snad naši radní krýt developerský boom na Jižním Městě? Je trestuhodné, že stávající vedení radnice rezignovalo na aktivní řešení problémů týkajících se zdraví a životního prostředí občanů Prahy 11. Obracejte se proto i Vy na své radní a zastupitele, aby hájili Vaše zdraví a životní prostředí.

• Fakta...

Projednání bodu „Rozšíření monitoringu zdraví škodlivých látek na území Prahy 11“ navrženým HPP11 nebylo stranami ANO, TOP 09, KSČM, ČSSD, ODS a Mlejnského JMND připuštěno na jednání zastupitelstva 18.1.2018.

Projednání bodu „Omezení průjezdu těžké nákladní dopravy Prahou 11“ bylo navrženo HPP11 na jednáních zastupitelstva 7.12. a 18.12. 2017 a 18.1.2018 - pokaždé výše uvedenými partajemi zamítnuto.

Souhrnné informace s aktuálními daty o kvalitě ovzduší, koncentraci oxidů dusíku a prachových částic na Chodově a dalších stanicích v ČR najdete > ZDE

Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11


Související:

• ZMČ 35. dne 18.1.2018: Ing. Kulhánek navrhuje bod "Rozšíření monitoringu zdraví škodlivých látek na území Prahy 11" > VIDEO

• ZMČ 34. dne 18.12.2017: Ing. Kulhánek navrhuje bod "Omezení průjezdu těžké nákladní dopravy Prahou 11" > VIDEO

• Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják (článek s více jak 32 tisíc přečtení!)

 Soud zrušil nereálný program pro zlepšení ovzduší v Praze

 Stanice Monitoringu na Chodově

 P+R na Opatově

 Nový Opatov: Mrakodrap na Litochlebském náměstí

• Psali jsme v JMN 04/2013 > http://www.hpp11.cz/files/jm.noviny/11.2013.JMnoviny.pdf

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit