22.03.2023 • 07:16 • týden 12

2022.03.17. II. pokr  ZMČ 26 • Senior Taxi radního Jiravy (ANO) vozí za cenu 106,- / km | FBYT

Roky trvalo radnímu Jiravovi (ANO), než na nátlak HPP 11 realizoval svozy seniorů skrz Senior Taxi. Služba funguje, ale ne zcela bezchybně.


2022.03.17. II. pokr. ZMČ 26 • Starosta Dohnal (PIR) opět slučoval rozdílné body ZMČ, senátor Kos (HPP 11) podal námitku, Lepš (TOP-STAN) mu za 26s vypnul 6x mikrofon | FB |YT

Častá epizoda z jednání ZMČ na Praze 11, slučování bodů se stalo pracovním nástrojem koalice. "Není chuť se bavit" je prezentováno jako "není čas se bavit", koaliční zastupitelé + SPD / JMND na tuto rétoriku naskakují, k tématu většinou nic nemají, stranický befel je rychle schválit co je třeba a jít domů. Též běžné je ukončování diskuze všem, zpravidla Piráty a TOP-STANem. Jedni sebe považují za transparentní, druzí za démokraty. Konání obou je toho opakem.Zastupitelé HPP 11 se na ZMČ svědomitě připravují a slučováním bodů přicházejí o možnost vystoupit, neboť sloučením bodů je sloučena (pokrácena) také diskuze.


2022.03.17. II. pokr. ZMČ 26 • JMND se pokusilo "zahejtit" HPP 11 ohledně dotací, Lepš (TOP-STAN) je nepřerušil, pak vypínal mikrofon HPP 11 | FB | YT

Někteří jsou nepoučitelní a lačnící po levné senzaci. Mlejnského JMND, servilní pol. subjekt slabého volebního výsledku, spolu s SPD hlasující s pirátskou radnicí starosty Dohnala, opět porušil téma diskuze s stočil ji proti HPP 11. Že pan Souček jedná impulzivně, je známo, ale jeho nazlobenost, po proškolení senátorem Kosem z historie Jihoměstského Palerma, byla až dětinská - dal hlasovat o ukončení diskuze, kterou sám znehodnotil, předsedající Lepš mu dokonce přizvukoval a dění komentoval, což je další ze soustavných porušení jednacího řádu tímto VŠ pedagogem, amerikanistou z TOP-STAN, jenž se obdivuje developerům a k likvidaci životního prostředí na Praze 11 (za výplatu 82 tisíc / měs.) mlčí.

08:36 - Aby trapnosti z JMND nebylo dost, vystoupil Součkův kolega Korbel a sdělil, že HPP 11 nedostalo dotace pro nekvalitu projektů. Tento moment si nenechte ujít, neboť dokládá, jak chabými a vyfantazírovanými argumenty se koaliční zastupitelé snaží HPP 11 pošpinit před veřejností, která se v JM politice neorientuje a nemá historickou paměť. 


2022.03.17. II. pokr. ZMČ 26 • Šorfová (ANO) smutní. Koaliční PIR / ANO / TOP-STAN / ODS + JMND / SPD si přitakávali nad schodkovým rozpočtem, pak přišel senátor Kos (HPP 11) a nazval veci pravými jmény.| FB YT

Popis je vševysvětlující. Když pomineme fakt, že paní Šorfová vystoupila zcela mimo téma projednávaného bodu, je zarážející, že akcentovala "pohodovou diskuzi" nad schodkovým rozpočtem, který od listopadu (!) nebyli schopni koaličně projednat a ani k němu neuspořádali seminář, kde dotazy mohly zaznít bez hrozby ukončení diskuze, jak se na ZMČ pravidelně děje. Dopídit se schválení rozpočtu trvalo radnici starosty Dohnala (PIR) tři zastupitelstva s náklady odpovídající daru, který P11 poslala válčící Ukrajině!

Šorfová z ANO (dříve ODS) patří mezi tzv. politické trafikanty, držící (neexistující) koalici pohromadě. Je horentně placenou uvolněnou předsedkyní Výboru pro územní rozvoj, který schvaluje záměry výstavby jako na "běžícím páse", ideálně bez pozornosti veřejnosti. HPP 11 se od voleb 2018 ptá: proč Šorfová není ochotna pracovat za "neuvolněnou" odměnu, jako ostatní předsedové? Pracovala by hůř, méně či vůbec?

Proč máme v politice lidi se zlatými rouny, zvyšující nám daně, neřešící skutečné problémy Prahy 11 a neblaze se podepisující na našem životním prostředí? Většina zastupitelů o tom rozhodla, prý voliči to tak chtěli. Až půjdete volit, vzpomeňte si na tuto událost.

2021.10.01. ZMČ 22 • Zrušení politických trafik na Praze | 6. díl | Šorfová, Holan, Kocourek
https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/5049372438438873/

2020.04.28. • Předsedkyně Šorfová (ANO) svolala neveřejné jednání Výboru pro územní rozvoj (UP)
https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/170963194160935/

Celé: https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/552694048778720/

Další zážitky ze ZMČ Praha 11 zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLccddnHZPRuOODXatkR3lCz3WGsO1Lqjj


2022.03.17. II. pokr. ZMČ 26 • Informace o Sandře všem | 1. dílFB | YT

Zastupitel Vrkoč (HPP 11) po letech neinformací i dezinformací učinil krok správným směrem: požádal ZMČ o pravidelný report o průběhu rekonstrukce ubytovny Sandra. Bod byl přijat. Konec volebního období, válka na Ukrajině, potřeba Sandry pro občany P11 nebo i pro válečné uprchlíky, nedostatek peněz a neschopnost řešit problémy P11 donutily koaliční PIR / ANO / TOP-STAN / ODS zabývat se Sandrou i na úrovni ZMČ.

HPP 11 roky žádá informace, které nedostává. Tajemstvím jsou obestřeny náklady, stav, termín dokončení i celková suma. Radnice starosty Dohnala (PIR) si opravu dělá “po svém", se zastupiteli HPP 11 se nikdo o ničem konkrétním nebaví. Nyní by měli mít informace pravidelně všichni zastupitelé. Stane se tak? Sledujte klip...

00:42 - Senátor Kos (HPP 11) bilancuje atmosféru Sandry, je nedokončená, má sloužit lidem, kteří na ni čekají.

05:15 - Ing. Štyler (HPP 11) klade dotazy na překážky na kolaudaci Sandry.

05:36 - Bc. Vrkoč (HPP 11) zmiňuje rozdíly mezi svým požadavkem a představou starosty Dohnala - řešíme uprchlíky, přičemž stavba je neobyvatelná. Chybí revize, podlahy, kuchyňské linky. Načítá své usnesení zavazující RMČ informovat i o vzniklých ztrátách MČ.

09:01 - Starosta Dohnal (PIR): Řešíme obyvatelnost budovy a zapůjčení HLMP k ubytování Ukrajinců. Z 90% je interiér hotov, nemáme jen podlahy, revize, kuchyně - ty nejsou ke kolaudaci nutné. Do Sandry nadále zatéká, nemá plášť.

11:25 - Senátor Kos (HPP 11): Toto do tématu pana Vrkoče nepatří. Mgr. Hovorková (HPP 11) se přidává. Zabředáváme jinam. Ing. Štyler (HPP 11) se připomíná s dotazem. Situace je zajímavá - HPP 11 je za "uhýbání od tématu" pravidelně nekompromisně "vypínáno", ovšem pan starosta v bodu informace o rekonstrukci Sandry může řešit i nesouvisející témata, konkrétně ubytování uprchlíků z UA, protože o “náplni” tématu rozhoduje předsedající.


2022.03.17. II. pokr. ZMČ 26 • Informace o Sandře všem | 2. dílFB | YT

Ing. L. Kos ml. (PaZ) poklepal hřebíček na hlavičku a citoval odvolaného radního pro majetek Ondřeje Prokopa (ANO), který tři roky "spravoval Sandru" a pak ji "hodil na hlavu" Pirátům, kteří jsou za to "okopáváni" a mlčí k tomu. Proč se starosty Dohnala nikdo nezastane? Doplňuje ho senátor Kos (HPP 11): Protože koalice je cennější, nežli vzbudit si respekt. Reaguje pan Bříza (ANO): Odvolali jste Ondru, tak si to teď Piráti musíte odskákat.

03:12 - proruský troll Vašíček plní své koaliční poslání a nesmyslem útočí na HPP 11, reaguje Mgr. Hovorková (HPP 11), senátor Kos (HPP 11), Ing. Štyler (HPP 11).

04:14 - Ing. Sedeke (ODS) souhlasí s pravidelným informováním zastupitelů skrz TDI, rozebírá ubytování uprchlíků na P11. Tyto náklady a náklady na zprovoznění Sandry shledává podobné.

06:47 - Senátor Kos (HPP 11) o možnostech ubytování uprchlíků na P11, např. v TOP HOTELU Praha, kde jednáme. Nevíme, kdo s kým jednal.

10:22 - Bc. Vrkoč (HPP 11) je nespokojen s "mícháním uprchlíků" do jeho bodu týkajícího se informací o rekonstrukci Sandry. Bytovky nejsou vybaveny, chybí revize, jak to bude se zárukama? Ing. Štyler (HPP 11) vyčítá místa ubytování na P11 a starostovi diletantství. Mgr. Hovorková (HPP 11) na Vašíčka: Senátor navrhl fond pomoci UA, vy jste nenavrhl nic.


2022.03.17. II. pokr. ZMČ 26 • Informace o Sandře všem | 3. dílFB | YT

Mgr. Hovorková (HPP 11): Proč nás neinfomujete, stejně se to veřejnost dozví? Rekonstrukce za 650 mil.? Blížíme se miliardě i bez parkovacícuho domu. Kvůli zatékání a konzervaci objektu jsme ztratili mnohé miliony. Informujte všechny nejen o Sandře.

03:30 - Senátor Kos (HPP 11) se připomíná s dotazem, zda někdo jednal s ředitelem Dohnalem TOP HOTELU, reaguje radní Jirava (ANO): nabídl nám 3 pokoje a zbytek nahlásil do registru k ubytování za 1000,- / noc, popovídáme si o tom v adekvátním bodu. Paradox je, že koalice bod dříve nepřijala.

06:25 - Senátor Kos (HPP 11) potřetí nepromluví. M. Farmačka (HPP 11) o nepřipravenosti odpovědných a smějících se koaličních zastupitelích.

10:26 - Piráti by rádi ukončili diskuzi, sami k Sandře neřekli slovo, ani názory svého starosty Dohnala neobhajují.

11:10 - Mgr. Hovorková (HPP 11) navrhuje výměnu předsedajícího Lepše (TOP-STAN) za místostarostu Sedeke (ODS).

11:32 - Navrhovatel bodu Bc. Vrkoč (HPP 11) nedostal možnost promluvit potřetí, přitom může jako předkladatel vystupovat dle úvahy. Vrkoč vyjadřuje nesouhlas se směšováním svého tématu Sandry s uprchlíky pana starosty.

13:13 - Senátor Kos (HPP 11) navrhuje zařadit bod "Uprchlická krize", v němž starosta Dohnal (PIR) bude moci předložit své usnesení. Bod nebyl přijat, tedy není jasné, v rámci jakého prostoru starosta usnesení předloží.


• Během 15 hodinového jednání se na ALS nedostalo, prioritu mělo rozdávání peněz > ZDE

Na čtvrtečním 27. jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 koalice ukázala své priority - rozdělit peníze 💵 mezi své věrné a příznivce, naházet co nejvíce špíny na Hnutí pro Prahu 11 a ostatní vezmi čert. Třeba nespokojené občany, kteří na jednání dorazili kvůli přestavbě garáží na 🏢 bytový dům - Ovčárna, nebo řešení budoucnosti Areálu ledových sportů.

Většinu dopolední části jednání zabrala asi dvouhodinová obstrukční exhibice pana Vašíčka (vyloučen z SPD) plná propagandistických, extremistických a desinformačních 🎬 videí, kterou se nejspíše snažil zabránit svému odvolání z výborů MČ. Navrhl 55 z údajných připravených 2 tisíc nových bodů do programu (některé byly skutečně bizarní, věnovány byly třeba jednotlivým lampám), a opakovaně urážel, lživě obviňoval a napadal členy Hnutí pro Prahu 11. Téměř hodinu pak trvalo hlasování o (ne)přijetí těchto bodů na program jednání.

Do programu, který byl schválen koaliční většinou těsně před obědovou pauzou 🍽, nebyl nakonec zařazen žádný nový bod. HPP 11 navrhovalo projednat Zásady spoluúčasti investorů na rozvoji MČ Praha 11, které schválila Rada bez toho, aniž by je předložila k vyjádření poradním orgánům Rady nebo k projednání do zastupitelstva. Otevřít jsme chtěli také diskuzi k bodu Sandra, předložili jsme návrh na odvolání zastupitele Roberta Vašíčka ze všech funkcí a orgánů MČ Praha 11 a žádali zařadit bod "Smlouva o spolupráci a participaci k bytovému domu Ovčárna".

Jednání pokračovalo ve dvě hodiny odpoledne schválením navýšení rozpočtu o prostředky z dotací magistrátu, které nebyly v minulém roce vyčerpány. V tomto bodě jsme se o provedené práci radního pro dopravu Dušky (Piráti) 🚧 a radního pro sociální oblast a zdravotnictví Jiravy (ANO) nedozvěděli vůbec nic. Pouze se nám pan radní Jirava svěřil, jak se těší, že už za pět měsíců bude mít od zastupitelstva pokoj.

Další na řadu přišly body, které již byly z programu jednání několikrát staženy, týkající se prominutí pohledávek, dohod o narovnání, soudního smíru 🧑‍⚖ a "opakovaného" prodeje pozemků pod bytovým domem v Jeřábkově ulici.

Devátým bodem programu byly dotace do oblasti 🌷 životního prostředí, ve kterých bylo rozděleno 350 tis. Kč. I přesto, že byl rozdíl mezi požadovanou částkou a dostupnými finančními prostředky více jak 182 tis. Kč, nebyla částka na tento dotační program navýšena, ač to radní Lepš (TOP 09-STAN) v předchozích letech sliboval.

Pozornost v tomto bodě vzbudil například záměr ZŠ Ke Kateřinkám na nákup permanentních vstupenek do zoo nebo jakási blíže neurčená stmelovací pobytová akce pro 6. třídu. Ani u tohoto žadatele, ani u žadatele slibujícího realizovat projektový den v mořském světě 🧜‍♀ nebylo uvedeno, pro žáky které školy jsou tyto akce určeny, a museli jsme se toho v diskuzi obtížně dopátrávat.

Nejvíce pozornosti ovšem vzbudil předseda 🌳 komise pro životní prostředí Mejsnar (Piráti), který za tuto funkci pobírá více jak 5 tis. Kč měsíčně. Bylo mu zatěžko odpovídat na vznesené dotazy a opakovaně dával najevo nelibost a svůj názor, že jednání zastupitelstva jsou od toho, aby se odhlasovaly předložené materiály, a cokoliv dalšího je zbytečné, obtěžující a zdržující. Seznam dotací označil za "technický", tj. pouze schválit a na nic se neptat.

Dotační program pro oblast kultury 🎭 stihl být projednán a schválen ještě před 17. hodinou. Radní Stárek (TOP 09-STAN) nebyl schopen vysvětlit, proč byla jednomu z žadatelů přidělena částka ve výši pouhých 500 Kč - nakonec se mu podařilo zjistit, že se údajně komisi zdála být navrhovaná aktivita "komerční", což u nadačního fondu pomáhajícího dětem ze sociálně slabších rodin a seniorů nedává moc smyslu.

Během následující vyhrazené půlhodiny interpelovali Radu MČ pouze zastupitelé HPP 11 (ostatně jako téměř vždy), jejich dotazy se týkaly například projektu Rozvoj demokratické kultury na školách Prahy 11, správy médií MČ a monitoringu tisku 📰, metodiky participačních smluv, podivných praktik na veřejném sportovním hřišti K Jezeru, parkoviště Kaplanova nebo činnosti Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny.

V půl šesté přišly na řadu interpelace občanů, kteří se tentokráte dostavili v hojném počtu, a to zejména kvůli Bytovému domu Ovčárna 🐑. Členové rady jim za jejich zájem "poděkovali" arogancí a pohádkami o tom, jak se MČ hrozně moc snaží, ale nic nemůže.Nejspíš i toto jejich chování nakonec přispělo k tomu, že tentokrát byl bod týkající se výstavby a participační smlouvy s developerem na program jednání zařazen. Diskuze byla ostrá, dlouhá a nesla se ze strany Rady v podobném duchu jako interpelace. Především ale - ještě neskončila... 🔚

Během projednávání tohoto bodu totiž koalice skrze paní Šorfovou (ANO) odhlasovala přerušení jednání s tím, že nejprve budou projednány body č. 11-16, protože jsou mnohem důležitější než občané, kteří na jednání přišli. Úsměvné je, že se jim to napoprvé nepodařilo a museli po chvíli hlasování opakovat. Problém byl totiž chybějící pan Mejsnar (Piráti), který patrně odešel sledovat filmy 📺 ze sálu do pohodlnějšího křesla v předsálí. V tu chvíli bylo zcela zřejmé, co je skutečnou prioritou této koalice - rozdělit peníze mezi své věrné a příznivce.

Na program jednání se tak dostal bod týkající se ⚽ sportovních dotací. Ten byl před interpelacemi zahájen a ihned po úvodním slovu kvůli interpelacím přerušen. Pan Muzikant (Piráti) se ovšem ve spolupráci se starostou Dohnalem (Piráti) pokusili jednání "zkrátit" tvrzením, že diskuze už proběhla, byla uzavřena a proto přistoupíme rovnou k hlasování.

Toto lživé tvrzení se samozřejmě setkalo s patřičnou odezvou v sále a díky nezpochybnitelným důkazům byla nakonec diskuze přeci jen otevřena. Ovšem namísto rozpravy následovalo 5+15 minut přestávek, tudíž o návrhu rozdělení peněz v oblasti sportovních aktivit, volného času a opravy sportovišť 🥅 se začalo diskutovat až těsně před půl desátou.

Během hodinu trvající diskuze jsme se od radního Stárka (TOP 09-STAN) dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Kupříkladu, že konkrétní výše částek jsou nějakým rozhodnutím sportovní komise, které rada akceptovala - v rozporu s tímto tvrzením se však u jednoho z projektů 🏊‍♂ 🏃‍♂ rozhodla částku jen tak o několik desítek tisíc Kč navýšit. Prý aby žadatel dostal alespoň tolik, co loni - bližšího vysvětlení jsme se nedočkali.

Dále nám bylo také sděleno, že v komisi (v té komisi, ve které jsou téměř všichni členové podjatí) je prý kritérium "společenská prospěšnost žadatele" pouze subjektivním hodnocením členů komise - tedy něčím jako vyjádřením osobních (a jistě nepodjatých) sympatií. Zajímavé bylo také odůvodnění toho, proč byla výše přidělené dotace na základně objektivně měřitelných kritérií jednomu ze žadatelů snížena o 50% 📉 - členům komise se prý nezdá, že by mohla mít organizace tolik členů a tak hodně moc trénovat. Důkazy ovšem nemají - prý se je ale úředníkům jenom nedaří "nachytat", ač to zkouší opakovaně.

Částka 10 tis. Kč pro mladou 🚴‍♀ cyklistku, která občas na svých trénincích projíždí i přes Prahu 11, v kontrastu toho, že projekt zájmového sportování 150 dětí z 5 mateřských škol Jižního Města získal pouhou tisícovku, zatímco totožný projekt FK Dukla získal tisíců hned čtyřicet, jsou krásnou ilustrací toho, jak reálně "fungují" sportovní dotace na Praze 11: podporovány jsou "spřízněné" kluby, populární akce, které mají publicitu, různá mistrovství, závody 🏆 a přebory a výkonnostní sport všeobecně, ovšem nikoliv běžné sportovní aktivity budující pozitivní vztah dětí k pohybu jako takovému.

Posledním bodem jednání se nakonec stala diskuze o mimořádné dotaci do sportu ve výši 273 tis. Kč. Podpořit penězi turnaj v házené, o které nebylo žádáno v rámci standardního dotačního programu, protože nebyla jistota kvůli covidu, že bude moci být uskutečněn, pro nikoho problém nebyl. Ovšem návrh dát 250 tis. Kč nové organizaci (navíc s.r.o.) 🏐, která nemá žádnou historii, a to jenom proto, že je to podle pana radního "nový subjekt, který se ještě na Praze 11 neorientuje", podporu v zastupitelstvu prostě nenašel.

Zastupitele nepřesvědčil ani fakt, že se tam "pan radní byli s panem starostou podívat" a že jim to zdá prima, že někdo chce za cca 1,2 mil. Kč vyměnit písek 🏖 a geotextilie na 4 beach volejbalových kurtech městské části. Jak firma, která navíc hřiště po velké množství času týdne soukromě a za ne zrovna malé peníze pronajímá veřejnosti, k této částce dospěla, jsme ovšem žádné podklady ani informace neobdrželi. Odmítnutí návrhu na hlasování po jednotlivých žadatelích tak nakonec vedlo k tomu, že mimořádné dotace nebyly uděleny nikomu.

Na schválení odměn 🥇 pro desítky příznivců koaličních stran v rámci jednorázových odměn členům komisí a výborů za rok 2021 už navzdory snaze a přání koalice nedošlo. Jednání zastupitelstva se krátce před půlnocí stalo neusnášeníschopným a bylo přerušeno. O osudu Areálu ledových sportů 🥌 ⛸🏒 se tak bude jednat příště - tedy do patnácti dnů.

Ivana Hovorková, Hnutí pro Prahu 11

🔽🔽🔽
Záznam z jednání 27.ZMČ: ▶ dopolední část: https://youtu.be/oXRJ-YuigEE | ▶ odpolední část: https://youtu.be/cwww1YWAq18


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit