06.12.2022 • 02:25 • týden 49

BD.Zdimericka.1• Záměr výstavby bytového domu na rohu ulic Zdiměřická a Radimovická 1657/3 | MAPA

O tento projekt, vklíněný do stávající zástavby, jsme se zajímali už loni, kdy i proběhlo neformální setkání HPP 11 s nespokojenými zástupci výstavbou bezprostředně dotčených SVJ. Po roce řízení pokračuje požadavkem na odstraněním objektu trafostanice > WEB MČ P11

Dle studie z 12/2019 je záměrem investora výstavba bytového domu na místě původní trafostanice se sběrnou surovin v ulici Zdiměřická. Jedná se o pozemky parc. č. 2860 a 2862 v k.ú. Chodov. Navržena je stavba o 1 podzemním a 4 nadzemních podlaží (v 1. PP parkování, v 1. - 4. NP celkem 11 bytových jednotek). Stavba má být dopravně napojena z Radimovické ulice, uvažováno je celkem 11 parkovacích stání v garáži. Projekt BD na webu MČ > ZDE

Pokud by stávající domy neměly okna ve štítových stěnách, nebyl by navržený objekt takovým problémem. Odstup od jednoho panelového domu je necelých 12 m o od druhého dokonce jen 9 m! Změřte si tuto vzdálenost ve svém bytě. Sídliště bylo stavěno s rozmyslem, architekti nenechali obyvatele domů záměrně hledět do zdi (nebo do kuchyně či ložnice jiných), což nyní vážně hrozí.

Názor HPP 11 je konstantní a v souladu s volebními sliby: volné plochy jsou nezpochybnitelnou devizou Prahy 11 pro kvalitní život na Jižním Městě, měly by vznikat, ne mizet. V případě vysloužilých trafostanic není pro stávající obyvatele příznivé přestavovat je na bytové domy, na místě může vzniknout parčík - všechny pol. strany jej měly ve volebních programech, nebo provozovna služeb, kterou by využili místní. HPP 11 respektuje názor rezidentů, jimž stavba znehodnotí bydlení, a k projektu má názor nesouhlasný.

Znáte-li někoho z lokality, prosíme, předejte mu tyto informace.

Infoservis HPP 11


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit