22.03.2023 • 06:26 • týden 12

fb.vuzr.zastupuje.developery• Jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí dne 21.3.2018 bylo směsicí servility k developerům s naprostým diletantismem většiny členů výboru, nezájmem o názory občanů a arogance moci.

Byly zde projednávány čtyři významné developerské záměry - na každý bylo pouze 45 min. včetně prezentace investorů, dva z nich přitom již schválila Rada MČ. Jednání probíhalo nedůstojně, občané museli čekat na chodbě, až na jejich kauzu přijde řada.

Jedním ze záměrů byl Obytný soubor Výstavní. Megalomanský záměr firmy Central Group, který byl umožněn souhlasem s úpravou územního plánu za starosty Mlejnského v r. 2009. Občané v okolí dávají různými způsoby najevo již deset let nesouhlas s tímto záměrem, což však Jiravova (ANO 2011) a Lepšova (TOP 09) loutková Rada MČ nevzala na vědomí a dala investorovi souhlas se záměrem, přestože ke svému rozhodnutí neměla žádné technické informace. Proč Rada dala souhlas? Jaký má tato stavba veřejný zájem? Nebo hrály v jejím rozhodnutí zcela jiné zájmy?

Navrhl jsem proto, aby Výbor přijal usnesení s výzvou Radě MČ ke zpětvzetí souhlasu se záměrem. Hlasoval pro něj jediný člen výboru Ing. Šmrha (KDÚ-ČSL, HPP11). Ostatní členové výboru - Mareš (TOP 09), Kováč (ANO), Sedeke (ODS), Mlejnský (JMND) a Šorfová (ODS) byli proti.

Potvrdila se tak skutečnost, že všechny politické strany, kromě HPP 11, podporují devastaci Jižního Města jeho dalším a dalším betonováním.

Ladislav Kos, senátor | Hnutí pro Prahu 11


Další z projednávaných záměrů byl projekt Kliniky a ubytovacích zařízení pro zdravotně postižené na Roztylech. Výbor, jehož členem je mimo jiné ex-starosta D. Mlejnský, přijal usnesení řešící pouze kosmetické aspekty projektu (požadavek na zachování maxima stávající zeleně, zpřístupnění parkovacích míst veřejnosti, řešení ochrany před vibracemi, projednání záměru s občany apod.). Z hlediska intenzity či výšky zástavby nepadly žádné požadavky. Existující usnesení Rady a požadavky MČ Praha 11 k předchozímu obdobnému projektu Nové Roztyly ve stejném území (týkající se zejména omezené intenzity zástavby, řešení území jako celku, požadavek na zpracování EIA pro celé území apod.) byly ignorovány. Přechozí závazky investora o snížení kapacity sousedícího projektu Bytový park Roztyly nebyly již vyžadovány.

Usnesení HPP11 o odmítnutí této podoby záměru z výše uvedených důvodů bylo shozeno ze stolu.

Nabízí se otázky, čí zájmy hájí členové Výboru - občanů Prahy 11 či developerů? Znají tito pánové a dámy, kteří rozhodují bez jakékoli odpovědnosti, usnesení zákona o hl. m. Praze?

Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (dále jen "veřejný zájem").

Záměr bude v dohledné době projednáván v Radě městské části. Seznam radních a jejich kontakty najdete > ZDE

Podpisy pod E-petici proti tomuto záměru sbíráme dál > ZDE

Nejsme proti zdravotnickému zařízení, ale proti navrhované intenzitě zástavby, která spolu se sousedícími záměry Bytový park Roztyly a bytovým souborem Na Výhledu představuje bezprecedentní vytěžení dosud nezastavěného území severně od ul. Ryšavého.

Aleš Kulhánek, spolek Zelené Roztyly, Hnutí pro Prahu 11

oddelicka

Související:

Deklarace veřejného zájmu na Praze 11 | Vůle občanů projevená ve volbách 2014

• Obytný soubor Výstavní (Tři věže)

• Rada MČ Praha 11 dala souhlas k výstavbě Obytného souboru Výstavní II (Tři věže)

• Odborníci přicházejí! Mlejnského lidé obsadili komise MČ Praha 11

• Developeři zahájili ofenzívu proti Roztylským

• CRESCON a ALBORG jsou zpět s megalomanským záměrem kliniky na Roztylech

• V Roztylech má vyrůst klinika, řada místních obyvatel je proti

• K jednání Výboru pro územní rozvoj se vyjádřil rovněž obyvatel Roztyl, jehož se plánový projekt kliniky bezprostředně týká:

Hrůza, katastrofa, nekompetentnost.

Vážení spoluobčané, byl jsem svědkem, aktérem divadelního představení na demokracii, bez znalosti demokracie a bez jakéhokoliv ohledu k obvyklým spoluobčanům. Zjištění, že o věcech, které ovlivňují a budou ovlivňovat náš život, rozhodují lidé - členové výboru, kteří se na otevřené scéně přiznají, že dané věci nerozumí, mi připadá alarmující.

V každé normálně fungující společnosti je možné získat objektivní údaje, řešení, která nejsou jednostranná, ale objektivní. Naši zastupitelé v rámci městské části by tento princip měli striktně dodržovat. Obávám se, že když nevědí a ani se nezeptají, tak je jim to buď jedno, nebo v tom horším případě mají úplně jinou motivaci než normální obvyklí občané této městské části.

Z celého jednání vyjímám problematiku hluku. Doprava, která má být řešena tak, aby nerušila je přivedena Hrdličkovou ulicí přesně doprostřed celého areálu kliniky, tedy mezi stávající rodinné domky a navrhovanou výstavbu. Místo toho, aby se naši zastupitelé snažili o zachování klidových zón v rámci sídliště a hledali řešení, jak zachovat klid a akustickou pohodu v této oblasti, požadují, aby parkovací místa byla přístupná široké veřejnosti, tak aby se zhoršily hlukové podmínky místa, kde je v současné době klid. Nechápu. Místo toho, aby byla snaha zachovat a podporovat kvalitní podmínky pro život, je zde preferovaná snaha získat pár parkovacích míst za cenu zničení klidné lokality.

Slovníkem minulého režimu bych to nazval sabotáží, slovníkem současné doby bych to nazval naprostou nekompetentností zvolených zástupců na radnici Prahy 11, nebo alespoň některých.

Jestliže námi zvolení zástupci rozhodují proti zájmům svých voličů, asi není něco správně. Jestliže námi zvolení zástupci nemají ochotu přijmout nabízenou technickou pomoc (asistenci), když už sami tyto technické kompetence nemají, není něco správně.

V této oblasti stavebnictví se pohybuji celý svůj profesní život, jako soudní znalec řeším řadu případů obdobného charakteru, vím, jaké jsou snahy developerů a vím, jaká je realita. Hledám ochotu našich zastupitelů naslouchat, ale nějak se mi to nedaří, jejich nezájem je z mého pohledu alarmující a bude nutné znovu a znovu burcovat tak, abychom měli městkou část pro život a ne pro radost těch, kterým na našich názorech moc nezáleží.

Doufám, že se nám naše zvolená reprezentace vzpamatuje a bude preferovat objektivní zájmy celku nad partikulárními zájmy jednotlivců. Není to o tom nic nestavět, je to o tom stavět s hlavou a všeobecnou shodou, kterou lze získat jen hledáním objektivních technických a architektonických řešení. Ta mají jednu nevýhodu, snižují zisky developerů a to je problém, který zde řešíme, bezohledné obohacování jedněch a úkor druhých.

Aut. Ing. Marek Novotný, Ph.D., znalec | Odborný asistent fakulty architektury ČVUT | A.W.A.L., s.r.o.

• Litochlebské náměstí: developer usiluje o vzkříšení projektu mrakodrapu

Radnice Jiravy dala BD Bachova zelenou!

Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit