31.01.2023 • 13:38 • týden 05

zabetonovani.roztyl• Připojte se k připomínkám Hnutí pro Prahu 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly, která bude veřejně projednávána 9.10. od 18 hod v KC Zahrada a 10.10. od 9 hod na zastupitelstvu Prahy 11 v KC Zahrada.

E-petice na podporu připomínek HPP 11 k územní studii okolí stanice metra Roztyly > ZDE

Plné znění připomínek Hnutí pro Prahu 11 (v editovatelné podobě) je ke stažení > ZDE

Můžete si také stáhnout text petice s podpisovým archem a sbírat podpisy i fyzicky. Petici lze např. vyvěsit na nástěnku u vás ve vchodech. Vyplněné archy vhoďte do schránky na adrese Zuzana Malá, Hrdličkova 2 do 13.10.

Připomínky ke studii může zaslat každý (vč. SVJ a BD) do 15.10. na Oddělení územního rozvoje Magistrátu (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1), a to písemně nebo přes datovku (48ia97h) či do podatelny. V případě jednotlivce je kromě jména a adresy nutné uvést datum narození. Kopii připomínek zašlete prosím na MČ Praha 11 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a na náš e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

To “nejlepší” z návrhů územní studie: až 2600 nových obyvatel • až 6000 nových pracovníků • až 6260 parkovacích stání + až 840 stání v 7patrovém garážovém domě P+R • až 1 milion m2 hrubých podlažních ploch (HPP) v navrhovaných nových budovách • zdvojnásobení dopravy na ul. Ryšavého • dramatické zhoršení hlukové zátěže, kvality ovzduší a nárůstu teplot v území • navržena pouze jedna MŠ, žádná ZŠ, žádné sociální a zdravotnické zařízení • výstavba (vč. výškových budov) až na samý okraj Krčského lesa a restaurace Koliba • další přemístění autobusové zastávky (směr Spořilov) od metra do křoví při ul. Ryšavého

Návrh územní studie představuje hazard se zdravím stávajících i potenciálně nových obyvatel. Zatímco majitelům pozemků (zejména Passerinvestu) v řešeném území přináší díky navrhovaným změnám územního plánu obrovský potenciální zisk, stávajícím obyvatelům přináší prakticky pouze další dopravní zátěž a zátěž životního prostředí.

Nenechte si zlikvidovat zdraví a snížit cenu Vašich nemovitostí, tato studie je podkladem pro změny územního plánu, která bude mít významný vliv kvalitu bydlení v našem sídlišti!

UPOZORNĚNÍ:

23.10. od 16 hod přímo na lokalitě - Veřejné setkání s investorem (CRESCON) k projektu předimenzované Kliniky a domů pro ubytovací zařízení pro zdravotně postižené při ul. Ryšavého a Hrdličkova. Petice proti záměru > ZDE

Můžete podpořit naše další E-petice proti předimenzované výstavbě plánované na Roztylech a za přesunutí autobusové zastávky zpět na metro Roztyly > ZDE


• VIDEO z jednání Výboru pro územní rozvoj v KC Zahrada dne 26.9.2019

2019.09.26. • VÚR neschválil pořízení videozáznamu prezentace ÚS Roztyly > FACEBOOK

2019.09.26. • Zastupitelé HPP 11 přišli na jednání VÚR do KC Zahrada a promluvili > FACEBOOK

2019.09.26. • VÚR: Výstup RNDr. Malé (HPP 11) na téma ÚS Roztyly > FACEBOOK

Infoservis HPP 11


Související:

Tvrdá ofenzíva na Roztylech - megalomanské plány Mlejnského architektů jsou zpět


Aktualizace 6.11.2019: Magistrát reagoval na petici HPP 11 ve věci ÚS Roztyly

"K podané petici Vám sdělujeme, že územní studie je nyní ve fázi vyhodnocování připomínek dalších orgánů a veřejnosti. Vaše připomínky pořizovatel tj. UZR MHMP, zaeviduje a řádně vypořádá. Po vyhodnocení veškerých připomínek zváží další postup, jehož součástí mohou být dílčí,ale i velmi výrazné zásahy do navrhovaného řešení. (...)

Vážíme si Vašeho zájmu a ujišťujeme Vás i všechny Vaše spoluobčany, že v rámci projednávání dalších stupňů projektové dokumentace budou mít možnost uplatnit všechny vaše připomínky a podněty. Chceme Vás touto cestou požádat, abyste s naší odpovědí seznámil i spoluobčany podepsané na petičních arších."

Tímto činíme > ODPOVĚĎ MAGISTRÁTU

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit