29.09.2023 • 10:02 • týden 39

2023.08.16Sarka.STA.foto✅ Naši zástupci na radnici (Šárka Zdeňková - Hnutí pro Prahu 11, Ivana Hovorková - místostarostka Prahy 11, Marek Milaberský, Libor Vrkoč) se snaží, aby výstavba na Jižním Městě byla co nejvíce hlídaná a regulovaná. HPP11 má odborníky, kteří to dokáží ohlídat.

Rada MČ Praha 11 pokračuje v ochraně Jižního Města před nadměrnou zástavbou | FB

V Radě MČ Praha 11 zaznělo NE naddimenzované výstavbě na Chodovci. Stavební záměr s názvem Polyfunkční dům Chodov neprošel Radou městské části Praha 11. Důvody jsou především výšková a prostorová naddimenzovanost a neřešení parkovacích ploch. Komise životního prostředí k tomu požaduje, aby stavební záměr byl dán do souladu s návrhovou částí dopravní studie Chodov Sever z roku 2020.

„Obdobně se vyjádřil i Výbor pro dopravu. Projekt z roku 2018 počítá s 11 venkovními stáními, aktuální dokumentace už jen se třemi. Řešení pomocí autovýtahu je nevhodné, protože studie nezahrnuje fyzické místo vyhrazené pro čekání na autovýtah - to logicky povede ke kolonám. Zejména však investor ještě navýšil své plány. Z původních šesti v roce 2018 na současných osm pater,“ zdůvodnila rozhodnutí starostka městské části Praha 11 Šárka Zdeňková (HPP 11), která má územní rozvoj v gesci. Rada MČ vystupuje i proti další administrativní budově na Chodově. Námitky účastníka řízení uplatňuje městská část Praha 11 proti výstavbě s názvem Administrativní budova Chodov u metra Chodov směrem k dálnici D1.

„Kromě další neúnosné zátěže území by došlo i k vytvoření další stavební dominanty. V lokalitě mají administrativní a obchodní objekty maximálně čtyři patra. Věříme, že argumenty jsou silné a stavební úřad naše námitky přijme,“ shrnula starostka městské části Praha 11 Šárka Zdeňková (HPP 11).


Starostka informuje o své činnosti:

2023.08.16.Sarka.STA.foto.prechodPraha 11 v letním čase (díl č. 1) - práce je nekonečně mnoho a nesmírně mě baví | FB

✏️ Srub Gizela v Krčském lese je stále zavřen, je totiž ještě v majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Proces svěření srubu do správy městské části pokračuje, jako Rada MČ jsme o něj požádali letos na jaře. Iniciovala jsem spolupráci s Lesy hl. m. Prahy tak, abychom mohli společně v budoucnu provozovat srub k využití širokou veřejností. Zároveň jsme s odborem životního prostředí MHMP začali řešit neutěšený stav nejbližšího okolí Gizely. Prozatím tam máme nové lavice, tento týden dojde ke zbourání šíleného WC, v jednání jsou piknikové lavice, natření branek, nové lavičky atd.

✏️ Vyhlásili jsme výběrové řízení na pokračování lékařské pohotovosti na Jižním Městě. Opozice to asi nepřežije. Děkuji velmi Sylvie Dusilová-Sulková a Jan Jaroš, kteří se příprav společně ujali.

✏️ V okolí našich škol se v těchto dnech obnovuje značení přechodů pro chodce, rozhodně skvěle před začátkem školního roku.

✏️ Skončila nám pošta Opatovská. S rozladěním vnímáme dopad na uživatele Hájů a kapacity Podjavorinské. Aktuální letní provoz mnoho neřekne, ukáže plný provoz podzimu. Pošta na jaře odmítla námi nabízené prostory na Opatovské za 1,- Kč. Víte kolik poboček zrušeného seznamu České pošty se povedlo zachovat v celé Praze? Odpověď je jednoduchá. Žádnou. Přes protesty snad všech starostů nebyla vyjmuta žádná pobočka z rušeného seznamu. Alternativní model Pošta Partner Plus nezavedla jako reakci na rušené pobočky (zatím) žádná městská část v Praze. Promluvila jsem 21.6.2023 na téma pošta znovu v Události, komentáře ČT24 | FB

✏️ Osobně jsem si vzala na odpovědnost bezpečnostní situaci na pochozí zóně Háje, zejména maximální omezení nevhodného chování hodně nedůvěryhodných osob. Po krachu patrolovací agentury z minulého volebního období jsme došli k podle mě ideálnímu modelu – nová dohledová služba je prakticky „naše“ a zároveň na ní přímo navazují úklidové a opravářské úkony. Základem je spolupráce s městskou a státní policií. Ani jedna složka policie není z různých důvodů (bohužel) schopna pokrýt svojí přítomností potřebný dohledový počet min. 8-16 hodin ve stanovených lokalitách Háje-Opatov. Vnímáte situaci na zóně v tomto směru lepší? | FB

Samotná pochozí zóna Háje je aktuálně v procesu komplexního technicky-statického posouzení, které si pochopitelně jako nové vedení necháváme zpracovat (protichůdné a neaktuální posudky z minulého období pro nás nejsou základem pro odpovědné rozhodnutí, jak se zónou dál). Nový posudek by měl být k dispozici během září. Samozřejmě máme k dispozici předběžné odborné vyjádření, že do doby zpracování komplexního vyjádření není nezbytně potřeba činit předběžná krizová opatření. Zóna prostě nespadne.
Věcí v řešení je samozřejmě mnohem více, resp. téměř nekonečně mnoho. Přeji Vám, prosím, s námi trpělivost. Po tolika letech nadvlád místních poboček několika celostátních stran a jejich odnoží bude vše dáti do pořádku, prostě trvat..

 Pokud nestihnu odepsat na množství dotazů a podnětů, tímto se omlouvám, určitě se k reakci dostanu. Děkuji za pozornost!
Za pár dní další z několika dílů letního reportu. Práce pro městskou část mě nekonečně baví! Hezké srpnové dny 🌞🌻

Šárka


2023.08.18.Sarka.STA.fotoPraha 11 v letním čase (díl č. 2) - naše aktivity nemají prázdniny | FB

🌿 V červnu jsem podepisovala a podepisovala. Všechny podpisy dělám vlastnoručně (žádné razítko:). Skoro devět set pamětních listů letošním prvňáčkům a čtyři desítky děkovných listů oceněným pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům. Letos mám také prvňáčka, tak budu mít jeden z listů doma na památku🥰.

🌿 Nesouhlasíme s prodejem městských pozemků a zejména parkoviště Ke Stáčírně!

Vydali jsme další nesouhlasná stanoviska k prodejům několika pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy. Zejména nesouhlasíme s prodejem parkoviště a pozemků Ke Stáčírně/ Mírového hnutí. Prodej magistrátního parkoviště do rukou developera by byla katastrofa. Kromě jisté ztráty možnosti parkování pro občany by naopak došlo ke zvýšení zátěže místního sídliště další (nepochybně bytovou) výstavbou. Snad bude Magistrát hl. m. Prahy náš odpor k privatizaci veřejného parkoviště respektovat.
🌿 Neváhejte a přijďte se zchladit!

V letošních horkých dnech mám skvělé ohlasy na nové mlžítko u Pošepného nám. Nově jsme na všechna mlžítka umístili informační ceduli, hodně jste se ptali, jak vlastně fungují (psali jsme také v Klíči 7-8/2023). Všechna mlžítka P11 budou podle smlouvy s PVK instalována do konce září. | FB

🌿 Prosazujeme navrácení parkoviště Blatenská / Kaplanova do rukou MČ. Proti veřejnému zájmu bylo parkoviště tehdejším vedením MČ v r. 2011 prodáno soukromému subjektu, ten jej loni r. 2022 opatřil závorou a zpoplatnil. Řešíme jeho právní statut. Odpověď na otázku, zda je povrch parkoviště „stavbou“ nezávislou na pozemku, je základem pro další postup městské části. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele posudku. V souladu se zájmy místních obyvatel prosazujeme navrácení veřejného parkoviště do rukou městské části a tím vám, občanům.

Sledujte, prosím, facebook Městská část Praha 11 - píšeme co nejvíce o naší práci i Městská část Praha 11 dění.

Šárka


2023.08.22.Sarka.tabulePraha 11 v letním čase (díl č. 3) – Okurková sezóna na radnici? Ani náhodou | FB

🥕 Celé prázdniny probíhají na našich základních školách opravy – malování, interiéry, oplocení, osvětlení, podlahy. Celkem běží 18 akcí. Pečlivě jsme tzv. „výběrka“ připravovali. I přes krátký čas jsme obměnili a rozšířili okruh poptávaných realizačních firem. A podařilo se konečně přejít do otevřených výběrových řízení. Stihnout chceme co nejvíce o prázdninách, aby do září bylo hotovo. Pečlivou pozornost celému procesu věnoval Michal Veselský - radní pro školství Prahy 11, který vše koordinoval mezi odbory, řediteli škol i zhotoviteli.

🥕 Přesoutěžili jsme právní kanceláře ve službách městské části. Rozhodně dobrý krok.

🥕 Audity městských firem jsou na startu. Po úvodním zmapování situace je nejvyšší čas vypořádat pro městskou část dosavadní problematické finanční i procesní vztahy. Za poslední týdny probíhá množství aktivit v tomto směru.

🥕 Dětské a sportovní hřiště Ke sv. Izidoru na starém Chodově bylo dvě desítky let v majetku a správě místních obyvatel, kteří se o ně každoročně starali a opravovali. Ale nová generace už o to zájem nemá. Hřiště přešla pod městskou část; sportovní již prošlo rekonstrukcí a je otevřeno. Dětské je ještě v procesu a výměn hracích prvků. Těšit se na jeho otevření můžete v průběhu podzimu.

Přijďte s dětmi vyzkoušet nové sportovní hřiště v krásném prostředí starého Chodova.

https://www.facebook.com/praha11.cz/posts/pfbid02r5RwksQBpvZSLguXLefZSeLfYpovPL8bp6Q29iZjdVQUBUjsM8sFHpUVaCSuLBgil

🥕 Ubytovna Sandra je opravdu dáreček. V průběhu léta hluk, prach, likvidace azbestu, vrtulníkem stěhovaný generátor ze střechy.. Zatím to však vypadá, že by se nám mohlo podařit dokončit její rekonstrukci včas (příští rok v létě) a snad dokonce bez dalších víceprací. Což bude vzhledem k povaze dosavadního procesu prakticky zázrak. Velkou posilou v celém dokončovacím procesu je nové TDS (technický dozor investora), jehož přesoutěžení jsem na jaře prosadila - velmi dobré rozhodnutí.

🥕 Rodiče Prahy 11 během června asi poněkud vyděsil dopis našeho oddělení krizového řízení ÚMČ adresovaný základním školám a právě rodičům školáků. Přestože v meziročních datech od policie nezaznamenáváme zvýšení trestného výskytu mladistvých, věnujme zvýšenou pozornost k povaze trávení volného času našich dětí v prostředí sídliště. Jak to vidíte vy rodiče? Bavíte se o tom s vašimi dětmi?

Sledujte, prosím, facebook Městská část Praha 11 - píšeme co nejvíce o naší práci i dění na Praze 11

Šárka


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit