29.09.2023 • 09:59 • týden 39

Z3518 vydani pripominky HPP11• HPP 11 podalo připomínky k MPP Z 3518/27 (území Na Jelenách)

V pondělí 1. srpna jsme podali připomínky ke změně územního plánu Z 3518/27, která se týká území Na Jelenách. (Jejich znění naleznete na www HPP 11.)
Nevadí nám změna ploch VN (nerušící výroba) na plochu SV (všeobecně smíšené). Nelíbí se nám však přeměna 35 663 m2 nezastavitelné plochy IZ (izolační zeleň) na zastavitelnou plochu SV. Izolační zeleň má svou nezastupitelnou funkci. Její redukce hlavně podél D1 je dle našeho mínění nepřijatelná.

Dále jsme přesvědčení, že by v území měla být vymezena plocha veřejné vybavenosti (VV) nebo alespoň umístěna plovoucí značka VV. V území, kde je možné postavit 226 783 m2 hrubých podlažních ploch (HPP) a kde mají vzniknout i byty, je třeba vybudovat nejen MŠ ale i ZŠ, protože kapacita těchto zařízení je na Jižním Městě už nyní na své hranici (jak bylo uvedeno v materiálu pro připomínky MČ k Metropolitnímu plánu).

Připomínky může podat každý obyvatel Prahy, termín je do 4.8.2022 včetně

Připomínky jsou > ZDE

RNDr. Zuzana Malá


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit