08.06.2023 • 07:52 • týden 23

Vážení čtenáři,

v této rubrice naleznete články zastupitelů klubu HPP 11, předurčené pro publikaci v radničním časopisu Klíč. Obsahem jsou naše postřehy, úvahy, tématicky situované do prostředí Jižního Města. Prezentují naši práci, náš zájem o občanské a politické dění na Praze 11. Délka textu je dána 1250 znaky (výmysl radních ANO / TOP), články bývají zpravidla otiskovány bez výhrad, jiné s cenzorskými zásahy, některé vůbec. Závadnost článků posuzuje "cenzurní komise", tvořena Mgr. Lepšem (TOP) a Ing. Prokopem (ANO). Cenzorní zásahy jsou označeny červeným písmem. Máte-li k našim článkům postřeh či připomínku, neváhejte komentovat skrz formulář dole na stránce.

oddelicka

Klíč 2020/11

• Rozhodl jsem se být aktivnější a napravovat radnicí neřešené nedostatky kolem nás! | Martin Farmačka, HPP 11

Já, Martin Farmačka, opoziční zastupitel MČ Praha 11 za Hnutí pro Prahu 11, vítěze voleb 2014 i 2018, jsem speciálně pro vás, občany od Hájů až po Roztyly, zřídil na Facebooku pracovní profil @Martin.Farmačka.zastupitel - prosím, navštivte jej. Očekávejte zprávy z ulic, kde vyhledávám a k nápravě nahlašuji rozbité lampy, vyviklané obrubníky, neudržovanou zeleň, nebezpečné chodníky a jiné bizarní věci, znepříjemňující vám každodenní život. Jindy sázím květiny, zasypávám výtluky v komunikaci; motivuje mě mít JM pěkné a k radostnému životu. Vyzval jsem na souboj obdobně si počínající démonický FB profil Žít Jižňák! Sledujte nás a rozsuďte, kdo je užitečnější! PŘIJÍMÁM VAŠE PODNĚTY k neřešeným jevům, autovrakům, nelegálním skládkám, přetékajícím košům i černým reklamám, nad nimiž radnice jen bezmocně krčí rameny. Originální videa vznikají i před vaším domem. Sledujte můj cestopisný miniseriál o JM, KAMERKA NA CESTÁCH! Produkt poté směřuji na kompetentní místa, jeho obsah je řešen, což je pro obyvatele P11 podstatné. Dělám, co jsem voličům slíbil, všechny vás zdravím a podporujte nápravu špatných věcí dobrými lidmi. Jižní Město je i vaše město!

oddelicka

Klíč 2020/10

• Zahušťování Jižního Města - komu ku prospěchu? | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Na těchto stránkách jsem již psal, že v nedávné době se se stavbami na JM doslova roztrhl pytel. Stačí sledovat ohlášení nových řízení na úřední desce. Dnes bych se s vámi rád podělil o názor urbanisty žijícího na P11 na toto plíživé zahušťování sídliště novou zástavbou: Sídelní útvar JM II byl projektován před 11/1989, kdy hlavním požadavkem bylo umístit do území co nejvíce bytů. Vznikla tak sídliště (a JM je největší z nich) s nepostačující občanskou vybaveností, kterou ještě umenšili polistopadoví politici (rušením a rozprodejem objektů školek, jeslí, kotelen, veřejných parkovišť apod.). Tímto způsobem se monofunkčnost JM ještě zvětšila. Stávající vedení radnice se svým postojem k „rozvoji“ JM bezostyšně hlásí k metodám, které používaly bývalé garnitury na radnici (vč. té komunistické) – nebrat ohled na občany, využívat svého postavení komunálního politika ve svůj prospěch a prospěch zájmových skupin, nekonat ve veřejném zájmu. Nabízí se otázka, proč se tento trend znovu vrací na radnici? Proč radní ignorují petice mnoha set občanů proti výstavbě? Děje se tak (zejména u nových politiků) z neznalosti, anebo má někdo z tohoto stavu věcí osobní prospěch?


• Koupaliště pro JM je ve špatných rukách | Martin Farmačka, HPP 11

HPP 11 v roce 2018 předstoupilo před voliče s volebním trhákem velkého koupaliště pro Jižní Město. Od konkurenčních pol. subjektů slyšelo, že „jde o populismus, voda je drahá, JM koupaliště nepotřebuje, a je třeba řešit naléhavější problémy JM". Tyto subjekty dnes sedí na radnici a mimo toho, že žádné problémy JM nevyřešily (naopak, JM jim hoří pod rukama: hazard, bezedná rekonstrukce Sandry, koaliční trafiky, zadlužování P11, nehospodárnost, rušení pohotovosti, scelování zelených pozemků za účelem zabetonování všeho všude), tak aby do voleb 2022 pro obyvatele P11 alespoň něco vykonaly, realizují koupaliště dle SVÝCH představ. Projekt chystaný radnicí starosty Dohnala (PIR) nesplňuje představy HPP 11 o avizovaném velkém koupališti pro JM. Radnice NEZADALA VYHLEDÁVACÍ STUDII pro zjištění nejvhodnější lokality, tedy neví, kde nejvhodnější místo je, pročež je vybrala sama! A vybrala špatně: pozemek podél kamiony sužované komunikace Mírového hnutí, vmáčknutý mezi bazének 11VS a halu TJ Chodov, toho času pod dráty VN. Nyní se čeká na studii proveditelnosti. Situační výkres nebyl zveřejněn, občané opět budou postaveni před hotovou věc. Na ZMČ se koalice o tématu odmítá bavit!

oddelicka

Klíč 2020/09

• Špinavá noclehárna pro tuláky koaliční politiky nezaujala | Martin Farmačka, HPP 11

Dne 25. 7. 2020 jsem si nemohl nevšimnout „trafačky“ Kropáčkova (parc. č. 660/1), nalézající se v hygienicky závadném stavu. Stala se útočištěm tuláků, střídavě tu nocovali i vykonávali potřeby, což v horkých dnech bylo do očí i nosu bijící. Konali přímo před okny domovů daňových poplatníků ze štítových bytů přilehlého domu. Nebudu řešit, co přivedlo mladé bezdomovce do tíživé situace, ale zmíním, jak na sociální událost, hlasitě prezentovanou na síti Facebook, reagovali zastupitelé PIRÁTŮ / ANO / TOP-STAN / ODS - NEREAGOVALI NIJAK. Podobně nereagují ani na jiné příspěvky občanů, sdělující nedostatky při správě Prahy 11. O volbách jsme byli politiky ujišťováni, jak JM bude čisté a bezpečné, ale mezi volbami radní Ing. Jirava z ANO, odpovědný za sociálno, zdravotnictví, bezpečnost a kriminalitu, nepracuje. Nikdo z koaličních partnerů ho k práci nenutí a občané si musí pořádek zjednávat sami. HPP 11 problém zdokumentovalo, nápravu urgovalo, OŽP oslovilo majitele objektu a dne 4. 8. byla trafačka, u níž je odlišné vlastnictví pozemku a objektu, uklizena. Ujišťuji vás, že pokud by HPP 11 bylo na radnici, podobné scenérie by byly řešeny výrazně efektivněji.


Klíč 2020/07-08

• Žluté HPP 11 opět vyšlo do ulic | Martin Farmačka, HPP 11

Situace na Praze 11 je vážná, výstavba se rozjela všude, občan Prahy 11 ji nestíhá sledovat. Objevily se nové záměry (Burger King s Benzinou Express, vměstnané na kousek zeleně u silnice nad Spořilovem), bizarní (předělávky starých trafostanic na patrové bytové domy mezi již stojícími domy), i dříve odmítnuté (BD Jurkovičova či věžák nad bývalým Penny Mejstříkova). Předsedkyně (Výboru pro úz. rozvoj) Šorfová (ANO) si s veřejným projednáváním hlavu neláme, jednání oznámí neveřejné (v dubnu v rozporu s jednacím řádem), což odůvodní krizí COVID a malou jednací místností (přestože orgány na Magistrátu již jednají veřejně). Výstavbou dotčení občané si mají pustit youtube stream a jen žasnout, jak se rozhoduje o nich bez nich. Že se staví úplně všude, dokládá projekt nástavby kotelny Vojtíškova (ubytovna vysoká 19 metrů přímo před okny 8patrového paneláku v ul. Nechvílova). Názory místních radnici nezajímají, po volbách 2018 se na P11 nekonají veřejná setkání s občany na volné téma, natož o záměrech výstavby. Na Den dětí HPP 11 před Lidlem Vojtíškova rozbalilo stánek s peticí proti této ubytovně. A budeme muset znovu přijít mezi vás, radnici to z obavy před vaším názorem nenapadne.

oddelicka

Klíč 2020/06

• O nás bez nás | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Koncem dubna HPP 11 protestovalo na radnici proti konání neveřejného jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Dorazilo i několik obyvatel Roztyl, kterých se týká projednávaná studie 9patrového bytového domu Ovčárna na místě parkovacího domu hotelu Globus v ul. Gregorova. Na jednání Výboru byl přizván architekt projektu, přítomnost zástupce občanů či SVJ nebyla považována za důležitou, přestože proti záměru existují již 3 petice, každá o stovkách podpisů místních občanů. Videoreportáž k tématu najdete na FB HPP 11. Názor občanů zřejmě nezajímá ani magistrát, který dále prosazuje intenzivní zástavbu okolí metra Roztyly. Původní návrh Územní studie Roztyly z roku 2019 zůstává takřka nezměněn. Hustá, většinou 7podlažní zástavba má vyrůst jak mezi ul. 5. května a metrem, tak i jižně od metra, téměř k samotné hraně lesa. Zástavba plánovaná místo lesíka v prostoru mezi rest. Koliba a ul. Ryšavého má být obsloužena prodloužením ul. Gregorova kolem Koliby a jejím napojením na ul. Ryšavého. Dále je počítáno s odsunem i druhé autobusové zastávky z metra k ul. Ryšavého atd. HPP 11 bude prosazovat zásadní přepracování územní studie, která má být podkladem pro budoucí změny územního plánu. 


• Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí – v dubnu neveřejný! RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Na úterý 28. 4. bylo naplánováno jednání VÚRŽP. Přes situaci, která v té době panovala ohledně shromažďování lidí, se ho předsedkyně výboru, pí Šorfová, rozhodla svolat. Ale jako neveřejné. Dvakrát jsem ji písemně žádala, aby své rozhodnutí přehodnotila, protože projednávání stavebních záměrů je citlivé téma. Neuspěla jsem. Informace o jednání výboru se na www MČ Praha 11 objevila až před polednem ten den, kdy mělo jednání probíhat, i když má být v každém případě zveřejněna 7 dní předem. Ani tento nedostatek nebyl překážkou tomu, aby se jednání uskutečnilo. Jako dostatečná náhražka veřejného jednání pí Šorfové přišlo pořízení záznamu a online vysílání. O kvalitě videa si můžete udělat obrázek sami, je dohledatelné na www Prahy 11. To, že by si výbor měl vyslechnout připomínky a názory občanů k prezentovaným záměrům, a tedy i s nimi uspořádat jakousi online konferenci, připadalo bohužel všem rozhodujícím osobám zbytečné. Záměry, které výbor ten den projednal, nebyly předtím na žádném setkání veřejnosti představeny. Stále si myslím, že nebylo kam spěchat a mohlo se počkat, až se jednání zase budou moci účastnit občané.


• Jen 1250 znaků a tolik témat! | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Potřebuje Chodov další administrativní budovu? Další tisíce dojíždějících a jen 303 nových parkovacích míst! Proč nevznikla “Jedenáctka šije roušky” aneb poděkování všem, kteří strávili hodiny u šicího stroje i bez toho, aby je k tomu kdokoliv vyzval. Neveřejná jednání výborů a komisí svolávaná v rozporu s jednacím řádem - vadí porušování JŘ jenom tehdy, když z toho má výhody koalice? 297 tisíc Kč záloha za roušky a respirátory, které nikdo nedodal - uvidí je ještě MČ? Piráti požadují, “aby Ondřej Prokop nelhal, když to neumí”. A kdo to umí, ten může? 43 tisíc Kč za “trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci nepravdivých článků týkajících se jednání a konání městské části Praha 11 v době koronavirové krize uveřejňovaných ve veřejném prostoru.” Koho je třeba umlčet? Mimořádné dotace v oblasti sportu - podpoří MČ také jiné organizace a spolky, které se starají o volný čas dětí a mládeže a které se kvůli koronaviru potýkají s problémy? Co všechno MČ v souvislosti s koronavirem (ne)udělala? Aneb jinde se vykupují roušky, fungují školky, na webu jsou včas informace a radnice zjišťuje, zda nejsou problémy s “výukou na dálku”... Tento měsíc je obzvláště těžké vybrat jen jedno téma!


• Radnice za obecních 43 560,- najala právníky na sledování svých odpůrců na síti Facebook | Martin Farmačka, HPP 11

I tak lze pochopit usnesení Rady MČ P11 z 16.4.2020 o obj. 2020/0347 poptávající právní služby: „Objednáváme u vás vypracování trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci nepravdivých článků týkajících se jednání a konání městské části Praha 11 v době krize uveřejněných ve veřejném prostoru.“ Proč v době, kdy MČ potřebuje každou korunu a je ekonomicky zoufalá tak, že musí lidem rušit pohotovost či zvyšovat daně, zároveň poptává takové služby?! Pravda je, že ne každý politik snese opodstatněnou kritiku a umlčet svého odpůrce s jiným názorem je snazší, než začít pracovat ve veřejném zájmu a poctivě si respekt občanů a voličů získat. Místo aby koaliční PIRÁTI, ANO, TOP-STAN a ODS zpytovali svědomí a zamysleli se, co dělají špatně, chtějí „zavřít ústa“ svobodnému facebooku. Přitom „socnet“ je ryzí zpětnou vazbou, občané svobodně publikují názory, z nichž by radnice měla čerpat, ne proti nim brojit právníky. Viděli jsme, jak radnice krizi COVID na P11 nezvládla, že se týden před jejím vypuknutím na téma odmítla bavit na zastupitelstvu, že první roušku nabídla lidem až 18. den od vyhlášení karantény. Zač očekává potlesk?


• Zážitek v KrčiMgr. Libor Vrkoč, HPP 11

V nedávné době vzbudil velký ohlas záměr místní radnice, ohledně zrušení pohotovostní lékařské služby na poliklinice Šustova. Pro zachování této pohotovostní služby se i v rámci petice kterou ihned zorganizovalo HPP 11 vyjádřilo ve velmi krátké době přes 2000 občanů Jižního Města a tak radnice díky tomu couvla ze svého úmyslu a zatím prodloužila spolupráci s provozovatelem této polikliniky do konce letošního roku. Před pár dny jsem sám potřeboval rychlé lékařské ošetření a tak jsem poprvé v životě využil služeb chirurgické ambulance v Thomayerově nemocnici v Krči (pav.G3). Jaké bylo moje překvapení, když jsem na ošetření silně krvácející řezné rány čekal neskutečných 90 minut, než přišla na mě řada. Nebylo to tím, že by snad doktoři pracovali špatně, ale prostě že tam bylo tolik lidí s potřebou rychlé zdravotní pomoci. Tamže mě došlo, že lékařská pohotovost na Jižním Městě se prostě musí zachovat, stůj co stůj- aby sloužila, i jako odlehčovací místo pro Krčskou nemocnici. Když jsem ležel na chodbě na lůžku a koukal do stropu, vybavoval jsem si jednotlivé jména zastupitelů vládnoucí koalice kteří hlasovali pro zrušení místní polikliniky a jen jsem jim přál, aby si také někdy počkali s krvácející ránou tu hodinu a půl na vyšetření. Myslím, že příště by si velmi rozmysleli, které hlasovací tlačítko zmáčknou.

oddelicka

Klíč 2020/05 | ZDE

• Kdo včas pomáhá, dvakrát pomáhá, zpět k pohotovosti a proč se MČ P11 dává do pohybu, až když si občané pomáhají sami? | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Představitelé Hnutí pro Prahu 11 se zapojili od prvních nelehkých dní nouzového stavu. Nakupovali jsme látky, zajišťovali šití roušek, zasílali peníze organizacím na pomoc seniorům Život 90/Elpida, dodávali roušky do porodnic Podolí/Apolinář, Klubu vozíčkářů Petýrkova, DPS Blatenská, nákup DS Donovalská, prostě co bylo zrovna potřeba. Nezapomínáme ani na roli “hlídače režimu”, např. když se vyskytla nákaza v MŠ Hrabákova a nekontaktovali rodiče. Nebo když ani po týdnech nouzového stavu neměla DPS Blatenská ochranné prostředky, zatímco MČP11 používala desinfekci AntiCovid v městských garážích. Nebo když radnice vynechala SVJ. Naše upozornění a požadavek nápravy většinou funguje rychle. S obavami sledujeme investory, kteří epidemie využívají, že mají občané jiné starosti a žádají kácení i stavby. Otázkou je, co bude s pohotovostí Šustova. V těchto krizových dnech si vážíme (nejen) lékařů jako kdy více. Náš trvalý požadavek zachování pohotovosti koalice odmítla s tím, že Thomayerova nem. Jižnímu Městu stačí. Pokud radnici nestačí zkušenost dnešních dnů, tak už vážně nevím. Klidné dny a dobré zdraví.


• Chvála Krčáku! | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Do Krčáku jsem často chodila, když jsem měla malé děti. Mám to blízko, bydlím na Roztylech. Poté, co děti odrostly, jsem do něj zavítala jen občas. Znáte to: ráno do práce, navečer z práce, přitom nakoupit, jednou či dvakrát za týden z práce rovnou za kolektivním sportem. (A v posledních devíti letech také na Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí apod.) Krčákem jsem projížděla na kole, když jsem se vydávala k Vltavě nebo směrem na jih od Jižního Města. Nyní, když mohu pracovat pouze z domova a kolektivní sport se nekoná, je Krčák místem, kam se mohu vydat, abych „neshnila“ u počítače. Je úžasné mít ho za humny. Často široko daleko nikdo není, a tak si mohu i roušku sundat. (Chodím po cestách. To kdyby mě někdo chtěl peskovat, že ničím přírodu.) Važme si toho, že tu tenhle les máme, i když pouze jeho malá část patří přímo pod Prahu 11. Nedovolme, aby se nezastavitelné území v jeho bezprostřední blízkosti přeměnilo na zastavitelné, jak s tím počítá návrh územní studie Okolí stanice metra Roztyly a s čímž bohužel souhlasí i někteří koaliční zastupitelé. Pokud nebudeme chránit bezprostřední okolí lesa, dojde k jeho větší devastaci, než kterou v současnosti provádí kůrovec.


• Znečištěné ovzduší zvyšuje smrtící efekt koronaviru COVID-19 | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Žijeme-li ve městě se znečištěným ovzduším, máme vyšší (až o 84%) pravděpodobnost úmrtí na Covid-19 než zbytek populace. Ve své studii to tvrdí Evropská aliance pro veřejné zdraví, která vychází i z dat epidemie SARS z 2003. Vysoké koncentrace prachových částic v ovzduší nejen přenášejí virus na svém povrchu, zvyšují i náchylnost k nemocem (např. k cukrovce, vysokému tlaku, chronickým respiračním chorobám), které prohlubují letální projevy viru. Stejným způsobem se mohou šířit i jiné viry způsobující chřipku, infekce dýchacích cest či spalničky. Třetina všech mozkových mrtvic, rakovin plic a srdečních chorob v rámci EU připadá právě na znečištění. Samotné znečištění prachem způsobuje dle dat SZÚ každoročně až 800 předčasných úmrtí v Praze! Tato tragická čísla varují. Vyzývám proto odpovědné politiky, aby konečně dali přednost ochraně zdraví lidí před tzv. „ekonomickým rozvojem“ v podobě nové výstavby. Zahušťování sídlišť vede ke zvýšené dopravě (se všemi negativními vlivy), zhoršení přirozeného provětrávání území, úbytku zeleně i k nárůstu hustoty obyvatel, které podporují šíření nemocí. Zpráva aliance varuje, že virové pandemie se budou opakovat.


• Bourání lávky Opatovská - diletantismus radnice nebo TUNEL? | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Loni na jaře se ukázalo, že lávka na ul. Opatovská je v havarijním stavu a musí se zbourat. Kde se vzala, tu se vzala, oblíbená firma exstarosty Mlejnského BAUplus a uzavřela s MČ smlouvu na zbourání lávky za 2,3 mil. Kč. Docela dobrá cena, ne? Jenže DEN PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ se začnou dít podivné věci: Přichází BAUplus s dodatkem smlouvy za 3,4 mil. Kč. Tedy s navýšením o 150%. Rada navýšení schvaluje a radní Prokop (ANO) smlouvu bez mrknutí oka podepisuje. Ve stejný den, stejný radní podepisuje smlouvu na technický dozor s p. Bořkem Votavou za neuvěřitelných 445 tis. Kč. A do třetice ve stejný den podepisuje objednávku na odpojení plynu v místě stavby za 1,2 mil. Kč, který světe div se, bude hradit MČ a nikoli zhotovitel celé akce. Celkem nás tak zbourání lávky stálo 8,5 mil. Kč. Jinde by za tuto cenu postavili lávku novou. Celou tuto peripetii řeší kontrolní výbor Prahy 11 na podnět zastupitelů HPP 11. Uvidíme, jak se kontroly zhostí a jaké budou výsledky šetření. Celou kauzu budeme dále sledovat, s tím že nepřipustíme neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. A nejen na této akci. Dalším adeptem na kontrolu je rekonstrukce ubytovny Sandra.


• SVJ, dezinfikujte své domy! | Martin Farmačka, HPP 11

Jako správce domu v ulici Plickova připomínám, že současná karanténa vyžaduje zvýšenou péči o hygienu i v našich domech. Vše, čeho se obyvatelé domu dotýkají, je v tento čas kritickým místem pro šíření virů COVID a hodno ošetření např. lihovým sanytolem. Jde o madla/kliky/skla vstupních dveří, o zvonková tabla, o madla schodišť v celém objektu, o poštovní boxy, též o tužku na nástěnce, o tlačítka výtahů a samozřejmě o podlahy společných prostor. Právě teď oceníte osoby zajišťující vám čistý dům a v něm zdravé bydlení. My máme úžasného pana Pompu, vy máte zas svého “hrdinu čistoty”, jemuž patří poděkování za práci, kterou máte denně na očích.
M. Farmačka, HPP 11

• Politici z Prahy 11 mají rádi přírodu. Tak proč ji nechrání? | Martin Farmačka, HPP 11

V neděli 5.4. si k Milíčovským rybníkům vyšly stovky karanténou COVID znavených občanů. Byť v rouškách, očividně šťastni. Příroda je plnila energií a radostí, mnozí jeli na kole, běželi za sportem. Zahlédl jsem zastupitele hnutí ANO, procházel se v družném hovoru se svým přáteli, užíval si slunce. Jiný zast. z ANO na facebooku nadšeně publikoval fotky z dovolené v přírodě. Přitom politicky oba hlasují pro výstavbu na úkor zelené přírody na P11. Některé věci nepochopím.

oddelicka

Klíč 2020/04 | ZDE

• Videa pořizovaná občany z veřejných jednání na Praze 11 dráždí vládnoucí koalici | Martin Farmačka, HPP 11

Jak jsem již informoval, radnice se sveřepě vyhrazuje proti natáčení jednání svých poradních orgánů občany, ačkoli podle nového OZ 89/2012 par. 88 mají na pořízení takové dokumentace právo. Jedná se zejména o Výbor pro územní rozvoj (VÚR) předsedkyně M. Šorfové (ANO), odvolávající se na autoritativní jednací řád, psaný na míru radnici a znevýhodňující občany, domáhající se informací z projednávání záměrů výstavby, se kterými se po volbách 2018 „roztrhl pytel“ - na www.praha11.cz vyhledejte text „Záměry na Jižním Městě“ = 40 projektů! U mnohých nenalézám UŽITEČNOST PRO STÁVAJÍCÍ OBYVATELE a voliče z P11. Není divu, že veřejnost se opět obává, co jí developer postaví před okny, stejně jako za éry starostování D. Mlejnského (JMND). Absurdní je, že MČ z VÚR záznam pořizuje, ale veřejnosti ani zastupitelům z HPP 11 to nepovolí a dochází ke konfliktu. Jednací řád je stavěn NAD občanský zákoník! Po půl roce Rada MČ na duben snad připravuje změnu, mající členům výboru odebrat oprávnění se záznamem nesouhlasit. Sledujte Facebook HPP 11, kde mnohá videa naleznete! Videozáznamy jsou NEZPOCHYBNITELNÉ, co je natočené, to se skutečně stalo.


• Když nás půjdou miliony, všichni proti větru… | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Možná by ale stačilo, kdyby nás šlo jen pár tisíc nebo i jen pár stovek. Hodně toho ale dokážeme, i když nás bude jen pár, protože postupně se přidají další… Díky paní Ptáčkové za její Sklad, propagaci pěstounské péče a nově i spolupráci s potravinovou bankou. A díky všem maminkám, které jí pomáhají! Díky manželům Meluzinovým a všem dalším dobrovolníkům, kteří jim přišli pomoct uklidit prostranství u DPS Janouchova. Díky všem, kteří se v loňském roce starali o kytičky, které loni vysázel u Blankytu kolega Tejkl. Díky Vám všem, kteří jste podepsali petici za zachování pohotovosti na JM. Bylo Vás víc jak 2000! Díky těm, kteří se zapojili do projektu participativního rozpočtu ve snaze zlepšit kousek svého okolí! Díky všem, kteří již dnes přemýšlejí o tom, s jakým návrhem se zapojí letos. Díky všem organizátorům místních úklidů Ukliďme Česko a všem, kteří s nimi přišli uklízet. Díky všem, kteří chodí na jednání zastupitelstva, komisí a výborů – díky za to, že bráníte svá práva a především své právo na zdraví a příznivé životní prostředí. Díky i Vám všem, o kterých tu dnes není zmínka... A vy ostatní „pojďte” také! Třeba s námi - informace na webu a fb HPP 11.


• Žábou na prameni | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

U stanice metra Roztyly se připravují dvě změny územního plánu, obě v režii společnosti Passerinvest. Ve spolupráci s Dopravním podnikem by na jeho pozemcích (autobusová točna a okolí) mělo dojít k výraznému navýšení zastavitelnosti umožňující intenzivní zástavbu, např. administrativu, která by doplnila autobusový terminál. Na pozemcích magistrátu a Passerinvest mezi metrem a lesem by změna územního plánu (z nezastavitelného území pro sport a oddech na zastavitelné území) umožnila výstavbu intenzivního bytového komplexu, a to na samé hraně Kunratického lesa. MČ Praha 11 v zadání územní studie lokality Roztyly požadovala ochranu nezastavitelného území jižně od metra Roztyly, resp. umožnění přiměřené zástavby mezi metrem a ulicí 5. května. Proč tedy nyní Rada MČ k uvedeným podnětům na změny územního plánu mlčí? Přičemž magistrát, pořizovatel územního plánu, který o (ne)zadání změn ÚP bude rozhodovat, čeká na její vyjádření. Může to být proto, že hnutí ANO, které má v Radě MČ Praha 11 dva členy, v letech 2014 a 2017 obdrželo od společnosti Passerinvest celkem 1,5 mil. Kč na financování volební kampaně?


• Petice za přesunutí autobusové zastávky Roztyly, směr Chodov, na původní místo k výstupu ze stanice metra Roztyly | RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

Byla podána do podatelny MHMP ve středu 26. 2. 2020. Ve čtvrtek 27. 2. 2020 byla její kopie určená starostovi Prahy 11 podána v podatelně naší MČ. Petice je určena primátorovi hl. m. Prahy. Text petice: Přesunem zastávky na ulici Ryšavého se značně snížil komfort cestování pro obyvatele Roztyl, kteří používají zastávku jako nástupní. Na nové zastávce oproti původní je minimální ochrana před deštěm, žádná ochrana před sluncem, je tam umístěna pouze 1 lavička. Nástupiště je úzké, nedostatečné pro množství lidí, kteří zastávku používají jako nástupní i výstupní. Umístění zastávky snižuje bezpečnost pro matky s dětmi. Přístup k zastávce je obtížný pro osoby se sníženou pohyblivostí, podél bezbariérového přístupu chybí zábradlí a kříží cyklotrasu, čímž může docházet k nebezpečným situacím pro chodce i cyklisty. Finanční zisk Dopravního podniku nemůže být nadřazen komfortu obyvatel sídliště Roztyly a Chodov. Petici podepsalo 741 obyvatel, z toho 57 její elektronickou podobu. Hlavní poděkování patří organizátorce petice paní Aleně Adamcové, které pomáhal spolek Ochrana Roztyl.


• Radnice Prahy 11 vám zdražila bydlení! | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

To poznáte na dubnové složence z berního úřadu. Daň z nemovitosti v Praze 11 radní z ANO, pirátů, TOP 09 a ODS zvýšili o 90 %, s posvěcením magistrátu. Co za to dostanete? Nic. Tuto otázku jsme radním a starostovi Dohnalovi (piráti, odpovědný za rozpočet) položili při schvalování rozpočtu P11 na lednovém jednání zastupitelstva. Nikdo neodpověděl, Dohnal mlčel. Navýšením našich daní z nemovitosti na Jižním Městě (dělá to skoro 30 mil. Kč) se platí zbyteční uvolnění zastupitelé (á 57 tisíc Kč hrubého: Šorfová/ANO, Kocourek/piráti, Holan/ODS) a tzv. poradenské smlouvy, trafikanti z řad koaličních zastupitelů a poradčíci z řad kamarádíčků. Celkově ročně za 5 mil. Kč. Zbytek peněz jde podle nás do velké černé díry nazývané ubytovna Sandra. Zastupitelé za HPP11 se snažili při schvalování rozpočtu tyto prostředky převést na údržbu veřejné zeleně, chodníků a silnic ve správě P11 a udržení lékařské pohotovosti, ale naše návrhy koalice nepřijala. Budete-li v příštích volbách 2022 volit HPP11, garantujeme vám, že dostaneme-li se do vedení P11, daň z nemovitosti snížíme na výši roku 2019.

oddelicka

Klíč 2020/03 | ZDE

• Najdi 10 rozdílů | RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

Fa YIT Stavo s.r.o. odkoupila projekt Bytového parku Roztyly od fy Alborg - Development, a.s., s nímž už 9 let nesouhlasí místní obyvatelé a který se firmě doposud nepodařilo postavit. Pokud někdo doufal, že se nová firma začne k rezidentům chovat vstřícně a uzná jejich oprávněné požadavky na snížení výšky budov a hustoty zastavění území, musí být zklamán. YIT předkládá původní projekt Alborgu, ve kterém provedla kosmetické úpravy, jako jsou zelené střechy (chvályhodné), natření fasád speciálním nátěrem, který má eliminovat škodliviny v prostředí, přeuspořádání kompozic jednotlivých bytů (to je místním jedno). Počet bytů zůstává stejný, počet parkovacích stání se mírně zvýší (to je dobře). Investor 3. 2. 2020 představil záměr ve stanu na svém pozemku v ulici Komárkova. A stejně jako předchozí majitel pozemku odpovídá na návrhy o eliminaci zástavby slovy, že má právo na výstavbu všech hrubých podlažních ploch, které mu územní plán dovoluje. To má sice pravdu, měl by si však uvědomit, že sousedé záměru prostě nezapomenou na křivdu, která se jim stala úpravou územního plánu, jež nyní tuto výstavbu umožňuje a která byla provedena bez toho, aby kdokoli z veřejnosti k ní mohl říci alespoň popel.


• Ovčárna II - developer je zpět s přepracovaným projektem | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Devítipodlažní bytový dům (44 bytů, 58 parkovacích míst) má být postaven místo garážového domu hotelu Globus v ul. Gregorova. Náhradní parkovací místa mají být vybudována místo parkového prostoru u hotelu (jezírko má být odsunuto blíže k lesu). Noví obyvatelé jistě ocení túrující autobusy v areálu hotelu. Místní občané je pod okny musí trpět již léta. A to není všechno, územní studie pro lokalitu Roztyly navrhuje vybudovat dalších 8 bytových domů v prostoru mezi Globusem a ul. Ryšavého. O návrhu intenzivní zástavby okolí metra a la Manhattan ani nemluvě. Během procházkové debaty 25.1. na Roztylech pořádané organizací Zvonečník a občanskými spolky z Prahy 4 a 11 se účastníci přesvědčili o nesmyslnosti takových plánů. Škoda že účast zástupců naší radnice na této akci byla opravdu tristní. Zřejmě již mají o budoucnosti okolí Kunratického lesa jasno a 1500 podpisů na petici proti zástavbě je nechává chladnými. Jaké další nesmyslné stavební projekty na Roztylech bude současná radnice Prahy 11, navzdory dlouhodobému nesouhlasu občanů, tolerovat? Nesouhlasíte-li s plánovanými projekty, apelujte na své radní a starostu. Ti budou mít v dané věci rozhodující slovo.


• Rozpočet na r. 2020: dluhy, vybílená pokladna, nesmyslné investice | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Snad vůbec poprvé v dějinách je MČ Praha 11 zadlužená. Rozpočet na r. 2020 odkrývá nehezkou finanční situaci MČ po roce vládnutí koalice Piráti/ANO/ODS/TOP-STAN. Schodek rozpočtu činí téměř 300 000 000 Kč. Je pokryt 180 mil. Kč, které si pirátský starosta Dohnal a spol. napůjčovali během r. 2019, a „vysátím“ bezmála 100 mil. Kč z běžného účtu. A to vše nikoli ve prospěch veřejného prostoru a zkvalitnění života na JM, ale např. na „bezednou“ ubytovnu Sandra nebo na pochybný projekt haly s kluzištěm. Přesto si v rozpočtu koalice ponechala 8 mil. Kč na „trafiky“ pro své zastupitele, zatímco např. na provoz lékařské pohotovosti peníze nezbyly. Současné vedení tak zadluží JM na léta dopředu, přičemž kvalita a dostupnost základních služeb pro občany se zhoršuje. Takový rozpočet samozřejmě HPP11 nepodpořilo. Rozpočet jsme naopak ostře kritizovali a předložili jsme přes dvě desítky pozměňovacích návrhů. Uvedu pouze některé z nich. Zachování provozu pohotovosti, vodní prvky a koupaliště pro Jižní Město, rekonstrukci pochozí zóny Háje, zvelebení zanedbaných lokalit, např. náměstí Blankyt. Všechny naše návrhy koalice zamítla.


Pořizování občanských záznamů z jednání výborů a komisí postoupilo do další fáze | Martin Farmačka, HPP 11

Vytrvale pracuji ve Výboru pro otevřenou radnici (VORAD) na přesvědčování koaličních stran a jejich nominantů, že jimi slibované transparentnosti nelze uniknout tím, že budou komplikovat, či znemožňovat občanovi v případě zájmu pořídit si dokumentaci z jednání poradních orgánů. Důvodem je i objasnění zneklidňujících informací, obestírajících zejména jednání Výboru pro územní rozvoj, jemuž předsedá neblaze proslulá Marta Šorfová (ODS > ANO) - z jednání jsou formální zápisy, hlasování není uvedeno jmenovitě! Dříve bylo HPP 11 vytýkáno, že jím pořízený záznam „není nestranný“, avšak MČ poprvé pořídila záznam nejen „objektivní“, ba dokonce zcela „nezávadný“ - webová kamera míří mimo dění, z povzdálí zní čísi hlasy. Tak byla zachycena významná prezentace Nový Opatov! A bohužel: alternativní záznam HPP 11 na místě nebyl povolen. Všichni cítíme, že něco není v pořádku, proto se VORAD věnoval problematice jednacího řádů výborů, jenž aktuálně nerespektuje NOZ par. 88 a 89. VORAD též doporučil zastupitelstvu hlasování do zápisů uvádět jmenovitě. Tímto děkuji kolegům z VORAD za podporu, zejména pak osobám právně vzdělaným, konkrétně Mgr. Dolanské.


• 13 hodin naší marné snahy o rozpočet bez trafik a dluhů | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Pustili mu žilou. Čemu? Rozpočtu naší městské části. Ve jménu koaličního potenciálu se zastupitelstvo 30.1. pustilo na cestu odtoku veřejných financí do trafik a kumulací funkcí koaličním zastupitelům, do stamiliónových dluhů na rekonstrukci Sandry, milióny půjdou do pochybné společné akciovky s fa AR Delta, další milióny zbaští objemové studie zástavby JM. Víte, že vám loni radnice zvedla daň z nemovitosti na dvojnásobek? A víte proč? Oficiálně prý na revitalizace. Ale my víme, že peníze vytažené z vašich kapes šly v rozpočtu na výše uvedené kšefty a stmelení koalice trafikami. Pouze pomlouváme a lžeme? Podívejte se na záznam ze zastupitelstva a zejména na schválený rozpočet. Myslíte, že tam najdete lékařskou pohotovost Šustova po 1.4.2020? Najdete tam slibované vodní prvky? Najdete tam novou lávku Opatovská? Najdete tam opravu náměstí Blankyt? Nenajdete tam nic. Desítky hodin práce zastupitelů Hnutí pro Prahu 11, hodiny jednání, všechny naše návrhy, vč.zachování pohotovosti, byly vyhozeny koaličním komínem. Trafiky a tunely zůstaly. Sliby a realita Pirátů/ANO/TOP-STAN/ODS (za podpory SPD a JM-ND) jsou z říše špatných jihoměstských snů.

oddelicka

Klíč 2020/02 | ZDE

• Úkolujme své radní | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

I řadový občan naší městské části má nástroje, jak dát radnici P11 na vědomí své názory či problémy. Jednání výborů a komisí - poradních orgánů zastupitelstva, resp. rady MČ jsou, až na výjimky, veřejná. Jejich programy jsou zveřejňovány na webu MČ P11 v sekci „Aktuality z Prahy 11/Pozvánky na výbory a komise“. Účast na jednání je nicméně třeba telefonicky nebo e-mailem ohlásit tajemníkovi komise/výboru nejpozději 48 hod. předem. Lze přijít i bez ohlášení, ale riskujete, že si již nesednete. Dotazovat i úkolovat (neboli interpelovat) své radní můžete na každém jednání zastupitelstva v rámci bodu „Návrhy, připomínky a podněty občanů“, který je stanoven, po interpelacích zastupitelů, jako pevný bod vždy od 17:30 do 18:30, nebo dokud nejsou vyčerpány dotazy. Vždy je ale lepší přijít o něco dříve. Radní Vám musí odpovědět na místě nebo písemně do 30 dní. Program zastupitelstva vč. podkladů je zveřejňován na webu MČ s týdenním předstihem. Prostřednictvím MMS zpráv, e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes web P11, sekci „vyfoťte to“ můžete posílat fotografie s upozorněním na nedostatky, které se na Praze 11 vyskytují. Obdobným způsobem funguje i magistrátní web a mobilní aplikace „zmente.to“. | Aleš Kulhánek (HPP 11)


• Kolik berou politici na Praze 11? Rozprodávají a betonují JM, likvidují zeleň, usmívají se na developery a zajišťují jim peníze na projekty, zvyšují daně, rozdávají si trafiky, privatizují školní pozemky, zadlužují občany a jsou za to z jejich daní placeni | Martin Farmačka, HPP 11

Dne 10.10.2019 na 10. ZMČ P11 zazněla tato interpelace: “Plánuje radnice MČ Praha P11, která se nazývá transparentní a otevřená, v rámci etického kodexu zastupitele zveřejnit tabulku odměn všech svých zastupitelů, včetně placených funkcí, které každý zastupitel vykonává? (tj. členství v komisích a výborech). Pokud ano, v jakém termínu? Bude k tomu využito periodikum Klíč (nejlépe únor 2020)? Pakliže ne, prosím o zdůvodnění, proč ne?” Radní Duška (Pir) reagoval slovy, že Výbor pro otevřenou radnici řeší formát et. kodexu zastupitele. Konec odpovědi. Vzpomeňme na volby 2018 a na sliby (Pirátů), jak vše bude TRANSPARENTNÍ. Dnes každý návrh (HPP 11) na zpřehlednění činnosti radnice naráží na neochotu efektivně jednat. Rok jsme čekali na interpelace občanů na ZMČ, 8 měsíců se řeší personální doplnění údajů na webu u členů výborů/komisí. Trafikanti nevykazují veřejnosti činnost, všude slyšíme, že na nic nejsou peníze. Občan má právo vědět, kolik ho „ta sranda“ stojí.


• Zápisy z jednání výborů | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Jistě si řeknete, co může být zajímavého na zápisech z jednání výborů (a také komisí). A představte si, že opravdu už od konce září se řeší, jak zápisy z výborů zveřejňovat. Praxe je nyní taková, že po vyhotovení zápisu jej zkontroluje předseda či předsedkyně výboru, poté je zápis umístěn na www Prahy 11. Na dalším jednání výboru se o zápise hlasuje. Pokud je vše v pořádku, není žádný problém. Pokud ale najdete v zápise nesrovnalost (a všichni jsme jen lidé, kteří občas chybují) problém nastane. V současnosti není možné zápis na webu vyměnit. Postup, že oprava bude uvedena v zápise z následujícího jednání, mi připadá naprosto nesmyslný. Přeci občan, kterého zajímá konkrétní bod projednávaný na výboru, si přečte usnesení z jednání, na které byl bod zařazen, a nebude znovu zkoumat zápis z následujícího jednání. Hledání řešení trvalo několik měsíců. Nyní se snad už blíží ke zdárnému konci. Všechny problémy, na které se během doby, co se o zveřejňování zápisů diskutuje, poukazovalo (např. co kdo řekl), mohou být jednoduše vyřešeny – pořízením videozáznamu z jednání a jeho vystavením na www Prahy 11. Toho se snad už na lednových jednáních výborů a komisí podle slibů radnice dočkáme.

oddelicka

Klíč 2020/01 | ZDE

oddelicka

Klíč 2019/12 | ZDE

• HPP 11 usiluje o rozkrytí skladby poradních orgánů (PO) MČ P11 | Martin Farmačka, HPP 11

I rok po volbách 2018, v nichž se politici předháněli, kdo slíbí transparentnější radnici, stále není jasné, kdo sedí v PO - tito lidé činí důležitá rozhodnutí, neboť doporučují Radě i zastupitelstvu věci k projednání. HPP 11 navrhuje holé jmenné seznamy členů komisí a výborů DOPLNIT O KONTAKTNÍ ÚDAJE. Nyní občan nemá možnost přímo kontaktovat člena PO a např. projednat s ním téma zájmu nebo si nechat odůvodnit jeho hlasování. Nejasné je i POLITICKÉ SLOŽENÍ, přitom každý člen je nominantem politického subjektu a vystupuje v souladu s jeho rétorikou. Lidé mají důvěru ve strany, které volili, a obracejí se na jejich zástupce - bohužel, ze seznamu občan nepozná, kdo je kým nominován. P11 má 17 komisí a 4 výbory, jedná se více než stovku osob, ke jménům stačí doplnit textové info ve formátu “email | telefon | pol. příslušnost”. Nápad se nesetkává s nadšením a častá obava členů je, že by je lidé kontaktovali. (!) HPP 11 chce informaci povinně doplnit u zastupitelů MČ, dobrovolně pak u členů z řad občanů a u všech, koho jsou nominanty. HPP 11 též požaduje, aby hlasování v zápisech z PO bylo rozepsáno jmenovitě - před odpovědností se přeci nelze schovávat!

oddelicka

Klíč 2019/11 | ZDE

• Místo koupaliště bude u ZŠ Milíčov komerční megalomanský tenisový areál | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Přes mnohaletý nesouhlas občanů i Hnutí pro Prahu 11 schválila Rada MČ (Piráti, ODS, ANO, TOPSTAN) udělení tzv. „práva stavby“, firmě HAMR-SPORT pro tenisový areál. Areál má sestávat z tenisové haly o rozměrech 125x50m s výškou 11–16 metrů, 14ti kurtů na tenis a beach volejbal, které mají být v zimních měsících zakryty nevzhlednými nafukovacími halami a 160ti místy pro parkování zákazníků. Hlavní důvody našeho nesouhlasu se záměrem: Narušení kvality bydlení stávajících obyvatel, kteří během deseti let již několikrát vyjádřili nesouhlas s tímto areálem • Narušení blízké rezervace a klidové oblasti „Miličovské rybníky“ • Neúnosné zvýšení dopravy v okolí ZŠ, MŠ, domova seniorů, ZUŠ… • Účelové obejití posouzení vlivu záměru na životní prostředí /EIA/ • Rozpor s územním plánem • Předimenzovanost: záměr bezohledně vytěžuje dané území a je z architektonického hlediska naprosto nevhodný na dané místo • Je v zásadním rozporu s opatřeními omezujícími změny klimatu. Hnutí pro Prahu 11 žádá ponechání pozemku pro vybudování venkovního koupaliště. Zároveň odmítáme privatizaci školních hřišť jejich přenecháním soukromým firmám.


• Nový jednací řád výborů - sliby a skutečnost | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Na zářijovém zasedání zastupitelstva MČ byl přijat nový jednací řád výborů. Zastupitelé za HPP11 během projednávání poukazovali na možnost jeho zneužití. Starosta nás ubezpečoval, že tomu tak nebude, že jde pouze a jen o vylepšení pro občany, výbory jsou a zůstanou veřejné. Např. objednávání občanů 48 h před jednáním výboru je stanoveno proto, aby bylo možné zajistit větší sál, pokud by chtělo přijít více lidí, než je kapacita objednané místnosti. Pak nadešel den D, 26. září, a jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (VURŽP). Občané si již předem stěžovali, že se jednání nemohou zúčastnit, neboť kapacita sálu je plná, a tak jsou odmítáni. O žádnému přesunu do jiné místnosti se zřejmě vůbec neuvažovalo. Nakonec se ti, kteří byli objednáni a přišli, do sálu vešli. Kolik lidí to však vzdalo předem je otázkou. Členové výboru pak neodhlasovali možnost pořídit videozáznam z jednání, což považuji za opravdu skandální. A to nejlepší přišlo nakonec. Výbor, který jednal o územní studii na Roztylech, nepřijal žádné usnesení a ani se o to nepokusil. Proč? Protože bylo 22 h, a to byla doba konce pronájmu sálu. Takže zhasnout, domů a spát.


• „Zábavná“ hra pro čtenáře? | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

V posledních měsících občas při čtení Klíče skřípu zuby nad nepřesnostmi a polopravdami, které současná koalice zadarmo servíruje lidem až do schránek. Naše NÁZORY přitom „napravuje“ svými komentáři, zatímco my nemůžeme uvést na pravou míru ani SKUTEČNOST. 10. vydání Klíče mě už však po prvních stránkách přinutilo pečlivě pátrat po článku s titulkem "NAJDĚTE V KLÍČI 10 NESMYSLŮ a vyhrajte hodnotné ceny!" Jinak si totiž neumím představit, jak je možné, že náš pan starosta ani neví, jak se jmenuje projekt participativního rozpočtu, protože "Za lepší Prahu 11" to skutečně není! A co teprve sloupek pana Jiravy, kde je tak rád, že u nás vznikl první pražský Sklad pro pěstounské rodiny, ve kterém děkuje neexistující paní JANĚ za její INICIATIVU? Paní EVA Ptáčková totiž sklad nejen založila, ale také jej s dobrovolníky PROVOZUJE a velkou měrou i DOTUJE. Ovšem psát o tom, že 2007 Kč měsíčně = BEZPLATNÁ VÝPŮJČKA prostor, to už je doslova nehoráznost a evidentní snaha udělat si „reklamu“! Jak je to s financemi Skladu si ostatně můžete přečíst sami na jeho stránkách, jak s ostatními věcmi, zase na těch našich. Hledejte i další nesmysly a příští měsíc nezapomeňte „soutěžit“ znovu!


• Zbývající přístřešky na Jižním Městě II | Václav Tejkl, HPP 11

Vážení spoluobčané, milí sousedé, koncem února t. r. jsem přes aplikaci „Vyfoťte to“ podal podnět ke kontrole stavu dřevěných přístřešků na Jižním Městě II, provedení jejich celkové opravy a údržby (výměně částí poškozených zatékáním vody, doplnění chybějících klempířských prvků a nátěru dřevěných částí lazurovacím lakem), za účelem prodloužení jejich životnosti. Záležitost byla předána, bohužel však dosud se v této věci nic neudálo. Budou přístřešky i v budoucnu sloužit obyvatelům a zpříjemňovat prostředí sídliště, nebo je snad kvůli nezájmu a absenci základní údržby čeká v příštích letech demolice? Máme revitalizace vybraných prostranství za miliony, ale zajištění průběžné údržby a poctivé péče často chybí. Věřím v budoucnu v lepší správu Prahy 11.


• Developeři a Magistrát na Roztylech hazardují s naším zdravím | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Návrh územní studie Roztyly představuje hazard se zdravím stávajících i potenciálně nových obyvatel. Zatímco majitelům pozemků (zejména Passerinvestu) v řešeném území přináší díky navrhovaným změnám územního plánu obrovský potenciální zisk, stávajícím obyvatelům přináší prakticky pouze další navýšení dopravy a zátěž životního prostředí. Navrhovaná intenzivní a výšková zástavba od D1 až po ul. Gregorova povede ke zhoršení životního prostředí a kvality bydlení v širokém okolí. Jen doprava na ul. Ryšavého se má v důsledku představených plánů zdvojnásobit! Během projednávání studie se vzedmul značný odpor veřejnosti, která v hojném počtu navštěvovala všechna veřejná projednání i jednání výboru. Petici proti studii, resp. rozšiřování zástavby jižně od metra podepsalo přes 1300 obyvatel. Řada občanů podpořila připomínky a požadavek HPP11 na zásadní přepracování studie. Doufáme, že k němu dojde, a to i přes evidentní tlaky na prodeje městských pozemků developerům a jejich změny v územním plánu z parků na stavební parcely. Situaci nejen na Roztylech budeme hlídat a prostřednictvím FB a webu HPP 11 vás budeme informovat, jak se proti tomuto tlaku bránit.


• Zástavba okolí Litochlebského náměstí | Ing. Irena Řivnáčová, HPP 11-KDU-ČSL

Před časem byla zpracována studie Územní studie Opatov – Na Jelenách. Dle informace Ing. Sedekeho v Klíči k této studii, která může sloužit jako podklad k likvidaci životního prostředí obyvatel v okolí Litochlebského náměstí a Mikulovy ul., se prý tato studie nesetkala s velkým odporem obyvatel zde bydlících jako se setkala další studie zástavby Hájů (a ta byla proto prozatím odmítnuta). Je to pravda? Bude proto prý v příštích týdnech pravděpodobně rozhodnuto na magistrátu, že bude studie Opatov – Na Jelenách „zapsána“, a bude tak možno dle ní stavět. Obyvatelé okolí Litochlebského náměstí, je potřeba projevit svůj postoj, je třeba protestovat proti likvidaci vzrostlé zeleně izolující stávající zástavbu od komunikace, proti stavbě dalších domů na parkovištích v těsné blízkosti u našich obytných domů, proti zástavbě v parku na |Litochlebském náměstí, proti čemuž jsme tak pracně bojovali před časem!


• HPP 11 usiluje o pořizování videozáznamů z jednání výborů | Martin Farmačka, HPP 11

Na 9. ZMČ se vyostřila diskuze o jednání výborů MČ P11, konkrétně šlo o ten nejvýznamnější, o Výbor pro územní rozvoj. Hosté z řad občanů, kteří se v létě dostavili pro informace a z obavy, že výbor projedná záměr výstavby v okolí jejich bydlení v nesouladu s jejich názorem, neměli pocit, že s nimi bylo zacházeno důstojně. Podpořili je zastupitelé HPP 11, kteří si od vedení vyslechli, že jednání záměrně zdržují a konají pol. agitku. Vznikl nový jednací řád výborů, mající s rušivými elementy „zatočit“ a zplnomocňující předsedu výboru podle své nálady jednání zneveřejnit či ukončit. Obě strany vzájemně tvrdí, že ti druzí se nechovají slušně. Je snad neslušné bránit svůj domov? Nebo je snad slušné nutit stovkám občanů před okna záměr výstavby, který si tam nepřejí? Slovo „slušnost“ je takové, jaké se uchopí. Aby nebylo pochyb, co se na výborech děje a čí nominant koho zastupuje, nabízí HPP 11 zdarma nahrání a zveřejnění jednání výboru/ů, jak 7 let činí se zastupitelstvy – jde o akce i osoby placeny daňovým poplatníkem a mající sloužit daňovému poplatníkovi, tak jaképak tajnosti? Nejtransparentnější způsob sdělení informace je vidět ji. Hlídáme JM za vás!

oddelicka 

Klíč 2019/09 | ZDE

• Hlava na hlavě. Brzy i na Praze 11? | Martin Farmačka, HPP 11

V červenci byli Jihoměšťané zhrozeni z výluky metra v úseku Kačerov - Pr. povstání. Všichni si oddechli, když metro C začalo opět jezdit. Pohoršujeme nad dočasnou tlačenicí v metru a přitom si neuvědomíme, že stejný (nevratný) jev se žene na Prahu 11! Stanice metra Opatov bude obestavěna mohutným kancelářským komplexem Nový Opatov pro 10 tis. lidí, vedle něj se chystá více než 400 bytovek v objektech Opatov / Sandra. I metro Roztyly (všechny stanice mají JEDEN výstup) bude pravděpodobně brzy obklopeno kancelářským centrem a tisíci novými byty pro bohaté (magistrátní politik z P11 je uličnicky nazývá „byty pro mladé”). Metropolitní plán navrhuje výstavbu hnízd mrakodrapů (až 27 pater) na stanicích metra Háje, Opatov, Chodov i Roztyly. Na školních pozemcích mají vyrůst hojně navštěvovaná komerční sportovní centra (k čemu budou občanům P11 dvě specializované curlingové haly?), vedle nich další fotbalové stadiony, údajně i atletická hala – i sem budou tisíce lidí dojíždět auty. Nad přehradou se developer pokouší zkompletovat pozemky pro výstavbu hotelového areálu a nového sídliště v perimetru přírodního parku Hostivařské přehrady. Přibude více baráků, více lidí, více aut.


• Podpoříte hřiště pro školáky nebo čisté trávníky? | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Na přelomu září a října se uskuteční hlasování v projektu participativního rozpočtu Spolu za lepší 11. V rámci něj můžete sami rozhodnout, co se na JM zlepší. Bez ohledu na to, jestli fandíte přírodě ve městě, novým sportovištím nebo zastínění pískovišť, moc vás prosím o jedno - zúčastněte se hlasování! Jen tak budou totiž k realizaci vybrány ty návrhy, o které doopravdy stojí obyvatelé celého JM a ne jen hrstka lidí nějaké zájmové skupiny. Navíc čím více lidí bude hlasovat, tím menší je pravděpodobnost, že někdo hlasovací systém zneužije. Jsou to peníze nás všech, tedy vaše. Spolurozhodujte o nich i vy!


3x výstavba na CHODOVĚ | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Hned tři nové budovy mají vyrůst na chodovském sídlišti či v jeho těsné blízkosti: ubytovna a bytový dům Vojtíškova (na místě bývalé kotelny -žlutý komín), bytový dům U Kunratického lesa (u kr. objezdu na rohu červeného sídliště) a další část OC Chodov - vedle polikliniky, namísto (slibovaného) parčíku. A na Roztylech mají být další... Chcete-li se dozvědět o chystané výstavbě a o tom, co vám přinese, víc, sledujte webové a facebookové stránky HPP 11 nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


• Stavba Aréna ledových sportů ve slepé uličce | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

V r. 2014 přišli zástupci fy AR Delta na ZMČ Praha 11 s myšlenkou vybudování haly s ledovou plochou na školním hřišti ZČ Ke Kateřinkám. Halu slíbila firma postavit z vlastních zdrojů, bez jediné koruny z veřejných zdrojů. Zástupce firmy mluvil o „frontě zájemců“, kteří chtějí do haly investovat. Po pěti letech od tohoto slibu zahájila s velkou slávou firma v květnu 2019 stavební práce, aby je hned v červnu zastavila. Proč? Fy AR Delta se obrátila na Prahu 11 se žádostí o spolufinancování, původně soukromý projekt najednou začal vyžadovat veřejné prostředky. Stavba haly tolik vychvalovaná starostou Dohnalem (Piráti), ředitelkou ZŠ Kateřinky Janečkovou (STAN) nebo radním Prokopem (ANO) se tak ocitá ve slepé uličce. Celkové náklady na výstavbu haly mají činit 210 mil. Kč. Z toho má činit vklad AR Delta 35 mil., na MČ Prahy 11 je požadováno rovněž 35 mil. a zbývajících 140 mil. tvoří údajně půjčka fy AR Delta u bank. Hnutí pro Prahu 11 je od samého počátku proti záměru haly likvidující školní hřiště, haly v nevhodné lokalitě, haly stavěné proti vůli občanů z okolí. Požadavek soukromého investora na veřejné peníze pak jen potvrzuje kontroverzi této stavby.


• Podpořte E-petici Nesouhlas s přestavbou kotelny Gregorova na bytový dům a se zahušťováním sídliště Roztyly | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Najdete ji (spolu s E-peticemi proti dalším stavbám) na webu HPP11. Děkujeme všem, kteří nás podpořili v peticích nebo přímo na červencovém jednání Výboru pro územní rozvoj, jež praskalo ve švech. Členové Výboru za ANO, JM-ND a SPD ignorovali protesty těchto občanů i petici s 500 podpisy a podporou 25 SVJ/BD a doporučovali (nakonec marně) schválit přestavbu kotelny na 9patrový dům! Výbor také doporučil výstavbu 12patrového bytového domu Skansky v ul. U Kunratického lesa, přestože je navrhováno velmi problematické dopravní napojení a objekt výrazně převyšuje okolní zástavbu. Takto si naši reprezentanti představují „přiměřený rozvoj“. HPP11 důrazně žádá vedení radnice o zlepšení informování obyvatel o chystaných stavebních záměrech, a to obesílat předsedy SVJ/BD, zveřejňovat termíny jednání veřejných výborů v Klíči, organizovat jednání výborů ve větších prostorech a organizovat setkání občanů přímo s investory. Sledujte program zastupitelstva 12. 9., kde budou zřejmě projednávány další změny územního plánu v P11 v lokalitách Na Jelenách, Türkova (Globus), Gregorova /Krejnická apod. Více na FB a webu HPP11.


• Zástavba parkoviště Hrdličkova - Blatenská znovu ožívá | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

V roce 2010 prodala MČ veřejné parkoviště Hrdličkova - Blatenská soukromému investorovi. Ten v roce 2011 přišel se záměrem Na Výhledu, který měl zastavět parkoviště a louku u MediCentra 4 domy. Jako odezva vznikl spolek, Ochrana Roztyl, jehož jsem členkou. Spolek a občané podali připomínky do procesu EIA, na které investor zřejmě nechtěl reagovat přepracováním projektu, a tak záměr usnul. Místním se navíc podařilo u soudu zrušit pro záměr vydanou úpravu územního plánu. Nyní záměr znovu ožívá pod názvem Bytový park Horní Roztyly. Bohužel je jiná doba. Vzhledem k novelizacím zákonů o životním prostředí a stavebního nepůjde záměr do procesu EIA a spolky se nemohou účastnit územního a stavebního řízení, zrušilo se proslunění bytů. O to více musí občané požadovat po radnici, aby hájila jejich zájem. O záměru jednal červnový výbor pro územní rozvoj, kam dorazili zástupci místních občanů. Občané také podepisují petici (více na webu HPP11) za zachování parkoviště a úpravu opět předimenzovaného záměru. I na základě těchto skutečností výbor jednání o záměru přerušil. Obyvatelé Roztyl, nejen v tomto případě, ukazují, že jim na prostředí v okolí jejich domovů záleží.


• Jak je to s byty? Jde o lokalitu v okolí OC Chodov | Alžběta Šafránková, HPP 11

Původně ve třetí etapě dostavby OC Chodov měla být výstavba bytového domu. Ovšem bylo zahájeno územní řízení na změnu dostavby 3. etapy a místo bytů se mění plány na dostavbu komerčního objektu - IKEA, KIKA apod. To znamená, že dojde k dalšímuzatížení dopravy a zhoršení vlivu na životní prostředí. Na druhou stranu se ale prosazuje výstavba 42 bytů na pozemku mezi ulicí U Kunratického lesa a Holušickou ulicí, blízko velké kruhové křižovatky u OC Chodov. Pozemek patří Skanska Reality a.s. a dnes je zde louka, kterou nikdo neseká a neudržuje. Na tomto pozemku má vyrůst 12podlažní úzký dům s jedním podzemním parkovištěm a čtyřmi stáními na povrchu s problematickým vjezdem a výjezdem do ulice U Kunratického lesa, v blízkosti dnešního přechodu se semaforem. Bohužel, občané této lokality nejsou o tomto záměru informováni a Výbor pro územní rozvoj tento záměr schválil. Vím, že by se měla podporovat výstavba bytů, ale proč se na jedné straně ruší (přitom se jedná o vhodnější lokalitu) a na druhé straně vzniká monstrum, které nezapadá do vybrané lokality?


• Horko na Jižním Městě | Václav Tejkl, HPP 11

Vážení spoluobčané, věřím, že jste si – podobně jako já – pěkně užili léto. Nutno však říci, že Jižní Město si léto příliš neužilo. Ve dnech, kdy jsem byl doma, jsem to viděl každý den. Množství uschlých stromků, vaky s vodou jen tu a tam, absence již tolikrát slibovaných vodních prvků – pítek, mlžičů, brouzdališť pro jihoměstské děti. Veřejná prostranství volající po opravách a údržbě, ke kterým se daly využít právě letní měsíce. A jaký mám jako zastupitel pocit z posledních zastupitelstev? Kumulace funkcí, trafiky, poradenské smlouvy. Koaliční zastupitelé (Piráti / ANO / ODS / TOP-STAN) hlasují „jako jeden muž“ naprosto bez uzardění i ve věcech jednoznačně negativních pro občany Jižního Města. Návrhy HPP 11 obvykle neprojdou, resp. nebývají vůbec zařazeny. To je předem dáno, ať už jde o cokoli, bez ohledu na kvalitu návrhu. Přál bych si, aby každý obyvatel Prahy 11 někdy sledoval zasedání zastupitelstva, protože je na co se dívat. V negativním slova smyslu, bohužel. Od toho si slibuji lepší informovanost veřejnosti a v budoucnu snad lepší správu Prahy 11. Přeji vám pěkné dny i vzpomínky na letošní léto!


• Už to jede! Pirátská koalice schvaluje zástavbu zeleně v přírodním parku Hostivař-Záběhlice, ul. Výstavní, Praha 11| PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Koalice Prahy 11 pod vedením Pirátů (Piráti/ANO/TOP/ODS) schválila na zastupitelstvu 13. 6. 2019 podnět na změnu ÚP „lokalita Výstavní”. Při vstupu do přírodního parku Hostivař-Záběhlice se místo stávající funkce zeleně při ul. Výstavní budou rozhodnutím ZMČ P11 stavět supermarket a restaurace. Jde o první z řady (bohužel) očekávaných rozhodnutí pirátské koalice v neprospěch životního prostředí. Piráti změnou ÚP „Výstavní” porušují hned několik svých bodů volebního programu v oblasti územního rozvoje, např. že „Územní plány nesmí být psány dle zadání developerů”. Rada MČ pod vedením Pirátů uvádí jako oficiální důvody likvidace funkce městské zeleně (ZMK), důvody typické pro bémovské období vlády ODS = špína a bezdomovci. Hnutí pro Prahu 11 je proti bezprecedentní změně ÚP v přírodním parku Hostivař-Záběhlice a v tomto smyslu zastupitelé HPP11 vystupovali a hlasovali v červnu na Zastupitelstvu MČ P11. Změna porušuje hned několik usnesení, zejména to o veřejném zájmu z doby HPP11 na radnici. Požadujeme městskou zeleň řešit její údržbou, úklidem, péčí a rozšiřováním, nikoliv likvidací.

oddelicka

Klic.2019.06Klíč 2019/07-08 | ZDE

• Vládnoucí koalice Piráti, ANO, TOP/STAN, ODS sabotuje výstavbu koupaliště | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Letošní parné léto opět připomíná velký deficit Jižního Města - koupaliště. Malinký předražený krytý bazén Jedenáctka VS, postavený za exstarosty Mlejnského za neuvěřitelných 700mil.Kč venkovní koupaliště ignoroval a voda v Hostivařské přehradě nebudí zejména koncem léta důvěru. Za kvalitním koupáním je nutné se vydat do jiných městských částí nebo mimo Prahu. Hnutí pro Prahu 11 mělo jako jeden ze zásadních bodů volebního programu vybudování koupaliště Na Jižním Městě. Narychlo, těsně před volbami zařadily koupaliště do svých volebních programů i další strany. Jak jistě víte, po volbách vznikla ostudná koalice Piráti, ANO, TOP/STAN, ODS a na koupaliště zapomněla. Místo lokality na stavbu koupaliště hledají lokalitu pro výstavbu megalomanské atletické haly. Po získání postů a „trafik“ na radnici přestalo jít těmto stranám o obyvatele JM a raději slouží atletické lobby.  Vždyť pro 99% občanů JM je atletická hala zbytečná. Hnutí pro Prahu 11 bude nadále apelovat na vládnoucí strany, aby zadaly studii pro výběr vhodné lokality pro koupaliště. Ať už to bude prostor u ZŠ Milíčov, lokalita Na Jelenách, či jiné místo.


• Před 3 lety HPP 11 navrhovalo dostavbu Pražského okruhu podle legislativy EU | Martin Farmačka, HPP 11

Žije fáma, že HPP 11 „blokovalo“ dostavbu SOKP. HPP 11 na 17. ZMČ P11 dne 19.5.2016 podalo návrh: ZMČ P11 podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy. Šlo o text tehdejšího radního Urbánka (TOP), ovšem bez dovětku “stavba 511”. Proč bez něj? Léta se iniciativy snažily vyvolat posouzení tzv. Regionální varianty (RV) dostavby okruhu. V r. 2014 argumenty uznal ministr dopravy Prachař, ŘSD vypracovalo vyhl. studii na RV vedenou dále od Prahy, zasáhnuvší méně obyvatel než 511. Mezitím pokračovala příprava trasy 511, jež narazila na zastaralé stanovisko EIA z r. 2002. EU komise žádá po ČR, aby u staveb majících EIA starší 15 let (dle z. č. 244/1992 Sb.), byla provedena EIA nová dle platné legislativy, tzn. dle nového zákona, s účastí veřejnosti, tedy i u stavby 511. Z důvodu dodržení zákona a ohleduplnosti ke stavbou dotčených občanům Prahy a okolí, HPP 11 nehlasovalo pro návrh „stavba 511", ale vyčkávalo na svůj. Urbánek doplnil návrh nepodstatným dodatkem a o jeho návrhu bylo hlasováno dříve. Byl schválen, o návrzích HPP 11 se vůbec nehlasovalo. Tvrdit, že HPP 11 blokuje dostavbu SOKP, je nesmysl.


• Nebezpečná hra s koeficienty | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Magistrát vyhlásil STOPSTAV pro přijímání dalších změn územního plánu (ÚP) Prahy, a to do konce 06/2019. Na radnici Prahy 11 kvůli tomu vypukl hotový poprask, a to zejména kvůli umístění nových parkovacích domů a sportovních hal. Přestože před volbami řada stran slibovala transparentní projednávání staveb s občany a budování lehkých parkovacích domů, současné vedení radnice se rozhodlo oprášit Mlejnského plány megalomanských parkhausů až o 500 stáních (a výšce až 5 podlaží). A protože P11 stále postrádá koncepci rozvoje (vč. parkování), radní se rozhodli zkapacitnit téměř veškerá veřejná parkoviště ve vlastnictví MČ, např. Gregorova, Krejnická, Nešporova atd. Na všech těchto lokalitách je nutné upravit ÚP o několik koeficientů zastavitelnosti, aby bylo možné kapacitní parkování umístit. Je jisté, že na všech těchto lokalitách parkhausy nevyrostou. Co ale bude s nevratně upraveným ÚP? Na P11 číhají investoři, kteří by rádi stavěli bytové domy a čím hustěji, tím lépe! Drahé parkovací domy přináší další neblahý efekt – možná že ve vaší lokalitě již nezaparkujete zadarmo. Sledujte FB a web HPP11, budeme vás informovat, o jaké lokality se jedná a jak se proti změnám ÚP případně bránit. 


• Trafikanti a poradčíci platí dluhy! | Ing. Jiří Štyler, předseda HPP 11

Naši radničtí kolegové jsou v „laufu“ ze svých gáží, pěkně plných korýtek a trafikantských smluv a tak mají rozhazovačnou náladu. Jak jsem se dozvěděl z ww.praha11.cz zaplatili za mne dluh. Prý jsem dlužil radnici. Nerozumím tomu, proč údajný dluh radnice nevymáhá u soudu..., ale potěšilo mně, že uspořádali sbírku a údajný dluh, který si vymysleli i zaplatili. Vážení obyvatelé Prahy 11, využijte rozhazovačnosti těchto radničních trafikantů, poradčíků a některých zastupitelů, napojených na radniční penězovody, k zaplacení i Vašich dluhů, máte-li nějaké. A jako první námět navrhuji, aby tito trafikanti zaplatili škody nárokované Městskou částí Praha 11 ve dvou trestních řízeních proti voliči nezvoleném zastupiteli a exstarostovi D. Mlejnském. Snad se trafikanti a poradčíci na jeho desemilionové dluhy složí.


• Autobusová zastávka Roztyly podruhé a snad naposled | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

29.6.2019 se uskutečnila kolaudace autobusové zastávky Roztyly. I když jsme nebyli účastníky řízení, byli jsme se s kolegy z HPP 11 na ní podívat. Mimo jiné jsme upozornili na nutnost umístění zábradlí kolem bezbariérové cesty k zastávce. Avšak ani to nebylo v projektu, tak zřejmě dostavěno nebude. O nevhodnosti přemístit autobusy na novou zastávku by ještě měla jednat Dopravní komise a jednání s Ropidem přislíbil i radní pro dopravu. Během doby, co jsem se o přesun zastávky zajímala, se ukázalo, že ne všichni si myslí, že přesun zastávky je výborná věc. Často jsem ale slyšela, proč to řeším až nyní, a ne před rokem, kdy bylo jednodušší projekt zastavit. Odpověď je jednoduchá: o přesunu zastávky jsme se dozvěděli, až když přijel bagr. Loni úředníci Prahy 11 vydali souhlasné stanovisko se stavbou nové zastávky. Z jejich technického pohledu bylo samozřejmě vše v pořádku. Ukazuje se proto, že včasné poskytnutí informací lidem, kteří v místě žijí, je velice důležité, neboť jen oni mohou poukázat na problémy, které jim připravovaný záměr přinese. Toto byla jen zastávka. S připravovanou změnou stavebního zákona a novým územním plánem Prahy, však půjde o mnohem víc.


• Zlepšení parkování na Jižním Městě II | Bc. Libor Vrkoč, HPP 11

Na Praze 11 přetrvává palčivý problém s parkováním v okolí bydliště. Zastupitelé HPP11 dlouhodobě usilují o koncepční zlepšení této situace, a proto se rozhodli použít ve světě již ověřenou možnost využití volných parkovacích kapacit nákupních center. Proto jsme vyvolali jednání s představiteli OC Chodov, kteří souhlasí se spuštěním projektu nočního parkování pro okolní rezidenty. Obchodní centrum tak nabídne místním obyvatelům garážový dům PROTĚŽ pro parkování vozidel v době od 19:00 do 8:00 druhého dne. Pomůže se tím rezidentům, kteří v nočních hodinách v okolí svého domu nezaparkují. Jednání se vedla i o příznivé ceně za tento druh parkování, jako je např. 60,-Kč/ noc či paušální částka v řádech stokorun za měsíc. Konečnou výši poplatku, stejně jako termín spuštění parkování navrhne majitel parkovacího domu. Nikdo z nás, kteří jsme se této možnosti parkování věnovali, neočekává, že se zcela vyřeší problém s parkováním v dané lokalitě, ale cca 400 parkovacích míst v parkovacím domě PROTĚŽ jistě přijde místním obyvatelům vhod. Rovněž jednáme s Magistrátem o umožnění nočního parkování v P+R Chodov. O dalším vývoji vás budeme informovat na webu HPP11.


• Skandální přešlap Pirátů Praha 11: PORADENSKÉ SMLOUVY S POLITIKY ZA MILIÓNY | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

MČ Praha 11 pod vedením Pirátů uzavřela měsíc po nástupu na radnici v dubnu 2019 několik poradenských smluv s politiky. Zastupitel Balík (ANO) za 1,5 mil. Kč, zastupitel Dittrich (ODS) za 900 tis. Kč, zastupitel Navrátil (ODS) 900 tis. Kč. Navíc PR poradkyně za 1,8 mil. Kč. Balík (ANO) s absolutně nekompetentní radní pro majetek (2015-2018) za 1,5 miliónu korun radí v oblasti majetku! Registr smluv ID smlouvy: 7878083, 16. 4. 2019. Dittrich (ODS), trestně stíhaný ředitel základní školy a podporovatel hazardu, je předsedou školské komise a nově placeným poradcem v oblasti školství za 900 tis. Kč! ID smlouvy: 8263299, 30. 4. 2019. Trestně stíhaný zastupitel Jan Navrátil (ODS) radí, nevíme s čím, za 900 tis. Kč. Smlouvy podepsány starostou Dohnalem (Piráti), neobjevily se mezi usneseními Rady. Kdo o nich rozhodl? Komu poradci radí? Předsedkyně Výboru pro otevřenou radnici Böhmová (Piráti) 18. 5. 2019 vysvětluje: „Pan Dittrich není poradcem paní radní pro školství Ujhelyiové (Piráti).“ Dodává: „Zeptejte se pana Dittricha, komu radí. Piráty slibovaná změna Prahy 11? Trafiky a pochybná poradenství za milióny pro koaliční zastupitele?


• Jižní Město a „tepelný ostrov“ | RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

Urbanizovaná území se vyznačují zástavbou různé intenzity a zpevněnými plochami, s nízkým zastoupením zeleně. Zpevněné a zastavené plochy (beton, asfalt) akumulují teplo ze slunečního záření, přehřívají se a následně ho vyzařují do okolí. Zpevněné plochy tak omezují vsakování vody do země, urychlují odtok vody z území kanalizací, což vede ke snížení výparu vody. Průměrná teplota v urbanizovaném území je o několik °C vyšší než v jeho okolí. Tento jev je označován jako efekt tepelného ostrova, roste s intenzitou zástavby sídla. Nezpevněný, přirozený povrch ve volné krajině umožňuje vsakování a zadržení vody v území, k zadržení vody přispívá i plošné zastoupení zeleně, zeleň odráží i pohlcuje sluneční záření, výparem vody ochlazuje okolí, dřeviny stínem brání přehřívání povrchu, snižují prašnost. Mikroklimatický efekt zeleně výrazně přispívá ke snížení efektu tepelného ostrova. Jsme schopni uvedené akceptovat v udržitelném územním rozvoji Jižního Města, nebo nadále setrváme v tom, že prioritní je intenzita zástavby a nezastavitelné plochy budou nadále převáděny do ploch zastavitelných. Kde zbyde místo pro stromy a zeleň?


• Kde bude Rákosníčkovo hřiště? | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Rada MČ schválila v dubnu 2019 jako „nejvhodnější” lokalitu pro stavbu Rákosníčkova hřiště pozemek při ulici K Milíčovu (u domu v Rašově ul. č. 10). Bohužel bez toho, aby kdokoliv z radnice předem projednal tento záměr s tamními obyvateli. Místní obyvatelé s tím ale nesouhlasí, stejně jako tři čtvrtiny účastníků ankety o umístění hřiště. Lidé si totiž přejí hřiště tam, kde jej budou moci snadno a často navštěvovat - třeba v Centrálním parku nebo vedle polikliniky Opatovská, nikoliv na samém kraji JM. Navíc se 70 m od zvoleného pozemku nachází oblíbené „dřevěné” hřiště (naproti minizoo), o jehož osud se (dle mých informací bohužel zcela oprávněně) nejen tamní obyvatelé obávají. Přestože na to byl pan radní Lepš, do jehož gesce životního prostředí dětská hřiště spadají, několikrát upozorňován, odmítl znovu otázku umístění hřiště projednat. Místním proto nezbylo než sepsat petici a obrátit se s žádostí o pomoc na společnost Lidl. Stihli to o chvilku dříve než já s peticí rodičů, která požaduje ale vlastně totéž - umístit Rákosníčkovo hřiště ke spokojenosti co největšího počtu obyvatel JM. Tak doufejme, že se to nakonec opravdu podaří, nebo ještě lépe že už se to podařilo!

Reakce místostarosty J. Lepše (TOP-STAN): Byl bych hrozně rád, kdybychom měli možnost pro nové Rákosníčkovo hřiště vybírat z většího počtu pozemků a nějaký např. anketou mezi obyvateli vybrali. Ušetřil bych sobě i radničním odborům spoustu práce a jak my na radnici, tak paní Hovorková i další rodiče malých dětí bychom byli všichni spokojeni. Praha 11 má však již teď 69 dětských hřišť, nacházejí se tedy téměř doslova „na každém rohu“. Vhodné plochy pro nové 70. hřiště, tedy Rákosníčkovo, opravdu nejsou. Paní Hovorková i další občané navrhli celou řadu pozemků, které však z objektivních důvodů odmítly jak odbory, tak následně i naše rada Prahy 11 (např. překážky v podobě technických sítí v zemi, vzrostlá zeleň, která by se musela kácet apod.). Zbyl nám zmíněný pozemek poblíž milíčovské minizoo, který pro Rákosníčka shodou okolností navrhl sám Lidl, resp. jeho dodavatelská firma Hags, a kde se shodou okolností už teď nachází jeden herní prvek. Nicméně díky petici, kterou paní Hovorková zmiňuje, ani tento pozemek bohužel nejspíš není ve hře. V tento moment tudíž nemáme žádné místo, kam bychom Rákosníčka umístili. Budeme muset hledat dál, zvažovat nějaké nouzové varianty a realizace „Rákosníčka“ se tím samozřejmě zdržuje. Nic jiného se zatím nepodařilo, což mě samozřejmě mrzí.

oddelicka

Klic.2019.06Klíč 2019/06 (bylo zasláno) | ZDE

• Radnice si přivlastňuje projekt venkovní koupaliště - volební tahák HPP 11 | Martin Farmačka, HPP 11

Že HPP 11 umí zaujmout voliče nejen odvedenou prací, ale i nápady, opakovaně dokazuje volebním úspěchem. V roce 2018 veřejnosti slíbilo, že bude-li na radnici, postaví občanům P11 velké venkovní koupaliště s čistou vodou. Realita je, že P11 s téměř 80 tisíci obyvateli má po 40 letech čekání malinký a extrémně předražený bazének 11VS, za půl miliardy (!) postavený starostou Mlejnským, kam se prakticky vejde pouhá stovka lidí. Projekt koupaliště tehdy zneklidnil všechny pol. subjekty, které z obavy před úspěchem HPP 11 společně téma koupaliště odsoudily jako populistické, též znělo např., že „voda je drahá“. ANO / TOP-STAN / ODS / PIR ve svých volebních programech slibovali zcela standardní správu MČ, nikdo z ničím výjimečným neoslnil, proto se záhy všichni programově shodli a vytvořili koalici bez „extravagantního“ HPP 11. Jenomže invence volá, dobrý nápad nepadá z nebe a dne 30.4.2019 se venkovní koupaliště stalo součástí programového prohlášení Rady MČ P11 pro toho volební období! Doufám, že si radní časem přivlastní i jiné myšlenky HPP 11, např. nulovou toleranci hazardu, ochranu stávající vzrostlé zeleně a dosud nezastavěných ploch P11.


• Zastupitelstvo MČ P11 schválilo další výdaje na rekonstrukci ubytovny Sandra, celkové náklady se tak přiblíží miliardě korun | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Hlasy koalice Piráti, ANO, ODS, TOP09/STAN připravily při dubnovém jednání ZMČ rozpočet Prahy 11 o dalších 130 mil. Kč na rekonstrukci ubytovny Sandra. V ní má rekonstrukcí vzniknout 174 ubytovacích jednotek, z toho většina malometrážních 1+kk. Jaké jsou celkové náklady na rekonstrukci Sandry? Nákup budovy 336 mil., rekonstrukce 330 mil., zateplení 100 mil., patrové garáže 100 mil. Kč. Celkem tedy cca 850 mil. Kč, pokud připočteme předpokládané vícepráce a vybavení bytů, blíží se celkové náklady částce 1 000 000 000 Kč. Proč nesouhlasí HPP11 s rekonstrukcí Sandry? Náklady na jednu malometrážní ubytovací jednotku jsou přes 5 mil. Kč. Několik set nových obyvatel Sandry, spolu s tisíci nových obyvatel z vedlejšího Hotelu Opatov, vytvoří další nežádoucí zátěž na kapacitně vyčerpanou dopravu, školství, zdravotnictví, sociální služby. Každého obyvatele JM bude tento sociální experiment stát přes 10 000 Kč, čtyřčlennou rodinu tedy 50 000 Kč. Za miliardu korun by se dal pro občany JM vybudovat velký aquapark nebo Jihoměstská poliklinika či zrekonstruovat pochozí zóna kolem metra Háje.


• Sklad dětských věcí pro pěstouny | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

...začne již snad brzy fungovat i na Praze 11. Měl by ulehčit obtížnou, ale nesmírně záslužnou práci především místních dočasných pěstounů, kteří do své péče přebírají děti někdy i doslova z hodiny na hodinu. Tedy bez možnosti obstarat si potřebné věci jako oblečení, kočárek, autosedačku, hračky apod. předem. Navíc vlastnit a skladovat všechny tyto věci (často pro děti 0-18 let) v běžné domácnosti není ani úplně možné. K dispozici by proto měly být k zapůjčení či darování právě v našem skladu. Dostat by se do něj pak měly od řady skvělých lidí z Jižního Města a okolí, kteří se zajímají o možnost darovat věcí po svých dětech s cílem pomáhat druhým. S místní pěstounkou na přechodnou dobu, paní Blažíkovou, jsme proto vypracovaly projekt takového skladu a našly pro něj vhodné prostory v Modletické ulici. S naším záměrem jsme pak seznámily radního pro sociální oblast Ing. Jiravu a požádaly jej o podporu a pomoc v této věci. Teď vše záleží již jen na vedení MČ, která má na stole naši žádost o výpůjčku těchto prostor. Snad nebude třeba čekat dlouho, než se vyřídí “formality”, a již brzy se nejen na facebookových stránkách skladu setkáte s výzvou pro darování dětských věcí!


• Žádáme MMR o vrácení proslunění do pražských stavebních předpisů | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Učinil tak občanský spolek Zelené Roztyly (součást HPP11) v reakci na vypuštění požadavku na proslunění bytů minulým vedením Prahy pod taktovkou A. Krnáčové a hnutí ANO. Ta se pohoršovala nad tím, že developeři musí kvůli proslunění bytů stavět domy „roztodivných tvarů“. Dle aktuálně platných stavebních předpisů tak z hlediska osvětlení stačí, aby obytná místnost měla alespoň jedno okno! Přitom je známo, že slunný byt je zdravý byt, který nejlépe ochrání před šířením infekčních chorob. Slunce v bytě nemá jen psychologický účinek, ale působí i proti virům a bakteriím. Uvolněním stavebních předpisů se otevřelo riziko ještě většího zahušťování sídlišť nalepením nových domů na stávající zástavbu, např. ve vnitroblocích. Spolu s chystaným Metropolitním plánem a dalším rozvolňováním stavebního zákona je to nebezpečná kombinace, neboť developeři nechtějí brát ohled na potřeby obyvatel, ba naopak, chtějí mít neomezenou možnost stavět nové domy bez ohledu na zastínění i již postavených bytů. Děkujeme 158 spoluobčanům, kteří formou petice podpořili připomínky HPP11 k územní studii Háje. Doufejme, že studie bude přepracována ve prospěch obyvatel Prahy 11.


• ROPID podporuje kondici obyvatel Roztyl | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

ROPID se rozhodl přemístit autobusovou zastávku u metra Roztyly, tu kde staví autobusy směrem na Chodov a Dědinovu, tu, kterou používají obyvatelé sídliště Roztyly, aby se vyvezli do kopce, na kterém sídliště stojí. Zastávka má být přesunuta od stanice metra na ulici Ryšavého. Důvodem prý je ušetření nafty a tím také zlepšení životního prostředí a výhoda pro cestující, kterým se zkrátí doba jízdy. To se samozřejmě netýká obyvatel Roztyl. Vyžádala jsem si data, která opravdu potvrzují, že více cestujících za den zastávkou projíždí, než v ní nastupuje (šlo mi hlavně o směr na Dědinovu, ale platí to i opačně  - na Spořilov). Že se jedná o zákazníky OC Chodov, se mohu jen dohadovat. V jejich zájmu bude obětován komfort obyvatel Roztyl. Už nebude žádné úspěšné schování se před lijákem nebo naopak palčivým sluncem. Je třeba zapomenout na to, že se lze podívat, zda autobus pojede za chvíli, pokud ujel, jít pěšky. Teď si to bude třeba  rozmyslet rovnou v metru. Možností je, buď si zvýšit kondici chozením pěšky domů do kopce, nebo jezdit metrem na Chodov. V tuto chvíli to ale vypadá, že stavba není v souladu s územním plánem, tak se ještě uvidí, jak to s přesunem zastávky dopadne.

oddelicka

Klic.2019.02Klíč 2019/05 | ZDE

• O čem by doopravdy měl být projekt "Spolu za lepší 11"? | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Projekt participativního rozpočtu Spolu za lepší 11 se bude letos konat již podruhé. Měl by umožnit obyvatelům Jižního Města rozhodnout o části finančních prostředků z rozpočtu městské části a o účelu jejich využití. Nemohu však souhlasit s názorem radního Dušky, pod nějž tento projekt spadá, že cílem je přerozdělit určité "zanedbatelné" množství peněz (6 mil.Kč!), nejlépe online a s co nejmenší námahou pro všechny... Smysl takového projektu by totiž měl být úplně jiný! Především by měl aktivizovat místní obyvatele a vtáhnout je do dialogu o utváření podoby města, dát jim k tomu příležitost i návod. Radnici by měl naučit naslouchat občanům, jejich přáním a potřebám, a to nejen proto, že se rozhoduje o jejich vlastních penězích (z daní). Má být také způsobem jak poznat, jaké jsou možnosti obce a kolik práce úředníků stojí i za těmi "nejobyčejnějšími” věcmi. Především ale přesvědčit obyvatele o tom, že jejich účast (tj. participace) ve veřejném životě má smysl a přinese pozitivní změnu! Projekt Spolu za lepší 11 tak, jak je připraven, včetně netransparentnosti hlasování umožňující snadné obcházení pravidel, to ale podle mého názoru prostě nesplňuje...


• MAMINKY, DÍKY ! | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

12. května opět oslavíme Den matek. Mateřská láska je jedinečná tím, že je viditelně bezvýhradná a nic nečeká zpět – snad jen pokračování sebe sama. Proto jsme také jako lidstvo zde, navzdory všemu zlu, které je všudypřítomné, lepí se na nás a chce nás ovládnout. Že je s pravou láskou neslučitelné, nosí v povědomí každý z nás. Proto se stále najdou lidé, kteří druhým pomáhají bez ohledu na vlastní prospěch. Lež, přetvářka, ziskuchtivost, sobectví, nenávist, lhostejnost - všichni tušíme, že do života ani do politiky nepatří, nám všem škodí a nejvíc tomu, kdo jim podléhá. Možná si představujeme, že máme před sebou důležité úkoly, pro které je třeba tu a tam slevit. Kdyby takhle uvažovaly maminky, už dávno by se lidstvo samo zničilo. Mám tu čest být služebně nejstarším zastupitelem Prahy 11, od r. 1989. Zážitky ze ZMČ by mě opravňovaly k hlubokému pesimismu. Jsem ale také šestinásobným dědečkem a láska, kterou v široké rodině i u mnoha známých vidím, mi říká, že stále není pozdě. Dokud vy na svou úlohu nezapomenete, máme šanci. Díky vám, maminky !


• Jižní Město stárne. Staří překážejí mladým? | Martin Farmačka, HPP 11

Zahuštění Prahy 11 novou výstavbou má nátlakový argument, takticky aplikovaný na stávající obyvatele: „JM stárne, je třeba STAVĚT a omladit ho.“ Ke stárnutí JM dochází zcela přirozeně. V roce 1976 se do neútulných paneláků JM nastěhovali první lidé, během 43 let zrekonstruovali své byty, splatili je. Za miliony pořídili nové výtahy, rozvody, podlahy, vstupy na chipy, kamerový systém, přivedli internet, zmodernizovali portály, zrevitalizovali a zateplili domy. Dnes ve vypiplaných objektech spokojeně žijí, a přejí si zde dožít. Cítí se tu DOMA. Domov je (po rodině a zdraví) tím nejcennějším, co máme. Proč radnice ANO / TOP / ODS / Piráti klidné stáří občanů JM, trávené ve vlastních domovech, používá jako ARGUMENT K VÝSTAVBĚ bytovek pro další lidi bůhví odkud? Mimoto: na byt v novostavbě mladá ČESKÁ rodina nemá prostředky. Pokud radnice trpí neodolatelným nutkáním stavět, může respekt ke stáří projevit např. zbouráním hotelu Opatov a ubyt. Sandra, a v místě postavit velký a moderní domov seniorů. Finance na to jsou. Rozhodně lepší, než starousedlíky pudit z „vymazlených“ domovů a vyčítat jim rozhodnutí zestárnout na Praze 11. Stáří není hanba, hanba je stářím opovrhovat.

Jižní Město stárne. Staří překážejí mladým? Článek do Klíče, který se nelíbil


• Proč pirátská radní pro školství nepodporuje konec hazardu na Praze 11? | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Na březnovém Zastupitelstvu MČ Praha 11 jsem navrhl na doplnění programu jednání mj. bod „Nulová tolerance hazardu na Praze 11“. Proti zařazení tohoto bodu na jednání hlasovali pouze dva zastupitelé z Pirátské strany - radní pro dopravu Martin Duška a radní pro školství Zuzana Ujhelyiová. Proč pirátská radní Ujhelyiová hlasovala proti návrhu tohoto bodu, ve kterém mělo ZMČ konstatovat, že hazardní jevy přináší patologické jevy jako zadlužování, krádeže, rozpad rodin i obecnou kriminalitu a mělo požádat Radu MČ P11, aby navrhla nulovou tolerance hazardu na P11? Proč pirátská radní Ujhelyiová hlasovala proti návrhu bodu, který by např. umožnil jen v těsné blízkosti metra Háje zrušit OSM! hazardních provozoven, kolem kterých chodí každodenně jihoměstské děti do školy? Na tyto otázky pirátská radní pro školství Ujhelyiová neodpovídá a mlčí. Přitom petici na podporu nulové tolerance hazardu podepsalo několik set občanů Prahy 11. Zastupitelé Pirátů, ANO, TOP09/STAN a ODS však jejich názor odmítají vzít na vědomí. Za zrušení heren bude HPP11 bojovat i nadále


• Hospodaření se srážkovou vodou | RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

V případě nové zástavby je nezbytné zohlednit klimatickou změnu a přijmout adaptace na sucho v souladu s legislativou ČR tak EU. Na území Jižního Města jsou projednávány tři územní studie v lokalitách Opatov-Na Jelenách, Roztylech a na Hájích. Urbanizace, znamená nárůst zpevněných ploch, což vede k urychlení odtoku vody, vysušování území a ke zvýšení efektu tepelného ostrova, kterým se vyznačuje městská zástavba. Vyšší intenzita zástavby tak nemusí znamenat vyšší kvalitu a pohodu bydlení, příznivé životní prostředí. Studie neobsahují žádné údaje o rozsahu zastavěných, zpevněných ploch, pouze koeficienty zastavěnosti stavebních bloků. Není doložena bilance odtokových poměrů v území před a po zástavbě. Chybí hydrogeologické posouzení území z hlediska zasakování vod a ochrany podzemních vod. Není doloženo komplexní prověření a posouzení možných řešení hospodaření s dešťovými vodami, přestože se jedná o problematiku, která významně podmiňuje využití a uspořádání území. Alibisticky je odsouváno do územního řízení. Dokumentace bez doplnění nenaplňují požadavky územní studie ve smyslu § 30 stavebního zákona.


• Úklid náměstí pod Blankytem | Václav Tejkl, HPP 11

Vážení spoluobčané, v pondělí 1. dubna členové a příznivci HPP 11 provedli celkový úklid náměstí pod Blankytem v Matúškově ulici. Prostor byl velmi zanedbaný, potýkali jsme se s nepořádkem, kterým byl nakonec naplněn celý kontejner. Vysázeli jsme zde květiny. Při akci jsme zjistili, že místo působilo zašle i kvůli letitému nánosu listí, jehličí a odpadků a s potěšením konstatuji, že po provedení úklidu náměstí velmi prokouklo. Po ostříhání popínavých rostlin a odstranění nepořádku na nás vykoukly velmi zachovalé původní obklady v celé své kráse. Naše akce vzbudila značný zájem mezi místními obyvateli, za pozitivní ohlasy tímto ještě jednou děkujeme. Na místě jsme se přesvědčili, že prostranství i přes celkovou zanedbanost plní stále svůj účel – lidé se tam setkávají, sedí a čtou si knížky, hrají si zde děti, které mají možnost na volném prostranství okolo fontány jezdit i na tříkolkách a kolech. Závěrem bych rád poděkoval Ivaně Hovorkové, Aleně Čápové a Michalu Malinovi a perfektně odvedenou práci. Fotky z naší akce jsou ke shlédnutí na FB a webu HPP 11. A co si myslíte o budoucnosti náměstí pod Blankytem vy? Opravdu potřebuje přestavbu a kácení navrhované radnicí? S přáním krásného prožití jara za Hnutí pro Prahu 11


• Petici "Nechceme zahušťovat Jižní Město další zástavbou“ jsme předali starostovi | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Petice, kterou podpořilo 197 občanů, se vymezuje proti předimenzované výstavbě v zelených plochách a veřejných parkovištích na Praze 11. Požaduje, aby zeleň (zejména ve vnitroblocích) zůstala nezastavěná a aby byla využívána jako parky. Stejně tak veřejná parkoviště by měla být zachována k účelu parkovaní a neměla by být zastavována (kromě lehkých parkovacích domů). Tyto požadavky jsou velmi aktuální. V současné době jsou pořizovány územní (zastavovací) studie Hájů, Roztyl a Opatova, které navrhují výrazné zahuštění lokalit bez ohledu na skutečné potřeby obyvatel a ohledu na limity rozvoje z hlediska dopravní infrastruktury a zátěže životního prostředí. Hlasy koaličních zastupitelů (vč. Pirátů) bylo znemožněno projednání této petice na zastupitelstvu. Zastupitelé odmítli i další návrhy HPP11, a to např. zpracování biologických průzkumů zelených ploch u metra Roztyly a Opatov určených k zástavbě. Městská část by měla znát a chránit přírodní hodnoty na svém území a po investorech požadovat kompenzaci za jejich případné ničení. Na konci března se v ul. Choceradská kvůli výstavbě kácely 40leté stromy v plném květu. Byl to smutný pohled.


• Zastupitelé Prahy 11 se na svém zasedání nechtějí zabývat územní studií v okolí stanice metra Háje. Proč? | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Vzhledem k tomu, že 28. 3. 2019, kdy probíhalo 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha 11, bylo už známo, že termín pro podání připomínek k územní studii v okolí stanice metra Háje byl prodloužen do 30. dubna, navrhla jsem zastupitelům, aby projednali připomínky MČ Praha 11 k této studii na dubnovém zasedání zastupitelstva. Žádný z koaličních zastupitelů pro můj návrh nehlasoval. Pro nebyli ani zastupitelé z JM-ND. Na konci zasedání zastupitelstva se ukázalo, že vyjádřená nechuť byla pochopitelná. Vždyť jediný klub, který podal odboru územního rozvoje své připomínky ke studii tak, jak bylo požadováno v harmonogramu projednávání studie na MČ, byl klub HPP11. Na dubnové zasedání zastupitelstva rada MČ projednání studie nezařadila. To, že navíc nedodržela nastavený harmonogram a 1. 4. 2019 na zasedání rady připomínky neprojednala, je vzhledem k posunutí konečného termínu omluvitelné. Budu tedy znovu přímo na zasedání zastupitelstva 11. 4. 2019 požadovat zařazení projednání územní studie do programu zastupitelstva. V době, kdy čtete tento článek, již zřejmě víte, zda můj apel byl či nebyl vyslyšen.

oddelicka

Klic.2019.02Klíč 2019/04 | ZDE

• Piráti vytvořili koalici s Mlejnského lidmi a nabrali směr „Jihoměstské Palermo“ | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Volby 2018 měly být změnou, na které Jižní Město čekalo více než 10 let.  Místo změny však Piráti otevřeli dveře na radnici osobám z Mlejnského období. Po volbách odmítli jednat s Hnutím pro Prahu 11 a vyjednali koalici, ve které je mnoho jmen z neblahé minulosti JM a politických dinosaurů. Jaké jsou zásadní kontroverze koalice Piráti, ANO, TOP09, ODS? Z pěti zastupitelů ODS jsou tři trestně stíhaní a dva mají podivnou politickou minulost. Došlo k navýšení placených postů o 50%. Piráti vytvořili pro sebe i ostatní strany politické trafiky, funkce bez kompetencí pro nekompetentní zastupitele. Např. pro blízkého přítele D. Mlejnského, trestně stíhaného zastupitele Holana, byla nově vytvořena placená funkce předsedy mediální komise. V kontrolním výboru má proti všem zvyklostem vládnoucí koalice většinu a do ostatních 11ti členných výborů byl umožněn vstup pouze jednomu zastupiteli HPP11. Piráti tak vyměnili všechny své sliby za možnost vládnout (s kýmkoli) a p. Dohnal všechny své morální zásady za funkci loutkového starosty. Pirátské předvolební heslo „PUSŤTE NÁS NA NĚ“ se změnilo na „PUSŤTE NÁS MEZI SEBE“.


• Pod čistou pirátskou vlajkou hodně prohnilý obsah | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Na počátku byla naděje, že Piráti Praha 11 jsou nositeli tolik potřebné změny politiky na JM. Tak jako jsou nositeli změny jinde. S heslem a pirátským étosem "Na prahu změny" voliči volili Piráty. Výsledek? Výsledek je stará Rada pod čistou pirátskou vlajkou. Trestně stíhaní v koalici. U moci zůstávají Jirava, Lepš, Šorfová, Mlejnského lidi. Pokud si nenamažou Piráty na chleba hned, tak je čeká převýchova k obrazu ANO/TOP 09/ODS, která už ostatně nastala. Hnutí pro Prahu 11 (vítěz voleb) překáží developerským a finančním zájmům a praktikám, jejichž ukončení se vehementně ANO/TOP bránily a brání, viz desítky developerských záměrů a finančních odtoků, které probíhají dodnes. Kde jsou Piráti, hodní své pověsti (nyní) ve sněmovně, kteří se nenechají se opít rohlíkem starých politických šíbrů. A Praha 11 má ty největší, to mi věřte. Všimněme si oslavných příspěvků Mlejnského lidí, že "Piráti dostali rozum", když vstoupili do dosavadní koalice. Smějí se teď všichni za bukem, jací jsou Piráti P11 najivní dělat stafáž "čistou" pirátskou vlajkou v prakticky staré Radě. Poměr v Radě je 3Pir:6, vč. staré bémovské ODS, proti které jinak Piráti tolik vystupují.


• Přestože bez funkcí, jedeme dál | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, dostane přidáno. Kdo dostane přidáno, nic nedělá. Doufejme, že se tímto principem nebudou řídit nově zvolení radní za Piráty, ANO, TOP09 a ODS (na rozdíl od některých členů rady minulé). Např. exradní pro audit a životní prostředí nejen odmítl možnost vybudování dalšího Rákosníčkova hřiště na P11 (za peníze Lidlu), ale také nechal ležet vyšetřování kauz Mlejnského radnice včetně nevýhodného prodeje pozemků na Roztylech společnosti Alborg-Development (podle znaleckého posudku MČ přišla o 40 mil. Kč). Rád bych poděkoval kolegům z HPP11, KDU-ČSL a občanských spolků, stejně jako dalším spoluobčanům. Sice navzdory vítězství ve volbách nedostali placenou funkci na radnici, ale ve volném čase stále pracují ve veřejném zájmu nebo nám pomohli s peticemi. V poslední době jsme mimo jiné připomínkovali EIA na 3. rozšíření OC Chodov. Naše připomínky k územní studii Opatov-Na Jelenách prostřednictvím petice podpořilo 176 občanů. Námitky roztylských spolků proti Passerově změně územního plánu na Roztylech podpořilo 436 občanů. Na webu HPP11 informujeme a aktuálních kauzách, zatímco v Klíči a na webu MČ je ticho po pěšině.


• NOVÁ VLÁDNOUCÍ KOALICE CHCE VÝRAZNĚ PODPOŘIT BYTOVOU VÝSTAVBU NA JIŽNÍM MĚSTĚ | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Má pro to na první pohled pádné argumenty - Praha 11 má po Praze 4 druhý nejvyšší průměrný věk obyvatel a počet obyvatel klesá. Je třeba zachránit JM před vymřením? Nechci, ani se zde nemohu pouštět do rozsáhlých rozborů. Dovolím si pouze upozornit na dva další důležité statistické údaje: 1) Přirozený přírůstek byl v poslední době (s výjimkou r. 2010 a 2014) kladný, tj víc lidí se narodilo, než zemřelo. 2) Saldo migrace je výrazně záporné, tj. lidé se odsud stěhují jinam. Neměli bychom se spíš zaměřit na zlepšení podmínek současným obyvatelům a udělat Jižní Město atraktivnější, příjemnější, zdravější, aby se jim zde líbilo a neměli potřebu stěhovat se do míst lepších pro život? Při dnešní hustotě osídlení není na Jižním Městě mnoho vhodných míst pro další výstavbu. Zahušťování zástavby nám nezlepší kvalitu života – právě naopak, zhorší životní prostředí, naroste doprava. Výstavba za každou cenu, v místech, kde město přechází do krajiny nebo v místech s velkou ekologickou zátěží skutečné problémy Jižního Města dále zhorší. Pouze k prospěchu stavebních společností a těch politických stran, které sponzorují. | Zdroj: ČSÚ, časové řady


• Stává se veřejný zájem na Praze 11 nástrojem developerské politiky? | Martin Farmačka, HPP 11

Betonování na P11 zřejmě dostalo nový, sladce tajemný název: ROZUMNÝ ROZVOJ. Takto byl o volbách definován a slibován všemi pol. subjekty, které dnes obývají radnici. "Rozumný" má být v tom, že záměry výstavby budou diskutovány s obyvateli P11 a nebudou snižovat kvalitu jejich stávajícího bydlení. Stejný postup zastává HPP 11, jenomže: pokud HPP 11 prezentuje nesouhlasný názor občanů (na výstavbu) na zastupitelstvu, podle starosty Dohnala (Pir) se stává politickým názorem, do kterého jsou Piráti (a ostatní) tlačeni. Nechce se mi věřit, že takto bude nyní s názory veřejnosti nakládáno: obrátí-li se občané na své zastupitele, aby je zastupovali např. ve věci odmítaného záměru výstavby před okny jejich domovů, nebude názor akceptován, pakliže bude sdělen ústy zastupitele?! Obávám se, že „veřejný zájem“ i „rozumný rozvoj“ budou účelově zneužity způsobem, jaký si odhlasují pro-developerské partaje ANO / TOP / ODS spolu s novými Piráty, mající dohromady většinu v zastupitelstvu. Takto realizovaný „rozumný rozvoj“ nepovažuji za rozumný, a i všemi propagovaný pojem "otevřená radnice" tím dostává zvláštní demokraturní zápach. Voliči, tohle jsi chtěl?


• Piráti zrazují svůj volební program | Ing. Jiří Štyler, předseda HPP 11

Na únorovém zastupitelstvu Piráti odmítli oficiálně informovat občany P11 (na webu a FB radnice) o možnosti připomínkovat probíhající kontroverzní změnu ÚP na Roztylech. Svým hlasováním znemožnili přijetí příslušného usnesení, které podalo HPP11. Jedná se o nepochopení nebo o trucpodnik proti HPP11, nepovolit mu na zastupitelstvu žádný návrh, byť by byl sebelepší? Stejně tak na lednovém zastupitelstvu P11 svými hlasy nepřipustili diskusi o bodu o připuštění veřejnosti na jednání komisí rady městské části. Současná praxe (po uzmutí radnice stranami ANO a TOP09) je taková, že členové komisí svým rozhodnutím nemusí na jednání připustit zastupitele MČ, dokonce ani senátora. Takto si Piráti představují transparentní politiku a otevřenou radnici? Podle volebního programu jsme očekávali, že Piráti vnesou do starých pořádků změnu. Nebo jsme se mýlili? Doufáme, že plánovaná Mediální komise (s uvolněným předsedou Holanem, ODS), ustanovený 11-členný Výbor pro otevřenou radnici a média a Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí se svou uvolněnou předsedkyní (Šorfová, ANO) a uvolněným místopředsedou (Kocourek, Piráti) komunikaci s občany a jejich informování zlepší. Více na webu HPP 11.


• Připomínkovali jsme další územní studii na Jižním Městě | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Do 1.4.2019 bylo možné připomínkovat územní studii Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje (veřejné jednání 26.3.2019), o čemž jsme vás informovali na webu HPP11. I tato studie nastavuje spoustu otázek. Rozhodnutí, kde chceme mít na Jižním Městě radnici: na Opatově či na Hájích? Chceme mít na Hájích P+R pro 1000 aut? Má být autobusový terminál pro příměstské autobusy umístěn stále na stejném místě, ve funkční ploše ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy, kterou tím naprosto degraduje, a navíc nutí projíždět tyto autobusy centrem Hájů sem a tam? Mají cyklisté jet po kraji frekventované ulice, když je možné cyklostezky umístit jinam? Problémem je i návrh na změnu plochy ZP na SV-všeobecně smíšené, aniž vymezuje nějaké jiné místo v území, kde by se park mohl být. A to nemluvíme o nesmyslném umístění některých stavebních bloků, či výšce jiných. Musíme připomenout, že velkou část budoucí enormní zátěže má na svědomí úprava územního plánu U0888/2010, která o několik stupňů zintenzivnila možnost využití území na nezastavěných parcelách vedle Finančního úřadu. Rozumnou věcí, kterou studie navrhuje, je pořízení regulačního plánu na severní část řešeného území. | Pozn. Uzávěrka článků pro dubnové vydání Klíče byla pro zastupitele dříve, než byl zveřejněn prodloužený termín pro podání připomínek k ÚS Háje 30.4.2019.


• Revitalizace náměstí pod BlankytemVáclav Tejkl, HPP 11

Vážení spoluobčané, dovolil jsem si v posledních týdnech upozornit ÚMČ Praha 11 na konkrétní případy zanedbané údržby vybavení vnitrobloků a prvků drobné architektury, např. přístřešků na Jižním Městě II. Domnívám se, že tyto prvky má MČ Praha 11 řádně udržovat, s minimálními náklady se dá významně prodloužit jejich životnost a vylepšit vzhled veřejného prostoru. Na webu MČ Praha 11 v sekci „Vyfoťte to“ může náměty přidávat každý z nás. Jsem rád, že proběhne nové veřejné projednání ve věci plánované revitalizace náměstí pod Blankytem. V průzkumu, který jsme provedli v červnu loňského roku přímo na místě, se většina obyvatel z okolí přiklonila k variantě opravy náměstí ve stávající podobě, zachování fontány, prvků z mramoru a žuly, jejich opravu a doplnění prostoru o nové lavičky a zeleň. Občané si rovněž přejí zachování vzrostlých stromů, se kterými autoři studie nepočítali. Na skutečnost, že mají být pokáceny, upozornilo HPP 11. Rád bych pomohl prosadit umístění kamery Městské policie do prostoru parkoviště v Ledvinově. Po zrušení hlídaného parkoviště se obyvatelé bojí na odlehlém parkovišti svá auta nechávat a situace s parkováním v přilehlých ulicích se výrazně zhoršila.


• Komu patří trávníky na JM? | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Stojí na téměř každém rohu. Jejich použití nestojí skoro nic - jen trochu času a práce. O čem je řeč? O koších na psí exkrementy. Přesto se na Praze 11 setkáte se zajímavým jevem - děti jsou zavřené v malých ohrádkách zvaných hřiště, zatímco psi volně pobíhají po trávě. Maminky nutí své děti, aby si uklidily při odchodu z pískoviště bábovičky, pejskaře "nenutí" nikdo a k ničemu. Jsou to ale maminky, které musí pravidelně mýt smradlavé botičky nebo kolečka kočárku pokaždé, když děti vběhnou na trávník. I když mnohdy se najde takový voňavý dáreček i na chodníku. A naštvaní jsou i zodpovědní chovatelé psů, kteří své psy řádně nahlásili, očipovali a uhradili poplatky, kteří po nich uklízejí, kterým nepřipadá normální nechat je očůrávat květináče nebo pískoviště. A také ostatní slušní lidé. Stav městské policie je prý ale trvale podlimitní, není tedy zřejmě nikdo, kdo by na dodržování vyhlášek HMP dohlížel. Kontroly tak mnohdy neprobíhají, vzdělávání veřejnosti také ne. Tuto situaci je ale třeba změnit - neukáznění majitelé musí pochopit, že mají nejen právo pořídit si zvířecího společníka, ale že za něj také musí přijmout zodpovědnost a plnit své povinnosti z vyhlášek vyplývající!

oddelicka

Klic.2019.02Klíč 2019/03 | ZDE

• Změna územního plánu v území Interlovu jde do finále | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Na konci ledna bylo zahájeno řízení o vydání změny ÚP Z 2797/00, která se týká území bývalého Interlovu na Roztylech. Veřejné projednání proběhlo 25.2.2019, což bylo dříve, než tento článek čtete. Připomínky ke změně se ale mohou podávat až do 4.3.2019, což byste i vy, čtenáři, mohli stihnout, pokud vám byl Klíč doručen včas. Zajímavé je, že sám Passerinvest, navrhovatel změny, neví, co vlastně chce. Původně chtěl v území postavit velký kancelářský komplex, a proto navrhoval změnu rozsáhlého území na funkční využití ZVO. Loni v květnu veřejnosti představil projekt kanceláří a bytových domů, které ale v ploše ÚP ZVO nemůže postavit. Tak si zřejmě sám požádá o změnu změny. Je tedy možné, že veřejné projednání se bude opakovat. Roztylské spolky nesouhlasí s velkým nárůstem dopravy v ulicích Tomíčkova a Ryšavého (nově vybudované propojení Jižní spojky a Tomíčkovy má odvést část dopravy z D1), požadují garanci vybudování slibovaného veřejného parku s koupalištěm a kompenzaci vykácené zeleně. Pokud připomínky podáte, nezapomeňte kromě podpisu uvést adresu trvalého bydliště a datum narození. Se změnou se můžete seznámit na webových stránkách HMP a také na webu HPP 11.


 

• Bojujeme za udržení práv veřejnosti při povolování staveb | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Novela stavebního zákona omezila účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních. Další z řady „nových“ stavebních zákonů, tentokrát připravovaný Hospodářskou komorou (tedy i developery), má práva občanů omezit ještě více. Senátor L. Kos a A. Kulhánek (zastupitelé za HPP11) se v 11/2018 zúčastnili semináře na toto téma v Poslanecké sněmovně, kde v diskuzi bojovali za udržení práv veřejnosti. Vše je shrnuto v pořadu Nedej se „Právo jenom za peníze“. Neustálé změny stavební legislativy rozhodně neusnadňují povolování staveb v ČR. Přitom mnozí politici, v čele s ministrem dopravy Ťokem, stále v médiích šíří nepravdivé informace o důvodech průtahů, obviňují spolky, že ztěžují práci úřadů, protože upozorňují na nezákonná rozhodnutí. Ministr Ťok se vyznamenal i svými návrhy na další omezení práv veřejnosti (odvolání za kauci) a na zrušení evropské ochrany přírody v Labském údolí, aby zprůchodnil stavbu jezu u Děčína. Babišova vláda chce tuto zbytečnou stavbu za min. 5 mld. Kč, která zničí cennou přírodu Labského údolí, prostě postavit za každou cenu a prohlásila ji proto za veřejný zájem! Ne nadarmo se uvažuje o zavedení nové jednotky kalamity - jeden Ťok.


• Rovní a rovnější? Trvale zataženo | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Stejnými prvními třemi slovy uvedla svůj příspěvek v minulém čísle kolegyně Malá. Zatím apelovala marně, Rada, redakce a dvoučlenná redakční Rada zatím nevzali rovný přístup zastupitelů do Klíče vážně. Jak jsem už uvedl posledně, v lednovém čísle si zastupitel Prokop udělil právo na dva příspěvky, z toho jeden se zvýhodněným termínem odevzdání, aby mohl kolegyni kritizovat. Ponechme stranou diskutabilní pravdivost jeho tvrzení. Otištěním svého druhého článku překročil pravidla, která kdysi sám vymyslel… Ani můj prosincový článek NEPOLITICKÉ ČÍSLO KLÍČE? (ovšem otištěný až v lednu) neušel kritice - tentokrát anonymního cenzora. Zde bylo asi pouze snahou ukázat, kdo má navrch, protože při pozorném pročtení kritiky zjistíme, že si vlastně s mým článkem v ničem neodporuje. Je hezké, že ti, kdo za časopis odpovídají, se (konečně) začali podle vlastního vyjádření řídit rozsudkem soudu a články opozice jakž - takž otisknou. Otázkou je, jakou by soud měl radost z jejich interpretace tohoto rozsudku. Podle mého názoru není "uvádění nepravdivých informací na správnou míru“ a bezdůvodné komentování nebo zvýhodněná prezentace vlastních názorů, jak se dnes v Klíči děje, zdaleka totéž.


• Druhé Rákosníčkovo hřiště na Praze 11? Díky Vám! | Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Vážení obyvatelé Prahy 11, tento příspěvek píši jako poděkování těm z Vás, kteří jste se zapojili do soutěže o Rákosníčkovo hřiště. Zda jsme jej ale nakonec skutečně vyhráli, vlastně nevím, protože své poděkování Vám musím psát již pátý den hlasování. Tak jako tak ale patří opravdu velký dík Vám všem, kteří jste se připojili ke snaze o získání druhého Rákosníčkova hřiště pro JM. A já věřím tomu, že to byla snaha úspěšná a již brzy nahradí některé z našich postarších a nevyhovujících hřišť hřiště úplně nové! Mnohem více než případné výhry si ale cením Vašeho zájmu a toho, že jste nezištně věnovali svůj čas druhým. Na celé věci mě tak mrzí jen to, že tuto naši společnou snahu (přinejmenším dosud) nepodpořila také MČ. Ale těžko se tomu lze divit, když její vedení "zakázalo“ svým občanům se této soutěže o hřiště v hodnotě 1,5 mil. Kč zúčastnit, když po naší první společné výhře v roce 2016 a poněkud komplikovanému hledání vhodného pozemku na chodovském sídlišti požádalo společnost Lidl o trvalé vyřazení prodejny Opatovská ze soutěže. Podařilo se však zjednat nápravu, a tak věřím, že se již brzy všichni potkáme na slavnostním otevření druhého Rákosníčkova hřiště!


• Dobrý den pane Kaplere (z reakce občanovi). Jsou dva podstatné omyly, kterým se snaží Piráti obhájit veřejnosti koalici s bývalou garniturou | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Omyl č. 1) Že strany odmítly s HPP 11 vyjednávat z důvodu osobních útoků HPP11 a senátora Kosa. Realita je taková, že HPP11 překáží developerským a finančním praktikám, které jsme chtěli od r. 2014 ukončit. Tomu se ANO/TOP brání, viz desítky developerských záměrů a finančních odtoků. Místopředseda HPP11 Ing. Kos popisuje tuto realitu pravým jménem, což se líbit nemůže. Omyl č. 2) Že Piráti s HPP11 vyjednávali koalici. Piráti koalici prakticky nevyjednávali, přestože HPP11 nepochybovalo o potřebě společného postupu. Hned po volbách bylo tušit, že Piráti skončí v koalici, ve které skončí. Za funkci starosty vyměnili bohužel sílu volebního výsledku a důvěry voličů, kteří v Pirátech viděli přirozeného partnera k potřebné změně kurzu. Kde jsou Piráti, hodni své pověsti na Praze a ve Sněmovně nenechajíc se opít rohlíkem politických šíbrů? A Praha 11 má ty největší, to mi věřte. Smějí se za bukem, jak jsou Piráti naivní dělat stafáž čistou pirátskou vlajkou v prakticky staré Radě. Poměr má být 3 Pir: 6, vč. Jiravy a bémovské ODS, proti které jinak Piráti tak vystupují.


• Nemáte The Facebook? Pak o hodně přicházíte! | Martin Farmačka, HPP 11

Občané Prahy 11, odkud berete informace o dění na JM? Měsíc čekáte na reklamní časopis Klíč, šitý politickým editorem ANO / TOP 09, z jehož obsahu má vyplynout, že na P11 je všechno v pořádku? A je? HPP 11 si nepotrpí na uspávání obyvatel. Přinášíme video z jednání zastupitelstva, kde se rozhoduje o našem krásném sídlišti. Denně nabízíme zprávy, čerstvé, též archivní, diskutujeme na THE FACEBOOK, nikdy jste k nám neměli blíž. Tužte být informováni! Nikdo není mladý či starý. Jsou jen ti, kteří buď vědí nebo nevědí.


• HPP 11 veřejně debatovalo o chystaném Metropolitním plánu | Martin Farmačka, HPP 11

A nejen o něm, dne 5.2.2019 na Chodovské škole přišla na přetřes i Vestecká spojka, Exit 4, podoba Nového Opatova, otázka vlastnictví pozemků i vysvětlení pojmů regulační plán či územní studie. Proč jste o akci nevěděli? Protože nesledujete media HPP 11, jež pro vás denně aktualizujeme a jsme na to hrdí. Porovnejte náš web i The Facebook s medii ostatních pol. subjektů – ověřte si, jakou práci pro vás od září 2018 vykonaly. Sepsaly připomínky ke studii Opatova nebo k Interlovu (na Roztylech)? Zatímco se hádaly o moc a tvrdily, že „HPP 11 nemá koaliční potenciál“, my pracovali.

oddelicka

Klic.2019.02Klíč 2019/02 | ZDE

• Jsme asi poslední v republice. Po říjnových volbách stále bez nové radnice, Rada bez mandátu chce schválit rozpočet | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Tři měsíce od voleb rozhoduje o JM Rada, jejíž důvěra zanikla začátkem října. Stovky usnesení byly přijaty, rozhoduje o podstatných veřejných záležitostech –městském majetku, pozemcích, prodejích a pronájmech, financích. Vítěz voleb, Hnutí pro Prahu 11, vyzývá opakovaně Radu, aby se zdržela závažných rozhodnutí, když působí bez důvěry zastupitelstva a dokonce čtyři členové Rady neobhájili mandát zastupitele! Komu tento stav vyhovuje? Vyhovuje stranám původní Rady (ANO, TOP 09) a těm, kteří je od minulého volebního období „potichu drží“ (ODS, JMND). Strany jsou bez ohledu na vlastní rozdílnosti sdruženy do tzv. vyjednávacího bloku ANO + TOP 09/STAN + ODS, kterým de facto blokují reálná jednání o nové koalici na Praze 11. Agónii napomáhají i ve volbách druzí Piráti, kteří opustili jednání s HPP 11 a přidali se potichu k vládnoucímu bloku. Do otevřené koalice s trestně stíhanými zastupiteli ODS se ale nikomu nechce, tak potichu všichni udržují tento demokracii vzdálený stav. HPP11 vkládalo velké naděje do koalice s Piráty, kteří přidáním se k bloku ukončili jedinou naději na změnu v naší městské části.


• Konec srubu GIZELA? Začalo řízení o odstranění této stavby v Krčském lese | Ing. Ladislav Kos, HPP 11, zastupitel, senátor

O tom, že se stavbou srubu GIZELA není vše v pořádku si již léta cvrlikali ptáci v Krčském lese. Srub z masivní kulatiny vznikl na místě vyhořelého srubu pro lesní dělníky v r.2012. Stavebníkem byl „Spolek Roztyly – Jižní Město II“, který postavil tento srub bez stavebního povolení a provozoval jej bez řádné kolaudace. Otázkou rovněž je, od koho získal tento spolek min. 2 mil. korun na jeho stavbu. Provozování srubu bylo navíc v mnoha ohledech v konfliktu s přírodním prostředím Krčského lesa a Lesním zákonem 289/1995Sb – vjezd autem do lesa, provozování hlasitých koncertů a oslav, nepořádek v okolí srubu. Všechny tyto skutečnosti přispěly k rozhodnému konání odboru výstavby ÚMČ Praha 11, který v listopadu minulého roku zahájil řízení o odstranění stavby srubu GIZELA. A kdo jsou členové tohoto povedeného „spolku“? Např. Dalibor Mlejnský (JMND) a Luděk Zítka (ODS). Politické propojení ODS Praha 11 s JMND tak dostává naprosto jasné kontury, snad i pro ty, kteří je dosud nebyli schopni nebo nechtěli vnímat. Budu probíhající řízení sledovat a informovat Vás o jeho průběhu.


• Černí z Prahy 11 se začínají vybarvovat | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Na prosincovém zastupitelstvu MČ Prahy 11 zastupitelé za Piráty podpořili návrh rady na navýšení odměn pro zastupitele, kteří jsou členy komisí a výborů v rámci radnice. Ti budou nově dostávat odměny za každou komisi, ve které budou členy. Dosud měl zastupitel nárok pouze na odměnu za členství v jedné komisi či výboru, nezávisle na tom v kolika byl členem. Nové pořádky podpořili Piráti, jejichž kodex zakazuje kumulaci funkcí a s tím souvisejících prebend. Přeji jim, aby to bylo pouhé zaškobrtnutí na jimi hlásané cestě k transparentní, otevřené a průhledné politice. Na přelomu roku proběhlo také projednávání územní studie Opatov–Na Jelenách, která může zásadním způsobem ovlivnit zástavbu dané lokality. Jedná se 0,5 mil. m2 zastavitelné plochy, až 12ti patrové budovy, tisíce nových obyvatel, desetitisíce přijíždějících pracovníků a tisíce vázaných parkovacích stání. V případě varianty B jsou tato čísla ještě vyšší. Studie nevyřešila problematické záměry v území (parkoviště P+R a admin. megakomplex Nový Opatov), naopak je přijala téměř v plném svém rozsahu. Zadání a zpracování studie trvalo několik let, na dotazy občanů radnice vyčlenila pouhou hodinu. Více na webu HPP11.


• Další nechvalný primát Jižního Města | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Je začátek ledna 2019. Kdy a zda vůbec tento článek vyjde, nemohu vědět. Můj článek do prosincového Klíče dosud bez jakéhokoliv zdůvodnění zveřejněn nebyl. Rada je povinna dodržovat rovný přístup zastupitelů k obecnímu periodiku. Proč měl v lednu zastupitel Prokop nárok na dva příspěvky, z toho jeden vytvořený po závazném termínu, aby v něm mohl kritizovat řádný příspěvek kolegyně RNDr. Malé? Ona takovou možnost nedostala... Praze 11 jako poslední v republice pořád vládne stará Rada, chtělo by se říci „v demisi“. Ona se ale k odstoupení nechystá, přestože polovinu jejích členů občané vůbec nezvolili do zastupitelstva. Samozřejmě, je to chyba nás, zastupitelů, že jsme se čtvrt roku po volbách neshodli na novém starostovi a radních. Ovšem především těch z nás, kteří sledují jakési zájmy a odmítají jednat s vítězem voleb, HPP 11, které má spolu s KDU-ČSL 13 mandátů, tedy skoro třetinu celého zastupitelstva. Přesluhující RMČ nemá mandát od občanů a má morální právo provádět pouze kroky nezbytné pro chod obce. Místo toho činí dlouhodobá a koncepční rozhodnutí. Stará Rada vládne podle zákona. Je vidět, že by tento zákon měl být novelizován, protože nepočítal s Jižním Městem.


• HPP 11 připomnělo radním ANO / TOP znění deklarace veřejného zájmu. „Ztotožňujete se s ní ním?“, ptalo se | Martin Farmačka, HPP 11

Možná nejsem sám, kdo se po schválení hazardu na P11, po vyasfaltování parků Křtinská / Kateřinky, po pokusu přestavět bývalé trafostanice před okny rezidentů JM na polyfunkční budovy, po odmítavém postoji radních k zásadním připomínkám občanů P11 k Metropolitnímu plánu či po ponechání vysazených stromů na pospas letnímu žáru… ptá: ctí stále Rada „v demisi“ veřejný zájem? Dotaz jsme oficiálně vznesli na 2. ZMČ dne 6.12.2018. | Deklarace: „Veřejný zájem na Praze 11 je zejména ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana kvality a bezpečnosti bydlení včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, ochrana zvláště chráněných živočichů a rostlin, zachování a respektování krajinného rázu, ochrana ploch zeleně a veřejné vybavenosti. Tento veřejný zájem je NADŘAZENÝ INDIVIDUÁLNÍM STAVEBNÍM ZÁMĚRŮM. Veřejný zájem dále je NEZAHUŠŤOVAT Prahu 11 další administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných ploch. Výjimku z tohoto principu může schválit v konkrétních případech pouze ZMČ Prahy 11.“ Radní ANO / TOP reagovali písemně, že respektují deklaratorní charakter tohoto usnesení. JSEM ZMATEN.

oddelicka

Klic.2019.02Klíč 2019/01 | ZDE

• Voliči vykřížkovaný Dalibor Mlejnský je zpět! | Martin Farmačka, HPP 11

Ostuda Prahy 11 a symbol jihoměstského Palerma (tak nazval Prahu 11 M. Viewegh v románu Mafie v Praze) byl v letošních komunálních volbách voliči vykřížkován z druhého místa kandidátky jeho uskupení Jižní Město - náš domov. Tři mandáty do ZMČ Praha 11 získali kandidáti z prvního (Ing. Souček), třetího (P. Sýkora) a sedmého (MUDr. Vydrová) místa. Dne 14.11.2018 se stalo očekávané - fotbalový trenér Dukla JM P. Sýkora odstoupil z kandidátky, v pořadí první náhradník Mgr. Marek (zástupce ředitele Dittricha na ZŠ Donovalská, lídra ODS, kamaráda Mlejnského, nyní zastupitele za ODS) mandát nejpřijal a tak Dalibor Mlejnský je opět zastupitelem! Větší neúctu k důvěře voliče si stěží mohu představit. JMND nasadilo do kampaně „sympatické kandidáty“ (učitele, kantory, doktory), mající odpoutat pozornost od cíle voleb: protlačit do zastupitelstva Prahy 11 násobně obviněného lídra Mlejnského, snažícího se zneviditelnit kandidaturou až ze druhého místa kandidátky. Předpokládám, že časem se mandátu vzdá i doktorka Vydrová… Co s politickým hnutím, jehož přední kandidáti utíkají od odpovědnosti a účelově se vzdávají získaných mandátů? Nikdy více NEVOLIT!


• Rada v demisi dává Passerovi bianko šek k zástavbě Roztyl | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

Rada Prahy 11 v demisi (kde 4 radní neobhájili svůj zastupitelský mandát) by měla činit pouze udržovací opatření. Opak je pravdou. Koncem října vydala usnesení, ve kterém souhlasí s prodejem několika pozemků (ve vlastnictví hl.m. Prahy) v okolí metra Roztyly developerovi Passerinvest. Ten chce v území bývalého Interlovu vybudovat rozsáhlý administrativní komplex. Jedná se o strategické parcely (o celk. rozloze cca 1 ha), které umožní klíčové napojení offis-parku na ul. Tomíčkova a Ryšavého. Pro možnost ovlivnění budoucího rozvoje území je zásadní, aby pozemky zůstaly ve správě města. Nemluvě o očekávaném lukrativním zhodnocení části pozemků připravovaným Metropolitním plánem, který okolí metra plánuje zahustit až 27-patrovými budovami! Jedná se snad o oplátku za předvolební Passerův dar hnutí ANO v hodnotě 0,5 mil. Kč? Ve spojitosti s plánovanou výstavbou dalších kanceláří máme obavy z nárůstu dopravy (až 2500 jízd) a dalším zhoršením parkování v okolí. Hnutí pro Prahu 11 bude usilovat o změnu stanoviska MČ k prodeji pozemků a využití rekreačního potenciálu daného území. Též vyzýváme naši odstupující Radu, aby nečinila žádná další zásadní rozhodnutí.

Na tento článek ve stejném čísle Klíče obratem reagoval Ing. Prokop (ANO), člen redakční / cenzurní rady Klíče, což jednak odporuje slušné novinářské etice a mimo to argumentuje, že "RMČ pouze reagovala na žádosti o vyjádření k záměru prodeje pozemků", ovšem záměrně neuvádí JAK reagovala - s prodejem souhlasila.

• Jiravova radnice schválila prodej pozemku Roztyl developerovi Passerinvest > ZDE

 Následovala stížnosti senátora Kosa redaktorce Klíč D. Foučkové:

Dobrý den, zasílám stížnost na administraci rubriky názory zastupitelů. V Klíči č.1 byl řádně zaslaný příspěvek zastupitelky Malé komentován zastupitelem Prokopem. Znamená to, že zastupitel Prokop měl k dispozici článek p.Kulhánka v době mezi zasláním redakci a jeho zveřejněním v Klíči, vyjádřil se k němu a jeho vyjádření mu bylo umožněno publikovat v Klíči v rubrice Názory zastupitelů. Zastupitel Prokop měl navíc ve stejném čísle dva své příspěvky, oba zjevně napsané pro lednový Klíč Nemusím jistě popisovat, v kolika krocích zde byla závažně porušena zásada rovného přístupu do radničního periodika a dodržování termínů pro zaslání názoru zastupitele. Žádám, aby jste jako redaktorka Klíče vyšetřila celou záležitost, zjistila kdo pochybil ve svém konání, následně zveřejnila závěry v únorovém vydání Klíče a zajistila, aby se uvedená událost nemohla opakovat. S pozdravem Ing. Ladislav Kos

Následovala též reakce doktorky Malé:

• Rovní a rovnější | RNDr. Zuzana Malá, HPP 11

V den uzávěrky pro zastupitele jsem odeslala do redakce Klíče článek do lednového vydání. Článek byl zveřejněn. Pod ním ale byl otištěn článek p. Prokopa (ANO), uvedený jako reakce na můj příspěvek. Ptám se: „Jak je toto možné?“ Nevadí mi reakce, ale předpokládala bych, že bude otištěna v únorovém vydání Klíče. Pochopila bych, kdyby v lednovém vydání reagovala na článek rada MČ P11 v jí svěřeném prostoru, neboť termín pro podání příspěvků rady je pozdější než termín pro zastupitele. P. Prokop ale reagoval v prostoru určeném pro zastupitele. Jak se k mému textu dostal? Pokud byl v prosinci 2018 členem redakční rady, tak se jedná o zneužití pozice. Pokud nebyl, došlo k zneužití informací redakcí či radou. Na Praze 11 jsou si tedy zastupitelé rovni a rovnější. Nyní k obsahu: Rada MČ P11 reagovala na žádost MHMP, což byla její povinnost. To ale neznamená, že musela s prodejem pozemků souhlasit. Důvody proti prodeji jsem uvedla ve svém lenovém příspěvku. Proto jsem se také snažila do prosincového jednání zastupitelstva zařadit bod, ve kterém by se k prodeji pozemků vyjádřili zastupitelé. To se mi nepodařilo. Žádost o projednání tohoto bodu na lednovém zastupitelstvu jsem 2.1.2019 zaslala tajemnici MČ.

oddelicka

Klic.2018.12Klíč 2018/12 (články nebyly otištěny) | ZDE

• Nepolitické číslo Klíče? | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Vážení čtenáři, vážení voliči, dovolte, abych poděkoval za vaši důvěru, kterou jste projevili při volbách. Díky vám získala kandidátka HPP 11 ve spolupráci s KDU-ČSL opět největší počet hlasů a budeme se moci, jak doufám, dál setkávat i na tomto místě.  V době, kdy píšu tyto řádky, stále probíhají jednání o budoucí koalici. Ať bude nová Rada MČ jakákoliv, věřím, že obyčejná lidská slušnost zvítězí nad tím, čeho jsme byli svědky v posledních letech. Smutným vyvrcholením a doufám, že i koncem, minulého období, bylo říjnové, tzv. „apolitické“, 10. číslo Klíče. Nechápu, kde vzal cenzor pro tohle označení odvahu. Obvyklé příspěvky zastupitelů zmizely, zato byl obecní časopis plný placených politických reklam. O placený prostor požádalo také HPP 11, ale náhle nebylo místo ani za peníze. Vládnoucí strany rozdělily předvolební číslo sobě a svým příznivcům. Proto patří velké uznání a dík vám, kdo jste se nenechali opít drahými kampaněmi stran, které na to mají, a volili jste srdcem, lidi, kterým věříte. Kandidáti HPP 11 berou politiku jako službu. Zájmy obyvatel JM jsme hájili i v opozici. Budeme - li v jednáních úspěšní a získáme možnost podílet se na Radě MČ, zůstaneme na vaší straně. 


• VOLBY 2018: sliby v rozporu s dosavadními činy | Martin Farmačka, HPP 11

Voliči, všimli jste si, že ten, jenž umísťuje nové stavby na nejnerozumnější místa na P11, vám slibuje ROZUMNÝ ROZVOJ JM? Že ten, jenž hodlá zabetonovat poslední volné plochy a kusy lesa zastavět kancelářskými molochy, slibuje UMÍRNĚNOU VÝSTAVBU? Že ten, jenž likviduje zeleň, slibuje VÍCE ZELENĚ? Že ten, jenž hlasoval pro hazard na Praze 11, chce PROSPERUJÍCÍ JM? Že ten, jenž chce na Jižní Město přivést TRAMVAJ, o ní během volební kampaně nehlesl? Že ten, jenž dosud nevalně spravoval městskou část, slibuje ZMĚNU, za kterou považuje především své SETRVÁNÍ VE FUNKCI? Že ten, jenž tvrdí jak má rád jihoměstské děti, zastavuje pozemky jejich škol KOMERČNÍMI HALAMI? Že ten, jenž tvrdí jak má rád jihoměstské seniory, jim staví HROMADNÉ GARÁŽE přímo před okny? Že ten, jenž slibuje „byty pro mladé rodiny s dětmi“, neříká kde budou a za kolik? Buňka 1+kk za téměř 2 mil. je snad důstojným a perspektivním bydlením pro mladou (nemajetnou) rodinu? Tyto a další problémy nyní trápí P11. Doufejme, že nově sestavená radnice bude pro občany JM pracovat v souladu s volebními programy koaličních subjektů.


• Jako dobytek | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

V červnu radnice nařídila z bezpečnostních důvodů odstranění lávky, která spojovala autobusovou zastávku Dědinova a MediCentrum. Hlavní vchod do budovy, kde sídlí mimo jiné významné rehabilitační centrum, se stal prakticky nedostupným. Pacienti tak musí celou budovu obcházet nebo zvolit krkolomnou dobytčí stezku mezi opěrnou zdí mostu a svodidlem. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy pacienti zvolí cestu po vozovce ulice Ryšavého, aby nemuseli budovu obcházet. Špatně viditelné směrovky byly umístěny až po 3 měsících od demolice. Žádáme proto radnici, aby se konečně ujala iniciativy a začala jednat s vlastníkem a stavebním odborem o vyřešení této nebezpečné situace. Na podnět HPP11 měl být pořízen pasport stavu mostních komunikací na území P11 a zahájena opatření k opravě. Do dnešního dne nebyl žádný takový pasport Radou MČ předložen. V pol. října došlo při zkušebním provozu nové varny na ZŠ Pošepného k úniku a výbuchu plynu. Je s podivem, že rozvody plynu byly testovány za plného provozu školy. Plyn naštěstí neunikal dlouho a tak výbuch poškodil pouze stropní desky a dveře. Vedení radnice popsanou havárii bagatelizuje. Naštěstí se nikomu nic nestalo. A snad se do odchodu dosluhující Rady také nestane.


• Poděkování voličům | Ing. Jiří Štyler, předseda HPP 11

Vážení a milí obyvatelé Prahy 11, dDěkujeme vám všem, kteří jste přišli v říjnu k volbám do místního zastupitelstva. Zvláště děkujeme těm z vás, kteří jste podpořili svými hlasy společnou kandidátku Hnutí pro Prahu 11 a KDU-ČSL. V budoucích dobách se svým jednáním budeme snažit naplnit vaši volební vůli a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat pro vás, obyvatele Prahy 11.

oddelicka

Klic.2018.11Klíč 2018/11 | ZDE

• Za zfušovaný Metropolitní plán Prahy hrozí zastupitelům až 8 let vězení | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Příprava MPP trvala 6 let a přišla daňové poplatníky na stovky milionů. Pokud MPP zruší soud, hrozí zastupitelům, že promrhané veřejné finance zaplatí ze svého. V horším případě budou trestně stíháni s vidinou až 8 let vězení. Vyplývá to z právní analýzy, kterou si nechal zpracovat občanský spolek Arnika. Podle řady posudků je MPP zároveň protizákonný a nerespektuje mezinárodní úmluvy ČR. MPP má mimo jiné zahustit Prahu 11 o 40 tis. obyvatel. K MPP dorazilo přes 50 tis. připomínek. Pražské ANO a ČSSD vůbec dbají na blaho občanů. Nedávno nám Krnáčová vzala světlo (novelou Pražských stavebních předpisů - vypuštěním požadavku na proslunění bytů), stavěla by prý, až by brečela, a nevadí jí, že by Praha mohla přijít o statut ochrany UNESCO. Těsně před koncem mandátu zastupitelé Prahy přes nesouhlas městských částí a spol. protlačili zásadní změnu (Z2832) metodiky stávajícího územního plánu. Nikdo z vedení radnice Prahy 11 nevystoupil na HMP při projednávání této změny, která zásadním způsobem změní regulaci výstavby i na našem sídlišti. Madam Krnáčová a kol., děkujeme, odejděte.


• Betonují Prahu 11 a napomínají HPP 11 ke slušnému chování | Martin Farmačka, HPP 11

ANO, TOP 09, JMND, ODS, ČSSD a KSČM na pokr. 40. ZMČ dne 19. 7. 2018 společně předvedly, jak jim jsou životy obyvatel P11 lhostejné - odmítly je chránit před zrůdným návrhem Metropolitního plánu, jenž umožní na mnoha místech Jižního Města masivní výstavbu, ponechá území bez regulativů a všanc developerům, likviduje nezastavitelná území, parky, veřejná parkoviště, izolační zeleň podél komunikací, nechrání veřejnou vybavenost, u stanic metra navrhuje výstavbu mrakodrapů atd. Díky uvolnění pravidel pro výstavbu a převedení hlavní odpovědnosti za rozhodování o území na stavební úřady MPP nebezpečně odstraňuje bariéru proti korupci a klientelismu. Místo transparentních pravidel zavládne právo silnějšího a místo kvalitní a šetrné architektury lze očekávat snahy developerů o maximální vytěžení stavebních území. Radní pro územní rozvoj Urbánek (TOP 09) nebyl schopen ani ochoten vysvětlit, proč žádný z 33 pozměňovacích návrhů od HPP 11 Rada MČ P11 nepřijímá. Zmohl se pouze na „neztotožňuji se“, a to bez ohledu na prospěšnost a odbornost jednotlivých připomínek. Debatu zpečetil zastupitel Prokop (ANO) navržením ukončení diskuse k MPP ještě před tím, než opravdu začala!


• Koupaliště a kluziště pro Jižní Město od Hnutí pro Prahu 11 | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Letošní parné léto opět připomnělo velký deficit Jižního Města – koupaliště. Malinký, předražený krytý bazén Jedenáctka VS, postavený za exstarosty Mlejnského za neuvěřitelných 700 mil. Kč, venkovní koupaliště ignoroval a v Hostivařské přehradě již od června vládnou sinice. Za koupáním je nutné se vydat do jiných městských částí nebo mimo Prahu. Efekt odpočinku a relaxace je tak, zejména pro rodiče s dětmi, cestou ke koupališti a zpět smazán. Máme předběžně vytipované tři lokality - hřiště u ZŠ K Milíčovu, prostor u bazénu 11 VS a území Na Jelenách. Nezatajujeme, že každá z těchto lokalit má své vady, které mohou realizaci zkomplikovat, nikoli však znemožnit. Koupaliště bude sestávat z bazénu pro plavce, dětského bazénu, vodních atrakcí, opalovací louky, dětských a sportovních hřišť. Inspirovali jsme se koupalištěm na P8-Ládví. Vedle toho pro vás máme připravenou možnost zimního sportovního vyžití – mobilní venkovní kluziště, které budeme provozovat na volné ploše u Modré školy na Hájích. Venkovní kluziště dostatečných rozměrů pro Jižní Město (cca 40×20 m) rozšíří možnosti zimního sportování zejména pro děti. Bruslení zde bude zdarma.  


• Požadujte po svých zastupitelích důsledné řešení problémů | Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D., HPP 11

Nenechte se uchlácholit větami „tohle řešení je nejrychlejší“ nebo dokonce opít rohlíkem „je to jediné možné řešení“. Vždycky je více možností, vždycky jsou řešení náročnější, jiná pohodlnější a některá dokonce podmiňují zištné zájmy podnikatelských skupin nebo jednotlivců. Podle přístupu vámi zvolených zastupitelů k „zásadním“ problémům města si pak můžete udělat obrázek, jak se mohou chovat při řešení každodenních starostí. Uvedu příklady: za 29 let po převratu nebylo vedení Prahy schopno realizovat Pražský silniční okruh, a to ani ten podle starých komunistických plánů (tzv. ZÁKOS), natož přijít s novým řešením dále od města. Nebo městské plánování; původní režim desetiletých aktualizací byl odvržen s hanlivými slovy „direktivní, bolševický“, ale představený nový mechanismus je horší snad ve všech směrech až na jediný: podnikatelským skupinám by umožnil flexibilně realizovat momentální zájmy. Je více než zřejmé, že zájmy jedné skupiny nebudou odpovídat zájmům skupiny jiné a v důsledku pak na zájmy občanů již nedojde vůbec. Úloha samosprávy a zastupitelů je přece prosazovat zájmy vaše, proto jste si je zvolili. To po zastupitelích požadujte.


• Proč se rušená kasina stěhují z Prahy na Jižní Město (JM) a vidíme na JM nově billboardy Nové kasino v Praze! | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Pan exstarosta Mlejnský prosadil na zastupitelstvu Prahy 11 nové adresy heren. Pro jeho návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ČSSD, JM-ND včetně starosty pana Jiravy a radních. Dokonce i pan ředitel školy Dittrich z ODS hlasoval pro rozvoj hazardu. Hazard a herny na Jižní Město nepatří, styďte se! Když bylo HPP11 na radnici, tak naopak prosadilo omezení adres heren. Pan Lepš (TOP09) a Prokop (ANO) z redakční rady jsou přesvědčeni, že když rozšíření hazardu nazvou „nápravou administrativní chyby“, tak občané účelovou manipulaci neprohlédnou. Pokud by se jednalo o administrativní chybu, tak by zastupitelstvo maximálně vzalo na vědomí analýzu právního oddělení radnice a neschvalovalo by rozšiřující návrh herní lobby o hazard na nových adresách JM. Po dvou funkčních obdobích v zastupitelstvu Prahy 11 jsem se rozhodl již nekandidovat, abych si získal odstup. Rád bych tímto poděkoval mým příznivcům a podporovatelům a rád bych jim na rozloučenou vzkázal: „Nelze tolerovat hazard, který zvyšuje bezpečnostní rizika a vytlačuje z Jižního Města obchody a služby.“ Vše dobré přeje.  


• Na shledanou za měsíc | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Vážení čtenáři, každý měsíc jsem posílal články v povoleném rozsahu 1250 znaků, bez možnosti dělat odstavce. Snažil jsem se psát pokud možno na jedno téma, i pro ty, kdo jednání ZMČ sami nezažili. Některé bohužel nebyly otištěny vůbec nebo pozdě (sami posuďte stranu 28 Klíče č. 9). Na jednání zastupitelstva zase radní zvolení hlasy ANO, TOP 09, ODS, JMND, ČSSD a KSČM projevovali nesouhlas s ostatními tím, že jim vypínali mikrofon. Od podobných praktik se budoucí vedení JM musí distancovat. Je možné mít různé názory, ale je třeba respektovat pravdu. Porovnám-li vztahy v zastupitelstvu od r. 1989, nikdy se špatné věci nedělaly tak profesionálně jako dnes. Zastupitelstvo končí, někteří ale budou pokračovat i v dalším období. Pozor na prospěcháře a politické turisty (někteří vystřídali i 5 stran), opět kandidují pod několika značkami. Moje volba je jasná - jak jsem měl možnost poznat lidi z HPP 11, berou politiku jako službu. Proto jsou ochotni snášet pomluvy a křivá obvinění v Klíči i jinde. Přál bych si, aby naše společná kandidátka získala maximální podporu, měla sílu napravovat korupci, klientelismus a sobectví a mohla rozvíjet Jižní Město především podle představ jeho obyvatel.  


• Jsme tady! Hnutí pro Prahu 11 ve stravitelném balíčku | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Kombinace sladkosti dobrých úmyslů, hořkosti naší neúnavné práce a znechucenosti ze současné vládnoucí koalice. Letos jde o všechno. Buď porazíme politické fosilie posledních třiceti let, nebo skončíme zase v opozici. A to už vážně letos nechceme! Jirava, Urbánek, Šorfová, Soukupová, Mlejnský – převlečení snad ve všech JM stranách, domluvení na masivní koalici. Více než deset let se věnuji životnímu prostředí a stavebním záměrům na Jižním Městě. Strašně mě potěšila 33% podpora voličů v roce 2014. Rok a půl jsem měla šanci měnit věci k lepšímu jako radní pro životní prostředí a dopravu (2014-2016). Málo času na velké změny. Zejména po dědictví Mlejnského garnitury – smluvní závazky, personální potíže, hromady nepořádku, rozjeté výstavby. Zrada koaličních partnerů ANO a TOP 09 a návrat staré gardy do orgánů MČ veškerou práci zastavila. První, co případně na radnici udělám, jsou dvě věci: 1. Opravím náměstí na Blankytu a obnovím fontánu, 2. Převedu středisko zeleně na příspěvkovou organizaci, aby se věnovala pouze tolik potřebnému úklidu a opravám Jižního Města. Předem za důvěru děkujeme!


• Pražské ANO a ČSSD během letošních prázdnin ukázaly, jak se to dělá - pokoutně | RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

To, že připomínky k novému územnímu plánu Prahy (MPP) se budou podávat o prázdninách, se vědělo už asi 3 měsíce předem. Přesto je to termín zvolený velmi nevhodně. V létě se toho ale událo na magistrátu mnohem více a vše v neprospěch Pražanů. V červenci radní za ANO a ČSSD schválili novelu Pražských stavebních předpisů, která odstraňuje nárok na proslunění bytů. Nyní bude mnohem jednodušší umístit další domy mezi paneláky. Od r. 2015 se projednává velká změna územního plánu Z2832/00, která velmi negativně ovlivní výstavbu v Praze do přijetí MPP. S nejkontroverznějšími body nesouhlasí nejen spolky, ale i některé městské části. Klíčové projednávání této změny orgány magistrátu proběhlo opět o prázdninách. Aby toho nebylo málo, Rada HMP navzdory svému programovému prohlášení nedávno rozhodla, že chce opět zastavět Trojmezí, lokalitu, o kterou se vedl spor už před lety, o které se rozhodlo, že bude nezastavitelná, a jako nezastavitelná je i v návrhu MPP. Nyní se našel pro zastavění pádný argument – byty v obecním zájmu. Pokud vám ANO a ČSSD slibují, že jsou na vaší straně, nevěřte jim, jejich činy v letošním létě je usvědčují o opaku.


Klic.2018.10Klíč 2018/10 (články nebyly otištěny) | ZDE

• Přelomová volba pro Prahu 11 | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Hluk, znečištěné ovzduší a nesnesitelné vedro jsou trpkou realitou v řadě míst na Praze 11. Přitom právo na příznivé životní prostředí garantuje již Ústava ČR. Do nadlimitně znečištěného území již nelze umísťovat další stavby - dal za pravdu našemu spolku Zelené Roztyly nedávný rozsudek soudu. Přitom současné vedení radnice v daném sporu podpořilo u soudu developera, který chce plošně betonovat na Roztylech bez ohledu na stávající obyvatele! Za výše popsaného stavu lze připustit pouze velmi citlivý a šetrný stavební rozvoj naší městské části. Naše zdraví a životní prostředí nemůže být daní za zisk developerů a na nich navázaných politiků. Z volební kampaně ANO či Mlejnského JM-ND se dozvídáme, jak tyto strany bojují proti zahušťování Prahy 11 a za ochranu zeleně. Jejich skutečné činy vypovídají o pravém opaku. Nejen ANO a TOP09 vyměnili slibovaný boj proti korupci za dobře placená místa na radnici a v městských akciovkách. HPP11 nabízí zlepšení ochrany životního prostředí a zdraví občanů Prahy 11, omezení průjezdu kamionů Prahou 11, zlepšení parkování i zodpovědnější hospodaření s majetkem městské části a otevřenější komunikaci s občany. Více v našem volebním programu na webu HPP11.

 

oddelicka

Klic.2018.09Klíč 2018/09 (otištěny několik měsíců cenzurované články) | ZDE

• Konec krásných smrků na Blankytsku? | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Betonářská rada Jiravy (ANO) a Urbánka (TOP 09) bude zase betonovat. Tentokrát se má usnesením rady č. 0163/5/R/2017 tzv. revitalizovat vnitroblok Blankyt ul. Matúškova / Dubnova / Hekrova / Brechtova. Vizím architektů mají padnout zdravé vzrostlé smrky. Zůstat mají pouze nedávno vysázená „košťata“, zbytek stromů se má „přesadit“. Místní lidé se nemohou nijak bránit, rada likvidaci vzrostlých smrků schválila. Není pochyb o tom, že prostor náměstíčka potřebuje změnu. Co takhle náměstí hlavně opravit a obnovit fontánku? Nebo vypsat architektonickou soutěž, která by zohlednila citlivost k území a stávajícímu materiálu? Když jsem byla ve funkci radní pro životní prostředí (2014-2016), uvažovalo se zvelebení náměstíčka hlavně s ohledem na přání místních obyvatel. Těsně před zahájením příprav jsem byla při puči ANO/TOP 09/KSČM/JM-ND/ČSSD/ ODS odvolána z radnice (ostatně jako celé HPP 11). Firma Ars Fabrica, s.r.o., a radnice pojaly revitalizaci vskutku oduševněle: vykácet, původní vzácný materiál zlikvidovat a... vybetonovat. Jediným štěstím je, že rada MČ je tak neschopná, že to do voleb nestihne. A nezničí tak další vnitroblok, viz. vyasfaltovaný park Křtinská.


• Proti Metropolitnímu plánu se postavila celá Praha |  Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Proti návrhu nového územního plánu Prahy (MPP) se postavili městské části, občanské spolky, architekti, ekologové a občané. Ti všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti a zahušťování zástavby. Kritika MPP je drtivá a dokument bude muset být přepracován. Je proto s podivem, že na červencovém zastupitelstvu většina zastupitelů za ANO, TOP, ODS, JM-ND atd. odmítla doplnit připomínky městské části k MPP o kritické podněty HPP11. Oslyšeny byly např. i připomínky obyvatel z okolí Hviezdoslavovy ulice s 900 podpisy! „Kolegové“ v zastupitelstvu se tak odmítli zabývat dopadem MPP na životní prostředí a lidské zdraví, doplněním občanské vybavenosti v Praze 11 či ochranou veřejných parkovišť před zástavbou. Jde o pomýlenost, nebo záměrnou podporu výstavby? „Staré dobré“ časy, kdy Prahou 11 projížděli Bém a Mlejnský na koních a developeři si porcovali městské pozemky, se snad již nevrátí. Buďme ale bdělí! Hnutí pro Prahu 11 se s developery odmítá paktovat a jinou než umírněnou zástavbu bez toxického vlivu na okolí nepodpoří. Zdravé životní prostředí a pohodu bydlení stávajících obyvatel hájíme již 11 let. Tyto ideály nezradíme ani v příštím volebním období.


• Jako spolky mnohdy suplujeme práci radnice a hájíme veřejný zájem. Rada MČ má jiné zájmy, opačné | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) tvoří spolupracující spolky Jižního Města, hájíme veřejný zájem ve všech částech P11. Po odstranění HPP 11 r. 2016 z radnice jsou to opět spolky, které suplují práci radnice. Např. jsme (Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl) upozornili na flagrantní nesoulad územního plánu záměru soukromého parkoviště pro 220 aut T-Mobile na louce u metra Roztyly. Územní rozhodnutí muselo být zrušeno. Koncem roku zrušil soud stavební povolení Rezidenci Letokruhy, kdy uznal naši argumentaci o chybějícím posuzování vlivu na životní prostředí. Připomínkujeme významné administrativní a bytové záměry, které znehodnocují svým rozsahem stávající bydlení na sídlišti. Rada MČ má jiné zájmy, opačné. Koalice ANO/TOP09/JM-ND/KSČM/ČSSD/ODS pokračuje v klientelismu a podpoře nežádoucí výstavby (u soudu radnice hájila stranu developera). Díky nicnedělání, příp. zametání majetkových kauz pod koberec přišel rozpočet MČP11 o desítky miliónů. Mnohé nastartované prospěšné projekty pro občany jsou od odstranění HPP 11 zastaveny. Na zastupitelstvu 18. 1. 2018 budeme navrhovat odvolání Rady MČ. 


• Občané, nevolte betonáře Jižního Města! | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Chuť developerů i Rady MČ na další zastavování zeleně na JM je obrovská. Zmiňme třeba souhlas Rady MČ s megalomanským záměrem Central Groupu Obytný soubor Výstavní nebo servilní betonářský projev starosty Jiravy (ANO) na prezentaci Passerinvestu, který chce zabetonovat kus Krčského lesa stovkami kanceláří a bytů. Po volbách by současné strany vládnoucí garnitury ANO, TOP 09, KSČM, ČSSD, ODS a JMND přišly jistě s mnoha dalšími souhlasy se záměry, které by udělaly z Jižního Města rozpálenou ubytovnu z betonových monster. Úmyslně píši v podmiňovacím způsobu „udělaly by“, protože věřím, že už nikdy neumožníme výše uvedeným stranám a všem těm Mlejnským, Lepšům, Jiravům, Šorfovým či Soukupovým po podzimních volbách vládnout JM. Že jim nedovolíme devastovat naše domovy a nádherné přírodní prostředí, ve kterém bydlíme, další výstavbou až pro několik desítek tisíc nových obyvatel JM. Zanedbanost JM je veliká. Silnice, chodníky, objekty občanské vybavenosti, vnitrobloky, sportoviště, pochozí zóny potřebují stovky milionů na obnovu. Hnutí pro Prahu 11 chce Jižní Město kultivovat touto cestou, nikoli cestou brutální zástavby pro další masy nových obyvatel.


• K Chodovské tvrzi patří vodní prvky | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Kolem naší nejstarší památky bývaly bažiny. Budovatelé Jižního Města z Košíkovského potoka udělali kanalizační stoku. V dnešní době si vodních prvků znovu začínáme vážit. Existuje projekt na obnovení přirozených vodních ploch v okolí tvrze. V letošním horkém jaru bychom takové zpestření uvítali dvojnásob. Kolegyně ing. Řivnáčová z KDU-ČSL, která se životním prostředím už léta zabývá, na květnovém zasedání zastupitelstva navrhla projednat vzkříšení této zajímavé myšlenky. Vlastně by šlo „pouze“ o dokončení již připraveného projektu, o rozhodnutí, že na něj budeme hledat finance. Bohužel nad obecným zájmem zvítězila partajní nevraživost. Návrh podpořil pouze klub HPP11, KDU-ČSL a Pirátů, z ostatních zastupitelů jen jednotlivci, a tak nebyl přijat. Asi se s vodními prvky, stejně jako se spoustou dalších užitečných věcí setkáme po prázdninách ve volební kampani. Za sebe mohu říci, že kdyby se kolegové z dnes vládnoucí koalice ANO - TOP 09 - ODS - KSČM - ČSSD - JMND chytili za nos a vodní prvky slíbili, nebudu se na ně zlobit. I v dalším volebním období bude ale třeba pohlídat, kdo své sliby plní a kdo svým voličům jen slibuje a pak 4 roky pečuje o své vlastní zájmy.


• O granty zájem měli, o Metropolitní plán nikoliv | Martin Farmačka, HPP 11

Dne 19. 4. 2018 na 37. ZMČ předvedlo vládnoucí uskupení (všichni mimo HPP 11), že když jeho zastupitelé potřebují, sejdou se. Tím spíš, když na pořadu jednání je rozdělování obecních peněz sportovním subjektům na P11. O stovky tisíc žádají ti samí: kluby FK Dukla JM zastupitele Sýkory a TJ Chodov zastupitele Mlejnského (oba z JM-ND), kteří zcela jednoznačně jednají ve střetu zájmu, když SAMI SOBĚ pro granty hlasují! Nejlepší je sponzor, který se nemusí shánět či uhánět. Na Praze 11 je jím sama městská část, vedena starostou Jiravou z ANO. Peněz spousta, starosta je držen v šachu D. Mlejnským (oplátka za odvolání p. Štylera a za dovolbu p. Jiravy do funkce starosty), jenž dodává zastupitelské hlasy stran JM-ND, ODS a KSČM. Tím obcházejí potřebu spolupracovat s HPP 11 a funguje jim to. Problém nastane, když se peníze nerozdávají a řeší se něco mnohem významnějšího pro obyvatele P11, k čemuž došlo o den později: na pořadu ZMČ bylo téma Metropolitního plánu a jeho ohýbání developery, na který se vládnoucí strany ANO / TOP / JM-ND / ODS / ČSSD / KSČM nedostavily usnášeníschopné a za zmařené zastupitelstvo téměř nadávaly opozičnímu HPP 11. Jihoměstské Palermo jede!


• Zas čtyři roky v… | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

zpívá se v jedné písničce od Tomáše Kluse. Jak příznačné pro Prahu 11. Vedení MČ vzniklé po volbách v r. 2014 ze stran HPP11, ANO a TOP 09 deklarovalo nesmiřitelné vypořádání se s uplynulými osmi lety vládnutí exstarosty Mlejnského. Měsíc od měsíce však ANO a TOP 09 začalo od tohoto slibu couvat, aby nakonec s falešnou argumentací odvolalo starostu a radní za HPP11 a s postavičkami „Jihoměstského Palerma“ se spojilo. Vytvořila se hlasovací koalice ANO, TOP 09, KSČM, ČSSD, ODS a JMND. Předsedovi pražské TOP 09 Jakubovi Lepšovi „nesmrdí“ hlasy komunistů, Jirava, Prokop a Říčař (ANO) spolupracují v těsném objetí s Mlejnského kamarády z ODS i s Mlejnským samým. Hlavním cílem všech jsou už zase trafiky, veřejné zakázky a developeři. Jihoměstské Palermo je zpět. Tato povedená parta sice získala nějaké peníze z magistrátu, ty jsou ale nehospodárně utráceny v nesmyslných zakázkách (např. výstavba nové haly u ZŠ Campanus za 60 mil. Kč). Zásadním nebezpečím hrozícím Jižnímu Městu od těchto stran je však jejich snaha nechat ho zastavět megalomanskou zástavbou. Pouze Hnutí pro Prahu 11 nesouhlasilo s navýšením počtu obyvatel JM o 40.000 při připomínkování nového Metropolitního plánu Prahy.


• Jižní Město uvítá vodní prvky | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Můj článek na toto téma v minulém čísle nebyl otištěn, aniž by se mi pánové z redakční rady obtěžovali vysvětlit, proč tak hrubě porušili rovnost zastupitelů v přístupu do obecního časopisu. Nebylo ostatně co vysvětlovat, nikoho jsem neurážel, pouze jsem podpořil návrh ing. Řivnáčové, aby byla využita už zpracovaná dokumentace na obnovení vodních ploch v okolí Chodovské tvrze. Tedy znovu: Budovatelé Jižního Města udělali z Košíkovského potoka kanalizační stoku. V dnešní době si vodních prvků naštěstí začínáme vážit. V letošních vedrech bychom takové zpestření uvítali dvojnásob. Na květnovém zasedání zastupitelstva navrhla ing. Řivnáčová, která se životním prostředím léta zabývá, abychom myšlenku vzkřísili a na projekt hledali finance. Pro návrh byl bohužel pouze klub HPP11, KDU-ČSL a Pirátů - z ostatních zastupitelů jen jednotlivci – a tak nebyl přijat. Asi se s vodními prvky, stejně jako se spoustou dalších užitečných věcí setkáme po prázdninách ve volební kampani. Možná vám je budou ti ostatní slibovat také. Proč ale až tak pozdě? I v dalším volebním období bude třeba sledovat, kdo své sliby plní a kdo svým voličům jen slibuje a pak 4 roky pečuje o své vlastní zájmy.


• Klasická politická korupce? ČSSD je od začátku součástí koalice ANO/ TOP 09/ KSČM/ JM-ND/ ODS a stále si pokrytecky hraje na opozici. Novým radním byl zvolen Petr Štefek (ČSSD) | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Cirkusový kousek předvedla na zastupitestvu 15. 2. 2018 ČSSD. Petr Štefek z ČSSD nejprve navrhuje nulovou toleranci hazardu v Praze 11. Aby poté, co svůj kladný názor na hazard vyjádřil pan Mlejnský z JM-ND, prohlásil, že je sice pro nulovou toleranci obecně, ale že návrh na další herny na Praze 11 podpoří. A podpořil. Hodinu poté byl zvolen radním s kompetencí „pro magistrátní dotace”. Zvolen hlasy koalice ANO, TOP 09, KSČM, JM-ND, ČSSD, ODS. Není to ukázka klasického příkladu politické korupce? Hnutí pro Prahu 11 se volby radního neúčastnilo a naopak opakovaně navrhuje nulovou toleranci hazardu.


• Již 11 let hájíme vaše zájmy | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Již 11 let hlídá Hnutí pro Prahu 11, co se děje ve vašem okolí. Kde, kdo a co se chystá zastavět, pokácet. Společný zájem o klidné bydlení na Jižním Městě nás dal před lety dohromady. Nejprve před nežádoucími bytově-administrativními komplexy v sídlišti. Později pro naprosté prospěchářství vládnoucích stran. V občanských sdruženích (nyní spolcích) působíme s pracovitostí, pokorou a držením slibů. Zodpovídáme se svým sousedům a voličům. Jako zastupitelé fungujeme se stejným nasazením. Vyhráváme soudy proti drzosti developerů a spřízněných úřadů. 2014-2016 jsme se vrhli do práce na radnici. Chlívek ve formě nevýhodných smluv, finančních úniků, rozjetých výstaveb a dalších nešvarů jsme nestihli ani vyčistit. A už se v podání ANO / TOP 09 s podporou Mlejnskému spřízněných stran, vč. KSČM, pokračuje. Hnutí pro Prahu 11 věří, že pro klidné, čisté a bezpečné Jižní Město bude opět na radnici pracovat. Že otevřeme např. venkovní bazén a obnovíme vodní prvky. A věřím, že se lidí, kteří berou Jižní Město jako zdroj svého prospěchu a ukájení mocenských choutek, voliči politicky zbaví. A Praha 11 přestane být líhní té nejhorší politické kultury v zemi. Pěkný konec léta.


• Omluva voličům ANO | Ing. Marian Murčo (zastupitel, který vystoupil z ANO)

V roce 2013 jsem spoluzakládal buňku ANO na Praze 11 s vírou, že se nám spolu s HPP 11 podaří spravovat Jižní Město, jak se patří. Když jsme v ANO v roce 2014 slibovali, že zatočíme s nechvalně proslulým vedením městské části, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že už za 2 roky se kolegové z ANO spojí s panem Mlejnským a jeho partou a budou pokračovat v politice bývalé ODS. Tito lidé si z radnice a zastupitelů ANO udělali loutky, které dělají to, co jim oni dovolí. I z toho důvodu jsem už rok po volbách ANO opustil. Můj krok následovalo pár dalších odpovědných kolegů (už téměř polovina lidí z této buňky odešla). Je pak otázkou, proč se za každou cenu drží u moci pár bývalých kolegů z ANO, kteří za poslední 2 roky vládnutí dělají úplně něco jiného než to, co slibovali svým voličům. Většina z nás to v roce 2014 myslela opravdu dobře. Ale bohužel skutečnost díky mocichtivým jedincům z ANO je jiná. I proto jsem se rozhodl v politice dál nepokračovat a chtěl bych se za mne i za kolegy, kteří nesouhlasí se současným směrováním ANO v Praze 11, našim voličům omluvil. Věřím, že se nyní budete při výběru svých zastupitelů více dívat na to, jak plní své sliby. Pak bude líp. A půjde to i bez ANO!


• Jak zajistit rozvoj Jižního Města (JM), aby se v něm dobře žilo? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Rozvoj JM musí sloužit občanům, kteří zde bydlí a vše financují, a nikoliv jen zisku developerů. Proto jsem jako člen Strategické komise a Výboru pro územní rozvoj prosazoval zpracování závazného Regulačního plánu (RP) pro Opatov, aby rozvoj JM určovali občané, a ne jen developeři. Dokud bylo HPP 11 v koalici, Zastupitelstvo P11 schválilo RP, ale po převratu na radnici jsme byli odvoláni a RP není pořizován. Nová radniční koalice pak již neprosazovala rozvoj veřejné vybavenosti a zelených ploch, které nejsou ziskové. Naopak schválila nové adresy heren. Město zrušilo regulaci slunečního osvitu, takže nové domy budou zastiňovat stávající zástavbu a nový Metropolitní územní plán umožňuje v stabilizovaném území nově postavit i 21 pater a parky převádí na zastavitelné území. Vážení občané, když vedení obce nehájí Vaše zájmy, tak se musíte začít o své zájmy starat sami. Ochrana zeleně, vody v mokřadech vám může připadat okrajovým ekologickým tématem. Jenže pokud se JM zabetonuje, stoupne v parnech teplota na JM až o 5 stupňů a výpadek elektřiny či dodávky vody učiní ve třech dnech z JM město duchů. Developeři na JM nežijí, ti vše vysmátí přežijí.

oddelicka

Klic.2018.07 08Klíč 2018/07-08 | ZDE

Důvod nezveřejnění: cenzorní rada Lepš / Prokop usoudila, že příspěvky obsahují nepravdivé zprávy a formulace, a nebudou prezentovány.

• Klasická politická korupce? ČSSD je od začátku součástí koalice ANO/ TOP 09/ KSČM/ JM-ND/ ODS a stále si pokrytecky hraje na opozici. Novým radním byl zvolen Petr Štefek (ČSSD) | PhDr. Šárka Zdeňková, zastupitelka MČ, Hnutí pro Prahu 11

Cirkusový kousek předvedla na zastupitestvu 15.2.2018 ČSSD. Petr Štefek z ČSSD nejprve navrhuje nulovou toleranci hazardu na Praze 11. Aby poté, co svůj kladný názor na hazard vyjádřil pan Mlejnský z JM-ND, prohlásil, že je sice pro nulovou toleranci obecně, ale že návrh na další herny na Praze 11 podpoří. A podpořil. Hodinu poté byl zvolen radním s kompetencí “pro magistrátní dotace”. Z

volen hlasy koalice ANO, TOP 09, KSČM, JM-ND, ČSSD, ODS. Není to ukázka klasického příkladu politické korupce? Hnutí pro Prahu 11 se volby radního neúčastnilo a naopak opakovaně navrhuje nulovou toleranci hazardu.


• Jako spolky mnohdy suplujeme práci radnice a hájíme veřejný zájem. Rada MČ má jiné zájmy, opačné

Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) tvoří spolupracující spolky Jižního Města, hájíme veřejný zájem ve všech částech P11. Po odstranění HPP 11 r. 2016 z radnice jsou to opět spolky, které suplují práci radnice. Např. jsme (Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl) upozornili na flagrantní nesoulad územního plánu záměru soukromého parkoviště pro 220 aut T-Mobile na louce u metra Roztyly. Územní rozhodnutí muselo být zrušeno. Koncem roku zrušil soud stavební povolení Rezidenci Letokruhy, kdy uznal naší argumentaci o chybějícím posuzování vlivu na životní prostředí. Připomínkujeme významné administrativní a bytové záměry, které znehodnocují svým rozsahem stávající bydlení na sídlišti. Rada MČ má jiné zájmy, opačné. Koalice ANO / TOP09 / JM-ND / KSČM / ČSSD / ODS pokračuje v klientelismu a podpoře nežádoucí výstavby (u soudu radnice hájila stranu developera). Díky nicnedělání, příp. zametání majetkových kauz pod koberec, přišel rozpočet MČ P11 o desítky miliónů. Mnohé nastartované prospěšné projekty pro občany jsou od odstranění HPP 11 zastaveny. Na zastupitelstvu 18.1.2018 budeme navrhovat odvolání Rady MČ.


• Občané, nevolte betonáře Jižního Města! | Ing. Ladislav Kos, HPP11, zastupitel, senátor

Chuť developerů i Rady MČ na další zastavování zeleně na JM je obrovská. Zmiňme třeba souhlas Rady MČ s megalomanským záměrem Central Groupu -Obytný soubor Výstavní nebo servilní betonářský projev starosty Jiravy(ANO) na prezentaci Passerinvestu, který chce zabetonovat kus Krčského lesa stovkami kanceláří a bytů. Po volbách by současné strany vládnoucí garnitury ANO, TOP09, KSČM, ČSSD, ODS a JMND přišly jistě s mnoha dalšími souhlasy se záměry, které by udělaly z Jižního Města rozpálenou ubytovnu z betonových monster. Úmyslně píši v podmiňovacím způsobu „udělaly by“, protože věřím, že už nikdy neumožníme výše uvedeným stranám a všem těm Mlejnským, Lepšům, Jiravům, Šorfovým či Soukupovým po podzimních volbách vládnout JM. Že jim nedovolíme devastovat naše domovy a nádherné přírodní prostředí, ve kterém bydlíme, další výstavbou až pro několik desítek tisíc nových obyvatel JM. Zanedbanost JM je veliká. Silnice, chodníky, objekty občanské vybavenosti, vnitrobloky, sportoviště, pochozí zóny potřebují stovky milionů na obnovu. Hnutí pro Prahu 11 chce Jižní Město kultivovat touto cestou, nikoli cestou brutální zástavby pro další masy nových obyvatel.


Důvod nezveřejnění: cenzorní rada Lepš / Prokop usoudila, že příspěvek obsahuje nepravdivá tvrzení, např. Koalice ANO, ODS, KSČM, TOP09, ČSSD, JMND - taková koalice prý neexistuje.

• Záměr výstavby Bytové domy Benkova schválila Rada MČ v tichosti již 6.2.2018. Hnutí pro Prahu 11 hájí zájmy místních obyvatel a nesouhlasí s výstavbou v zeleni. | Ing. Jiří Štyler, Hnutí pro Prahu 11

Až 21.2.2018 měl Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí projednávat záměr výstavby v ulici Benkova. Na výbor byli pozváni jak místní lidé, tak investor BRG Beta, s.r.o. Občané podepisovali petici a netušili, že již bylo prodeveloperskou radnicí ANO / TOP 09 / KSČM / JM-ND / ČSSD / ODS rozhodnuto. Záměr výstavby dvou bytových čtyřpodlažních domů v ulici Benkova má podle investora "dotvořit charakter území". Občané a HPP 11 mají jiný názor. Zvýšení dopravy a nároku na parkování, nevhodná architektura v sousedství vilové zástvaby, likvidace zeleně, zastínění jak vil, tak panelové zástavby ulic Benkova/ Kahovská. HPP 11 požadovalo na zastupitelstvu 15.2.2018 revokaci souhlasného usnesení Rady MČ P11 č. 0134/4/R/2018 a naopak navrhlo nesouhlas s výstavbou. Koalice ANO/ TOP 09/ KSČM/ JM-ND/ ČSSD/ ODS revokaci neschválila, resp. ani nepustila bod k projednání. HPP 11 bude žádat projednání a nesouhlas se zahušťováním sídliště znovu.


Důvod nezveřejnění: cenzorní rada Lepš / Prokop usoudila, že text “vládnoucí koalice ANO – TOP09 – ODS – KSČM – ČSSD – JMND” je nepravdivý.

• K Chodovské tvrzi patří vodní parky | Ing. Václav Šmrha, HPP11/KDU-ČSL

Kolem naší nejstarší památky bývaly bažiny. Budovatelé Jižního Města z Košíkovského potoka udělali kanalizační stoku. V dnešní době si vodních prvků znovu začínáme vážit. Existuje projekt na obnovení přirozených vodních ploch v okolí tvrze. V letošním horkém jaru bychom takové zpestření uvítali dvojnásob. Kolegyně ing. Řivnáčová z KDU-ČSL, která se životním prostředím už léta zabývá, na květnovém zasedání zastupitelstva navrhla projednat vzkříšení této zajímavé myšlenky. Vlastně by šlo „pouze“ o dokončení již připraveného projektu, o rozhodnutí, že na něj budeme hledat finance. Bohužel, nad obecným zájmem zvítězila partajní nevraživost. Návrh podpořil pouze klub HPP11, KDU-ČSL a Pirátů, z ostatních zastupitelů jen jednotlivci, a tak nebyl přijat. Asi se s vodními prvky, stejně jako se spoustou dalších užitečných věcí, setkáme po prázdninách ve volební kampani. Za sebe mohu říci, že kdyby se kolegové z dnes vládnoucí koalice ANO - TOP 09 - ODS - KSČM - ČSSD - JMND chytili za nos a vodní prvky slíbili, nebudu se na ně zlobit. I v dalším volebním období bude ale třeba pohlídat, kdo své sliby plní a kdo svým voličům jen slibuje a pak 4 roky pečuje o své vlastní zájmy.


Důvod nezveřejnění: cenzorní rada Lepš / Prokop usoudila, že text “vládnoucí koalice” je nepravdivý.

• O granty zájem měli, o metropolitní plán nikoliv | Martin Farmačka, HPP 11

Dne 19.4.2018 na 37. ZMČ předvedla vládnoucí koalice (všichni mimo HPP 11), že když její zastupitelé potřebují, sejdou se. Tím spíš, když na pořadu jednání je rozdělování obecních peněz sportovním subjektům na P11. O stovky tisíc žádají ti samí: kluby FK Dukla JM zastupitele Sýkory a TJ Chodov zastupitele Mlejnského (oba z JM-ND), kteří zcela jednoznačně jednají ve střetu zájmu, když SAMI SOBĚ pro granty hlasují! Nejlepší je sponzor, který se nemusí shánět či uhánět. Na Praze 11 je jím sama městská část, vedena starostou Jiravou z ANO. Peněz spousta, starosta je držen v šachu D. Mlejnským (oplátka za odvolání p. Štylera a za dovolbu p. Jiravy do funkce starosty), jenž dodává zastupitelské hlasy stran JM-ND, ODS a KSČM. Tím obcházejí potřebu spolupracovat s HPP 11 a funguje jim to. Problém nastane, když se peníze nerozdávají a řeší se něco mnohem významnějšího pro obyvatele P11, k čemuž došlo o den později: na pořadu ZMČ bylo téma Metropolitního plánu a jeho ohýbání developery, na který se vládnoucí strany ANO / TOP / JM-ND / ODS / ČSSD / KSČM nedostavily usnášeníschopné a za zmařené zastupitelstvo téměř nadávaly opozičnímu HPP 11. Jihoměstské Palermo jede! 

oddelicka

Klic.2018.06.thKlíč 2018/06 | ZDE

• Zločinem na obyvatelích Jižního Města je radou Prahy zrušený požadavek na proslunění bytů | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Pražské stavební předpisy doposud garantovaly, že přímé sluneční paprsky musí dopadat 1. března alespoň na 1/3 obytných ploch. Tento důležitý předpis dosud bránil živelné výstavbě v Praze, kterou má uvolnit nový Metropolitní plán. Chamtiví developeři nechtějí brát ohled na potřeby obyvatel na proslunění a naopak chtějí mít neomezenou možnost stavět nové domy tak, aby mohly zastínit i již postavené byty. K tomu si v Praze nakoupili politické strany, média, PR agentury,… . Požadavek na oslunění je základním požadavkem na kvalitní moderní bydlení 20. století, a proto byl součástí již Athénské charty z roku 1933. Slunce v bytě nemá jen psychologický účinek, ale působí proti virům, baktériím. Již naši předci věděli, že slunný byt je zdravý byt, který je nejlépe ochrání před šířením infekčních chorob. Každému radnímu bych doporučil, aby se alespoň nechal poučit moudrostí pohádky o Dr. Voštěpovi respektive O princezně Solimánské z Devatero pohádek od Karla Čapka. Platnost předpisu je zapotřebí zachovat, protože lidské zdraví občanů za to stojí a není možné správu naší obce posouvat na úroveň zaostalého Solimánského sultanátu.


• Obecní sport: pro sportovce, nebo pro všechny? | Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

Několikaletý spor HPP11, KDU-ČSL a Pirátů s ostatními stranami v zastupitelstvu se stává jedním z volebních témat. Uvedené tři strany nesouhlasí s dosavadním šablonovitým systémem, kdy finanční podporu pro sport navrhuje komise tvořená především zástupci sportovních organizací. Dnes tedy řešíme, v jakém poměru se které organizace podělí o obecní přízeň. Situace je trochu podobná, jako kdyby v komisi pro rozvoj zasedli představitelé developerských firem! Obec by neměla podporovat jen výkonnostní nebo vrcholový sport, ale možnost rekreačního sportu pro všechny. Vždyť rozděluje peníze nás všech... Jak na to? Po vzoru Prahy 6 nebo některých francouzských měst dáme každému žákovi ZŠ v Praze 11 poukázku a možnost zvolit si instituci, ve které chce sportovat. Prostředky tak rozdělí přímo ti, o něž se jedná. Zmizí dnešní složitý a sporný mechanismus přidělování dotací i problémy s podjatostí členů komise nebo dokonce zastupitelů. Změna nebude mít vliv na celkovou výši vyčleněných prostředků, ale vnese řád do jejich rozdělování. Uchazeči o dotace už nebudou o svých kvalitách přesvědčovat politiky, ale mládež, včetně té, která zatím nesportuje, a také rodiče.


• Parkovací dům v ulici Nad Opatovem | Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D., HPP 11

Dopravní komise rady městské části posuzovala, zda je vhodné v této lokalitě parkovací dům postavit. Odpověď zněla jednohlasně ano, ale usnesení tento souhlas svázalo se splněním podmínek. Především: parkovací dům bude prioritně určen pro obyvatele okolních ulic, budou zachovány pěší vazby, bude zajištěn dostatečný odstup od domu v ulici Nad Opatovem, dojde k ozelenění okolí objektu a rezidenti budou informovaní již v přípravné fázi. Komisí stanovené podmínky dobře vyjadřují všeobecnou povědomost o situaci na Jižním Městě: parkovacích míst je výrazný nedostatek a místní si váží a chtějí zachovat přírodní prvky zeleně. Podmínky zároveň upozorňují na nebezpečí nových projektů, ty mívají svůj vlastní účel a „místní si přece zvyknou“. I proto je velmi důležité, aby i podmínka včasného informování místních byla plně dodržena. Je třeba, aby se místní zajímali, jak budou podmínky respektovány v dalších fázích projektu, zda budou parkovací místa cenově dostupná či jaký podíl míst si bude nárokovat magistrát v souvislosti s obnovou hotelu Opatov. Jako člen komise, nominovaný za HPP11, považuji dodržení podmínek za zásadní předpoklad vhodnosti výstavby.

oddelicka

Klic.2018.05.thKlíč 2018/05 | ZDE

• Starosta Jirava (ANO) a radní pro školství Lepš (TOP 09) zakonzervovali školství v Praze 11 | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Po šesti letech skončila smlouva pěti ředitelům ZŠ na Praze 11. Radnice měla možnost buďto ředitelům automaticky smlouvu prodloužit o dalších šest let, nebo vypsat konkurz a hledat nové ředitele, kteří by přinesli změnu do jihoměstského školství. Přestože mnoho rodičů je se stavem výuky v základních školách na JM nespokojeno, volají např. po nových a alternativních výukových metodách, starosta a radní Lepš se rozhodli pro první možnost – prodloužení smlouvy současným ředitelům o dalších šest let. Jedním z důvodů, proč radnice podporuje současné ředitele, může být jejich loajalita s vedením městské části. Např. ředitel ZŠ Donovalská Mgr. Dittrich je zároveň zastupitelem za ODS a vládnoucí koalice potřebuje jeho hlas k udržení se u moci. Současní ředitelé škol rovněž v souladu s radnicí podporují využití školních hřišť pro zástavbu komerčně sportovními areály nebo jejich pronájem. Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 oslovili vedení MČ s požadavkem na vypsání konkurzu. Radní Lepš vůbec neodpověděl, starosta Jirava odepsal, že NENAŠLI DOSTATEK DŮVODŮ KE ZMĚNÁM VE VEDENÍ ŠKOL. Je třeba další komentář?


• Hazard se pod vedením Jiravy (ANO) a Lepše (TOP 09) vrací na Prahu 11 | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Zastupitelstvo MČ Praha 11  hlasy tiché koalice ANO, TOP 09, KSČM, Jižní Město náš domov, ODS, ČSSD odsouhlasilo ve čtvrtek 15. 2. 2018 návrat tří heren na Prahu 11. Návrh na rozšíření počtu heren podal trestně stíhaný exstarosta D. Mlejnský, který zdůvodnil podporu hazardu skandálním výrokem: ,,Herny přináší prostředky pro financování sportu a sociálních služeb.“ Jedná se o dvě herny v ulici Brandlova a Casino v OC Chodov. Také zastupitel a ředitel ZŠ Donovalská Pavel Dittrich (ODS) podpořil návrat dvou heren, místo toho, aby jako ředitel školy prosazoval omezení hazardu, což je aktuální trend nejen hl. m. Prahy. Hnutí pro Prahu 11 opakovaně navrhuje nulovou toleranci hazardu a zůstává s tímto návrhem opakovaně osamoceno.


• Pane starosto Jiravo (ANO), hazard a herny na Jižní Město nepatří, styďte se! (2) | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Zatímco v jiných městských částech Prahy se ruší bez výjimky herny a kasina, aby je nahradily pro místní občany prospěšné služby, na Jižním Městě se děje opak. Na únorovém zastupitelstvu Prahy 11 prosadil nové adresy heren pan exstarosta Mlejnský, pro jehož návrh hlasovali všichni přítomní zastupitelé ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ČSSD, JM-ND včetně starosty Jiravy a radních. Výsledkem je, že rušené herny, kasina z jiných městských částí v Praze se postupně stěhují na Jižní Město. Když bylo HPP11 na radnici, tak naopak prosadilo omezení adres heren. Pan starosta Jirava by se místo filozofování v Klíči, zda přišlo, či nepřišlo jaro na Jižní Město, měl konečně začít věnovat tématům, za která je ze své funkce odpovědný. Tedy i bezpečnosti kolem heren a sociálním tématům hráčů, kteří ničí sebe i své rodiny. Zde upozorňuji na to, že na povolené adrese heren může být registrováno současně i několik firem. Komunální politici nemohou na povolené adrese upřednostnit jednu provozovnu na úkor jiné, protože by se jednalo o porušení hospodářské soutěže. Nelze tolerovat hazard, který zvyšuje bezpečnostní rizika a vytlačuje z Jižního Města obchody a služby.


• Rozvoj je, když… se staví před okny druhých? | Martin Farmačka, HPP 11

Na 36. ZMČ dne 15. 2. 2018 v souvislosti s výstavbou na téma ledové arény v ul. Ke Kateřinkám zaznělo: „Zbytek Jižního Města vnutil místním občanům aktivitu, která je nadregionálního charakteru a která místním občanům nic nepřináší. Pouze tedy hluk, zatížení dopravy.“ (autor: Ing. Šmrha, KDU-ČSL / HPP 11). Obecně vzato: kým a proč je záměr výstavby odmítaný? Místními obyvateli a nejčastěji proto, že se bude nacházet v okolí jejich domovů, do lokality přinese neklid, zatíží dopravu, zvýší kriminalitu. Kdo by chtěl na takovém místě bydlet? Nikdo z nás. Mají obyvatelé jedné lokality právo „nechat postavit” před okna lidí z lokality jiné negativně vnímanou stavbu? Nemají, a nikomu k tomu NEDALI SOUHLAS. Přesto se radnice ANO / TOP domnívá, že souhlas má a jím alibisticky argumentuje v jiných lokalitách, kde výstavbu plánuje: „Zastupujeme všechny obyvatele z JM,“ říkají. Přitom tito „všichni obyvatelé“ o výstavbě buď vůbec nevědí, nebo se o ni nezajímají, čímž k ní souhlas nedávají. Naslouchat hlasu všech občanů neznamená ty, kteří vyjádří nesouhlasný názor, ignorovat. Tento způsob „rozvoje P11” na úkor úrovně bydlení stávajících obyvatel zdá se mi poněkud nešťastným.


• Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) | Ing. Václav Šmrha, HPP11/ KDU-ČSL

Před dvěma lety hledaly ANO a TOP 09 způsoby, jak očernit Hnutí pro Prahu 11 a zdůvodnit své nové koaliční angažmá s trestně stíhanými zastupiteli. Jednou ze záminek bylo, že HPP 11 vidí nejrychlejší cestu k dokončení SOKP v dodržování práva a posouzení více variant. Podle TOP 09 existuje jediná správná varianta a není čas zabývat se jakoukoli jinou. Času bylo hodně, stejně jako v době, kdy TOP 09 vládla Praze a pro okruh neudělala vůbec nic. I teď, po dalších dvou letech, mají jen tu jednu, dodnes neprojednanou variantu a špatně zakrývanou touhu prosadit ji silou. Naštěstí v poslední době začínají logiku věci vnímat nejen regionální sdružení, ale i některé politické strany. HPP 11 oceňuje, že např. pražská KDU-ČSL žádá, aby obě varianty SOKP, tj. varianta vedená v těsné blízkosti zastavěných území a varianta regionální vedená mimo Prahu, byly posouzeny objektivně a stejnou hodnoticí metodou a aby všechny části SOKP byly řešeny komplexně jako celek, nikoliv po částech. Praha 11 nutně potřebuje, aby okruh byl zprovozněn co nejdřív. Věříme, že bez postranních úmyslů je na nejlepší variantě shoda možná, stejně jako před léty na úseku kolem Jižního Města.


• CRESCON a ALBORG se vrací s megalomanskou zástavbou Roztyl | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Navržený objekt kliniky při ul. Ryšavého a Hrdličkova má mít 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Tři navazující objekty, údajně sloužící pro ubytování osob se zdravotním postižením, jsou navrženy se 4 NP a 2 PP. Celkem 311 parkovacích stání bude umístěno v podzemí a na terénu. Průjezdná komunikace má spojit Komárkovu a Hrdličkovu ul., terénní val má oddělit stávající a novou zástavbu. Oproti nedávným slibům investora místním občanům a spolkům (viz projekt Nové Roztyly) nový návrh výrazně navyšuje intenzitu zástavby dané lokality. Obáváme se zhoršení dopravní situace, parkování v okolí, hluku a kvality ovzduší, stability podloží a přenosu vibrací od metra. Již stávající zásah do území (1. etapa výstavby) způsobuje problémy se sedáním terénu a praskáním fasád okolních domů. Spolu se sousedním Bytovým parkem Roztyly I a II a bytovým souborem Na Výhledu se jedná o bezprecedentní vytěžení dosud nezastavěných ploch severně od ul. Ryšavého. Obraťme se proto na starostu a radní, aby hájili naše životní prostředí před neúměrnou výstavbou a související dopravou. Podepište e-petici proti záměru, kterou najdete (stejně jako odkaz na studii k projektu) na webu HPP 11.


• Metropolitní plán - další příležitost k zahušťování Prahy 11 | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

Dne 16.4.2018 bude konečně zveřejněn návrh kontroverzního nového územního plánu Prahy, ke kterému budou Pražané moci (do konce července) podat připomínky. Nový územní plán (MÚP) ovlivní ceny pozemků, domů a bytů, rozhodne o tom, kde zůstanou parky a zelené plochy a kde se bude stavět, jak vysoké domy budou ve městě vyrůstat nebo jaká bude kapacita škol, školek či domovů důchodců. Bude závazný a určí vývoj města na dalších min. 20 let. MÚP mimo jiné počítá s výrazným zahuštěním okrajových částí Prahy, vč. Prahy 11. Má ambice přifouknout Prahu o 50 % stávajícího počtu obyvatel. V okolí všech stanic metra na JM mají vyrůst hnízda výškových budov až o 27 patrech. MÚP zruší současný transparentní systém regulace výstavby. Nový systém bude velmi vágní a korupční - bude udávat MAXIMÁLNÍ možnou míru zastavění území a bude pouze na developerovi, co si prosadí v rámci územního řízení u stavebního úřadu. Veřejnost, vč. sousedů staveb, tak nebude mít žádné páky, jak maximalistickým stavbám zabránit. Mnozí politici a investoři MÚP jistě uvítají. Již se někteří nechali slyšet: „Však si zvyknete.“ Aktuality k MÚP vč. návodu, jak podat připomínky, najdete na webu HPP 11.


• Kolumbárium a klinika na Roztylech? | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

 Přestože e-petici (na webu HPP11) proti předimenzované klinice a ubytovacím zařízením na Roztylech podepsalo již téměř 300 občanů, na radnici běží mašinérie schvalování záměru. Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí (21. 3.), jehož členy jsou i exstarostové D. Mlejnský a M. Šorfová, bylo přijato usnesení řešící pouze kosmetické aspekty projektu. Poradní orgány radnice zcela rezignovaly na původní požadavky radnice na snížení intenzity celého záměru Bytový park Roztyly, dopravní řešení, vytvoření kvalitního veřejného prostoru apod. (více na webu HPP11) Záměr bude v dohledné době projednáván v Radě MČ P11, obracejte se tedy v dané věci na starostu a radní. Bylo slíbeno též projednání záměru s veřejností. Na Roztylech je vůbec rušno! Fy KOLIBA PRAHA se znovu pokouší o zástavbu okolí rest. Koliba. Tentokrát místo zeleně plánují šesti podlažní objekt kolumbária doplněného kancelářemi. Přes značné protesty řady občanů a spolků byla na Výboru pro územní rozvoj Magistrátu hl. m. Prahy odsouhlasena rozsáhlá změna územního plánu v areálu Interlov (na západ od T-Mobile). Megalomanský kancelářský komplex fy Passerinvest je tak o další krok blíže ke schválení.

oddelicka

Klic.2018.02.thKlíč 2018/04 | ZDE

• Jak se tvoří na Jižním Městě nový člen rady za ČSSD? | Jiří Dohnal (Piráti Praha 11)

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 se dějí různé věci, to jsme si již v praktické rovině zvykli, ale na první části únorového zasedání se stala skutečně zajímavá podívaná. Projednával se bod programu ohledně nápravy „administrativní chyby“, která měla spočívat v tom, že některá kasina a herny na Jižním Městě nebyly oficiálně schváleny MHMP (chyběl souhlas s provozováním činnosti atd.). Proto bylo na ZMČ předloženo usnesení, které tuto „chybu“ mělo napravit. Prakticky se jednalo o kasino v OC Chodov s přílepkem zastupitele D. Mlejnského o dalších dvou hernách v Brandlově ulici. Před hlasováním vystoupil pan Štefek a prohlásil, že ČSSD je pro „nulovou toleranci hazardu na Praze 11“, tento bod však podpoří, jedná se jen o „administrativní chybu“. Bod byl následně i hlasy ČSSD prohlasován. Za chvíli přišlo slíbené překvapení. Pan Šaray navrhl zařadit nový bod o volbě nového radního, konkrétně pana Štefka z ČSSD. Po hlasování v tajné volbě, světe div se, máme na Jižním Městě radního za ČSSD odměnou za prohlasování „administrativní chyby“. A co na to pan Belaník, předseda ČSSD na Praze 11, který je zásadně proti hazardu a o uvedené „akci“ vůbec nic nevěděl?


• HPP 11 je proti všemu? Nikoliv | Martin Farmačka, HPP 11

Slýchám, že HPP 11 „vše blokuje“ a je „proti všemu“. Tento názor je účelově rozséván mezi neinformované obyvatele, ideálně mezi ty, kteří polit. dění na P11 nesledují. Ty lze snadno uchopit za jejich vášně a podprahově u nich vyvolat nenávist vůči komukoliv, kdo jedná zamítavě, aniž by jim bylo vysvětleno proč. Jelikož rozsévači zla, mnozí trestně stíhaní, vyvolávají hysterii, zato nevysvětlují její důvod, nyní vysvětlím. Dlouhodobě se zajímáme i o lokality, kde zastupitelé za HPP 11 nebydlí. Dohlížíme na JM, když vy pracujete nebo trávíte čas s blízkými. Zastupujeme 33 % voličů z P11, a jelikož jsme byli odvoláni z radnice, prezentujeme vaše problémy na jednání zastupitelstva, kde jimi „otravujeme a zdržujeme“ všechny ostatní. CENTRALIZUJEME PROBLÉMY LOKALIT A ŽÁDNÝ NEPOVAŽUJEME ZA MÉNĚ DŮLEŽITÝ. Svolila radnice Jiravy (ANO) a Urbánka (TOP) k výstavbě předimenzovaných kanceláří či garáží pro „cizáky“ před vaším domem? Nesouhlasíme! Jezdí vám před okny kamiony a radnice nekoná? Neustupujeme! Podporují ANO / TOP / JMND / ODS / ČSSD / KSČM hazard? My ne! Jsme proti tomu, co vás nebo MČ poškozuje. Neuhnuli jsme, proto nás poslali do opozice. Jdeme proti všem, ale nejsme proti všemu.


• Co v rozpočtu chybí | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

V lednu byl přijat rozpočet městské části, je to předpoklad fungování úřadu a jeho organizací. Jednání odhalilo i nezodpovězené otázky a nejasné perspektivy. Zmíním se alespoň o těch nejproblematičtějších. Na plánovanou dostavbu chodovské školy si chce radnice vzít stomilionovou půjčku, na rekonstrukci věžáku Sandra představila radnice odhad v objemu 160 milionů, výroční zpráva o plnění Sociální koncepce konstatuje „nedostatek financí na realizaci a plnění opatření“ a to nehovořím o potřebě prostředků v případě, že by program zkapacitnění některých parkovišť byl myšlen vážně. Pro situaci je typická neochota radnice vedené panem Jiravou o problémech jednat. Budu to ilustrovat na případu zprávy o Sociální koncepci: opakovaně jsem na jednáních zastupitelstva předkládal návrh na její projednání, bohužel bez hmatatelného dopadu. Jde o to, aby koncepce nebyla jen slohovým cvičením do šuplíku, ale aby městská část vytvořila předpoklady, jak se o svoje seniory postarat. Zmíněná koncepce předpokládá využití domu Sandra, o to je horší, že 160 milionů v rozpočtu není. HPP11 navrhovalo prodej domu Zahrady Opatov, tyto prostředky by pokryly nastíněné deficity. O tom zas někdy příště.


• Pane starosto Jiravo (ANO , hazard a herny na Jižní Město nepatří, styďte se! | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Radní a zastupitelé ANO, TOP 09, ČSSD za podpory KSČM, ODS, JM-ND odsouhlasili na únorovém zastupitelstvu Prahy 11 herny, jejichž zrušení dříve prosadilo HPP11. Povýšili tak zájmy hazardu nad zájmy občanů Jižního Města. Například v ulici Hviezdoslavova-Brandlova jsou nově povoleny 2 herny, hned naproti poště. Dříve na místě heren byla cukrárna, papírnictví, ale hazard je výnosnější. Ponuré prostředí doplňují pomalované fasády, vykradená auta. Drobná kriminalita je již tak častá, že ji občané ani nehlásí, protože objasněnost je nízká. V noci se zde lidé bojí chodit, necítí se bezpečně. Možná si pragmaticky řeknete: „Mne se to netýká, já tam naštěstí nebydlím.“ Jenže dopad heren je na občany celého Jižního Města. V hernách neprohrávají milionové částky anonymní lidé (oni), ale konkrétní nemocní občané, kteří nezvládají svoji vášeň a do dluhové pasti strhávají nejen sebe, ale celé své rodiny. Pak nejvíce trpí děti. Nepochybuji, že hazardní lobby se svým chlebodárcům teď před volbami odmění. Až budete pojídat předvolební koblihy těchto stran, tak se jen zamyslete, že mohou být i za peníze vydělané na neštěstí vašich spoluobčanů.

oddelicka

Klic.2018.02.thKlíč 2018/03 | ZDE

• Rodiče o nemytém ovoci a zelenině na školách nevěděli - skandální lež radního Lepše (TOP 09) | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Na špinavou mrkev mě upozornila maminka prvňáčka základní školy. Po zveřejnění mi píší rodiče z dalších škol Prahy 11, že o nemytých produktech nevěděli. Ani děti. A že je nenapadlo, že ve svačinových pytlíčkách (někde krabičkách) projektu „Ovoce a zelenina do škol” jsou nemyté produkty. Plastový uzavíratelný obal navíc evokuje čistou potravinu. Ponechávám zatím stranou fakt, že škola dítěti nemyté jídlo vydá. Že projekt obchází přísná hygienická pravidla stravovacích zařízení (jídelen) a produkty jsou dětem rozdávány ve třídě. Zastupitelstvo se odmítlo kauzou zabývat. Proč? „Děti si to mají přeci umýt,“ nechal se slyšet ředitel ZŠ Donovalská, zastupitel MČ P11 P. Dittrich (ODS). V Klíči 2/2018 uvádí radní pro školství Lepš: „Ovoce a zelenina jsou v tomto projektu dětem cíleně dodávány nemyté a každá škola své žáky prostřednictvím učitelů a učitelek na potřebu omytí vždy upozorňuje.“ Do minulého týdne ale děti netušily, že jim škola vydává nemyté produkty. A na potřebu omytí upozorněny nebyly. J. Lepš nám rodičům veřejně lže o tak zásadní věci, jako je hygiena stravování dětí ve školách.


• Zmýlil se. Je proto podvodník a lhář? | Martin Farmačka, HPP 11

Starosta Jirava (ANO) přesunul zastupitelstva z KC Zahrada do odlehlého Centra pohybové medicíny A. Babiše. Zastupitelé zde sedí na mačkáni v úzkých lavicích, pracovní prostor je nevyhovující, věci téměř padají ze stolů. HPP 11 požaduje návrat do městského prostoru KC Zahrada, přístupného občanům. ANO / TOP žádost ignorují. Ve stísněném prostředí na 26. ZMČ dne 16.2.2017 senátor Kos (HPP 11) stiskl tlačítko hlas. panelu kolegyně Zdeňkové. Šlo o úvodní formální hlasování, pan senátor na vyzvání chybu přiznal a vysvětlil, ovšem příznivci JM­ND a ODS pokřikují, že je přistižený podvodník a lhář. Pak Gabriel z ODS se vyjádřil: „Já jsem rád, že o morálce nám tady káže senátor, který lže a podvádí.“ Čas urážek plynul a na 35. ZMČ dne 18.1.2018 v 18:57 to přišlo: pan Gabriel si na malém stolečku (plně obsazeném hrnkem od kávy, talířkem s chlebíčky, sklenicí vody) PLETE svůj hlasovací terminál s pultem kolegy Dittricha a hlasuje tlačítkem, jež NEPATŘÍ jemu, stejně jako kdysi pan senátor. Pan Gabriel se zmýlil, ale budeme ho proto na­zývat podvodníkem a lhářem, jak on pro stejný omyl označuje senátora Kosa? Nikoliv. Senátor Kos se na pana Gabriela usmívá a dále se věnuje problémům obyvatel Prahy 11.


• Starosta Jirava nechává na Praze 11 vládnout Mlejnského | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

O tom, že starosta Jirava je starostou lout­kovým, nebylo od začátku jeho vládnutí pochyb. Starosta zvolený komunisty, bývalým starostou Mlejnským, řadou obviněných zastupitelů a dvěma přeběhlíky z HPP 11 (Lukešem a Freyem) už snad slabší mandát mít nemůže. Dvě zásadní události posledních měsíců uká­zaly, na kom je vládnutí starosty Jiravy závislé a komu při něm musí vyhovět. Prvním rozhodnutím Jiravy pocházejícím ve skutečnosti z dílny Mlejnského byla změna názoru na využití bytového objektu Zahrady Opatov. Starosta Jirava na říjnovém ZMČ tak schválil změnu využití z prodeje na pronájem. O nesmyslnosti tohoto rozhodnutí svědčí ná­jmy bytů ve výši 15 - 25 tis. Kč/měs., které jsou mnohem nevýhodnější, než by byla splát­ka hypotéky stejného bytu. Druhým vynuceným rozhodnutím starosty Jiravy byl rozpočet na r. 2018. Exstarosta Mlejnský přišel se dvěma desítkami pozměňo­vacích návrhů, které zásadně měnily rozpočet MČ. K údivu většiny zastupitelů byly jeho ná­vrhy Jiravou kladně komentovány a nakonec za podpory ANO a TOP 09 schváleny. Jirava si v přímém přenosu nechal na „cucky“ rozstřílet svůj vlastní rozpočet a ukázal, koho nechává v Praze 11 vládnout.


• Soukromé parkoviště na Roztylech, garážový dům na Opatově | Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Soukromé parkoviště pro 220 aut zaměst­nanců T­Mobile na louce u stanice metra Roztyly nebude. Občanské spolky, Ochrana Roztyl a Zelené Roztyly mimo jiné upozorni­ly na flagrantní nesoulad stavby s územním plánem. Magistrát dal v odvolacím řízení spolkům za pravdu a původně vydané územní rozhodnutí bylo zrušeno. Přestože je plocha podle územního plánu určena k zastavění, jsme přesvědčeni o tom, že soukromé štěrkové parkoviště vedle stanice metra a v těsné blízkosti Michelského lesa nemá své místo. Nelze rovněž očekávat případné zlepšení parkování na Roztylech - uvolněná místa by brzy zaplnili jiní přespolní řidiči. Pokud firma bude o umístění parkoviště žádat znovu, spolky již podle novely stavebního zákona nebudou účastníky řízení. Jediný, kdo může hájit zájmy obyvatel a jejich životní prostředí a kontrolovat rozhodnutí správních orgánů, je nyní radnice Prahy 11. Obracejte se proto na svého starostu, radní a zastupitele, aby hájili i vaše okolí a zdraví před neúměrnou výstavbou a související dopravou. Aktuálně je projednáván předimenzovaný záměr 5podlažního parkovacího domu místo parkoviště u budovy Sandra v ul. Nad Opatovem se 400 - 554 parkovacími stáními.


• Proč pan starosta Ing. Jirava (ANO) a pan místostarosta Mgr. Lepš (TOP 09) umlčují opozici v zastupitelstvu Prahy 11 vypínáním mikrofonu? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Posláním zastupitelstva je kontrolovat radu. I opoziční zastupitel má ze zákona právo na­vrhovat a zdůvodnit jednací body, protože není účelem zastupitelstva jen odkývat radě její návrhy, ale zevrubně je veřejně projednat i za účasti občanů. Jenže Rada MČ Prahy 11 složená z ANO a TOP 09 není schopna odpovídat na jednoduché otázky, a proto jí vadí, že opozice veřejně předkládá a odůvodňuje své návrhy. Když se odůvodnění návrhu rad­ním nehodí, je opozice umlčena vypnutím mikrofonu. Obdobné nepřijatelné chování je při diskusi ke schváleným bodům, kde každý zastupitel se může přihlásit 2x do diskuse po 5 minutách. Pokud radním vystoupení opozičního zastupitele nekonvenuje, tak mu opět jednoduše vypnou mikrofon. Protestujeme proti takovému postupu, protože pokud ne­budou dodržována zákonná pravidla a opozice nebude moci veřejně na zastupitelstvu připomínkovat jednotlivé body, tak může být soudně zpochybněno vlastní hlasování zastu­pitelstva. Je to obdobné, jako kdyby předseda Parlamentu vypínal v Poslanecké sněmovně mikrofon opozičním poslancům za projevený politický názor.


• Petr Jirava: rád se chlubím cizím peřím | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

Ve slovu starosty v Klíči 1/18 jsem vám sdělil, že brzy zrekonstruujeme park Mejs­tříkova a vnitroblok Sulanského. Už jsem vám však zapomněl napsat, že obě rekon­strukce, včetně opravy západní třetiny Cen­trálního parku připravil a finančně zajistil můj předchůdce ve funkci, p. Jiří Štyler. Celá akce byla vyjednána a financována v létě 2016 na MHMP. Proto jsme Štylera odvolali, aby nemohl ukazovat svoji práci pro oby­vatele Prahy 11. Jedná se zvláště o velký park Mejstříkova, pro­tože právě zde Štyler vyjednal směnu pozemků mezi developerem a MHMP a tím vlastně umožnil jeho opravu. Také bych chtěl poděkovat odboru územního rozvoje pod vedením p. Ing. arch. Fišarové, který opravu úředně připravil. A další cizí peříčka vám brzy opět ukáži.

oddelicka

Klic.2018.02.thKlíč 2018/02 | ZDE

• Také u nás padají lávky. Můžeme být v klidu? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Koncem  minulého  roku  veřejnost  nemile  překvapil pád lávky v Troji. Prý byla dokonale navržena,  ale  ne  pro  dané  místo  použití,  a  tak výztuž podlehla korozi... I na Jižním Městě máme problematické mostní stavby. Například lávka před vchodem do polikliniky  na  Opatovské  se  propadla  dříve  než ta trojská (zde bych ale tipoval spíš nedostatečnou  údržbu)  a  otazníky  se  vznášejí  nad přemostěním  stanice  metra  Opatov.  Pod  autobusovými zastávkami je tam v nájmu velké množství obchodů a služeb. Nájemci si pochopitelně vybudovali vlastní stropy, ale tím zkomplikovali  možnost  kontroly  hlavní  konstrukce. Výbor  ZMČ  pro  rozvoj  už  před  rokem  přijal podnět pro městskou část, aby ve vlastním zájmu iniciovala jednání o kontrole a případných opravách  mezi  dopravním  podnikem,  magistrátem, TSK, nájemci a dalšími účastníky. 7.  12.  jsem  požádal  radu,  aby  nám  o  stavu mostů a lávek v Praze 11 podala zprávu. Na  schůzi  18.  12.  jsme  se  zprávy  nedočkali, proto jsem téma znovu navrhl. Zařazení bodu na program ale neprošlo - až na několik výjimek ho podpořilo pouze HPP 11, a to samo bohužel nadpoloviční většinou hlasů nedisponuje. můžeme být v klidu? Třeba se dozvíme víc, než tenhle článek vyjde.


• Nemají zájem | Martin Farmačka, HPP 11

HPP 11 zastupuje 33 % voličů na Praze 11. Jsme  lidé  z  výborů  SVJ/BD,  jsme  členové obč.  spolků,  více  chodíme  pěšky  po  ulicích, nežli jezdíme v drahých autech. Známe kauzy lokalit, bydlíme v nich. V roce 2014 jsme slibovali zabývat se problémy obyvatel P11, po odvolání HPP 11 z radnice nemáme jinou možnost, než hájit zájmy občanů přímo na zastupitelstvu.  Dne  18.  12.  2017  jsme  znovu vyzvali  ANO,  TOP  09,  JM-ND,  ČSSD,  ODS a KSČM k dialogu o vjezdech kamiónů do sídliště, ale nemají zájem. Nechtějí snad i jejich voliči dýchat čistý vzduch? Navrhneme dialog o  technickém  stavu  lávek/chodníků  na  P11, zejména pak o dezolátní pochozí zóně na Hájích.  Návrh  nikdo  nepodpoří.  Nechodí  snad i  jejich  voliči  po  stejné  neutěšené  dlažbě? Byly  prodány  polikliniky  Šustova  a  Opatovská,  voláme  po  informacích  o  chodu  těchto zařízení. Nemají zájem. Touží snad jejich voliči  po  přeplněných  čekárnách?  Navrhujeme revoluční  věc:  stavební  záměry  nad  30  byt. jednotek transparentně projednávat na ZMČ, kde mohou občané vyjádřit názor. Už žádná betonová  překvapení  za  vaším  domem!  Leč nemají  zájem.  Usilujeme  o  udržitelný  život na P11, ale narážíme na organizovaný zamítavý postoj. Prý jednání zdržujeme a utrácíme peníze daňových poplatníků…


• Máme právo vědět, co dýcháme | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

S  pokračující  zimou  se  blíží  i  zhoršené  stavy kvality  ovzduší  při  inverzích.  V  r.  2016  jsme byli obětmi hned 3 smogových situací o délce několika  dní.  Podle  lékařů  lze  účinky  smogu za určitých podmínek přirovnat k vykouření až padesáti  cigaret  denně.  Praha  hodlá  bojovat se  znečištěním  ovzduší  vysazováním  stromů. Zajímalo by mě kde. V rámci Metropolitního plánu připravuje tzv. implozi architektury = zintenzivnění zástavby,  a to zejména  v „periferních“ částech  města,  vč.  Prahy  11.  I  dále  jsou  povolovány  megalomanské  projekty,  které  zeleň plošně likvidují. Příkladem je probíhající změna územního plánu v areálu Interlov na Roztylech, kde jsou dávány všanc 4 ha nezastavitelného, nyní zeleného území. Passerinvest zde plánuje další obří kancelářský komplex. S plíživým kácením se zde již začalo. Kvalitu ovzduší na Praze 11  sleduje  stanice  ČHMÚ  v  Centrálním  parku již od r. 2016, nicméně neměří řadu látek nejškodlivějších pro lidské zdraví, vč. látek rakovinotvorných. Zastupitelé HPP11 usilují o rozšíření monitoringu. Data jsou důležitá nejen pro občany, ale i pro radnici při rozhodování o povolování dalších staveb na Praze 11, které by vyvolanou dopravou kvalitu ovzduší dále zhoršovaly.


• Miroslavova země nebo Půlnoční království? | Ing. Jiří Krautwurm, HPP11

O čem budeme vyprávět milé děti? Zda moudří rádcové našli, proč se ztratilo 11,5 milionu! Byl jednou jeden starosta. Říkejme mu třeba Mlejnský. I usnesl se, že zorganizuje akci za více než 50 kop zlaťáků. Tak stalo se, jenže jak si i skřítci povídají, 11 a půl kopy zmizelo neznámo kam! Ti, co starostují nyní, se proto rozhodli raději vrchnosti  vrátit  oněch  neoprávněně  vyčerpaných 11 a půl kopy. A tak se sešli rádcové, že se uradí, zdalipak někdo je za takovou blamáž odpovědný. Radili se, mudrovali, dohody se nedobrali. Obzvláště úporně se disputace zhostil panoš, říkejme mu třeba, Belaník. A že to tak není, že on  ví  své,  jak  jej  biřici  neprávem  pronásledují, a  že  se  vrchnost  asi  spletla,  a  tak  podobně. Rádcové se shody nedobrali, jen se spolu uradili, že budou případ pozorovat, až co moudří soudci ráčí rozhodnouti, nu to, aby třeba v ousudku  se  rádcové  neunáhlili.  Dle  oblíbené  pohádky možná již tušíte, proč rádcové nic nenašli. Co myslíte, mohl by se takovýhle příběh stát i  v  naší  nepohádkové  době  a  naší  městské části? Jistě že se stal, milé děti. A jestli nezemřeli, řádí v tom království dodnes. Proto  ševče:  „Nad  nikým  se  nepovyšuj,  ale před nikým se také neponižuj!“

oddelicka

Klic.2018.01.thKlíč 2018/01 | ZDE

• Bez regulačního plánu bude pořád chaos | Ing. Václav Šmrha, KDU-ČSL / HPP 11

Největšími úkoly každého zastupitelstva jsou obecní finance a územní rozvoj. Na využití financí dohlíží řada státních orgánů a jsou objektivně kontrolovatelné. V územním rozvoji je větší prostor pro subjektivní rozhodování. Proto vyspělá evropská města zpracovala regulační plány, které podrobně popisují, kde může jaký objekt vzniknout. Je to férové prostředí pro všechny. Investoři vědí, do čeho jdou, a občané se nemusí bát, že jim nové vedení radnice přes noc změní kotelnu pod okny na dvanáctipatrový věžák. Tahle praxe k nám ale zatím bohužel nepronikla. Praha má sice územní plán, ale ten je velmi obecný. Navíc se stalo zvykem pokládat ho za trhací kalendář a nejrůznější změny nebo úpravy byly ještě nedávno na denním pořádku. Developeři vytrvale bojují o přízeň politiků. Praha 11 se v minulosti několikrát pokusila o vytvoření koncepce rozvoje, ale přesto významné projekty, které zde vznikají nebo chtějí vzniknout, z oficiálních materiálů nevycházejí a často jsou s nimi v rozporu. Vzniká tak nekonečný prostor pro korupci a politické tahanice, které nás zdržují od prospěšnější práce.


• Milí čtenáři, vše nejlepší do nového roku! | PhDr. Jiří Krautwurm, HPP 11

V letošním roce nás čekají dvojí, vždyť Vy víte co. Hagride, já o tom nesmím mluvit, on by na mne vletěl ani ne tak Voldemort, jako cenzor. Přeji Vám proto naplnění Vašich přání, vytrvalost pokud jste se snad sami zavázali k nějakým novoročním předsevzetím, a nakonec i tu prchavou a nezbytnou dávku osobního štěstí. Ve správě naší městské části máme mnoho co zlepšovat: neustále se objevují nové a nové příležitosti, jak využít existující infrastrukturu a bez ohledu na stávající obyvatele realizovat soukromé stavební plány, téměř vždy se tak děje na úkor špatně chráněné zeleně; každým rokem se rozdělují nemalé obecní peníze sportovním oddílům, jde o to najít spravedlivý mechanismus, který by vyloučil nadržování a osobní zájmy; obyvatelé si zaslouží fungující sociální služby, v neposlední řadě je třeba pořešit situaci parkování, protože mnoho z nás nějaké to přibližovadlo touží vlastnit. Jako předseda Kontrolního výboru musím konstatovat, že legislativa je pro účinnou kontrolu naprosto bezzubá, ale i tak se budu snažit dosáhnout to nejlepší. Na tomto místě na žádost redakční rady vynechána věta zmiňující prezidenta republiky - pod hrozbou neuveřejnění článku. Cenzor se opět činil. | Cenzurovaná věta: Závěrem přeji do nového roku panu prezidentovi mnoho úspěchů v boji s krkouny, hlupáky i jinými parazity.


• Vedení radnice podporuje developera i u soudu | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Obyvatele Roztyl potěší, že radnice zamítla bytový dům Ovčárna „z důvodu nepřiměřené výšky“. Občanský nátlak formou petice se vyplatil. Nepolevujme ale v bdělosti. U Koliby je např. opět zájem měnit územní plán ze zeleně na zástavbu. V listopadu soud vyhověl žalobě našeho spolku Zelené Roztyly a zrušil stavební povolení na 1. etapu Bytového parku Roztyly společnosti Alborg-Development a.s., dle médií figurující ve skandálu kolem odvádění peněz z DPP, prodeje jízdného. Přesto právní zástupce Prahy 11 před soudem žalovaného plně podpořil! Stojí radnice za investorem, nebo svými občany? Díky výstavbě projektu již nyní dochází k praskání zdí okolních domů. Potvrzují se tak naše námitky, které se stavební úřady rozhodly ignorovat. Soud uznal též naši argumentaci o chybějícím posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Díky novele zákona o EIA platné od 11/2017 již drtivá většina záměrů, vč. bytových, administrativních souborů, garáží a parkovišť, nebude posuzována a lidé se o jejich přípravě často ani nedoví. Jedná se o ukázkový případ, kdy spolky úspěšně suplují kontrolní činnost stavebních úřadů. Díky poslancům ANO, ČSSD a ODS to však již od Nového roku nebude možné.


• Potěšilo mě, že jsme vyhráli na Roztylech soud. Netěší mě, že pan Jirava znectívá prezidenta Havla | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Městský soud v Praze vynesl 28.11.2017 rozsudek, kterým zrušil stavební povolení pro stavbu Letokruhy Bytový park Roztyly. Na jaře soud zrušil i územní rozhodnutí. Nesmírné úsilí místních obyvatel a našeho spolku Zelené Roztyly stojí za úspěchem ve zdánlivě předem prohraném sporu se sebevědomým developerem Alborg Development, a.s. Od 2008 poukazujeme na nevýhodný prodej městských pozemků, nezákonné navýšení zastavitelnosti a zejména na množství chyb, kterých se úřady ve prospěch investora dopustily. Bráníme maximálnímu vytěžení území, které investor činí bez ohledu na zdraví, majetek a životní prostředí místních obyvatel. Radost mi ten týden zkazil pouze starosta Jirava (ANO), který se v Klíči 2017/12 lísá ke jménu Václava Havla a chlubí se jeho portrétem v kanceláři. Skandální je totiž fakt, že pan Jirava je ve funkci starosty pouze díky nepřiznanému spojenectví s komunisty a hlasy komunistů byl starostou zvolen. ANO se ostatně spojenectvím s KSČM postupně odkrývá i na celostátní úrovni. Přeji Jižnímu Městu šťastný nový rok a ČR důstojného prezidenta.


• Kdy už konečně bude MČ podporovat sportování školáků místo sportovních bafuňářů?RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

HPP 11 dlouhodobě prosazuje místo stávajících neprůhledných sportovních grantů adresnou podporu výkonnostního sportování školáků. Každému školákovi na Praze 11 chce nabídnout voucher MČ na sportování v oddílech v minimální nominální hodnotě 1000 Kč. Pokud by nebyly uplatněny na sportování všechny vouchery, tak reálná cena voucheru při zachování celkové dotace na sport by mohla vzrůst i několikanásobně. Kdo jiný než rodič školáků je nejlépe schopen rozhodnout, jaký druh sportu je pro jeho dítě nejlepší a jaký sportovní oddíl se skutečně dětem věnuje. HPP 11 je přesvědčeno, že úlohou MČ není financovat okázalé soutěže nebo velmi nákladné sporty pro pár vyvolených, ale naopak finančně méně náročné sporty, které umožní s dotací MČ sportovat i sociálně slab-ším žákům, kteří by si jinak nemohli sportování dovolit. Taková investice by významně přispěla nejenom ke zlepšení zdravotního stavu mláde-že, ale i jako účelné protidrogové opatření zvyšující bezpečnost na JM. Obdobně nekorupčně postupuje Praha 6. MČ by obdobným způsobem mohla financovat i jinou zájmovou činnost školáků, jako je opomíjená hudební, výtvarná výchova, počítače...


• Právníci klienta Mlejnského z JMND vyhrožují HPP 11 | Za klub zastupitelů HPP 11 Martin Farmačka

Nelíbí se jim, že informujeme občany Prahy 11 o jeho prohřešcích. Nazývají to „protiprávními zásahy do osobnostních práv klienta”, který v minulosti jako starosta Prahy 11 např. rozprodal obecní pozemky (např. Roztyl, Litochleb) hluboko pod cenou, za což je násobně obviněn. Rozprodal i tisíce obecních bytů, mladí dnes nemají kde bydlet. S komunisty podpořil ANO / TOP při odvolání starosty Štylera z občanských spolků a volil nového starostu Jiravu z ANO, řízeného Magistrátem, čímž se opět radnice otevřela developerům. V komisích a výborech byli erudovaní zastupitelé HPP 11 v tichosti nahrazeni „odborníky“, servilními k rétorice klienta. Absurdní bylo napadení map výstavby, které HPP 11 zdarma zhotovilo pro občany P11, netušící, jak nekoncepční zahuštění sídliště novou výstavbou jim klient uchystal. Podle klienta, symbolu Jihoměstského Palerma pózujícího na plakátu s boxery, se o tom NESMÍ MLUVIT. Marně se klient snaží před volbami 2018 vyvléci z hříchů! Mlejnský slábne, volá o pomoc, agonicky gestikuluje. HPP 11 tímto sděluje, že nadále hodlá využívat demokratického mandátu k poukazování na skutečnosti, o nichž jako zastupitelé jsme povinni veřejnost informovat!


• Kultura na Jižním Městě od roku 2014 vzkvétáJiří Dohnal, Pirátská strana, Klub HPP 11

Jsou tomu již tři roky, kdy došlo k podstatné změně ve vedení městské části, čímž započal proces „lidé pro lidi“. Po volbách v roce 2014 pod vedením radnice J. Štylerem (starosta MČ 11/2014 až 11/2016) došlo i ke změně na pozici ředitele společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (dále jen KJM), jež v březnu 2015 obsadil MgA. Jan Topinka. Pod jeho vedením se podařilo vrátit úroveň a rozsah kulturní nabídky na Praze 11 tam, kde byla přibližně do léta 2013 pod vedením tehdejšího ředitele pana Jiřího Sulženka. Za přibližně 2,5 roku se podařilo rozšířit kulturní nabídku v Chodovské tvrzi a KC Zahrada na velmi dobrou úroveň - stačí se např. podívat do programu obou kulturních center v tomto vydání Klíče nebo na webových stránkách. Pan ředitel J. Topinka se rozhodl přijmout pracovní nabídku, která se neodmítá, a ke dni 21.11.2017 podal rezignaci na svoji funkci. Děkuji tímto z celého srdce jménem Kulturní komise za jeho uplynulou práci pro rozvoj kulturní nabídky na Jižním Městě a přeji mu a novému řediteli hodně pracovním úspěchů.

oddelicka
Klíč 2017/12 | ZDE

• Ať zastupitelstvo zasedá ve vlastním, ne u Babiše | Ing. Václav Šmrha, KDU-ČSL / HPP 11

Městská část vlastní Kulturní centrum Zahrada. Dříve se zde konaly schůze zastupitelstva, byly dobře dostupné veřejnosti a nájemné za sál bylo přirozenou a zaslouženou dotací obecní obecně prospěšné společnosti Kulturní Jižní Město (KJM), která Zahradu užívá… bohužel pouze do doby, kdy většinu v radě získali lidé z ANO a jednání i dotace přesunuli do Centra pohybové medicíny (CPM) v Pyšelské ulici, vedle Agrofertu. Zářijová schůze byla přerušena a mohla v KC Zahrada do 14 dnů regulérně pokračovat. To by ale panu Jiravovi nejspíš vadilo, proto pokračování svolal za cenu hrubého porušení vlastního jednacího řádu až za měsíc na jiném místě. Řada zastupitelů apeluje, aby se ZMČ do Zahrady vrátilo. Rada proto vyhlásila anketu, ve které tento názor podpořilo 13 zastupitelů a jen několik, tuším 4, si přálo dál zasedat v CPM. Jak byste takový výsledek ankety vyhodnotili? Pan Jirava 5. října v pozdních hodinách v přímém přenosu prezentoval vlastní bohorovný závěr slovy: „Takže v příštím roce bude ZMČ u Babiše.“ Možná nechtěně, ale srozumitelně tím deklaroval své priority při správě městské části.


• Betonový pomník Mlejnského na Opatově znovu ožívá | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Na pozemcích parčíku, vedle pomníku padlým na Litochlebském nám., se firma Tweelingen s nejasnou majetkovou strukturou snaží od r. 2010 prosadit výstavbu mrakodrapu (22 pater administrativy) využívající snad všechny výjimky ze stavebních předpisů. Praha 11 nejen prodala pozemky pod cenou, ale posvětila na nich nezákonnou úpravu územního plánu (rekordní navýšení zastavitelnosti). Díky žalobě HPP11 až k Nejvyššímu právnímu soudu byla tato úprava zrušena. Následně došlo i ke zrušení územního rozhodnutí. Nyní Tweelingen znovu žádá o umístění stavby a pokud by stavební úřad Prahy 11 nevyhověl, požaduje přerušení řízení na 2 roky. Důvodem má být termín pro vydání nové úpravy ÚP. Čeká snad investor, že po komunálních volbách v r. 2018 na Praze 11 a magistrátu dojde ke změně mocenských poměrů, což by jeho šílený projekt mohlo vrátit zpět do hry? Čeká na Metropolitní plán (rušící zavedený systém regulace výstavby), který by zajistil developerům pravý „klondike“? Stavební úřad žádosti naštěstí nevyhověl. Ovšem nebýt bdělého občanského spolku Chodov, místních lidí a HPP11, dnes by se již místo parku zcela jistě tyčil mrakodrap - megalomanský pomník Mlejnského rozvoje Prahy 11.


• Velké zklamání | Alžběta Šafránková, HPP 11

Za velké slávy se 11. října 2017 otevřelo nově vybudované Obchodní centrum Chodov a vozíčkáři se setkávají s novými problémy k řešení. V této lokalitě stojí dva bezbariérové domy po 100 bytech, takže frekvence hendikepovaných je daleko větší než v kterékoliv jiné lokalitě v Praze. 1. problém - multikino s 18 sály s moderními technologiemi. Ovšem velkým zklamáním je přístup pro zdravotně postižené – vozíčkáře. Přestože jsem od začátku stavby, jako členka komise pro zmírnění negativních dopadů stavby, upozorňovala na to, aby byla možnost vyhrazených sedadel ve středu nebo vzadu, nebyl na to brán zřetel. Ve všech sálech jsou vyhrazena 2 místa v první řadě na boku hned u plátna. Takže vozíčkář po zhlédnutí projekce může jít ohluchlý rovnou na rehabilitaci krční páteře. Škoda, že někde to jde - viz multikino na Černém Mostě - a dnes v 21. století se potýkáme s takovouto diskriminací našich postižených spoluobčanů. 2. problém - do 11. 10. byla WC pro vozíčkáře v OC Chodov volně přístupná. Po tomto datu jsou uzamčena a použitelná jen s tzv. euroklíčem. Klíč vozíčkáři běžně nevlastní a nelze si ho v OC půjčit, takže toto opatření je pro ně výraznou komplikací. Proč nejsou „vozíčkářská“ WC volně přístupná jako byla dříve a jako jsou přístupná všechna ostatní WC?


• Starosta Jirava odmítl 700 mil. korun pro občany Prahy 11 | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Před více než rokem bylo dokončeno 200 bytů v areálu Zahrady Opatov. Od té doby díky neschopnosti starosty Jiravy a radních ANO a TOP 09 nejen, že zejí prázdnotou, ale MČ hradí nemalé náklady na jejich ostrahu a vytápění. Hnutí pro Prahu 11 se po nástupu na radnici v r. 2014 rozhodlo tyto byty prodat a výnos z prodeje cca 700 mil. Kč investovat do zanedbané infrastruktury a vybavenosti JM. Po odvolání HPP11 z Rady sice ANO a TOP 09 pokračovaly v přípravě prodeje, ale ve svém snažení projevili jejich radní absolutní diletantismus a za rok neprodali jediný byt. V říjnu 2017 však ANO a TOP 09 změnily svůj názor a pod tlakem Mlejnského uskupení Jižní Město – náš domov, ODS, ČSSD a KSČM, jejichž hlasy potřebují pro udržení se na radnici, přivolily k pronájmu těchto bytů. O tom, že změna názoru měla pouze politický podtext, svědčí absolutní nepřipravenost dalších kroků: jak a komu byty pronajímat. Kdo bude těch 200 vyvolených? 700 milionů, které mohly být použity ve prospěch VŠECH občanů JM, tak do pokladny MČ nedoputují „díky“ Jiravovi a zastupitelům z ANO, TOP 09, KSČM, ODS, JM-ND a ČSSD. JM tak bude dál chátrat. Brzy bude šance to změnit, volby jsou již za necelý rok!


• Za kolik dní se stane Jižní Město neobyvatelné, když nepoteče pitná voda? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D, HPP 11

Takto přivítal na přednášce o vodě své posluchače známý český egyptolog prof. Miroslav Bárta, který se věnuje příčinám zániků vyspělých civilizací. Jižní Město si vybral jako příklad aglomerace s hustou bytovou zástavbou, kde dopady mohou být fatální. Tak kolik jste odhadli? Pokud jste odhadli pouhé tři dny, tak jste se shodli s prof. Bártou. Myslím si, že odhad prof. Bárty je realistický, protože pokud by například došlo k několikadennímu výpadku elektřiny (black out) s porušením distribuční sítě elektřiny v Praze, tak by se nepodařilo vytlačit do kohoutků pitnou vodu z důvodu výpadku čerpadel a zásobování cisternami nebo balenou vodou by nestačilo. Jižní Město by se stalo městem duchů po třech dnech vyčerpání paliva do záskokových zdrojů. Důležité je, že dopady takového rizika můžeme významně snížit tím, že se budeme již dnes chovat ekologicky, tedy s respektem k přírodě, jako naši moudří předci. Například budeme již dnes chránit přírodní mokřady před vysycháním. Dnes jsou významné pro rekreaci, ochranu živočichů, rostlin a podzemní vody. V budoucnu nás ovšem mohou zachránit před možnou katastrofou jako zdroj vody k našemu přežití.


• Pronájem Zahrad Opatov - kdo udržuje „klondike“? | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Zlatá horečka na Aljašce vypukla v roce 1896. To v Čechách vypukla o 100 let později a přežívá tu dodnes. Zlatokopové si tehdy vykolíkovali svá území, jeho vlastník tam měl výlučné právo rýžování zlata. V Čechách moc zlata již nezbylo, tak zlatokopové vymysleli vykolíkovat dodavatelské vztahy. Například: vykolíkujete si nějaký dům a bez vašeho souhlasu a podílu tam jiný dodavatel těžko dostane třeba internet. Kde je volná soutěž? Když si takto kolíkují podnikavci mezi sebou, co dělat, ať si to vyhodnotí koncový zákazník. Při zapojení městských peněz však má záležitost jinou příchuť. Městská část se zavázala odkoupit projekt Zahrady Opatov za starosty Mlejnského bez diskuse o podmínkách. Projekt není dobrý, prý se tam již objevuje plíseň v bytech, a to tam nikdo nebydlí, ve dvou kolech se nenašel kupec na některé byty. Rada se tedy rozhodla shodit své vlastní usnesení o prodeji, stanovení ceny se vyhnula pronajímáním. Na dodávku internetu tam má T-Mobile věcné břemeno s výlučným postavením. Rada ANO a TOP to neřeší, pan Prokop se ptá, proč se tím vůbec zabývat. Inu „klondike“ a prospektoři. Správné by bylo zajistit podmínky rovné soutěže. Že, pravičáci!


• Korupce v přímém přenosu? ANO dostalo půl miliónu od developera | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

U Kunratického lesa na Roztylech chce stavět PASSERINVEST GROUP, a.s. Prodeveloperská radnice Prahy 11 ANO + TOP 09 tlačí výstavbu administrativního komplexu Interlov. Na transparentní účet ANO přispěl 7. září 500 000,- Kč PASSERINVEST GROUP, a.s. Tak už víme, proč P. Jirava (ANO), starosta Prahy 11 (kterého drží u moci obvinění zastupitelé D. Mlejnského), O. Prokop (ANO), zastupitel Prahy 11 a hl. m. Prahy, J. Říčař (ANO), radní Prahy 11, A. Krnáčová (ANO), primátorka Prahy, tlačí na schválení administrativního komplexu Areál Interlov u lesa na Roztylech od PASSERINVEST GROUP, a.s. Záměr navíc potřebuje od magistrátu změnu územního plánu z území nezastavitelného na zastavitelné. U Kunratického lesa nebezpečný precedent. Jsme svědky „transparentní korupce“? Zábavný je v tomto kontextu billboard hnutí ANO umístěný na křižovatce Augustinova/Hrdlličkova na Roztylech, kde slibuje pan Babiš, jak zatočí s korupcí...


• Krásný podzim a volby za dveřmi | Jiří Dohnal, Pirátská strana, HPP 11

Mám ten pocit, že se věci daly pomalu, ale jistě do pohybu. Co mám konkrétně na mysli? Nastal podzim, teploty se mírní, jsme po dovolených a prázdninách. V tomto období standardní situace - děti začaly opět chodit do jihoměstských školek a škol, náš život se vrátil do zaběhlých kolejí. To, co je však za dveřmi, zatím někteří z nás vnímáme jen okrajově. Za pár dní proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po prázdninách a dovolených nastal návrat do „demokratické reality“, kdy budeme rozhodovat o společné budoucnosti naší země. Proč společné? Týká se totiž každého z nás, tedy i obyvatel našeho Jižního Města, městské části Prahy 11. Je čas po více než 25 letech na změnu. Jsme připraveni, půjdete do toho s námi? Krásný podzim a lepší budoucnost nám všem přeje Jiří Dohnal, Pirátská strana, HPP 11 (Příspěvek zaslaný 5. 9. 2017, který nebyl zařazen před volbami do Poslanecké sněmovny vzhledem ke svému obsahu, je zařazen do Klíče 12/2017)

oddelicka

Klíč 2017/11 | ZDE

• Občané Prahy 11, přijďte na zasedání zastupitelstva, je to lepší než silvestr! | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Dnes 5. 10. 2017 od 9.00 probíhalo přerušené zasedání zastupitelstva ze dne 7. 9. 2017. Jak jste dnes mohli sledovat na webu MČ P11 nebo HPP 11, zasedání zastupitelstva začalo min. s hodinovým zpožděním vzhledem k obstrukci současné koalice ANO, TOP 09, ČSSD, zbytků ODS a JMND v čele s Mgr. Mlejnským, neboť se čekalo, až dorazí potřebný počet jejich zastupitelů, aby se mohlo jednat, respektive aby tato koalice v případě hlasování měla potřebnou většinu 23 hlasů. Když se koalice sešla v potřebném množství, zasedání se okamžitě změnilo v napadání HPP 11, že za všechno může, provádí obstrukce tím, že má neustále k něčemu připomínky. A nyní ten silvestr: zasedání vrcholilo bodem prodeje nebo pronajímání „Zahrady Opatov“, a protože se blížila 19. hod., bylo nutné hlasovat, aby se zasedalo i po devatenácté. Když hlasování koalici 3x nevyšlo (z potřebných 23 měla jen 22 hlasů), hlasovalo se tedy po čtvrté a světe, div se, sehnala 23 hlasů. Ale ouha, jeden z nich po devatenácté odešel a musela nastoupit obstrukce koalice v podobě přestávek na klub, aby dorazil další 23. a přehlasovali zbytek, což se jim nakonec povedlo.


• Nejvyšší péče o příspěvek zastupitele neboli TOP cenzorský zásah | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11 

„Tak nám je zase zvolili, paní Müllerová,“ řekl by Švejk po svobodných volbách. Čas oponou trhl a všichni zas máme běžné starosti. Tedy již mohou vyjít i názory, jež byly shledány jako nedovolené z hlediska volebního zákona. A co prý takovým bylo a jest? V mém názoru pro říjen dovolil jsem si připomenout rozdávání zmrzliny z obecního panem Lepšem. I dostal jsem dopis úřední, že prý názor nemůže být nyní otisk-nut, se zdůvodněním, že to neumožňuje zákon o volbách do parlamentu. A to jsem nikam nekandidoval. V dopise ještě tučně zdůrazněno, že za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující strany či jejich kandidáta. Podepsán, no samozřejmě kandidát TOP 09 pan Lepš. Tentýž pan Lepš, který, když se mu to ho-dilo, neváhal z pozice radního na zastupitelstvu poučovat, že politik musí nějakou tu kritiku unést, a nic nevadilo, že tenkrát se jednalo o informace zhusta nepravdivé, zkrátka politik musí kritiku vydržet. Zřejmě moc dobře pochopil, pan Lepš, že rozdávat před volbami zmrzlinu z obecního by prospěch TOPu neudělalo. Ale že je štědrý. „Já jsem vám tak rád, paní Müllerová, za tu péči,“ řekl Švejk, „vždyť já mohl jednat protizákonně!“

Komentář redakční rady Klíče pod článkem v Klíči 11/2017 | Vážený pane Krautwurme, nemám nejmenší problém s tím, abyste kritizoval rozdávání zmrzliny prvňáčkům v první školní den, což je zvyk inspirovaný jinými městskými částmi. Ostatně tuto Vaši kritiku si všichni o pár řádků výše mohou přečíst, na tu máte plné právo. Váš příspěvek zastupitele navržený do říjnového Klíče nebyl otisknut jednoduše proto, že porušoval zákon č. 247/1995 Sb. o volbách. Toto je názor právního oddělení radnice, který jsem Vám za redakční radu zaslal jako vysvětlení, proč Váš příspěvek nemohl být otištěn. Radniční média totiž dle tohoto zákona nelze využívat ve volební kampani - ani v pozitivním, ani v negativním smyslu. A ve Vašem příspěvku byly volby tím či oním slovem zmíněny nejméně 6x. Všechny ostatní politické subjekty na Praze 11 tento zákon respektovaly a žádné volební komentáře do Klíče před volbami neposlaly - jedinou výjimkou bylo Vaše Hnutí pro Prahu 11, které do Klíče zkusilo prosadit hned tři takovéto příspěvky. Jakub Lepš, zástupce starosty Prahy 11


• Občané z lokality Šalounova nesouhlasí s parkovištěm P+R Opatov | Martin Farmačka, HPP 11

Dne 20. 9. 2017 zorganizovalo HPP 11 kontaktní akci před domem s peč. službou Šalounova. Cílem bylo přímo informovat místní občany o výstavbě hromadných garáží P+R Opatov, odůvodňovaných potřebou Středočechů odstavit si sem auta při cestě za prací v Praze. A na zdraví to mají odnést naši senioři! Projekt prosazuje radnice starosty Jiravy (ANO) a radního pro územní rozvoj Urbánka (TOP 09), stavba je naplánovaná do těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou a rezidenční zástavby v ul. Šalounova a Nad Opatovem, v místě vzrostlé izolační zeleně, jež bude odstraněna. Během hodiny se zastavila téměř stovka občanů odsuzujících výstavbu na tomto místě. Kulisu dělal transparent používaný v časech despocie pana Mlejnského a není bez zajímavosti, že jeho úderná hesla jsou opět aktuální: „Prodáváme obecní majetek za zlomkové ceny.“ | „Dezinformujeme veřejnost.“ | „Likvidujeme zelené plochy.“ | „Sloužíme developerům.“ Foto i video z akce naleznete na našem webu, který sem nesmím uvést. V současné době je na papírových peticích, roznášených místními dobrovolníky, více než 250 podpisů. Cenzurovaná věta: Váš podpis můžete připojit na el. petici zde > https://e-petice.cz/propatov


• Nestandardní. Amatérské, nebo účelové? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Jak hodnotit jednání vládnoucí koalice, která naplánovala na stejný termín s veřejně přístupným jednáním zastupitelského Výboru pro rozvoj a životní prostředí ve středu 6. září trucpodnik - „setkání vedení MČ s občany na téma územního rozvoje“ v ZŠ Pošepného? Proč rovnou nevyužila jednání výboru? Předsedou výboru je přece také představitel koalice. Nabízí se jediné vysvětlení: ANO a TOP 09 nestačí, že v osmičlenném výboru má klub HPP11, který představuje 40 % členů zastupitelstva, jediného zástupce. Takový výbor je nejspíš pořád nebezpečně pluralitní a je třeba ho odsunout na vedlejší kolej. Přitom jednání výboru vychází ze zákona, zatímco takzvané „setkání vedení s občany“ je neoficiální a především zcela nezávazná propagační akce - bez řádného hlasování, závěru a zápisu. Radní takovým způsobem reagovali na opakovanou žádost členů výboru, aby se účastnili jeho jednání. Vypovídá to o jejich pokřivené morálce, o jejich vztahu k občanům, k zastupitelstvu i k zákonům tohoto státu.


• Má ještě vůbec cenu posílat názory zastupitelů? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Současná rada omezila příspěvky na 1250 znaků a odmítá akceptovat členění na odstavce (asi se snaží vzbudit dojem, že opozice se neumí vyjadřovat). Zároveň vytrvale zmenšuje velikost písma. Některým kolegům předepisu-je, co musí vypustit nebo upravit, a subjektivně hodnotí údajnou „nepravdivost“ obsahu. Pro koaliční zastupitele neplatí závazný termín odevzdání a mají možnost na své méně rovnoprávné kolegy reagovat v témže čísle. Mně nebyly v září a říjnu zveřejněny příspěvky vůbec. K prvnímu jsem dostal komentář po měsíci, na výslovnou žádost, ke druhému vůbec. Předpokládám, že někteří radní se rozhodli zneužít svého postavení, protože v době, kdy se pokoušejí kandidovat do Poslanecké sněmovny, je jim jakákoli kritika zvlášť nemilá. Samozřejmě – i tento příspěvek může skončit v koši. V Praze 11 je dnes bohužel možné všechno. Je jasné, že pro objektivní informování občanů musíme hledat další kanály. Pány cenzory bych chtěl ujistit, že až oni budou, jak doufám, sami v opozici, budu vždy pro, aby své názory alespoň v minimálním rozsahu prezentovat směli. Jednak se jich nebojím, a především to patří k zásadním principům civilizované společnosti.


• Podporuje radnice ANO a TOP záměr BD Ovčárna na Roztylech? | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

V květnu byl radnici předán zásadní nesouhlas s projektem - petice se 468 podpisy a podporou místních SVJ/BD a spolků. Petice dosud nebyla vypořádána, nedočkali jsme se odpovědi na naše argumenty. Na setkání s občany 6. 9. na ZŠ Pošepného starosta Jirava neunesl kritiku od místních obyvatel a setkání předčasně ukončil. Na jednání zastupitelstva 5. 10. zastupitelé (mimo HPP11) odmítli tento záměr projednat. BD Ovčárna ruší stávající parkovací dům hotelu Globus a vyhání auta nájemců na ulici, kde již v současné době není kde parkovat! Přímo na okraji lesa místo jezírka, parčíku a podloubí u hotelu Globus vyroste parkoviště pro potřeby hotelu. Takto si „rozvoj“ našeho bydliště nepředstavujeme! Pokud radnice Ovčárnu neodmítne, budeme požadovat kompenzaci za zhoršení parkování, statiky domů a našeho zdraví. Dle aktuálních dat SZÚ kvůli znečištění ovzduší v Praze každý den předčasně umírá 1,5 člověka a každý z nás je připraven minimálně o 10 měsíců života. Aktivity proti zahušťování našeho bydliště mají smysl. I díky odporu veřejnosti došlo ke stažení záměru megalomanského parkovacího domu v Gregorově ul. a odmítnutí bytového domu Holušická ze strany radnice.

• Volme do parlamentu strany, které hájí zájmy občanů po dobu mandátu a ne jenom před volbami! (cenzurovaný článek v říjnovém Klíči) | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

 

Nelze věřit politikům, kteří se o občany zajímají jen před volbami, aby následně svoji moc využívali jen ve svůj prospěch. Pak je již občan hájící svá práva obtěžuje, tak ho ignorují. Občan brzy pochopí, že ho opět nikdo do dalších voleb neposlouchá, tak rezignuje a omezí se na zajištění prostého přežití své rodiny. V demokratických zemích je monopol moci politických stran vyvážen aktivní účastí občanů v referendech nebo správních řízeních se soudní ochranou. Jenže spekulace s pozemky a reality jsou u nás tak lukrativní, že není zájem mocných politiků a vlastníků hledat shodu se zájmy občanů v správním řízení a napravovat nezákonná rozhodnutí úředníků správním soudem. Proto byl přijat Parlamentem nový stavební zákon, který vy-lučuje účast veřejnosti, spolků ve správních řízeních. ANO, ČSSD, ODS, KSČM prosadily a schválily tento totalitní zákon, který nás posouvá do zemí, kde vládnou oligarchové a právo je nedostupné a nevymahatelné. Jsem rád, že náš senátor Ing. Kos zvolený na Praze 11 za HPP11, KDU-ČSL, Piráty a Zelené podal se svými kolegy ústavní stížnost, a věřím, že uspěje.

oddelicka

Klíč 2017/10 | ZDE

• Parkoviště P+R před okny DPS Šalounova. Komu ku prospěchu? | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

Velkokapacitní P+R na Opatově pro 550 aut Středočechů prosazují pánové Dolínek (ČSSD, radní magistrátu), Jirava (ANO) a Urbánek (TOP 09), oba Praha 11. Umístění P+R ke stávající panelové zástavbě vymyslel developer Sklenka, aby jiné své pozemky zbavil zátěže veřejné služby. Snaha současného vedení radnice P11 prosadit P+R je až neuvěřitelná. Obyvatelé ulic Šalounova a Nad Opatovem budou mít emise a hluk z provozu parkoviště přímo do oken svých bytů, výstavbou bude zlikvidována 40 let stará kvalitní izolační zeleň. Parkoviště P+R nezvýší stávajícím obyvatelům kapacitu parkování, jen přivede další provoz a zhorší kvalitu bydlení. To je politika ANO a TOP 09 podporovaných JM-ND, komunisty, ODS a ČSSD. Zastupitelé zvolení za Hnutí pro Prahu 11 tento projekt považují za škodlivý a bez prospěchu obyvatelům JM. Činíme všechny dostupné legální kroky proti výstavbě této parazitní stavby.


• ZŠ Pošepného - jak zpackat přípravu rekonstrukce jídelnyPhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Na úvodních třídních schůzkách prvňáčků 7.6.2017 se dozvídáme, že plánovaná rekonstrukce jídelny ZŠ Pošepného před prázdninami nezačne a děti budou nejméně dva měsíce docházet na obědy do již přetížené jídelny ZŠ Campanus. Ještě v dubnu ZŠ Pošepného s rekonstrukcí počítala a přizpůsobila konec školního roku. V čem je problém? Je v tom, že radnice MČ Praha 11 obdržela dotaci na rekonstrukci jídelny ZŠ Pošepného již v prosinci 2016 a za celý půlrok nebyla schopna dotáhnout včas výběrové řízení. Rada MČ Praha 11 nebyla ani schopna školu na svoji neschopnost včas upozornit, protože škola připravená byla, a včas. V zápisku z třídní schůzky 24.4. 2017 mám napsáno: „škola končí 12.–16. 6. kvůli rekonstrukci jídelny.“ Nakonec se objevila 3. 7. 2017 zpráva radnice – jídelna ZŠ Pošepného se nakonec letos rekonstruovat nebude. Díky bohu, že Radě došlo, že v této zpackané akci nemá smysl přes letošní prázdniny pokračovat. Děti nebudou na obědy docházet, budou však nadále obědvat v jídelně hygienicky pochybného stavu. Komunikace s rodiči je tragická - zpráva na webu MČ je bez podpisu, zpráva rodičům žádná, odpovědný pro školství Lepš mlčí. Příští rok znovu a lépe.


• Nerozdělený zisk od roku 2015 do současné doby | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Ing. Kos, tehdy radní pro finance, na jaře 2015 poukazoval na skutečnost, že JMM, a. s., jako společnost zřizovaná MČ Praha 11, zbytečně vytváří zisk, z velké části na úkor MČ P11, který by se dal využít jinak, aby nedošlo ke dvojímu zdanění. Na tvorbě neúměrného zisku se v JMM podílí středisko č. 11 - správa bytů a č. 12 - správa nebytů. I když v roce 2016 byla u stř. 11 snížena mandátní odměna za správu byt. jednotek, na základě snahy HPP 11, nebylo to tak razantní snížení, které by mělo vliv na snížení nerozděleného zisku. Obdobně tomu bylo i u stř. 12. Přesto, že se část zisku využívala zpětně na zajišťování oprav objektů ve správě JMM od MČ Praha 11, proinvestovalo se méně, než bylo, s ohledem na potřebu snížit nerozdělený zisk, potřeba. Podotýkám, že stř. 11 a 12 vede Ing. Kováč (zastupitel za ANO). Ani případné nákupy techniky pro středisko 15 - správa zeleně, by nedokázaly snížit nerozdělený zisk. K tomu ani nedošlo. Při pohledu na výroční správu JMM zjistíme, že nerozdělený zisk činí něco přes 16 mil. Kč – bude tedy opět něco pro státní pokladnu. Ještě že stř. 16 mělo ztrátu přes 3 miliony - pod vedením zastupitele Mgr. Stárka (TOP 09).


• ANO, prostě vás umlčíme | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Díky poslancům a senátorům za ANO, ČSSD, ODS, STAN (a TOP 09 při 1. čteních zákona) a jednotlivcům z KDU-ČSL přišli lidé v tomto roce o svá občanská práva, aby stavaři a nadnárodní koncerny mohli na našem zdraví a životním prostředí vydělat. Novelami stavebního zákona a EIA dochází k vyloučení širší veřejnosti a spolků z rozhodování o povolování staveb, které mohou mít zásadní dopad na své okolí (např. supermarkety, garážové domy, bytové a admin. soubory). U takových záměrů lze rovnou zahájit územní řízení, které mohou připomínkovat pouze vlastníci okolních dotčených nemovitostí. Brabec (ANO) je prvním ministrem ž.p., který bere lidem občanská práva! Při projednávání zákona o EIA v Senátu odmítl návrh ing. Kosa na vrácení veřejnosti do stavebních řízení. Ministryně Šlechtová (též ANO) tvrdí, že zájmy veřejnosti mají hájit přede-vším zastupitelstva. Smutnou praxi zapomínání předvolebních slibů (např. o výstavbě), a že radní vědí nejlépe, co je pro občana nejlepší, bohužel známe i z Prahy 11. Četná úspěšná odvolání v územních a stavebních řízeních na Praze 11, vyhrané žaloby a precedentní rozsudky soudů ukazují, že ani úřady nekonají vždy správně a že kontrola občany je více než potřeba.

Neuveřejněno redakční radou Klíče s odkazem na volební zákon a příslibem uveřejnění v listopadu, což se však nestalo:

• Volby jsou radostný den občana - projev svobodné vůle | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Ať se natěšeně chystáte nebo jste již odvolili (pro nejistotu vydání v říjnovém čísle) tak stojí zapřemítat, jak to tuná chodí. Ve světě marketingu a přetvářky se právě před volbami počíná školní rok rozdáváním zmrzliny (za asistence zást. starosty za TOP; proč ne, když z obecního; děti budou mít radost). Také je vhodné natřásat si pírka před televizními kamerami (zást. starosty za ANO; na zahájení tamtéž). Nic nevadí, že vlastní volební program se po obsazení pozic neplní, ba jaksi koná se zhusta pravý jeho opak. Viz: další zahušťování nepřipustíme, versus Jižní město potřebuje nové byty! Ale dosti našeho komunálu. V letošních volbách jde o velké věci. Parlament, vrcholný zákonodárný orgán! A tady úkol zní: dostaň čápa. Nic proti tomu, škodné ptactvo je třeba lovit (viz. modré straky). Kdyby pan čáp neklapl zobákem, že těžba lithia má zůstat v rukou státu. Jde o pakatel, nějaké ty miliardy k vyvedení do cizích rukou, při těžbě nyní strategické suroviny. Ale myslel to vážně? A co ti ostatní, jak mysleli vážně nápravu tzv. církevních restitucí?Tak až budete sami za plentou, vzpomeňte na minulé sliby a vyjádřete NE těm, co vás již zklamali. Ne z Vás dělá to, čím jste.

oddelicka

Klíč 2017/09 | ZDE

• Konflikt zájmů starosty Jiravy (ANO) aneb nájemné pro manželku za „hubičku“ | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Rada MČ schválila minulý rok prodloužení nájemní smlouvy části ZŠ Pošepného nám. Soukromé vyšší odborné škole umění a reklamy, s. r. o. Na tom by jistě nebylo nic divného, pokud by: 1) ředitelkou a jedinou společnicí této soukromé školy nebyla manželka radního Jiravy Mgr. Andrea Jiravová-Čapková 2) radní Jirava nebyl členem školské rady této školy 3) nájem nebyl prodloužen o nestandardních deset let 4) výše nájemného nebyla pouhých 516 Kč/m 2 /rok 5) členem Rady MČ, která nájem schválila, nebyl sám starosta Jirava. Prostory v ZŠ jsou tak na 10 let pronajaty za nájemné, které je nižší než nájemné v sociálních bytech (to činí 780 Kč/m 2 /rok). Přičemž soukromá škola není ničím jiným než podnikatelským subjektem, navíc vybírá nijak zanedbatelné školné. Každá koruna ušetřená na nájemném, se tak projeví na zvýšení zisku této školy, tzn. zisku rodiny Jiravových. Proč MČ Praha 11 nevyžadovala vyšší nájemné, tak jako u pronájmu učeben v ZŠ Miličov (1200 Kč/m 2 /rok) nebo u SCIO školy (750 Kč/m 2 /rok)? Jistě si odpovíte sami. Domnívám se, že člověk, který směšuje zájmy rodinného byznysu se zájmy MČ, nemůže být starostou. Pane Jiravo, odstupte!


• Starosta Jirava dal souhlas k betonování Jižního Města | Ing. Ladislav Kos, zastupitel HPP 11, senátor

Na konci Hájů, mezi zástavbou řadovými domky, je krásná louka. Původně byla určená pro výstavbu rodinných domků, ale po mnohých peripetiích skončila ve vlastnictví fy Central Group. Mlejnského radnice dala v r. 2009 firmě k pozemku dárek - souhlas s navýšením míry využití území, což v praxi znamená, že na daném palouku může postavit neuvěřitelných 500 bytů. Toto rozhodnutí vzbudilo občanskou nevoli, záměr by výrazně zhoršil kvalitu bydlení v klidné lokalitě Hájů. Navíc je v místě překročena koncentrace znečišťujících látek, hladina hluku a panuje zde katastrofální dopravní situace. Developer se do r. 2016 ani nesnažil posunout záměr do dalšího úředního projednávání, protože negativní stanovisko k výstavbě měla z výše uvedených důvodů i radnice. Podotýkám radnice za starosty Štylera. Jen několik měsíců vládnutí starosty Jiravy ale stačilo k tomu, aby Rada MČ P11 vydala se záměrem souhlasné stanovisko. Záměrem lehce poupraveným, ale se všemi negativy původního. Betonování Jižního Města je tak znovu obnoveno. Dnes na Hájích, zítra na Roztylech, pozítří na Chodově. Nenechme si od vedení P11 (ANO a TOP 09) zničit kvalitu bydlení.


• Hrozí dětem místních občanů ztráta využití školních pozemků, když na nich budou stát soukromé objekty? | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Komerční stavby soukromých subjektů na pozemcích škol považuji za velmi rizikové, protože banky a investoři se budou přirozeně snažit maximalizovat zisk komerčním využitím. Obávám se hrozby, že pokud MČ nebude připravena dlouhodobě finančně sanovat budoucí požadavky soukromého subjektu, tak pozemky škol přestanou sloužit svému primárnímu účelu, místní školní mládeži. MČ prakticky nebude moci vypovědět smlouvu po několik desetiletí bez obrovské fi nanční ztráty. Pro všechny by měl být mementem nevýhodný „sanační“ odkup ubytovny Sandra za pana Mlejnského - a to nešlo o děti. Pan Lepš (TOP 09) a Prokop (ANO) z redakční rady měsíc cenzurovali vydání mého červencového článku v Klíči o výstavbě soukromé lední plochy na ZŠ Ke Kateřinkám, aby mne v navazujícím článku pomluvili. Má kritika se prý neslučuje s mým hlasováním v zastupitelstvu. Nepíší pravdu. Jako většina mých kolegů z HPP 11 jsem nehlasoval pro „Smlouvu o zřízení práva stavby“ na pozemcích školy na zastupitelstvu 1.9.2014, kde byla schválena. Co se jim nehodí, pomíjí, ale tentokrát se alespoň pod své názory podepsali a neschová-li se za anonymitu redakční rady.

oddelicka

Klíč 2017/7-8 | ZDE

• Jak se za exstarosty Mlejnského připravoval tunel na školní pozemky a sportoviště, který stále pokračuje? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Podnikavci kolem ODS vždy hledali cesty, jak pozemky, sportoviště a veřejné dotace co nejlépe využít ke svému soukromému prospěchu. Nejprve nechali školní areály zpustnout, aby je následně mohli nabídnout k nevýhodným dlouhodobým pronájmům svým kamarádům. Jenže v cestě tomuto plánu stáli Mlejnskému úspěšní ředitelé škol, kteří tato sportoviště uměli efektivně využít, a proto byli účelově odvoláni za údajné „kšeftování s pronajímáním sportovních hřišť“ (citát předsedy ODS Janečka). Například byl odvolán ředitel ZŠ Campanus Střihavka a ZŠ Květnového vítězství Kokšal. Když se pan ředitel Střihavka, opoziční zastupitel, bránil proti vykonstruovaným obviněním soudně, byl tak úspěšný, že mu MČ musela zaplatit téměř 1/2 milionu Kč jako mimosoudní vyrovnání. Dnes je váženým ředitelem v jiné MČ. Na ZŠ Mikulova si dosadili na pozici ředitele loajálního člena ODS Pulkerta, který dokonce kandidoval za ODS i do zastupitelstva. Jak probíhalo výběrové řízení, když neměl pedagogickou praxi? Až rodiče s učiteli zjistili, že neumí učit a padělal pedagogický diplom. Naštěstí byl tento člen ODS již pravomocně odsouzen.


• Co je špatně na financování plaveckého bazénu a zimního stadionu na Jižním Městě a proč nelze tato sportoviště financovat z fondů EU nebo tyto fondy nově naplňovat přímo Prahou, bohatým regionem EU? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Když cestujete po Evropě a jdete si zaplavat nebo zabruslit, vidíte na cedulce u vstupu, že sportoviště jsou většinou postavena zcela nebo z valné části z fondů EU, vlastněna městem a provozována ve veřejném zájmu. Proč tomu tak není na Jižním Městě? Panu exstarostovi Mlejnskému by ovšem nebyla nikdy podle těchto přísných kritérií schválena výstavba předraženého 25 m bazénu. Výsledkem je, že každá rodina na Jižním Městě musela navíc zaplatit ze svých peněz u MČ na stavbu bazénu několik desítek tisíc korun. Bohužel z fondů nebude ani fi nancována výstavba zimního stadionu umístěného nevhodně v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, protože ho bude stavět privátní subjekt. Z dlouhodobého pohledu hrozí, že pokud soukromý subjekt nebude schopen bankovní úvěr pravidelně splácet, přijde MČ navždy i o školní pozemek pod zimním stadionem. Umístění zimního stadionu je nevhodné i z hlediska provozu. Efektivní využití by bylo 24 hodin denně, a proto by měl být umístěn mimo obytnou zónu, aby okolní obyvatele nerušil po 22. hodině. Když cestujete po Evropě a jdete si zaplavat nebo zabruslit, vidíte na cedulce u vstupu, že sportoviště jsou většinou postavena zcela nebo z valné části z fondů EU, vlastněna městem a provozována ve veřejném zájmu. Proč tomu tak není na Jižním Městě? Panu exstarostovi Mlejnskému by ovšem nebyla nikdy podle těchto přísných kritérií schválena výstavba předraženého 25 m bazénu. Výsledkem je, že každá rodina na Jižním Městě musela navíc zaplatit ze svých peněz u MČ na stavbu bazénu několik desítek tisíc korun. Bohužel z fondů nebude ani fi nancována výstavba zimního stadionu umístěného nevhodně v areálu ZŠ Ke Kateřinkám, protože ho bude stavět privátní subjekt. Z dlouhodobého pohledu hrozí, že pokud soukromý subjekt nebude schopen bankovní úvěr pravidelně splácet, přijde MČ navždy i o školní pozemek pod zimním stadionem. Umístění zimního stadionu je nevhodné i z hlediska provozu. Efektivní využití by bylo 24 hodin denně, a proto by měl být umístěn mimo obytnou zónu, aby okolní obyvatele nerušil po 22. hodině.

Vyjádření k příspěvku Z. Kvítka Zděnek Kvítek poslal svůj výše publikovaný příspěvek do červnového Klíče. Jakožto redakční rada jsme jeho publikování odložili, a to kvůli této větě: „Z dlouhodobého pohledu hrozí, že pokud soukromý subjekt nebude schopen bankovní úvěr pravidelně splácet, přijde MČ navždy i o školní pozemek pod zimním stadionem.“ Tato věta je totiž lživá. Praha 11 nijak neručí (ze zákona ani nemůže ručit) obecním pozemkem za úvěr soukromého investora. Proto nikdy nemůže nastat situace - ani pokud by zmiňovaný subjekt měl úvěr a nesplácel ho - že by město o zmiňovaný pozemek „navždy přišlo“. Z. Kvítka jsme na jeho omyl upozornili a požádali o nápravu. On to odmítl a naše rozhodnutí označil za cenzuru. Nehodláme být osočováni z cenzury, proto jeho příspěvek v tomto Klíči vychází, a to včetně této nesmyslné věty. A aby té absurdity ze strany p. Kvítka nebylo málo: ve svém příspěvku kritizuje výstavbu zimního stadionu navzdory tomu, že v únoru 2015 na zastupitelstvu i on hlasoval spolu s drtivou většinou zastupitelů pro smluvní dodatek, který zajistil zřízení práva stavby pro vybudování tohoto areálu. Ale přece mu fakta nebudou stát v cestě k „dobrému“ opozičnímu článku, že? | Ing. Ondřej Prokop (ANO) + Mgr. Jakub Lepš (TOP 09)


• Co s tebou dál, Jižní Město? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Naše městská část je jedním z nejhustěji obydlených míst v republice. Žije zde 7 883 obyvatel na km 2 (v celé Praze 2 582, hustěji je pouze v Praze 2 a 3). Občanská vybavenost Prahy 11 je slabá a obecní majetek minimální. Většina dnešních členů Rady MČ v ní sedí už od voleb 2014. Zástupci ANO loni vytlačili HPP 11, převzali moc a nahradili svoje vlastní programové prohlášení útržkovitým seznamem „Jedenáct bodů pro Prahu 11“ (kontrolní otázka – kolik bodů by měl, kdyby vládli v Praze 1?). Připravované koncepční záměry Rady jsou alarmující. Je prý třeba postavit nové byty pro mladé rodiny: Kde, když volné pozemky nejsou? Budou se pro každou další generaci vtlačovat nové byty mezi staré? Kde jsou meze takového uvažování? Občanskou vybavenost chce Rada „obohatit“ dlouholetými pronájmy školních hřišť soukromým podnikatelům, kteří na nich vybudují placená a monofunkční zařízení, jako tenisové kurty nebo zimní stadiony. Kde potom budou sportovat děti, i ty z oněch „nových bytů“? Je to krajně nezodpovědné nakládání s posledním obecním majetkem, který Praze 11 zbývá. Zahušťování zástavby i odebírání školních hřišť původnímu účelu má společný rys: v obojím by se točily velké peníze.


• Bytový dům Ovčárna v ul. Gregorova | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Zatímco se na radnici již delší dobu mluví o vybudování lehkých parkovacích domů jako řešení kritického parkování, na Roztylech se plánuje zrušení fungujícího garážového domu. Na dvoupatrovém parkovacím domu v Gregorově ul., jenž patří hotelu Globus, má být nastaveno 8 pater s byty. Místa v parkovacím domě zaberou majitelé bytů, náhradní parkování pro hotel má být vybudováno místo stávajícího parčíku a jezírka severně od hotelu. Již v současné době je parkování na Roztylech kritické – kde zaparkují vozidla vymístěná z garážového domu? Nesouhlasíme se zahušťováním zástavby, nárůstem obyvatel a prohubováním defi citu občanské vybavenosti, stejně jako se ztrátou hodnoty okolních nemovitostí díky ztrátě výhledu, sníženému oslunění bytů a navýšení hluku. Nemluvě o vlastní výstavbě záměru – ul. Gregorova je pro nutnou stavební techniku neprůchodná. Zástupci SVJ, spolků a občanů předali radnici jasný nesouhlas s tímto záměrem - bude ale vyslyšen? Obávám se, že za současné konstelace na radnici o podobných záměrech na Praze 11 ještě uslyšíme, zvláště když se na rozhodování podílí lidé jako D. Mlejnský - člen Výboru pro územní rozvoj, obviněný z machinací s městskými pozemky a dotace mi z EU.


• Pane Mgr. Stárku a vám na roveň postavení straníci z TOP 09 a ANO! | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Přemýšlel jsem, zda-li vám mám na čl. v „Klíči č. 5“ odpovídat, abych nevypadal před lidmi jako „potrefená husa“. Nedalo mi to však, a chci se proto podělit se čtenáři Klíče o situaci, jak to vůbec na Praze 11 vypadá s rozložením „opravdových“ zastupitelů, kteří hájí zájmy MČ Praha 11. Ti se v pravý čas rozhodli odvolat mne z funkce předsedy představenstva JMM, a. s. Po vypovězení koaliční smlouvy dnes již bývalých partnerů z ANO a TOP 09 bezdůvodným odvoláním radních za HPP 11 jim bránily v celkovém uchopení moci na Praze 11 některé funkce, které zastávali členové HPP 11. Ve většině orgánů MČ Praha (výborů a komisí) byli zástupci HPP 11 nahrazeni jinými občany, byť procentuálně by HPP 11 jako vítěz voleb mělo mít vždy alespoň 1/3 zastoupení. To však nezabránilo radním MČ Praha 11, aby poměr sil vyprodukovali vhodný pro sebe. A ejhle: v JMM, a. s., zůstali za HPP 11 předseda představenstva a členka DR, tak to NE, vadili by nám v práci, pryč s nimi - důvod se najde! Ale pozor, ještě je tu JMS, a. s., a další tři členky HPP 11, tož rovněž s nimi pryč. A máme volné ruce! Nebo se mýlím a je to jen zběsilá reakce na můj článek v Klíči č. 4? Asi obé pravda!


• Kdo vrátil Mlejnského na radnici? | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

Koalice ANO / TOP 09 / KSČM / ODS / ČSSD / JM-ND již nějaký ten měsíc na Praze 11 bezvadně funguje. Podívejme se ale, kdo hlasoval 23. 3. 2017 na zastupitelstvu pro zvolení D. Mlejnského do Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Prahy 11? P. Jirava, O. Balík, T. Kováč, O. Prokop, M. Pluta, J. Říčař (ANO), S. Urbánek, J. Lepš, J. Stárek, J. Mareš, T. Jileček (TOP 09), J. Belaník, J. Štefek, S. Jindráková (ČSSD), J. Gabriel, L. Zítka (ODS), D. Mlejnský, P. Sýkora, R. Korbel (JM-ND), V. Bayer, F. Hoffman, J. Semela (KSČM), P. Lukeš, J. Frey (nezařaz.). Celkem 24 hlasů z 23 potřebných.


• V životním prostředí a dopravě se zastavil čas | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Před rokem jsem byla odvolána z funkce radní pro životní prostředí a dopravu jako součást převzetí moci ANO / TOP 09 a lidmi D. Mlejnského. Kéž by se radní práci věnovali se stejným zájmem a nasazením. U ledu skončilo mnoho práce a připravených projektů. Zastavila se jednání o autobusovém propojení JM I a JM II, rozjednané záležitosti s TSK a DP, bezpečnost provozu, zastávky, přechody pro chodce, rekonstrukce podchodů. Stojí pilotní úpravy parkování např. ul. Brechtova. Občany ul. Ke Kateřinám roky trápí noční i denní vjezdy kamiónů. Byla rozjednána obnova osvětlení Blažimská - Mír. hnutí, obnovení přechodu Brodského, doplnění měřičů rychlosti. Rákosníčkovo hřiště, které vyhráli rodiče MŠ Hroncova, je neschopností Rady úplným debaklem. Kde je loni připravená rekonstrukce vnitrobloku Ledvinova/Kahovská? V řešení zůstaly komplikované restituční a majetkoprávní vztahy v zeleni a na to navazující údržba. Morálně zdevastované je Středisko zeleně JMM, a. s., bez personální i technické podpory. Mým odvoláním skončila pracovní skupina pro dětská hřiště, které se podařilo doplnit desítky herních prvků. A tak dále. Zastavil se čas, bohužel.

oddelicka

Klíč 2017/06 | ZDE

• Proč obyvatelé Prahy 11 nechodí k volbám? | Jiří Dohnal, HPP 11

Zajímavá otázka, co říkáte? Jednoznačnou odpověď vám neposkytnu, ale můžeme se společně pokusit o částečné zodpovězení. Začnu tím, že v principu poukážu na fungování a struktury tradičních politických stran. Z vyšších sfér (např. MHMP, Parlament ČR, lobbisté apod.) přicházejí pokyny, které pak řadoví členové plní. V mnoha případech je to v rozporu s potřebami nás, obyvatel. Typickým příkladem jsou developerské projekty. Další věcí je skutečnost, že politiky zajímají voliči pouze 1x za 4 roky, a to 2 měsíce před volbami. Proč? Aby se udrželi u moci a mohli tak dále prosazovat „svoje zájmy“. Prakticky to vypadá tak, že se opráší fotografie, počítačově upraví a šup s tím na reklamní plochy. Výsledkem těchto aktivit je zklamání a naštvanost, která vede k nezájmu nás o věci veřejné a prakticky to znamená nízkou volební účast. Sečteno a podtrženo. Mohou za to především politici sami, jelikož preferují své zájmy a zájmy svých politických stran před objektivními zájmy obyvatel Jižního Města - voličů, bez kterých by v politice nikdy nebyli. V HPP 11 se v roce 2014 sešli lidé, kteří stále hájí zájmy obyvatel Prahy 11, svých voličů. Pravděpodobně proto jsou dnes v opozici…


• Samé dobré zprávy, co říkáte? | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Padla vláda. Budou volby. Brzy všeho trojnásobně. Myslíte, že rozvoj městské části (MČ) ovlivňují hlavně volby komunální? Pražské zkušenosti ukazují, že ve skutečnosti je to trochu jinak. Když celostátní dění roztáčela ODS, rozjížděli městské aktivity zastupitelé za stejnou stranu. Ať již levné prodeje veřejných pozemků, drahé nákupy zbytných poradenských, projekčních a jiných služeb nebo policií vyšetřované revitalizace veřejného prostranství. V Klíči č. 5 se starosta Jirava chlubí navýšením dotací od magistrátu. Primátorka za ANO přece neponechá starostu za ANO na mizině, že ano. Stačilo jen odblokovat zaražené stavitelské aktivity a býti trochu po vůli v umístění P+R, i když míří do naší zeleně. Podřízené postavení MČ vůči magistrátu je určováno zákonem o hlavním městě Praze a např. s územním plánem tak MČ nehne, i kdyby se zpěčovala. Dalšími tématy k zamyšlení jsou vlastnictví nemovitého majetku, nemožnost vydávat vyhlášky či mechanismus přepočtu daňových příjmů. Obdobně jako vám výstavbu před okny ovlivňuje územní plán, který MČ neurčuje, stanovují podmínky stavební zákon a jiné předpisy. Oboje bez lokálního vlivu. Chtějte proto politiky, kteří jednají spravedlivě a odpovědně.


• Soud říká: Rezidenti nesmějí být pokusnými subjekty | PhDr. Šárka Zdeňková, Zelené Roztyly, z. s., HPP 11

Dne 23.3.2017 proběhlo soudní stání mezi Zelené Roztyly, z. s., a Magistrátem hl. m. Prahy ve věci napadeného územního rozhodnutí „Bytový park Roztyly I“ developera Alborg Development, a. s. Soud vyhověl našim žalobním námitkám: 1) záměrné salámování záměru na několik etap, 2) nedostatečné posouzení vlivu stavby na okolní zástavbu (hluk a ovzduší), 3) nedostatečné posouzení záměru výstavby protihlukové stěny v místě vzrostlé izolační zeleně, 4) neřešení výskytu vzácných živočichů v území. Rozsudek soudu navíc uvedl: „Limity nejsou stanoveny pro zajímavost, musejí být dodržovány. Rezidenti nesmějí být pokusnými subjekty, na nichž se bude bez ohledu na zákon testovat, kolik developerského zisku stojí zničené zdraví a předčasná úmrtí.” Zároveň byla MHMP zamítnuta změna ÚP 3. etapy „Bytový park Roztyly III” z „veřejná vybavenost” na „obytná zástavba”. Současná Rada ANO/TOP 09 v koalici s D. Mlejnským se svými sympatiemi k zástavbě Alborg netají. Obyvatelé tak opět nemají v radnici MČ Praha 11 legitimní zastání pro udržení životního prostředí svého bydliště. Děkujeme obyvatelům Roztyl za dlouholetou podporu.


• Bytový dům Bachova - zrůdný záměr Mlejnského má od Jiravy zelenou | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Rada MČ umožnila 7.2.2017 zahájení výstavby 12NP bytového domu Bachova v místě bývalé kotelny na Opatově. Záměr je jedním z majstrštyků Mlejnského vládnutí na Praze 11. Kotelnu prodala městská část developerovi r. 2013 až ve fázi uzemního rozhodnutí. Prodej městského pozemku, který byl poslední podmínkou zahájení stavby, byl nyní v lednu před veřejností neobhajitelný, viz jednání ZMČ 19.1.2017, a tak Rada MČ pod vedením Ing. Jiravy použila tzv. zřízení služebnosti, kterým developerovi využití městského pozemku umožní. Na zastupitelstvu navrhovalo HPP 11 s podporou místních obyvatel pozemek pro BD Bachova neprodávat, 12patrový věžák nalepený na stávajícím panelovém domě nestavět a naopak podat trestní oznámení pro podezřelé nakládání s městským majetkem. Zastupitelstvo prodej pozemku v lednu neschválilo, ale přátelská gestikulace mezi radním Říčařem a developerem Eichingerem, kterou jsme na ZMČ zaznamenali, dávala jasný signál, co bude dál - Rada ANO / TOP, kterou drží u moci Mlejnského zastupitelé (mnozí za prodej dne 1. 10.2013 odpovědni), developerovi záhy schválila využití pozemku pro stavbu.


• Rakovina společnosti? | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Poprvé od sametové revoluce poslanci (vč. ANO a ČSSD) v návrhu novely stavebního zákona vyloučili zásadním způsobem veřejnost z územních a stavebních řízení, řízení o kácení atd., a to v jasném rozporu s programovým prohlášením, kde se vláda zavazuje, že zachová úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí. Plní se tak přání mnoha developerů a politiků, vč. D. Mlejnského, který za svého starostování prohlásil, že „účelová občanská sdružení jsou rakovinou společnosti..., jejich vliv by se měl legislativně omezit např. tak, jak tomu bylo koncem či v pol. 90. let“. Přitom novela vůbec neřeší problém, kvůli kterému byla připravována, a nepovede ke slibovanému zrychlení povolovacích procesů staveb, ba naopak ke zhoršení jejich kvality - úřady ochuzuje o informace od občanů, potřebné k jejich práci. Sami zástupci průmyslu volají po okamžité přípravě nového zákona, který by přinesl skutečné zrychlení a zefektivnění povolování staveb. Návrh vrací ČR o 30 let zpět, snižuje transparentnost rozhodování a podporuje tak korupci. Proč se politici bojí kontroly? Jde o rozvoj ČR, lidi nebo o peníze? Vážení spoluobčané, ještě není pozdě – podpořte výzvu zákonodárcům na webu vrattelidemprava.cz


• Mimořádné Zastupitelstvo: o čem se veřejně bavit nechtějí | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Rada zrušila dubnový termín zastupitelstva (asi nemá o čem jednat). Na žádost více než 1/3 zastupitelů ho ale musela svolat na 2.5. Klub HPP 11 navrhl k projednání celkem 7 důležitých bodů: • Bytový dům Jurkovičova (Rada nerespektuje stanovisko výboru zastupitelstva) • Parkoviště P+R Opatov (Rada ho chce umístit místo zeleně před DPS Šalounova) • Parkoviště svěřená MČ Praha 11 (HPP 11 připravilo navýšení kapacity lehkými nástavbami, Rada v práci nepokračuje) • Návrat ZMČ do obecního KC Zahrada (dnes má tuto lukrativní zakázku společnost CPM, navázaná na ANO) • Zahrady Opatov (nové obecní byty za 600 mil. Kč už rok leží ladem) • Dostavba ZŠ Chodov (stavební povolení je vyřízené, ale Rada nekoná) • Změna nevýhodné smlouvy na vydávání Klíče (smlouva letos končí, je třeba vyhlásit výběrové řízení) Jednání podle očekávání skončilo za půl hodiny, strany ANO-TOP-ČSSD-ODS-JMND-KSČM program odmítly. Na závěr pan Jirava, jak má ve zvyku, zneužil funkce předsedajícího a obvinil ze zmaření jednání HPP 11. Prý jsme měli návrh dobrovolně zredukovat na 2 body, které by připustil. Nikomu ovšem neumožnil, aby se proti takové nehoráznosti ohradil, a zasedání ukončil.

oddelicka

Klíč 2017/05 | ZDE

• Kozel zahradníkem | JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

Po likvidaci HPP 11 z radnice na konci loňského roku 2016 byl koalicí ANO / TOP 09 / KSČM / Mlejnského JMND / ODS / ČSSD zvolen jako radní pro územní rozvoj Ing. S. Urbánek (TOP 09). Ing. Urbánek je součástí jihoměstské politiky desítky let, stihl vyměnit pár kabátů (OF, ODS, TOP 09), desítky funkcí a vypudit z politiky mnoho slušných lidí. Poslední funkce je mimořádně povedená a odpovídá prodeveloperskému zaměření Ing. Urbánka. Územní rozvoj je v nejvyšším zájmu developerů. Hned po odstranění Hnutí pro Prahu 11 z radnice si začali developeři na radnici dveře podávat a souhlasná stanoviska samosprávy dostává jedna kontroverzní stavba za druhou. Téměř dva roky se nám, HPP 11, úspěšně dařilo developery držet od Prahy 11 dál, povedlo se nám pozastavit některé kontroverzní záměry. Nyní začíná opět pravý Klondike. Namátkou megalomanské záměry, které pod vedením ANO/TOP/Mlejnský ožívají: Nový Opatov, BD Bachova, Nové Roztyly, Alitex - Jurkovičova, administrativní komplex u Krčského lesa, zástavba školních hřišť K Milíčovu a Ke Kateřinkám komerčními stavbami. D. Mlejnský Jižní Město pod cenou rozprodal a co nestihl zastavět, dotáhnou nyní s Ing. Urbánkem.


• Radnice Prahy 11 „ukrývá“ 200 nových bytů a hlásá, že jich má nedostatek | Ing. Jiří Štyler, HPP11

Neřešme, zda se v Praze staví málo bytů nebo zda nízké sazby hypotečních úvěrů spolu s minimem jiných investičních příležitostí zafungovaly pro trh s byty jako anabolikum. A opravdu nejsou v Praze volné byty? Jsme na Jižním Městě. Tady, několik desítek metrů od stanice metra Opatov, stojí bytový dům se dvěma sty novými volnými byty patřící, světe div se, MČ Praha 11. Asi se také divíte, že v době „hladu po bytech“ radnice Prahy 11 nechává svůj majetek zahálet. A abyste se divili ještě více, pak vězte, že radnice do dnešního dne neupřesnila svůj záměr byty prodat, neučinila veřejnou nabídku, neinzeruje, prostě dělá, jako že 200 bytů neexistuje. Přitom čas pomalu ukrajuje ze záručních podmínek, radnice musí hradit ostrahu i temperování objektu, což nás stojí 120 tis. Kč/měs. S nečinností starosty Jiravy (ANO) při nakládání s bytovým domem Zahrady Opatov ostře rozporuje jeho vyjádření do médií, kde prohlašuje, že Praha 11 potřebuje stavět byty pro mladé. Sami jistě cítíte velkou dávku pokrytectví v jeho sdělení, které má zřejmě sloužit jako signál pro developery, že na radnici Prahy 11 mají s „novým“ starostou už zase dveře otevřené. 


• Mafie v Praze (11) | Jiří Dohnal, HPP11

Udělal jsem si čas na přečtení knihy. Autorem je Michal Viewegh, vyšla před šesti lety. Mafie v Praze. Její název a obsah vyplynul ze skutečností, které se skutečně odehrály. Je plná Mordů, lobistů nejen ze Zadaru, násilí, kmotrů a jiných lotrů z politiky, kteří v době minulé ovlivňovali správu věcí veřejných. I finanční toky místních samospráv a Hl. města Prahy. Vzpomínám, jak jsme s Renatou Chmelovou (nyní senátorka za Prahu 10) na jaře 2009 zakládali Koalici Trojmezí, zřizovali webovou stránku www.trojmezi.info a informovali veřejnost, co se na ně chystá - zástavba lokality na rozhraní Prahy 10, 11 a 15 s rozlohou okolo 200 hektarů. Cílem byla nová čtvrť pro cca 20 000 obyvatel na úkor zeleně a ploch využívaných k rekreaci. Petici podepsalo více než 16 000 obyvatel, záměr kmotrů se nezdařil. Jak pak máme my, obyvatelé našeho Jižního Města, rozumět situaci, že lidé, kteří byli součástí těchto praktik, jsou nyní opět v poradních orgánech radnice (výbory ZMČ a komise Rady MČ)? Pravděpodobně se tak jedná o politické dohody, bez kterých by současné vedení MČ Praha 11 nebylo schopno řídit a spravovat věci veřejné - radnici Prahy 11. A co, milí občané, jak se líbí vám současná situace na Praze 11?


• Zastupitelstvo odmítá dotazy občanů Prahy 11 a Klíč opět mlčí | Martin Farmačka, HPP 11

Na únorovém i březnovém ZMČ navrhlo HPP 11 k projednání mnoho bodů, leč přijat nebyl jediný. Osopovali se na nás, že jednání zdržujeme a jen utrácíme obecní peníze, ovšem vzhledem k povaze návrhů šlo o témata nepříjemná pro Radu ANO / TOP a jejich koaliční partnery JMND / ČSSD / ODS / KSČM. Prezentovali jsme dotazy občanů na záměry výstavby, neboť zvolením p. Jiravy starostou mnohé z nich, pozastaveny HPP 11, dostaly zelenou a usilovně se na nich pracuje. Jde např. o kancelářské komplexy, komerční sportovní haly na školních pozemcích, P+R parking pro 1000 aut u domu seniorů. Zároveň se v Klíči setkáváme s informačním embargem na téma výstavby jako za časů garnitury ODS, kdy ačkoliv se rozprodávaly pozemky MČ developerům, na volných parkovištích připravovaly 20 m vysoké garážové či bytové domy, titulka Klíče 3/2012 prezentovala starostu Mlejnského, kterak rozdává dětem hračky. Dnešní Klíč je stejný a čtenáře uspává. Žádáme debatu s občany PŘED rozhodováním Rady MČ Praha 11. MČ by měla jednat v souladu s potřebami obyvatel, zatímco nyní je informuje ex post, že se s developery již domluvila. Mnozí občané, oslovující HPP 11, opět nemají informace!


• Co je nového v Senátu? | Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Včera (příspěvek píši 5. 4.) skončil legislativní pouť zákon o národních parcích (NP). Zde sehrál Senát negativní roli, těsnou většinou schválil návrh, který by popřel samotnou podstatu NP. Naštěstí Poslanecká sněmovna Senát i veto prezidenta přehlasovala, zákon umožní zvýšit podíl netknuté přírody v NP. V dubnu bude v Senátu novela zákona o tzv. Registru smluv. Průhledné hospodaření subjektů s účastí státu byla jedna z mých volebních priorit. Sněmovna v březnu „vykostila“ zákon tak, že téměř postrádá svůj původní smysl. Až 70 % subjektů s účastí státu by nemuselo zveřejňovat své smlouvy. Na Praze 11 by tak zůstalo skryté hospodaření např. Jihoměstské majetkové, a. s. Takové výjimky považuji za nesystémové a budu se snažit přesvědčit kolegy senátory o vrácení novely do původní podoby. Dnes schválila Sněmovna novelu stavebního zákona. Sloučí tři řízení - o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), územní a stavební a omezí účast veřejnosti při projednávání stavebních záměrů. Ze své praxe na Praze 11 považuji vyloučení veřejnosti za cestu do pekel. Půjde postavit dům nebo kapacitní komunikaci před vašimi okny, aniž byste mohli reagovat. V květnu budu hlasovat proti této novele.


• Kontrola! Jaké má vlastně možnosti? | Jiří Krautwurm, HPP 11

„My můžeme jen naznačovat,“ parafrázoval jsem známou cimrmanovskou myšlenku. Tato skepse vychází z osobní zkušenosti předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva. Ten musí být zřízen vždy podle zákona. Výklad pravomocí je však nejasný, vymahatelnost v případě odmítnutí spolupráce problematická. Příklad: městská část pečuje o nemalý veřejný majetek, zároveň je jediným akcionářem společností, které sama založila, a tyto společnosti takzvaně s oním majetkem „podnikají“. Čítankový příklad spojených právnických osob z pohledu daňové problematiky. Lidově vyjádřeno: jedno politické vedení ovládá oba konce, tj. chod městské části a zároveň akciové společnosti, které s jejím majetkem podnikají. Kontrolní výbor opakovaně více než ¾ roku žádá o podklady z Jihoměstské akciovky. Za užití různých kliček vždy s negativním výsledkem. Posledním tahem vedení MČ byla výměna většiny členů Kontrolního výboru za nové, chápavější. Kontrolovaný má totiž politickou moc nad kontrolorem. Bez legislativních změn zákona o hlavním městě Praze zůstane role Kontrolního výboru podobná fíkovému listu. Jako v dobách předsedy JUDr. F. Hoffmana z KSČM, jehož práci vystihovalo Kalouskovo 11. přikázání. Neprokážeš.


• Kdy už konečně přestane nová koalice bránit občanům vystoupit se svými připomínkami na veřejném Zastupitelstvu Prahy 11, když mají na své vystoupení právo ze zákona? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Občané mají právo na Zastupitelstvu vystoupit se svými potřebami a podněty. Bohužel od zvolení nové Rady ANO a TOP 09 za podpory pana exstarosty Mlejnského, ČSSD, KSČM se neprojednávají na Zastupitelstvu desítky nahromaděných bodů, které je nutno řešit a před jejichž veřejným projednáním se koalice schovává. V minulém Klíči jsem psal, jak jsem navrhl na Zastupitelstvu projednání Schválení záměru výstavby Alitex Radou. Záměr zastíní stávající byty v Stříbrského a přinese nadlimitní hluk. Redakční rada, ve složení pan Ing. Ondřej Prokop z ANO a Mgr. Jakub Lepš z TOP 09, nepravdivě napsala pod můj článek, že bod nebyl projednán z procedurálních důvodů stanovení pevného času. Redakce otiskla nepravdivou informaci, protože o mém návrhu na zařazení bodu se hlasovalo 2x, a kdyby návrh koalice podpořila, tak shromáždění občané mohli dostat slovo. Myslím si, že byste se nemuseli napříště schovávat za redakci jako anonymové a mohli se pod své osobní názory podepsat. Kdy tedy v koalici umožníte na Zastupitelstvu s občany projednat Alitex - Jurkovičova?


• Občan se může zúčastnit jednání výborů a zastupitelstva, může tam i vystupovat | Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Důležité záměry, ke kterým je třeba vyjádření městské části, projednávají odborné komise - bohužel, stejně jako rada, neveřejně. Veřejně jednají výbory. Zájmové sdružení stran, které v nedávných měsících převzalo na JM moc, sice představuje 60% zvolených zastupitelů, ale ve výborech si odhlasovalo převahu proti HPP 11, KDU-ČSL a Pirátům v poměru 8:1 (v Radě je tento poměr 8:0). Pro občany, kteří chtějí zasáhnout do řešení některého problému, je mimořádně důležité, aby se jednání výborů nebo samotného zastupitelstva zúčastnili. Na veřejném jednání si ani radní většinou nedovolí hlasovat proti svým voličům. Na radě ale rádi zapomínají, co slíbili, a hlasují jinak. Potom zbývá jediná možnost: na jednání ZMČ jim připomenout, čí zájmy se zavázali chránit. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem městské části. Jednání je přenášeno přímým přenosem a záznam archivován. Kozla na zahradníka sice ani tam nepředěláme, ale tváří v tvář kamerám a veřejnosti se i otrlý šíbr chová jinak, než v bezpečí kanceláře.


• Chtějí nás opět umlčet. Radnice ANO / TOP 09 změnou jednacího řádu brání řádnému výkonu funkce a práv zastupitele | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Na jednání zastupitelstva 23.3.2017 došlo podle našeho názoru k porušení zákona č. 131/2000 Sb. při výkonu funkce a práv zastupitele. Zastupitelům bylo prakticky znemožněno zákonem garantované právo navrhovat doplnění programu jednání dalšími body. Při projednávání programu ZMČ navrhl totiž radní Říčař (ANO), že „od této chvíle” bude možné zdůvodňovat a hlasovat návrhy (pouze písemně podaných) bodů až po projednání původního programu jednání ZMČ v bodě Dotazy a připomínky na konci jednání ZMČ. Tento náhubkový návrh byl evidentně připraven dopředu. Přestože bylo HPP 11, vítěz voleb 2014, odvoláno z rady MČ, má nadále od voličů mandát hájit a řešit jejich zájmy a zastupitelstvo je k tomu vhodnou příležitostí. Činíme tak k velké nelibosti koalice ANO / TOP 09 / Mlejnského JM-ND / KSČM / ČSSD / ODS. V době přítomnosti HPP 11 na radnici se názory občanů snadno dostávaly na jednání Rady MČ a řádný program ZMČ. Dnes HPP 11 nezbývá, než názory a připomínky občanů prezentovat přímo na jednání zastupitelstva. Dne 23.3.2017 bylo HPP 11 umlčeno způsobem, který vedl k podání stížnosti.


• Čistky na Praze 11 pokračují, Mlejnský a jeho lidé obsazují orgány MČ | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Společné dílo Jiravy (ANO) a Mlejnského (býv. ODS, nyní JM-ND), zlikvidovat ve volbách vítězné HPP 11 ze všech orgánů radnice, pokračuje. Po odvolání všech radních HPP 11, vč. starosty v loňském roce, pokračovaly na jaře čistky v komisích a výborech MČ. Komise a výbory MČ Praha 11 obsadili 7. 2. a 23.3.2017 Mlejnského lidé, mnozí aktivní zastupitelé z éry nedávného tzv. jihoměstského Palerma. D. Mlejnský byl zvolen do Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, přestože je od 7.10.2014 trestně stíhán za nakládání s městskými pozemky. Nově najdeme v komisích takové odborníky na správu veřejného majetku jako jsou obvinění: J. Gabriel, býv. ODS, J. Belaník, předseda obvodní ČSSD, J. Semela, KSČM atd. Zastupitel P. Hrabal (ČSSD) to již nestihl, byl pravomocně odsouzen 22.3.2017 a vzdal se mandátu. Osvědčené kádry doplnily nové tváře z kandidátky Mlejnského JM-ND. Společné dílo nové koalice ANO, TOP 09 a Mlejnského stran je téměř u konce. Pak se může nová koalice plně soustředit na kamarády z řad developerů, kteří museli dva roky po volbách čekat, než bude radnice od Hnutí pro Prahu 11 očištěna.

oddelicka

Klíč 2017/04 | ZDE

• Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Znečištění ovzduší není vidět, přesto díky němu v ČR ročně předčasně umírají tisíce lidí, mnohem více než při dopravních nehodách. V Praze se na znečištění ovzduší podílí zejména automobilová doprava (exhalacemi i opotřebením pneumatik a brzd). I proto je HPP 11 obezřetné k povolování nových záměrů (dalších zdrojů dopravy) na P11. V průběhu ledna a února jsme byli oběťmi smogové situace vyhlášené v Praze, kdy i za slunného počasí byly dlouhodobě překračovány limity pro obsah prachových částic v ovzduší. Více informací najdete ve stejnojmenném článku na webu HPP 11. Přestože se jedná o zdraví ohrožující stav, na webu MČ se nedozvíme, že smogová situace je vyhlášena, resp. jak se v takové situaci chovat. Radnice by měla informovat zejména školská zařízení, aby omezila aktivitu žáků venku. Na únorovém zastupitelstvu starosta Jirava v reakci na náš podnět prohlásil, že se tím bude dále zabývat. Doufejme tedy, že se informování ze strany radnice zlepší. Závěrem bych rád za spolupráci poděkoval OÚR a kolegům z komise rady MČ, ze které jsem byl s kolegy Kvítkem a Dohnalem (zastupiteli za HPP 11) novým vedením radnice vyloučen.


• Petr Jirava - politický turista tělem i duší | Ing. Jiří Štyler, HPP 11

1990-1994 zastupitelem za OF, 1994-1998 starostou za ODS, 1998-2002 starostou za SNK. Pokouší se zlikvidovat Chodovskou školu a udělat z ní střední školu pro svoji milenku, dnešíí manželku. Startuje zastavování Prahy 11, např. výstavbu skleněného pekla The Park, které sužuje obyvatele JM II. Odpovědný za předražené rekonstrukce KC Zahrada a Tererova. Prodej budov mateřských škol mu nemohou obyvatelé JM odpustit. 2002-2006 p. Jirava v opozici za SNK, v ZMČ neviditelný. 2006-2010 starostou D. Mlejnský, p. Jirava zastupitelem neznámé VPM, na zastupitelstva nedochází. 2010-2014 starostou D. Mlejnský, p. Jirava ve veřejném životě Prahy 11 NEEXISTUJE. Sám říká: „Chodím na výlety, věnuji se turistice.“ Kampaň 2014 založil na odporu proti politice D. Mlejnského. 2014-2016 starostou J. Štyler. V HPP 11 podporujeme občanské aktivity, chráníme JM před developery, konsolidujeme radnici po vládě jihoměstské mafi e. 1/2017 Jirava zvolen starostou zastupiteli D. Mlejnského. Pokračují společně v tom, co Mlejnský díky HPP 11 nedotáhl. Jiravův výrok: „Co se dělo v minulém období, nevím. Politice jsem se nevěnoval, a když nemám vlastní zkušenost, nedám na to, co mně někdo říká.“


• Proč nová koalice brání občanům vystoupit se svými připomínkami na veřejném | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Zastupitelstvu Prahy 11, přestože mají na své vystoupení právo ze zákona? I občané ve Stříbrského ulici si užívali po desetiletí pohody svých slunných bytů, když do nich investovali v dobré víře milionové částky. V prosinci 2016 se ovšem dozvěděli, že nová menšinová Rada MČ Praha 11, ANO a TOP 09 schválila investorovi záměr Alitex prosazovaný trestně stíhaným exstarostou Mlejnským, který jejich byty zcela zastíní, a tak zcela znehodnotí jejich dosavadní pohodu bydlení. O zimním slunovratu nemusí občané vidět slunce vůbec a o letním slunovratu jen některé výše položené byty. Starosta pan Jirava slíbil veřejně na lednovém zastupitelstvu, že záměr se projedná na únorovém zastupitelstvu. Požádal jsem tedy na únorovém zastupitelstvu, aby byl bod zařazen jako pevný na 17.00, když přišli dotčení občané. Koalice se opět schovala a odmítla bod existenčně zajímající občany projednat. Pan starosta Jirava dokonce začal vypínat zastupitelům mikrofony. Zastupitelstvo je ze zákona veřejné proto, aby na něm mohli vystoupit občané a mohli je zastupitelé vyslechnout. Jednací řád a řízení schůze je od toho, aby toto občanské právo bylo důstojně naplněno.


• Blíží se Velikonoce | Václav Šmrha, KDU / HPP 11

... a kdo se alespoň trochu zajímá o historii, jistě si vzpomene i na bývalého apoštola Jidáše. Ten jako schopný ekonom nejspíš očekával, že mu spolupráce s charismatickým vůdcem přinese hmatatelné výhody. Mistr ho ale zklamal. Místo, aby své popularity využil k získání moci a prostředků, zabýval se filozofickými otázkami. Proto pan Jidáš spolupráci s ním rázně ukončil a noví partneři ho odměnili částkou 30 stříbrných. Tím si přišel zhruba na několik měsíčních platů. Veřejné prestiže se nedočkal. O něco později, po volbách 2014, se na Jižním Městě dohodly HPP 11, ANO a TOP 09, že napraví chyby svých předchůdců a společně budou obec spravovat jinak, lépe. Co ale znamená „lépe“? ANO a TOP 09 by pouze převzaly moc. V tom je vítěz voleb, HPP 11, zklamal - chtěl zrušit zažité klientelistické praktiky - a proto mu koaliční partneři ve spolupráci s Mlejnského lidmi postupně zlikvidovali radní a zatlačili ho do opozice. Lídr ANO, pan Jirava, získal moc, ale nestačila mu, chtěl ještě dostat přidáno na platu a titul starosty. To mu noví přátelé splnili. Motivy, podle kterých někteří z nás stále určují (a často pružně mění) své společenské preference, se za 2000 let bohužel příliš nezměnily…


• Opravdu potřebuje Jižní Město (JM) nové byty!? | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

„Je potřeba, aby tu byly nové byty,“ sdělil Jirava (ANO), dnes starosta, deníku Metro 2. 2. 2017, ale až poté, co se dostal k moci. Před volbami o tom mlčel. „Je to pro mladé.“ Tohle heslo socialistických dinosaurů se procedilo přes Občanské fórum, ODS, SNK, VPM, až do koblih ANO pana Andreje. Prý se bude stavět podle předpisů, ale kde, to pan Jirava na můj dotaz neupřesnil. Problémy tu vidím dva: nové stavební předpisy oproti době socialismu zhoršují oslunění i další parametry, jsou pojmově zmatečné, není respekt ke stabilizovanému území zastavěnému již 40 let a normy pro sídliště jsou stejné jako pro centrum. Hej křečkové a bařtipáni! Hovoříte o nedotknutelnosti osobního vlastnictví. Nedotknutelné je i to naše, naše králíkárny. Investovali jsme do našich panelákových bytů, rekonstruovali, zateplovali, regulovali vytápění, pořídili satelitní příjem, kvalitní internet, bezbariérový vchod. Nechceme akceptovat nekvalitní stavební předpisy na zástavbu volných zelených ploch JM. Takové předpisy nás poškozují, poškozují naše vlastnictví. Nezahušťujte nám naše sídliště. Ne hloupé bytové výstavbě, ano dotvoření městského celku.


• „Hnůj“ starosty Jiravy | Ing. Ladislav Kos, HPP 11, zastupitel, senátor

Přečetl jsem si úvodní slovo starosty Jiravy (ANO) v Klíči č. 3. Cituji jeho slova: „Ale smutno je mně z příspěvků některých členů zastupitelstva v Klíči. Všichni jsou z jednoho klubu a jejich příspěvky se vyznačují nejen nepěkným slovníkem, ale také tím, že jsou plné nepravdivých informací. Mnoho lidí se mě ptá, proč tenhle „hnůj“ uveřejňujeme.“ V Klíči č. 3 nebylo v příspěvcích zastupitelů z Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) jediné „nepěkné slovo“, jediná nepravda, nato žpak „hnůj“. Možná jste, pane Jiravo, útlocitný, ale spíše nesnesete sebemenší kritiku. V r. 2016 vám HNŮJ v Klíči nevadil? HNŮJ, který ve svých příspěvcích kydali na mne, moji rodinu i HPP 11 zastupitelé z většiny stran Zastupitelstva? To byl skutečný HNŮJ, plný lží a nepravd. Tenhle HNŮJ vám nesmrděl? Asi ne, naopak jste měl nejspíš potutelnou radost, že vám tenhle HNŮJ pomůže zdůvodnit váš hlas pro odvolání radních z HPP 11 a zajistí mou dehonestaci před volbami do Senátu. Možná mi namítnete, že si na to nepamatujete, stejně jako si účelově nepamatujete na dobu vládnutí starosty Mlejnského. Toho Mlejnského, jehož hlasy jste se nechal zvolit do starostenského křesla. A právě tenhle HNŮJ, pane Jiravo, páchne nejvíc.


• Pozor na zastavitelnost stabilizovaného území JM | RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

Územní plán hl. m. Prahy rozděluje území Prahy na nezastavitelné a zastavitelné a to dále na rozvojové, stabilizované, transformační a nerozvojové. V rozvojovém a transformačním území je míra využití území stanovena kódem, ve stabilizovaném však stanovena není; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Pojmy umožňují nejednoznačný výklad poplatný subjektu, který je aplikuje, neboť zastavitelné území může být zastavěno trvalými stavbami, odpovídajícími funkčnímu využití stanoveným územním plánem. Vymahatelnost ochrany stabilizovaného území před zastavěním je tak velmi omezená. Nejednoznačná pravidla umožňují neobjektivnost posouzení souladu staveb s územním plánem. Pod vágní pojmy se schová i intenzivní výšková zástavba. Nelze tak vyloučit omezení práv stávajících vlastníků nemovitostí v důsledku zahušťování stávající obytné zástavby. V konečném důsledku nelze vyloučit snížení kvality životního prostředí a pohody bydlení pro místní obyvatele, neboť většina zastavitelného území JM je ve stabilizovaném území.

oddelicka

Klíč 2017/03 | ZDE

• Quo vadis, Jižní Město? | Jiří Dohnal, HPP 11

Kdo mne zná osobně, dobře ví, že raději něco dělám, tvořím, posouvám věci dopředu, než třeba píši. Otočím pořadí a podělím se s vámi o zkušenost, kterou je více než dvouletá práce pro naši MČ. Prakticky se setkávám s bojem o moc a postavení, se soubojem dobra a zla, závistí a přejícností, pochopením a nepochopením. Nejzajímavější místo k této přehlídce je nesporně jednání Zastupitelstva městské části, které se koná minimálně každý měsíc. Na jedné straně lidé, které v minulosti ovlivnily moc a peníze a končící zapojením do praktik odklánění veřejných fi nančních prostředků, a na straně druhé lidé slušní a poctiví, kteří spravují věci veřejné podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V HPP 11 se v roce 2014 podařilo nevídané spojení lidí, kteří mají Jižní Město rádi a mají společný cíl - prosazovat a chránit to dobré a výhodné pro obyvatele v rámci platných zákonných pravidel. Může se to zdát málo, ale opak je pravdou. Jedná se o jednu z nejtěžších povinností, jakou nyní máme. A jak to vidíte vy, občané Jižního Města, s naší společnou budoucností? Já osobně mám v této věci jasno.


• Okruhový populismus - 511 | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Členství v Evropské unii přineslo nové předpisy. Ne všechny je možné považovat za dobré. V oblasti životního prostředí jsou rozhodně evropské normy přínosem. Je tomu tak i v posuzování velkých staveb. Evropské normy žádají posuzování více variant. Na to máme v Čechách řešení. Například 20 let nic nedělat, a hned máte nulovou variantu. Tou další pak je „jediná realistická“ a nikdy jinak. Občané, vidíte, posuzujeme výběr ze dvou variant, evropské normy jsme splnili. Starý režim nám byl nepříjemný jak potrhaný špinavý kabát. I na to máme v Čechách řešení: prekabátiť. Lícem dovnitř, rubem navrch - a nový řád je tu. Dálnice stavět umíme, jde o to, aby to bylo rychle, občané na to slyší. A tak byla rychle postavena D8 přes Středohoří. Co na tom, že byla nutná výjimka z ochrany prostředí. Stavěli jsme prý rychle a levně. Co na tom, že geologičtí odborníci říkají, že problémy budou stále. Odpovědný přece není nikdo, může za to zlá geologie. Obdobně je potřeba rychle postavit stavbu 511 pražského okruhu, občané na to slyší. Co na tom, že postup není v souladu s po letech přijatými normami. Strany jako ANO, TOP 09, ODS a podobné přece zlikvidovaly ten starý kabát, občané na to slyší. Nevolte populisty.


• Proč ANO prosazuje v centru JM na stanici metra Opatov 1000 parkovacích míst pro mimopražské občany s komerční zástavbou? | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Náměstí, obchody, pošta, zeleň… jsou typické pro centra měst. Dnes vypadá okolí metra odpudivě, protože vlastníci a nájemci se řádně nestarají o svůj majetek a ani o čistotu. Do centra 80tisícového Jižního Města nepatří parkoviště, to patří na periférii. Stejně do centra nepatří komerční kanceláře, ale funkce, které může využívat více občanů. Proč by na Opatově nemohlo vyrůst i kulturní centrum, které by svojí nabídkou mohlo být atraktivní i pro ostatní Pražany? Proto žádáme, aby Praha jako odpovědná obec zpracovala pro centrum Opatov Regulační plán, který zpřesňuje Územní plán a je stejně vymahatelný. 26.1.2017 schválilo zastupitelstvo HMP nepřijetí pořízení Regulačního plánu, a to i hlasy zastupitelů ANO, včetně těch, kteří byli voleni za Jižní Město. Záměr pořízení Regulačního plánu nepřišel obhájit ani starosta za ANO Jirava, ani radní zodpovědný za ÚR Urbánek z TOP 09, přestože předtím záměr schválilo Zastupitelstvo Prahy 11. Regulační plány má Vídeň, měla je i Praha za první republiky, protože byl zájem na tom, aby se Praha rozvíjela ve prospěch občanů, obce a ne jenom developerů.


• Zastupitelé ANO a TOP 09 popřeli sami sebe | Ing. Ladislav Kos, HPP 11, senátor

„CO SE DĚLO V MINULÉM OBDOBÍ, NEVÍM, POLITICE JSEM SE NEVĚNOVAL,“ prohlásil před svým zvolením kandidát na nového starostu Prahy 11 Petr Jirava (ANO) na námitku, že bude zvolen hlasy exstarosty Mlejnského, komunistů a dalších postaviček z časů „Jihoměstského Palerma“. Z doby, kdy byli političtí oponenti sledováni fy ABL a přepadáváni na ulici nebo jim byl ničen majetek. Co způsobilo jeho náhlou ztrátu paměti, když se ještě před dvěma lety, v průběhu kampaně vůči těmto lidem ostře vymezoval? Ať jsou jeho temné pohnutky jakékoli - člověk, který si NECHCE pamatovat nedávnou minulost, by NEMĚL být starostou. K podobnému „zatmění“ mysli došlo i u zastupitelů TOP 09. Strana, jejímž hlavním programem je kritika KSČM, se nechá ve vedení P11 podporovat hlasy komunistů. Je to pokrytectví, nebo přetvářka? Asi obojí, a navíc chladný, vypočítavý kalkul, jak se dostat k moci. A že přitom členové TOP 09 popřou všechny zásady, které hlásají? Asi jim to nevadí, co je doma, to se počítá. Vážení občané, jak se asi budou chovat ANO a TOP 09 ve velké politice, když i na komunální úrovni popřou všechny své zásady? Pamatujte si tyto skutečnosti, až půjdete na podzim k volbám.


• Aktuální návrh Metropolitního plánu = Klondike pro developery | Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Jeden občan se mne dotázal, jak je možné, aby po všech připomínkách městských částí P11, P4 a veřejnosti k aktuálně pořizované změně územního plánu Z2797 (admin. komplex spol. Passerinvest na Roztylech) byla taková předimenzovaná stavba povolena? Zřejmě stejným způsobem, jakým lednové zastupitelstvo hl. m. Prahy (vč. našeho zastupitele za ANO pana Prokopa) zrušilo pořizování regulačního plánu (RP) Opatov - Na Jelenách, který nám byl původně Magistrátem přislíben. Jedná se o facku všem, kteří na RP pracovali, i lidem, kteří v této lokalitě žijí. „Rozvoj“ Opatova bude tedy dále chaotický, odvislý od dohod developerů s vedením radnice P11. Asi stejným způsobem, jakým pražská ANO a ČSSD instalovaly zpět do funkce arch. Kouckého, hl. tvůrce metropolitního plánu (MÚP), který byl vyhozen za nekomunikaci s veřejností, městskými částmi, dokonce i radními hl. m. Prahy. Jeho návrh MÚP prakticky ruší regulativy výstavby, a z Prahy tak dělá dobývací prostor pro developery. Na P11 mimo jiné na všech stanicích metra Roztyly - Háje navrhuje 27podlažní mrakodrapy. Je nejvyšší čas na občanskou revoltu - vzepřeme se politikům, nenechme si zaprodat naše zdraví a životní prostředí!


• K čemu potřebujeme regulační plán? | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Pražské zastupitelstvo neschválilo pořízení regulačního plánu (RP), který měl řešit charakter nové zástavby okolí metra Opatov. RP, zjednodušeně řečeno, vymezuje plochy, kde je možné stavět, jak velké mohou stavby být a jaký mají mít charakter. Konkrétně popisuje, co lze na pozemku postavit, a vytváří tak pro stavebníky stabilní prostředí, které není závislé na momentální politické situaci. Velice pěkně ho má zpracovaný např. Vídeň. Pražský územní plán je bohužel velice obecný a konkrétní zástavba se řeší případ od případu. Obvykle developer zakoupí pozemek a chce ho maximálně využít bez ohledu na zájmy okolních obyvatel. Předkládá samosprávě studie zástavby, smlouvá a zkoumá míru vstřícnosti jejích nejvlivnějších představitelů. Takový postup zjevně není dobrý. Zastupitelstvo Prahy 11 před rokem ve spolupráci s Prahou věnovalo mnoho času přípravě zadání RP tohoto významného území a dokázalo se na něm shodnout. Poslední krok hlavního města bohužel vrací odborné téma na politické kolbiště. Z nedávné doby známe řadu až hrůzostrašných studií na zástavbu Opatova. Pan inženýr Jirava říká, že neví, co se tady před rokem 2014 dělo. Tak nám asi moc nepomůže. Je to na nás, občané!


• Chci být starosta ANO, tak zvládnu i ztrátu paměti | PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

„Co se dělo v minulém období, nevím.” Tak pravil 19. 1. 2017 před svou volbou do křesla starosty Prahy 11 P. Jirava (ANO). Ale, copak se nám to stalo s pamětí? Před volbami 2014 bojovalo ANO P11 před voliči s kmotry, s ex-starostou Mlejnským, kritizovalo jeho praktiky při správě městských fi nancí a majetku. Netrvalo ani rok a půl a ANO se spojilo právě s těmi. J. Říčař (místopředseda pražského ANO) a P. Jirava (starosta v letech 1994-2002) viditelně změnili svoji rétoriku, vyměnili koaliční partnery (původně HPP 11) a nyní si již na radnici developeři a Mlejnského lidé opět dveře podávají. TOP 09 v čele s pražským místopředsedou J. Lepšem je samozřejmě u toho. Ing. Jirava byl zvolen starostou hlasy trestně stíhaných, obviněných a KSČM. HPP 11 se volby neúčastnilo. Spojení ANO P11 s Mlejnským představuje pokračování neblahých hospodářských aktivit, podporu developerů, likvidaci hřišť základních škol ve prospěch podnikatelů ve sportu a zametení kauz z let 2006 až 2014 pod koberec. ANO P11 i p. Jirava se tak zpronevěřili volebnímu programu, důvěře voličů i veškeré politické slušnosti. Klub ANO kvůli tomu na P11 opustili již dva zastupitelé.


• Práce HPP 11 se chválí sama | Martin Farmačka, HPP 11

Na ZMČ zaznělo, že si svými projevy děláme reklamu. Zrovna jsme hájili obyvatele ul. Bachova, kteří přišli vyjádřit nesouhlas s výstavbou 12p. domu přilepeného na dům stávající. Autor výroku, p. Sýkora z Mlejnského JMND, si dosud nevšiml, jak HPP 11 již deset let pracuje: problémy obyvatel si bere za své, aktivně se jimi zabývá, aniž z toho plyne zisk. Vzešli jsme z ulic, většina z nás je členy výborů SVJ/BD, ve svých domech konáme ve prospěch společenství, za nevděčnou činnost pobíráme skromné odměny. Naší prioritou je práce, nikoliv zisk, což přenášíme do funkce zastupitele. A jsme úspěšní: uchránění Litochleb od 90m věžáku, podpora občanů mnoha lokalit v kauzách zastavění volných parkovišť mega-garážemi, zrušení BD Benkova, Prašná či DPS Hviezdoslavova přímo u autostrády, výstavby na Podjavorinské. Kritika 165 tis. HPP varianty Nového Opatova a obcházení EU ve věci dostavby SOKP. Soudní stopka pro developera na Roztylech, kauza Milíčova a další, týkající se obyvatel zasažených lokalit. Žádáme rozkrytí nákladů „mlejnského bazénku” za 700 mil., na kterém pracoval náš radní Lukeš, než přeběhl k ANO/TOP 09! Práci HPP 11 nelze zpochybnit. Nejsme obvinění, vyšetřovaní. Nepotřebujeme reklamu.

oddelicka

Klíč 2017/02 | ZDE

• Bič na lháře | Martin Farmačka, HPP 11

HPP 11 nabízí občanům Prahy 11 unikátní videozáznamy z veřejných akcí, které zdarma pořizují dobrovolníci vlastní technikou. Materiál je rychle zpracován, zveřejněn a v roce 2012, kdy vláda pana Mlejnského zrušila živé přenosy ze zastupitelstva, zachytil významné události, např. prodeje pozemků Litochleb firmě Tweelingen či despotickou čistku ve výborech P11, při níž byli 01/2013 garniturou DM odvoláni všichni členové HPP 11 (tuto událost 12. 11. 2015 členové ODS popřeli!). Záznamy HPP 11 si vyžádala policie ve věci obvinění bývalých zastupitelů P11, byly použity v dokumentu Plán pana Tučka, zneužity Mlejnského spolkem JM-ND při splétání kauz proti HPP 11, využity novináři po odvolání starosty Štylera (ofi c. videozáznam MČ nebyl dostupný měsíc), zachycují i projednávání dostavby Pražského okruhu, kdy HPP 11 jako jediný subjekt na P11 lpí na dodržování směrnic EU. Přesto záhy v TV duelu zazní z úst H. Válkové (kandidátky ANO), že L. Kos, nyní senátor, dostavbu okruhu blokuje. Absurdně zní i důvody p. Lepše (TOP 09) k odvolání J. Štylera. Prý v EU aktivně sabotoval dostavbu okruhu, což jen potvrzuje NUTNOST záznamů HPP 11 dokazujících opak. Zřejmě jediný způsob, jak porazit HPP 11, je lhát o něm!


• Torzo Rady MČ ANO a TOP 09 odsouhlasilo v prosinci 2016 územní záměr výstavby Obytného domu Jurkovičova-Alitex, který prosazuje trestně stíhaný exstarosta Mlejnský! | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Opět se v Radě MČ P11 nehájí zájmy občanů, ale zisku. Tento záměr mezi Stříbrského, Jurkovičovou a Novomeského byl prosazen exstarostou Mlejnským a prodán za pouhých 4,4 mil. korun s odůvodněním, že MČ potřebuje zainvestovat mateřskou školku. Předimenzovaný záměr šel do územního řízení již bez školky, stínil původní zástavbě, nadměrný hluk... Správní soud následně zrušil územní řízení na základě podané žaloby občanů a OS Hezké Jižní Město. Po volbách v roce 2014 nová Rada HPP 11, ANO a TOP 09 odmítla nově předložený územní záměr tak, jak strany slibovaly občanům. V květnu 2016 jednohlasně odmítl záměr i Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí. Situace se změnila po odvolání zástupců HPP 11 z Rady, kdy se vytvořila nová koalice ANO, TOP 09 podporovaná panem Mlejnským a jeho věrnými. Tak torzo Rady schválilo 13. prosince 2016 územní záměr investora přes předcházející nesouhlas Výboru pro územní rozvoj. Opět si tedy občané musí bránit svá práva sami, protože současná Rada zase slouží developerům pana Mlejnského.


• Proč nenajdete v Klíči slibovaný „Senátní sloupek“? | Ing. Ladislav Kos, zastupitel a senátor za HPP 11, KDU-ČSL, Zelené, Piráty

Senát je zbytečný a měl by se zrušit, slyšíme z úst některých politiků po ukončení senátních voleb. Totéž si zjevně myslí i mnoho občanů. Chtěl jsem vás svými Senátními sloupky informovat jak o projednávaných zákonech, tak i o funkci Senátu a ukázat, že Senát má smysl. Sloupek o rozsahu cca 2000 znaků jsem v termínu odeslal do redakce Klíče a očekával jeho zveřejnění v lednovém čísle. K mému překvapení však vyšel Klíč č. 1 bez něj, aniž bych byl seznámen s důvody jeho neuveřejnění. Ze zdůvodnění, které mi teprve po vyžádání zaslal radní Lepš (TOP 09), vyjímám: „Vaši žádost neakceptujeme z následujících důvodů: V minulosti nebylo zvykem, aby senátor publikoval příspěvky do Klíče za prostředky městské části. Potřebujeme místo na komunální témata a také názory zastupitelů, které tam musí ze zákona být otisknuty. Již teď je někdy stávající prostor v Klíči nedostatečný.“ Lednový Klíč byl opravdu „nabitý“. Obsahoval mj. dvě strany vánočních fotografi í a rozhovor s P. Hannigem. To jsou „komunální témata“? Prostě Klíč se v rukou ANO a TOP 09 svým obsahem vrací o několik let zpět. Moji činnost v Senátu i na P11 můžete sledovat na mém FB.


• Zmocnili radu ke stomilionům | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

V prosinci zastupitelstvo přijalo rozpočet. Sláva! Usnesení k rozpočtu však má i část II., kde zastupitelstvo zmocňuje radu ke schvalování přesunů mezi oddíly, v rámci oddílů, v použití rezervy, v příjmech i výdajích, v plánu hosp. činnosti. Vždy ve výši do 250 milionů z 350 celkových rozpočtu. Hanba! O 71% plánovaných výdajů i příjmů spokojeně rozhodne 7 členů rady a nemusí se nikde ptát. Lidově řekneme: bianko šek. Jednotlivé změny drobných milionů v kapitolách rozpočtu se tak staly směšným řečnickým cvičením. Vždyť se stačí domluvit s pěti členy neúplné osmičlenné rady, a 250 to jistí. Podívejme se trochu na historický vývoj této nehoráznosti. Ve druhém období starosty Jiravy, např. v roce 1999, zmocnění dosahovalo 4,2 % výdajů rozpočtu, tehdy to bylo 16 milionů. A jak byli lidé ze socialismu uvyklí na nesvobodu, tak toto zmocnění bylo ještě omezeno po měsících a ve velikosti jednotlivého přesunu na max. 1 milion 100 tisíc Kč. V období starostky Šorfové se zmocňovalo na 3–4 % rozpočtu. Pak přišla léta tučná, zvyšovala se částka i procenta podílu. Pan Mlejnský pochopil svobodu na 40 % rozpočtu a 300 mil. Kč. HPP 11 navrhovalo návrat na 3 % pro nepředvídané okolnosti, tj. 10 mil. Kč, to ale tajnou koalicí neprošlo.


• Jak se dělá politika | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Staré gardy ODS se znovu sešly u moci pod novými hlavičkami ANO, TOP 09, JM-ND a ODS – i když bez jediného opravdového člena ODS v Praze 11. V minulosti se sice navzájem nemuseli, ale stejný způsob myšlení vránu k vráně znova posadil. Asi jim to ani nemůžeme mít za zlé, nejspíš se tak už narodili: Kdo je po volbách na koni, dosadí maximum svých lidí do placených funkcí v obecních akciovkách, získává právo na jednání s developery a své předchůdce nebude zlobit. Kdo prohrál, poděkuje za slušné jednání a počká na příště. My, zastupitelé zvolení na kandidátce HPP 11, chápeme, že k politice kompromisy patří. Jsou ale pouze nástrojem a politika se nesmí zaměňovat za obchod. Obec není fi rma a radní nejsou jejími vlastníky. Proto nám naši kolegové, kteří v minulosti v ODS natolik vyrostli, až se jí nakonec stali přítěží, nemohou rozumět. Naši radní vydrželi hájit sliby, které dali občanům, do poslední chvíle. Odmítli jsme využít vítězství ve volbách k vlastnímu prospěchu. Co kdybychom narušili zaběhnuté pořádky, díky kterým je naše městská část už léta v literatuře přirovnávána k Palermu? Až se za necelé dva roky zase objeví nějaká „nová“ strana, občané, dejme si pozor, zda nejde o recyklát!


• Developeři zahájili ofenzivu proti Roztylským | PhDr. Šárka Zdeňková a Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Zastupitelé za HPP 11 Ing. Kulhánek a PhDr. Zdeňková dostali pod stromeček od developera netradiční dárek - předžalobní výzvu, žádost o omluvu a vyhrožování soudem. Obyvatelé Roztyl jsou dlouhá léta ve sporu o stavbu developera Alborg-Development, a. s., který si loni přizval na pomoc dalšího (spřáteleného) developera CRESCON, a. s. Jejich snahou je přimět místní spolky a obyvatele stáhnout žaloby, které byly podány v souvislosti s I. etapou Bytového parku Roztyly při ul. Ryšavého na Roztylech a díky kterým byla rozjetá stavba pozastavena. V předchozích měsících byl Ing. Kulhánek vystaven nátlaku zástupcem CRESCON přes svého zaměstnavatele. Dalšímu občanovi-žalobci bylo vyhrožováno vymáháním milionové částky jako údajné náhrady škody, kterou developerovi svoji obranou způsobil. Zástupci spolků, místních občanů a HPP 11 odmítají nátlakové metody, které CRESCON používá k dosažení souhlasu se záměrem Nové Roztyly - manipulaci s fakty, nátlak a zastrašování. Po odvolání HPP 11 z radnice a převzetí moci ANO / TOP a Mlejnského stranami v 11/2016 mají developeři na Praze 11 opět dveře otevřené. A občané jsou opět v defenzivě.

oddelicka

Klíč 2017/01 | ZDE

• Skvělá zpráva - Ing. Ladislav Kos se stal naším senátorem | Klub Hnutí pro Prahu 11

V polovině října proběhly na P11 senátní volby. Volební obvod č. 19 zahrnuje Prahu 11, 15, 22 a menší sousední městské části. Ing. Kos zahajoval senátní volby v nelehké situaci jako odvolaný místostarosta Prahy 11. Rok a půl byl svým hospodárným přístupem k městským fi nancím trnem v oku jak opozici, tak později se ukázavší nové radniční koalici, usilující o návrat starých nehospodárných pořádků. Jsme velmi potěšeni, že kampaň, která se vedla napříč politickým spektrem proti Ing. Kosovi a dalším zástupcům HPP 11, neměla vliv na důvěru voličů. Mnoha lidem se může zdát práce v Senátu (a Senát celý) zbytečná, přesto je tam zastoupeno čím dál více regionálně oblíbených osobností, které se bez ohledu na stranické kandidátky a přímou volbou svých občanů dostanou k možnosti podílet se na nejvyšší politice a vracet zkušenost zpět do svých regionů. Velmi si přejeme, aby lidé jako Ing. Kos jednou ukončili na P11 éru starých struktur, jejichž pojetí správy věcí veřejných pluje v postkomunistických praktikách a kteří jsou pro trvalou poctivou správu JM tou největší překážkou. Ing. Kos by svoji práci v Senátu rád pravidelně představoval v Klíči v „Senátním okénku“.


• Jak je to s Jihoměstskou sociální, a. s. | A. Šafránková, zastupitelka HPP 11, místopředsedkyně představenstva JMS, a. s.

Členkou správní rady jsem se stala po volbách 2014 a překvapilo mne, jak JMS mohla fungovat. Bývalý ředitel a zastupitel ODS Gabriel hlásá, jak za něj vše perfektně fungovalo. Na jaře 2015 kontrola z MPSV zjistila, že byly nedostatky v řízení celé společnosti. Snažili jsme se dát vše do pořádku. V září 2016 byl RMČ odvolán předseda představenstva Murčo (býv. ANO) z důvodů politické nepohodlnosti. K jeho práci nebyly žádné výhrady, naopak. Na podzim 2016 odešla na vlastní žádost náměstkyně pro sociální péči, která celý systém vykazování a vedení služeb dávala do pořádku. Rovněž se našly nedostatky ve vykazování zdravotním pojišťovnám, což má za následek obrovské dluhy. Pan Gabriel byl ředitelem 5 let a zřejmě nekompetentní k řízení sociálních služeb, zato byl politicky spolehlivý. Pracuji v sociálních službách přes 30 let, zakládala jsem neziskovou organizaci a 22 let jsem byla její předsedkyní. Poskytovali jsme 24 hod. osobní asistence těžce tělesně postiženým a dotýká se mě výrok p. Gabriela, že členové správní rady nejsou odborníci v sociálních službách.


• Hnutí pro Prahu 11 - kdo a proč jsme | Ing. Jiří Krautwurm, předseda zastupitelského klubu HPP 11

Založit politické hnutí samostatné a nesvázané s žádnou tradiční stranou nebyl prvotní cíl, ale východisko z nouze. Motorem bylo hluboké zklamání ze stran, které si říkají demokratické, a ve větší míře i z těch, kterým je říkáno nedemokratické. Praxe ukazuje, že metody jedněch i druhých se ve výsledku podobají jako vejce vejci. Důsledek je potom prostý, když jde o „TO“, domluví se hladce. Vzletně to pak nazývají „napříč politickým spektrem“. Napříč spektrem fungují zájmy na zaplacení svých lidí, například účelově placenými posty, napříč spektrem jde kalkul za uchopení moci. Jste-li svým způsobem idealista, máte v politice problém. Bez stranického začlenění nemůžete ani kandidovat. Řeknou vám posměšně: „Tak si vytvořte svoji stranu.“ A tak jsme si ji vytvořili. V politickém zápolení však nesmíte zapomínat, že nejde jen o ta věcná témata, musíte si moc i udržet, abyste pak svoje cíle realizovali. Vždy si však můžete pomyslet: Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli. A když vám ten idealismus stále vydrží, tak věřím, že nakonec se podaří prosadit i věcné cíle, otevřenost, poctivost. Jsme hnutím normálních lidí, občanů, sousedů.


• Odvolali starostu Štylera, puč ANO a TOP 09 dokončen | PhDr. Šárka Zdeňková, zastupitelka Hnutí pro Prahu 11

Na radnici P11 se vrací D. Mlejnský. Nejde sám a hlavními dveřmi (zatím). Pro návrat k moci má zdatné pomocníky, kteří nejprve potřebovali zařídit jediné - dostat z radnice r. 2014 vítězné Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11). Pět radních ANO a TOP 09 sedí v torzu Rady MČ, ze které pomocí Mlejnského stran postupně letos odstranili HPP 11, včetně starosty. Nová koalice na Praze 11 je tak od 16. 11. 2016 na světě: ANO /TOP 09 / Mlejnského JM-ND / KSČM / ČSSD / ODS. Odvolání starosty J. Štylera  proběhlo tajnou volbou, kterou si odhlasovali taktéž společně. HPP 11 požadovalo veřejné hlasování, aby bylo veřejnosti pěkně viditelné spojenectví ANO / TOP 09 a Mlejnského opozice. Procesu předcházel pokus o zabránění pořízení občanského videozáznamu (p. Kováčem z ANO), který HPP 11 roky pořizuje pro obyvatele Prahy 11. Pod záminkou, že se s HPP 11 nedá spolupracovat, se během posledních měsíců ukázal skutečný cíl postupného odvolávání zástupců HPP 11 z vedení radnice. Puč byl dlouho připravovaný návrat starých pořádků před rok 2014. ANO a TOP 09 na Praze 11 se spojenectvím s trestně stíhaným Mlejnským veřejně zpronevěřily svým volebním programům a důvěře voličů.


• Proč nezajišťuje sociální služby na Jižním Městě neziskový ústav, ale akciovka zřízená za účelem zisku? | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Proč nová radniční koalice ANO a spol. na listopadovém zastupitelstvu neschválila rozšířit „Koncepci sociálních služeb“ o „Analýzu výhod/nevýhod poskytování sociálních služeb Ústavem oproti dnešní Akciovce - Jihoměstské sociální, a. s.“? Návrh jsem podal proto, aby Ústav transparentně a efektivně zajišťoval sociální služby jako svoji hlavní činnost. Ústav je na rozdíl od Akciovky ze zákona zřízen za účelem provozování společensky užitečné činnosti, a proto je vhodný pro poskytování sociálních služeb. Výsledky činnosti Ústavu musí být ze zákona každému rovnocenně dostupné podle předem stanovených podmínek. Ústav jako veřejně prospěšný poplatník umožňuje ziskové podnikání jen jako vedlejší činnost, a to za předpokladu, že tato činnost není na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti hlavních služeb. Zákonem garantovaná transparentnost Ústavu umožňuje efektivnější poskytování sociálních služeb občanům včetně více zdrojového získávání prostředků z veřejně prospěšných grantů. Na fungování managementu by bylo lépe vidět a byl by méně početný. To koalice ANO a spol. nepřipustí, protože by ztratila posty pro své kádry.


• Bývalá ODS opět pohromadě | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

S kým do koalice po volbách v roce 2014? Pro vítěze voleb, HPP 11, to byla jen zdánlivě jednoduchá otázka. Přece s těmi, kdo na Jižním Městě v předchozích osmi letech nevládli. Kde ale takové lidi hledat? V dobách konjunktury ODS se její představitelé průběžně kočkovali a poražení si nacházeli uplatnění v „nových“ strukturách, dokud sama ODS svou zdejší organizaci nezrušila. S. Urbánek (dnes TOP 09) kdysi jako předseda vypudil z ODS otce zakladatele P. Jiravu (dnes ANO). Teď chtěli společně převézt své bývalé spolustraníky D. Mlejnského (dnes JMND) a J. Gabriela (dnes bezpartijní). Nám zvoleným za HPP 11, KDU-ČSL a Piráty byly tyhle souvislosti známé, ale nebyla jiná možnost, než koalici s TOP 09 a ANO uzavřít. ČSSD a KSČM se totiž na bývalé správě obce podílely zcela otevřeně. Pánové Urbánek a Jirava za dva roky prokázali, že jejich „koaliční potenciál“ nemá omezení, a postupně vytlačili HPP 11 se 40 % mandátů do opozice. Nebylo to těžké, stačilo zapomenout na staré spory a přitisknout k hrudi bývalé kamarády z Bémovy éry. Vždyť nakonec ani nepotřebují být o tolik jiní než oni... Přál bych nám všem, i těm, kdo mají pověření, ODS v Praze 11 znovu vybudovat, aby oni jiní být chtěli.


• Touha po moci jim zatemnila rozum i čest aneb Jak odvolat starostu | Ing. Jiří Štyler, zastupitel za Hnutí pro Prahu 11

Mé odvolání je toho důkazem. Předložil ho p. Lepš z TOP 09 a schválil všehoschopný p. Jirava z ANO 2011. Zahodili svoji čest, spojili se s trestně stíhanými, odsouzeným a estébákem. Jen proto, že jsem nelhal, neposlouchal jejich skvělé rady, neohnul hřbet a dále bránil zabetonování Prahy 11. Jimi uváděné důvody k mému odvolání jsou zástupné, bylo třeba, bez ohledu na výsledky voleb 2014 a 2016, uchopit moc. Nejsou-li důvody k odvolání, vyrobíme je. To je přece dávná i nedávná minulost naučila. Údajné odtržení Prahy 11 je jejich lež. Nikdy jsem nic takového neřekl ani nedělal. Údajné bránění výstavbě silničního okruhu je jejich lež. Vyžadoval jsem „jen“ dodržení platné legislativy ČR - na rozdíl od jmenovaných. Spojí se mravním marasmem v zastupitelstvu a odvolávají. Spolupracují přece „jen“ s trestně stíhanými, odsouzeným a estébákem. Jak a kam to povedou dál, čas ukáže. Navracejí se k jihoměstskému Palermu. Z důvodu cenzury zavedené p. Lepšem z TOP 09 a schválené p. Jiravou z ANO 2011 jsem omezen v textu na pouhých 1250 úhozů včetně mezer. Mé podrobné vysvětlení naleznete na www.hpp11.cz.

oddelicka

Klíč 2016/12 | ZDE

• Zastupitelův rok | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Před rokem součástí koalice, nyní oponentem vládnoucí moci. Z čeho že se ona moc rodí? Z účelového souhlasu na udržení menšinové rady, ze zachování „socialistického“ hospodaření MČ, z přehlížení minulosti, z odměn pro věrné v podobě placených postů. Když jsme se pokoušeli dojednat nová koaliční pravidla, jako zásadní argument znělo: mohla by být zablokována činnost rady. Jak tomu rozumět? Bývalí koaliční partneři nám tehdy vlastně jasně sdělovali: my se dohadovat nechceme, my, tj. strany ANO 2011 a TOP 09, máme nyní příležitost rozhodovat v radě, radou „socialisticky“ řídit akciové společnosti, v radě hlasovací většinou připravovat programy pro zastupitelstvo. Tyto příležitosti si nechceme a ani nenecháme za žádné okolnosti ujít. Účelové dohody s ostatními v opozici nám to dovolí, někdy zavřeme oko, jindy obě, na mnohých bodech se shodneme i s panem Mlejnským, vždyť za jeho vlády to, v čem nyní pokračujeme, začínalo. Co by tedy mohlo být zablokováno? Na jedné straně přenechání školských pozemků do rukou investorů ve sportu (nehrozí školám vlastně skrytá vlna privatizace?), řada stavebních záměrů (metro, sítě, pozemky - vše pro kapitál k dispozici). Krásné svátky a mnoho humoru nejen na Silvestra!


• Maření spravedlnosti ANO a TOP 09? Podali jsme trestní oznámení na prodej pozemků na Roztylech | Klub zastupitelů za Hnutí pro Prahu 11

Během října 2016 podali zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11 několik trestních oznámení na prodej pozemků na Roztylech podezřelé společnosti ALBORG-DEVELOPMENT, a. s., v roce 2008 za D. Mlejnského. Prodejní cena pozemků 2450 Kč/m2  je důvodně podezřelá z činu trestného. Finanční škoda městské části dosahuje 40–100 mil. Kč! Prodej nese stejné známky organizovaného činu jako prodej dalších pozemků na JM ve stejném období, za který již Policie ČR doručila příslušná obvinění. Alborg-Development, a. s., fi guruje ve skandálu odvádění peněz z Dopravního podniku společnostmi I. Rittiga. Součástí trestního oznámení je podnět na maření spravedlnosti radními a zastupiteli, kteří podání trestního oznámení odmítli, přestože mají všechny podklady a jsou jako představitelé poškozené městské části povinni konat (psali jsme v Klíči č. 11). Podání trestního oznámení neschválilo ani Zastupitelstvo MČ hlasy ANO, TOP 09, Mlejnského JM-ND, ČSSD, KSČM dne 22. 9. 2016. Příčinou mohou být aktuální vřelé vztahy k Mlejnského opozici. Zastupitelé, kteří jsou schopni vědomě „krýt“ trestný čin, by se měli vzdát svého mandátu.


• Proč je obtížné prosadit Regulační plán na Jižním Městě? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Regulační plán (RP) je právně závazná zpřesňující dokumentace k územnímu plánu, která upřesňuje veřejný zájem občanů v rozvojovém území. Zde stanovuje nejenom právně vymahatelné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání komerčních i veřejných staveb, ale i pro ochranu hodnot a charakteru území a příznivého životního prostředí. Pořizovatelem Regulačního plánu je obec – Praha, která je povinna zapojit do jeho tvorby vlastníky, občany a zohlednit jejich oprávněné zájmy. Regulační plán může i nahradit Územní rozhodnutí. Je velmi smutné, že se v Praze rezignovalo na prosazování veřejné vybavenosti v rozvojových územích Prahy a stále se RP nepořizují. Přitom podrobné RP má dnes prakticky každé západní město a mnoho i velkých měst v České republice. Vymlouvá se, že jejich pořízení je drahé, ale ve skutečnosti by RP byly fi nancovatelné i z fondů EU. Pravým důvodem je, že územní rozvoj Prahy je stále od dob primátora Béma určován soukromým zájmem developerů a nikoliv veřejným zájmem občanů. Z výše uvedených důvodů je prosazení RP na Jižním Městě velmi obtížné a jsme opět tlačeni do územních studií, které jsou právně nevymahatelné.

oddelicka

Klíč 2016/11 | ZDE

• Kryjí radní ANO a TOP případný trestný čin? | PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Radní za ANO a TOP na jednání Rady MČ dne 28. 6. 2016 bezdůvodně odložili podání trestního oznámení na prodej pozemků na Roztylech fi rmě Alborg-Development, a. s. Pozemky v blízkosti metra Roztyly (43 000 m 2 ) prodala MČ Praha 11 v roce 2008 pod vedením exstarosty Mlejnského za pouhých 2450 Kč/m 2 ! Tj. celkem za 105,4 mil. Kč. V roce 2015 jsem jako radní MČ iniciovala nezávislé znalecké posouzení prodejní ceny pozemků a výsledek nepřekvapil – cena měla být nejméně o 40 % vyšší. Případná škoda městské části tedy může činit nejméně 42,8 mil. Kč. Nezanedbatelná částka, nezanedbatelný (trestný) čin. V této souvislosti připomínáme, že bývalé vedení radnice a řada zastupitelů jsou stíháni za nevýhodné rozprodávaní obecního majetku v letech 2010 a 2011, resp. za zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu. Rozprodej obecních pozemků pod cenou a následný souhlas s úpravami územního plánu umožňující navýšení zastavitelnosti pozemků nebylo za předchozího vedení radnice ODS /ČSSD/PP/KSČM nic neobvyklého. Nejen tyto kauzy vedly na konci roku 2014 ke zrušení místní organizace ODS. Letos v dubnu zadala Rada MČ právníkům posouzení možností městské části, jak dojít v případě prodejů pozemků na Roztylech spravedlnosti. Doporučení bylo jednoznačné: 1. podat podnět na Magistrát hl. m. Prahy na určení vlastnického práva podle § 80 zákona č. 99/1963 a 2. podat trestní oznámení ve věci prodejní ceny pozemků. Jako veřejní činitelé musíme konat v případě, že je podezření na trestný čin či nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Přestože se trestní sazba (a tím doba promlčení) liší podle závažnosti činu, nebylo dne 28. 6. 2016 věcí Rady MČ tuto skutečnost posoudit, ale povinností trestní oznámení podat. Vzhledem k čím dál bližší a otevřenější spolupráci ANO a TOP 09 s panem Mlejnským a jeho lidmi je bohužel možné, že ANO a TOP 09 nepodáním trestního oznámení kryjí případný trestný čin. Podnět na podání trestního oznámení budeme tedy navrhovat na zářijovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 11.


• Pozemky se pod koberec zametají těžko, pane Říčaři! | PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

Praha 11 vymetla další shnilou kauzu: prodej pozemků podezřelé společnosti ALBORG-DEVELOPMENT, a. s., v roce 2008, za doby D. Mlejnského. Vzhledem k prodejní ceně pozemků 2 450 Kč/m 2 na metru Roztyly je důvodné podezření, že se prodej uskutečnil za cenu podezřele nízkou. MČ by proto měla podat podnět orgánům činným v trestním řízení. Rada MČ obdržela na jaře ofi ciálně všechny právní podklady, včetně návrhu na podání trestního oznámení. Posudek Rada zadala v době, kdy vztahy ANO a TOP 09 s trestně stíhaným D. Mlejnským a jeho opozicí nebyly tak vřelé. Rada MČ hlasy radních za ANO (Říčař, Jirava, Balík) a TOP 09 (Urbánek, Lepš) dvakrát případ bezdůvodně odložila v červnu / září 2016. Předložili jsme tedy kauzu Zastupitelstvu, které dne 22. 9. podání trestního oznámení neschválilo hlasy ANO, TOP 09, JM-ND, ČSSD a KSČM. Zbývá otázka proč? Na Praze 11 je aktuálně nejistá situace, kdo vlastně vládne. Koalice HPP 11 / ANO / TOP 09 skončila účelovým odvoláním dvou radních HPP 11 na jaře tohoto roku. Od té doby Radu i Zastupitelstvo ovládá ANO a TOP 09 s opozicí D. Mlejnského. Začíná se zametat pod koberec a to je velmi špatně.
PhDr. Šárka Zdeňková, Ing. Aleš Kulhánek zastupitelé MČ Praha 11 za Hnutí pro Prahu 11

Jako ukázku nekutečné demagogie uvádíme reakci radních ANO / TOP, jenž usuzují, že machinace s obecními pozemky, které mají oni sami ve správě, má řešit občan. Což jen dokládá, jak správa ANO / TOP vypadá.

• Kryjí zastupitelé HPP 11 Š. Zdeňková a A. Kulhánek případný trestný čin? V předchozích dvou článcích jsou tvrzení, na která musíme reagovat. 1) Prodejem pozemků Alborg se zabývala již porada vedení 30. 5. 2016 se závěrem, že Praha 11 nebude podávat trestní oznámení, ale podá podnět hl. m. Praha na podání žaloby na určení vlastnictví. S tímto souhlasil i starosta Ing. Štyler a radní P. Lukeš, oba též z Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11). Od té doby nebyly předloženy žádné nové skutečnosti. Starostův překvapivý návrh z 28.6.2016 - trestní oznámení podat - proto považujeme za bezdůvodný. 2) V článku č.1 se s odkazem na právní posouzení tvrdí, že „Doporučení bylo jednoznačné: [...] podat trestní oznámení.“ Toto dle našeho názoru i názoru právního oddělení radnice není pravda, naopak právní posudek vyznívá dvojznačně. 3) Naše hlavní námitka však zní: jestliže jsou Š. Zdeňková a A. Kulhánek přesvědčeni, že zmíněný prodej má prošetřit policie, proč nepodají trestní oznámení sami? Policie by se této kauze věnovala stejně, jakoby trestní oznámení podala radnice. Co udělám, jestliže jsem přesvědčen o tom, že někde hoří les? Budu psát články do Klíče o tom, že má radnice zavolat hasiče, nebo zavolám hasiče rovnou sám?


• Demokracie rozkvétá | Ing. Jiří Krautwurm, HPP 11

Byť s kosmetickou vadou... v písni varoval K. Kryl pár let po převratu. Je obtížné na zmenšeném prostoru 1250 znaků vyvrátit polopravdy a lži publikované v této rubrice. Pánové Lepš, Urbánek, Stárek, Mareš si zjevně s pravdivostí svých příspěvků do rubriky „Názory zastupitelů“ v Klíči číslo 9 starosti nedělali. Možná už při psaní věděli, že následujícím číslem počínaje bude prostor omezen, a to právě hlasy jejich kolegů v Radě, tedy hlasy Lepše a Urbánka. Vždyť na konci září, kdy jablka zrají, hlas, to je zboží, co i dneska se cení; dovolte ještě jednou v parafrázi připomenout Krylovy texty. Pánové svým hlasem neopomněli tepat do HPP 11, jako kdyby HPP 11 bylo příčinou všeho zpoždění okruhu a sportovního klientelismu. Píši tento text pro listopad, a proto vzpomenu Kryla do třetice. Málo známá až indexová je vzpomínka jeho dlouholeté přítelkyně: Kryl uvažoval o spolupráci s režisérem Jiřím Svobodou, tehdejším šéfem komunistů. „To nemyslíš vážně, ty s komunisty?“ „Prostě budu napadat všechno, co se dělá špatně.“ „V tom je ten paradox, to bude zajímavé,“ popisuje vzpomínky týdeník MF Plus z roku 2009. Režisér Svoboda přežil atentát a natočil film o smyslu pravdy s názvem Jan Hus. Karel Kryl neočekávaně zemřel.


• Kdy odstoupí Rada MČ Praha 11 ovládaná TOP 09 a ANO, když nemá podporu Zastupitelstva? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

Po odvolání radních HPP 11 Šárky Zdeňkové a Ladislava Kosa ztratila Rada MČ Praha 11 ovládaná TOP 09 a ANO podporu v Zastupitelstvu Prahy 11. Rada připravila na 22. 9. 2016 návrh programu Zastupitelstva, který podpořila jen 1/3 zastupitelů. Není možné, aby si ANO a TOP 09 se svými 12 hlasy z 45 kvůli postům v akciových společnostech pro své kádry braly za rukojmí občany Jižního Města. U moci se drží jen s podporou party trestně stíhaného exstarosty Mlejnského a možná spoléhají na nákup přeběhlíků. Místo plnění vlastního volebního programu rozvoje Jižního Města naordinovaly Jižnímu Městu chaos. HPP 11 je připraveno svými 40% hlasů podporovat Radu jen za předpokladu, že ANO a TOP 09 s 27% nebudou Radu ovládat a bude shoda. Zatím se ANO a TOP 09 chovají k Jižnímu Městu jako k dobytému území, kde vládne Rada - a veřejné jednání Zastupitelstva se snaží obcházet. Radní Urbánek za TOP 09 například 22.9.2016 navrhl Zastupitelstvu, aby bez veřejného projednání schválilo jeho materiál k silničnímu okruhu Prahy, ale když HPP 11 na projednání trvalo, pan Urbánek pro něj nehlasoval. HPP 11 také nesouhlasí s rozdělováním dotací pro sport podle kritérií, které neschválilo Zastupitelstvo. Zároveň bychom si přáli, aby obecní dotace pro sport směřovaly nejprve přímo k dětem a rodičům Prahy 11 a teprve na základě jejich preferencí ke sportovním klubům a jejich funkcionářům.

oddelicka

Klíč 2016/10 | ZDE

• Říkají to všichni | Ing. Václav Šmrha, KDU / HPP 11

Chceme, aby se urychleně dokončil Silniční okruh kolem Prahy, protože kamiony nám jezdí přes Jižní Město. Od některých politiků, hlavně bývalých nebo současných členů ODS, TOP 09 a ČSSD, kteří v posledních letech řídili Prahu, to v předvolební době nezní příliš věrohodně. Když měli vliv a možnosti, dokončení okruhu je nepálilo. V roce 1993 jsem měl tu čest účastnit se spolupráce samospráv z okolí Jižního Města, díky které vznikl návrh „našeho“ úseku okruhu. Dodnes na ni vzpomínám jako na mimořádný projev demokracie a konsensu. Magistrát a „odborníci“ preferovali silové protlačení nesmyslné trasy JVK za Milíčovským lesem. Městské části a obce se ale složily a vyhledávací studii a shodly se na nejméně špatném řešení. Díky podpoře veřejnosti - angažoval se například dnešní zastupitel a kandidát do Senátu Ing. Ladislav Kos – se ukázalo, že JVD nejlépe odpovídá současným potřebám a její část, podstatná pro Prahu 11 a okolí, dnes už stojí. Žádná z možných tras pokračování okruhu ale dodnes nemá územní rozhodnutí… Asi je něco špatně.Je třeba začít se s našimi sousedy vzájemně respektovat. I když někomu vadí, že právě tohle si nám dovoluje radit Evropská unie.


• Co lze změnit těžce a co snadněji | Ing. Krautwurm, HPP 11

Známý aforismus praví: „Snadno lze nasytit chudé, však obtížně lze nasytit bohaté.“ Budu telegrafi cký. Strany ANO a TOP 09 rozhodly, že vás nebudou obtěžovat jinými než svými názory. Tak proto „decimovaly“, pardon zpolovičatěly, rubriku „Názory zastupitelů“. O to snadněji se dozvíte, jak relaxuje pan Jirava či s jakými postavami se shoduje pan Urbánek. Těžce lze změnit nastavený směr: sportoviště za komerční ceny. A kdyby nějaký spolek stále přežíval, tak mu alespoň napařit pálku za nájem. Půl hřiště raději zaroste travou, známe i na Hájích. Snadno se naskakuje do akciových zaopatřoven. Ty připravili bratři v modrém triku. Představenstvo, dozorčí rada, ředitel, vedení a ejhle: stranická buňka je pokryta. O ekonomiku a DPH tentokrát nejde, zvenku tomu stejně nikdo nerozumí. Kdyby někdo snad poukazoval na cenu v místě a čase obvyklou, jen žádný audit! Byl by to průšvih celostátních rozměrů. Těžce se regulují stavební záměry. Územní plán v rozvalu, metropolitní plán nejistý. Kdo protlačí svou zájmovou změnu, vyhrává. Ještě je co zastavět, ještě je co vykácet. Snadno se rozdávají koblihy, těžce se plní sliby. Zas budou volby. Proto tam v koutku a za plentou buďte sami sebou! A zvolte dobře.


• Jdi nás volit občane, ale jinak nám do vládnutí nezasahuj! | RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Tak lze shrnout politiku TOP 09 podporovanou ANO na Praze 11 k výstavbě jihovýchodního okruhu kolem Prahy. Neznám nikoho na Jižním Městě, kdo by si nepřál rychle postavený jihovýchodní okruh kolem Prahy, ale vím, že za posledních 15 let vlády TOP 09, ODS, ČSSD a částečně i za ANO se nic pro okruh neudělalo. Místo toho, aby se kály za svoji neschopnost, tak před volbami do senátu politikaří a hledají viníka v účasti občanů na správních řízeních a v Evropské unii. Dokonce radní TOP 09 a ANO zakázali publikovat vysvětlující stanovisko Evropské komise (EK), konkrétně Direktorátu životního prostředí sepsané generálním ředitelem Callejou, které jasně vyjadřuje maximální podporu pro rychlou dostavbu jihovýchodního okruhu s respektováním všech zákonných pravidel dle aktuální legislativy. HPP 11 souhlasí. EK nefinancuje developery, ale občany, a proto vítá každý relevantní podnět občanů v souladu se zákonem. A proto vás, občany, vyzývám, abyste v senátorských volbách nevolili populisus, ale kandidáta, který stojí za občany nejenom před volbami, ale i ve svém funkčním období. Kandidáta, pro kterého je každý věcný příspěvek občana inspirací a ne problémem.

oddelicka

Klíč 2016/09 | ZDE

• Proti všem | Ing. Jiří Krautwurm, předseda zastupitelského klubu HPP 11, předseda Kontrolního výboru zastupitelstva Prahy 11

HPP 11 prý nemá „koaliční potenciál“. Ano, je to pravda. Bývalí političtí partneři se raději dohadují s ostatními stranami, původní tříčlenná koalice se rozpadla. Jejich hlavní starostí je udržet mocenskou převahu, tj. přesilu počtu radních na radnici a výměnné obchody v zastupitelstvu. Tedy kus za kus. Uvedu příklad: „Vy nám pomůžete odstranit Kosa (odvolaný zástupce starosty za HPP 11) a my přiklepneme dotaci vašemu favoritovi Sýkorovi (že nedokázal vysvětlit dvakrát použitý seznam sportovců nám nebude vadit).“ Pokoušeli jsme se domluvit vyrovnané pokračování koalice. Nabízeli jsme uspořádání 4 posty HPP 11, 4 posty pro ANO + TOP 09, víceméně bez ohledu, jak si místa rozdělí. Jednání selhala na neústupnosti ANO i TOP 09. Základní podmínka, na které tyto strany trvaly, zněla: Chceme si zachovat početní přesilu v radě. Vzhledem k počtu mandátů z voleb to považuji za vyděračství, umožněné počáteční důvěřivostí starosty Štylera. Nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky. Obě jmenované strany porušily své sliby, a proto by musela vzniknout nová dohoda o další spolupráci. Pro HPP 11 je podmíněna férovými počty postů, na krásná slova po letošní zkušenosti již nespoléháme. Jsou tady ale i další rozdílnosti. Za všechny se to pokusím ilustrovat na příkladu „stavby 511“, čili dostavby dálničního okruhu kolem Prahy. Toto téma se účelově stalo mediálním hitem, pod taktovkou p. Urbánka z TOP 09 (dříve ODS) či do popředí vystrčeného p. Sýkory z účelového subjektu pana Mlejnského (dříve ODS). Základem jejich hitu je překrucování pozice HPP 11: „Negativní postoj (ke stavbě 511),“ píše Urbánek na konto HPP 11. Ve skutečnosti my říkáme: „Nám jde o okruh kolem Prahy, zároveň požadujeme dodržení platných zákonů.“ A v tom je ten zakopaný pes. Nátlaková akce pana Urbánka (a dalších) směřuje k obejití platného zákona. Ačkoliv např. stranický kolega pana Urbánka pan Lepš se rozepisuje o vládě práva, evropských hodnotách či lidských právech, nic mu to nebrání ze všech sil podporovat tento nátlak proti zákonu a proti evropským pravidlům. Kde byli pánové, když léta na magistrátu situaci orchestrovaly postavy jako Kolibřík, Mazánek, Bzuk (vesměs ODS)? Přes všechny chyby, které jistě také máme, HPP 11 zůstalo občanským hnutím, politickou silou normálních občanů. U nás se nedaří politikářům, kteří by pracovali hlavně na své kariéře. Naše námitky či směřování jsou věcná, s ohledy na zájmy nám blízkých a podobných sousedů, a to povětšinou budí nejvíce kontroverzí, že nepodléháme cizím zájmům.


• Kam vede ANO a TOP 09 Jižní Město? | Ing. Ladislav Kos, zastupitel MČ Praha 11

Jak mnozí z vás víte, byl jsem před půl rokem odvolán z funkce místostarosty a radního pro finance. Rozhodující pro mé odvolání byly hlasy v té době našich koaličních partnerů ANO a TOP 09. Bylo to tehdy velice zvláštní a překvapivé rozhodnutí mnoha zastupitelů. Koncem ledna totiž všichni, bez jakýchkoli výhrad, schválili rozpočet MČ P11 na r. 2016, který jsem připravil, aby mne část z nich za šest týdnů odvolala pro údajnou „nekompetentnost“ a „dlouhodobou nespokojenost s mou prací“. Nějakou dobu jsem se snažil na věc dívat racionálně a vyvracet údajné důvody mého odvolání, ale brzy jsem pochopil, že v rozhodnutí radních a zastupitelů z ANO a TOP 09 nehrála roli fakta, ale šlo jen a pouze o umlčení jejich kritiků a zejména o moc. O moc za každou cenu. ANO a TOP 09 chtějí vládnout Praze 11 bez Hnutí pro Prahu 11. A tak rozbili koalici sestavenou po volbách v r. 2014. Jak jistě víte, nechalo po volbách HPP 11 v Radě většinu svým bývalým koaličním partnerům. Strany ANO a TOP 09 však tuto většinu zneužily. Po několika měsících na radnici se začaly obě strany odchylovat od svých předvolebních slibů. Jejich prioritou se staly „trafiky“ pro jejich zastupitele v městských akciovkách, objevila se jejich nechuť vypovídat smlouvy, o kterých před volbami vykřikovaly, jak jsou nevýhodné, zamítaly návrhy na úspory, začaly podporovat další zástavbu JM... Jako radní pro finance jsem proto ANO a TOP 09 kritizoval za jejich přístup. Reakce obou stran na sebe nenechala dlouho čekat a přišla ve formě „čistky“, ke které se ANO a TOP 09 bez skrupulí spojily s bývalým starostou Mlejnským a jeho kamarády z uskupení Jižní Město náš domov a dále s ODS, s ČSSD a s komunisty. Začalo to mým odvoláním z Rady a pokračovalo odvoláním dalších kritiků ANO a TOP 09 – RNDr. Zdeňkové z Rady a zastupitele Horníka ze sportovní komise. Skutečným důvodem odvolání všech jmenovaných není špatná práce, ale jejich oprávněná kritika činnosti ANO a TOP 09 na radnici Prahy 11. O záměrech těchto dvou stran asi nejlépe vypovídá fakt, že se neštítily spojit k „trestání neposlušných“ s těmi, na jejichž kritice založily tyto strany svou volební kampaň. Tímto spojením pro mne ztratili zastupitelé ANO a TOP 09 na P11 morální kredit a je jen na občanech JM, jak tento fakt zhodnotí v senátních a později i v komunálních volbách.


• Co praktického HPP 11 udělalo pro rychlou dostavbu jihovýchodního okruhu kolem Prahy, aby kamiony nejezdily přes Jižní Město? | RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., zastupitel za HPP 11 a člen Výboru pro Územní rozvoj a Strategické komise MČ Praha 11

HPP 11 vyzvalo předsedu vlády pana Mgr. Sobotku 14. června veřejným dopisem k rychlému zpracování posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) podle aktuální legislativy a současných potřeb dopravy. Cílem našeho dopisu bylo odblokovat původní záměr EIA, pro který se nepodařilo za posledních 15 let vlády ODS, ČSSD, TOP 09... získat územní rozhodnutí, natož stavební povolení. Záměr neodpovídal nejenom stávajícímu stavu v území a aktuálním potřebám dopravy, ale ani platné legislativě. Pokud by snad i nějaký správní orgán podlehl lobbistickým tlakům, nezávislé správní soudnictví by takový záměr zrušilo a realizace okruhu by se opět odložila. Jak vyplývá i z červencového dopisu ředitele Direktorátu životního prostředí Daniela Calleji zaslaného paní primátorce Krnáčové (viz článek Klíč a www.hpp11.cz), vláda i EU se dohodly na postupu zpracování aktuální EIA, které my v HPP 11 dlouhodobě prosazujeme. Pokud budou dodrženy standardní EU lhůty pro EIA, není potřeba se obávat, že by projednání EIA způsobilo odklad zahájení výstavby plánované po roce 2019. Spekulanti s pozemky v trase původního okruhu jsou samozřejmě nervózní z toho, že by okruh mohl vést jinou než 15 let neprůchodnou variantou EIA 511. Proto vymysleli následující postup: „Když původní záměr 511 nevyhovuje aktuální obecné legislativě, tak prosadíme EIA v parlamentu speciálním zákonem o okruhu 511 kolem Prahy. Občany Jižního Města využijeme jako naše rukojmí při tlaku na EU, správní orgány a soudy. K tomu nám prakticky pomohou petice a jiné nátlakové akce našich kandidátů do senátu.“ Jsem rád, že tento vyděračský scénář se díky principiálnímu postoji EU a mravenčí práci HPP 11 nenaplnil a neztrácíme zbytečně čas. Postup pražských šíbrů cestou speciálního zákona o EIA 511 by samozřejmě neměl nikdy v právním státě sebemenší šanci na úspěch a jen by se zopakoval známý osud speciálního zákona pro přistávací a vzletovou plochu v Ruzyni, který již před sedmi lety zrušil Ústavní soud. To, že se již připravuje EIA posuzování jihovýchodního okruhu podle aktuálního zákona, znamená, že celý proces proběhne standardně. Občané Jižního Města se tak konečně dočkají v dohledné době očekávaného jihovýchodního okruhu kolem Prahy, který významně osvobodí Jižní Město od zatěžující tranzitní dopravy.

oddelicka

  Klíč 2015/10 + 09 bez článků zastupitelů


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit