06.12.2022 • 01:35 • týden 49

2014.11.10.ZMC01.Deklarace VZ• Jak lépe začít rok, nežli připomenutím si, co je veřejným zájmem na Praze 11? Ano, veřejný zájem (VZ) má svou deklaraci (viz. VIDEO) a čas od času je vhodné konfrontovat je s počínáním radnice - a porovnávat by měl zejména volič.

Jelikož prodeveloperské chování RMČ ANO / TOP a ignorace názoru obyvatel začaly být po odvolání HPP 11 z radnice do očí bijící, HPP 11 po volbách 2018 interpelovalo přesluhující radní ANO / TOP, zda se stále ztotožňují se zněním VZ > FACEBOOK

Kupodivu radní se domnívají, že ano > ODPOVĚĎ RADNICE

Ovšem na dotazy, zda je podpora hazardu na P11, zvyšování daní, zřízení trafik pro kamarády z politických kandidátek, privatizace školních hřišť, likvidace a betonování zelených Roztyl, zahušťování JM novou výstavbou na zcela nevhodných místech (a proti názoru místních lidí), neefektivní nakládání s dotacemi, zadlužování P11 nebo rušení pohotovosti taktéž veřejným zájmem, odpovědí se nám překvapivě nedostává. Když se zeptáme znovu a zvýšíme hlas, vypnou nám mikrofon a napomenou nás, abychom se “chovali slušně”.

Musíme se ptát: co a kolika lidem (!) přinese cca miliarda investovaná do opravy staré ubytovny Sandra? Co občanům z JM přinese zastavění Opatova / Roztyl kancelářemi a drahými bytovými jednotkami? Proč se radnice snaží na JM přivést další desetitisíce lidí, aby se zhoršily služby i doprava? Proč se odborně (!) a včas k megalomanským stavebním studiím, které změní život na P11, vyjadřuje téměř výhradně pouze HPP 11? Je veřejným zájmem to, že radnice nebrání svého občana před nájezdem developerů?

Připomínáme, jak se pirátský starosta Dohnal před svým zvolením dušoval, že bude VZ ctít, srovnejte si realitu s jeho slibem: 04. ZMČ P11 | 19.2.2019 | Obsazení komisí / výborů. Budete ctít deklaraci veřejného zájmu, starosto Dohnale? > FACEBOOK

A toto se dělo na projednání ÚS Roztyly:

2019.10.09. • Veřejné projednání ÚS Roztyly v KC Zahrada | Senátor Ladislav Kos (HPP 11) se přítomných zeptal: "Kdo si přeje, aby se tato studie hodila do koše"> FACEBOOK

Ing. Aleš Kulhánek (HPP 11) k ÚS Roztyly > FACEBOOK

PhDr. Šárka Zdeňková (HPP 11) o historii boje o Roztyly, ukázala na developery, připomněla sponzoring hnutí ANO firmou Passerinvest > FACEBOOK

Občané mají svůj názor > FACEBOOK

Ing. Štyler (HPP 11) promluvil o pořízení regulačního plánu a kdo byl proti > FACEBOOK

Voliči, zamyslete se nad prací vámi voleného politika. Žádejte zdůvodnění jeho politického jednání a odpovědnost z něj vyplývající. Koná ve veřejném zájmu? Už víte, co je na VZ na P11! Nenechte se klamat úsměvem politika, jeho pukrlaty a sliby - jeho "slušnost" dokládá výsledek jeho práce, jeho hlasování na zastupitelstvu.

• Související > Deklarace VZ na P11: DOKUMENT | VIDEO na YT

Infoservis HPP 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit