31.01.2023 • 13:41 • týden 05

• Občané, čtenáři, voliči,

dne 4.10.2019 došlo na Praze 11 k předání Rakosníčkova hřiště v ul. Chalupkova, před kterým se okázale natřásli zástupci radnice starosta Dohnal (Pir) a radní Lepš (TOP-STAN). Pozoruhodné na celé věci je, že na získání hřiště nemají žádnou  zásluhu. Když 01/2019 soutěž probíhala formou hlasování, tahaly se nevítězné pol. strany (vzešlé z voleb 2018) o moc nad Prahou 11 a Rákosníček zcela ušel jejich pozornosti. Tehdy na scénu vstupuje Mgr. Ivana Hovorková z HPP 11 a zahajuje náruživou hlasovací kampaň. Ale vezměme to od začátku...


2019.10.04.JD.JL.oteviraji.Rakosnicka• Rákosníček na jedenáctce, aneb jak to bylo ve skutečnosti

Společnost Lidl Česká republika v.o.s. představila projekt Rákosníčkova hřiště již v roce 2012, kdy tato hřiště postavila v prvních jedenácti městech ČR. O rok později, tedy od roku 2013, rozhodovalo o umístění těchto hřišť hlasování veřejnosti. Celý „problém“ vlastně začal již v době, kdy se v roce 2016 obyvatelům Jižního Města II (v čele s paní Ivanou Hovorkovou) prostřednictvím hlasování pro prodejnu Lidl v ulici Vojtíškova podařilo tuto soutěž o Rákosníčkovo hřiště vyhrát, a získat tak pro městskou část Praha 11 „dar“ v podobě velmi oblíbeného dětského hřiště v hodnotě 1,5 mil. korun.

Po vyhlášení výsledků soutěže (03/2016) se zdála situace poměrně jednoduchá. Tehdejší radní PhDr. Šárka Zdeňková přislíbila vybudování Rákosníčkova hřiště na chodovském sídlišti, vytipovanou lokalitou byl travnatý pozemek sousedící s asfaltovou plochou v Klírově ulici. Po návštěvě vytipované lokality zástupci společnosti Lidl ale vyplynulo, že vhodnější by bylo vybudovat hřiště přímo na části asfaltové plochy, a následně začala probíhat další jednání se společností Lidl a ohledně převodu pozemku na magistrátu. Otevření nového Rákosníčkova hřiště bylo plánováno na 3. září 2016.

Poté, co však byla paní Zdeňková z funkce radní odvolána, se najednou objevily zprávy o tom, že hřiště nemůže být na plánovaném místě postaveno z důvodu nemožnosti příjezdu těžké stavební techniky. Městská část přislíbila vyhledání jiné vhodnější lokality. Avšak o pár měsíců později se díky náhodě obyvatelé Jižního Města II dozvěděli, že v blízkosti prodejny Lidl ve Vojtíškově ulici (údajně) neexistuje žádný vhodný pozemek, a že hřiště má být proto postaveno ve vnitrobloku ulic Vejvanovského a Michnova, tedy kousek od prodejny Opatovská na území Jižního Města I. Proti tomuto rozhodnutí se však hlasující obyvatelé písemně ohradili a sepsali petici, která požadovala, aby hřiště bylo vybudováno na území Jižního Města II.

fb.rakosnicek.opatovska.2V lednu 2017 (pouhý měsíc po odevzdání petice s nasbíranými podpisy na podatelně MČ) přišel náhle email s informací o tom, že i další navrhované a vytipované lokality jsou pro Rákosníčkovo hřiště na JM II nevhodné, a tudíž jedinou možností je vybudování hřiště na původně uvažovaném místě, tedy v Klírově ulici. Dalších půl roku však bylo ticho, až 06/2017 na jednání zastupitelstva zazněla definitivní informace o tom, že nové Rákosníčkovo hřiště bude vybudováno vedle stávajícího dětského hřiště Klírova. Nakonec se přeci jen opravdu zadařilo a hřiště bylo 09/2017 skutečně otevřeno. Tehdy však nikdo netušil, že prodejna Lidl v ulici Opatovská byla na žádost městské části, respektive tehdejšího pana radního Lukeše (a nemyslím, že o tom ostatní členové rady a třeba i tehdejší pan starosta Jirava nevěděli), ze soutěže trvale vyloučena, respektive do ní vůbec nebyla zařazena, a to již v dalším kole soutěže v únoru 2017.

Tuto informaci se paní Hovorková dozvěděla až v lednu 2018 a to přímo od zástupců společnosti Lidl. Proto následně kontaktovala pana Lukeše s panem Jiravou s žádostí o znovuzařazení prodejny Lidl v ulici Opatovská do soutěže. Radní Lukeš však tuto žádost zamítl s odůvodněním, že v okolí této prodejny je již 5-6 dětských hřišť, a že chybí vhodné pozemky ve správě MČ a nechce tak vzbuzovat v případě výhry nereálná očekávání. Což však vzhledem k tomu, že Rákosníčkovo hřiště lze vybudovat i místo stávajícího hřiště, tedy že MČ může ušetřit nemalé finanční prostředky za revitalizaci nějakého ze stávajících hřišť, považuji za pouhou výmluvu a lenost (nebo neschopnost).

fb.rakosnicek.vyhrali.jsmeI proto se paní Hovorková na pana Lukeše obrátila 01/2019 znovu s žádostí o znovuzařazení prodejny Lidl Opatovská do soutěže. Bohužel, od radního Lukeše se jí nedostalo žádné odpovědi. Z toho důvodu se rozhodla navrhnout zařazení bodu projednání znovuzařazení prodejny Lidl Opatovská do soutěže. Bod byl na program ZMČ zařazen jen díky předjednané podpoře pirátů - dalších 11 zastupitelů z řad TOP 09, ANO, ODS či JMND nehlasovalo vůbec. Můžeme se jen domnívat proč. Já tomu říkám „nemít vlastní názor“. Když však pak došlo na lámání chleba a hlasování o schválení, to už si téměř nikdo nedovolil hlasovat proti, však je to vlastně jedinečná příležitost, jak by MČ ušetřila nemalé finanční prostředky a navíc by to znamenalo hlasovat „proti dětem“. Možná doufali, že to hřiště stejně nevyhrajeme. Jenže nepočítali s takovým pozitivním ohlasem mezi lidmi, kdy se díky opravdu velkému počtu hlasujících prodejna Lidl Opatovská umístila s celkovým počtem 10 574 hlasů na prvním místě.

Rakosnickovo.hriste.hlasovani.2019Jenže pak nastal opět „problém“ s umístěním. Vzhledem k tomu, že revitalizace všech 5 dětských hřišť byla již v té době zadána, původní záměr (vybudování Rákosníčkova hřiště na místě nějakého ze stávajících hřišť určených k revitalizaci) tak musel být přehodnocen. Proto paní Hovorková po předchozím „průzkumu“ mezi rodiči předložila odboru pro životní prostředí hned několik vytipovaných míst, kde dětské hřiště „chybí“, nebo kde by si ho lidé přáli, tedy např. Kulatý Chodovec, Milíčovský háj nebo Cetrální park. Požadavků společnosti Lidl na pozemek je ale opravdu hodně - velikost, stromy, sítě, přístupová cesta. Jediná plocha, kde by tedy nové Rákosníčkovo hřiště mohlo být vybudováno, byla při ulici K Milíčovu, ale tam by to hřiště bylo opravdu k ničemu, přinejmenším místním, a přílákat tam davy z celého okolí místní logicky nechtěli (žijí zde převážně starší lidé - senioři a 70m od tohoto místa, naproti Zookoutku Milíčov, je oblíbené kamínkové hřiště a v blízkém okolí jsou ještě další dvě hřiště). Proto místní obyvatelé sepsali petici a s nasbíranými podpisy ji zaslali společnosti Lidl, která následně odmítla stavět proti přání místních a vyzvala MČ, aby situaci vyřešila. Dlouhou dobu se hledalo vhodnější umístění pro Rákosníčkovo hřiště, ale stále se nedařilo vhodné místo najít.

Jako poslední naděje se tak zdál být pravidelný podzimní bezpečnostní audit dětských hřišť, který zjistil, že dva herní prvky (leč bohužel mezi dětmi nejoblíbenější domečky se skluzavkami) na dětském hřišti při ulici Chalupkova mají prohnilé konstrukce, a jsou tak pro užívání nebezpečné. Tehdy najednou přišlo to vyhrané, ačkoli městskou částí nechtěné, Rákosníčkovo hřiště vhod. A tak vyrostlo další, v pořadí již druhé Rákosníčkovo hřiště na území MČ Prahy 11, na jehož otevření se slavnostně předváděl pan místostarosta Lepš (TOP-STAN) s panem starostou Dohnalem (Pir), aniž by se byť jen slůvkem zmínili o paní Hovorkové, díky jejíž neodbytnosti jsme vůbec měli možnost o toto hřiště soutěžit. Ten pan Lepš, který nejen, že nepodpořil zařazení bodu projednání o znovuzařazení prodejny Lidl Opatovská do soutěže o toto oblíbené hřiště, dokonce pokrytecky raději vůbec nehlasoval. Ten pan Lepš, na jehož FB stránkách byla nulová propagace a informovanost o probíhající soutěži. Ta samá nulová propagace a informovanost o probíhající soutěži platí i pro veškeré komunikační kanály městské části Prahy 11 v čele s panem starostou Dohnalem.

Nezbývá, než jen jako jedna z mnoha hlasujících říct - NEMÁTE ZAČ! Rádi jsme to hřiště pro naše děti vyhráli, a vám tak zároveň ušetřili nemalé finanční prostředky. Tak snad tentokrát za tyto ušetřené finanční prostředky uděláte taky na oplátku něco vy pro nás, přesněji řečeno pro naše starší děti.

Martina Schikorová, občanka P11

Nyní si znovu položme otázku: proč by se měli před hřišťátkem fotit Dohnal s Lepšem?


• Z historie

18.Rákosníčkovo hřiště > https://youtu.be/enR3rC3EQ2U


63.Mgr. Hovorková (HPP 11): Rákosníčkovo hřiště u Lidlu Opatovská znovu ve hře? > https://youtu.be/FYrWBzMPPqI


78.Pozemek pro Rákosníčkovo hřiště. Místním vadí > https://youtu.be/ql4DdaYnJIs


37.Dotazy, podněty, připomínky, závěr. | M. Farmačka (HPP 11) interpelepuje radní ve věci hlasování pro Rákosníčkovo hřiště na P11oddelicka.1210

Související:

Praha 11 vyhrála Rákosníčkovo hřiště (03/2019)


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit