06.12.2022 • 01:15 • týden 49

fb.kovid.stavi.se• Žijeme-li ve městě se znečištěným ovzduším, máme vyšší (až o 84%) pravděpodobnost úmrtí na COVID-19 než zbytek populace. Ve své studii to tvrdí Evropská aliance pro veřejné zdraví, která vychází i z dat epidemie SARS (též koronavir) z roku 2003.

Vysoké koncentrace prachových částic v ovzduší nejen přenášejí virus na svém povrchu, zvyšují i náchylnost k nemocem (např. cukrovce, vysokému tlaku, chronickým respiračním chorobám), které prohlubují letální projevy viru. Stejným způsobem se mohou šířit i jiné viry způsobující chřipku, infekce dýchacích cest či spalničky. Třetina všech mozkových mrtvic, rakovin plic a srdečních chorob v rámci EU připadá právě na znečištění. Samotné znečištění prachem způsobuje dle dat SZÚ každoročně až 800 předčasných úmrtí v Praze! Tato tragická čísla varují. Vyzývám proto odpovědné politiky, aby konečně dali přednost ochraně zdraví lidí před tzv. „ekonomickým rozvojem“ v podobě nové výstavby. Zahušťování sídlišť vede ke zvýšené dopravě (se všemi negativními vlivy), zhoršení přirozeného provětrávání území, úbytku zeleně i k nárůstu hustoty obyvatel, které podporují šíření nemocí. Zpráva aliance varuje, že virové pandemie se budou opakovat.

Zatímco činnost radnice ustrnula v koronavirové paralýze, developery nouzový stav nezajímá, jdou si za svým a žádosti o povolování staveb, vč. kácení stromů a keřů pro uvolnění pozemků výstavbě běží dál. Např. kvůli výstavbě kontroverzní "Kliniky a ubytovacího zařízení" firem Crescon a Alborg-Development při ul. Ryšavého na Roztylech má padnout 51 stromů a 24 skupin souvislých keřových porostů. Lokalita je jedním z posledních míst k rekreaci v části sídliště Horní Roztyly, navíc s prokázaným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů. Změny územního plánu u metra Roztyly připravované spol. Passerinvest povedou ke změně téměř 5,5 ha nezastavitelného zeleného území (určeného pro sport a rekreaci) na stavební parcely. Další rozsáhlé kácení je plánováno na Hájích, při ul. Výstavní v souvislosti s projektem Central Group. A nelze zapomenout na kácení a připravovanou výstavbu na Litochlebském náměstí a stavební projekt Nový Opatov podél ul. Chilské developera FINEP. Právě stromy a keře významným způsobem přispívají ke snižování prachových částic v ovzduší a měly být v maximální míře ponechány a dosazovány podél rušných komunikací. Mimochodem připravovaný nový územní plán Prahy (Metropolitní plán) funkční potřebné plochy „izolační zeleně“ podél hlavních komunikací zcela vypouští!

Současná krize v podobě pandemie koronaviru COVID-19 potvrzuje, že zdraví obyvatel a funkčnost městské části ve prospěch jejích obyvatel musí být prvním zájmem nás všech, včetně samosprávy. Doufáme, že veškeré plánované stavební projekty a desítky připravovaných změn územního plánu na území MČ Praha 11, si vezmou poučení z této bezprecedentní situace a budou zamítnuty či výrazně přepracovány do podoby příznivější vůči životnímu prostředí a veřejnému zdraví.

Aleš Kulhánek a Jiří Štyler (HPP 11)


Související:

Šíření koronaviru může souviset se znečištěným ovzduším, ukazuje výzkum

Znečištění ovzduší zhoršuje šance nemocných, Češi se ale plánům EU brání

Coronavirus threat greater for polluted cities

Znečištění ovzduší, neviditelný zabiják


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit