29.09.2023 • 10:13 • týden 39

č.1 - Ing. Radka Soukupová | 49 let, vdaná, tři děti ve věku 16, 20 a 23 let

Vzdělání: Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou (obor ekonomika a řízení), později absolvovala na Karlově Universitě dlouhodobé vzdělávání v oblasti poskytování služeb pro osoby se zdravotním postižením. | Zaměstnání: Pracuje jako ředitelka pro rozvojové projekty. | Veřejná angažovanost: Zastupitelka MČ Praha 11 od roku 1994, od roku 2000 předsedkyně sociální komise Svazu měst a obcí, členka občanského sdružení Hezké Jižní Město a Jihoměstský osvětový spolek, členka dozorčí rady bytového družstva Novomeského, členka Rady školy Gymnázia Opatov | Politické motto: Politika a slušnost se nevylučují.

č.2 - Ing. Jiří Štyler | 44 let, ženatý, dvě děti ve věku 14 a 17 let

Vzdělání: Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojní. | Zaměstnání: Pracuje jako živnostník | Veřejná angažovanost: Předseda Hnutí pro Prahu 11, předseda občanského sdružení Chodov, člen Jihoměstského osvětového spolku, člen Rady základní školy Chodov. | Politické motto: Politika je služba společnosti, nikoli vlastnímu prospěchu.

č.3 - RNDr. Zděnek Kvítek, PhD. | 43 let, svobodný

Vzdělání: Vystudoval Matematicko fyzikální fakultu UK v Praze, doktorát obhájil na Univerzitě Josepha Fouriera v Grenoblu. Později si doplnil ekonomické vzdělání - absolvoval Francouzsko-český institut řízení při VŠE v Praze. | Zaměstnání: Pracuje v oblasti liberalizace trhu s energiemi. | Veřejná angažovanost: Zakladatel občanského sdružení Hezké Jižní Město, předtím dlouholetý člen Svazu ochránců přírody | Politické motto: Dokud nebudou občané pravdivě informování o stavu životního prostředí, nebudou důrazně požadovat jeho účelnou a účinnou ochranu, a dokud nebudou občané důrazně požadovat účelnou a účinnou ochranu životního prostředí, nebudou o jeho stavu pravdivě informováni.

č.4 - Ing. Jan Frey | 66 let, ženatý, dvě děti ve věku 41 a 44 let

Vzdělání: Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu stavební. | Zaměstnání: Pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti stavebnictví. | Veřejná angažovanost: Místopředseda Hnutí pro Prahu 11, místopředseda občanského sdružení Chodov | Politické motto: Zůstat svůj, být čestný.

č.5 - Ing. Ladislav Kos | 52 let, ženatý, dvě děti

Vzdělání: Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou | Zaměstnání: Pracuje jako technik. | Veřejná angažovanost: Zakládající člen Hnutí pro Prahu 11, občanského sdružení Za hezké Háje, dlouholetý předseda oddílu orientačního běhu | Politické motto: STOP plýtvání penězi z komunálních rozpočtů.

č.6 - Ing. Jiří Krautwurm, PhD. | Věk 50 let, ženatý, děti ve věku 24 a 21 let

Vzdělání: Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, doktorandskou práci obhájil na univerzitě Joseph Fourier v Grenoblu. | Zaměstnání: Pracuje v oblasti IT. | Veřejná angažovanost: Od roku 2006 zastupitel Městské části Praha 11, předseda zastupitelského Klubu nezávislých zastupitelů, člen občanského sdružení Hezké Jižní Město, zakladatel občanského sdružení Hezké Jižní Město – Centrum, předseda občanského sdružení „Společnost pro pražskou trolejbusovou dopravu“ | Politické motto: Pokud se občané nebudou více zajímat o to, co se v jimi volených orgánech děje a kdo v těchto orgánech vládne, moci se chopí šíbři všeho schopní, kteří budou jednat především ve svůj prospěch.

č.7 - Petr Lukeš | 43 let, ženatý, dvě děti

Vzdělání: Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou | Zaměstnání: Pracuje jako geodet. | Veřejná angažovanost: Člen Hnutí pro Prahu 11, člen občanského sdružení Chodov, člen Jihoměstského osvětového spolku, člen Letecké historické společnosti. | Politické motto: Mám rád město a lidi v něm. Nechci se dívat na to, jak si Jižák rozebírají figurky rozkročené mezi podsvětím a politikou.

č.8 - RNDr. Kateřina Zelenková | 50 let, vdaná, dvě děti ve věku 20 a 24 let

Vzdělání: Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy – obor ochrana životního prostředí, absolvovala postgraduální studium na Institutu aplikované ekologie Vysoké školy zemědělské v Praze | Zaměstnání: Pracuje ve státní správě v oblasti životního prostředí. | Veřejná angažovanost: Ćlenka občanského sdružní Chodov. Spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody | Politické motto: Důvěřujte, ale také prověřujte – honit „bycha“, až když druzí rozhodují o nás bez nás, je pozdě!

č.9 - Ing. Irena Řivnáčová | 57 let, vdaná, jedno dítě ve věku 30 let

Vzdělání: Vystudovala České vysoké učení technické v Praze, Fakultu stavební | Zaměstnání: Pracuje jako podnikatelka v oblasti správy nemovitostí a ubytovacích služeb | Veřejná angažovanost: Členka KDU-ČSL, organizování zájezdů pro občanské sdružení křesťanských seniorů (SKS) | Politické motto: Chránit kulturu a životní prostředí.

č.10 - Michal Streubel | 42 let, ženatý, tři děti ve věku 4, 12, a 18 let.

Vzdělání: Vystudoval Střední zemědělskou školu | Zaměstnání: Devatenáct let pracuje v oblasti manažerského účetnictví | Veřejná angažovanost: Předseda dozorčí komise občanského sdružené Chodov, koordinátor projektu Muzeum Jižního Města. Spolu s ostatními členy jsme také napomohli vyhlášení aleje památných Jasanů na Starochodovské ulici, opravili chodovské drobné památky a postavili víceúčelové hříště u ulici Ke sv. Izidoru, realizovali několik vlastivědných výstav a obnovili některé místní tradice. Dále jsem členem několika dalších občanských sdružení zaměřených na ochranu památek a přírody. | Politické motto: Nenechme „hospodařit“ kuny v kurníku

č.11 - Ing. Radim Cimoradský | 32 let, svobodný

Vzdělání: Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou | Zaměstnání: Pracoval v ČR i v zahraničí v oblasti telekomunikačních technologií | Veřejná angažovanost: Podporuje Občanské sdružení Hezké Jižní město ve snaze prosadit na radnici Prahy 11 hlasy občanů a vnést transparentnost do řízení městské části. Zapojil se do dění kolem projektů Miličovský háj a Bytový dům Stříbrského, v nichž se snaží prosadit názory spoluobčanů na zdravý rozvoj Jižního města a jeho regeneraci. | Politické motto: My občané tu nejsme pro zastupitele, ale zastupitelé jsou zde pro nás.

 Další naši kandidáti:

 • Kandidát č. 12 - Alžběta Šafránková, věk 57, Zdravotní sestra, OS Klub vozíčkářů Petýrkova, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 13 - Josef Zlámal, věk 69, V důchodu, OS Chodov, HPP 11
 • Kandidát č. 14 - Josef Schreier, věk 40, IT referent, KDU-ČSL
 • Kandidát č. 15 - Ing. Aleš Kulhánek PhD., věk 32 Ekolog, OS Zelené Roztyly, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 16 - Ing. arch. Jana Burešová, věk 33, Architektka, OS Chodov, HPP 11
 • Kandidát č. 17 - RNDr. Josef Voříšek, CSc., věk 73, V důchodu, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 18 - Ing. Miroslav Molnáry, věk 38, Technik telekomunikací, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 19 - Věra Chvátalová, věk 60, V důchodu, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 20 - Erik Spěvák, věk 40, Vedoucí restaurace, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 21 - Ing. Miroslav Šíp, věk 65, ICT specialista, OS Hezké Jižní Město, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 22 - Lenka Šourková, věk 58, Technolog OZP, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 23 - Petr Ježek, věk 40, Manažer, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 24 - Ing. Stanislav Hamala, věk 39, Systémový inženýr, KDU-ČSL
 • Kandidát č. 25 - Tomáš Gabík, věk 48, Technik BOZ, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 26 - Vojtěch Pecka, věk 64, Technik, OS Chodov, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 27 - Jaroslav Brabec, věk 64, V důchodu, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 28 - Ing. Jaroslav Musil, CSc., věk 69, Programátor, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 29 - Ing. Milada Veselá, CSc., věk 65, Vysokoškolská pedagožka, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 30 - Vladimíra Pohunková, věk 54, Administrativní pracovnice, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 31 - Ing. Marie Katakalidisová, věk 53, Projektová asistentka, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 32 - Zuzana Karramová, věk 28, Referent cestovní kanceláře, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 33 - Bohumil Auersperger, věk 31, Učitel, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 34 - Ing. Věra Janoušková, věk 55, Referent Ministerstva financí, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 35 - JUDr. Ivana Sittková, věk 45, Advokátka, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 36 - Bc. Zuzana Kovaříková, věk 37, Zdravotní sestra, OS Chodov, HPP 11
 • Kandidát č. 37 - Ing. Václav Šmrha, věk 55, Stavební inženýr, KDU-ČSL
 • Kandidát č. 38 - Růžena Zdanovcová, věk 33, Účetní, bez politické příslušnosti
 • Kandidát č. 39 - Ing. Čestmír Čížek, věk 46, Elektrotechnik, bez politické příslušnosti

V komunálních volbách do zastupitelstva na Praze 11 byli zvoleni z řad HPP 11 tito kandidáti a stali se tak Vašimi zastupiteli: Ing. Radka Soukupová, Ing. Jiří Štyler, RNDr. Zděnek Kvítek, PhD., Ing. Ladislav Kos, Ing. Jiří Krautwurm, PhD., Petr Lukeš, RNDr. Kateřina Zelenková, Ing. Irena Řivnáčová, Alžběta Šafránková.


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit