22.03.2023 • 08:21 • týden 12

2018.12.18.US.Novy.Opatov• Žhavé téma územní studie vyžaduje nejen diskuzi, ale především dostatek informací.

Pokud dnes 4.1.2019 v 8:00h (tj. tři dny před termínem pro podání připomínek ke studii) zavítáte na weby Jiravova ANO, Lepšovy TOP, Dittrichovy ODS či Mlejnského JMND, nenaleznete tam na téma územní studie Opatov jediné slovo, což jen potvrzuje, že prioritou jejich zájmu NENÍ pracovat pro obyvatele P11, ale horečnatě vyjednávat mocenskou koalici, které společně budou součástí. Jak dokládají média zmíněných subjektů, od volební kampaně v září 2018 dodnes tyto subjekty nevyvinuly žádnou viditelnou, natož užitečnou aktivitu pro obyvatele P11.

A tak akční infoservis probíhá opět v médiích HPP 11. V diskuzi na www.hpp11.cz na téma "Studie Opatov - Na Jelenách dne 18.12.2018 na ZŠ Mikulova" občan K.S. dne 2018-12-24 08:07 napsal:

Tak jsem si ty plány v čase Vánočním prohlédl a nemám slov. Tomu říkám majstrštyk - zrušit jediné parkoviště pro zdejší obyvatele a místo nich vyšvihnout další domy! Kde budou parkovat staří i noví obyvatelé? Kam chodit nakupovat? V okolí je jen Tesco. Škola a školky jsou asi taky nafukovací? Voda, elektřina, odpady- to je také dimenzované pro nekonečno? Mám dojem, že někdo se tady z Jižního Města snaží fakt vyrobit místo k nežití!

• Reaguje Ing. Štyler (dne 2019-01-03 09:08)

Dobrý den, děkuji za Vaši reakci, plně se s ní ztotožňuji. Navíc si myslím, že je třeba čtenářům také umožnit malý výlet do historie pokusů o zástavbu území Opatov - Na Jelenách. Pozemky v daném území byly vydány restituentům či jejich potomkům. Velkou minoritu držel MHMP. Pozemky mezi Chilskou a Starochodovskou ulicí dali vlastníci (až na jednoho) dohromady, přistoupil k nim developer Reflecta a.s. s jednatelem JUDr. J. Sklenkou a společně vytvořili společnost Starochodovská, a.s. Ta pak od MHMP v r. 2010 odkoupila (minoritu) 38 000m² pozemků za podivných okolností a za cenu pouhých 1 930 Kč/m². Připomínám, že to bylo na konci volebního období MUDr. Béma, kdy i pan Mlejnský byl zastupitelem HMP.

Obratem započala jednání o zastavění (či lépe za zabetonování) daného území. Developer Sklenka stále dokola prohlašoval, že stavba menší 120 000m² hrubých podlažních ploch (HPP) není pro něj ekonomicky smysluplná. HPP 11 mu opakovaně připomínalo „velmi výhodný“ nákup od MHMP. Developer si „oběhnul“ osoby, které potřeboval a požádal o úpravu koeficientu využití územního plánu. První stanovisko dávala tehdejší Mlejnského radnice.

Dobře si vzpomínám, jak v roce 2011 na jednání Výboru pro územní rozvoj (pod vedením J. Janečka, tehdy ODS) došlo na velké dohadování, jestli nenavýšit či navýšit, a když ano, tak o kolik. Tehdejší zastupitelé za HPP 11 jakékoliv navýšení odmítali. Při jednání výboru se však našel jistý Ohýbač územního plánu z TOP 09, který nabádal ke kompromisu. A nakonec ho prosadil spolu se svými bývalými stranickými kolegy. Šlo o navýšení o 50% proti platnému územnímu plánu. Nezbývá se než ptát, jaké pohnutky ho k tomu vedly?

Následoval tehdy standardní proces navýšení, samozřejmě v rozporu se stavebním zákonem, jak později potvrdil Nejvyšší správní soud, jenž nakonec na podnět obyvatel z ul. Starochodovská navýšení zrušil. A tím se dostáváme skoro do dnešní doby. Během krátkého období mého starostování (11/2014 - 11/2016), jsme začali a posléze i připravili návrh zadání regulačního plánu pro území Opatov - Na Jelenách (kde jsou stejní vlastníci). Cílem bylo zjistit možnou maximální zastavitelnost s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám technické a veřejné infrastruktury a zatížení území škodlivinami. Regulační plán, v případě schválení, měl být pro developera závazný.

Návrh zadání, v r. 2016 schválen zastupitelstvem Prahy 11, zastupitelstvo HMP odmítlo. Zajímavostí je, že zastupitel Ing. Prokop (ANO) na P11 hlasoval PRO, ale jako zastupitel HMP hlasoval PROTI. Aby MHMP ukázal “vlídnou tvář“, připravil Studii zastavitelnosti, kterou nyní projednáváme, a která v případě schválení nebude pro developera závazná.

Za HPP 11 připravujeme připomínky ke Studii, protože podle našeho názoru obsahuje mnoho chyb a nepřesností. Především vytěžuje dané území nejen na maximum, ale podle našeho názoru za hranici již nyní zatíženého území, případně znehodnocuje přírodně cenné území Na Jelenách.

Jiří Štyler, zastupitel za Hnutí pro Prahu 11

Související:

Magistrát: ANO podpořilo nepřijetí regulačního plánu Opatov - Na Jelenách

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit