29.09.2023 • 09:32 • týden 39


BD.Mejstrikova.U.Raka.06.2022.1Bytový dům U Raka: setkání zástupců radnice s občany | WEB

V pondělí 20.2.2023 podvečer přivítaly starostka Šárka Zdeňková (HPP 11) a předsedkyně VÚR Zuzana Malá (HPP 11) na radnici občany z lokality Hlavatého / Mejstříkova, v jejichž blízkosti (dnes market Mova) má vyrůst objekt U Raka, dům s byty a obchody. Investor DAVCOR s.r.o. představil 07/2022 novou variantu projektu (103 byty / HPP 4050 m2), do něhož se pokusil zapracovat připomínky občanů. Mapa > ZDE

MČ chtěla znát vznesené požadavky SVJ a občanů, proto oslovila občany z okolí. Dostavili se jak zástupci některých SVJ z ul. Steinerova, Štichova, Mejstříkova, Hlavatého, tak i jednotliví občané. Po vzájemném představení vedoucí OÚR Račoková prezentovala aktuální variantu projektu (viz. na obrázku).

 

 • V této podobě bude objekt stínit část západní části domu, který vznikl jako nástavba kotelny Steinerova 20.
 • V navrhovaném objektu je uvažován konferenční sál s ohledem na potřeby shromáždění SVJ. V přízemí, kde by měla být jen komerční funkce jsou zároveň navrženy i byty. Vstup do nich je ze stejného prostoru, kde mají být i obchody. Přízemní prostor má být navíc průchozí, aby celý objekt nevytvořil bariéru v území. Slučování bytové funkce a obchodní funkce ještě s průchodem území se nepříliš líbí OÚR.
 • Dotaz: bude se stávající objekt Mova bourat? Investor bude vědět po zhotovení finální studie. Pokud mají být vybudována parkovací místa, pravděpodobně ke zbourání dojde.
 • Postřehy zástupce SVJ ze Steinerovy 20 (vysoké 38 m): současná podoba brání výhledu obyvatelům do 7.p, severní věž by bránila výhledu ze všech bytů v severní části domu.
 • V současné podobě vůbec nepůjde slunce do bytů v 5. podlaží v severní části domu. Pokud by se objekt U Raka snížil o 1 NP, nestínil by při východu slunce nad Štichovou (34 m).

Rak.stin.Stichova

 • V objektu má být spousta malých bytů, což evokuje myšlenku komerčního pronájmu. Byl konstatován dnešní trend pronájmů bytů park. místa, ač k bytu patří. (Plán: 104 park. mist uvnitř + 16 na ulici.) Byla shoda doporučit investorovi postavit větší byty, u nichž je předpoklad obsazení rodinami pro dlouhodobý pobyt.
 • V lokalitě je špatná dopravní situace, parkování obtížné. Zajištění průjezdnosti může Odbor dopravy zařídit zákazem stání!
 • Vjezd do objektu uvažován z jeho jižní části, z ul. Mejstříkova, kde už nyní je málo místa. Nápad: vjezd z Hlavatého v jihovýchodní části objektu. Tam investor vlastní pozemek pro park. místa a o několik by jich přišel. PSP požadují 69 stáni, 53 vázaných, zbytek návštěvnických.

Rak.vjezd.do.objektu

 • Dotaz: potřebuje investor EIA? Nepotřebuje, jde o malý počet par. míst (EIA je žádána od 500 PS).
 • Nejde o rekonstrukci (úpravu ve stávajícím objemu), ale stavbu nového domu.
 • Objekt má mít otevřené pavlače, sněžit a pršet bude lidem přímo před byty, popřípadě i do bytů.
 • Dotaz: nebyl by lepší kaskádovitý tvar objektu z hlediska výhledu a slunečního svitu? Kaskády jsou cizorodý architektonický prvek, který do stávající zástavby nezapadá.
 • Členem ateliéru, který záměr připravuje je arch. Hlaváček, toho času náměstek primátora s kompetencí pro Oblast územního rozvoje a územního plánu.
 • Výstupy pro další jednání / připomínky občanů: zahuštění novými obyvateli, auty v místě, malé byty (rizikové soc. prostředí), ztráta soukromí (vhodná architektonicka koncepce), snížení stávajících park. mist, zastínění okolí, vjezd do garáží z jihu (málo prostoru), střechu bez technologií, nesálavou (směrem k novostavbě)

Zapsal Martin Farmačka, HPP 11


Související:

2020.06.09. • Co bude s objektem bývalého Penny Hlavatého 664? (U Raka)YT | FB

2021.05.19. • Prezentace BD "U Raka" (nástavba objektu bývalého Penny v ul. Hlavatého 664)YT | FB


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit